Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 261 din 13 martie 2002

privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 218 din  1 aprilie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Institutul National al Monumentelor Istorice, denumit in continuare Institut, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si este finantat din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    (2) Institutul are sediul in municipiul Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 16, sectorul 4.
    Art. 2
    (1) Institutul are urmatoarele atributii principale:
    a) actualizeaza evidenta monumentelor istorice;
    b) elaboreaza si propune actualizarea periodica a Listei cuprinzand monumentele istorice;
    c) elaboreaza normative si metodologii pentru domeniul monumentelor istorice, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
    d) asigura fundamentarea stiintifica a deciziilor si a avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, la interventiile asupra acestora, precum si in zonele lor de protectie;
    e) propune Ministerului Culturii si Cultelor initierea de acte normative in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    f) gestioneaza, in conditiile legii, fondurile destinate evidentei, elaborarii normelor si metodologiilor pentru monumente istorice, investigatiilor, proiectelor-pilot, expertizelor, cercetarilor si studiilor specifice;
    g) administreaza baza nationala de date a monumentelor istorice, arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca monumentelor istorice, care sunt proprietate publica a statului roman;
    h) colaboreaza cu Oficiul National al Monumentelor Istorice in vederea realizarii obiectivelor privind protectia monumentelor istorice;
    i) coordoneaza activitatea institutiilor din teritoriu privind evidenta monumentelor istorice si realizarea cadastrului acestora;
    j) propune si initiaza programe si proiecte nationale si internationale cu aplicare in domeniul protejarii monumentelor istorice, stabileste contacte cu organizatii din strainatate care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice;
    k) elaboreaza proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum si a zonelor de protectie a acestora si propune in acest sens colaborarea Ministerului Culturii si Cultelor cu ministerele si autoritatile de resort;
    l) propune Ministerului Culturii si Cultelor proiecte de formare a specialistilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    m) organizeaza si participa la manifestari stiintifice, nationale si internationale, in domeniul protejarii monumentelor istorice;
    n) editeaza Revista monumentelor istorice si Buletinul monumentelor istorice, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport.
    (2) Institutul indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 3
    (1) Pentru exercitarea atributiilor care ii revin Institutul este abilitat sa solicite si sa primeasca de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniu, date si documente necesare exercitarii competentelor sale.
    (2) Institutul centralizeaza si prelucreaza datele statistice primare referitoare la activitatile din domeniu.
    (3) Institutul colaboreaza cu institutii de specialitate pentru realizarea unor studii si cercetari privind evolutia si prognoza activitatilor din domeniu.
    Art. 4
    (1) Institutul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
    (2) Directorul general al Institutului conduce intreaga activitate a institutiei, pe care o reprezinta in raporturile cu autoritatile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (3) Directorul general este ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaza.
    (4) Directorul general numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul Institutului.
    (5) In exercitarea atributiilor sale directorul general emite dispozitii.
    (6) Pe langa directorul general functioneaza Consiliul stiintific al Institutului, organism consultativ alcatuit din specialisti in domeniul protejarii monumentelor istorice; componenta, atributiile si modul de organizare si functionare a Consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica, numarul maxim de posturi, in limita celui prevazut in nota de la cap. II al anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si statul de functii al Institutului se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din institutiile bugetare.
    (3) Atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu al Institutului, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 6
    (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de Institut, si anume din:
    a) cofinantari de programe si proiecte;
    b) publicatii pe orice tip de suport;
    c) prestatii editoriale;
    d) studii, proiecte si prestari de servicii;
    e) exploatarea bunurilor pe care le are in administrare;
    f) alte activitati specifice realizate de Institut, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.
    (3) Veniturile obtinute din activitati direct de catre Institut, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane juridice sau fizice de specialitate, se gestioneaza in regim extrabugetar.
    Art. 7
    (1) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se realizeaza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pana la data aplicarii prevederilor alin. (1) personalul existent in cadrul fostului Centru de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National este preluat de Institut pe baza de examen sau concurs.
    Art. 8
    (1) Activul si pasivul Centrului de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural National va fi preluat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de protocol de predare-primire.
    (2) Institutul va elabora propriul regulament de organizare si functionare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 9
    (1) Institutul are dreptul la un autoturism in parc propriu, pentru transportul personalului, cu un consum lunar de maximum 350 de litri.
    (2) Pentru indeplinirea activitatilor specifice Institutul are dreptul la doua autovehicule pentru transport de persoane si marfa. Consumul lunar maxim de carburant este stabilit conform dispozitiilor legale.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La capitolul II - Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, dupa numarul curent 47^1 se introduce numarul curent 47^2 cu urmatorul cuprins:
____________________________________________________________________
"47^2. Institutul National al     Venituri extrabugetare
       Monumentelor Istorice      si alocatii de la bugetul de stat"
____________________________________________________________________

    2. Numarul curent 51^1 de la capitolul III - Institutii publice finantate din venituri extrabugetare, precum si orice dispozitii contrare din cuprinsul acestuia se abroga.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul culturii si cultelor,
                        Razvan Theodorescu

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Ion Giurescu,
                        secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 261/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 261 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu