E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 96 1998 abrogat de Legea 46 2008
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 284 2002
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 292 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Hotărârea 954 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 303 2002
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 33 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 13 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 15 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 16 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 17 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 19 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 21 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 23 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 35 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 24 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 28 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 75 2002
Articolul 39 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 75 2002
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu OUG 226 2000
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Hotărârea 1046 2000
Articolul 28 din actul Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Hotărârea 163 2000
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 1152 1999
Ordonanţa 96 1998 republicat de articolul 4 din actul Legea 141 1999
Ordonanţa 96 1998 republicat de Ordonanţa 96 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 96 din 27 august 1998    * Republicata

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din 24 ianuarie 2000


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Padurile, prin functiile economice si de protectie pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes national de care beneficiaza intreaga societate. In acest scop este necesara asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerare.
    Art. 2
    Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere in valoare economica, sociala si ecologica a padurilor este un atribut al statului. In conditiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din Romania sunt administrate si gospodarite intr-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, in folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice.
    Art. 3
    Dupa forma de proprietate, fondul forestier national, definit la art. 1 din Codul silvic*), este constituit din:
    a) fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);
    c) fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;
    d) fondul forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora);
    e) fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.
------------
    *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.

    Art. 4
    (1) Drumurile forestiere si caile ferate forestiere, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea il strabat, apartin statului.
    (2) Regimul juridic al drumurilor si cailor ferate forestiere care se vor construi in viitor va fi stabilit in raport cu sursa de finantare si cu natura proprietatii terenurilor, astfel:
    a) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publica a statului si finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Nationale a Padurilor, vor fi proprietate publica a statului si vor fi administrate de regie;
    b) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privata si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privata.
    Art. 5
    Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publica sau privata, isi exercita dreptul de proprietate in limitele si in conditiile legii, urmarind conservarea si gospodarirea durabila a padurilor.

    CAP. 2
    Regimul silvic

    Art. 6
    Fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.
    Art. 7
    (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea si regenerarea padurilor, in vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
    (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toti proprietarii de paduri sau alti detinatori.
    (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activitatile de amenajare si regenerare a padurilor, protectie a padurilor impotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatari, rarituri), punere in valoare a masei lemnoase si de exploatare a lemnului atat pentru padurile proprietate publica, cat si pentru padurile proprietate privata. Normele tehnice actuale vor fi revizuite in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Normele cu caracter economic se refera la totalitatea obligatiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri pentru asigurarea regenerarii padurilor, starii de sanatate a acestora, efectuarii lucrarilor de amenajare, ingrijire si punere in valoare, precum si la modalitatile de finantare.
    (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura).
    (6) La dobandirea dreptului de proprietate proprietarii de paduri vor lua cunostinta sub semnatura, prin grija autoritatii publice pentru silvicultura, de obligatiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.
    Art. 8
    (1) In vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri si detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligatii:
    a) sa elaboreze amenajamente silvice pentru padurile pe care le detin, prin unitati specializate, autorizate in acest scop de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Costul acestor lucrari se suporta de proprietari, in cazul persoanelor juridice. Pentru padurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinand persoanelor fizice, gospodarite in mod individual, se intocmesc de unitati specializate studii sumare de amenajare, al caror continut se va preciza prin normele tehnice specifice;
    b) sa asigure paza padurilor, in vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri mentionati la art. 12 alin. (1), care nu au personal angajat pentru asigurarea pazei, raspund contraventional;
    c) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor, stabilite de organele autoritatii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unitati silvice specializate;
    d) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si, dupa caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
    e) sa efectueze lucrarile de impadurire si de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa in termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. In caz contrar, se vor aplica masurile prevazute la art. 67 din Codul silvic;
    f) sa efectueze lucrarile de intretinere a plantatiilor si regenerarilor naturale pana la realizarea starii de masiv;
    g) sa execute la timp, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, taieri de igiena;
    h) sa execute taieri de arbori numai dupa marcarea si inventarierea acestora si dupa elaborarea documentelor specifice de catre personalul silvic autorizat;
    i) sa asigure, in conformitate cu prevederile amenajamentelor si actelor normative in vigoare, intretinerea si repararea drumurilor forestiere aflate in proprietate.
    (2) In situatiile in care gospodarirea padurilor, proprietate privata, apartinand persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Nationala a Padurilor sau de unitati specializate, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regasi ca atare in contractele incheiate.
    Art. 9
    (1) In vederea gospodaririi durabile a padurilor se interzic:
    a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv inlaturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului - fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) desfasurarea de activitati care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera, potrivit prevederilor Legii nr. 56/1992*) privind frontiera de stat a Romaniei. Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protectie a frontierei de stat se va executa de catre proprietarul sau detinatorul padurii, sub supravegherea organului de graniceri si a autoritatii silvice competente.
------------
    *) Legea nr. 56/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 9 iunie 1992.

    Art. 10
    (1) Exploatarea produselor lemnoase ale padurilor se face numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata, proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere in valoare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, cu marcarea si inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de catre personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
    (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati sa execute exploatari forestiere, persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau in administrare paduri au obligatia sa foloseasca tehnologii de recoltare si de scoatere a lemnului din padure, care sa nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instructiunile prevazute la alin. (1).
    (4) Masa lemnoasa care se exploateaza si se transporta din padure va fi insotita de documentele prevazute in instructiunile privind circulatia materialelor lemnoase si controlul instalatiilor de debitat lemn rotund in cherestea, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (5) Materialul lemnos, cu exceptia celui fasonat in metri-steri, care se transporta din padure, avand ca document de insotire bonul de vanzare sau foaia de insotire, se marcheaza cu marca dreptunghiulara specifica agentului economic care administreaza padurea sau care exploateaza masa lemnoasa, dupa caz.

    CAP. 3
    Administrarea fondului forestier national

    SECTIUNEA 1
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului
    Art. 11
    (1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza potrivit Codului silvic de Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor se aproba prin hotarare a Guvernului*), la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 982/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998.

    SECTIUNEA a 2-a
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privata indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)
    Art. 12
    (1) Padurile proprietate publica, apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privata indiviza, apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi sau mostenitorilor acestora, se administreaza de catre proprietari prin structuri silvice proprii, similare cu cele ale statului. Pentru gestionarea padurilor detinatorii mentionati mai sus angajeaza personal de specialitate, autorizat in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, in prealabil, in mod obligatoriu, in asociatii cu personalitate juridica, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Padurile apartinand detinatorilor mentionati la art. 12 alin. (1) se organizeaza pe cantoane silvice conduse de padurari cu studii de specialitate, suprafata unui canton fiind de maximum: 300 hectare in zona de campie; 500 hectare in zona de coline; 1.000 hectare in zona de munte.
    (2) In situatia existentei mai multor cantoane se vor constitui districte sau brigazi silvice, conduse de ingineri silvici sau de tehnicieni silvici. Suprafata acestora este de maximum 1.500 hectare in zona de campie, 2.500 hectare in zona de coline si 5.000 hectare in zona de munte.
    (3) In cazul mai multor brigazi sau districte se vor constitui ocoale silvice, a caror suprafata este de maximum 8.000 hectare in zona de campie, 12.000 hectare in zona de coline si 20.000 hectare in zona de munte.
    (4) Pentru indeplinirea conditiilor de suprafata precizate la alin. (1) - (3) proprietarii padurilor respective se pot asocia in functie de vecinatati sau de interesele economice ale acestora.
    Art. 14
    (1) In situatia in care proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei sectiuni nu pot indeplini conditiile mentionate la art. 12, acestia vor gospodari padurile ce le apartin, pe baza contractuala, prin Regia Nationala a Padurilor sau prin unitati specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Prin contractul incheiat intre parti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor de paduri si ale Regiei Nationale a Padurilor. In mod obligatoriu se vor stipula:
    a) drepturile materiale ale proprietarilor de paduri, in natura sau in bani, care rezulta din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale padurilor preluate in gestiune;
    b) obligatiile Regiei Nationale a Padurilor sau ale unitatilor specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, de a asigura paza padurilor si de a executa lucrarile tehnice silvice de ingrijire, combatere a daunatorilor, punere in valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboreturilor, in conformitate cu regimul silvic;
    c) modalitatile financiare de a suporta costul lucrarilor de intocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, ingrijire, protectie contra daunatorilor, exploatare si regenerare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Administrarea fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice
    Art. 15
    (1) Padurile proprietate privata apartinand persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii acestor paduri au obligatia sa execute, prin mijloace proprii sau prin unitati specializate, lucrarile necesare impuse de regimul silvic.
    (2) In situatiile in care proprietarii de paduri nu isi pot indeplini in mod individual obligatiile prevazute la alin. (1), acestia se pot constitui in asociatii cu personalitate juridica, angajand personal silvic de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 13.
    (3) In vederea respectarii obligatiei prevazute la alin. (1), proprietarii padurilor private, individuali sau constituiti in asociatii, pot solicita unitatilor teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor sau unitatilor specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, sa administreze padurile ce le apartin, pe baza de contracte.

    SECTIUNEA a 4-a
    Administrarea padurilor proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice
    Art. 16
    (1) Administrarea padurilor proprietate privata apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant sau altor persoane juridice se face de catre acestea sau angajand personal silvic specializat, in vederea respectarii obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) proprietarii padurilor respective se pot asocia cu alti detinatori de paduri, in vederea gospodaririi padurilor in conditiile prevazute la art. 13.
    (3) Proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca padurile ce le apartin sa fie administrate pe baza contractuala de Regia Nationala a Padurilor sau de unitati specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conditiile prevazute la art. 14, completate cu alte prevederi specifice, convenite de partile contractante.

    SECTIUNEA a 5-a
    Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata
    Art. 17
    (1) Contractele de administrare a fondului forestier, mentionate la sectiunile 2 - 4 din prezentul capitol, se incheie pe o durata minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) se incheie in forma autentica la birourile notariale, taxele si comisioanele suportandu-se de Regia Nationala a Padurilor sau de unitatile specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Aceste contracte se inregistreaza la inspectoratele silvice teritoriale, institutii definite conform art. 19 si 21, in a caror raza teritoriala se afla fondul forestier.
    (3) Rezilierea contractului din initiativa unei parti se solutioneaza conform legislatiei civile.
    (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii si a celui din unitatile specializate, care executa pe baza de contract paza si gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata, este controlata, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al inspectoratelor silvice teritoriale, prevazute la cap. IV.
    (5) Personalul silvic angajat pentru paza padurilor va fi dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii, si cu uniforma de serviciu.
    Art. 18
    Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea padurilor, care fac obiectul sectiunilor 2 - 4 din prezentul capitol, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 4
    Controlul respectarii regimului silvic

    Art. 19
    (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier national se exercita de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, precum si prin inspectoratele silvice teritoriale aflate in subordinea acesteia.
    (22 Modul de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, precum si structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 20
    Directia generala pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale si teritoriale, are urmatoarele atributii:
    a) controleaza modul de respectare de catre proprietarii si detinatorii cu orice titlu de paduri a dispozitiilor legale in domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;
    b) analizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate padurile, indiferent de natura proprietatii;
    c) controleaza activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau in regie proprie, si dispune sistarea activitatilor care incalca normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorari ale mediului;
    d) controleaza aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor in paduri;
    e) controleaza activitatea de reparare si intretinere a drumurilor forestiere, in conformitate cu legislatia si normele specifice in vigoare;
    f) constata faptele contraventionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si propune sau stabileste, dupa caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevazute de lege;
    g) constata faptele infractionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si sesizeaza de indata organul de politie, in vederea efectuarii cercetarii penale, in conformitate cu prevederile art. 207 si 209 din Codul de procedura penala;
    h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise in fondul forestier proprietate publica sau proprietate privata si stabileste situatiile de incalcare a actelor normative in vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
    i) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 21
    (1) Inspectoratele silvice teritoriale se constituie in profil teritorial, prin hotarare a Guvernului.
    (2) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele silvice teritoriale se va dimensiona in raport cu suprafata padurilor si cu numarul de proprietari, astfel incat pentru o suprafata medie de 20.000 hectare sa existe un inspector-inginer silvic.
    (3) Pentru lucrarile tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafata medie de 10.000 hectare.
    Art. 22
    Finantarea organelor centrale si teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.

    CAP. 5
    Scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din fondul forestier national

    Art. 23
    (1) Reducerea suprafetei padurilor din fondul forestier national este interzisa, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, drumuri europene, nationale si judetene, autostrazi, linii electrice de inalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier proprietate privata, cu sau fara defrisarea padurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. In cazurile in care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face in conditiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
    b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) in scopul executarii de lucrari, instalatii si constructii necesare pentru gospodarirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical si de cult, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), se face cu plata de catre persoanele fizice si juridice solicitante a urmatoarelor taxe si despagubiri:
    a) taxa pentru ocuparea definitiva de terenuri forestiere, care se varsa in Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) contravaloarea terenului si a masei lemnoase, care se achita proprietarului terenului forestier;
    c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, daca terenul este acoperit cu padure, despagubire care revine proprietarului terenului.
    (3) Persoanele fizice si juridice pot solicita ocuparea definitiva a unor suprafete din fondul forestier si dupa achitarea unei taxe egale cu contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, daca beneficiarul compenseaza cu o suprafata echivalenta de teren, limitrofa fondului forestier, pe care o impadureste, si daca intretine plantatia pana la incheierea starii de masiv pe cheltuiala proprie, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 24
    (1) Pentru folosirea temporara de terenuri din fondul forestier national, cu sau fara defrisare, in conditiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de folosirea terenurilor au obligatia sa achite:
    a) chiria pentru ocuparea terenului pe durata aprobata, care se incaseaza de proprietarul terenului;
    b) contravaloarea pierderii de crestere, ca urmare a taierii masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii stabilita in amenajamentele silvice;
    c) o garantie in suma egala cu cheltuielile necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere pe terenul folosit temporar si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv;
    d) suma prevazuta la lit. c) se depune intr-un cont special, purtator de dobanda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prevazut in Legea nr. 18/1991, republicata.
    (2) In situatia in care folosirea temporara a terenului nu implica defrisarea, beneficiarul plateste proprietarului chiria.
    Art. 25
    Metodologia de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazuta la art. 24 alin. (1) lit. c), se elaboreaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 26
    Ocuparea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier national, potrivit prevederilor art. 23 si 24, se face numai cu acordul proprietarilor si se aproba dupa cum urmeaza:
    a) pentru suprafata de pana la un hectar, de catre inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
    b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
    c) pentru suprafata de peste 50 hectare, prin hotarare a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 6
    Finantarea administrarii fondului forestier national

    Art. 27
    Finantarea activitatilor de administrare a fondului forestier national se face din:
    a) venituri proprii;
    b) bugetul de stat;
    c) alte surse.
    Art. 28
    (1) In vederea sprijinirii proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, in efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
    a) refacerea padurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a caror cauza este necunoscuta;
    b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse in urma calamitatii naturale;
    c) combaterea bolilor si daunatorilor padurilor proprietate privata;
    d) amenajarea padurilor proprietate privata a persoanelor fizice;
    e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a padurilor proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
    f) punerea la dispozitie proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeaza regimul silvic si a materialelor de propaganda si educatie forestiera privind ocrotirea si conservarea padurilor;
    g) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice in padurile cu functii speciale de protectie.
    (2) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 29
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 30
    (1) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, daca materialul a fost valorificat anterior constatarii, cu plata contravalorii acestuia.
    (2) Aceleasi pedepse se aplica si celor care favorizeaza incalcarea prevederilor alin. (1).
    Art. 31
    (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, din paduri, indiferent de forma de proprietate, de arbori si lastari, de catre proprietari, detinatori sau de oricare alta persoana, daca volumul masei lemnoase astfel extrase este de peste 5 mc sau daca volumul acesteia este sub aceasta limita, iar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
    (2) Daca fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 20 mc, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
    (3) Cand fapta a avut ca urmare extragerea unui volum de peste 50 mc, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    (4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) - (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
    c) in timpul noptii;
    d) in arii forestiere protejate.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 32
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unor suprafete de paduri de catre proprietari, detinatori sau de oricare alta persoana, precum si incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    Art. 33
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a intocmi amenajamente silvice, conform obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice;
    b) neasigurarea pazei padurilor, potrivit obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane juridice;
    c) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a executa lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboreturilor, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. 9), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
    Art. 34
    Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevazute la art. 33, indiferent de forma de proprietate a padurilor in care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.
    Art. 35
    Constatarea infractiunilor prevazute la art. 30 - 32 si a contraventiilor prevazute la art. 33 din prezenta ordonanta se face de catre personalul silvic prevazut la art. 105 din Codul silvic si de personalul silvic din structurile silvice nou-infiintate, potrivit prezentei ordonante.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 36
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor proprietate publica si privata regulamentele, instructiunile si normele tehnice din domeniul silviculturii.
    Art. 37
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a infractiunilor silvice, personalul silvic prevazut la art. 35 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 38
    Unitatile de politie, impreuna cu cele ale jandarmeriei, precum si organele administratiei publice locale ori, dupa caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, dupa caz, le vor acorda asistenta tehnica, potrivit competentelor, in organizarea si desfasurarea actiunilor de prevenire si de combatere a fenomenului infractional si contraventional si, respectiv, pentru prevenirea si stingerea incendiilor atat in padurile proprietate publica, cat si in cele proprietate privata.
    Art. 39
    Marcarea si evaluarea arborilor destinati taierii, pentru proprietarii de paduri, persoane fizice, care isi administreaza singuri padurile, se fac, la cerere, de catre personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor si de personalul din unitatile silvice infiintate conform prevederilor art. 13. Odata cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.
    Art. 40
    Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonanta se completeaza cu cele cuprinse in titlul VI "Raspunderi si sanctiuni" din Codul silvic.
    Art. 41
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.*)
------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    Art. 42
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor, proprietate publica si privata, regulamentele si instructiunile din domeniul silviculturii.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 96/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 96 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 96/1998
Legea 46 2008
Codul silvic
Ordin 284 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Ordin 292 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Hotărârea 954 2002
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora
Ordin 303 2002
pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002
Legea 75 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata
OUG 226 2000
privind circulatia juridica a terenurilor cu destinatie forestiera
Hotărârea 1046 2000
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local
Hotărârea 163 2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a padurilor
Ordin 1152 1999
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar
Legea 141 1999
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Ordonanţa 96 1998
privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu