Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 16 mai 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 366 din 31 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, denumit in continuare Laboratorul National de Cercetare, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Laboratorul National de Cercetare are sediul in imobilul aflat in administrarea Muzeului National de Istorie al Romaniei, situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.
    (3) Spatiile in care Laboratorul National de Cercetare isi are sediul se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, de catre Muzeul National de Istorie al Romaniei. Laboratorul National de Cercetare va suporta cheltuielile de intretinere a spatiilor atribuite in folosinta.
    (4) Predarea-preluarea spatiilor se face pe baza protocolului incheiat intre Muzeul National de Istorie al Romaniei si Laboratorul National de Cercetare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 2
    (1) Laboratorul National de Cercetare are urmatoarele atributii principale:
    a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, in functie de compozitie, tehnologia de prelucrare si provenienta;
    b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) colaboreaza cu specialistii in domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau in curs de clasare;
    d) pregateste si perfectioneaza specialisti in domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    e) colaboreaza cu institutii de specialitate din tara si din strainatate.
    (2) Laboratorul National de Cercetare indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor sale Laboratorul National de Cercetare desfasoara urmatoarele activitati:
    a) efectueaza analize de structura si compozitie a bunurilor cu semnificatie artistica si istoric-documentara;
    b) stabileste conditii de compatibilitate a materialelor utilizate in timpul operatiunilor de conservare si restaurare a operelor cu materialele constituente;
    c) efectueaza analize de datare a bunurilor cu semnificatie arheologica si artistica;
    d) organizeaza cursuri de pregatire si perfectionare a personalului implicat in activitatea de investigatii fizico-chimice si biologice, precum si cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi si muzeografi;
    e) mediatizeaza rezultatele prin publicarea de articole in revistele de specialitate si prin comunicari la congrese si sesiuni stiintifice; editeaza revista "Studii de conservare";
    f) organizeaza manifestari culturale, studii si proiecte.
    (2) Laboratorul National de Cercetare desfasoara orice alte activitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Laboratorului National de Cercetare, atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 24.
    (3) Salarizarea personalului Laboratorului National de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 si VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    In cadrul Laboratorului National de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii si cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari in domeniul conservarii si restaurarii patrimoniului cultural national mobil.
    Art. 6
    (1) Laboratorul National de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul Laboratorului National de Cercetare conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (3) Directorul Laboratorului National de Cercetare este ordonator tertiar de credite.
    (4) Directorul Laboratorului National de Cercetare numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu.
    (5) In exercitarea atributiilor sale directorul Laboratorului National de Cercetare emite decizii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Laboratorului National de Cercetare se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de Laboratorul National de Cercetare, si anume din:
    a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregatire, perfectionare si informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum si a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, in domeniul investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize de specialitate ale materialelor necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, in domeniul climatologiei, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile;
    d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din tara ori din strainatate;
    e) organizarea de manifestari culturale, studii, proiecte, precum si din exploatarea unor bunuri aflate in administrare;
    f) donatii si sponsorizari;
    g) alte activitati specifice realizate de Laboratorul National de Cercetare, potrivit legii.
    (3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul National de Cercetare se gestioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare care urmeaza sa fie efectuate in exercitiul financiar 2002 se suporta in limita bugetului aprobat Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 9
    Laboratorul National de Cercetare are dreptul, pentru indeplinirea activitatilor specifice, la un autoturism, in parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la capitolul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa nr. crt. 47^2 se introduce nr. crt. 47^3 cu urmatorul cuprins:
    "47^3. - Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil - venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu