E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 96 1998 abrogat de Legea 46 2008
Articolul 20 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 21 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 22 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 24 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 28 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 29 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 34 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 39 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 40 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 9 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 15 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 16 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 17 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 41 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 42 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 96 1998 articole noi... articolul 1 din actul Legea 120 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de Legea 33 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 96 1998 modificat de articolul 3 din actul OUG 98 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 521 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 499 2003
Ordonanţa 96 1998 in legatura cu Ordin 58 2003
Ordonanţa 96 1998 republicat de articolul 3 din actul Legea 75 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 96 din 27 august 1998    * Republicata

privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 26 februarie 2003


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.
    Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Padurile, prin functiile economice si de protectie pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes national de care beneficiaza intreaga societate. In acest scop este necesara asigurarea gestionarii durabile a padurilor, prin stabilirea de masuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala si regenerare.
    Art. 2
    Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere in valoare economica, sociala si ecologica a padurilor este un atribut al statului. In conditiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din Romania sunt administrate si gospodarite intr-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, in folosul generatiilor actuale si viitoare, a functiilor lor ecologice si social-economice.
    Art. 3
    Dupa forma de proprietate, fondul forestier national, definit la art. 1 din Codul silvic*), este constituit din:
    a) fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii);
    c) fondul forestier proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;
    d) fondul forestier proprietate privata indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitori ai acestora);
    e) fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice.
------------
    *) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.

    Art. 4
    (1) Drumurile forestiere si caile ferate forestiere, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea il strabat, apartin statului.
    (2) Regimul juridic al drumurilor si cailor ferate forestiere care se vor construi in viitor va fi stabilit in raport cu sursa de finantare si cu natura proprietatii terenurilor, astfel:
    a) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publica a statului si finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Nationale a Padurilor, vor fi proprietate publica a statului si vor fi administrate de regie;
    b) drumurile si caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privata si finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privata.
    Art. 5
    Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publica sau privata, isi exercita dreptul de proprietate in limitele si in conditiile legii, urmarind conservarea si gospodarirea durabila a padurilor.

    CAP. 2
    Regimul silvic

    Art. 6
    Fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.
    Art. 7
    (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic si juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea si regenerarea padurilor, in vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
    (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toti proprietarii de paduri sau alti detinatori.
    (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activitatile de amenajare si regenerare a padurilor, protectie a padurilor impotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatari, rarituri), punere in valoare a masei lemnoase si de exploatare a lemnului atat pentru padurile proprietate publica, cat si pentru padurile proprietate privata. Normele tehnice actuale vor fi revizuite in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin grija autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (4) Normele cu caracter economic se refera la totalitatea obligatiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri pentru asigurarea regenerarii padurilor, starii de sanatate a acestora, efectuarii lucrarilor de amenajare, ingrijire si punere in valoare, precum si la modalitatile de finantare.
    (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotarari si ordonante ale Guvernului, ordine si instructiuni ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura).
    (6) La dobandirea dreptului de proprietate proprietarii de paduri vor lua cunostinta sub semnatura, prin grija autoritatii publice pentru silvicultura, de obligatiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.
    Art. 8
    (1) In vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri si detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligatii:
    a) sa elaboreze amenajamentele silvice pentru padurile pe care le detin, prin unitati specializate, in mod gratuit, autorizate in acest scop de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Costul acestor lucrari se suporta de proprietari, in cazul persoanelor juridice, si de administrator, in cazul padurilor statului. Pentru padurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, apartinand persoanelor fizice, precum si pentru suprafete mai mici de 30 hectare, apartinand unitatilor de cult si celor de invatamant, se intocmesc, de unitati specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al caror continut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;
    b) sa asigure paza padurilor, in vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradarii vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului si a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri mentionati la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, dupa caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage raspunderea contraventionala;
    c) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor, stabilite de organele autoritatii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unitati silvice specializate;
    d) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si, dupa caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
    e) sa efectueze lucrarile de impadurire si de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa in termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. In caz contrar, se vor aplica masurile prevazute la art. 67 din Codul silvic;
    f) sa efectueze lucrarile de intretinere a plantatiilor si regenerarilor naturale pana la realizarea starii de masiv;
    g) sa execute la timp, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, taieri de igiena;
    h) sa execute taieri de arbori numai dupa punerea in valoare si eliberarea documentelor specifice, de catre personalul silvic autorizat;
    i) sa asigure, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si actelor normative in vigoare, intretinerea si repararea drumurilor forestiere aflate in proprietate.
    (2) In situatiile in care gospodarirea padurilor, proprietate privata, apartinand persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Nationala a Padurilor sau de unitati specializate, obligatiile mentionate la alin. (1) se vor regasi ca atare in contractele incheiate.
    Art. 9
    (1) In vederea gospodaririi durabile a padurilor se interzic:
    a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv inlaturarea acesteia si schimbarea destinatiei terenului - fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) desfasurarea de activitati care produc degradarea solului si a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil si a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a Romaniei nr. 56/1992*). Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protectie a frontierei de stat se va executa de catre proprietarul sau detinatorul padurii, sub supravegherea organului de politie de frontiera si a autoritatii silvice competente.
------------
    *) Legea nr. 56/1992 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.

    Art. 10
    (1) Exploatarea produselor lemnoase ale padurilor se face numai in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si epocile de recoltare si transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere in valoare, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, cu inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de catre personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
    (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati sa execute exploatari forestiere, persoanele fizice si juridice care au in proprietate sau in administrare paduri au obligatia sa foloseasca tehnologii de recoltare si de scoatere a lemnului din padure, care sa nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instructiunile prevazute la alin. (1).
    (4) Masa lemnoasa care se exploateaza si se transporta din padure va fi insotita de documentele prevazute in instructiunile privind circulatia materialelor lemnoase si controlul instalatiilor de debitat lemn rotund in cherestea, aprobate prin hotarare a Guvernului*).
    (5) Materialul lemnos care se transporta din padure are ca document de insotire bonul de vanzare sau foaia de insotire, fiind marcat, cu exceptia celui fasonat in metri steri, cu marca dreptunghiulara specifica agentului economic care administreaza padurea sau celui care exploateaza masa lemnoasa, dupa caz.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.

    CAP. 3
    Administrarea fondului forestier national

    SECTIUNEA 1
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului

    Art. 11
    (1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza potrivit Codului silvic de Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor se aproba prin hotarare a Guvernului*), la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001.

    SECTIUNEA a 2-a
    Administrarea fondului forestier proprietate publica a comunelor, oraselor si municipiilor si a celui proprietate privata indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)

    Art. 12
    (1) Padurile proprietate publica, apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, precum si cele proprietate privata indiviza, apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi, precum si persoanelor apartinand altor forme asociative conform prevederilor legale sau mostenitorilor acestora, se administreaza de catre proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite intre parti. Pentru gestionarea padurilor prin structuri silvice proprii detinatorii mentionati mai sus angajeaza personal de specialitate, autorizat in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Pentru realizarea prevederilor mentionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni si razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, in prealabil, in mod obligatoriu, in asociatii cu personalitate juridica, potrivit legii.
    (3) In scopul asigurarii continuitatii modului de gospodarire durabila a padurilor se mentin actualele unitati teritoriale amenajistice si gruparea lor pe actualele unitati silvice teritoriale administrative.
    (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.
    Art. 13
    In conditiile mentinerii unitatilor silvice teritoriale administrative si a celor teritoriale amenajistice, modalitatile concrete de gospodarire a padurilor, repartizarea resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate, precum si obligatiile acestora se reglementeaza prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile*).
------------
    *) Conform art. I pct. 5 din Legea nr. 75/2002, termenul de 60 de zile curge de la data de 31 ianuarie 2002, data publicarii acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Art. 14
    (1) Proprietarii de paduri la care se refera prezenta sectiune isi pot gospodari padurile ce le apartin, pe baza contractuala, in conditiile art. 12 alin. (3), prin Regia Nationala a Padurilor.
    (2) Prin contractul incheiat intre parti se stabilesc drepturile si obligatiile proprietarilor de paduri si ale Regiei Nationale a Padurilor. In mod obligatoriu se vor stipula:
    a) drepturile materiale ale proprietarilor de paduri, in natura sau in bani, care rezulta din valorificarea resurselor lemnoase si nelemnoase ale padurilor preluate in gestiune;
    b) obligatiile Regiei Nationale a Padurilor de a asigura paza padurilor si de a executa lucrarile tehnice silvice de ingrijire, combatere a daunatorilor, punere in valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor si de regenerare a arboretelor, in conformitate cu regimul silvic;
    c) modalitatile financiare de a suporta costul lucrarilor de intocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, ingrijire, protectie contra daunatorilor, exploatare si regenerare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Administrarea fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice

    Art. 15
    (1) Padurile proprietate privata apartinand persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligatia sa asigure paza padurilor si sa execute lucrarile necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
    (2) In situatia in care proprietarii de paduri nu isi pot indeplini, in mod individual, obligatiile prevazute la alin. (1), acestia isi vor gospodari padurile pe baza contractuala prin structurile silvice private sau de stat, scop in care se pot constitui, in prealabil, in asociatii cu personalitate juridica.
    (3) In vederea respectarii obligatiei prevazute la alin. (1), proprietarii padurilor private, individuali sau constituiti in asociatii, pot solicita unitatilor teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor sau unitatilor specializate, autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, sa administreze padurile ce le apartin, pe baza de contracte.

    SECTIUNEA a 4-a
    Administrarea padurilor proprietate privata a unitatilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a institutiilor de invatamant sau a altor persoane juridice

    Art. 16
    (1) Administrarea padurilor proprietate privata apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, in vederea respectarii obligatiilor prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) proprietarii padurilor respective se pot asocia cu alti detinatori de paduri, in vederea gospodaririi padurilor in conditiile prevazute la art. 13.
    (3) Proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei sectiuni pot solicita ca padurile ce le apartin sa fie administrate pe baza contractuala de structurile silvice de stat sau private, in conditiile prevazute la art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 si 14, completate de prevederi specifice, convenite de partile contractante.

    SECTIUNEA a 5-a
    Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata

    Art. 17
    (1) Contractele de administrare a fondului forestier, mentionate la sectiunile 2 - 4 din prezentul capitol, se incheie pe o durata minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.
    (2) Contractele prevazute la alin. (1) se incheie in forma autentica la birourile notariale, taxele si comisioanele suportandu-se de structurile silvice care administreaza padurile respective. Aceste contracte se inregistreaza la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, institutii definite conform art. 20 si 22, in a caror raza teritoriala se afla fondul forestier.
    (3) Rezilierea contractului din initiativa unei parti se solutioneaza conform legislatiei civile si in conditiile administrarii padurilor, in continuare, in regim silvic, prin structuri silvice autorizate.
    (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii si a celui din unitatile specializate, care executa pe baza de contract paza si gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si proprietate privata, este controlata, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al inspectoratelor silvice teritoriale, prevazute la cap. IV.
    (5) Personalul silvic angajat pentru paza padurilor va fi dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii, si cu uniforma de serviciu.
    Art. 18
    Pana la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Nationale a Padurilor in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea privata, respectiv pana la punerea in posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Nationala a Padurilor are obligatia sa execute lucrarile tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice si reglementarilor impuse de regimul silvic, acordand proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acorda in bani sau in natura, la cererea proprietarului.
    Art. 19
    Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea padurilor, care fac obiectul sectiunilor 2 - 4 din prezentul capitol, precum si modul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.

    CAP. 4
    Controlul respectarii regimului silvic

    Art. 20
    (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier national se exercita de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, precum si prin inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, aflate in subordinea acesteia.
    (2) Modul de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, precum si structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.

    Art. 21
    Directia generala pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale si teritoriale, are urmatoarele atributii:
    a) controleaza modul de respectare de catre proprietarii si detinatorii cu orice titlu de paduri a dispozitiilor legale in domeniul silviculturii, precum si a normelor specifice regimului silvic;
    b) analizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate padurile, indiferent de natura proprietatii;
    c) controleaza activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau in regie proprie, si dispune sistarea activitatilor care incalca normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorari ale mediului;
    d) controleaza aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor in paduri;
    e) controleaza activitatea de reparare si intretinere a drumurilor forestiere, in conformitate cu legislatia si normele specifice in vigoare;
    f) constata faptele contraventionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si propune sau stabileste, dupa caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevazute de lege;
    g) constata faptele infractionale in domeniul silviculturii si exploatarii padurilor si sesizeaza de indata organul de politie, in vederea efectuarii cercetarii penale, in conformitate cu prevederile art. 207 si 209 din Codul de procedura penala;
    h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise in fondul forestier proprietate publica sau proprietate privata si stabileste situatiile de incalcare a actelor normative in vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
    i) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    Art. 22
    (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie la nivelul fiecarui judet, daca suprafata padurilor judetului, potrivit art. 3 lit. a) - e), este de minimum 50.000 hectare.
    (2) In cazul judetelor in care suprafata padurilor este sub limita prevazuta la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judete limitrofe, astfel incat suprafata minima a acestora sa fie cea prevazuta la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.
    (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic se constituie prin hotarare a Guvernului.
    (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic va fi dimensionat in raport cu suprafata padurilor si cu numarul de proprietari, astfel incat pentru o suprafata medie de 20.000 hectare sa existe un inspector inginer silvic.
    (5) Pentru controlul lucrarilor tehnice de teren si pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafata medie de 10.000 hectare.
    Art. 23
    Finantarea organelor centrale si teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.

    CAP. 5
    Scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din fondul forestier national

    Art. 24
    (1) Reducerea suprafetei padurilor din fondul forestier national este interzisa, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, drumuri europene, nationale si judetene, autostrazi, linii electrice de inalta tensiune, mine, forari, sonde si echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier proprietate privata, cu sau fara defrisarea padurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. In cazurile in care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face in conditiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
    b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) in scopul executarii de lucrari, instalatii si constructii necesare pentru gospodarirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical si de cult, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Scoaterea/ocuparea definitiva a terenurilor din fondul forestier, fara compensarea acestora cu o suprafata echivalenta de teren, pentru obiectivele si lucrarile prevazute la alin. (1), se face cu plata de catre persoanele fizice si juridice solicitante a urmatoarelor taxe si despagubiri:
    a) taxa pentru ocuparea definitiva a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu exceptiile prevazute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care se varsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privata, sau, respectiv, o despagubire acordata administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, care se varsa in Fondul de conservare si regenerare a padurilor;
    c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata, sau, respectiv, o despagubire acordata administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, care se varsa in Fondul de conservare si regenerare a padurilor;
    d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului, care se achita administratorului acestora.
    (3) La cererea persoanelor fizice si juridice, scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national pentru obiectivele si lucrarile prevazute la alin. (1), daca beneficiarul compenseaza cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzatoare statiunii, care se varsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despagubirilor prevazute la alin. (2) lit. d), precum si a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv pe terenul primit in compensare, care se achita anticipat administratorului fondului forestier.
    (4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata, sunt aplicabile.
    Art. 25
    (1) Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligatia sa achite:
    a) o garantie in suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea in conditii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevazuta se depune intr-un cont special, purtator de dobanda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prevazut in Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, in Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
    c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata si administratorului terenului pentru terenurile proprietate publica a statului, in Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
    d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publica a statului, care se achita anticipat administratorului acestora;
    e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publica a statului, care se achita administratorului acestora.
    (2) In situatia in care ocuparea temporara a terenului nu implica defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plateste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e).
    (3) In cazul in care titularul aprobarii de scoatere temporara din circuitul forestier isi indeplineste obligatiile cu privire la redarea terenurilor in fondul forestier, acestuia ii sunt restituite garantia si dobanda aferenta.
    (4) Pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, care se foloseste pentru calculul obligatiilor banesti aferente ocuparii terenurilor din fondul forestier national, prevazute la art. 24 si in prezentul articol, se stabileste prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, tinand seama de pretul de piata.
    Art. 26
    Metodologia de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaboreaza de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 27
    Ocuparea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier national, potrivit prevederilor art. 24 si 25, se face numai cu acordul proprietarilor si se aproba dupa cum urmeaza:
    a) pentru suprafata de pana la un hectar, de catre inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
    b) pentru suprafata de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
    c) pentru suprafata de peste 50 hectare, prin hotarare a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare si la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 6
    Finantarea administrarii fondului forestier national

    Art. 28
    Finantarea activitatilor de administrare a fondului forestier national se face din:
    a) venituri proprii;
    b) bugetul de stat;
    c) alte surse.
    Art. 29
    (1) In vederea sprijinirii proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, in efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
    a) refacerea padurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a caror cauza este necunoscuta;
    b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse in urma calamitatii naturale;
    c) combaterea bolilor si daunatorilor padurilor proprietate privata;
    d) amenajarea padurilor proprietate privata a persoanelor fizice;
    e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a padurilor proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;
    f) punerea la dispozitie proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeaza regimul silvic si a materialelor de propaganda si educatie forestiera privind ocrotirea si conservarea padurilor;
    g) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice in padurile cu functii speciale de protectie;
    h) finantarea administrarii padurilor prin structuri silvice autorizate, in situatiile in care veniturile obtinute prin valorificarea integrala a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigura costurile administrarii in regim silvic.
    (2) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finantelor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante*).
-----------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, in scopul asigurarii integritatii fondului forestier national si gestionarii durabile a padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.

    CAP. 7
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 30
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.
    Art. 31
    (1) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si cu confiscarea materialului lemnos rezultat sau, daca materialul a fost valorificat anterior constatarii, cu plata contravalorii acestuia.
    (2) Aceleasi pedepse se aplica si celor care favorizeaza incalcarea prevederilor alin. (1).
    Art. 32
    (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre oricare alta persoana, daca valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
    (2) Daca fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
    (3) Cand fapta a avut ca urmare o paguba in valoare de peste 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
    (4) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) - (3) se majoreaza cu 3 ani in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
    a) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    b) de o persoana avand asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
    c) in timpul noptii;
    d) in arii forestiere protejate.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 33
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unor suprafete de paduri de catre proprietari, detinatori sau de oricare alta persoana, precum si incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.
    Art. 34
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a intocmi amenajamente silvice, conform obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amenda de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice;
    b) neasigurarea pazei padurilor de catre persoanele fizice detinatoare, cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si neasigurarea pazei si administrarii prin structuri silvice autorizate a padurilor apartinand persoanelor juridice, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
    c) refuzul proprietarilor sau al altor detinatori de paduri de a executa lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor padurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboretelor, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27*).
    (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului.
------------
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
    Precizam ca in art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

    Art. 35
    Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevazute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a padurilor in care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.
    Art. 36
    Constatarea infractiunilor prevazute la art. 31 - 33 si a contraventiilor prevazute la art. 34 se face de catre personalul silvic prevazut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de catre personalul silvic din structurile silvice nou-infiintate, precum si de catre organele de cercetare penala, in cazul infractiunilor, si de catre primari, in cazul contraventiilor.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor proprietate publica si privata regulamentele, instructiunile si normele tehnice din domeniul silviculturii.
    Art. 38
    In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a infractiunilor silvice, personalul silvic prevazut la art. 36 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.
    Art. 39
    Unitatile de politie, impreuna cu cele ale jandarmeriei, precum si organele administratiei publice locale ori, dupa caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, dupa caz, le vor acorda asistenta tehnica, potrivit competentelor, in organizarea si desfasurarea actiunilor de prevenire si de combatere a fenomenului infractional si contraventional si, respectiv, pentru prevenirea si stingerea incendiilor atat in padurile proprietate publica, cat si in cele proprietate privata.
    Art. 40
    Marcarea si evaluarea arborilor destinati taierii, pentru proprietarii de paduri, persoane fizice, care isi administreaza singuri padurile, se fac, la cerere, de catre personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor si de personalul din unitatile silvice infiintate conform prevederilor art. 13. O data cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea si transportul materialului lemnos respectiv.
    Art. 41
    In intelesul prezentei ordonante, prin structuri silvice private sau de stat, considerate in ansamblul lor, se intelege: cantoane, brigazi sau districte si ocoale silvice.
    Art. 42
    Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum si personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizarii.
    Art. 43
    Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonanta se completeaza cu cele cuprinse in titlul VI "Raspunderi si sanctiuni" din Codul silvic.
    Art. 44
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va revizui si va completa cu prevederi specifice padurilor, proprietate publica si privata, regulamentele si instructiunile din domeniul silviculturii.
    Totodata, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va stabili, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) si d) in republicare].SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 96/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 96 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 96/1998
Legea 46 2008
Codul silvic
Legea 120 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Legea 33 2004
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
OUG 98 2003
privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national
Ordin 521 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Ordin 499 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica
Ordin 58 2003
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia, pana la realizarea starii de masiv
Legea 75 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu