E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 950 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de Legea 734 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 19 1994 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 1345 2000
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 160 1999
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 13 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 19 1994 aprobat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Articolul 5 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 367 1995
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 935 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 240 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Norma 30501 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Norma 1970 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 27 ianuarie 1994

privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 28 ianuarie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale.
    Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.
    Art. 2
    Pentru finalizarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, depozitul constituit in anul 1993 pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti se va completa anual din bugetul de stat, in limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinatie.
    La constituirea depozitului prevazut la alineatul precedent vor contribui si resursele realizate din valorificarea, in conditiile Legii nr. 85/1992 si ale prezentei ordonante, a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanta.
    Procesul investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite faze de executie se va desfasura in urmatoarea ordine:
    a) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj;
    b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
    c) reluarea si terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte aflate in faza de infrastructura si de structura de rezistenta incepute;
    d) executarea blocurilor de locuinte in faza de fundatie sau cota zero, dupa caz.
    Art. 3
    Locuintele finalizate in conditiile prezentei ordonante se vor atribui de catre autoritatile publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.
    Art. 4
    Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data, o subventie de la bugetul de stat cuprinsa intre 500.000 lei si pana la 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau a contractului initial de vanzare-cumparare, urmatoarelor categorii:
    a) tinerilor casatoriti care la data contractarii locuintei au, fiecare, varsta de pana la 30 ani;
    b) invalizilor de gradul I si II;
    c) handicapatilor;
    d) ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati, ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    e) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
    f) personalului calificat din invatamant si sanatate care are sau isi schimba domiciliul la sate;
    g) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subventiilor respective, la consiliile locale care, dupa verificare, le vor inscrie in tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor speciale constituite la nivelul consiliilor judetene si la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Autoritatile publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sunt constructiile de locuinte care fac obiectul prezentei ordonante vor incheia cu persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, contracte de imprumut sau de vanzare, dupa caz, cu plata in rate lunare, in termen de maximum 15 ani.
    Dobanda la suma avansata din depozitul constituit este de 30% pe an si se suporta astfel:
    1. 15% de catre persoanele fizice care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia, precum si de catre persoanele fizice prevazute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    2. 18% de catre celelalte persoane fizice care nu se incadreaza la pct. 1.
    Diferentele fata de dobanda de referinta de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2.
    Nivelul dobanzilor prevazut in prezentul articol se va adapta prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia ratei dobanzilor.
    Art. 6
    De prevederile art. 4 si 5 din prezenta ordonanta beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, impreuna cu membrii familiei, nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta.
    Prin familie, in sensul alineatului precedent, se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere.
    Art. 7
    Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei.
    Instrainarea prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se face numai dupa restituirea integrala a sumelor datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 si 5, in depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    La terminarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 si in limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune inceperea unor locuinte noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor casatoriti si altor categorii de persoane prevazute la art. 4, in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 9
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va definitiva si va inainta Parlamentului, in vederea supunerii spre aprobare, legea locuintelor.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare, cu exceptia Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, care se completeaza, de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanta.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor
                       publice si amenajarii
                       teritoriului,
                       Marin Cristea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Octav CozmancaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 19/1994
Hotărârea 950 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Legea 734 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Ordonanţa 76 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Hotărârea 1345 2000
privind schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2, in curs de executie, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, in bloc de locuinte de necesitate pentru familiile sinistrate din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, precum si alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2000, pentru finalizarea lucrarilor la acest bloc de locuinte
Hotărârea 160 1999
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Legea 82 1995
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Hotărârea 367 1995
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Blocuri de locuinte in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj"
Hotărârea 935 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Bloc locuinte, str. Garii colt cu str. Librariei nr. 2 in orasul Comanesti", judetul Bacau
Hotărârea 240 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Blocuri G.2 - A, B, C cu 102 apartamente si spatii comerciale in orasul Pascani, judetul Iasi"
Norma 30501 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Norma 1970 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu