Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 348 din 18 decembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 63 din 29 ianuarie 2002


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Iuliana Nedelcu       - procuror
    Marioara Prodan       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de instanta in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penala.
    La apelul nominal se constata lipsa partii Radu Robert Sandor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public precizeaza ca exceptia de neconstitutionalitate vizeaza in realitate obligatia instantei de a aduce persoana arestata la judecarea, in prima faza, a cererii de revizuire, iar nu de a fi lasata la aprecierea instantei aducerea acesteia la judecata, astfel cum prevad dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala. Se considera ca aceste dispozitii sunt in dezacord cu prevederile art. 24 din Constitutie, precum si ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la un proces echitabil, deoarece un astfel de proces trebuie sa garanteze prezenta partilor la judecata si, respectiv, obligatia instantei de a dispune aducerea la judecata a persoanei arestate. In final se arata ca desemnarea unui aparator din oficiu, prevazuta la alin. 2 al art. 402 din Codul de procedura penala, nu inlocuieste prezenta partii reprezentate, chiar daca cererea de revizuire se afla in prima faza de solutionare (de admitere in principiu), iar nu in faza ulterioara acestei admiteri, aceea de solutionare in fond a cauzei penale. Se mai arata ca in jurisprudenta sa Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in mod constant necesitatea garantarii efective a dreptului la aparare pentru realizarea dreptului oricarei persoane la un proces echitabil.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 21 septembrie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001, Curtea de Apel Brasov - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de instanta din oficiu.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea de Apel Brasov - Sectia penala considera ca dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 24 si 20 din Constitutie, cu referire la prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece ingradesc exercitarea dreptului la aparare si creeaza o inegalitate in fata legii si a autoritatilor publice pentru revizuientul aflat in stare de arest, in raport cu ceilalti participanti la judecarea cererii de revizuire. Avand in vedere ca revizuirea este o cale extraordinara de atac prin care sunt puse in discutie chestiuni care vizeaza fondul cauzei, cu posibile efecte asupra stabilirii vinovatiei sau nevinovatiei celui in cauza, este evident ca revizuientul aflat in stare de detinere trebuie sa aiba posibilitatea exercitarii depline a dreptului la aparare si in mod egal cu ceilalti participanti. Art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala ingradeste dreptul partii de a fi asistata de un avocat, drept prevazut la art. 24 alin. (2) din Constitutie, care presupune posibilitatea revizuientului aflat in stare de detinere de a lua legatura cu avocatul pentru a-i solicita sa-i sustina toate cererile pe care le considera necesare si care evident nu mai poate fi exercitat in lipsa revizuientului arestat, cu privire la care instanta a socotit ca nu este necesara aducerea sa la judecata. Se apreciaza ca prima faza (de admitere in principiu) a judecarii cererii de revizuire este tot atat de importanta ca si judecata propriu-zisa, care urmeaza unei admiteri in principiu a cererii. Mai mult, instanta considera ca in aceasta prima faza prezenta revizuientului aflat in stare de detinere este cu atat mai necesara pentru a i se crea posibilitatea de a-si formula toate apararile pe care le considera necesare si pentru a dovedi existenta vreunuia dintre cazurile de revizuire. Se apreciaza, de asemenea, ca textul de lege criticat contravine si prevederilor art. 20 din Constitutie, raportate la cele ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece creeaza posibilitatea ca revizuientul aflat in stare de detinere sa nu fie adus la judecata, punandu-l intr-o situatie inechitabila si defavorizanta in raport cu procurorul si cu orice persoana interesata, care este in stare de libertate. Lipsind de la judecata, revizuientul nu este in stare sa-si sustina in mod contradictoriu propriile aparari si nici nu poate raspunde la argumentele formulate de procuror, care sunt, de regula, opuse celor ale revizuientului. In final se invoca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in care s-a subliniat necesitatea respectarii dreptului la un proces echitabil si a principiului egalitatii armelor.
    In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se arata ca dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala sunt constitutionale, deoarece in speta exista garantii procesuale privitoare la aparare, la desfasurarea echitabila a procesului penal si la egalitatea in fata legii a tuturor partilor. Astfel, se apreciaza ca, indiferent daca persoana arestata, la care se refera revizuirea, este adusa sau nu la judecata, ea se bucura de asistenta juridica obligatorie intrucat o data cu incunostintarea persoanei instanta ii desemneaza si un aparator din oficiu, dispozitiile art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala fiind, de fapt, o exceptie de la dispozitiile art. 314 din acelasi cod, care prevad ca aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie. Totodata se considera ca dreptul la aparare este garantat prin obligatia organelor judiciare de a-l incunostinta pe invinuit sau pe inculpat despre dreptul de a fi asistat de un aparator, iar in cazurile prevazute de lege, prin masurile pentru asigurarea asistentei juridice, daca nu exista aparator ales.
    Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza, de asemenea ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar, insa presedintele este obligat sa incunostinteze persoana arestata despre termenul de judecata, iar asistenta juridica a acesteia este obligatorie, indiferent daca este sau nu prezenta la judecata. La admiterea in principiu persoana arestata care nu participa la judecata este in mod obligatoriu reprezentata prin avocat, iar examinarea cererii, in acest stadiu, nu reprezinta o rejudecare a fondului. De aceea, o eventuala absenta a persoanei arestate la procedura admiterii in principiu nu este de natura a-i incalca dreptul la aparare, deoarece beneficiaza de asistenta juridica obligatorie. Se considera ca nu se incalca nici principiul egalitatii in fata legii, deoarece condamnatul revizuient se afla intr-o situatie diferita. In final se apreciaza ca nu sunt incalcate nici prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, deoarece dreptul la un proces echitabil si la egalitatea sanselor este respectat la examinarea in fond a cererii de revizuire, fiind nesemnificativa aceasta respectare in faza admiterii in principiu a cererii.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

     CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitia art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, care este urmatoarea: "Persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar."
    In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
    - art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.";
    - art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.";
    - art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
    (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."
    De asemenea, s-a considerat ca textul de lege criticat contravine si art. 6 pct. 1 fraza intai din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care are urmatorul cuprins: "Orice persoana are dreptul la judecarea, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este intemeiata, pentru considerentele ce urmeaza:
    Dispozitia legala criticata trebuie corelata cu celelalte dispozitii ale art. 402 din Codul de procedura penala, care constituie "Masuri pregatitoare", potrivit denumirii marginale, cuprinzand masuri pe care presedintele instantei care urmeaza sa examineze cererea de revizuire trebuie sa le ia in vederea pregatirii sedintei. Astfel, in alin. 1 al art. 402 se prevede, intre altele, ca presedintele dispune citarea partilor interesate, iar in alin. 2 se precizeaza ca atunci cand persoana in favoarea sau in defavoarea careia s-a cerut revizuirea se afla in stare de detinere, chiar intr-o alta cauza, presedintele dispune incunostintarea acestei persoane despre termen si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu.
    In dispozitia cuprinsa in alin. 3 al art. 402 din Codul de procedura penala, care face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, se arata ca persoana arestata este adusa la judecata numai daca instanta considera necesar. Expresia "numai daca instanta considera necesar" este considerata ca fiind neconstitutionala de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala. Se apreciaza de catre aceasta instanta ca prin neaducerea la judecata a detinutului revizuient se aduce o grava atingere dreptului constitutional al acestuia la aparare, acesta este pus intr-o situatie dezavantajoasa fata de celelalte parti, contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, si, in acelasi timp, se incalca prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la un proces echitabil. Instanta considera ca este neconstitutionala dispozitia potrivit careia dreptul constitutional al revizuientului aflat in stare de detinere de a fi prezent la judecarea cauzei sale si de a-si face apararile pe care le considera necesare este lasat la aprecierea instantei.
    Curtea retine ca, intr-adevar, dispozitia "numai daca instanta considera necesar" din cuprinsul art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala este contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, care garanteaza dreptul la aparare, deoarece face ineficienta prevederea alin. (2) al acestui text constitutional, potrivit careia, "In tot cursul procesului, partile au dreptul de a fi asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu". Astfel, in situatia in care instanta considera ca nu este necesara aducerea la judecata a revizuientului arestat, exercitarea dreptului acestuia de a fi asistat de un avocat (ceea ce presupune prezenta sa la judecata) nu este garantata, absenta arestatului punandu-l in imposibilitatea de a-si formula apararile, de a lua legatura cu avocatul sau in vederea sustinerii acestor aparari si a prezentarii eventualelor probe in vederea admiterii ori respingerii in principiu a cererii de revizuire. Dispozitia legala criticata aduce, prin urmare, o grava restrangere dreptului fundamental la aparare, restrangere care nu este prevazuta de art. 49 din Constitutie, referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, deoarece nu "[...] se impune pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav", cazuri in care alin. (1) al art. 49 din Constitutie permite restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale, in limitele prevazute de alin. (2) al aceluiasi articol.
    Curtea constata ca, dimpotriva, atat desfasurarea instructiei penale, cat si apararea drepturilor cetatenilor (in speta, dreptul la aparare) impun exercitarea deplina a dreptului la aparare, fara restrangerea acestuia si fara ca instanta sa poata aprecia daca este sau nu necesara prezenta arestatului la judecarea, in prima faza, a cererii de revizuire. Prin urmare, trebuie ca aducerea la judecata a acestuia sa fie obligatorie, pentru ca dreptul la aparare sa fie efectiv garantat.
    Curtea observa ca atat prevederile art. 6 pct. 1 prima fraza din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitoare la dreptul oricarei persoane la judecarea in mod echitabil, in public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, cat si prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, nu au incidenta in cauza si, prin urmare, nu se pune problema incalcarii acestora prin dispozitia legala criticata. Astfel, dreptul la un proces echitabil, prevazut la pct. 1 al art. 6 din conventia mentionata, se refera la legalitatea, impartialitatea si solutionarea intr-un termen rezonabil a cauzei, iar nu la dreptul la aparare, drept reglementat de pct. 3 lit. c) al aceluiasi articol din conventie (neinvocat de autorul exceptiei). De asemenea, nici principiul constitutional al egalitatii in drepturi a cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice nu are aplicabilitate in cauza, deoarece nu exista o similitudine de situatie intre partea aflata in stare de libertate, care poate sa se prezinte singura la proces, si partea care se afla in stare de detinere, care pentru a fi prezenta trebuie adusa la judecata din dispozitia instantei.
    Din aceeasi perspectiva Curtea constata ca nici prevederile art. 20 din Constitutie, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, nu au incidenta in cauza, deoarece nu exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului si legile interne, Constitutia garantand, prin prevederile art. 24, dreptul la aparare.
    In consecinta, Curtea retine ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, dispozitia "numai daca instanta considera necesar", cuprinsa in art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, fiind contrara prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul la aparare.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 402 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata din oficiu de Curtea de Apel Brasov - Sectia penala in Dosarul nr. 515/p/Ap/2001 al acelei instante, si constata ca dispozitia "numai daca instanta considera necesar" cuprinsa in acest text este neconstitutionala, fiind contrara art. 24 din Constitutie, referitor la dreptul la aparare.
    Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 decembrie 2001.

           PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat-asistent,
                              Marioara Prodan

    Intrucat magistratul-asistent Marioara Prodan se afla in imposibilitate de a semna, deoarece a fost numita judecator la Curtea Suprema de Justitie, in locul sau semneaza, in temeiul art. 261 din Codul de procedura civila,

                              Magistrat asistent sef,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 348/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 348 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 348/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu