E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 58 din 30 ianuarie 2003

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national si a Metodologiei de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia, pana la realizarea starii de masiv

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din 24 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 59 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 23, 24 si 25 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002,
    in baza art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Metodologia de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Se aproba Metodologia de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia, pana la realizarea starii de masiv, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si administratorii fondului forestier national vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1.152/1999 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al pretului terenului, al chiriei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, precum si de finantare si executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, pe terenurile ocupate temporar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 18 aprilie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. Prezenta metodologie reglementeaza modul de calcul al obligatiilor banesti care revin titularilor aprobarilor de scoatere definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002.
    2. Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publica este interzisa, cu exceptia suprafetelor destinate obiectivelor si lucrarilor prevazute la art. 54 din Legea nr. 26/1996.
    3. Reducerea suprafetei padurilor din fondul forestier proprietate publica este interzisa, cu exceptia suprafetelor destinate obiectivelor si lucrarilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002.
    4. Reducerea suprafetei padurilor din fondul forestier proprietate privata este interzisa, cu exceptia obiectivelor si lucrarilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), b), c), si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002.
    5. Reducerea suprafetei padurilor in scopul executarii de catre detinatorii sau proprietarii legali ai acestora de lucrari necesare gospodaririi fondului forestier constituie schimbare a categoriei de folosinta silvica, se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si este scutita de plata oricaror taxe, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 26/1996 si ale art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    6. Pentru alte situatii prevazute de lege, care nu se incadreaza in cazurile precizate la pct. 2, 3 si 4, scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national nu poate fi admisa decat cu compensarea anticipata a acestora cu alte terenuri apte a fi impadurite si echivalente ca suprafata si bonitate.
    7. Ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national este reglementata de art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002.

    CAP. 2
    Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, fara compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    A. Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national
    1. Taxa se determina prin aplicarea taxei procentuale prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata, asupra valorii masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    Tx = S x VEXP x PML x Tp,

    in care:
    S = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii, exprimat in mc/ha, prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie si stabilit in functie de specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale si de clasa de productie a acesteia;
    PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, tinand seama de pretul de piata, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    Tp = taxa procentuala stabilita conform prevederilor anexei nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata.

    In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, alta categorie de folosinta decat "padure", specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite in functie de specia principala din tipul natural fundamental de padure corespunzator tipului de statiune forestiera.
    In cazul ocuparii definitive a unor terenuri din fondul forestier national, care sunt inregistrate in amenajamentele silvice ca neproductive, se va considera ca specie principala de baza, in functie de etajul fitoclimatic in care este localizat terenul, una dintre urmatoarele specii la clasa a V-a de productie si avand consistenta arboretului de 0,4:
    a) mesteacan - in etajul forestier montan (FM1 - FM3);
    b) carpen - in etajul forestier deluros (FD1 - FD4);
    c) salcie - in etajul forestier de campie, silvostepa si stepa (CF, SS).
    2. Taxa prevazuta la pct. 1 nu se datoreaza pentru terenurile din fondul forestier national care se ocupa cu obiectivele sau lucrarile prevazute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national
    Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    VT = S x Cr x n x PML x (1 + N),

    in care:
    VT = valoarea terenului, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    Cr = cresterea medie la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta folosinta decat "padure" sau sunt inregistrate in amenajamentele silvice ca neproductive, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse la lit. A;
    PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, tinand seama de pretul de piata, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    n = numarul de ani necesari de la infiintarea unui arboret si pana la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are urmatoarele valori:
    - 10 ani pentru speciile repede crescatoare: salcii si plopi;
    - 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
    - 20 de ani pentru celelalte specii;
    N = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.

    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se calculeaza cu ajutorul formulei:

    DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1,

    in care:
    DVML = contravaloarea pierderii de crestere, respectiv diferenta dintre valoarea masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii si valoarea masei lemnoase la data ocuparii terenului din fondul forestier national, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, tinand seama de pretul de piata, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;
    VEXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii, exprimat in mc/ha, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie, pentru specia principala majoritara din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzatoare acesteia;
    VA = volumul actual al masei lemnoase, exprimat in mc/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adauga cresterea corespunzatoare numarului de ani scursi de la data amenajarii si din care se scade volumul extras in aceeasi perioada;
    N1 = coeficientul egal cu nota acordata pentru criteriul prevazut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 la prezenta metodologie (tipul functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier).

    D. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national
    Aceasta valoare se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 3
    Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    A. Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national
    1. Pentru terenurile din fondul forestier national, pe care se realizeaza lucrarile sau obiectivele prevazute la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002, taxa este egala cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzatoare statiunii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    TX = S x VEXP x PML,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. A.
    2. Pentru alte situatii prevazute de lege privind terenurile pe care se realizeaza lucrari si obiective care nu sunt prevazute la art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002, taxa se determina prin aplicarea taxei procentuale prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata, asupra valorii masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii.
    Pentru calculul acestei taxe se foloseste formula:

    TX = S x VEXP x PML x Tp,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. A.
    3. Taxa prevazuta la pct. 1 si 2 nu se datoreaza pentru terenurile din fondul forestier national care se ocupa cu obiectivele sau lucrarile prevazute la art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    4. In situatia in care se realizeaza compensari partiale (permise numai in cazul obiectivelor pentru care este admisa reducerea suprafetei fondului forestier national), taxa se va calcula astfel:
    - pentru terenurile din fondul forestier national compensate cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, se va achita taxa calculata potrivit prevederilor pct. 1;
    - pentru diferenta de terenuri, taxa este calculata potrivit prevederilor cap. II lit. A.
    B. Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national si a celor care se preiau in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate
    1. Atat contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, cat si a celor care se preiau in compensare se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    VT = S x Cr x n x PML x (1 + N),

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. B.
    Calculul contravalorii celor doua categorii de terenuri se face in scopul stabilirii si asigurarii echivalentei acestora.
    In situatia in care se realizeaza compensari partiale (permise numai in cazul obiectivelor pentru care este admisa reducerea suprafetei fondului forestier national), titularul aprobarii va achita diferenta dintre contravalorile celor doua categorii de terenuri.
    2. Terenurile care se preiau in fondul forestier proprietate publica trebuie sa fie limitrofe acestuia si echivalente ca suprafata si bonitate, respectiv ca valoare (VT), cu cele care se scot definitiv.
    3. Stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau in compensarea fondului forestier national si care nu sunt cartate stational din punct de vedere silvic se face pe baza de studii pedostationale.
    4. Terenurile neproductive pentru speciile forestiere principale nu pot face obiectul preluarii in compensarea celor scoase definitiv din fondul forestier national.
    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se calculeaza cu ajutorul formulei:

    DVML = S x PML x (VEXP - VA) x N1,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la cap. II lit. C.
    D. Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv pe terenurile preluate in compensare, calculate in conformitate cu metodologia cuprinsa in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii terenului din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 4
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisare de vegetatie forestiera

    A. Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    Pentru ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national garantia este egala cu cheltuielile necesare pentru readucerea terenului in conditii apte de impadurire (evacuarea constructiilor sau instalatiilor amplasate, refacerea calitatii si fertilitatii solului la parametrii initiali etc.). Aceste cheltuieli vor fi stabilite prin devize elaborate de catre beneficiarii terenurilor, in functie de obiectivele care se vor amplasa pe terenurile in cauza, conform proiectelor de executie. Devizele vor fi verificate si insusite de directiile silvice, respectiv de catre ceilalti detinatori sau proprietari ai terenurilor din fondul forestier national care se ocupa temporar. Grosimea si calitatea stratului fertil se stabilesc pe baza de masuratori in teren si prelevari in prezenta personalului delegat de administratorul terenului, pe cheltuiala solicitantului ocuparii temporare, atat inainte de predarea catre beneficiar, cat si cu ocazia reprimirii terenului ocupat temporar.
    B. Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    1. Chiria anuala se determina folosindu-se formula:

    CHA = S x Cr x PML x (1 + N),

    in care:
    CHA = chiria anuala, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se ocupa temporar in fondul forestier national, exprimata in hectare, cu patru zecimale;
    Cr = cresterea medie la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si la clasa de productie a acesteia, conform anexei nr. 4 la prezenta metodologie. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta folosinta decat "padure" sau sunt inregistrate in amenajamentele silvice ca neproductive, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor cuprinse in cap. II lit. A;
    PML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea Regiei Nationale a Padurilor, pe baza datelor din ultima raportare statistica, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    N = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta metodologie, atribuite terenului in cauza.

    2. Chiria se calculeaza si se incaseaza anticipat ocuparii terenurilor. In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada de mai multi ani, chiria se calculeaza si se incaseaza anticipat pentru fiecare an. In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada mai mica de un an, chiria calculata cu formula prevazuta la pct. 1 se diminueaza proportional.
    C. Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii
    Aceasta contravaloare se determina potrivit prevederilor cap. II lit. C.
    D. Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, calculate in conformitate cu metodologia cuprinsa in anexa nr. 2 la prezentul ordin
    E. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii temporare a terenurilor din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 5
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, fara defrisare de vegetatie forestiera

    A. Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    Se determina potrivit prevederilor cuprinse la cap. IV lit. A.
    B. Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national
    Se determina potrivit prevederilor cuprinse la cap. IV lit. B.
    C. Valoarea obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii terenurilor din fondul forestier national
    Se determina ca valoare de inlocuire a obiectivelor (mijloacelor fixe) care se dezafecteaza, calculata pe baza de deviz si corectata cu gradul de amortizare a obiectivelor respective.

    CAP. 6
    Repartizarea sumelor de bani datorate de beneficiarii scoaterilor definitive sau temporare ale terenurilor din fondul forestier national

    A. Pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, titularii aprobarilor sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumelor datorate, astfel:
    1. in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura:
    - taxa pentru folosirea definitiva a terenurilor forestiere in alte scopuri decat productia forestiera, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. A si cap. III lit. A pct. 1 si 2, care se achita anticipat depunerii documentatiei. Documentatia contine obligatoriu copia documentului de plata;
    2. in Fondul de conservare si regenerare a padurilor, aflat la dispozitia Regiei Nationale a Padurilor, pentru terenurile scoase din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. B si cap. III lit. B pct. 2;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, determinata potrivit prevederilor cap. II lit. C si cap. III lit. C;
    3. la Regia Nationala a Padurilor, pentru terenurile scoase din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la incheierea starii de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. III lit. D;
    - valoarea obiectivelor dezafectate, determinata conform prevederilor cap. II lit. D si cap. III lit. E;
    4. in contul proprietarului de teren, pentru terenurile forestiere care nu fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, in cazul in care acesta nu a fost compensat cu un alt teren echivalent;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii;
    - contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la incheierea starii de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. III lit. D;
    - valoarea obiectivelor dezafectate, determinata conform prevederilor cap. II lit. D si cap. III lit. E.
    B. Pentru ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, titularii aprobarilor sunt obligati sa achite, inainte de ocuparea terenurilor, sumele datorate, astfel:
    1. in Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura:
    - garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. A si cap. V lit. A, care se achita anticipat depunerii documentatiei. Documentatia contine obligatoriu copia documentului de plata. Dupa indeplinirea integrala, de catre beneficiarii care au ocupat temporar terenuri din fondul forestier national, a indatoririlor legale care le revin, respectiv achitarea obligatiilor banesti si readucerea terenurilor la starea initiala sau in conditii apte pentru a fi impadurite, dupa caz, la termenul prevazut in aprobarea legala, si dupa reprimirea terenurilor de catre detinatorii sau proprietarii acestora, garantia se restituie titularului aprobarii, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicata;
    2. in fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, fond gestionat de Regia Nationala a Padurilor, pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. B si cap. V lit. B;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. C;
    3. la Regia Nationala a Padurilor, pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la incheierea starii de masiv, determinate potrivit prevederilor cap. IV lit. D;
    - valoarea obiectivelor dezafectate, determinata potrivit prevederilor cap. IV lit. E si cap. V lit. C;
    4. in contul proprietarului terenului forestier, pentru terenurile forestiere care nu fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului:
    - chiria anuala pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier;
    - contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii;
    - contravaloarea cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la incheierea starii de masiv;
    - valoarea obiectivelor dezafectate.
    C. In cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului, aflat in administrarea Regiei Nationale a Padurilor, determinarea valorilor prevazute in prezenta metodologie se face de catre ocolul silvic. Verificarea si aprobarea valorilor se realizeaza de conducerea directiei silvice, respectiv de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice pentru ocoalele silvice din subordinea acestuia.
    D. In cazul terenurilor din fondul forestier care nu sunt proprietate publica a statului, calculul taxei pentru scoaterea definitiva, calculul garantiei pentru ocuparea temporara a acestora si calculul cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la incheierea starii de masiv se verifica si se aproba de specialistii din inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic.
    Obligatiile banesti aferente terenurilor care nu fac parte din fondul forestier proprietate publica a statului se calculeaza, contra cost, la cererea proprietarilor, de catre unitati silvice autorizate.
    E. Masa lemnoasa prevazuta a fi defrisata de pe terenurile din fondul forestier national, pentru care exista aprobarea de a fi ocupate definitiv sau temporar, constituie produse accidentale, se precompteaza si se valorifica de Regia Nationala a Padurilor, respectiv de proprietarii terenurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    A. Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii referitoare la intocmirea documentatiilor tehnice, promovarea, analiza si aprobarea acestora, precum si pentru punerea in aplicare a aprobarilor emise se vor aplica urmatoarele masuri:
    1. incheierea proceselor-verbale privind predarea-primirea terenurilor care fac obiectul aprobarilor de ocupare definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national se va face numai dupa plata anticipata si integrala de catre beneficiarii aprobarilor a taxei prevazute de lege, respectiv a garantiei, in Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si a celorlalte obligatii banesti care revin titularilor aprobarilor;
    2. in cazul in care in intervalul dintre data la care este intocmita documentatia si data la care se face predarea terenului catre beneficiar intervin modificari ale pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, care sta la baza determinarii indicatorului PML, se vor recalcula toate obligatiile banesti care revin beneficiarilor respectivi;
    3. documentatiile avand ca obiect terenuri din fondul forestier proprietate publica a statului, aprobate pana la intrarea in vigoare a prezentei metodologii si pentru care nu s-au incheiat procesele-verbale privind predarea-primirea terenurilor, sau cele aflate in curs de verificare la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ori la inspectoratele de regim silvic si cinegetic vor fi analizate si aprobate in forma in care au fost promovate, cu calculul obligatiilor banesti conform vechii metodologii, daca sunt indeplinite conditiile legale necesare, urmand ca, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii, directiile silvice sa recalculeze, in mod obligatoriu, toate obligatiile banesti datorate de beneficiari. Ocoalele silvice predau terenurile cu incheierea proceselor-verbale de predare-primire a acestora, numai dupa achitarea de catre titularii aprobarilor a diferentelor banesti rezultate din recalculari. In termen de 5 zile acestea vor transmite Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor copie de pe documentul de plata prin care titularii aprobarilor au facut dovada achitarii diferentelor;
    4. incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei metodologii este interzisa promovarea oricarei documentatii tehnice care cuprinde calcule neconforme cu prevederile acesteia.
    B. Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezenta metodologie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la metodologie

                               VOLUMUL
masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere*)

    *) Volumele sunt stabilite conform "Biometriei arborilor si arboretelor din Romania", editia 1972, la varstele exploatabilitatii, prevazute in Normele tehnice pentru amenajarea padurilor. Aceste volume vor putea fi revizuite in cazul modificarii varstei exploatabilitatii si a tabelelor de productie pentru arboreturi.

                                                          - mc/ha -
 ___________________________________________________________________
|Nr. |             SPECIA             |    CLASELE DE PRODUCTIE     |
|crt.|                                |_____________________________|
|    |                                |  I  | II  | III | IV  |  V  |
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1.| Molid                          |1.039|  859|  668|  507|  350|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2.| Brad                           |  986|  838|  672|  508|  386|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3.| Pin silvestru                  |  695|  531|  360|  209|   96|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4.| Pin negru                      |  553|  427|  283|  190|   93|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5.| Larice                         |  953|  796|  602|  395|  252|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6.| Fag din samanta                |  813|  652|  492|  355|  259|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7.| Mesteacan                      |  352|  294|  195|  141|   94|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8.| Gorun din samanta              |  768|  600|  453|  335|  232|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9.| Gorun din lastari              |  533|  448|  343|  238|  164|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10.| Stejar din samanta             |  875|  733|  584|  447|  346|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11.| Stejar din lastari             |  565|  462|  375|  283|  201|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12.| Cer din samanta                |  516|  405|  321|  255|  183|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13.| Garnita din samanta            |  498|  418|  332|  250|  193|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14.| Stejar brumariu                |  334|  292|  208|  113|   81|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15.| Stejar pufos                   |  261|  188|  141|   99|   65|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16.| Carpen din samanta             |  334|  291|  217|  145|  108|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17.| Tei din samanta                |  518|  449|  356|  256|  163|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18.| Salcam din plantatii           |  495|  331|  192|  116|   48|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 19.| Salcam din lastari             |  333|  224|  128|   63|   34|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 20.| Plop alb si negru              |  529|  405|  272|  155|   92|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 21.| Salcie din renis (si plantatie)|  534|  391|  295|  172|  107|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 22.| Salcie din lastari             |  360|  289|  209|  153|   73|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 23.| Salcie din sulinari            |  360|  289|  209|  153|   73|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 24.| Anin                           |  483|  415|  325|  233|  163|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 25.| Plop selectionat               |  629|  407|  310|  207|  114|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|

    ANEXA 2
    la metodologie

                              DEFALCAREA
pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, stabilit periodic prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea Regiei Nationale a Padurilor, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

 ______________________________________________________________
|Nr. |Specia sau grupa de specii|Coeficientul care se aplica   |
|crt.|                          |pretului mediu al unui metru  |
|    |                          |cub de masa lemnoasa pe picior|
|____|__________________________|______________________________|
|  1.| Rasinoase                |              0,95            |
|____|__________________________|______________________________|
|  2.| Fag                      |              1,00            |
|____|__________________________|______________________________|
|  3.| Cvercinee, frasin        |              1,65            |
|____|__________________________|______________________________|
|  4.| Diverse specii tari      |              0,75            |
|____|__________________________|______________________________|
|  5.| Diverse specii moi       |              0,70            |
|____|__________________________|______________________________|

    NOTA:
    Indicatorul PML pentru speciile sau grupele de specii inscrise in coloana 1 se determina prin inmultirea coeficientului din coloana 2 cu pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, stabilit periodic prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, tinand seama de pretul de piata.

    ANEXA 3
    la metodologie

                              CRITERII
pe baza carora se determina coeficientii N si N1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT), al chiriei (CHA) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (DVML)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                           CRITERII                             |NOTA    |
|crt.|                                                                |ACORDATA|
|____|________________________________________________________________|________|
|  0 |                               1                                |    2   |
|____|________________________________________________________________|________|
|  1.| Categorii de arboreturi pe tipuri functionale                  |        |
|    | Arboreturile la care sunt interzise orice fel de interventii   |        |
|    | pentru extragerea de masa lemnoasa sau de alte produse         |        |
|    | nelemnoase (tipul functional TI) parcuri nationale, rezervatii |        |
|    | naturale si stiintifice, monumente ale naturii).               |    3,0 |
|    | Arboreturile la care nu este permisa sau nu este posibila      |        |
|    | decat executarea taierilor de igiena sau a lucrarilor speciale |        |
|    | de conservare (tipul functional TII).                          |    2,5 |
|    | Arboreturile la care sunt permise tratamente intensive,        |        |
|    | ca cele de codru gradinarit sau cvasigradinarit                |        |
|    | (tipul functional TIII).                                       |    2,0 |
|    | Arboreturile la care sunt permise tratamente cu perioada de    |        |
|    | regenerare normala sau mai mare, dar cu restrictii in          |        |
|    | executarea taierilor (tipul functional (TIV).                  |    1,5 |
|    | Arboreturile cu functii de productie si de protectie la care   |        |
|    | nu sunt restrictii privind tratamentele aplicate               |        |
|    | (tipul functional TV si TVI).                                  |    1,0 |
|    |                                                                |        |
|    | NOTA: pentru terenurile fara vegetatie forestiera nota va fi 0 |        |
|____|________________________________________________________________|________|
|  2.| Amplasarea terenului fata de localitati                        |        |
|    | A. Teren in intravilan si pana la 2 km de la limita            |        |
|    | perimetrului construibil:                                      |        |
|    | - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau   |        |
|    | turistice                                                      |   12   |
|    | - municipii-resedinta de judet                                 |    8   |
|    | - municipii                                                    |    6   |
|    | - orase                                                        |    4   |
|    | - sate resedinta de comuna                                     |    2   |
|    | - sate                                                         |    1   |
|    | B. Teren in extravilan                                         |        |
|    | 1. Intre 2 si 5 km de la limita perimetrului construibil:      |        |
|    | - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau   |        |
|    | turistice                                                      |   10   |
|    | - municipii-resedinta de judet                                 |    6   |
|    | - municipii                                                    |    4   |
|    | - orase                                                        |    2   |
|    | - sate resedinta de comuna                                     |    1   |
|    | - sate                                                         |    0   |
|    | 2. Intre 5 si 10 km de la limita perimetrului construibil:     |    9   |
|    | - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau   |        |
|    | turistice                                                      |    5   |
|    | - municipii-resedinta de judet                                 |    3   |
|    | - municipii                                                    |    1   |
|    | - orase                                                        |    0   |
|    | - sate resedinta de comuna                                     |    0   |
|    | - sate                                                         |        |
|    | 3. Peste 10 km de la limita perimetrului construibil           |        |
|    | - municipiul Bucuresti si statiuni balneare, climaterice sau   |        |
|    | turistice                                                      |        |
|    | - municipii-resedinta de judet                                 |    8   |
|    | - municipii                                                    |    4   |
|    | - orase                                                        |    2   |
|    | - sate resedinta de comuna                                     |    0   |
|    | - sate                                                         |    0   |
|    |                                                                |        |
|    | NOTA: se ia in considerare distanta fata de localitatea de cea |        |
|    | mai mare categorie                                             |    0   |
|____|________________________________________________________________|________|
|  3.| Amplasarea terenului fata de retelele de transport             |        |
|    | A. Transport rutier (terenul este amplasat la o distanta de cel|        |
|    | mult 1 km fata de calea de transport:                          |        |
|    | - autostrazi si drumuri nationale europene                     |    3,0 |
|    | - alte drumuri nationale                                       |    0,8 |
|    | - drumuri judetene                                             |    0,6 |
|    | - drumuri comunale                                             |    0,4 |
|    | - drumuri forestiere, industriale si alte asemenea             |    0,2 |
|    |                                                                |        |
|    | NOTA: se ia in considerare numai accesul la drumul de cea mai  |        |
|    | mare categorie.                                                |        |
|    |                                                                |        |
|    | B. Transport feroviar (in cazul in care terenul se afla la o   |        |
|    | distanta de cel mult 5 km fata de statie)                      |    0,5 |
|    | C. Transport fluvial (in cazul in care terenul se afla la o    |        |
|    | distanta de cel mult 5 km fata de port)                        |    0,5 |
|    | D. Transport maritim (in cazul in care terenul se afla la o    |        |
|    | distanta de cel mult 5 km fata de port)                        |    0,5 |
|____|________________________________________________________________|________|
|  4.| Alte utilitati                                                 |        |
|    | Retele de apa-canal pana la 500 m                              |    0,5 |
|    | Retele de distributie a energiei electrice pana la 500 m       |    0,5 |
|    | Retele de distributie a gazelor naturale pana la 1000 m        |    0,5 |
|____|________________________________________________________________|________|
|  5.| Ponderea suprafetei fondului forestier national din judetul in |        |
|    | raza caruia se afla terenul, in suprafata totala a judetului:  |        |
|    |   pana la 10%                                                  |    2,0 |
|    |   10 - 20%                                                     |    1,5 |
|    |   20 - 30%                                                     |    1,0 |
|    |   30 - 40%                                                     |    0,5 |
|    |   peste 40%                                                    |    0,0 |
|____|________________________________________________________________|________|

    NOTA:
    - Coeficientul N se determina ca suma a notelor acordate pentru indeplinirea tuturor criteriilor mentionate in coloana 1.
    - Coeficientul N1 reprezinta nota acordata numai pentru indeplinirea criteriilor cuprinse la nr. crt. 1 (categorii de arboreturi pe tipuri functionale).

    ANEXA 4
    la metodologie

                                CRESTEREA
medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere*)

    *) Conform "Biometriei arborilor si arboretelor din Romania", editia 1972.

                                                       - mc/an/ha -
 ___________________________________________________________________
|Nr. |             SPECIA             |    CLASELE DE PRODUCTIE     |
|crt.|                                |_____________________________|
|    |                                |  I  | II  | III | IV  |  V  |
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0 |               1                |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1.| Molid                          | 13,8| 12,2| 10,5|  8,1|  5,7|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2.| Brad                           | 12,7| 10,8|  9,4|  7,8|  5,9|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3.| Pin silvestru                  | 12,1|  9,4|  7,4|  5,2|  3,0|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4.| Pin negru                      | 10,9|  8,6|  6,6|  4,6|  2,8|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5.| Fag                            | 11,0|  9,1|  7,6|  6,0|  4,4|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6.| Mesteacan                      |  9,4|  7,9|  6,4|  4,8|  3,2|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7.| Gorun din samanta              |  7,5|  7,0|  5,5|  4,7|  3,3|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8.| Gorun din lastari              |  8,6|  7,2|  5,7|  4,4|  3,1|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9.| Stejar din samanta             | 10,6|  8,8|  7,6|  6,2|  4,7|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10.| Stejar din lastari             |  9,2|  7,5|  5,9|  4,9|  3,9|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11.| Tei                            | 12,7| 10,8|  9,1|  7,2|  5,2|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12.| Cer                            |  8,8|  7,8|  6,3|  4,9|  3,9|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13.| Garnita                        |  6,8|  5,9|  5,2|  4,4|  3,5|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14.| Carpen                         | 10,2|  8,8|  7,5|  5,9|  4,6|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15.| Salcam (plantatii)             | 18,7| 14,7| 10,3|  6,4|  3,3|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16.| Salcam (lastari)               | 16,5| 13,2|  9,3|  5,7|  3,1|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17.| Plop alb si negru              | 19,5| 15,0| 11,6|  7,8|  4,8|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18.| Salcie din samanta             | 27,5| 23,9| 19,2| 14,2|  9,5|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 19.| Salcie din sulinari            | 20,8| 18,9| 16,5| 12,4|  8,2|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 20.| Plop selectionat               | 30,1| 23,7| 18,0| 13,0|  8,2|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| 21.| Larice *)                     | 10,5|  8,9|  7,5|  5,7|  3,6|
|____|________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
    *) Arboret principal.

    ANEXA 2

                              METODOLOGIE
de finantare si de executare a lucrarilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv

    1. Finantarea lucrarilor de instalare, respectiv de reinstalare, a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se face, in cazul scoaterilor definitive, cu compensare, iar in cazul celor temporare, cu defrisare, din sumele pe care beneficiarul scoaterii definitive sau temporare le varsa anticipat in contul proprietarului, respectiv al administratorului.
    2. Executarea lucrarilor de impadurire/reimpadurire se face cel mai tarziu in primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza dupa primirea, respectiv reprimirea, terenului ce urmeaza a fi regenerat.
    Tehnologiile de executare a lucrarilor de impadurire si a celor de intretinere a vegetatiei forestiere pana la realizarea starii de masiv se adopta in conformitate cu normele tehnice silvice in vigoare.
    Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic au obligatia de a verifica modul in care este respectat termenul de executare a lucrarilor de impadurire/reimpadurire si modul de respectare a tehnologiilor.
    3. Pentru terenurile preluate in compensarea fondului forestier proprietate publica a statului, stabilirea cheltuielilor se face prin deviz elaborat de directiile silvice, respectiv de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, dupa caz, pe baza normelor de lucru si a tarifelor practicate de Regia Nationala a Padurilor la data primirii terenului ce intra in fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit in compensare si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine Regiei Nationale a Padurilor.
    4. Pentru terenurile preluate in compensare, care sunt incluse in fondul forestier ce nu constituie proprietate publica a statului, devizul lucrarilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se elaboreaza de unitati specializate atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la comanda beneficiarului terenurilor forestiere scoase definitiv din fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit in compensare si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine proprietarilor sau detinatorilor care primesc terenurile in compensare.
    5. Cheltuielile prevazute la pct. 1 sau 2 nu se percep in cazul in care pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier national se preda in compensare teren cu vegetatie forestiera care are incheiata starea de masiv constituita din specii principale de baza.
    6. Pentru terenurile din fondul forestier proprietate publica a statului, ocupate temporar, stabilirea cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere se face prin deviz elaborat de directiile silvice sau de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, pe baza normelor de munca si a tarifelor practicate de Regia Nationala a Padurilor la data predarii catre solicitant a terenului din fondul forestier. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere si intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine Regiei Nationale a Padurilor.
    7. Pentru celelalte terenuri din fondul forestier national, ocupate temporar, devizul lucrarilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se elaboreaza de unitati specializate atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, la comanda beneficiarului ocuparii temporare. La intocmirea devizului se vor avea in vedere toate categoriile de lucrari necesare pentru instalarea vegetatiei forestiere pe terenul primit in compensare si pentru intretinerea acesteia pana la realizarea starii de masiv, respectiv: imprejmuiri (daca este cazul), pregatirea terenului si a solului, executarea plantatiei (inclusiv costul puietilor), lucrari de completari si de intretinere pentru numarul de ani pana la incheierea starii de masiv. Executarea lucrarilor revine proprietarilor sau detinatorilor terenurilor respective.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 58/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 58 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 58/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu