E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 134 1998 abrogat de articolul 28 din actul Hotărârea 28 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 1222 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 938 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 837 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 274 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 242 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 244 1999
Hotărârea 134 1998 in legatura cu Ordin 2069 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 8 din actul Hotărârea 617 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 13 din actul Hotărârea 337 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 134 1998 modificat de articolul 7 din actul Hotărârea 324 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 134 din 16 martie 1998

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 119 din 19 martie 1998


SmartCity3


    Art. 1
    Ministerul Culturii este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care initiaza, elaboreaza si asigura aplicarea strategiei in domeniul culturii, pentru afirmarea creativitatii in toate formele sale, pentru protejarea si promovarea traditiilor si a identitatii culturale.
    Art. 2
    Ministerul Culturii isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:
    a) Principiul autonomiei culturii si artei
    Ministerul Culturii asigura si respecta autonomia institutiilor de cultura in promovarea si derularea programelor si proiectelor culturale.
    b) Principiul libertatii de creatie
    Ministerul Culturii sustine principiul libertatii de creatie si vegheaza la respectarea acestuia.
    Orice creator se bucura de libertate deplina in alegerea mijloacelor de expresie si in transmiterea mesajului artistic, pentru care este responsabil in limitele legii.
    c) Principiul primordialitatii valorii
    Ministerul Culturii promoveaza aplicarea criteriilor specifice de valoare si selectie, sprijina afirmarea creativitatii si talentului, precum si introducerea in circuitul cultural national si international a operelor si prestatiilor artistice de valoare.
    d) Principiul sansei egale la cultura
    Ministerul Culturii asigura repartizarea echitabila a mijloacelor materiale si financiare pe care le administreaza, pentru a inlesni accesul liber si cat mai larg al tuturor cetatenilor la cultura, precum si dezvoltarea vietii spirituale a colectivitatilor, in toata diversitatea acestora.
    e) Principiul identitatii culturale in circuitul mondial de valori
    Ministerul Culturii raspunde de protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, stimuleaza exprimarea si difuzarea, in tara si in strainatate, a valorilor spiritualitatii nationale si faciliteaza circulatia, in tara, a valorilor culturii universale si nationale.
    Art. 3
    (1) Ministerul Culturii initiaza masuri prin care sa se garanteze respectarea principiilor prevazute la art. 2.
    (2) Prin activitatea sa, Ministerul Culturii asigura:
    a) coerenta si buna functionare a sistemului institutional, in corelare cu descentralizarea structurilor si a procesului decizional administrativ;
    b) gestionarea flexibila a institutiilor culturale;
    c) instituirea unui sistem concurential deschis, bazat pe proiecte, pentru selectia, promovarea si finantarea actului de cultura;
    d) protectia si promovarea creatiei originale;
    e) protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale;
    f) incurajarea initiativei private in toate domeniile culturii si artei;
    g) promovarea unei imagini veridice a Romaniei, printr-o abordare culturala externa care sa sustina valorile autentice (in dialogul cu celelalte culturi ale lumii).
    Art. 4
    (1) In indeplinirea rolului si responsabilitatilor sale, Ministerul Culturii exercita urmatoarele functii:
    a) functia de autoritate de stat - prin care se realizeaza aplicarea si respectarea legilor si a celorlalte acte normative in domeniul culturii;
    b) functia de strategie - prin care se elaboreaza strategii de dezvoltare a culturii, se stabilesc prioritati, se initiaza si se realizeaza programe in toate domeniile culturii si artei si se identifica resursele necesare;
    c) functia de reglementare - prin care se realizeaza initierea si elaborarea actelor normative in domeniul culturii;
    d) functia de reprezentare - prin care se asigura reprezentarea in organisme si structuri internationale din domeniu, precum si in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu organizatii neguvernamentale, cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;
    e) functia de protectie a proprietatii publice din domeniul culturii - prin care se asigura administrarea bunurilor publice de interes national aflate in patrimoniul institutiilor publice de cultura subordonate.
    (2) Ministerul Culturii sprijina, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, buna functionare a institutiilor si asezamintelor de cultura de interes judetean sau local in folosul colectivitatilor locale.
    (3) Ministerul Culturii coordoneaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si in colaborare cu Academia Romana, Ministerul Educatiei Nationale si alte institutii interesate, activitatea si programele centrelor culturale ale Romaniei din strainatate, promoveaza si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea.
    Art. 5
    Pentru exercitarea functiilor sale, Ministerul Culturii are urmatoarele atributii principale:
    5.1. initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative;
    5.2. a) initiaza si negociaza, potrivit competentelor sale, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul culturii sau face propuneri pentru aderarea la cele existente sau pentru ratificarea acestora, dupa caz;
    b) sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala si neguvernamentala in domeniul culturii;
    c) emite aviz, obligatoriu, pentru numirile si eliberarile din functii ale directorilor centrelor de cultura ale Romaniei din strainatate si ale personalului diplomatic cu atributii exclusive in domeniul culturii;
    d) este consultat de Ministerul Afacerilor Externe pentru numirile de personal diplomatic cu atributii in domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale;
    e) propune Guvernului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, infiintarea de noi centre culturale ale Romaniei in strainatate;
    f) sprijina, inclusiv financiar, institutii, organizatii si centre din alte tari, care promoveaza programe si studii romanesti;
    5.3. elaboreaza norme si normative pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezamintele de cultura, indiferent de subordonarea acestora;
    5.4. apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura, ocroteste si sustine dezvoltarea personalitatii creatoare;
    5.5. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii, pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale oferite de institutiile si asezamintele de cultura;
    5.6. a) initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte in toate domeniile culturii si artei: editarea de carti si publicatii, achizitii de bunuri de patrimoniu si de opere de creatie, de carti si publicatii pentru institutiile publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; achizitii de monumente istorice, case memoriale si colectii particulare; expozitii, festivaluri, turnee si alte manifestari culturale in tara si in strainatate;
    b) asigura, in conditiile legii, sprijin financiar si de specialitate pentru proiectele culturale propuse de inspectoratele pentru cultura, de institutiile publice, precum si de organizatiile neguvernamentale;
    c) initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri interne si internationale de creatie si interpretare, acorda premii si burse, sprijina participarea oamenilor de cultura si a artistilor romani la manifestari similare din strainatate, elaboreaza, in acest sens, norme metodologice specifice;
    5.7. a) stabileste, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, strategia nationala in domeniul patrimoniului cultural national;
    b) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, normele, normativele si metodologiile necesare in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;
    c) coordoneaza activitatile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural mobil si imobil si le finanteaza, potrivit legii;
    d) colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale si cu Ministerul Turismului pentru cunoasterea, respectarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    e) stabileste atributiile oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru patrimoniul cultural national;
    f) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale la elaborarea si avizarea, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumente si situri istorice;
    g) actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national, furate sau exportate ilicit;
    5.8. coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate, numeste si revoca, in conditiile legii, conducerile acestora;
    5.9. sprijina, in conditiile legii, activitatea institutiilor de invatamant artistic;
    5.10. a) propune Guvernului infiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordinea sa, avizeaza infiintarea institutiilor si a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora, stabileste norme de structura pentru institutiile publice de cultura;
    b) avizeaza infiintarea de persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ, cu activitate culturala, sprijina activitatea acestora si le controleaza, potrivit legii;
    5.11. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care sa se asigure pastrarea, dezvoltarea si punerea in valoare a artei si culturii minoritatilor nationale din Romania, finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale ale acestor minoritati; coopereaza, in acest scop, cu Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale si colaboreaza cu alte autoritati sau cu persoane juridice cu activitate in domeniu;
    5.12. promoveaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei romanesti; colaboreaza, in acest scop, cu autoritati, institutii, organizatii neguvernamentale etc.;
    5.13. a) actioneaza, in conditiile legii, prin masuri specifice de protejare si sustinere, pentru revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale;
    b) promoveaza si coordoneaza, in conditiile legii, programe pentru formarea de specialisti si meseriasi in domeniul artizanatului autentic si al mestesugurilor traditionale;
    5.14. a) organizeaza atestarea artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum si a expertilor in domeniile specifice proiectarii, restaurarii, conservarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural national;
    b) coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutiile de specialitate si organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului din institutiile de cultura si arta, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregatire postliceala si postuniversitara, necuprinse in sistemul invatamantului public, precum si participarea la programe de perfectionare in tara si in strainatate, inclusiv prin acordarea de burse;
    c) suspenda sau retrage, dupa caz, avizele si atestatele acordate, in cazul nerespectarii de catre titulari a actelor normative in vigoare;
    5.15. editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei, evalueaza activitatea editurilor si a publicatiilor aflate in subordinea sa;
    5.16. coordoneaza, asigura si urmareste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul sau de activitate;
    5.17. elaboreaza, potrivit legii, normative pentru stabilirea unor preturi si tarife la serviciile oferite de institutiile din subordinea sa si asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;
    5.18. exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea caruia functioneaza regia autonoma din domeniul sau de activitate;
    5.19. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    (1) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati ale administratiei publice locale, cu organizatii neguvernamentale, cu organisme de profil din tara si din strainatate si finanteaza, in conditiile legii, impreuna cu acestea, programe si proiecte.
    (2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii este abilitat sa solicite si sa primeasca de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare exercitarii competentelor sale.
    (3) Ministerul Culturii colaboreaza cu uniunile si asociatiile de creatori, inclusiv in cadrul comisiilor de specialitate pe care le-a infiintat.
    Art. 7
    (1) Ministerul Culturii are in structura sa organizatorica directii generale si directii.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Culturii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte sau studii complexe.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 247, exclusiv demnitarii.
    (4) Coordonarea directiilor si a altor compartimente de catre secretarii de stat si de catre secretarul general poate fi modificata prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    (6) Secretarul general este asimilat ca salarizare la nivelul functiei de subsecretar de stat.
    Art. 8
    Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 9
    (1) Conducerea Ministerului Culturii se exercita de catre ministru.
    (2) Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organism consultativ, a carui componenta se stabileste prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Ministrul conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere si autoritati publice, cu institutii si cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, din tara si din strainatate.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    (1) Ministrul culturii poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care sa contribuie la realizarea reformei in domeniul culturii si la colaborarea cu structurile societatii civile.
    (2) Ministrul culturii numeste si revoca pe presedintele si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.
    (3) Fondurile necesare functionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii.
    (4) Prin ordin al ministrului culturii, in limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor, care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii.
    (5) Indemnizatia cuvenita pentru fiecare reuniune nu poate depasi 15% din salariul aprobat pentru functia de secretar de stat, iar totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al comisiei nu poate depasi salariul de baza minim brut pe tara.
    Art. 11
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii sunt cele prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aproba de ministrul culturii.
    Art. 12
    (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului, institutie publica de cultura cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii, cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, prin reorganizarea Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Culturii, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii, care se desfiinteaza.
    (2) Cheltuielile de functionare si de capital ale Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului se asigura integral din venituri extrabugetare.
    (3) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului va prelua, in termen de 15 zile, intregul activ si pasiv al Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Culturii, pe baza de protocol de predare-preluare.
    (4) Atributiile, structura organizatorica si numarul de personal al Oficiului National pentru Protejarea Patrimoniului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii.
    (5) Personalul Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Culturii va fi incadrat la Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului prin concurs, potrivit legii, in limita posturilor stabilite prin statul de functii aprobat, si se considera transferat.
    Art. 13
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se desfiinteaza Centrul de Cultura Bran.
    (2) Muzeul Bran va prelua, in termen de 15 zile, activul si pasivul Centrului de Cultura Bran, pe baza de protocol de predare-preluare.
    Art. 14
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Centrul de Informatica si Memorie Culturala isi schimba denumirea in Institutul de Memorie Culturala, institutie publica de cultura, finantata integral din venituri extrabugetare.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Centrul de Perfectionare a Personalului din Cultura si Arta, Pregatire Postliceala si Postuniversitara isi schimba denumirea in Centrul de Pregatire si Formare a Personalului din Institutiile de Cultura, institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare.
    Art. 15
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti sunt organizate si functioneaza, in subordinea Ministerului Culturii, inspectoratele pentru cultura, ca servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica.
    (2) Inspectoratele judetene pentru cultura si al municipiului Bucuresti sunt conduse de catre un consilier teritorial sef, numit si eliberat din functie prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii.
    (3) Numirea consilierilor teritoriali din cadrul inspectoratelor pentru cultura se face de catre consilierul teritorial sef, cu avizul ministrului culturii, in conditiile legii.
    Art. 16
    (1) Inspectoratele pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
    a) actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sprijin financiar pentru acestea;
    c) colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;
    d) sprijina Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, la solicitarea acestuia, in exercitarea functiilor sale de observare si de control asupra activitatilor care pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;
    e) avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;
    f) sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmite Ministerului Culturii constatarile sale;
    g) initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, potrivit calendarului religios si ocupatiilor specifice rurale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
    h) pot edita sau sprijini, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
    i) sunt abilitate sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii, de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare indeplinirii atributiilor ce le revin.
    (2) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura judetene si al municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute in prezenta hotarare, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii.
    Art. 17
    (1) Ministerul Culturii are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Ministerul Culturii are, de asemenea, in dotare un parc auto necesar activitatilor sale specifice, astfel: un microbuz, doua autovehicule pentru transport marfa si persoane, un autoturism BMW si un autoturism de teren ARO, cu un consum lunar maxim de carburanti de 400 litri, pentru fiecare autovehicul.
    (3) Inspectoratele pentru cultura judetene au in dotare cate un autoturism, potrivit normelor legale.
    Art. 18
    Incadrarea in numarul de posturi aprobat se va realiza in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 19
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 700/1997 privind reorganizarea Centrului pentru Administrarea si Protectia Patrimoniului Culturii din subordinea Ministerului Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

                   PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul culturii,
                          Ion Caramitru

                          p. Ministrul afacerilor externe,
                          Marin Mitris,
                          secretar de stat

                          Ministru de stat,
                          ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu

                          Ministrul finantelor,
                          Daniel Daianu

                          Ministrul educatiei nationale,
                          Andrei Marga

    ANEXA 1
                           MINISTERUL CULTURII

                                              Numarul maxim de posturi = 247
                                                   (exclusiv demnitarii)

                               __________
                              | MINISTRU |
                              |__________|
  ____________                     |                 __________________
 | CONSILIERI |__________          |          ______| OFICIUL JURIDIC- |
 |____________|          |_________|_________|      |    CONTENCIOS    |
  _________________      |         |         |      |__________________|
 | RELATII PUBLICE |_____|         |         |       ___________________
 |_________________|     |         |         |______| CORPUL DE CONTROL |
  ___________________    |         |         |      |   AL MINISTRULUI  |
 | DIRECTIA PROGRAME |   |         |         |      |___________________|
 |    SI PROIECTE    |___|         |         |       ___________________
 |    CULTURALE      |             |         |______| CORPUL DE CONTROL |
 |___________________|             |                |     FINANCIAR     |
                                   |                |___________________|
               ____________________|_______________________________
  ____________|____________________________________         _______|______
 |     __________      __________      __________  |       |  __________  |
 |    | SECRETAR |    | SECRETAR |    | SECRETAR | |       | | SECRETAR | |
 |    | DE STAT  |    | DE STAT  |    | DE STAT  | |<----->| | GENERAL  | |
 |    |__________|    |__________|    |__________| |       | |__________| |
 |_________|________________|______________|_______|       |______|_______|
         __|__            __|__         ___|_ _____          _____|____
  ______|_____|__________|_____|_______|_____|_____|________|_____|____|___
 |     _|_   _|_        _|_   _|_     _|_   _|_   _|_      _|_   _|_  _|_  |
 |    |_A_| |_B_|      |_C_| |_D_|   |_E_| |_F_| |_G_|    |_H_| |_I_||_J_| |
 |_________________________________________________________________________|

  SEMNIFICATIA LITERELOR DIN SCHEMA DE MAI SUS ESTE URMATOAREA:

    A = DIRECTIA GENERALA PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL
    B = DIRECTIA ARTE VIZUALE
    C = DIRECTIA GENERALA ARTELE SPECTACOLULUI
    D = DIRECTIA MINORITATI NATIONALE
    E = DIRECTIA GENERALA RELATII INTERNATIONALE
    F = DIRECTIA CULTURA SCRISA. BIBLIOTECI
    G = DIRECTIA GENERALA ASEZAMINTE, CENTRE SI INSPECTORATE PENTRU CULTURA
    H = DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT, LEGISLATIE, RELATII CU SOCIETATEA CIVILA
    I = DIRECTIA RESURSE FINANCIARE, DEZVOLTARE
    J = DIRECTIA RESURSE UMANE

                                 A
                                 |
                                 |
                       __________v___________
                      | DIRECTIA GENERALA    |
                      | PATRIMONIUL CULTURAL |
                      | NATIONAL             |
                      |______________________|
                          _______|________
                   ______|_______    _____|____
                  | DIRECTIA     |  | DIRECTIA |
                  | MONUMENTELOR |  | MUZEE SI |
                  | ISTORICE     |  | COLECTII |
                  |______________|  |__________|

                                 C
                                 |
                                 |
                       __________v___________
                      | DIRECTIA GENERALA    |
                      | ARTELE SPECTACOLULUI |
                      |______________________|
                          _______|________
                   ______|_______    _____|_________
                  | DIRECTIA     |  | DIRECTIA      |
                  | INSTITUTII   |  | FESTIVALURI   |
                  | DE SPECTACOL |  | SI CONCURSURI |
                  |______________|  |_______________|

                                 E
                                 |
                                 |
                       __________v_____________
                      | DIRECTIA GENERALA      |
                      | RELATII INTERNATIONALE |
                      |________________________|
                          _______|________
                   ______|____       _____|________________
                  | DIRECTIA  |     | DIRECTIA COOPERARE   |
                  | INTEGRARE |     | CULTURALA BILATERALA |
                  | EUROPEANA |     |______________________|
                  |___________|

                                   G
                                   |
                                   |
                     ______________v________________
                    | DIRECTIA GENERALA ASEZAMINTE, |
                    | CENTRE SI INSPECTORATE        |
                    | PENTRU CULTURA                |
                    |_______________________________|
                          _________|_____________
                 ________|______________    _____|________________
                | DIRECTIA INSPECTORATE |  | DIRECTIA CENTRE SI   |
                | PENTRU CULTURA        |  | ASEZAMINTE CULTURALE |
                |_______________________|  |______________________|

                                   H
                                   |
                                   |
                     ______________v________________
                    | DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT, |
                    | LEGISLATIE, RELATII CU        |
                    | SOCIETATEA CIVILA             |
                    |_______________________________|
                     _____________|_____________
         ___________|___________     ___________|__________
        | DIRECTIA MANAGEMENT,  |   | DIRECTIA LEGISLATIE, |
        | RELATII CU SOCIETATEA |   | SINTEZE              |
        | CIVILA                |   |______________________|
        |_______________________|

    ANEXA 2
                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii
------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Denumirea unitatii                   Sursa de finantare
crt.
------------------------------------------------------------------------------
          I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat

  1. Inspectoratele pentru cultura judetene si al
     municipiului Bucuresti - servicii publice
     descentralizate                                    Bugetul de stat
  2. Biblioteca Nationala                               Bugetul de stat
  3. Centrul National de Conservare si Valorificare a
     Traditiei si Creatiei Populare                     Bugetul de stat
  4. Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George" Bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile mentionate la nr. crt. 1 - 4 pot utiliza un numar maxim de 888 de posturi.

         II. Institutii publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat

  5. Muzeul National de Arta al Romaniei                Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
  6. Muzeul National de Istorie a Romaniei              Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
  7. Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
  8. Muzeul National "Peles" din Sinaia                 Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
  9. Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale "Astra"  Venituri extrabugetare
     din Sibiu                                          si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 10. Muzeul Satului                                     Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 11. Muzeul Taranului Roman                             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 12. Muzeul Literaturii Romane                          Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 13. Muzeul Bran                                        Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 14. Muzeul National Cotroceni                          Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 15. Muzeul "George Enescu"                             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 16. Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii   Venituri extrabugetare
     "Mihai Eminescu"                                   si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 17. Muzeul National al Unirii din Alba Iulia           Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 18. Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca"       Venituri extrabugetare
     din Targoviste                                     si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 19. Muzeul National al Bucovinei din Suceava           Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 20. Muzeul Etnografic al Bucovinei din Suceava         Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 21. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei         Venituri extrabugetare
     din Cluj-Napoca                                    si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 22. Complexul Muzeal National "Moldova" din Iasi       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 23. Muzeul Carpatilor Rasariteni                       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 24. Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti    Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 25. Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca    Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 26. Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi      Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 27. Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara    Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 28. Teatrul National din Craiova                       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 29. Teatrul National din Targu Mures                   Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 30. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca            Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 31. Teatrul de Proiecte Culturale "Teatrum Mundi"      Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 32. Teatrul "Masca" din Bucuresti                      Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 33. Teatrul "Excelsior" din Bucuresti                  Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 34. Opera Nationala Romana                             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 35. Opera Romana din Cluj-Napoca                       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 36. Opera Maghiara din Cluj-Napoca                     Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 37. Opera Romana din Iasi                              Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 38. Opera Romana din Timisoara                         Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 39. Teatrul de Opereta "Ion Dacian" din Bucuresti      Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 40. Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti          Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 41. Oficiul National pentru Documentare si Expozitii   Venituri extrabugetare
     de Arta                                            si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 42. Studioul de Creatie Cinematografica                Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 43. Editura "Video"                                    Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 44. Centrul de Cultura "Tinerimea Romana"              Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 45. Centrul European de Cultura din Sinaia             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 46. Centrul National de Cultura Mogosoaia              Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 47. Centrul de Cultura "George Apostu" din Bacau       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 48. Centrul de Cultura "Kalinderu" din Bucuresti       Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 49. Centrul de Cultura "Arcus" din Covasna             Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 50. Centrul de Cultura "Bratianu" din Stefanesti-Arges Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 51. Centrul de Cultura Tescani din Bacau               Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat
 52. Arhiva Nationala de Filme, Jilava, judetul Ilfov   Venituri extrabugetare
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat

    NOTA:
    Unitatile mentionate la nr. crt. 5 - 51 pot utiliza un numar maxim de 7.230 de posturi.

            III. Institutii publice finantate din venituri extrabugetare

 53. Institutul de Memorie Culturala                    Venituri extrabugetare
 54. Casa de Presa si Editura "Cultura Nationala"       Venituri extrabugetare
 55. Centrul de Pregatire si Formare a Personalului     Venituri extrabugetare
     din Institutiile de Cultura
 56. ARTEXIM                                            Venituri extrabugetare
 57. Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural  Venituri extrabugetare
     National
 58. Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului   Venituri extrabugetare
 59. Editura "Scrisul Romanesc"                         Venituri extrabugetare
 60. Editura "Junimea"                                  Venituri extrabugetare

                               Publicatii
 61. "Contemporanul"                                    Venituri extrabugetare
 62. "Literatorul"                                      Venituri extrabugetare
 63. "Tribuna"                                          Venituri extrabugetare
 64. "Manuscriptum"                                     Venituri extrabugetare
 65. "Desteptarea Aromanilor"                           Venituri extrabugetare
 66. "Moftul Roman"                                     Venituri extrabugetare
 67. "Albina"                                           Venituri extrabugetare
 68. "Teatrul Azi"                                      Venituri extrabugetare
 69. "Universul Cartii"                                 Venituri extrabugetare
 70. "A Het"                                            Venituri extrabugetare
 71. "Korunk"                                           Venituri extrabugetare
 72. "Muvelodes"                                        Venituri extrabugetare
 73. "Vilnie Slovo"                                     Venituri extrabugetare

                             IV. Regii autonome
 74. Regia Autonoma a Imprimeriilor
                                                                             SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 134/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 134 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 134/1998
Hotărârea 28 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 1222 2000
pentru reorganizarea redactiei publicatiei metodice "Revista muzeelor"
Hotărârea 938 2000
privind comasarea Centrului de Cultura "Kalinderu" din Bucuresti cu Oficiul National pentru Documentare si Expozitii de Arta
Hotărârea 837 2000
privind transmiterea imobilului, monument istoric, Palatul de la Potlogi in administrarea Centrului National de Cultura Mogosoaia si schimbarea denumirii acestui centru in "Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului"
Hotărârea 274 1999
pentru trecerea unor institutii publice de cultura din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti
Hotărârea 242 1999
privind trecerea Editurii "Junimea" din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iasi
Hotărârea 244 1999
privind reorganizarea revistei "Biblioteca"
Ordin 2069 1998
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor publice
Hotărârea 617 1998
privind infiintarea Societatii Comerciale pentru Difuzarea Cartii si a altor Bunuri Culturale "Semnal" - S.A.
Hotărârea 337 1998
privind reorganizarea si functionarea Arhivei Nationale de Filme
Hotărârea 324 1998
privind infiintarea Societatii Comerciale "Editura Scrisul Romanesc" - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu