E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 954 din  5 septembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 686 din 17 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Clauzele pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu contractele de administrare incheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmarire a derularii acestora, precum si modul de compensare a deficitului atunci cand cheltuielile administrarii in regim silvic a padurilor sunt mai mari decat veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al ministrului finantelor publice.
    Art. 3
    Controlul din punct de vedere tehnic, economic si juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevazute la art. 2 se efectueaza de personalul de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, imputernicit in acest scop.
    Art. 4
    Stabilirea prin proiectul de executie a conditiilor tehnice de lucru neconforme cu situatia reala din teren, care a condus la solicitarea nejustificata a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Art. 5
    Nedepunerea pentru inregistrare, de catre structura silvica de stat contractanta, in termen de 15 zile de la data autentificarii, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic a contractului de administrare prevazut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 6
    Punerea in aplicare de catre una sau ambele parti contractante si derularea contractului prevazut la art. 2 fara ca acesta sa fie verificat si inregistrat de catre inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    Art. 7
    Neinstiintarea in scris, in termen de 5 zile de la data incetarii contractului, de catre partile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic si cinegetic cu privire la incetarea derularii contractului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 8
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 - 7 se fac de catre personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, imputernicit in acest scop.
    Art. 9
    Contraventiilor prevazute la art. 4 - 7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora

    Art. 1
    (1) Padurile proprietate publica apartinand comunelor, oraselor si municipiilor, padurile proprietate privata apartinand formelor asociative cu personalitate juridica si cele apartinand parohiilor, schiturilor, manastirilor, unitatilor de invatamant, precum si padurile persoanelor fizice si ale altor persoane juridice pot fi gospodarite de fiecare proprietar, la cerere, prin structuri silvice de stat existente, in baza contractului de administrare incheiat intre parti, in conditiile legii.
    (2) Gospodarirea fondului forestier prevazut la alin. (1) se face, in conditiile legii, in regim silvic, potrivit normelor tehnice in vigoare.
    Art. 2
    Drepturile si obligatiile partilor se stabilesc prin contract.
    Art. 3
    (1) Contractul de administrare, in sensul prezentului regulament, este contractul prin care una dintre parti - proprietarul - transmite celeilalte parti - administratorul - fondul forestier pe care il are in proprietate, in vederea gospodaririi acestuia, cu respectarea regimului silvic, pe o durata determinata, in schimbul unui pret stabilit de parti.
    (2) Contractul de administrare se incheie in forma autentica.
    (3) Prin contractul de administrare incheiat administratorul preia integral obligatiile privind respectarea regimului silvic in fondul forestier ce face obiectul contractului.
    (4) Contractele de administrare se incheie pe o durata minima egala cu numarul de ani ramasi din perioada de valabilitate a amenajamentului silvic.
    Art. 4
    (1) Natura, volumul si contravaloarea lucrarilor ce urmeaza sa se execute in fondul forestier ce face obiectul contractului de administrare se stabilesc in raport cu prevederile amenajamentului silvic si cu veniturile prevazute a se obtine.
    (2) Determinarea cheltuielilor necesare gestionarii fondului forestier si a veniturilor se face in concordanta cu prevederile amenajamentului silvic.
    Art. 5
    In situatiile in care veniturile obtinute prin valorificarea integrala a resurselor forestiere care se recolteaza conform amenajamentelor silvice din fondul forestier ce face obiectul contractului prevazut la art. 3 sunt mai mici decat cheltuielile necesare administrarii in regim silvic, diferenta se asigura prin alocatii de la bugetul de stat in conformitate cu art. 28 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Structura silvica de stat contractanta depune in vederea inregistrarii, in termen de 15 zile de la data autentificarii, la inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic in raza caruia se gaseste fondul forestier pe care il preia in administrare, contractul de administrare prevazut la art. 3 in 3 exemplare originale autentificate.
    (2) In situatia in care in urma analizei contractului de administrare se constata nerespectarea reglementarilor silvice in vigoare si ale modelului de contract aprobat, inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui contractul de administrare, impreuna cu motivarea respingerii inregistrarii, in termen de 30 de zile de la data solicitarii de inregistrare.
    (3) Dupa inregistrare inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic va restitui structurii silvice de stat doua exemplare ale contractului de administrare inregistrate.
    Art. 7
    Din momentul incetarii din orice cauza a contractului de administrare proprietarul are obligatia asigurarii administrarii in regim silvic a fondului forestier, in conditiile legii, cu o structura silvica proprie, pe baza contractuala cu o alta structura silvica existenta sau cu mijloace proprii, dupa caz.
    Art. 8
    In situatia in care derularea contractului de administrare inceteaza inaintea termenului prevazut in contract datorita rezilierii, anularii sau oricarei alte cauze, ambele parti au obligatia de a instiinta in scris despre aceasta inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic, in termen de 5 zile de la data incetarii valabilitatii contractului.
    Art. 9
    (1) Pana la data de 1 ianuarie 2004 proprietarii de fond forestier al caror drept de proprietate a fost reconstituit in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au fost pusi in posesie au obligatia de a elabora prin unitati autorizate amenajamente silvice.
    (2) Pana la elaborarea amenajamentelor prevazute la alin. (1) prevederile la nivel de unitate amenajistica   arboret   ale amenajamentelor in vigoare elaborate de Regia Nationala a Padurilor, pentru fondul forestier ce face obiectul contractelor de administrare, vor fi luate in considerare in stabilirea cuantumului lucrarilor de executat, a veniturilor si a cheltuielilor prevazute la art. 4.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 954/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 954 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu