E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 79 din 30 august 1999

privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 421 din 31 august 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Activitatea de reorganizare si lichidare se indeplineste de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de practician in reorganizare si lichidare, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (2) Sunt practicieni in reorganizare si lichidare administratorii judiciari si lichidatorii.
    Art. 2
    Administratorul judiciar este practicianul in reorganizare si lichidare, care este desemnat, in conditiile prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile ulterioare, sa indeplineasca atributiile prevazute de lege si pe cele stabilite de judecatorul-sindic.
    Art. 3
    Lichidatorul este practicianul in reorganizare si lichidare care este desemnat:
    a) in conditiile prevazute de Legea nr. 64/1995, sa indeplineasca atributiile prevazute de lege si pe cele stabilite de judecatorul-sindic, in cazurile de lichidare judiciara pe baza de plan si faliment;
    b) in conditiile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru a indeplini insarcinarile primite din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale;
    c) in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare, pentru indeplinirea insarcinarilor primite de la institutia publica implicata.
    Art. 4
    Practicianul in reorganizare si lichidare, persoana fizica, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie expert contabil, contabil autorizat, licentiat in studii economice sau in drept ori inginer, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale, si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica - economica sau juridica;
    b) sa fi promovat examenul de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare, prevazut la art. 9.
    Art. 5
    (1) Practicienii, in reorganizare si lichidare isi pot desfasura activitatea la alegere, individual, in cadrul societatilor comerciale profesionale, potrivit legii, ori in calitate de practicieni in reorganizare si lichidare, salarizati in interiorul activitatii.
    (2) Prevederile art. 136 alin. (2) referitoare la raspunderea persoanei juridice administrator, precum si prevederile art. 136 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 se vor aplica, in mod corespunzator, in cazul in care calitatea de administrator judiciar sau de lichidator o are o societate comerciala profesionala.
    Art. 6
    (1) Societatile comerciale profesionale de administrare judiciara si/sau de lichidare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba ca unic obiect de activitate desfasurarea activitatii de reorganizare si/sau lichidare, putand cuprinde si acordarea de consultanta economico-financiara;
    b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie practicieni in reorganizare si lichidare si sa detina majoritatea capitalului social;
    c) administratorii sau consiliul de administratie al societatii comerciale profesionale sa fie ales dintre actionarii sau asociatii practicieni in reorganizare si lichidare;
    d) actiunile sa fie nominative si orice alt asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.
    (2) Societatea comerciala profesionala poate angaja practicieni in reorganizare si lichidare in calitate de salariati. Societatea comerciala profesionala si angajatii sai nu pot indeplini activitatile specifice profesiei pentru clienti cu interese contrare.
    Art. 7
    Practicienii in reorganizare si lichidare sunt obligati sa pastreze secretul profesional cu privire la orice aspect al activitatii care le-a fost incredintata, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege.
    Art. 8
    (1) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar este incompatibila cu exercitarea oricarei alte profesii, cu exceptia celei de avocat, expert contabil ori contabil autorizat, chiar daca acestia sunt salarizati in interiorul profesiei lor, precum si a celei de auditor financiar.
    (2) Aceeasi persoana nu poate avea simultan ori succesiv, pentru aceeasi societate comerciala, calitatea de avocat, auditor financiar, expert contabil ori contabil autorizat si de administrator judiciar sau lichidator judiciar.
    (3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica, de asemenea, asociatilor, colaboratorilor si salariatilor societatii comerciale profesionale ce are calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar.
    (4) Calitatea de administrator judiciar sau de lichidator este incompatibila cu calitatea de functionar public ori de angajat al unei institutii publice ori de interes public.
    (5) In cazul cumulului calitatii de administrator judiciar sau de lichidator cu cea de avocat, auditor financiar sau expert contabil ori de contabil autorizat, modalitatile de exercitare a acestora sunt supuse regulilor prevazute in legile si in statutele profesiilor respective.
    (6) Exercitarea atributiilor specifice activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare este compatibila cu functia de arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar si de sechestru conventional sau judiciar, in conditiile legii. Cu toate acestea, aceeasi persoana nu poate exercita succesiv functiile de arbitru, mediator sau conciliator si, ulterior, pe cea de lichidator decat dupa trecerea unei perioade de minimum un an, in cauzele privind aceeasi societate comerciala.
    (7) Practicianul in reorganizare si lichidare, desemnat ca expert judiciar, nu va putea fi numit administrator judiciar in cauzele privind aceeasi societate comerciala decat dupa trecerea unei perioade de minimum 2 ani.
    (8) Practicienii in reorganizare si lichidare care se incadreaza in una dintre cauzele de incompatibilitate prevazute la alin. (1) - (4) vor fi inscrisi in sectiunea a V-a a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2).
    (9) La data incetarii starii de incompatibilitate Comitetul national de conducere al Uniunii va dispune, la cererea persoanei in cauza, radierea acesteia din lista cuprinzand persoanele incompatibile.
    Art. 9
    (1) Dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare se face pe baza de examen.
    (2) Regulile de desfasurare a examenului vor fi cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare.
    Art. 10
    Se poate prezenta la examenul prevazut la art. 9 persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are capacitate de exercitiu deplina;
    b) intruneste conditiile prevazute la art. 4 lit. a);
    c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestionare si de administrare a societatilor comerciale.
    Art. 11
    Practicienii in reorganizare si lichidare, persoane fizice sau juridice, garanteaza raspunderea profesionala privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare.
    Art. 12
    (1) Practicienii in reorganizare si lichidare primesc pentru activitatea depusa onorariile stabilite in conditiile legii.
    (2) Obligatia calcularii si varsarii, in conditiile legii, a impozitului aferent sumelor platite drept onorarii revine practicienilor in reorganizare si lichidare.
    Art. 13
    Practicienii in reorganizare si lichidare raspund, in desfasurarea activitatii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
    Art. 14
    (1) Sanctiunile disciplinare care se aplica practicienilor in reorganizare si lichidare, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:
    a) avertisment scris;
    b) suspendarea calitatii de practician in reorganizare si lichidare pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an;
    c) sanctiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare si al caror cuantum se va stabili si se va actualiza periodic prin hotarare a Congresului Uniunii;
    d) excluderea definitiva din Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, insotita de pierderea calitatii de practician in reorganizare si lichidare.
    (2) Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare

    Art. 15
    Se infiinteaza Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare (U.N.P.R.L.), denumita in continuare Uniunea, persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in reorganizare si lichidare, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 16
    (1) Uniunea isi constituie filiale cu personalitate juridica in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti, cu un numar de minimum 10 membri.
    (2) Membrii Uniunii, care isi desfasoara activitatea in judetele in care nu poate fi constituita o filiala, vor fi arondati unei filiale invecinate prin hotarare a Comitetului national de conducere al Uniunii.
    Art. 17
    Uniunea are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza examenele pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare, conform regulamentului elaborat in conditiile art. 9 alin. (2);
    b) organizeaza evidenta practicienilor in reorganizare si lichidare si a societatilor comerciale profesionale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Uniunii;
    c) asigura buna desfasurare a activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare;
    d) sprijina formarea si perfectionarea profesionala a practicienilor in reorganizare si lichidare;
    e) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
    f) colaboreaza cu asociatii profesionale din tara si din strainatate;
    g) elaboreaza si publica norme privind activitatea si conduita etica a practicienilor in reorganizare si lichidare, precum si ghiduri profesionale in domeniul reorganizarii si lichidarii;
    h) editeaza publicatii de specialitate;
    i) indeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin regulament.
    Art. 18
    (1) Activitatea de reorganizare si lichidare poate fi desfasurata numai de persoanele care au calitatea de practician in reorganizare si lichidare, dobandita in conditiile prezentei ordonante, care sunt inscrise in Tabloul Uniunii si dovedesc aceasta cu legitimatia de membru, vizata anual. Tabloul Uniunii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. In Tabloul Uniunii sunt inscrisi toti membrii, persoane fizice, precum si societatile comerciale profesionale de profil, grupate in functie de criteriul teritorial.
    (2) Tabloul Uniunii va fi impartit astfel:
    Sectiunea I: Persoane fizice romane - date de identificare;
    Sectiunea a II-a: Persoane juridice romane - date de identificare;
    Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine - date de identificare;
    Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine - date de identificare;
    Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare;
    Sectiunea a VI-a: Sanctiuni;
    Sectiunea a VII-a: Radieri.
    (3) Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii.
    (i) Inscrierea in Tabloul Uniunii se face dupa achitarea taxei de inscriere.
    Art. 19
    (1) Inscrierea in Tabloul Uniunii a practicienilor in reorganizare si lichidare se face, la cerere, de catre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, daca cei in cauza fac dovada ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4.
    (2) Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Uniunii se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de Comitetul national de conducere al Uniunii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii. Deciziile Comitetului national de conducere al Uniunii sunt definitive si pot fi atacate la instantele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    (3) Dupa inscrierea in Tabloul Uniunii practicienii in reorganizare si lichidare depun juramant scris.
    (4) Juramantul are urmatoarea formulare:
    "Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de administrator judiciar/lichidator."
    Art. 20
    (1) Membrii Uniunii au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata nejustificata a acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Uniunii.
    (2) De asemenea, sunt radiati din evidenta practicienii in reorganizare si lichidare care au suferit o condamnare de natura celor prevazute la art. 10 lit. c) ori au savarsit abateri grave de alta natura, prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii.
    Art. 21
    Societatile comerciale profesionale de practicieni in reorganizare si/sau lichidare, membre ale Uniunii, au obligatia sa comunice filialelor acesteia toate schimbarile intervenite in componenta asociatilor, actionarilor sau angajatilor lor care au aceasta calitate.
    Art. 22
    Persoanele juridice straine, precum si persoanele fizice straine, care nu au domiciliul in Romania, pot activa in calitate de practician in reorganizare si lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile in care isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul profesional au aceasta specializare si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.
    Art. 23
    (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt Congresul Uniunii, presedintele Uniunii si Comitetul national de conducere al Uniunii.
    (2) In cazul filialelor Uniunii organele de conducere sunt adunarea generala si comitetul de conducere.
    Art. 24
    Activitatea Uniunii si a filialelor sale este controlata de catre cenzori alesi de Congresul Uniunii, respectiv de catre adunarile generale.
    Art. 25
    (1) Congresul inaugural al Uniunii va adopta Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Orice modificare si/sau completare a regulamentului se face de catre Congresul Uniunii, numai in limita reglementarilor legale si in conformitate cu prevederile alin. (1).
    Art. 26
    (1) Congresul Uniunii se constituie din membrii Comitetului national de conducere, membrii comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, ai consiliilor de disciplina, precum si din cate un reprezentant la 10 membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.
    (2) Congresul Uniunii si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, la convocarea presedintelui Comitetului national de conducere, respectiv a comitetului de conducere al filialei, a 10% din numarul membrilor sai sau a trei cincimi din numarul membrilor Consiliului superior de disciplina, respectiv a doua treimi din numarul membrilor consiliului de disciplina.
    (3) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
    (4) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocat un nou congres in termen de cel mult 45 de zile. Acesta este legal constituit in prezenta a minimum 40% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la alin. (1).
    Art. 27
    (1) Congresul Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) stabileste coordonatele de baza pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare;
    b) adopta Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii, precum si modificarile si completarile acestuia;
    c) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale Uniunii;
    d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Uniunii si a filialelor acesteia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
    e) alege si revoca presedintele Uniunii, membrii Comitetului national de conducere a Uniunii si ai comisiei de cenzori a acesteia;
    f) examineaza activitatea desfasurata de Comitetul national de conducere si de comitetele de conducere ale filialelor Uniunii si dispune masurile necesare;
    g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Comitetului national de conducere si ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, in conformitate cu dispozitiile art. 14, la propunerea Consiliului superior de disciplina. Hotararile Congresului Uniunii sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul Uniunii pot fi formulate in termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, in scris, a hotararii si se judeca de instantele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozitiilor Legii nr. 29/1990;
    h) aproba planurile anuale de activitate ale Comitetului national de conducere si ale comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii;
    i) alege si revoca membrii Consiliului superior de disciplina;
    j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de regulament.
    (2) Congresul Uniunii poate decide organizarea casei de asigurari pentru raspundere profesionala a membrilor Uniunii si a casei de asigurari sociale a Uniunii, care dobandesc personalitate juridica la data constituirii lor, in conditiile legii si ale regulamentului.
    Art. 28
    Comitetul national de conducere este format din 11 membri titulari, din care un presedinte, 3 vicepresedinti si 5 membri supleanti, si are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza in mod unitar, la nivel national, examenele de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare;
    b) intocmeste documentarea profesionala si asigura consultarea si informarea curenta a membrilor Uniunii; organizeaza intalniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toti membrii Uniunii, in special pentru cei recent intrati in corpul profesional; organizeaza, la cerere, cursuri de pregatire pentru candidatii la intrarea in Uniune;
    c) apara interesele membrilor Uniunii in fata organelor administratiei publice, in fata instantelor judecatoresti, a oricaror alte institutii si persoane juridice, precum si in fata persoanelor fizice; in acest scop, are calitatea si dreptul de a interveni in orice litigiu in care sunt puse in discutie interesele Uniunii;
    d) vegheaza la respectarea de catre membrii Uniunii a prevederilor prezentei ordonante si ale regulamentului Uniunii, a eticii si demnitatii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice si juridice;
    e) organizeaza activitati sociale si culturale pentru membrii Uniunii si le acorda acestora asistenta, inclusiv financiara, in caz de nevoie;
    f) vegheaza la armonia si la colaborarea dintre membrii Uniunii si ia masuri pentru impiedicarea concurentei neloiale intre ei;
    g) intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
    h) verifica, prin membrii sai sau prin alti membri ai Uniunii, delegati in acest scop, activitatea profesionala; nu vor putea face obiectul verificarii raporturile cu clientul, inclusiv cele privitoare la onorariu;
    i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante si le transmite Ministerului Justitiei sau altor persoane ori institutii care au drept de initiativa legislativa;
    j) reprezinta Uniunea in Parlament, in fata comisiilor de specialitate sau in plen, cu prilejul discutarii proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonante, precum si a legilor care reglementeaza aspectele fiscale ale desfasurarii activitatii; asigura aparitia si difuzarea organului de presa al Uniunii;
    l) convoaca Congresul Uniunii in termen de maximum 30 de zile, in cazul in care numarul membrilor sai a scazut sub jumatate; prevederea se aplica si comitetelor de conducere ale filialelor;
    m) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de regulament.
    Art. 29
    (1) Presedintele Uniunii este si presedintele Comitetului national de conducere si este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Membrii titulari si membrii supleanti ai Comitetului national de conducere al Uniunii sunt alesi prin vot secret, pe o perioada de 4 ani.
    (3) Membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa cel putin o perioada egala cu cea a mandatului indeplinit.
    (4) Prevederile alin. (2) si (3), referitoare la alegeri, sunt aplicabile in mod corespunzator si comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii.
    (5) Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare unui alt membru al Comitetului national de conducere al Uniunii.
    (6) Sub rezerva dispozitiilor art. 28 lit. l), in cazul scaderii numarului de membri ai Comitetului national de conducere al Uniunii si ai comitetelor de conducere ale filialelor Uniunii, acestea vor functiona cu numarul de membri ramasi, pana la proximul congres al Uniunii, respectiv pana la proxima adunare generala a filialei.
    Art. 30
    (1) Pe langa Comitetul national de conducere al Uniunii functioneaza Consiliul superior de disciplina, compus din 5 membri titulari - presedintele si 4 membri - si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul Uniunii pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in reorganizare si lichidare aflati in evidenta Uniunii, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Consiliul superior de disciplina aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 14 si solutioneaza contestatiile la hotararile disciplinare pronuntate de consiliile de disciplina ale filialelor. Deciziile de solutionare a contestatiilor la hotararile disciplinare pronuntate de consiliile de disciplina ale filialelor pot fi atacate in termen de 30 de zile de la data comunicarii oficiale, in scris, a hotararii si se judeca de instantele ordinare de contencios administrativ, potrivit dispozitiilor Legii nr. 29/1990.
    (3) Contestatiile impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul superior de disciplina se depun la Comitetul national de conducere al Uniunii, care se pronunta prin decizie. In acest caz sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 19 alin. (2).
    Art. 31
    (1) Adunarea generala a filialelor este formata din membri practicieni in reorganizare si lichidare, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.
    (2) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.
    (3) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata o noua adunare generala in termen de cel mult 30 de zile. Aceasta este legal constituita in prezenta a minimum 40% din numarul membrilor prevazuti la alin. (1).
    (4) Filiala dobandeste personalitate juridica la data constituirii sale in mod legal.
    Art. 32
    Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:
    a) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;
    b) asigura buna desfasurare a activitatii profesionale pe plan local;
    c) alege si revoca membrii comitetului de conducere si ai comisiei de cenzori a filialei;
    d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Comitetul national de conducere al Uniunii;
    e) examineaza activitatea desfasurata de comitetul de conducere al filialei si de consiliul de disciplina care functioneaza pe langa acesta si hotaraste.
    Art. 33
    (1) Pe langa comitetul de conducere al filialei functioneaza un consiliu de disciplina, compus din 3 membri titulari - presedintele si 2 membri - si 3 membri supleanti, desemnati de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani dintre membrii practicieni in reorganizare si lichidare, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Consiliul de disciplina al filialei aplica sanctiunile prevazute la art. 14.
    Art. 34
    (1) Uniunea si filialele sale isi acopera cheltuielile din venituri, care se constituie din:
    a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in reorganizare si lichidare;
    b) taxa de inscriere in evidenta Uniunii;
    c) contributiile membrilor, stabilite pe transe de venituri, precum si cotizatiile acestora;
    d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
    e) donatii, sponsorizari si alte bunuri, dobandite in conditiile legii;
    f) alte venituri din activitatea Uniunii si a filialelor sale, stabilite prin regulament.
    (2) O parte din veniturile realizate de filiale se varsa la Uniune, potrivit normelor stabilite in regulament.
    (3) Taxele de inscriere in evidenta, cotizatia si contributiile pe transe de venituri se stabilesc anual de catre Congresul Uniunii.

    CAP. 3
    Asigurarea profesionala si sociala

    Art. 35
    (1) Fiecare membru al Uniunii este obligat sa se asigure profesional, in cadrul casei de asigurari a Uniunii sau la o alta societate de asigurari, intr-un termen de 30 de zile de la admiterea in Uniune. In caz de neconformare, membrului respectiv i se va da un termen de gratie de 30 de zile de catre comitetul de conducere al filialei.
    (2) Nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala in acest termen duce la pierderea calitatii de membru al Uniunii.
    (3) Calitatea de membru al Uniunii se suspenda in cazul neplatii primei de asigurare. Suspendarea inceteaza numai dupa plata intregii sume restante.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 36
    (1) Congresul inaugural al Uniunii va fi organizat de Asociatia Practicienilor in Reorganizare si Lichidare din Romania (A.P.R.L.R.) in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei. La acest congres vor putea participa membrii A.P.R.L.R. si persoanele prevazute la art. 37, care indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta pentru dobandirea calitatii de practician in reorganizare si lichidare.
    (2) Consiliul de administratie al A.P.R.L.R. va convoca congresul in termen de maximum 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante. De asemenea, acesta va conduce congresul si va verifica indeplinirea conditiilor de participare.
    (3) La data desfasurarii congresului, A.P.R.L.R. va hotari cu privire la patrimoniul sau.
    Art. 37
    (1) Membrii A.P.R.L.R. care indeplinesc conditiile stabilite la lit. a) - c) ale art. 10 sunt scutiti de sustinerea examenului prevazut la art. 9.
    (2) Sunt, de asemenea, scutite de examen, in conditiile prevazute la alin. (1), persoanele fizice care au desfasurat activitati de reorganizare sau lichidare, in calitate de administrator judiciar sau lichidator, si care vor depune cerere de primire in Uniune in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Persoanele juridice care au desfasurat activitati de reorganizare sau lichidare pana la data publicarii prezentei ordonante isi vor putea pastra calitatea de membru al Uniunii, daca se vor conforma conditiilor impuse de art. 6 alin. (1) in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 40
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat, ministrul justitiei,
                      Valeriu StoicaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 79/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 79 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 79/1999
Legea 149 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri
Legea 505 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare
Tablou 0 2001
Tabloul de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, publicat conform Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 si regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 2.986/C/1999
Tablou 0 2000
Tabloul de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, publicat conform Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 si regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 2.986/C/1999
Ordin 2986 1999
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu