E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 1970/MC din 21 martie 1994

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 30.501/31.03.1994
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din 19 aprilie 1994

    A. Actiuni premergatoare terminarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
    1. Pentru partea executata si decontata pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, la locuintele si spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in diferite stadii de executie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 in legatura cu conditiile de avans, de plata integrala sau in rate a pretului si de dobanzi.
    2. Incasarile obtinute din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992 (din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobanzi - dupa deducerea comisionului - etc.) vor fi virate in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea folosirii acestora pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in diferite stadii de executie. Conturile speciale vor fi desfasurate analitic pe localitati si, in cadrul acestora, pe fiecare bloc de locuinte, de catre titularii investitiilor respective.
    3. Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare, autoritatile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele care se vor trece fara plata - la terminarea acestora - in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, ca locuinte de serviciu, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992.
    B. Pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
    1. In scopul realizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu toate unitatile interesate, vor elabora si aproba un program, dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene si responsabilitati care sa permita garantarea continuarii si incheierii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie.
    2. Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., pentru a asigura derularea operatiunilor, vor incheia o conventie in care se vor stabili conditiile de utilizare a depozitului, nivelul dobanzilor si al comisioanelor practicate, precum si obligatiile partilor.
    3. Pe seama consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti se vor deschide, la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., conturi distincte prin care se vor derula alimentarile cu fonduri din depozitul constituit si din alte surse precizate in aceste norme metodologice si se vor efectua plati numai pe baza detaliilor la programul aprobat, prin care se vor stabili si nominaliza blocurile de locuinte a caror executie trebuie continuata si incheiata, incepand cu acele blocuri aflate in stadii foarte avansate de executie.
    Consiliile judetene, pe baza intelegerilor cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuinte in diferite stadii de executie, vor repartiza acestora sumele necesare terminarii lucrarilor la locuinte.
    In acest scop, consiliile locale vor solicita sucursalelor din teritoriu ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., deschiderea de conturi speciale in care vor primi alimentarile cu fonduri si din care vor efectua plati numai pentru continuarea si terminarea lucrarilor la locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice.
    4. In baza inventarierilor si evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor din cadrul blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, platile pe baza de acte justificative din conturile speciale care se vor deschide la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor efectua, prioritar, pentru:
    a) lucrarile executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte, aflate in stadiu de finisaj foarte avansate sau finalizate, cu regasirea in stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii beneficiari de investitii;
    b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj.
    In prima etapa se va asigura utilizarea integrala a depozitelor constituite initial pentru prioritatile de la lit. a) si b).
    c) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj, dupa plata lucrarilor executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinte.
    Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinte in parte, astfel incat sa se asigure finalizarea lui cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
    La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sunt inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea:
    - termenul limita stabilit pentru receptia definitiva a constructiei si care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;
    - orice influente in costurile constructiei ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie, in conditii de inflatie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul avand dreptul de a-l actiona in justitie;
    - verificarea la fata locului de catre inspectorii directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si ai Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in conditiile stabilite prin conventie, a stadiului fizic de realizare a constructiilor finantate din fondurile speciale, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;
    - verificarea situatiilor de lucrari se va face de catre dirigintii nominalizati pentru fiecare lucrare in parte de catre regia autonoma sau societatea comerciala beneficiara a fondurilor de investitii. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. in urma verificarii si insusirii de catre diriginti a situatiilor de lucrari si avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul inspectiilor de stat in constructii de pe teritoriul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.
    Situatiile de lucrari se vor intocmi in baza Ordinului nr. 197/D din 23 iulie 1990 al ministrului transporturilor, lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. La terminarea si receptionare lucrarilor, pe scari si tronsoane, se vor prezenta de catre constructor situatiile de lucrari intocmite potrivit Ordinului nr. 74/D din 28 aprilie 1993 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate in majorarea nejustificata a costurilor constructiei, vor fi opozabile constructorului.
    In conditiile in care, pe plan local, exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile publice judetene si cele ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati publice locale pot hotari includerea in prioritatile acestei etape si a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru terminarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa.
    Aceasta speta nu poate face insa obiectul utilizarii depozitelor initiale.
    5. Locuintele finalizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 se vor atribui de catre autoritatile publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.
    6. Agentii economici sau autoritatile publice locale in ale caror evidente se afla investitiile respective vor actiona astfel incat, o data cu receptia definitiva a locuintelor, sa dispuna de urmatoarele informatii:
    a) suma platita de persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii (avans din surse proprii sau imprumutate si credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii si Consemnatiuni sau plati integrale din surse proprii la pretul initial al locuintei), stabilita pe baza de acte doveditoare:
    a^1) imprumutul contractat de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii pentru partea de locuinte executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992;
    b) suma care se mai datoreaza de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma pozitiilor de la lit. a) si a^1) de mai sus, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma reprezentand avansul si plata partiala facute de persoanele fizice detinatoare de repartitii eliberate de catre autoritatile locale competente;
    c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei fizice beneficiare de contract, precontract sau repartitie, daca impreuna cu membrii familiei nu au avut si nu au in proprietate o locuinta (prin familie se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere);
    d) incadrarea celor care au solicitat locuinte, pe baza de acte doveditoare, in una dintre urmatoarele categorii:
    d^1) tineri casatoriti care la data contractarii, precontractarii sau repartitiei locuintei au, fiecare, varsta de pana la 30 de ani;
    d^2) invalizi de gradul I si II;
    d^3) handicapati;
    d^4) raniti, precum si familii si parinti ai celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
    d^5) persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
    d^6) personalul calificat din invatamant si sanatate care are sau isi schimba domiciliul la sate;
    d^7) persoane si familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    7. Autoritatile publice locale vor stabili si vor aproba, o singura data, pentru familiile sau persoanele care au fost incadrate in una dintre categoriile prevazute la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, cu exceptia celor prevazute la lit. d^4), subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala cuprinse intre 500.000 lei si pana la 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau a contractului de vanzare-cumparare, in conditiile prevederilor ultimului alineat de la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994.
    Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subventiilor respective la consiliile locale, care, dupa verificare, le vor inscrie in tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor judetene si la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.
    Subventiile astfel stabilite se vor solicita in mod centralizat de catre consiliile judetene, respectiv de catre Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare.
    Cererea de subventii se va face dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.
    Pentru persoanele si familiile prevazute la lit. d^4), stabilite in baza Legii nr. 42/1990, la care se adauga si persoanele beneficiare de astfel de drepturi in baza Legii nr. 93/1992, subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat prin Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei, astfel incat acestea nu se includ in cererile care se vor transmite la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cadrul creditelor bugetare deschise in acest scop, va transmite consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite, care vor fi inregistrate in contul "Sume de mandat".
    In conditiile in care sarcinile decurgand din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie au fost descentralizate pe seama autoritatilor publice locale, consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti vor proceda la repartizarea subventiilor respective pe localitati si la virarea sumelor respective la dispozitia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra in contul "Sume de mandat".
    Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite, potrivit legii, se vor comunica de catre autoritatile publice locale agentilor economici care deruleaza investitia, pentru a fi deduse din sumele care se mai datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor de la  pct. 6 lit. b).
    Intreaga subventie primita si dedusa din sumele datorate de persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, va fi virata in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. pe seama consiliilor judetene, Consiliului Local al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit pentru realizarea programului de locuinte.
    8. Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinte, stabilite potrivit pct. 6 lit. b) si care se vor diminua, dupa caz, cu subventiile in sume fixe acordate potrivit pct. 7, autoritatile publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sunt constructiile de locuinte care fac obiectul acestor reglementari vor incheia cu persoanele fizice, detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, contracte de imprumut sau de vanzare, dupa caz, dupa modelul cuprins in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) imprumutul urmeaza sa se ramburseze in termen de maximum 15 ani, in rate lunare;
    b) dobanda la imprumutul acordat va fi de 30% pe an si se va suporta astfel:
    b^1) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte din categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    b^2) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sunt cuprinsi in categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice si care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data  contractarii acesteia.
    b^3) 18 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sunt incadrati la lit. b^1) si b^2) de mai sus;
    b^4) diferentele fata de dobanda de referinta de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994;
    b^5) nivelul dobanzilor mentionate la lit. b) si b^1)-b^4) vor fi adaptate prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia ratei dobanzilor;
    c) pentru nerambursarea la termen a imprumutului, precum si pentru neplata dobanzii, beneficiarii de imprumuturi vor suporta penalitatile si celelalte consecinte prevazute de dispozitiile legale, care se vor inscrie in clauzele contractuale;
    d) dobanzile se vor calcula si se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinte o data cu ratele scadente la imprumuturile acordate;
    e) agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile respective si in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la imprumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operatiuni, vor calcula un comision de 1% care se va aplica la suma incasata ca rata la imprumutul acordat, comision ce se retine din dobanzile platite de imprumutati;
    f) pentru dobanzile care se platesc din bugetul de stat, agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile vor stabili cuantumul lunar al acestora, pe care-l vor prezenta, cu viza de control financiar preventiv, pana la data de 5 a fiecarei luni, consiliilor locale sau consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, in functie de subordonarea agentului economic in a carui evidenta se afla investitiile, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Datele centralizate cu privire la dobanzile care se platesc din bugetul de stat se vor transmite, pana la data de 15 a fiecarei luni, prin grija consiliilor judetene si a Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2 a), la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in bugetul caruia sunt prevazute fondurile pentru suportarea acestor dobanzi.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in limita creditelor bugetare deschise in acest scop, va vira, pana la data de 25 a fiecarei luni, contravaloarea tuturor dobanzilor, in contul special deschis la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului constituit.
    Dupa efectuarea acestei virari, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va confirma consiliilor judetene si Consiliului Local al Municipiului Bucuresti plata dobanzilor din bugetul de stat, aferente imprumuturilor acordate pentru locuinte, care, la randul lor, vor transmite agentilor economici, in evidenta carora se afla investitia, confirmarea platii dobanzilor pentru a fi luate in evidentele privind derularea contractelor de imprumut;
    g) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobanzile aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de catre agentul economic in evidenta caruia se afla investitia, se vor vira de fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in contul special deschis la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului initial constituit.
    9. Autoritatile publice locale sau agentii economici in evidenta carora se afla investitia, in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor la imprumuturile respective, pana la data de 6 a fiecarei luni care urmeaza perioadei de executie, vor transmite la consiliul judetean, respectiv la Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, situatia operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut dupa modelul cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    10. Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la autoritatile publice locale sau agentii economici potrivit pct. 9 si a celor din extrasele de cont primite de la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., vor transmite la Ministerul Finantelor - Directia generala a bugetului de stat, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si, in mod corespunzator, la Banca Nationala a Romaniei situatia prevazuta in modelul cuprins in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    11. Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, prin sistemul propriu informational, transmiterea, la Ministerul Finantelor - Directia generala a bugetului de stat - pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru perioada expirata, decontul care se va stabili pe baza de conventie.
    Admiterea la plata a cheltuielilor pentru realizarea locuintelor care fac obiectul acestor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor din Conventia anuala semnata intre Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A.
    12. Depozitul constituit pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se va reconstitui, prin grija tuturor organelor implicate, prin virarea in conturile special deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. a incasarilor provenite din:
    a) dobanda care se va bonifica de catre Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. la soldul depozitului respectiv;
    b) ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor Legii nr. 85/1992 si celor de la cap. B pct. 8 din aceste norme metodologice;
    c) dobanzile platite de imprumutati, diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile, in conditiile prevazute de Legea nr. 85/1992 si de pct. 8 din aceste norme metodologice;
    d) dobanzile platite din bugetul statului, ca protectie sociala, care se vireaza in depozitul constituit pentru  realizarea de locuinte;
    e) subventiile in sume fixe acordate din bugetul de stat, ca protectie sociala pentru constructiile de locuinte;
    f) contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans, in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate, precum si plati partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte;
    g) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in blocurile de locuinte terminate si date in folosinta;
    h) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia, nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992;
    i) ratele si dobanzile incasate de la beneficiarii locuintelor finalizate ca urmare a utilizarii depozitului Bancii Nationale a Romaniei.
    Sumele obtinute din licitatiile care se vor organiza pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si pentru locuinte vor fi virate dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor.
    Organizarea licitatiilor, precum si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiilor se vor face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    13. Pe masura ce disponibilitatile existente in conturile special deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea de prioritate prevazuta la lit. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judetene, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte care se afla in stadiul de structura in executie - pana la terminarea si darea in folosinta a acestora -, dupa care se va proceda la valorificarea acestora in aceleasi conditii, procesul urmand  sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau cota zero.
    14. Autoritatile publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un numar de locuinte, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite. Locuinta sociala este definita, in intelesul prezentei metodologii, in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    15. Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura, conform prevederilor legii bugetare anuale.
    Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din bugetele locale,  vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.
    C. Construirea de locuinte noi in vederea accesului la proprietate pentru tinerii casatoriti si celelalte categorii de persoane prevazute de ordonanta
    1. Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte noi pentru tinerii casatoriti si celelalte categorii de persoane prevazute in art. 4 al Ordonantei Guvernului nr. 19/1994. In acest scop vor stabili si vor da  publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare obtinerii facilitatilor prevazute de aceasta ordonanta.
    2. Solicitarile privind construirea de locuinte noi vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui in acest scop prin ordinul primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti. In componenta comisiei pot fi cooptati conducatorul directiei, respectiv al sectorului (serviciului) unde sunt primite si inregistrate solicitarile de locuinte, un reprezentant al regiei autonome de administrare si intretinere a fondului locativ de stat, un reprezentant al directiei, respectiv al serviciului, care administreaza fondurile de investitii pentru constructii de locuinte care se realizeaza pe teritoriul judetului, un reprezentant al directiei de munca si ocrotire sociala din teritoriu, un reprezentant al consiliului local, precum si doi reprezentanti ai solicitantilor, dintre care unul din randul tineretului (desemnat de Ministerul Tineretului si Sportului).
    3. In urma analizei, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a cererilor primite, luand in considerare folosirea spatiului locativ existent, vanzarea unor apartamente nerepartizate sau necontractate din cele finalizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, precum si construirea de locuinte noi, cu prioritate pentru cei cu situatii deosebite.
    La stabilirea ordinii de prioritate se va tine seama de:
    - evaluarea disponibilitatilor de resurse financiare in depozitul constituit pentru realizarea de locuinte dupa terminarea blocurilor de locuinte aflate in diferite faze de executie, tinand seama de sumele efective disponibile, precum si de incasarile care se vor realiza in continuare, pentru reconstituirea depozitului potrivit cap. B pct. 12;
    - conditiile de locuit ale solicitantilor;
    - numarul copiilor sau al altor persoane aflate in intretinerea acestora;
    - starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei care sa impuna o masura de urgenta;
    - suma disponibila pentru plata avansului si nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajeaza sa o achite in vederea cumpararii apartamentului solicitat.
    Listele privind solicitarile de locuinte, precum si hotararile consiliilor locale in legatura cu acordarea prioritatilor vor fi date publicitatii prin afisare la un loc accesibil publicului.
    Contestatiile cu privire la acordarea prioritatilor se vor adresa primarului, care le va solutiona in termen de 15 zile de la primire.
    4. Pentru realizarea unor constructii noi de locuinte, consiliile locale, in temeiul atributiilor ce le revin potrivit Legii nr. 69/1991, vor stabili si vor da publicitatii numarul, structura, dupa marime, confortul si amplasamentul locuintelor prevazute sa se construiasca.
    Oferirea spre contractare a locuintelor prezentate solicitantilor se va face in ordinea inscrierii acestora in listele de prioritati, asa cum au fost aprobate de consiliile locale.
    Lista constructiilor propuse sa fie realizate, insotita de tabelul ce cuprinde solicitantii pentru construirea unei locuinte in proprietate, se va inainta la consiliul judetean in vederea obtinerii unui sprijin din bugetul de stat, in completarea depozitului constituit.
    5. Prin ordin al presedintilor consiliilor judetene si, respectiv, al primarului general al Capitalei, care va fi emis in termen de 15 zile de la data primirii prezentelor norme metodologice, se vor infiinta pe langa consiliile judetene si, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, comisiile de analiza a cererilor de locuinte care, dupa examinarea propunerilor facute de consiliile municipale, orasenesti si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judetene, respectiv Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, pentru fiecare localitate, propunerile de constructii noi ce se vor incepe din fondurile disponibile in depozite conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994.
    6. Constructiile noi de locuinte se vor realiza pe terenuri aflate in patrimoniul unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea planurilor urbanistice, legal aprobate, in zone destinate locuintelor si cu asigurarea utilitatilor si a dotarilor necesare conditiilor de locuire.
    7. Autoritatile publice locale sau agentii economici in a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiilor vor incheia, la data constituirii fondurilor necesare si aprobarii inceperii executiei, cu persoanele fizice, stabilite potrivit pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, contracte de vanzare, cu plata in rate lunare potrivit prevederilor acestei ordonante.
    8. Folosirea sumelor existente in depozitul constituit la nivelul fiecarei localitati este de competenta consiliilor locale respective care pot, pe masura reintregirii sumelor, sa finanteze in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 noi blocuri de locuinte urmarind asigurarea fondurilor necesare terminarii lucrarilor incepute.
    La solicitarea sumelor, in completare de la bugetul de stat, pentru reconstituirea depozitelor, consiliile judetene, respectiv Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea constructiilor de locuinte incepute inainte de 1 ianuarie 1990 si separat pentru constructiile de locuinte noi.
    9. Subventia care se acorda conform prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 se stabileste in raport cu venitul mediu pe membru de familie, astfel:
    - 30% din valoarea locuintei pentru venit mediu de pana la 100 mii lei/persoana;
    - 20% din valoarea locuintei pentru venit mediu cuprins intre 101 mii lei si 125 mii lei/persoana;
    - 10% din valoarea locuintei pentru venit mediu cuprins intre 126 mii lei si 150 mii lei/persoana;
    - 500 mii lei din valoarea locuintei pentru venit mediu care depaseste 150 mii lei/persoana.
    Valoarea locuintei in raport cu care se stabileste nivelul subventiei este cea corespunzatoare apartamentului echivalent ca numar de camere, suprafata, dotare si finisare ce se realizeaza in blocurile de locuinte finalizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 391/1993.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Florin Georgescu

                   Ministrul lucrarilor publice
                   si amenajarii teritoriului,
                   Marin Cristea

    ANEXA 1

                    PROGRAM
cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Obiectivele             Executa       Coordoneaza si      Termene
crt.                                           raspund
------------------------------------------------------------------------------
        1. OBIECTIVE:
    Incheierea inventarierii blocurilor de locuinte, precum si a lucrarilor tehnico-edilitare aferente acestora, aflate in diferite stadii de executie si evaluarea cheltuielilor necesare pentru terminarea si darea in folosinta:
    a) Ordinea de realizare
    - blocuri cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau finalizate si cu lucrari executate si nedecontate, precum si credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte;
    - blocuri cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat;
    - blocuri cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
    - blocuri cu structura in executie;
    - blocuri la fundatie sau cu cota zero terminata;
    b) In cadrul evaluarii preliminare a cheltuielilor pentru terminarea lucrarilor se vor evidentia distinct, pe structurile de la lit. a) de mai sus:
    - cheltuielile aferente terminarii locuintelor, din care, daca sunt cazuri, cheltuieli pe baza de situatii definitive de lucrari ramase nedecontate si decontarile efectuate pe seama creditelor bancare contractate in acest scop de agentii economici beneficiari ai locuintelor;
    - cheltuielile aferente terminarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in blocuri de locuinte, din care daca sunt cazuri, cheltuieli pe baza de situatii definitive de lucrari ramase nedecontate;
    c) Pentru lucrarile tehnico-edilitare aferente locuintelor aflate in diferite stadii de executie se vor face evaluari separate.

    Executa:
    Agentii economici in ale caror evidente se afla investitiile respective, impreuna cu constructorii

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuintele, in colaborare cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Termen:
    30 de zile de la aprobarea Hotararii Guvernului nr. 391/1993

                2. OBIECTIVE:
    Analiza si pregatirea tuturor informatiilor referitoare la cheltuielile efectuate pentru partea executata, pe baza carora sa se aplice prevederile Legii nr. 85/1992, tinand seama de precizarile de la cap. A din prezentele norme metodologice:
    - lucrarile se vor realiza pe structurile si in aceleasi termene prevazute la pct. 1 din prezentul program.

    Executa:
    Agentii economici in ale caror evidente se afla investitiile respective, impreuna cu constructorii

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuintele, in colaborare cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Termen:
    -

                3. OBIECTIVE:
    Constituirea depozitelor pe masura crearii resurselor, la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in scopul finantarii locuintelor aflate in stadii finale de executie.

    Executa:
    Directia generala a trezoreriei si Directia generala a bugetului de stat din cadrul Ministerului Finantelor, in colaborare cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Banca Nationala a Romaniei

    Coordoneaza si raspunde:
    Departamentul bugetului de stat si datoriei publice din cadrul Ministerului Finantelor, Directia generala de lucrari publice si locuinte din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Banca Nationala a Romaniei

    Termen:
    5 zile de la aprobarea Hotararii Guvernului nr. 391/1993

                4. OBIECTIVE:

    Repartizarea sumelor constituite ca depozit pe judete si transmiterea acestei repartizari la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. in vederea virarii sumelor in conturile speciale deschise pe seama autoritatilor publice judetene.

    Executa:
    Ministerul Finantelor prin Directia generala a bugetului de stat si Directia generala a trezoreriei, in colaborare cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Coordoneaza si raspunde:
    Idem ca pct. 3

    Termen:
    3 zile de la alimentarea depozitului

                5. OBIECTIVE:
    Repartizarea pe consilii locale si virarea in conturile speciale deschise pe seama acestora la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. (daca local se decide astfel) a sumelor necesare pentru terminarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie, cu defalcare pe blocuri.

    Executa:
    Directia programe, prognoza si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    3 zile de la primirea in cont a sumei repartizate

                6. OBIECTIVE:
    Formularea cererilor pentru subventiile in sume fixe care se acorda din bugetul de stat potrivit formularului-anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.

    Executa:
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    Pana la data de 20 a fiecarei luni

                7. OBIECTIVE:
    Solicitarea deschiderilor de credite pentru subventiile in sume fixe la Ministerul Finantelor.

    Executa:
    Directia generala de lucrari publice si locuinte din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Coordoneaza si raspunde:
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Termen:
    Pana la data de 25 a fiecarei luni

                8. OBIECTIVE:
    Virarea sumelor reprezentand subventii in sume fixe - la nivelul deschiderilor de credite aprobate la judete si municipiul Bucuresti si, unde este cazul, de catre acestea la consiliile locale pentru a fi inregistrate in contul "Sumei de mandat".

    Executa:
    Directia generala de lucrari publice si locuinte din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    In aceeasi zi in care se aproba deschiderea de credite

                9. OBIECTIVE:
    Virarea sumelor reprezentand subventii in sume fixe din contul "Sume de mandat" in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si comunicarea acestor subventii agentilor economici beneficiari ai investitiilor.

    Executa:
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz

    Termen:
    Pana in ultima zi lucratoare din fiecare luna

               10. OBIECTIVE:
    Intocmirea si transmiterea situatiei privind dobanzile stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    Executa:
    Agentii economici in evidenta carora se afla investitia de locuinte

    Coordoneaza si raspunde:
    Directorul si conducatorul organului financiar-contabil

    Termen:
    Pana la data de 5 a fiecarei luni

               11. OBIECTIVE:
    Intocmirea si transmiterea situatiei centralizate privind dobanzile stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, potrivit anexei nr. 2 a) la prezentele norme metodologice.

    Executa:
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    Pana la data de 15 a fiecarei luni

               12. OBIECTIVE:
    Solicitarea deschiderilor de credite pentru dobanzile care se platesc din bugetul de stat pentru locuinte.

    Executa:
    Directia generala de lucrari publice si locuinte din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Coordoneaza si raspunde:
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Termen:
    Pana la data de 20 a fiecarei luni

               13. OBIECTIVE:
    Virarea sumelor reprezentand dobanzi care se platesc din bugetul de stat pentru locuinte, in limita deschiderilor de credite aprobate si confirmarea acestor virari catre consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti.

    Executa:
    Directia generala de lucrari publice si locuinte din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Coordoneaza si raspunde:
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

    Termen:
    In aceeasi zi in care se aproba deschiderea de credite

               14. OBIECTIVE:
    Confirmarea catre agentii economici in evidenta carora se afla investitia de locuinte a platilor din bugetul de stat a dobanzilor pentru locuinte.

    Executa:
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    Pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni

               15. OBIECTIVE:
    Virarea in conturile speciale deschise la unitatile Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. a sumelor incasate drept rate pentru imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice.

    Executa:
    Agentii economici in evidenta carora se afla investitiile de locuinte

    Coordoneaza si raspunde:
    Directorul si organul financiar-contabil

    Termen:
    La data de 15 si in ultima zi lucratoare din luna

               16. OBIECTIVE:
    Transmiterea situatiei lunare privind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.

    Executa:
    Agentii economici in evidenta carora se afla investitiile de locuinte

    Coordoneaza si raspunde:
    Directorul si organul financiar-contabil

    Termen:
    Pana la data de 6 a fiecarei luni

               17. OBIECTIVE:
    Transmiterea situatiei lunare privind rulajul contului special deschis pentru realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    Executa:
    Directia programe, prognoze si buget-finante din cadrul Ministerului Finantelor

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti

    Termen:
    Pana la data de 10 a fiecarei luni

               18. OBIECTIVE:
    Terminarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la data elaborarii programului:
    - blocuri de locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau finalizat;
    - blocuri de locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat;
    - blocuri de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
    - blocuri de locuinte cu structura in executie;
    - blocuri de locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata.

    Executa:
    Agentii economici constructori, precum si agentii economici in evidenta carora se afla investitiile de locuinte

    Coordoneaza si raspunde:
    Consiliile judetene, Consiliul Local al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz

    Termen:
    Potrivit programelor stabilite si aprobate pe plan local

    NOTA:
    Autoritatile publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sunt locuintele aflate in diferite stadii de executie vor incheia contracte cu constructorii pentru terminarea si darea in folosinta a blocurilor de locuinte, cu esalonarea in timp a lucrarilor si, in cazul agentilor economici constructori, vor prezenta autoritatilor publice locale programe concrete si detaliate, inclusiv pentru lucrarile tehnico-edilitare necesare functionarii locuintelor.
    Termenele care vor fi prevazute in cadrul acestui punct din program sunt considerate ca limite maxime, putand fi devansate daca pe plan local se vor asigura conditiile materiale, financiare si de forta de munca.
    Inceperea unor noi constructii de locuinte, cu protectia statului prin subventii in sume fixe si facilitati in plata dobanzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994.

    ANEXA 1 a)
  CONSILIUL JUDETEAN...............
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                       CERERE
de subventii in sume fixe, de la bugetul de stat, pentru constructii de locuinte
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Categorii de beneficiari          Nr.      Subventia     Subventia medie
crt.                                    cazuri   totala        pe beneficiar
                                                -mii lei-     -mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
 1. Tineri casatoriti care la data contractarii,
precontractarii sau repartitiei locuintei au,
fiecare, varsta de pana la 30 ani
 2. Invalizi de gradul I si II
 3. Handicapati
 4. Persoane si familii care isi schimba domiciliul
 din orase la sate si lucreaza in agricultura
sau silvicultura
 5. Personal calificat din invatamant si sanatate
care are sau isi schimba domiciliul la sate
 6. Persoane sau familii care isi schimba domiciliul
dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe
care l-au primit conform Legii fondului funciar
nr. 18/1991
                             TOTAL : .........................................
------------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Subventii in sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevazute la nr. crt 4, 5 si 6 numai in conditiile in care acestea au precontractat, contractat ori li s-au repartizat locuinte aflate in diferite stadii de executie in satele in care isi stabilesc (isi schimba) domiciliul.

    ANEXA 2

 .......................*)
                        SITUATIA
dobanzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii........ 199......
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Numele si prenumele persoanei   Dobanda  Dobanda  Numarul  Anul si  Anul si
ca- beneficiare de imprumut pentru  lunara   totala   de luni  luna din luna in
zu- care statul contribuie la     stabilita stabilita pentru   care     care
ri  plata dobanzii                  a se      a se    care    incepe    se
                                 plati din  plati din  se     plata     incheie
                                  bugetul   bugetul  datoreaza dobanzii  plata
                                 de stat    de stat   dobanda          dobanzii
                                 -lei-     -mii lei-
-------------------------------------------------------------------------------
A. Persoane pentru care, din
bugetul de stat, se suporta
o dobanda echivalenta cu 12
puncte procentuale la imprumutul
 acordat
1.
2.
 .
 .
n
                      --------------------------------------------------------
                           Total 1 :                       x           x
                      ---------------------------------------------------------
 B. Persoane pentru care, din
bugetul de stat, se suporta
o dobanda echivalenta cu 15
puncte procentuale la
imprumutul acordat
1.
2.
 .
 .
n
                               -----------------------------------------------
                     TOTAL 2 :                             x           x
                               -----------------------------------------------
                     TOTAL GENERAL :                       x           x
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Agentul economic.
    NOTA:
    Pentru fiecare din lunile care urmeaza, atat la lit. A, cat si la lit. B, pe primul rand se va trece:
    - report din perioada anterioara, apoi, numerotarea cazurilor continua de la numarul ramas din ultima reportare.

    ANEXA 2 a)

  CONSILIUL JUDETEAN............
  -----------------------------------
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                    SITUATIA
dobanzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii ........ 199......
  A. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobanda
     echivalenta cu 12 puncte procentuale la imprumutul acordat
  1. Numar de cazuri                                       ...........contracte
  2. Dobanda lunara stabilita a se plati din bugetul de stat  ..........mii lei
  3. Dobanda totala stabilita a se plati din bugetul de stat ..........mii lei
  din care:
  - anul 1993                                                ..........mii lei
  - anul 1994                                                ..........mii lei
  B. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobanda
     echivalenta cu 15 puncte procentuala la imprumutul acordat
  1. Numar de cazuri                                         ....... contracte
  2. Dobanda lunara stabilita a se plati din bugetul de stat ..........mii lei
  3. Dobanda totala stabilita a se plati din bugetul de stat ..........mii lei
  din care:
  - anul 1993                                                ..........mii lei
  - anul 1994                                                ..........mii lei

    NOTA:
    Situatia va fi actualizata lunar pe baza informatiilor primite de la agentii economici, conform anexei nr. 2

    ANEXA 3

  .........................*)
                       SITUATIA
privind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut pentru locuinte, la finele lunii......... 199 ........
                                                                  - mii lei -
                                                                 -------------
I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor
  1. Incasari din sumele virate de autoritatile publice locale
  2. Plati pentru realizarea locuintelor, din care pentru :
   2.1 locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau
       finalizate
   2.2 locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj
   2.3 locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj
   2.4 locuinte cu structura in executie
   2.5 locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata
  3. Disponibil (1-2)

II. Operatiuni privind derularea contractelor de imprumut
                                                                  - mii lei -
                                                     --------------------------
                                                    Sume  Sume virate pentru
                                                incasate    reconstituirea
                                                              depozitului
                                                ------------------------------
  1. Rate la imprumuturile acordate                                      1)
  2. Dobanzi platite de populatie la imprumuturile
     acordate
  3. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte
     ca avans, plati partiale sau integrale - dupa
     punerea in aplicare a Legii nr. 85/1992                             2)
  4. Sume obtinute din licitarea spatiilor cu alta
     destinatie decat aceea de locuinta                                  2)
  5. Sume obtinute din licitarea locuintelor
                                                                 - mii lei -
                                                                 -------------

III. Date informative
  1. Restante la ratele scadente pentru imprumuturile acordate
  2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei
  3. Dobanzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile
     acordate populatiei
  4. Dobanzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au
     platit din bugetul de stat
  5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
  6. Comisionul retinut de agentii economici in a caror
     evidenta se afla investitia
  7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
     spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
  8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
     locuinte
                                                            Numar apartamente
                                                            -----------------
  9. Locuinte date in functiune,
     din care :
   9.1 peste program
   9.2 sub program

    *) Autoritatea publica locala sau agentul economic.
    1) Sume incasate din care se deduc comisioanele (pct. 6 din date informative)
    2) Sume incasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitatiile (pct. 6 si 7, dupa caz, din datele informative).

    ANEXA 4

CONSILIUL JUDETEAN ........................
-------------------------------------------
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                    SITUATIA
rulajului contului special deschis pentru realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la finele lunii.......... 199.......
                                                                  - mii lei -
                                                                  -----------
I. RESURSE                                                   .................
  1. Alimentari primite din depozitul constituit, inclusiv
din subventiile in sume fixe si din dobanzile care se
platesc de la bugetul de stat
  2. Incasari din ratele scadente la imprumuturile acordate
  3. Incasari din dobanzile platite de populatie la
     imprumuturile acordate
  4. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte ca avans,
     plati partiale sau integrale
  5. Incasari nete din vanzarea la licitatie a spatiilor cu
     alta destinatie decat aceea de locuinta
  6. Incasari nete din vanzarea la licitatie a locuintelor

II. CHELTUIELI                                                  ...............
  din care :
  - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte
    avansat sau terminate, dar nedecontate
  - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat
  - locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj
  - locuinte cu structura in executie
  - locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata

III. DISPONIBIL (I-II)                                          ..............
  Date informative :
  1. Restante la ratele scadente la imprumuturile acordate
     populatiei
  2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei
  3. Dobanzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile
     acordate populatiei
  4. Dobanzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au
     platit din bugetul de stat
  5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
  6. Comisionul retinut de agentii economici in evidenta
     carora se afla investitia
  7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
     spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
  8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor
     pentru locuinte
                                                            Numar apartamente
                                                            ------------------
  9. Locuinte date in functiune,
  din care :
   9.1 peste program
   9.2 sub program

    NOTA:
    La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea in vedere stadiile de executie la data reluarii procesului investitional in baza Hotararii Guvernului nr. 391/1993.

    ANEXA 5

                    CONTRACT DE IMPRUMUT
                                       Nr. .......... din.......... 199......
  Intre ..........................*), reprezentat prin ........................
.., pe de o parte, si ..............., nascut in ..............., judetul .....
...., la data de .............., fiul lui .......... si al ................,
cu domiciliul in ............. str. ............ nr. ......., blocul ........,
scara..., etajul..., apartamentul....., posesor al buletinului de identitate
seria ..... nr. ....., eliberat de ................, in ............, pe
de alta parte, a intervenit urmatorul contract de imprumut:
  1. ................*), pe baza resurselor avansate temporar de catre stat in
vederea realizarii si punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite
stadii de executie, acorda beneficiarului ............. un imprumut de lei ....
....., pe termen de ...... ani, cu o dobanda de 30% pe an, care se suporta
astfel:
  15%
       de catre beneficiarul imprumutului;
  18%
  15%
       din bugetul de stat.
   12%
   Rata curenta la imprumut de ....... lei + dobanda curenta datorata de
beneficiarul de imprumut de ..... lei = ......... lei.
  Rata ultima la imprumut de ..........lei + dobanda ultima datorata de
beneficiarul de imprumut de ....... lei = ........ lei.
  2. Imprumutul acordat, precum si dobanda, stabilite in rate lunare de .....
lei, se vor retine pe statul de plata de catre unitatea la care beneficiarul
de imprumut are de incasat drepturi banesti, incepand cu luna....... 199.....
si pana in luna ....... anul.......
  Pentru perioada de timp cat beneficiarul de imprumut nu are de incasat
drepturi banesti, rata lunara in suma de ..... lei se achita prin bancile
comerciale sau Casa de Economii si Consemnatiuni in contul nr. .... al
...........*), ori direct la casieria .....................*).
  Ca alternativa:
  Achitarea imprumutului, precum si a dobanzilor aferente se face in urmatoarele
conditii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
  3. Neplata la termenul de scadenta a 6 rate atrage executarea silita asupra
locuintei si evacuarea detinatorilor acesteia. Executarea silita se face in
baza prezentului contract care are valoare de inscris autentic si constituie
titlu executoriu.
  4. Pentru nerambursarea la scadenta a imprumutului se aplica penalitatile
prevazute de reglementarile in vigoare pentru sumele datorate bugetului de
stat.
  5. Alte clauze *)
  - nivelul dobanzilor prevazute in prezentul contract se modifica in functie
de evolutia ratei dobanzilor, conform reglementarilor art. 5 pct. 2 alin. 3
din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, pe baza de hotarari ale Guvernului.
  -
  -
  -
  6. Pana la restituirea integrala a sumelor se instituie ipoteca asupra
locuintei.
  Instrainarea prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru
realizarea carora s-au acordat subventii se face numai dupa restituirea
integrala a sumelor datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a
contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art.
4 si 5, in depozitul constituit potrivit prevederilor din Ordonanta Guvernului
nr. 19/1994.
  Incheiat la data de ........, in...... exemplare, din care ...... exemplare
au fost inaintate beneficiarului de imprumut.
.......................*)      Beneficiarul de imprumut,

     Director,           Organul financiar-contabil,         Garantul,

    NOTA:
    La contract se anexeaza declaratia garantului.
    *) Autoritatea publica locala sau agentul economic desemnat de autoritatea publica locala.
    *) Convenite intre parti pentru a asigura garantarea rambursarii imprumutului.

    ANEXA 6

                     LOCUINTA SOCIALA
    1. In practica internationala locuinta sociala este definita ca parte componenta a politicii de locuire, iar la definirea acesteia se au in vedere atat forma de proprietate, cat si modul de finantare in scopul realizarii ei.
    Rezulta, de asemenea, ca locuinta sociala poate fi in proprietatea unor autoritati publice locale, a unor organizatii nonprofit sau chiar a unor unitati ale cooperatiei.
    Astfel de locuinte sunt, de regula, inchiriate unor persoane, familii a caror situatie economica si sociala nu le permite sa realizeze o locuinta in proprietate personala si nici chiar sa detina o locuinta in calitate de chiriasi, in conditiile nivelului unei chirii care se stabileste de piata, in functie de cerere si oferta, localitate si, in cadrul acesteia, zona in care este situata locuinta, marime, grad de confort etc.
    2. Avand in vedere ca locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice, ca locuinte sociale, se realizeaza din fondurile statului ori ale autoritatilor publice locale, trebuie sa vizeze acele familii sau persoane care nu pot sa realizeze o locuinta proprietate personala datorita situatiei financiare precare, dar care, din veniturile pe care le obtin, pot sa asigure plata chiriei - protejate de stat -, precum si a cheltuielilor de intretinere si functionare a locuintei.
    De aceea locuinta sociala trebuie sa aiba in vedere unele standarde legate de marimea acesteia corelata cu situatia numerica a familiei, zona in care este situata, gradul de dotare si costul acesteia.
    Locuinta sociala, prin definitia sa, nu poate fi schimbata, instrainata, subinchiriata decat in conditiile stabilite de proprietar si aduse la cunostinta persoanei care o detine, in calitate de chirias, prin clauzele prevazute in contractul de inchiriere.

                                     


SmartCity5

COMENTARII la Norma 1970/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 1970 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 1970/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu