Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1580 din 23 decembrie 2003

privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" si infiintarea Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  5 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se infiinteaza Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., prin reorganizarea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A., persoana juridica romana, se organizeaza ca societate comerciala pe actiuni si functioneaza potrivit legii si statutului propriu prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica si termica.
    Art. 4
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. se constituie prin preluarea partii din patrimoniul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferent Sucursalei "Electrocentrale Galati" pe baza situatiilor financiare intocmite la data de 30 noiembrie 2003. Transmiterea activului si pasivului se va face pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Capitalul social initial al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este de 1.226.326.900.000 lei, integral varsat la data infiintarii, si este impartit in 12.263.269 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, constituindu-se prin preluarea unei parti din patrimoniul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
    (3) Capitalul social al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este detinut in intregime de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. in calitate de actionar unic, iar actiunile detinute la filiala infiintata potrivit art. 1 constituie proprietatea acesteia.
    Art. 5
    (1) Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. va prelua toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati".
    (2) Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din raporturile juridice ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati" cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti.
    (3) Conventiile incheiate de Sucursala "Electrocentrale Galati" raman valabile si vor fi derulate de catre societatea infiintata potrivit prezentei hotarari, preluarea acestora urmand sa se faca pe baza protocolului de predare-preluare.
    (4) Serviciul datoriei rezultat din imprumuturi pentru care Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. este beneficiar, pentru finantarea achizitionarii de combustibil tehnologic, precum si pentru investitii, se preia de catre filiala prevazuta la art. 1 proportional cu valoarea utilizata de catre acesta, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Personalul aferent Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galati" se preia de Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (2) Contractul colectiv de munca incheiat de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. ramane in vigoare pana la incheierea noului contract colectiv de munca, potrivit prevederilor legale.
    Art. 7
    (1) Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentantii actionarului unic, si este administrata de consiliul de administratie.
    (2) Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este formata din 3 membri care sunt numiti si revocati de Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.
    (3) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Consiliul de administratie este numit si revocat de Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A., in baza mandatului acordat de catre Adunarea generala a actionarilor a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. in temeiul ordinului de mandatare emis de ministrul economiei si comertului.
    (4) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. poate fi si directorul general al acesteia.
    Art. 8
    (1) Terenurile aferente Sucursalei "Electrocentrale Galati" pentru care la data adoptarii prezentei hotarari nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului de proprietate, dupa infiintarea Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. si ca urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., vor constitui aport in natura al statului la capitalul social al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si, in mod corespunzator, vor constitui aport in natura al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. la capitalul social al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (2) Documentatia necesara obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate va fi intocmita de Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A.
    Art. 9
    Filiala infiintata potrivit prezentei hotarari va obtine in termen de 90 de zile de la infiintare licente proprii de producere si furnizare. Pana la obtinerea acestor licente, in conditiile legii, va opera in baza licentelor detinute de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.
    Art. 10
    (1) Aprovizionarea cu combustibil a Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A. se asigura pana la data de 30 martie 2004 de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. pe baza de contracte comerciale incheiate intre parti.
    (2) Plata furnizorilor de combustibil se va face de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. are obligatia sa asigure sursele financiare pentru plata combustibilului la pretul de achizitie din contractele incheiate cu furnizorii.
    (3) Plata furnizorilor de combustibil se va putea face de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si din creditul contractat conform Hotararii Guvernului nr. 877/2003, urmand ca dupa incheierea tragerilor din acest credit sa se incheie un act aditional la protocolul de predare-primire pentru preluarea serviciului datoriei rezultat din acest imprumut proportional cu valoarea utilizata pentru Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A.
    Art. 11
    In situatia in care Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A. se privatizeaza, institutia publica implicata in procesul de privatizare va solicita creditorilor bugetari acordarea inlesnirilor la plata prevazute de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                STATUT
    al Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii comerciale
    (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A, filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii comerciale
    Societatea Comerciala "Electrocentrale Galati" - S.A., denumita in continuare "Electrocentrale Galati" - S.A, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul societatii comerciale
    (1) Sediul "Electrocentrale Galati" - S.A este in Romania, municipiul Galati, sos. Smardan nr. 3, judetul Galati.
    (2) Sediul "Electrocentrale Galati" - S.A poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
    (3) "Electrocentrale Galati" - S.A poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii comerciale
    Durata "Electrocentrale Galati" - S.A este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii sale la registrul comertului.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A

    Art. 5
    Scopul
    "Electrocentrale Galati" - S.A are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin statutul societatii.
    Art. 6
    Domeniul si obiectul de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A.
    Domeniul de activitate este "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa - cod 40"
    Obiectul principal de activitate al societatii comerciale este productia energiei electrice - cod 4011.
    Obiecte secundare de activitate:
    1. Distributia si comercializarea energiei electrice; operatiuni de import - export de energie electrica (cod 4013);
    2. Operatiuni de mecanica generala; microproductie de echipamente, dotari si piese de schimb, revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitivele de lucru si de mecanizare specifice, retehnologizari, modernizari, in vederea imbunatatirii activitatii (cod 2852);
    3. Productia si distributia energiei termice si a apei calde (cod 4030);
    4. Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; operatiuni de import de combustibil tehnologic (cod 5151); comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi; import-export de echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5187);
    5. Colectarea si tratarea apelor uzate; realizarea de programe pentru reducerea impactului instalatiilor energetice asupra mediului inconjurator (cod 9001); colectarea si tratarea altor reziduuri (cod 9002); salubritate, depoluare si activitati similare (cod 9003);
    6. Activitati de testari si analize tehnice (cod 7430); lucrari de instalatii electrice (cod 4531); lucrari de izolatii si protectie anticoroziva (cod 4532); lucrari de instalatii tehnico-sanitare (cod 4533);
    7. Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii (cod 7487);
    8. Extractia si prepararea carbunelui inferior; procesare de resurse energetice primare (gaze naturale, pacura, carbune etc.) (cod 1020); manipulari (cod 6311); depozitari (cod 6312);
    9. Elaborarea de reglementari cu caracter tehnic pentru indeplinirea obiectului de activitate;
    10. Alte tipuri de intermedieri financiare; implementarea proiectelor de investitii cu credite externe (cod 6523);
    13. Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor (cod 7460); activitati de protectie civila (cod 7525);
    14. Transporturi terestre de calatori, ocazionale; transportul personalului propriu la si de la locul de munca (cod 6023); transporturi rutiere de marfuri; efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloace proprii sau inchiriate, prestari de servicii si service auto (cod 6024);
    15. Transporturi pe calea ferata; prestarea de servicii de transport pe cai ferate, prin racord propriu, pentru agentii economici amplasati pe aceeasi platforma (cod 6010); transporturi prin conducte (cod 6030);
    16. Telecomunicatii (cod 6420); prelucrarea informatica a datelor (cod 7230); activitati legate de bazele de date (cod 7240); intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor (cod 7250); alte activitati legate de informatica (cod 7260);
    17. Editare de programe (cod 7221);
    18. Activitati de creditare pe baza de contract (Leasing financiar); cooperare economica internationala (cod 6521); alte activitati de creditare (cod 6522); alte tipuri de intermedieri financiare (cod 6523);
    19. Operatiuni de comision si intermedieri in domeniul sau specific de activitate;
    20. Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor; valorificarea la intern si extern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari, produse secundare rezultate din activitatea de baza (apa tratata, cenusa, zgura etc) (cod 5157);
    21. Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere (cod 4511);
    22. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile (cod 3710); recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile (cod 3720);
    23. Constructii de cladiri si lucrari de geniu (cod 4521); constructii hidrotehnice (cod 4524); alte lucrari speciale de constructii (cod 4525);
    24. Alte lucrari de instalatii; lucrari de executie, intretinere si reparatii la constructii hidrotehnice, civile si industriale (cod 4534);
    25. Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale; lucrari de reparatii si verificari metrologice la aparate de masura si control (cod 3330);
    26. Activitati de testari si analize tehnice; teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, agregatelor energetice, aparatajelor, echipamentelor mecanice si electrice (cod 7430);
    27. Activitati ale centrelor de intermediere telefonica; aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii (cod 7486); alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (cod 7487);
    28. Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii (cod 7012);
    29. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate; constructia, administrarea si vanzarea de locuinte de serviciu, constructia si administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru personalul altor agenti economici in camine de nefamilisti si locuinte de interventii (cod 7020); inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica (cod 7110); inchirierea altor mijloace de transport terestru (cod 7121); administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract (cod 7032);
    30. Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor (cod 7133); inchirierea altor masini si echipamente n.c.a. (cod 7134);
    31. Alte activitati de tiparire n.c.a. (cod 2222); legatorie (cod 2223); alte lucrari de tipografie (cod 2225);
    32. Activitati ale organizatiilor economice si patronale (cod 9111); activitati ale organizatiilor profesionale (cod 9112);
    33. Captarea, tratarea si distributia apei; realizarea pentru personalul propriu cat si pentru personalul altor agenti economici de pe aceeasi platforma industriala care deservesc termocentrala, de activitati sociale (cod 4100); activitati sportive (cod 9262); activitati de asistenta medicala ambulatorie; realizarea pentru personalul propriu cat si pentru personalul altor agenti economici de pe aceeasi platforma industriala care deservesc termocentrala, de activitati sanitare (cod 8512); activitati ale bibliotecilor si arhivelor (cod 9251);
    34. Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; cercetare aplicativa-proiectare in domeniul de activitate privind exploatarea, intretinerea si investitiile (cod 7420);
    35. Alte forme de invatamant; pregatirea si perfectionarea prin reteaua proprie de invatamant si in sistemul de invatamant public si privat (cod 8042);
    36. Orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) "Electrocentrale Galati" - S.A este filiala a Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Capitalul social initial este de 1.226.326.900.000 lei, varsat integral la data infiintarii, impartit in 12.263.269 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea unei parti a activului si pasivului Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. pe baza balantei de verificare contabila la data de 30 noiembrie 2003, aferenta Sucursalei "Electrocentrale Galati".
    (3) Capitalul social este in intregime detinut de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea sa catre persoane fizice sau juridice, romane ori straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii "Electrocentrale Galati" - S.A. In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 136 alin. (3) din Constitutie.
    (4) Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Galati" - S.A. si exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
    Art. 8
    Reducerea sau majorarea capitalului social
    (1) Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
    (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
    a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
    c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra "Electrocentrale Galati" - S.A. in actiuni la aceasta;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
    (4) Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.
    (5) Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
    (6) Capitalul social poate fi redus prin:
    a) micsorarea numarului de actiuni;
    b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
    c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
    d) alte procedee prevazute de lege.
    (7) Daca administratorii constata ca in urma unor pierderi activul net determinat ca diferenta dintre totalul activelor si datoriilor societatii reprezinta mai putin de jumatate din capitalul social, vor convoca adunarea generala a actionarilor, care va decide fie intregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea ramasa, fie dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. sunt exercitate de catre aceasta.
    (2) Actiunile "Electrocentrale Galati" - S.A. sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    (3) Actiunile nominative emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. vor exista in forma dematerializata, prin inscriere in registrul actionarilor societatii.
    (4) Conversia si instrainarea actiunilor se vor putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
    (5) Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
    (6) Modificarile care se opereaza in registru vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
    (7) Actiunile emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii.
    (8) Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea detine actiuni ale "Electrocentrale Galati" - S.A., potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 10
    Obligatiuni
    "Electrocentrale Galati" - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, le confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in prezentul statut.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Obligatiile "Electrocentrale Galati" - S.A. sunt garantate cu patrimoniul acestuia, iar actionarii raspund in limita actiunilor pe care le detin.
    (6) Patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    Art. 12
    Cesiunea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrocentrale Galati" - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de "Electrocentrale Galati" - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    (1) In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al "Electrocentrale Galati" - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza.
    (2) Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 14
    Reprezentarea
    (1) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este actionar unic la "Electrocentrale Galati" - S.A. interesele acesteia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    (2) Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in numar de 3, sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., in baza mandatului emis prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 15
    Atributiile adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor a "Electrocentrale Galati" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si de afaceri.
    (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
    (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
    a) aproba propunerile privind strategia de dezvoltare si restructurare economico-financiara a "Electrocentrale Galati" - S.A.;
    b) alege si revoca administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;
    c) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;
    d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A. precum si premierea acestuia;
    f) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;
    g) aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
    i) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
    j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
    k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrocentrale Galati" - S.A. de catre acestia;
    l) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;
    m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
    n) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
    p) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor "Electrocentrale Galati" - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea si catre salariatii sai a unui numar de actiuni proprii;
    q) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.
    (4) Pentru atributiile mentionate la lit. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) si o) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    (5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
    a) schimbarea formei juridice;
    b) mutarea sediului;
    c) schimbarea obiectului de activitate;
    d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
    e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea;
    f) dizolvarea anticipata;
    g) emisiunea de obligatiuni;
    h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
    i) aproba conversia actiunilor nominative emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata si invers;
    j) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea unitatilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din strainatate;
    k) aproba conversia actiunilor preferentiale si ordinare dintr-o categorie in alta, in conditiile legii;
    l) orice alte activitati pentru realizarea obiectului de activitate;
    m) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
    (6) Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
    Art. 16
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte;
    (2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
    (3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    (4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
    (5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
    (7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
    Art. 17
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentat in adunare.
    La a doua convocare adunarea generala poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti cu majoritate.
    (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
    a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
    b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
    (3) In ziua si la ora indicate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre cel care ii tine locul.
    (4) Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va incheia procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
    (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii actionarilor in adunarea generala si de secretarul care l-a intocmit.
    (6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va fi scris intr-un registru sigilat si parafat.
    (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    Art. 18
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
    (2) Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
    (3) Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazuta de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
    (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
    (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Hotararile adunarii generale a actionarilor nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus.
    (8) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva si s-a consemnat acest fapt in procesul-verbal.
    (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrocentrale Galati" - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizarea
    (1) "Electrocentrale Galati" - S.A este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, din care face parte directorul general al acesteia. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. are 2 reprezentanti in consiliul de administratie dintre care unul este presedintele acestuia. Membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati de adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului emis prin ordin al ministrului economiei si comertului. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu indemnizatie lunara.
    (2) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
    (5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru, in baza mandatului scris al presedintelui.
    (6) Presedintele consiliului de administratie numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
    (7) Conducerea "Electrocentrale Galati" - S.A. se asigura de catre un director general, membru al consiliului de administratie, numit prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (8) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    (9) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    (10) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.
    (11) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
    (12) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.
    (13) In relatiile cu tertii "Electrocentrale Galati" - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
    (14) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor/auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (15) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.
    (16) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de "Electrocentrale Galati" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.
    (17) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie sau de director general al societatii, persoanele prevazute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (18) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrocentrale Galati" - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
    A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a "Electrocentrale Galati" - S.A., pe care le supune aprobarii adunarii generale a actionarilor;
    b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai "Electrocentrale Galati" - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
    c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
    d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, in vederea executarii operatiunilor acesteia;
    e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrocentrale Galati" - S.A.;
    f) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrocentrale Galati" - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale "Electrocentrale Galati" - S.A. pe anul in curs;
    g) convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cate ori este nevoie si cu prioritate la solicitarea scrisa actionarului unic;
    h) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
    i) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
    j) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
    k) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare si investitii;
    l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    m) stabileste tactica si strategia de marketing;
    n) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
    o) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
    p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
    B. (1) Directorul general reprezinta "Electrocentrale Galati" - S.A. in raporturile cu tertii.
    (2) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale "Electrocentrale Galati" - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
    b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;
    c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
    d) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
    e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
    f) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
    g) incheie acte juridice in numele si pe seama "Electrocentrale Galati" - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
    h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului "Electrocentrale Galati" - S.A.;
    i) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;
    k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
    C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai "Electrocentrale Galati" - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
    (2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al "Electrocentrale Galati" - S.A.

    CAP. 6
    Gestiunea

    Art. 21
    Cenzorii/auditorii financiari/auditorii interni
    (1) Gestiunea "Electrocentrale Galati" - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil, respectiv cel cu care conducerea administrativa a incheiat contract de servicii.
    (2) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor/auditorului financiar li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrocentrale Galati" - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    (4) Cenzorii/auditorul financiar au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor "Electrocentrale Galati" - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea "Electrocentrale Galati" - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale "Electrocentrale Galati" - S.A.
    (5) Cenzorii/auditorii financiari sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrocentrale Galati" - S.A. ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
    c) sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
    (6) Cenzorii/auditorii financiari se intrunesc la sediul "Electrocentrale Galati" - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (8) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor/auditorilor financiari se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
    (9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute la art. 156 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si in reglementarile legale in vigoare.
    (11) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
    (12) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
    (13) Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
    (14) In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (15) Cenzorii vor inscrie intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 7
    Activitatea societatii comerciale

    Art. 22
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite "Electrocentrale Galati" - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 23
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii "Electrocentrale Galati" - S.A., in registrul comertului.
    Art. 24
    Personalul
    (1) Personalul de conducere si de executie din cadrul "Electrocentrale Galati" - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
    (2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
    (3) Drepturile si obligatiile personalului "Electrocentrale Galati" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
    (4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie.
    Art. 25
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul "Electrocentrale Galati" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 26
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    (1) "Electrocentrale Galati" - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatii financiare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatiile financiare vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
    Art. 27
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul "Electrocentrale Galati" - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
    (2) Profitul "Electrocentrale Galati" - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) "Electrocentrale Galati" - S.A. isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre "Electrocentrale Galati" - S.A., in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
    Art. 28
    Registrele
    "Electrocentrale Galati" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

    CAP. 8
    Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

    Art. 29
    Asocierea
    (1) "Electrocentrale Galati" - S.A. poate constitui, singura ori impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    (2) "Electrocentrale Galati" - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
    (3) Conditiile de participare a "Electrocentrale Galati" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor.
    Art. 30
    Schimbarea formei juridice
    (1) Schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Galati" - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) In perioada in care Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. este unic actionar schimbarea formei juridice a "Electrocentrale Galati" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., prin reprezentantii sai mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
    (3) Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
    Art. 31
    Dizolvarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
    b) declararea nulitatii societatii;
    c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
    d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) deschiderea procedurii privind falimentul;
    f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
    g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
    (2) Hotararea de dizolvare a "Electrocentrale Galati" - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea "Electrocentrale Galati" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare conform normelor legale.
    (2) Lichidarea "Electrocentrale Galati" - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre "Electrocentrale Galati" - S.A. si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre "Electrocentrale Galati" - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1580/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1580 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu