E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 950 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de Legea 734 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 4 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 19 1994 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 8 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2001
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 1345 2000
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 160 1999
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 13 din actul Legea 109 1998
Ordonanţa 19 1994 aprobat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Articolul 2 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Articolul 5 din actul Ordonanţa 19 1994 modificat de articolul 1 din actul Legea 82 1995
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 367 1995
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 935 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Hotărârea 240 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Norma 30501 1994
Ordonanţa 19 1994 in legatura cu Norma 1970 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 19 din 27 ianuarie 1994

privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 28 ianuarie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale.
    Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.
    Art. 2
    Pentru finalizarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, depozitul constituit in anul 1993 pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti se va completa anual din bugetul de stat, in limita prevederilor care se vor aproba cu aceasta destinatie.
    La constituirea depozitului prevazut la alineatul precedent vor contribui si resursele realizate din valorificarea, in conditiile Legii nr. 85/1992 si ale prezentei ordonante, a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanta.
    Procesul investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite faze de executie se va desfasura in urmatoarea ordine:
    a) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj;
    b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
    c) reluarea si terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte aflate in faza de infrastructura si de structura de rezistenta incepute;
    d) executarea blocurilor de locuinte in faza de fundatie sau cota zero, dupa caz.
    Art. 3
    Locuintele finalizate in conditiile prezentei ordonante se vor atribui de catre autoritatile publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.
    Art. 4
    Pentru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data, o subventie de la bugetul de stat cuprinsa intre 500.000 lei si pana la 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau a contractului initial de vanzare-cumparare, urmatoarelor categorii:
    a) tinerilor casatoriti care la data contractarii locuintei au, fiecare, varsta de pana la 30 ani;
    b) invalizilor de gradul I si II;
    c) handicapatilor;
    d) ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati, ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    e) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
    f) personalului calificat din invatamant si sanatate care are sau isi schimba domiciliul la sate;
    g) persoanelor si familiilor care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subventiilor respective, la consiliile locale care, dupa verificare, le vor inscrie in tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor speciale constituite la nivelul consiliilor judetene si la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Autoritatile publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sunt constructiile de locuinte care fac obiectul prezentei ordonante vor incheia cu persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, contracte de imprumut sau de vanzare, dupa caz, cu plata in rate lunare, in termen de maximum 15 ani.
    Dobanda la suma avansata din depozitul constituit este de 30% pe an si se suporta astfel:
    1. 15% de catre persoanele fizice care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia, precum si de catre persoanele fizice prevazute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    2. 18% de catre celelalte persoane fizice care nu se incadreaza la pct. 1.
    Diferentele fata de dobanda de referinta de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2.
    Nivelul dobanzilor prevazut in prezentul articol se va adapta prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia ratei dobanzilor.
    Art. 6
    De prevederile art. 4 si 5 din prezenta ordonanta beneficiaza, o singura data, persoanele fizice care, impreuna cu membrii familiei, nu au detinut si nu au in proprietate o locuinta.
    Prin familie, in sensul alineatului precedent, se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere.
    Art. 7
    Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei.
    Instrainarea prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se face numai dupa restituirea integrala a sumelor datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 si 5, in depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanta.
    Art. 8
    La terminarea blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 si in limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune inceperea unor locuinte noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor casatoriti si altor categorii de persoane prevazute la art. 4, in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 9
    In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va definitiva si va inainta Parlamentului, in vederea supunerii spre aprobare, legea locuintelor.
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare, cu exceptia Normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, care se completeaza, de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanta.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul lucrarilor
                       publice si amenajarii
                       teritoriului,
                       Marin Cristea

                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie
                       Publica Locala,
                       Octav CozmancaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 19/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 19 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 19/1994
Hotărârea 950 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Legea 734 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Ordonanţa 76 2001
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Hotărârea 1345 2000
privind schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2, in curs de executie, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, in bloc de locuinte de necesitate pentru familiile sinistrate din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, precum si alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2000, pentru finalizarea lucrarilor la acest bloc de locuinte
Hotărârea 160 1999
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993
Legea 109 1998
Legea bugetului de stat pe anul 1998
Legea 82 1995
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului, emise in baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Hotărârea 367 1995
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Blocuri de locuinte in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj"
Hotărârea 935 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Bloc locuinte, str. Garii colt cu str. Librariei nr. 2 in orasul Comanesti", judetul Bacau
Hotărârea 240 1994
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Blocuri G.2 - A, B, C cu 102 apartamente si spatii comerciale in orasul Pascani, judetul Iasi"
Norma 30501 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Norma 1970 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu