E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1258 din 13 decembrie 2001

privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 823 din 20 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Oficiul National al Monumentelor Istorice, infiintat potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin reorganizarea Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului, functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si este finantat din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Oficiul National al Monumentelor Istorice, denumit in continuare Oficiu, are sediul in municipiul Bucuresti, str. Enachita Vacarescu nr. 16, sectorul 4.
    Art. 2
    Oficiul are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza, in conditiile legii, fondurile destinate cercetarii si expertizarii, in vederea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare-restaurare si de punere in valoare a monumentelor istorice;
    b) fundamenteaza, in conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarare a Guvernului, necesarul de credite; propune prioritatile si evaluarea documentatiilor prezentate de persoanele de drept privat in vederea obtinerii de credite fara dobanda, cu dobanda redusa sau cu dobanda pietei, pentru efectuarea de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute;
    c) gestioneaza, prin acordarea de credite in conformitate cu prevederile lit. b), in regim extrabugetar, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, instituit potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 422/2001, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute in conditiile legii; sumele incasate din rambursari de credite si plati din dobanzi se utilizeaza in sistem revolving, cu acelasi scop;
    d) administreaza, in numele Ministerului Culturii si Cultelor, monumentele istorice intrate cu orice titlu in proprietatea statului, altele decat cele administrate de alte institutii publice din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor; propune concesionarea sau inchirierea acestora in conditiile legii;
    e) editeaza pe orice tip de suport si comercializeaza materialele privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
    f) organizeaza si realizeaza alte activitati specifice atributiilor sale, aducatoare de venituri, conform prevederilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, pe care le gestioneaza in regim extrabugetar;
    g) elaboreaza, potrivit strategiei Ministerului Culturii si Cultelor, si supune aprobarii acestuia Planul national de restaurare si asigura atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrarilor de restaurare, conservare, protectie si punere in valoare a obiectivelor cuprinse in acesta, potrivit legii;
    h) verifica si propune spre avizare, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile contractate;
    i) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru Ministerul Culturii si Cultelor in domeniul organizarii activitatii de protejare a monumentelor istorice;
    j) colaboreaza cu Institutul National al Monumentelor Istorice in vederea realizarii obiectivelor privind protectia monumentelor istorice;
    k) indeplineste si alte atributii in vederea realizarii obiectului sau de activitate, cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, potrivit legii.
    Art. 3
    Pentru exercitarea atributiilor care ii revin Oficiul este abilitat sa solicite si sa primeasca de la institutii publice si persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniu date si documente necesare exercitarii competentelor sale.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finanteaza din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de Oficiu, si anume:
    a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
    b) contractarea si realizarea de studii, cercetari si expertize, in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    c) realizarea de lucrari si servicii de specialitate, tehnice si economice, in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    d) editarea si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea in valoare a monumentelor istorice;
    e) alte activitati specifice realizate in conformitate cu atributiile sale legale.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Oficiului, numarul maxim de posturi, in limita celui prevazut in nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Oficiului, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Personalul Oficiului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din institutiile bugetare.
    Art. 6
    (1) Oficiul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul general al Oficiului conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (3) In exercitarea atributiilor sale directorul general al Oficiului emite dispozitii.
    Art. 7
    (1) Oficiul are dreptul la un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri.
    (2) Pentru indeplinirea activitatilor specifice, a activitatilor de control si inspectie si a activitatilor de protectie a patrimoniului cultural national imobil, Oficiul are dreptul la un microbuz de pana la 9 locuri si la 3 autoturisme de teren, de productie autohtona. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispozitiilor legale.
    Art. 8
    Oficiul preia la data infiintarii, pe baza de procese-verbale de predare-primire, intreaga evidenta si baza materiala de executie, bunuri mobile si imobile, care au apartinut Directiei patrimoniului cultural national, Directiei monumentelor, ansamblurilor si siturilor Istorice, Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Cultural, respectiv Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului.
    Art. 9
    (1) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va realiza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pana la data aplicarii prevederilor alin. (1) personalul existent in cadrul fostului Oficiu National pentru Protejarea Patrimoniului este preluat de Oficiu pe baza de examen.
    Art. 10
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Oficiul va elabora propriul regulament de organizare si functionare, pe care il va supune spre aprobare ministrului culturii si cultelor.
    Art. 11
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 21 si pct. 51 din cap. III "Institutii publice finantate din venituri extrabugetare" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari la cap. II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa nr. crt. 47 se introduce nr. crt. 47^1 cu urmatorul cuprins:
    "47^1. Oficiul National            venituri extrabugetare si alocatii
           al Monumentelor Istorice    de la bugetul de stat"

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1258/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1258 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu