E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1524 din 18 decembrie 2002

privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din  9 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Societatea Comerciala "Electrocentrale Rovinari" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Rovinari" - S.A., Societatea Comerciala "Electrocentrale Turceni" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Turceni" - S.A., si Societatea Comerciala "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., denumita in continuare "Termoelectrica" - S.A., prin reorganizarea acestei societati comerciale.
    (2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) sunt persoane juridice romane ce se organizeaza ca societati comerciale pe actiuni si functioneaza potrivit legii si statutelor prevazute in anexele nr. 1 - 3.
    (3) Dupa infiintarea societatilor comerciale conform prevederilor alin. (1), raman in continuare ca sucursale ale "Termoelectrica" - S.A. urmatoarele: Sucursala Electrocentrale Braila, Sucursala Electrocentrale Borzesti, Sucursala Electrocentrale Doicesti, Sucursala Electrocentrale Galati, Sucursala Electrocentrale Paroseni si Sucursala de Valorificare si Servicii.
    Art. 2
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A. si "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., filiale ale "Termoelectrica" - S.A., au fiecare ca obiect de activitate producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.
    Art. 3
    (1) Capitalul social initial al societatilor comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A. si "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se constituie prin preluarea unei parti din patrimoniul "Termoelectrica" - S.A., in baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 2002, conform proceselor-verbale de predare-primire.
    (2) Capitalul social initial al societatilor comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A. si "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este detinut in intregime de "Termoelectrica" - S.A. in calitate de actionar unic, iar actiunile detinute la cele trei filiale infiintate constituie proprietatea acesteia.
    Art. 4
    "Termoelectrica" - S.A. va continua derularea creditelor si contractelor angajate sau in curs de perfectare privind aprovizionarea cu combustibili din import, precum si a celor angajate sau in curs de angajare pentru investitii si reabilitari la sucursalele si filialele sale.
    Art. 5
    (1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile si isi vor asuma toate obligatiile aferente "Termoelectrica" - S.A. din care se constituie si se substituie in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile in curs.
    (2) Preluarea-predarea activului si pasivului aferente capitalului social varsat se face pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Serviciul datoriei rezultat din imprumuturi pentru care "Termoelectrica" - S.A. este beneficiar, pentru finantarea achizitionarii de combustibil tehnologic, precum si pentru investitii si reabilitari se preia de catre filialele prevazute la art. 1 alin. (1) proportional cu valoarea utilizata de catre acestea, pe baza de protocol aprobat de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (4) Plata serviciului datoriei prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre "Termoelectrica" - S.A. in calitate de parte contractanta.
    (5) Filialele "Termoelectrica" - S.A. vor transmite sumele necesare acoperirii platilor efectuate conform alin. (3) si (4), pe baza de contracte si grafice de plata stabilite cu "Termoelectrica" - S.A.
    (6) "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A. si "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pot angaja credite interne si externe.
    (7) Societatile comerciale infiintate potrivit prezentei hotarari incheie contracte de vanzare-cumparare de energie electrica si termica.
    Art. 6
    (1) Ca urmare a reorganizarii sectorului de producere a energiei electrice, Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. va functiona in regim integral reglementat cu stabilirea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a preturilor care sa acopere costurile de productie si sa asigure realizarea unui profit.
    (2) Cantitatea de energie tranzactionata pe piata angro de Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. va fi optimizata centralizat de catre operatorul pietei de energie conform reglementarilor in vigoare. Contractele de livrare de energie electrica incheiate pana la data prezentei hotarari cu consumatorii eligibili si pentru export vor fi derulate in continuare.
    Art. 7
    (1) Personalul din cadrul "Termoelectrica" - S.A. se preia si se considera transferat la societatile comerciale infiintate potrivit art. 1.
    (2) "Termoelectrica" - S.A., reorganizata potrivit prevederilor prezentei hotarari, va acorda plati compensatorii, conform contractelor colective de munca, personalului care va fi disponibilizat.
    (3) Contractele colective de munca incheiate de "Termoelectrica" - S.A. raman in vigoare pana la incheierea noilor contracte colective de munca, potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Societatile comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentatii actionarilor, si sunt administrate de consiliile de administratie.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale infiintate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri, care sunt numiti si revocati de Adunarea generala a actionarilor "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    (3) Consiliile de administratie ale societatilor comerciale sunt formate din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societatii comerciale, numiti si revocati de adunarile generale ale actionarilor acestor societati, in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    (4) Presedintii consiliilor de administratie ale societatilor comerciale infiintate prin prezenta hotarare pot fi si directorii generali ai acestora.
    Art. 9
    Corelat cu programele proprii de eficientizare economica ale filialelor si sucursalelor din "Termoelectrica" - S.A., serviciile de intretinere si reparatii se organizeaza sub forma de filiale ale "Termoelectrica" - S.A. pana la data de 31 martie 2003, prin preluarea de la filialele si sucursalele "Termoelectrica" - S.A. a personalului, precum si a activului si pasivului aferente activitatii de intretinere si reparatii. Filialele vor realiza prestatii de servicii pe baza de contracte pentru societatile nou-infiintate, precum si pentru terti.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 STATUTUL
    Societatii Comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Electrocentrale Rovinari" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. are sediul principal in Romania, municipiul Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 - 5.
    (2) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea si vanzarea energiei electrice (cod 4011);
    2. microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb;
    3. producerea, transportul, distributia, dispecerizarea si vanzarea energiei termice (cod 40, 403, 4031, 4032);
    4. operatiuni de import-export de energie electrica si import de combustibil tehnologic (cod 5151), import-export de echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5165);
    5. exploatarea centralelor electrice;
    6. dezvoltarea productiei de energie electrica si termica din domeniul sau de activitate, pe baza unei planificari proprii in aplicarea strategiei energetice a sectorului;
    7. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator;
    8. masuratori, expertize, testari (cod 7430), consultanta, studii, proiectare (cod 7420), investitii (cod 4525, 4526), revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice, retehnologizari, modernizari, in vederea imbunatatirii activitatii (cod 4531, 4532);
    9. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii (cod 7484);
    10. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, carbune etc.);
    11. optimizarea functionarii instalatiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice si termice si conversia energiei, precum si reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuarii de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul tehnologiilor neconventionale;
    12. elaborarea de reglementari cu caracter tehnic pentru indeplinirea obiectului de activitate;
    13. implementarea proiectelor de investitii cu credite externe;
    14. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale a obiectivelor sale;
    15. transportul personalului propriu la si de la locul de munca (cod 6023), efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate, prestari de servicii si service auto (cod 6024);
    16. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platforma (cod 6010);
    17. realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii si de prestari de servicii in domeniul informatic si de telecomunicatii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);
    18. elaborarea de produse software (cod 7240);
    19. cooperare economica internationala (cod 6521; 6522; 6523);
    20. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    21. operatiuni de comision si intermedieri in domeniul sau specific de activitate;
    22. participarea la conferinte, targuri si expozitii interne si internationale;
    23. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;
    24. lucrari de demolari de constructii si cladiri, terasamente, organizare de santier (cod 4511);
    25. recuperarea deseurilor metalice si nemetalice si valorificarea lor conform legii (cod 3710);
    26. lucrari de executie, intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile si industriale (cod 4521);
    27. executia de lucrari de reparatii si service la instalatii de transport si distributie de energie electrica, gaze naturale si apa (cod 4534);
    28. lucrari de reparatii si verificari metrologice la aparate de masura si control (cod 3330);
    29. teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice si electrice (cod 7430);
    30. lucrari de topometrie, geodezie si cadastru;
    31. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii (cod 7484);
    32. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in camine de nefamilisti si locuinte de interventii (cod 7012);
    33. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii (cod 7012, 7020);
    34. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare (cod 7134);
    35. editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor din obiectul sau de activitate (cod 2222, 2223, 2225);
    36. participarea in organisme internationale pentru domeniile de activitate proprii;
    37. participarea la organizatii profesionale si patronale (cod 911);
    38. realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive (cod 8512);
    39. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale;
    40. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultura, alimentatie publica si activitate hoteliera (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);
    41. cercetare aplicativa-proiectare in domeniul de activitate privind exploatarea, intretinerea si investitiile (cod 7420);
    42. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social al "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este de 1.489.184.546 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 14.891.845 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 2002.
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. in numele statului, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii "Electrocentrale Rovinari" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (4) Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, in numele statului, la "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) subscriptia de noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra "Electrocentrale Rovinari" - S.A. in actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sunt exercitate de catre aceasta.
    (2) Actiunile nominative ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile nominative emise de "Electrocentrale Rovinari" - S.A. vor exista in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Actiunile emise de "Electrocentrale Rovinari" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
    (8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile "Electrocentrale Rovinari" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Rovinari" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al "Electrocentrale Rovinari" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    (2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Rovinari" - S.A., interesele acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si sunt revocati de catre Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    Art. 15
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a "Electrocentrale Rovinari" - S.A., pe baza strategiei globale a "Termoelectrica" - S.A.;
    b) alege si revoca administratorii si cenzorii conform prevederilor legale;
    c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrocentrale Rovinari" - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara ori din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Rovinari" - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri, unitati ori sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor "Electrocentrale Rovinari" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (4) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte, ori la cererea scrisa a actionarului unic.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (3) In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    (3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (5) Alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, revocarea lor si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor se fac prin vot deschis.
    (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
    (8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    (1) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in Consiliul de administratie al "Electrocentrale Rovinari" - S.A. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    (2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Conducerea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Electrocentrale Rovinari" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul "Electrocentrale Rovinari" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al "Electrocentrale Rovinari" - S.A.;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrocentrale Rovinari" - S.A.;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Rovinari" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Rovinari" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba regulamentul de organizare si functionare al "Electrocentrale Rovinari" - S.A.;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.

    B. (1) Directorul general reprezinta "Electrocentrale Rovinari" - S.A. in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrocentrale Rovinari" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Rovinari" - S.A.;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.

    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai "Electrocentrale Rovinari" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Rovinari" - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    (2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    (3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Rovinari" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Rovinari" - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrocentrale Rovinari" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Electrocentrale Rovinari" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Electrocentrale Rovinari" - S.A. in registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul "Electrocentrale Rovinari" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre "Electrocentrale Rovinari" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    "Electrocentrale Rovinari" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 30
    Asocierea
    (1) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) "Electrocentrale Rovinari" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a "Electrocentrale Rovinari" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, transformarea formei juridice a "Electrocentrale Rovinari" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a "Electrocentrale Rovinari" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la Oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Rovinari" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 2

                                STATUTUL
    Societatii Comerciale "Electrocentrale Turceni" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Electrocentrale Turceni" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    "Electrocentrale Turceni" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) "Electrocentrale Turceni" - S.A. are sediul principal in Romania, comuna Turceni, Str. Uzinei nr. 1.
    (2) "Electrocentrale Turceni" - S.A. poate infiinta sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata "Electrocentrale Turceni" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    "Electrocentrale Turceni" - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    "Electrocentrale Turceni" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea si vanzarea energiei electrice (cod 4011);
    2. microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb;
    3. producerea, transportul, distributia, dispecerizarea si vanzarea energiei termice (cod 40, 403, 4031, 4032);
    4. operatiuni de import-export de energie electrica si import de combustibil tehnologic (cod 5151), import-export de echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5165);
    5. exploatarea centralelor electrice;
    6. dezvoltarea productiei de energie electrica si termica din domeniul sau de activitate pe baza unei planificari proprii in aplicarea strategiei energetice a sectorului;
    7. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator;
    8. masuratori, expertize, testari (cod 7430), consultanta, studii, proiectare (cod 7420), investitii (cod 4525, 4526), revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice, retehnologizari, modernizari in vederea imbunatatirii activitatii (cod 4531, 4532);
    9. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii (cod 7484);
    10. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, carbune etc.);
    11. optimizarea functionarii instalatiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice si termice si conversia energiei, precum si reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuarii de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul tehnologiilor neconventionale;
    12. elaborarea de reglementari cu caracter tehnic pentru indeplinirea obiectului de activitate;
    13. implementarea proiectelor de investitii cu credite externe;
    14. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale a obiectivelor sale;
    15. transportul personalului propriu la si de la locul de munca (cod 6023), efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate, prestari de servicii si service auto (cod 6024);
    16. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platforma (cod 6010);
    17. realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii, precum si de prestari de servicii in domeniul informatic si de telecomunicatii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);
    18. elaborarea de produse software (cod 7240);
    19. cooperare economica internationala (cod 6521, 6522, 6523);
    20. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane ori straine, de drept privat;
    21. operatiuni de comision si intermedieri in domeniul sau specific de activitate;
    22. participarea la conferinte, targuri si expozitii interne si internationale;
    23. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;
    24. lucrari de demolari de constructii si cladiri, terasamente, organizare de santier (cod 4511);
    25. recuperarea deseurilor metalice si nemetalice si valorificarea lor conform legii (cod 3710);
    26. lucrari de executie, intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile si industriale (cod 4521);
    27. executia de lucrari de reparatii si service la instalatii de transport si distributie de energie electrica, gaze naturale si apa (cod 4534);
    28. lucrari de reparatii si verificari metrologice la aparate de masura si control (cod 3330);
    29. teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice si electrice (cod 7430);
    30. lucrari de topometrie, geodezie si cadastru;
    31. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii (cod 7484);
    32. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in camine de nefamilisti si locuinte de interventii (cod 7012);
    33. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii (cod 7012, 7020);
    34. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare (cod 7134);
    35. editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor din obiectul sau de activitate (cod 2222, 2223, 2225);
    36. participarea in organisme internationale pentru domeniile de activitate proprii;
    37. participarea la organizatii profesionale si patronale (cod 911);
    38. realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive (cod 8512);
    39. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale;
    40. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultura, alimentatie publica si activitate hoteliera (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);
    41. cercetare aplicativa-proiectare in domeniul de activitate privind exploatarea, intretinerea si investitiile (cod 7420);
    42. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) "Electrocentrale Turceni" - S.A. este filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social al "Electrocentrale Turceni" - S.A. este de 4.263.324.039 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 42.633.240 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 2002.
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. in numele statului, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii "Electrocentrale Turceni" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (4) Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, in numele statului, la "Electrocentrale Turceni" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) subscriptia de noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra "Electrocentrale Turceni" - S.A. in actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, acestia sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sunt exercitate de catre aceasta.
    (2) Actiunile nominative ale "Electrocentrale Turceni" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile nominative emise de "Electrocentrale Turceni" - S.A. vor exista in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul "Electrocentrale Turceni" - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Actiunile emise de "Electrocentrale Turceni" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
    (8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale "Electrocentrale Turceni" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    "Electrocentrale Turceni" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la prezentul statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile "Electrocentrale Turceni" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul "Electrocentrale Turceni" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Turceni" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari ori catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Turceni" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al "Electrocentrale Turceni" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    (2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Turceni" - S.A., interesele acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si sunt revocati de catre Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    Art. 15
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor "Electrocentrale Turceni" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a "Electrocentrale Turceni" - S.A., pe baza strategiei globale a "Termoelectrica" - S.A.;
    b) alege si revoca administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrocentrale Turceni" - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara ori din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si la dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Turceni" - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri, unitati ori sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor "Electrocentrale Turceni" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (4) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte, ori la cererea scrisa a actionarului unic.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul "Electrocentrale Turceni" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (3) In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    (3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (5) Alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, revocarea lor si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor se fac prin vot deschis.
    (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
    (8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Turceni" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    (1) "Electrocentrale Turceni" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in Consiliul de administratie al "Electrocentrale Turceni" - S.A. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    (2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Electrocentrale Turceni" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Conducerea "Electrocentrale Turceni" - S.A. se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Turceni" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii "Electrocentrale Turceni" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Electrocentrale Turceni" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Turceni" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrocentrale Turceni" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Electrocentrale Turceni" - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Electrocentrale Turceni" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul "Electrocentrale Turceni" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al "Electrocentrale Turceni" - S.A.;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrocentrale Turceni" - S.A.;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Turceni" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Turceni" - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Turceni" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.

    B. (1) Directorul general reprezinta "Electrocentrale Turceni" - S.A. in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Turceni" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrocentrale Turceni" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Turceni" - S.A.;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.

    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai "Electrocentrale Turceni" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Turceni" - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    (2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    (3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea "Electrocentrale Turceni" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Turceni" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Turceni" - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea "Electrocentrale Turceni" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Turceni" - S.A.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Turceni" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrocentrale Turceni" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrocentrale Turceni" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Electrocentrale Turceni" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Electrocentrale Turceni" - S.A. in registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Turceni" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrocentrale Turceni" - S.A. se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Turceni" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Turceni" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) "Electrocentrale Turceni" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul "Electrocentrale Turceni" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul "Electrocentrale Turceni" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) "Electrocentrale Turceni" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre "Electrocentrale Turceni" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    "Electrocentrale Turceni" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 30
    Asocierea
    (1) "Electrocentrale Turceni" - S.A. poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) "Electrocentrale Turceni" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a "Electrocentrale Turceni" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a "Electrocentrale Turceni" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, transformarea formei juridice a "Electrocentrale Turceni" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Turceni" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a "Electrocentrale Turceni" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la Oficiul registrului comertului si sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Turceni" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea "Electrocentrale Turceni" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrocentrale Turceni" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Turceni" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

    ANEXA 3

                             STATUTUL
    Societatii Comerciale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori in alte acte emanand de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul
    (1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. are sediul principal in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, sectorul 2.
    (2) La data infiintarii, "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. are in componenta sedii secundare cu statut de sucursala fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 3.1.
    (3) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate infiinta si alte sedii secundare fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 4
    Durata
    Durata "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Scopul
    "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. are ca obiect de activitate:
    1. producerea si vanzarea energiei electrice (cod 4011);
    2. microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb;
    3. producerea, transportul, distributia, dispecerizarea si vanzarea energiei termice (cod 40, 403, 4031, 4032);
    4. operatiuni de import-export de energie electrica si import de combustibil tehnologic (cod 5151), import-export de echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5165);
    5. exploatarea centralelor electrice;
    6. dezvoltarea productiei de energie electrica si termica din domeniul sau de activitate, pe baza unei planificari proprii in aplicarea strategiei energetice a sectorului;
    7. realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator;
    8. masuratori, expertize, testari (cod 7430), consultanta, studii, proiectare (cod 7420), investitii (cod 4525, 4526), revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice, retehnologizari, modernizari, in vederea imbunatatirii activitatii (cod 4531, 4532);
    9. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii (cod 7484);
    10. procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, carbune etc.);
    11. optimizarea functionarii instalatiilor existente, modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii privind utilizarea eficienta a energiei electrice si termice si conversia energiei, precum si reducerea impactului asupra mediului, pe baza efectuarii de analize de risc, studii, proiecte, programe, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul tehnologiilor neconventionale;
    12. elaborarea de reglementari cu caracter tehnic pentru indeplinirea obiectului de activitate;
    13. implementarea proiectelor de investitii cu credite externe;
    14. pregatirea si perfectionarea personalului in reteaua proprie de invatamant (cod 8042) si in sistemul de invatamant public si privat;
    15. prestarea de servicii la consumatorii de energie electrica si termica, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, pentru utilizarea in conditii de eficienta a energiei electrice si termice;
    16. asigurarea pazei proprii sau in conditii contractuale a obiectivelor sale;
    17. transportul personalului propriu la si de la locul de munca (cod 6023), efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate, prestari de servicii si service auto (cod 6024);
    18. prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platforma (cod 6010);
    19. realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii si de prestari de servicii in domeniul informatic si de telecomunicatii (cod 7220, 7223, 7250, 7260);
    20. elaborarea de produse software (cod 7240);
    21. cooperare economica internationala (cod 6521; 6522; 6523);
    22. participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale impreuna cu persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, de drept privat;
    23. operatiuni de comision si intermedieri in domeniul sau specific de activitate;
    24. participarea la conferinte, targuri si expozitii interne si internationale;
    25. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza;
    26. lucrari de demolari de constructii si cladiri, terasamente, organizare de santier (cod 4511);
    27. recuperarea deseurilor metalice si nemetalice si valorificarea lor conform legii (cod 3710);
    28. lucrari de executie, intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile si industriale (cod 4521);
    29. executia de lucrari de reparatii si service la instalatii de transport si distributie de energie electrica, gaze naturale si apa (cod 4534);
    30. lucrari de reparatii si verificari metrologice la aparate de masura si control (cod 3330);
    31. teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice si electrice (cod 7430);
    32. lucrari de topometrie, geodezie si cadastru;
    33. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii (cod 7484);
    34. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu in camine de nefamilisti si locuinte de interventii (cod 7012);
    35. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri ale societatii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii; cumpararea, preluarea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri de la persoane fizice sau juridice, in conditiile legii (cod 7012, 7020);
    36. operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare (cod 7134);
    37. editarea de publicatii si de lucrari tehnico-stiintifice specifice activitatilor din obiectul sau de activitate (cod 2222, 2223, 2225);
    38. participarea in organisme internationale pentru domeniile de activitate proprii;
    39. participarea la organizatii profesionale si patronale (cod 911);
    40. realizarea pentru personalul propriu de activitati sociale, culturale, turistice (cod 926), sanitare, sportive (cod 8512);
    41. desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale;
    42. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului: turism, agrement, agroturism, piscicultura, alimentatie publica si activitate hoteliera (cod 5511, 5512, 5523, 5551, 5552);
    43. cercetare aplicativa-proiectare in domeniul de activitate privind exploatarea, intretinerea si investitiile (cod 7420);
    44. orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este de 4.742.151.608 mii lei, varsat integral la data infiintarii, si este impartit in 47.421.516 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti din activul si pasivul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., pe baza bilantului contabil intocmit la data de 31 decembrie 2002.
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. in numele statului, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie.
    (4) Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, in numele statului, la "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) subscriptia de noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. in actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace in termen de maximum 60 de zile adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea ramasa, fie dizolvarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sunt exercitate de catre aceasta.
    (2) Actiunile nominative ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile nominative emise de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. vor exista in forma dematerializata, prin inscriere in cont.
    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Actiunile emise de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
    (8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, le confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    (2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. interesele acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si sunt revocati de catre Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor.
    Art. 15
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiara a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    b) alege si revoca administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., precum si premierea acestuia;
    g) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierdere, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    h) aproba repartizarea profitului conform legii;
    i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
    l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. de catre acestia;
    n) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii sai a unui numar de actiuni proprii;
    r) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (4) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k), m), n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
    j) aproba conversia actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte, ori la cererea scrisa a actionarului unic.
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentati in adunare.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (3) In ziua si la ora aratate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala a actionarilor si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    (3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (5) Alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, revocarea lor si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor se fac prin vot deschis.
    (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
    (8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
    (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    (1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. are 1 - 2 reprezentanti in Consiliul de administratie al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de catre adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului emis de ministrul industriei si resurselor. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
    (2) Presedintele consiliului de administratie poate fi si directorul general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.
    (3) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului presedintelui.
    (7) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (8) Conducerea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se asigura de catre un director general, care poate fi si presedintele consiliului de administratie.
    (9) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza decizia consiliului de administratie, care se semneaza de presedinte.
    (13) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
    (14) In relatiile cu tertii "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (15) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie, in conditiile legii, actionarilor, auditorului economico-financiar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.
    (16) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (17) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni ori abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (19) Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (20) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    g) supune anual aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. pe anul in curs;
    h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa a actionarului unic;
    i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
    k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    m) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii;
    n) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    o) stabileste tactica si strategia de marketing;
    p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice, in numele si pe seama "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.

    CAP. 6
    Comitetul de directie

    Art. 21
    (1) Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
    (2) Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    (3) Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., la situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.
    (5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Bucuresti" - S.A.
    (6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca in fiecare luna si inopinat inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (7) Cenzorii se intrunesc la sediul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (12) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (13) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (14) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (15) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgenta adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (16) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 8
    Activitatea

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. in registrul comertului.
    Art. 25
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Angajarea si concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se fac de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de conducerea filialei.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre "Electrocentrale Bucuresti" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 29
    Registrele
    "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 30
    Asocierea
    (1) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
    (3) Conditiile de participare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor in conditiile prevazute de prezentul statut.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic, transformarea formei juridice a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la Oficiul registrului comertului si sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Bucuresti" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1524/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1524 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1524/2002
Hotărârea 1336 2004
pentru abrogarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic
Hotărârea 103 2004
privind unele masuri pentru restructurarea activitatii de producere a energiei electrice si termice pe baza de lignit
Hotărârea 1580 2003
privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" si infiintarea Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
Ordin 7 2003
privind functionarea pietei de energie electrica avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.524/2002
Hotărârea 273 2003
privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
Hotărârea 277 2003
privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003
Rectificare 1524 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu