Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 16 mai 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 366 din 31 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, denumit in continuare Laboratorul National de Cercetare, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Laboratorul National de Cercetare are sediul in imobilul aflat in administrarea Muzeului National de Istorie al Romaniei, situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.
    (3) Spatiile in care Laboratorul National de Cercetare isi are sediul se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, de catre Muzeul National de Istorie al Romaniei. Laboratorul National de Cercetare va suporta cheltuielile de intretinere a spatiilor atribuite in folosinta.
    (4) Predarea-preluarea spatiilor se face pe baza protocolului incheiat intre Muzeul National de Istorie al Romaniei si Laboratorul National de Cercetare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 2
    (1) Laboratorul National de Cercetare are urmatoarele atributii principale:
    a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, in functie de compozitie, tehnologia de prelucrare si provenienta;
    b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) colaboreaza cu specialistii in domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau in curs de clasare;
    d) pregateste si perfectioneaza specialisti in domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    e) colaboreaza cu institutii de specialitate din tara si din strainatate.
    (2) Laboratorul National de Cercetare indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor sale Laboratorul National de Cercetare desfasoara urmatoarele activitati:
    a) efectueaza analize de structura si compozitie a bunurilor cu semnificatie artistica si istoric-documentara;
    b) stabileste conditii de compatibilitate a materialelor utilizate in timpul operatiunilor de conservare si restaurare a operelor cu materialele constituente;
    c) efectueaza analize de datare a bunurilor cu semnificatie arheologica si artistica;
    d) organizeaza cursuri de pregatire si perfectionare a personalului implicat in activitatea de investigatii fizico-chimice si biologice, precum si cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi si muzeografi;
    e) mediatizeaza rezultatele prin publicarea de articole in revistele de specialitate si prin comunicari la congrese si sesiuni stiintifice; editeaza revista "Studii de conservare";
    f) organizeaza manifestari culturale, studii si proiecte.
    (2) Laboratorul National de Cercetare desfasoara orice alte activitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Laboratorului National de Cercetare, atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 24.
    (3) Salarizarea personalului Laboratorului National de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 si VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    In cadrul Laboratorului National de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii si cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari in domeniul conservarii si restaurarii patrimoniului cultural national mobil.
    Art. 6
    (1) Laboratorul National de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul Laboratorului National de Cercetare conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (3) Directorul Laboratorului National de Cercetare este ordonator tertiar de credite.
    (4) Directorul Laboratorului National de Cercetare numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu.
    (5) In exercitarea atributiilor sale directorul Laboratorului National de Cercetare emite decizii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Laboratorului National de Cercetare se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de Laboratorul National de Cercetare, si anume din:
    a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregatire, perfectionare si informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum si a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, in domeniul investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize de specialitate ale materialelor necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, in domeniul climatologiei, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile;
    d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din tara ori din strainatate;
    e) organizarea de manifestari culturale, studii, proiecte, precum si din exploatarea unor bunuri aflate in administrare;
    f) donatii si sponsorizari;
    g) alte activitati specifice realizate de Laboratorul National de Cercetare, potrivit legii.
    (3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul National de Cercetare se gestioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare care urmeaza sa fie efectuate in exercitiul financiar 2002 se suporta in limita bugetului aprobat Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 9
    Laboratorul National de Cercetare are dreptul, pentru indeplinirea activitatilor specifice, la un autoturism, in parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la capitolul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa nr. crt. 47^2 se introduce nr. crt. 47^3 cu urmatorul cuprins:
    "47^3. - Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil - venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu