E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 742 2003 abrogat de articolul 20 din actul Hotărârea 78 2005
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 completat de articolul 6 din actul Hotărârea 68 2005
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 completat de articolul 9 din actul Hotărârea 67 2005
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 completat de articolul 4 din actul OUG 126 2004
Articolul 18 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de Hotărârea 2090 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de Hotărârea 2090 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 completat de articolul 12 din actul Hotărârea 1640 2004
Articolul 18 din actul Hotărârea 742 2003 completat de Hotărârea 1544 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de Hotărârea 1544 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 1123 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 515 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 515 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 386 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 1463 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 1463 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 742 2003 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 834 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 742 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si al art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor in domeniile culturii si artei, cultelor si cinematografiei si care elaboreaza, in colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia in domeniul audiovizualului.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:
    a) principiul libertatii, autonomiei si egalitatii cultelor, potrivit caruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale in fata autoritatilor;
    b) principiul protejarii patrimoniului cultural national, potrivit caruia valorile si bunurile care apartin mostenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoasterii trecutului si prezentului nostru;
    c) principiul libertatii de creatie, potrivit caruia libertatea de exprimare artistica si de comunicare publica a operelor si prestatiilor artistice reprezinta nu numai un drept fundamental, ci si un element esential al progresului uman;
    d) principiul autonomiei institutiilor de cultura, potrivit caruia initierea si desfasurarea programelor si proiectelor culturale nu pot fi restranse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup;
    e) principiul primordialitatii valorii, potrivit caruia se asigura crearea conditiilor materiale si morale, se sustin si se promoveaza aplicarea criteriilor specifice de evaluare si de selectie, afirmarea creativitatii si a talentului;
    f) principiul sansei egale la cultura, potrivit caruia, prin armonizarea politicilor culturale la nivel national cu cele la nivel local, se asigura accesul si participarea tuturor cetatenilor la cultura, precum si dezvoltarea vietii spirituale a colectivitatilor, in toata diversitatea acestora;
    g) principiul identitatii culturale in circuitul mondial de valori, potrivit caruia se asigura protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, se sustine si se promoveaza introducerea in circuitul cultural national si international a valorilor spiritualitatii nationale si se inlesneste circulatia in tara a valorilor culturii universale.
    Art. 3
    (1) In cadrul Ministerului Culturii si Cultelor secretarul de stat pentru culte asigura conditiile necesare in vederea promovarii si aplicarii principiilor specifice care stau la baza activitatii cultelor religioase in relatia cu statul si cu autoritatile publice, a dialogului cu reprezentantii vietii religioase, protejarii pluralismului religios, precum si pentru rezolvarea problemelor privind patrimoniul eclezial si acordarea de sprijin si asistenta financiara specializate.
    (2) In scopul exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1), in bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, aprobat anual prin legea bugetului de stat, se vor nominaliza credite bugetare distincte pentru culte, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Pentru exercitarea functiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura buna functionare a sistemului sau institutional, in conditiile descentralizarii procesului decizional;
    b) dezvolta mediul concurential specific economiei de piata, astfel incat sa asigure selectia, promovarea si finantarea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    c) elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, potrivit legii;
    d) initiaza si negociaza, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul sau de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz;
    e) sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala si neguvernamentala in domeniile sale de competenta;
    f) asigura, cu respectarea legislatiei in vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societatii civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea acestora;
    g) asigura, in conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autoritati, pentru armonizarea initiativelor legislative si a masurilor administrative din domeniile sale de interes;
    h) acorda premii si distinctii in toate domeniile sale de activitate;
    i) elaboreaza norme, normative si metodologii pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezamintele, indiferent de subordonarea acestora;
    j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritati si institutii, pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor, programelor si proiectelor oferite de institutiile si asezamintele din domeniu;
    k) coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate, numeste si revoca, in conditiile legii, conducerile acestora;
    l) asigura reforma institutionala si functionala a institutiilor din subordinea sa, propune Guvernului infiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, avizeaza infiintarea institutiilor si a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora;
    m) aproba, potrivit legii, preturi si tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor si oferite de institutiile din subordinea sa;
    n) asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;
    o) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea caruia functioneaza compania nationala si agentii economici din domeniul sau de activitate;
    p) colaboreaza cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In domeniul culturii si artei Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    1. sprijina, in colaborare cu autoritatile administratiei publice, buna functionare a institutiilor si a asezamintelor de cultura de interes judetean sau local, precum si activitatile de educatie desfasurate in cadrul asezamintelor de interes judetean sau local;
    2. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si in colaborare cu Academia Romana, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu alte institutii interesate, activitatea si programele centrelor culturale ale Romaniei din strainatate, promoveaza si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea;
    3. emite aviz obligatoriu pentru numirile si eliberarile din functii ale directorilor centrelor de cultura ale Romaniei din strainatate si ale personalului diplomatic cu atributii exclusive in domeniul culturii;
    4. propune Guvernului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, infiintarea de noi centre culturale ale Romaniei in strainatate;
    5. sprijina, inclusiv financiar, in conditiile legii, institutii, organizatii si centre din alte tari, care promoveaza programe si studii privind istoria, cultura si civilizatia romaneasca;
    6. apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura, ocroteste si sustine dezvoltarea personalitatii creatoare;
    7. initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte in toate domeniile culturii si artei: editarea de carti si publicatii, achizitii de bunuri de patrimoniu si de opere de creatie, de carti si publicatii pentru institutiile publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; achizitii de monumente istorice, monumente de for public, case memoriale si colectii particulare; expozitii, festivaluri, turnee si alte manifestari culturale in tara si in strainatate;
    8. initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri interne si internationale de creatie si interpretare, acorda burse, sprijina participarea oamenilor de cultura si a artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    9. stabileste, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, strategia nationala in domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil;
    10. elaboreaza norme, normative si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;
    11. coordoneaza activitatile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national, mobil si imobil, si le finanteaza potrivit legii;
    12. coordoneaza activitatea de atestare a expertilor si a specialistilor in domeniile specifice proiectarii, restaurarii, conservarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural national imobil;
    13. avizeaza, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;
    14. coordoneaza activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor si restauratorilor in domeniul patrimoniului cultural national mobil;
    15. colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru cunoasterea, respectarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    16. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice la elaborarea si avizarea, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si cu Comisia Nationala de Arheologie, dupa caz, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumente si situri arheologice;
    17. actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national furate sau exportate ilicit;
    18. organizeaza, in cooperare cu organismele profesionale ale arhitectilor, concursurile nationale de creatie arhitecturala pentru obiective publice de interes national sau, dupa caz, sprijina organizarea concursurilor internationale de arhitectura avand drept tema obiective publice;
    19. avizeaza temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de arta monumentala, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizeaza din bugetele publice;
    20. sprijina, in conditiile legii, activitatea institutiilor de invatamant artistic si a persoanelor juridice de drept privat, fara scop lucrativ, din domeniul sau de competenta;
    21. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care sa se asigure pastrarea, dezvoltarea si punerea in valoare a artei si culturii minoritatilor nationale din Romania, finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale ale acestor minoritati; coopereaza in acest scop cu alte autoritati sau cu persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniu;
    22. promoveaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei romanesti si colaboreaza in acest scop cu autoritati, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice;
    23. actioneaza, prin masuri specifice, pentru protejarea, sustinerea, revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale, in conditiile legii; promoveaza si coordoneaza programe pentru formarea de specialisti si meseriasi in domeniul artizanatului autentic si al mestesugurilor traditionale;
    24. coordoneaza activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum si activitatea de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic;
    25. avizeaza, in conditiile legii, in vederea dobandirii personalitatii juridice si inregistrarii, asociatii, fundatii, alte organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul culturii si propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publica pentru asociatii si fundatii, cu respectarea normelor legale;
    26. coopereaza cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului din institutiile de cultura si arta, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregatire postliceala si postuniversitara, precum si participarea la programe de perfectionare, in tara si in strainatate, inclusiv prin acordarea de burse;
    27. suspenda sau retrage, dupa caz, avizele, atestatele acordate, in cazul nerespectarii de catre titulari a actelor normative in vigoare;
    28. editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
    29. coordoneaza, asigura si urmareste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul sau de activitate;
    30. colaboreaza cu uniunile si asociatiile de creatori, inclusiv in cadrul comisiilor de specialitate care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 6
    (1) In domeniul cultelor Ministerul Culturii si Cultelor asigura relatiile statului cu toate cultele din Romania si are urmatoarele atributii principale:
    a) sprijina toate cultele religioase recunoscute de lege, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, pe baza Constitutiei, in vederea participarii lor la viata sociala si spirituala a tarii, urmareste ca in relatiile dintre culte sa fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de invrajbire religioasa si mediaza in situatiile litigioase care apar;
    b) asigura legatura dintre cultele religioase si autoritatile publice, in vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si inlaturarii oricaror abuzuri, prin aplicarea legii;
    c) sprijina autoritatile administratiei publice pentru rezolvarea problemelor specifice care apar in raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase si, totodata, acorda asistenta cultelor, la solicitarea acestora, in solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
    d) analizeaza cererile de infiintare a unor noi culte religioase, intocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri in vederea recunoasterii acestora;
    e) face propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducatorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la cererea cultelor;
    f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmeaza sa ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din invatamantul teologic neintegrat in invatamantul de stat, in vederea alocarii de contributii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare in vederea salarizarii acestora si acordarii indemnizatiilor pentru functiile de conducere, potrivit legii;
    g) colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in probleme de invatamant, ca mediator intre cultele religioase legal recunoscute si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, si avizeaza, alaturi de acesta, planurile de invatamant si programele analitice elaborate de cultele recunoscute oficial de stat;
    h) sprijina cultele religioase in organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa si sociala in armata, penitenciare, spitale, in camine de batrani, case de copii si in alte institutii, precum si in familii care se confrunta cu nevoi speciale;
    i) avizeaza, in conditiile legii, in vederea dobandirii personalitatii juridice si inregistrarii, asociatii, fundatii, alte organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul cultelor si propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publica pentru asociatii si fundatii, cu respectarea normelor legale.
    (2) In domeniul patrimoniului eclezial Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea cultelor religioase privind evidenta, pastrarea, conservarea, restaurarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietatea sau in folosinta cultelor, conform legilor specifice, in vederea aplicarii lor;
    b) acorda asistenta de specialitate, la cererea cultelor, si avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru constructii si reparatii de lacasuri si alte cladiri apartinand cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale;
    c) acorda unitatilor de cult sprijin financiar, in urma analizelor de necesitate si oportunitate, in vederea intocmirii documentatiilor tehnice si a construirii de lacasuri de cult, precum si pentru intretinerea, repararea si punerea lor in valoare, cu respectarea normelor legale;
    d) organizeaza, in colaborare cu cultele religioase si cu institutiile specializate, din tara si/sau din strainatate, activitati periodice de instruire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate care asigura conservarea si punerea in valoare a bunurilor culturale ale cultelor, in conditiile legii;
    e) organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, atat in tara, cat si in strainatate, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si de arhitectura religioasa, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari si prin promovarea turismului cultural-religios.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor mai indeplineste urmatoarele atributii:
    a) sprijina cultele religioase, la cererea acestora, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, in initierea si desfasurarea actiunilor de relatii internationale si de promovare a colaborarii dintre bisericile din Romania si cele din strainatate, precum si in organizarea si functionarea comunitatilor religioase ale romanilor din diaspora;
    b) initiaza si desfasoara activitati de cooperare cu institutii si organizatii din tara si din strainatate;
    c) elaboreaza studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasa din Romania, cat si la activitatea cultelor si organizatiilor religioase din alte tari; organizeaza dezbateri cu participarea specialistilor romani si straini privind fenomenul religios;
    d) acorda sprijin financiar, in conditiile legii, pentru:
    1. construirea si repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
    2. consolidarea si punerea in valoare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul eclezial aflate in proprietatea sau in posesia ori folosinta cultelor religioase, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari, in conditiile legilor specifice;
    3. intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse;
    4. sustinerea unor actiuni religioase cu caracter national sau international realizate de conducerile cultelor din Romania;
    5. dezvoltarea si sustinerea activitatii de cercetare si analiza a fenomenului religios, potrivit legii;
    6. sustinerea activitatii de asistenta sociala, organizata de cultele religioase in spitale, centre de plasament, camine de batrani si/sau in alte institutii, precum si activitatile privind reinsertia sociala a persoanelor defavorizate si marginalizate, potrivit legii;
    e) asigura, in conditiile legii, intregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor si din invatamantul teologic, din subordinea acestora, neintegrat in invatamantul de stat, inclusiv a indemnizatiilor pentru functiile de conducere, prevazute de lege;
    f) sprijina cultele in oferirea de catre acestea de ajutoare sau donatii comunitatilor romanesti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaboreaza, potrivit legii;
    g) urmareste respectarea aplicarii legislatiei, in colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritatile publice locale, cu privire la producerea si valorificarea in exclusivitate de catre culte a unor articole si bunuri specifice.
    Art. 7
    In domeniul cinematografiei si al audiovizualului Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) negociaza si incheie, in conditiile legii si in colaborare cu alte institutii sau autoritati, intelegeri interguvernamentale in domeniile specifice;
    b) solicita sprijin consiliilor locale si judetene, altor autoritati publice, in limitele competentelor acestora, pentru alocarea de fonduri, acordarea de facilitati fiscale sau pentru inchirierea ori concesionarea de terenuri, in scopul construirii de noi cinematografe de catre persoane juridice sau fizice, romane sau straine, care doresc sa investeasca in acest domeniu;
    c) exercita, in conditiile legii, calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele interguvernamentale cu activitati in domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    d) initiaza si negociaza, potrivit competentelor proprii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul cinematografiei si audiovizualului sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz;
    e) sprijina formele de cooperare guvernamentala si neguvernamentala in domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    f) asigura, in limita bugetului propriu, alocarea de sprijin financiar pentru actiunile si activitatile intreprinse in cadrul programelor internationale sau regionale din domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    g) elaboreaza, in colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia in domeniul audiovizualului.
    Art. 8
    In domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) avizeaza si elaboreaza actele normative aplicabile in domeniul drepturilor de autor si/sau drepturilor conexe drepturilor de autor;
    b) initiaza proiectul de hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, care functioneaza in subordinea Guvernului.
    Art. 9
    (1) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati ale administratiei publice, cu organizatii neguvernamentale din tara si din strainatate si finanteaza, in conditiile legii, impreuna cu acestea, programe si proiecte.
    (2) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor este abilitat sa solicite si sa primeasca de la autoritatile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul sau de competenta date si documente necesare in vederea exercitarii competentelor sale.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu uniunile de creatori si cu asociatiile profesionale, inclusiv in cadrul comisiilor de specialitate care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Culturii si Cultelor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se pot organiza, in conditiile legii, servicii sau birouri, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului.
    (3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 11
    (1) Conducerea Ministerului Culturii si Cultelor se exercita de catre ministrul culturii si cultelor.
    (2) Ministrul culturii si cultelor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (3) Ministrul culturii si cultelor este ordonator principal de credite.
    (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor emite ordine si instructiuni.
    (5) In indeplinirea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor este ajutat de 3 secretari de stat si de un secretar general.
    (6) Secretarii de stat indeplinesc atributiile si insarcinarile stabilite de ministrul culturii si cultelor si coordoneaza unele compartimente, potrivit structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 12
    (1) Secretarul general al ministerului este inalt functionar public, numit potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului si indeplineste atributiile prevazute prin lege si prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 13
    (1) Ministrul culturii si cultelor poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care sa contribuie la realizarea reformei in domeniul culturii si la colaborarea cu structurile societatii civile.
    (2) Ministrul culturii si cultelor numeste si revoca presedintele si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.
    (3) Fondurile necesare in vederea functionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, in conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 14
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.
    Art. 15
    (1) Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
    a) actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice, sprijin financiar pentru acestea;
    c) colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;
    d) participa la realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;
    e) avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;
    f) sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmit Ministerului Culturii si Cultelor constatarile lor;
    g) initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
    h) editeaza sau sprijina, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
    i) sunt abilitate sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
    j) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul cultural national, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
    k) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
    l) indeplinesc, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul cultelor.
    (2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute in prezenta hotarare, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 16
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori in coordonarea ministrului culturii si cultelor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti si Comitetul National Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltarii Culturale trec din subordinea fostului Minister al Educatiei si Cercetarii in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Structura organizatorica, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, daca legea nu dispune altfel.
    Art. 17
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor asigura utilizarea personalului institutiilor de spectacole cuprinse in anexa nr. 2, in limita numarului de posturi prevazute in aceasta anexa.
    (2) Ministrul culturii si cultelor va stabili anual, prin ordin, dupa aprobarea bugetului de stat, numarul de posturi pentru personalul angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si pe durata determinata, cu respectarea numarului total de posturi aprobat.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor va asigura ca pana la sfarsitul anului 2004 toate institutiile de spectacole prevazute in anexa nr. 2 sa utilizeze personal angajat cu contract individual de munca pe durata determinata, in procent de cel putin 50% din totalul personalului necesar institutiei.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari urmatoarele institutii din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor isi schimba denumirile dupa cum urmeaza:
    a) "Opera Romana din Cluj-Napoca" isi schimba denumirea in "Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca", institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Piata Stefan cel Mare nr. 24;
    b) "Opera Romana din Iasi" isi schimba denumirea in "Opera Nationala Romana din Iasi", institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Iasi, str. Agatha Barsescu nr. 18;
    c) "Centrul de Cultura <<Tinerimea Romana>> din Bucuresti" isi schimba denumirea in "Centrul National de Cultura <<Tinerimea Romana>> din Bucuresti", institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Gutenberg nr. 19, sectorul 5;
    d) "Muzeul Satului din Bucuresti" isi schimba denumirea in "Muzeul National al Satului <<Dimitrie Gusti>>", institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 28 - 30, sectorul 1.
    Art. 19
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor are, de asemenea, in dotare, pentru activitatile sale specifice, un microbuz pentru transport marfa si persoane, cu un consum lunar mediu de carburanti de 400 litri.
    (3) Se aproba dotarea suplimentara a Ministerului Culturii si Cultelor cu un autoturism necesar pentru activitatile specifice desfasurate pe perioada de derulare a Proiectului privind patrimoniul cultural, prevazut in Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobata prin Legea nr. 87/1999, cu modificarile ulterioare, cu un consum mediu normat de carburanti de 400 litri/luna.
    (4) Cheltuielile determinate de punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) se suporta din fondurile alocate Ministerului Culturii si Cultelor cu aceasta destinatie prin Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998.
    (5) Dupa finalizarea proiectului mentionat la alin. (3) autoturismul va intra in patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor, cu respectarea prevederilor legale privind normarea parcului auto.
    Art. 20
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 21
    (1) Reincadrarea functionarilor publici din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 iulie 2003.
    (2) Incadrarea personalului contractual din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor se va face potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 22
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                   a Ministerului Culturii si Cultelor

    Numar maxim de posturi: 177
    (exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului)

    ____________________                            ________________________
...|Serviciul juridic,  |_                         |Purtator de cuvant,     |
:  |audit si control    | |   ________________    _|relatii cu mass-media,  |...
:  |____________________| |__|    MINISTRU    |__| |informatii publice      |  :
:   ____________________  |  |________________|  | |________________________|  :
:..|Consilier diplomatic|_|  |Cabinet ministru|  |  ________________________   :
:  |____________________| |  |________________|  |_|Unitatea de implementare|  :
:   ____________________  |          |           | |a proiectului - UIP     |..:
:  |Garantii            | |          |           | |________________________|  :
:..|guvernamentale      |_|          |           |  ________________________   :
:  |____________________|            |           | |Directia institutii de  |  :
:                                    |           |_|spectacole, cultura     |..:
:                                    |             |scrisa, traditii        |  :
:                                    |             |________________________|  :
:....................................|.........................................:
         _______________________________________:_____________________
 _______|________   ________|_______   _________:__|___        _______|________
|Secretar de stat| |Secretar de stat| |                |      |Secretar de stat|
|pentru integrare| |pentru          | |Secretar general|      |pentru culte    |
|europeana si    | |patrimoniul     | |________________|      |                |
|relatii         | |cultural        | |       _:_             |                |
|internationale  | |national        | |      (___)            |                |
|________________| |________________| |        :              |________________|
|..................|..................|........:              |
|                  |..................|........:..............|  ______________
|                  |                  |  ___________________  | |Directia      |
|                  |                  | |Directia           | |_|relatii culte |
|                  |                  |_|legislatie si      | | |______________|
|                  |                  | |resurse umane      | |  ______________
|                  |                  | |___________________| | |Directia      |
|                  |                  |  ___________________  |_|asistenta,    |
|                  |                  | |Directia buget,    |   |invatamant    |
|                  |                  |_|finante            |   |______________|
|                  |                  | |___________________|
|______________    |______________    |  ___________________
|Directia      |   |Directia      |   | |Directia patrimoniu|
|integrare     |   |monumente     |   | |public, investitii,|
|europeana,    |   |istorice si   |   |_|servicii           |
|armonizare,   |   |muzee         |     |descentralizate,   |
|media         |   |              |     |administrativ      |
|______________|   |______________|     |___________________|

    ANEXA 2

                                 UNITATILE
care functioneaza in subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori in coordonarea ministrului culturii si cultelor

________________________________________________________________________________
Nr.                   Denumirea unitatii                   Sursa de finantare
crt.
________________________________________________________________________________
     Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

  I. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii
     publice, finantate integral din bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  1. Directiile judetene pentru cultura, culte si
     patrimoniul cultural national, respectiv a
     municipiului Bucuresti - servicii publice
     descentralizate                                       Bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  2. Biblioteca Nationala                                  Bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  3. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor - organ de
     specialitate al administratiei publice centrale*)     Bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 4. Comitetul National Roman pentru Deceniul Mondial al
    Dezvoltarii Culturale                                  Bugetul de stat
________________________________________________________________________________
     NOTA:
     Unitatile mentionate la nr. crt. 1 - 4 pot utiliza
     un numar maxim de 780 de posturi.
________________________________________________________________________________

 II. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii
     publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul
     de stat
________________________________________________________________________________
  5. Institutul National pentru Memoria Exilului           Venituri proprii si
     Romanesc*)                                            subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  6. Centrul National al Cinematografiei                   Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  7. Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti     Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  8. Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei      Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
  9. Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi           Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 10. Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti   Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 11. Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu                Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 12. Muzeul National "Peles" din Sinaia                    Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 13. Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"           Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 14. Muzeul Taranului Roman din Bucuresti                  Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 15. Muzeul Bran din Bran                                  Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 16. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei            Venituri proprii si
     din Cluj-Napoca                                       subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 17. Complexul Muzeal National "Moldova" din Iasi          Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 18. Muzeul Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe      Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 19. Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa"  Venituri proprii si
     din Bucuresti                                         subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 20. Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti      Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 21. Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca       Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 22. Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi         Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 23. Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara       Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 24. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca               Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 25. Opera Nationala din Bucuresti                         Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 26. Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca                Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 27. Opera Maghiara din Cluj-Napoca                        Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 28. Opera Nationala Romana din Iasi                       Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 29. Opera Romana din Timisoara                            Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 30. Teatrul National de Opereta "Ion Dacian"              Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 31. Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti             Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 32. Centrul National de Cultura "Tinerimea Romana"        Venituri proprii si
     din Bucuresti                                         subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 33. Centrul European de Cultura din Sinaia                Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 34. Centrul de Cultura "George Apostu" din Bacau          Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 35. Centrul de Cultura "Arcus" din Covasna                Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 36. Centrul de Cultura "Rosetti-Tescanu-George Enescu"    Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 37. Oficiul National al Monumentelor Istorice             Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 38. Institutul National al Monumentelor Istorice          Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 39. Laboratorul National de Cercetare in Domeniul         Venituri proprii si
     Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural     subventii acordate de
     National Mobil                                        la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 40. Studioul de Creatie Cinematografica din Bucuresti     Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 41. Editura "Video" din Bucuresti                         Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
 42. Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci        Venituri proprii si
                                                           subventii acordate de
                                                           la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
     NOTA:
     Unitatile mentionate la nr. crt. 5 - 42 pot utiliza
     un numar maxim de 5.990 de posturi.
________________________________________________________________________________

III. Institutii publice finantate din venituri proprii
________________________________________________________________________________
 43. Institutul de memorie culturala din Bucuresti         Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 44. ARTEXIM din Bucuresti                                 Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 45. Centrul pentru formare, educatie permanenta si        Venituri proprii
     management in domeniul culturii
________________________________________________________________________________

     Publicatii
________________________________________________________________________________
 46. "Contemporanul"                                       Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 47. "Literatorul"                                         Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 48. "Manuscriptum"                                        Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 49. "Desteptarea Aromanilor"                              Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 50. "Moftul Roman"                                        Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 51. "Albina"                                              Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 52. "Teatrul"                                             Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 53. "Universul Cartii"                                    Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 54. "A Het"                                               Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 55. "Korunk"                                              Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 56. "Muvelodes"                                           Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 57. "Vilnie Slovo"                                        Venituri proprii
________________________________________________________________________________
 58. Revista "Biblioteca"                                  Venituri proprii
________________________________________________________________________________

     Unitati care functioneaza sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor
________________________________________________________________________________
 59. Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
________________________________________________________________________________
 60. Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a
     Filmelor "Romaniafilm"
________________________________________________________________________________
 61. Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.
________________________________________________________________________________
 62. Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.
________________________________________________________________________________
 63. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.
________________________________________________________________________________
    *) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in coordonarea ministrului culturii si cultelor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 742/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 742 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 742/2003
Hotărârea 78 2005
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 67 2005
privind infiintarea Centrului de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii
Hotărârea 68 2005
privind infiintarea Centrului de Consultanta pentru Programe Culturale Europene
OUG 126 2004
privind trecerea Teatrului National din Targu Mures, judetul Mures, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 2090 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 1640 2004
privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor Populare din Romania
Hotărârea 1544 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 1123 2004
privind infiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti
Hotărârea 515 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 386 2004
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci
Hotărârea 1463 2003
privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Hotărârea 834 2003
privind infiintarea Centrului National de Cultura al Romilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu