E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 96 1998 abrogat de Legea 46 2008
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Hotărârea 997 1999
Ordonanţa 96 1998 aprobat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 4 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 10 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 12 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 13 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 15 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 16 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 17 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 19 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 20 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 21 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 23 din actul Ordonanţa 96 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 24 din actul Ordonanţa 96 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 25 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 26 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 27 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 28 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 29 din actul Ordonanţa 96 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 33 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 35 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Articolul 39 din actul Ordonanţa 96 1998 abrogat de articolul 1 din actul Legea 141 1999
Ordonanţa 96 1998 republicat de Ordonanţa 96 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 96 din 27 august 1998

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 din 28 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Padurile, prin functiile economice si de protectie pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes national de care beneficiaza intreaga societate. In acest scop este necesara asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerare.
    Art. 2
    Indiferent de forma de proprietate, politica de punere in valoare economica, sociala si ecologica a padurilor este un atribut al statului. In conditiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din Romania sunt administrate si gospodarite intr-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, in folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice.
    Art. 3
    Dupa forma de proprietate, fondul forestier national, definit la art. 1 din Codul silvic, este constituit din:
    a) fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);
    c) fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;
    d) fondul forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora);
    e) fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.
    Art. 4
    (1) Drumurile forestiere si caile ferate forestiere, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, apartin statului, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea il strabat.
    (2) Regimul juridic al drumurilor si cailor ferate forestiere care se vor construi in viitor va fi stabilit in raport cu sursa de finantare si cu natura proprietatii terenurilor, astfel:
    a) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publica a statului si finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Nationale a Padurilor, vor fi proprietate publica a statului si administrate de regie;
    b) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privata si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privata, administrate de detinatorii padurilor respective.
    Art. 5
    Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publica sau privata, isi exercita dreptul de proprietate, in limitele si in conditiile legii, urmarind conservarea si gospodarirea durabila a padurilor.

    CAP. 2
    Regimul silvic

    Art. 6
    Fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.
    Art. 7
    (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea si regenerarea padurilor, in vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
    (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toti proprietarii de paduri sau alti detinatori.
    (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activitatile de amenajare si regenerare a padurilor, protectie a padurilor impotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatiri, rarituri), punere in valoare a masei lemnoase si de exploatare a lemnului, atat pentru padurile proprietate publica, cat si pentru padurile proprietate privata. Normele tehnice actuale vor fi revizuite in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Normele cu caracter economic se refera la totalitatea obligatiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri, pentru asigurarea regenerarii padurilor, starii de sanatate a acestora, efectuarii lucrarilor de amenajare, ingrijire si punere in valoare, precum si la modalitatile de finantare.
    (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura).
    (6) La dobandirea dreptului de proprietate, proprietarii de paduri vor lua cunostinta sub semnatura, prin grija autoritatii publice pentru silvicultura, de obligatiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.
    Art. 8
    (1) In vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri si detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligatii:
    a) sa elaboreze amenajamente silvice pentru padurile pe care le detin, prin unitati specializate, autorizate in acest scop de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Costul acestor lucrari se suporta de proprietari in cazul persoanelor juridice. Pentru padurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinand persoanelor fizice, gospodarite in mod individual, se intocmesc, de unitati specializate, studii sumare de amenajare, al caror continut se va preciza prin normele tehnice specifice;
    b) sa asigure paza padurilor, in vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri proprietate privata care nu au personal angajat pentru asigurarea pazei, in conditiile mentionate la art. 12, raspund contraventional;
    c) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor, stabilite de organele autoritatii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unitati silvice specializate;
    d) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si, dupa caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
    e) sa efectueze lucrarile de impadurire si de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa in termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. In caz contrar, se vor aplica masurile prevazute la art. 67 din Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 26/1996;
    f) sa efectueze lucrarile de intretinere a plantatiilor si regenerarilor naturale pana la realizarea starii de masiv;
    g) sa execute la timp, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatiri, rarituri, taieri de igiena;
    h) sa execute taieri de arbori numai dupa marcarea si inventarierea acestora si dupa elaborarea documentelor specifice de catre personalul silvic autorizat;
    i) sa asigure, in conformitate cu prevederile amenajamentelor si actelor normative in vigoare, intretinerea si repararea drumurilor forestiere aflate in proprietate.
    (2) In situatiile in care gospodarirea padurilor proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice este asigurata pe baze contractuale de catre Regia Nationala a Padurilor, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regasi, ca atare, in contractele incheiate.
    Art. 9
    (1) In vederea gospodaririi durabile a padurilor se interzic:
    a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv inlaturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului - fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) desfasurarea de activitati care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a Romaniei nr. 56/1992. Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protectie a frontierei de stat se va executa de catre proprietarul sau detinatorul padurii, sub supravegherea organului de graniceri si a autoritatii silvice competente.
    Art. 10
    (1) Exploatarea produselor lemnoase ale padurilor se face numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata, proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere in valoare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, cu marcarea si inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de catre personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
    (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati sa execute exploatari forestiere, persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau in administrare paduri au obligatia sa foloseasca tehnologii de recoltare si de scoatere a lemnului din padure, care sa nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instructiunile prevazute la alin. (1).
    (4) Masa lemnoasa care se exploateaza si se transporta din padure va fi insotita de documentele prevazute in instructiunile privind circulatia materialelor lemnoase si controlul instalatiilor de debitat lemn rotund in cherestea, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (5) Materialul lemnos de lucru cu diametrul la capatul gros mai mare de 20 cm, care se transporta din padure, avand ca document de insotire bonul de vanzare sau foaia de insotire, se marcheaza cu marca dreptunghiulara specifica agentului economic care administreaza padurea sau care exploateaza masa lemnoasa, dupa caz.

    CAP. 3
    Administrarea fondului forestier national

    Sectiunea 1
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului
    Art. 11
    (1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza potrivit Codului silvic de catre Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    Sectiunea a 2-a
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privata indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)
    Art. 12
    (1) Padurile proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privata indiviza, apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi sau mostenitorilor acestora, se administreaza de catre proprietari, prin structuri silvice proprii similare cu cele ale statului. Pentru gestionarea padurilor, detinatorii mentionati mai sus vor angaja personal de specialitate, autorizat in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1), persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, in mod obligatoriu, in prealabil, in asociatii cu personalitate juridica, potrivit legii.
    Art. 13
    (1) Padurile apartinand detinatorilor mentionati la art. 12 alin. (1) se organizeaza pe cantoane silvice conduse de padurari cu studii de specialitate, suprafata unui canton fiind de maximum: 300 hectare in zona de campie; 500 hectare in zona de coline; 1.000 hectare in zona de munte.
    (2) In situatia existentei mai multor cantoane se vor constitui districte sau brigazi silvice, conduse de tehnicieni silvici sau de ingineri silvici. Suprafata acestora este de maximum: 1.500 hectare in zona de campie; 2.500 hectare in zona de coline; 5.000 hectare in zona de munte.
    (3) In cazul mai multor brigazi sau districte se pot constitui ocoale silvice, a caror suprafata este de maximum: 8.000 hectare in zona de campie; 12.000 hectare in zona de coline; 20.000 hectare in zona de munte.
    (4) Pentru indeplinirea conditiilor de suprafata precizate la alin. (1) - (3), proprietarii padurilor respective se pot asocia in functie de vecinatati sau de interesele economice ale acestora.
    Art. 14
    (1) In situatia in care proprietarii padurilor care fac obiectul prezentei sectiuni nu doresc sau nu pot indeplini conditiile mentionate la art. 12, acestia vor gospodari padurile ce le apartin, pe baza contractuala, prin Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Prin contractul incheiat intre parti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor padurilor si ale Regiei Nationale a Padurilor. In mod obligatoriu se vor stipula:
    a) drepturile materiale ale proprietarilor de paduri, in natura sau in bani, care rezulta din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale padurilor preluate in gestiune;
    b) obligatiile Regiei Nationale a Padurilor de a asigura paza padurilor si de a executa lucrarile tehnice silvice de ingrijire, combatere a daunatorilor, punere in valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboretelor, in conformitate cu regimul silvic;
    c) modalitatile financiare de a suporta costul lucrarilor de intocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, ingrijire, protectie contra daunatorilor, exploatare si regenerare.

    Sectiunea a 3-a
    Administrarea fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice
    Art. 15
    (1) Padurile proprietate privata a persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii acestor paduri au obligatia sa execute prin mijloace proprii sau prin unitati silvice specializate lucrarile necesare impuse de regimul silvic.
    (2) In situatiile in care proprietarii padurilor nu isi pot indeplini in mod individual obligatiile prevazute la alin. (1), acestia se pot constitui in asociatii cu personalitate juridica, angajand personal silvic de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 13.
    (3) In vederea respectarii obligatiei prevazute la alin. (1), proprietarii padurilor proprietate privata, individuali sau constituiti in asociatii, pot solicita, de asemenea, unitatilor teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor sa administreze padurile ce le apartin, pe baza de contracte, in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2).

    Sectiunea a 4-a
    Administrarea padurilor proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice
    Art. 16
    (1) Administrarea padurilor proprietate privata a parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant sau a altor persoane juridice se face de catre acestea, angajand personal silvic specializat, in vederea respectarii obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1), proprietarii padurilor respective se pot asocia cu alti detinatori de paduri, in vederea gospodaririi padurilor in conditiile prevazute la art. 13.
    (3) Proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita, de asemenea, ca padurile ce le apartin sa fie administrate pe baza contractuala de catre Regia Nationala a Padurilor, in conditiile prevazute la art. 12, completate cu alte prevederi specifice, convenite de partile contractante.

    Sectiunea a 5-a
    Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata
    Art. 17
    (1) Contractele de administrare a fondului forestier mentionat la sectiunile 2 - 4 din prezentul capitol se incheie pe o durata minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18, din Codul silvic.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) se incheie in forma autentica la birourile notariale, taxele si comisioanele suportandu-se de catre Regia Nationala a Padurilor. Aceste contracte se inregistreaza la inspectoratele silvice teritoriale in raza carora se afla fondul forestier.
    (3) Rezilierea contractului din initiativa unei parti se solutioneaza conform legislatiei civile.
    (4) Activitatea personalului silvic angajat pentru paza si gospodarirea padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata este controlata sub raportul regimului silvic de catre personalul tehnic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al inspectoratelor silvice teritoriale prevazute la cap. IV din prezenta ordonanta.
    (5) Personalul silvic angajat pentru paza padurilor, prevazut la art. 13 alin. (1), este dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii.
    Art. 18
    Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea padurilor, care fac obiectul sectiunilor 2 - 4 din prezentul capitol, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 4
    Controlul respectarii regimului silvic

    Art. 19
    (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier national se exercita de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura - Departamentul padurilor, prin Directia generala pentru controlul aplicarii regimului silvic, precum si prin inspectoratele silvice teritoriale din subordinea acesteia.
    (2) Modul de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, precum si structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 20
    Directia generala pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale si teritoriale, are urmatoarele atributii:
    a) controleaza modul de respectare, de catre proprietarii si detinatorii cu orice titlu de paduri, a prevederilor legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului, ordinelor ministrului, regulamentelor si instructiunilor in domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;
    b) analizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate padurile, indiferent de natura proprietatii;
    c) controleaza activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau in regie proprie, si dispune sistarea activitatilor care incalca normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorari ale mediului;
    d) controleaza aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor in paduri;
    e) controleaza activitatea de construire, reparare si intretinere a drumurilor forestiere, in conformitate cu legislatia si normele specifice in vigoare;
    f) constata faptele contraventionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si propune sau stabileste, dupa caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevazute de lege;
    g) constata faptele infractionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si sesizeaza, de indata, organul de politie, in vederea efectuarii cercetarii penale, in conformitate cu prevederile art. 207 si 209 din Codul de procedura penala;
    h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise in fondul forestier proprietate publica sau proprietate privata si stabileste situatiile de incalcare a actelor normative in vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
    i) avizeaza angajarea personalului silvic necesar pentru gospodarirea padurilor, altele decat cele administrate de catre Regia Nationala a Padurilor;
    j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, prevazut la art. 19 alin. (2).
    Art. 21
    (1) Inspectoratele silvice teritoriale se constituie la nivelul fiecarui judet, daca suprafata padurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a) - e), este de minimum 100.000 hectare.
    (2) In cazul judetelor in care suprafata padurilor este sub limita prevazuta la alin. (1), inspectoratele silvice teritoriale vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judete limitrofe, astfel incat suprafata minima a acestora sa fie cea prevazuta la alin. (1).
    (3) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele silvice teritoriale se va dimensiona in raport cu suprafata padurilor si cu numarul de proprietari, astfel incat pentru o suprafata de maximum 10.000 hectare sa existe un inspector-inginer silvic.
    (4) Pentru lucrarile tehnice de nivel mediu si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un tehnician silvic pentru:
    - 3.000 hectare in zona de campie;
    - 5.000 hectare in zona de coline;
    - 10.000 hectare in zona de munte.
    Art. 22
    Finantarea organelor centrale si teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.

    CAP. 5
    Regimul juridic al fondului forestier proprietate privata

    Art. 23
    (1) Terenurile din fondul forestier proprietate privata, indiferent de titularul lor, sunt si raman in circuitul civil, potrivit legii.
    (2) Terenurile prevazute la alin. (1) pot fi dobandite sau instrainate prin oricare dintre modalitatile stabilite de legislatia civila, in conditiile respectarii dispozitiilor prezentei ordonante.
    Art. 24
    (1) Padurile proprietate privata se pot instraina, prin acte juridice, numai cu conditia nedivizarii proprietatii.
    (2) Conditia de nedivizare a proprietatii este aplicabila si in cazul mostenitorilor.
    (3) Statul, prin Regia Nationala a Padurilor, are dreptul de preemptiune la toate vanzarile de buna voie sau silite, la pret si in conditii egale atat pentru padurile proprietate privata, cat si pentru terenurile cu alta folosinta, limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului. In acest sens, proprietarul terenului ce face obiectul vanzarii este obligat sa instiinteze, in scris, unitatea silvica teritoriala in raza careia se afla terenul respectiv despre intentia de instrainare. Unitatea silvica sesizata isi exprima optiunea in termen de 30 de zile, dupa care dreptul de preemptiune al statului inceteaza.
    (4) In situatia in care Regia Nationala a Padurilor nu isi exprima optiunea de a cumpara terenuri cu paduri proprietate privata, in conditiile stabilite la alin. (3), dreptul de preemptiune pentru cumpararea terenului cu padure revine proprietarilor invecinati, care isi pot exprima optiunea in termen de 30 de zile de la instiintarea scrisa cu confirmare de primire, trimisa de proprietarul care doreste sa vanda terenul cu padure. Dupa expirarea acestui termen, dreptul de preemptiune inceteaza.
    (5) In cazul vanzarii unor suprafete de padure aflate in indiviziune, dreptul de preemptiune revine coproprietarilor terenurilor respective.
    (6) Instrainarea facuta cu incalcarea prevederilor alin. (1) - (5) este nula de drept.
    (7) Suprafata maxima de padure pe care o persoana fizica o poate obtine prin cumparare este de 1.000 hectare.
    Art. 25
    (1) Reducerea suprafetei padurilor proprietate privata este interzisa, cu exceptia cazurilor prevazute la alineatul urmator.
    (2) In mod exceptional, pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, sosele de importanta deosebita, linii electrice de inalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente acestora, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa, obiective turistice, ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier proprietate privata, cu defrisarea padurii sau fara, se aproba, cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    (3) In cazurile in care proprietarii terenurilor nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face in conditiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
    (4) Ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier proprietate privata se face cu plata de catre persoanele fizice si juridice solicitante a urmatoarelor taxe si despagubiri:
    a) taxa pentru ocuparea definitiva de terenuri forestiere, care se varsa in Fondul de ameliorare potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) contravaloarea terenului, care se achita proprietarului terenului forestier;
    c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, daca terenul este acoperit cu padure, despagubire care revine proprietarului terenului.
    Art. 26
    Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier proprietate privata, in conditiile prevazute la art. 25 alin. (2), persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de ocuparea terenurilor au obligatia sa achite:
    a) chiria pentru ocuparea terenului pe durata aprobata, care se incaseaza de proprietarul terenului;
    b) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, daca terenul este acoperit cu padure, despagubire care revine proprietarului;
    c) cheltuielile necesare pentru reinstalarea vegetatiei forestiere pe terenul ocupat temporar si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv; sumele aferente se depun intr-un cont special, purtator de dobanda, la dispozitia inspectoratului silvic teritorial, care dispune de cheltuirea fondului respectiv pentru realizarea lucrarilor silvice necesare;
    d) o garantie in bani, egala cu taxa legala prevazuta pentru ocuparea definitiva de terenuri forestiere, care se depune intr-un cont special, purtator de dobanda, aflat la dispozitia inspectoratului silvic teritorial. Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor in fondul forestier, titularul aprobarii va primi garantia si dobanda aferenta.
    Art. 27
    Metodologia de executare si de finantare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazute la art. 26 lit. (c), se elaboreaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 28
    Ocuparea definitiva sau temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate privata, potrivit prevederilor art. 25 si art. 26, se face numai cu acordul proprietarilor si se aproba dupa cum urmeaza:
    a) pentru suprafata de pana la un hectar, de catre inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
    b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 100 hectare, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
    c) pentru suprafata de peste 100 hectare, prin hotarare a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 29
    Defrisarea padurii, in scopul executarii de lucrari necesare gospodaririi fondului forestier, se aproba de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la cererea proprietarului, si este scutita de plata oricaror taxe.

    CAP. 6
    Finantarea administrarii fondului forestier national

    Art. 30
    (1) Finantarea activitatilor de administrare a fondului forestier proprietate publica a statului se asigura de catre Regia Nationala a Padurilor din veniturile realizate prin valorificarea produselor padurii si din Fondul de conservare si regenerare a padurilor, prevazut la art. 63 din Codul silvic, care este fond deductibil la determinarea profitului impozabil aferent Regiei Nationale a Padurilor.
    (2) Finantarea activitatilor de administrare a fondului forestier proprietate privata a persoanelor juridice sau persoanelor fizice se asigura, de regula, de catre acestea din veniturile realizate prin comercializarea masei lemnoase exploatate si a altor produse ale padurilor ce le apartin.
    Art. 31
    (1) In vederea sprijinirii proprietarilor de paduri proprietate privata, in special persoane fizice, in efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a padurilor, statul va aloca anual, de la buget, fondurile necesare pentru:
    a) refacerea padurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii;
    b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse in urma calamitatilor naturale;
    c) combaterea bolilor si daunatorilor in padurile proprietate privata;
    d) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a padurilor proprietate privata;
    e) punerea la dispozitia proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeaza regimul silvic si a materialelor de propaganda si educatie forestiera privind ocrotirea si conservarea padurilor;
    f) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea lemnului pe care nu il recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice in padurile cu functii speciale de protectie.
    (2) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    CAP. 7
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 32
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 33
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul nejustificat al Regiei Nationale a Padurilor de a incheia contractele de administrare stabilite la art. 14, art. 15 alin. (3) si la art. 16 alin. (3), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;
    b) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a intocmi amenajamentele silvice, conform obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 200.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice;
    c) neasigurarea pazei padurilor, potrivit obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice;
    d) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a executa lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboretelor, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    e) angajarea de catre proprietari sau alti detinatori de paduri de personal silvic neavizat de autoritatea publica care raspunde de silvicultura, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    (2) Sunt competenti sa constate faptele contraventionale prevazute la alin. (1) inginerii din autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si din inspectoratele silvice teritoriale, imputerniciti prin delegatie.
    (3) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica de catre conducatorul autoritatii publice teritoriale care raspunde de silvicultura, prin rezolutie pe procesul-verbal de constatare.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 34
    Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevazute la art. 33, indiferent de forma de proprietate a padurilor in care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.
    Art. 35
    Personalul silvic din autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si din inspectoratele silvice teritoriale este competent sa constate infractiunile prevazute la art. 96 - 103 din Codul silvic si este obligat sa sesizeze de indata organele de cercetare penala competente.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 36
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor proprietate publica si privata regulamentele, instructiunile si normele tehnice din domeniul silviculturii.
    Art. 37
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a infractiunilor silvice, personalul silvic prevazut la art. 35 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 38
    Unitatile de politie, impreuna cu cele ale jandarmeriei, precum si organele administratiei publice locale ori, dupa caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, dupa caz, le vor acorda asistenta tehnica, potrivit competentelor, in organizarea si desfasurarea actiunilor de prevenire si de combatere a fenomenului infractional si contraventional si, respectiv, pentru prevenirea si stingerea incendiilor atat in padurile proprietate publica, cat si in cele proprietate privata.
    Art. 39
    Personalul silvic de toate gradele, necesar pentru gospodarirea padurilor proprietate privata, poate fi angajat numai cu avizul inspectoratelor silvice din subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 40
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 41
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministru de interne,
                       Gavril DejeuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 96/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 96 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu