Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 486 din 16 mai 2002

privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 366 din 31 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. II din Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, denumit in continuare Laboratorul National de Cercetare, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Laboratorul National de Cercetare are sediul in imobilul aflat in administrarea Muzeului National de Istorie al Romaniei, situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3.
    (3) Spatiile in care Laboratorul National de Cercetare isi are sediul se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, de catre Muzeul National de Istorie al Romaniei. Laboratorul National de Cercetare va suporta cheltuielile de intretinere a spatiilor atribuite in folosinta.
    (4) Predarea-preluarea spatiilor se face pe baza protocolului incheiat intre Muzeul National de Istorie al Romaniei si Laboratorul National de Cercetare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 2
    (1) Laboratorul National de Cercetare are urmatoarele atributii principale:
    a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, in functie de compozitie, tehnologia de prelucrare si provenienta;
    b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) colaboreaza cu specialistii in domeniu la expertizarea bunurilor culturale clasate sau in curs de clasare;
    d) pregateste si perfectioneaza specialisti in domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    e) colaboreaza cu institutii de specialitate din tara si din strainatate.
    (2) Laboratorul National de Cercetare indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor sale Laboratorul National de Cercetare desfasoara urmatoarele activitati:
    a) efectueaza analize de structura si compozitie a bunurilor cu semnificatie artistica si istoric-documentara;
    b) stabileste conditii de compatibilitate a materialelor utilizate in timpul operatiunilor de conservare si restaurare a operelor cu materialele constituente;
    c) efectueaza analize de datare a bunurilor cu semnificatie arheologica si artistica;
    d) organizeaza cursuri de pregatire si perfectionare a personalului implicat in activitatea de investigatii fizico-chimice si biologice, precum si cursuri de informare pentru restauratori, conservatori, arheologi si muzeografi;
    e) mediatizeaza rezultatele prin publicarea de articole in revistele de specialitate si prin comunicari la congrese si sesiuni stiintifice; editeaza revista "Studii de conservare";
    f) organizeaza manifestari culturale, studii si proiecte.
    (2) Laboratorul National de Cercetare desfasoara orice alte activitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Laboratorului National de Cercetare, atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al acestuia, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 24.
    (3) Salarizarea personalului Laboratorului National de Cercetare se face potrivit anexelor nr. IV/2, IV/3, V/1, V/2 si VI/1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    In cadrul Laboratorului National de Cercetare, prin ordin al ministrului culturii si cultelor se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari in domeniul conservarii si restaurarii patrimoniului cultural national mobil.
    Art. 6
    (1) Laboratorul National de Cercetare este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul Laboratorului National de Cercetare conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (3) Directorul Laboratorului National de Cercetare este ordonator tertiar de credite.
    (4) Directorul Laboratorului National de Cercetare numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu.
    (5) In exercitarea atributiilor sale directorul Laboratorului National de Cercetare emite decizii.
    Art. 7
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Laboratorului National de Cercetare se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de Laboratorul National de Cercetare, si anume din:
    a) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregatire, perfectionare si informare a personalului propriu, a altor persoane fizice, precum si a personalului din cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat, in domeniul investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;
    b) perceperea tarifelor pentru efectuarea de analize de specialitate ale materialelor necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, in domeniul climatologiei, precum si pentru combaterea agentilor biologici;
    c) perceperea tarifelor pentru expertizarea bunurilor culturale mobile;
    d) perceperea tarifelor pentru efectuarea altor analize de specialitate, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, din tara ori din strainatate;
    e) organizarea de manifestari culturale, studii, proiecte, precum si din exploatarea unor bunuri aflate in administrare;
    f) donatii si sponsorizari;
    g) alte activitati specifice realizate de Laboratorul National de Cercetare, potrivit legii.
    (3) Veniturile extrabugetare realizate de Laboratorul National de Cercetare se gestioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare care urmeaza sa fie efectuate in exercitiul financiar 2002 se suporta in limita bugetului aprobat Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 9
    Laboratorul National de Cercetare are dreptul, pentru indeplinirea activitatilor specifice, la un autoturism, in parc comun, cu un consum lunar de maximum 150 de litri.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la capitolul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa nr. crt. 47^2 se introduce nr. crt. 47^3 cu urmatorul cuprins:
    "47^3. - Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil - venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat".

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 486/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 486 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu