Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 348 din 18 decembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din 29 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Marioara Prodan       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de instanta in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penala.
    La apelul nominal se constata lipsa partii Radu Robert Sandor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public precizeaza ca exceptia de neconstitutionalitate vizeaza in realitate obligatia instantei de a aduce persoana arestata la judecarea, in prima faza, a cererii de revizuire, iar nu de a fi lasata la aprecierea instantei aducerea acesteia la judecata, astfel cum prevad dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala. Se considera ca aceste dispozitii sunt in dezacord cu prevederile art. 24 din Constitutie, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la un proces echitabil, deoarece un astfel de proces trebuie sa garanteze prezenta partilor la judecata si, respectiv, obligatia instantei de a dispune aducerea la judecata a persoanei arestate. In final se arata ca desemnarea unui aparator din oficiu, prevazuta la alin. 2 al art. 402 din Codul de procedura penala, nu inlocuieste prezenta partii reprezentate, chiar daca cererea de revizuire se afla in prima faza de solutionare (de admitere in principiu), iar nu in faza ulterioara acestei admiteri, aceea de solutionare in fond a cauzei penale. Se mai arata ca in jurisprudenta sa Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in mod constant necesitatea garantarii efective a dreptului la aparare pentru realizarea dreptului oricarei persoane la un proces echitabil.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 21 septembrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001, Curtea de Apel Brasov - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de instanta din oficiu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea de Apel Brasov - Sectia penala considera ca dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 24 si 20 din Constitutie, cu referire la prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece ingradesc exercitarea dreptului la aparare si creeaza o inegalitate in fata legii si a autoritatilor publice pentru revizuientul aflat in stare de arest, in raport cu ceilalti participanti la judecarea cererii de revizuire. Avand in vedere ca revizuirea este o cale extraordinara de atac prin care sunt puse in discutie chestiuni care vizeaza fondul cauzei, cu posibile efecte asupra stabilirii vinovatiei sau nevinovatiei celui in cauza, este evident ca revizuientul aflat in stare de detinere trebuie sa aiba posibilitatea exercitarii depline a dreptului la aparare si in mod egal cu ceilalti participanti. Art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala ingradeste dreptul partii de a fi asistata de un avocat, drept prevazut la art. 24 alin. (2) din Constitutie, care presupune posibilitatea revizuientului aflat in stare de detinere de a lua legatura cu avocatul pentru a-i solicita sa-i sustina toate cererile pe care le considera necesare si care evident nu mai poate fi exercitat in lipsa revizuientului arestat, cu privire la care instanta a socotit ca nu este necesara aducerea sa la judecata. Se apreciaza ca prima faza (de admitere in principiu) a judecarii cererii de revizuire este tot atat de importanta ca si judecata propriu-zisa, care urmeaza unei admiteri in principiu a cererii. Mai mult, instanta considera ca in aceasta prima faza prezenta revizuientului aflat in stare de detinere este cu atat mai necesara pentru a i se crea posibilitatea de a-si formula toate apararile pe care le considera necesare si pentru a dovedi existenta vreunuia dintre cazurile de revizuire. Se apreciaza, de asemenea, ca textul de lege criticat contravine si prevederilor art. 20 din Constitutie, raportate la cele ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece creeaza posibilitatea ca revizuientul aflat in stare de detinere sa nu fie adus la judecata, punandu-l intr-o situatie inechitabila si defavorizanta in raport cu procurorul si cu orice persoana interesata, care este in stare de libertate. Lipsind de la judecata, revizuientul nu este in stare sa-si sustina in mod contradictoriu propriile aparari si nici nu poate raspunde la argumentele formulate de procuror, care sunt, de regula, opuse celor ale revizuientului. In final se invoca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in care s-a subliniat necesitatea respectarii dreptului la un proces echitabil si a principiului egalitatii armelor.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se arata ca dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala sunt constitutionale, deoarece in speta exista garantii procesuale privitoare la aparare, la desfasurarea echitabila a procesului penal si la egalitatea in fata legii a tuturor partilor. Astfel, se apreciaza ca, indiferent daca persoana arestata, la care se refera revizuirea, este adusa sau nu la judecata, ea se bucura de asistenta juridica obligatorie intrucat o data cu incunostintarea persoanei instanta ii desemneaza si un aparator din oficiu, dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala fiind, de fapt, o exceptie de la dispozitiile art. 314 din acelasi cod, care prevad ca aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie. Totodata se considera ca dreptul la aparare este garantat prin obligatia organelor judiciare de a-l incunostinta pe invinuit sau pe inculpat despre dreptul de a fi asistat de un aparator, iar in cazurile prevazute de lege, prin masurile pentru asigurarea asistentei juridice, daca nu exista aparator ales.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza, de asemenea ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar, insa presedintele este obligat sa incunostinteze persoana arestata despre termenul de judecata, iar asistenta juridica a acesteia este obligatorie, indiferent daca este sau nu prezenta la judecata. La admiterea in principiu persoana arestata care nu participa la judecata este in mod obligatoriu reprezentata prin avocat, iar examinarea cererii, in acest stadiu, nu reprezinta o rejudecare a fondului. De aceea, o eventuala absenta a persoanei arestate la procedura admiterii in principiu nu este de natura a-i incalca dreptul la aparare, deoarece beneficiaza de asistenta juridica obligatorie. Se considera ca nu se incalca nici principiul egalitatii in fata legii, deoarece condamnatul revizuient se afla intr-o situatie diferita. In final se apreciaza ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece dreptul la un proces echitabil si la egalitatea sanselor este respectat la examinarea in fond a cererii de revizuire, fiind nesemnificativa aceasta respectare in faza admiterii in principiu a cererii.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

     CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitia art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, care este urmatoarea: "Persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar."
    In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.";
    - art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
    (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."
    De asemenea, s-a considerat ca textul de lege criticat contravine si art. 6 pct. 1 fraza intai din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care are urmatorul cuprins: "Orice persoana are dreptul la judecarea, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata, pentru considerentele ce urmeaza:
    Dispozitia legala criticata trebuie corelata cu celelalte dispozitii ale art. 402 din Codul de procedura penala, care constituie "Masuri pregatitoare", potrivit denumirii marginale, cuprinzand masuri pe care presedintele instantei care urmeaza sa examineze cererea de revizuire trebuie sa le ia in vederea pregatirii sedintei. Astfel, in alin. 1 al art. 402 se prevede, intre altele, ca presedintele dispune citarea partilor interesate, iar in alin. 2 se precizeaza ca atunci cand persoana in favoarea sau in defavoarea careia s-a cerut revizuirea se afla in stare de detinere, chiar intr-o alta cauza, presedintele dispune incunostintarea acestei persoane despre termen si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu.
    In dispozitia cuprinsa in alin. 3 al art. 402 din Codul de procedura penala, care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, se arata ca persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar. Expresia "numai daca instanta considera necesar" este considerata ca fiind neconstitutionala de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala. Se apreciaza de catre aceasta instanta ca prin neaducerea la judecata a detinutului revizuient se aduce o grava atingere dreptului constitutional al acestuia la aparare, acesta este pus intr-o situatie dezavantajoasa fata de celelalte parti, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, si, in acelasi timp, se incalca prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la un proces echitabil. Instanta considera ca este neconstitutionala dispozitia potrivit careia dreptul constitutional al revizuientului aflat in stare de detinere de a fi prezent la judecarea cauzei sale si de a-si face apararile pe care le considera necesare este lasat la aprecierea instantei.
    Curtea retine ca, intr-adevar, dispozitia "numai daca instanta considera necesar" din cuprinsul art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala este contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, care garanteaza dreptul la aparare, deoarece face ineficienta prevederea alin. (2) al acestui text constitutional, potrivit careia, "In tot cursul procesului, partile au dreptul de a fi asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu". Astfel, in situatia in care instanta considera ca nu este necesara aducerea la judecata a revizuientului arestat, exercitarea dreptului acestuia de a fi asistat de un avocat (ceea ce presupune prezenta sa la judecata) nu este garantata, absenta arestatului punandu-l in imposibilitatea de a-si formula apararile, de a lua legatura cu avocatul sau in vederea sustinerii acestor aparari si a prezentarii eventualelor probe in vederea admiterii ori respingerii in principiu a cererii de revizuire. Dispozitia legala criticata aduce, prin urmare, o grava restrangere dreptului fundamental la aparare, restrangere care nu este prevazuta de art. 49 din Constitutie, referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, deoarece nu "[...] se impune pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav", cazuri in care alin. (1) al art. 49 din Constitutie permite restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale, in limitele prevazute de alin. (2) al aceluiasi articol.
    Curtea constata ca, dimpotriva, atat desfasurarea instructiei penale, cat si apararea drepturilor cetatenilor (in speta, dreptul la aparare) impun exercitarea deplina a dreptului la aparare, fara restrangerea acestuia si fara ca instanta sa poata aprecia daca este sau nu necesara prezenta arestatului la judecarea, in prima faza, a cererii de revizuire. Prin urmare, trebuie ca aducerea la judecata a acestuia sa fie obligatorie, pentru ca dreptul la aparare sa fie efectiv garantat.
    Curtea observa ca atat prevederile art. 6 pct. 1 prima fraza din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la judecarea in mod echitabil, in public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, cat si prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, nu au incidenta in cauza si, prin urmare, nu se pune problema incalcarii acestora prin dispozitia legala criticata. Astfel, dreptul la un proces echitabil, prevazut la pct. 1 al art. 6 din conventia mentionata, se refera la legalitatea, impartialitatea si solutionarea intr-un termen rezonabil a cauzei, iar nu la dreptul la aparare, drept reglementat de pct. 3 lit. c) al aceluiasi articol din conventie (neinvocat de autorul exceptiei). De asemenea, nici principiul constitutional al egalitatii in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice nu are aplicabilitate in cauza, deoarece nu exista o similitudine de situatie intre partea aflata in stare de libertate, care poate sa se prezinte singura la proces, si partea care se afla in stare de detinere, care pentru a fi prezenta trebuie adusa la judecata din dispozitia instantei.
    Din aceeasi perspectiva Curtea constata ca nici prevederile art. 20 din Constitutie, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, nu au incidenta in cauza, deoarece nu exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului si legile interne, Constitutia garantand, prin prevederile art. 24, dreptul la aparare.
    In consecinta, Curtea retine ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, fiind contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul la aparare.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001 al acelei instante, si constata ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar" cuprinsa in acest text este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie, referitor la dreptul la aparare.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 decembrie 2001.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat-asistent,
                              Marioara Prodan

    Intrucat magistratul-asistent Marioara Prodan se afla in imposibilitate de a semna, deoarece a fost numita judecator la Curtea Suprema de Justitie, in locul sau semneaza, in temeiul art. 261 din Codul de procedura civila,

                              Magistrat asistent sef,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 348/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 348 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 348/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu