E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 950 din  5 septembrie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 688 din 18 septembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. III din Ordonanta Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 734/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    a) Normele metodologice nr. 30.501/1.970MC/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, emise de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) alin. (5) al art. 14 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

    CAP. 1
    Actiuni premergatoare finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

    Art. 1
    Pentru partea executata si decontata pana la data reluarii procesului investitional, la locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in diferite stadii de executie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu conditiile de avans, de plata integrala sau in rate a pretului si de dobanzi.
    Art. 2
    Incasarile obtinute de autoritatile administratiei publice locale din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobanzi, dupa deducerea comisionului, constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale si judetene, inclusiv ale bugetelor sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv "Venituri din fondul pentru locuinte", si se utilizeaza pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor, precum si pentru efectuarea lucrarilor la spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, care conditioneaza punerea in functiune a locuintelor legate structural de acestea.
    Art. 3
    Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare, autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin protocoale locuintele in curs de executie care trec fara plata in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Ministerului Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    In scopul finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la data reluarii procesului investitional, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu consiliile locale si cu unitatile interesate, vor elabora si vor aproba un program, dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene si responsabilitati, care sa permita garantarea continuarii si incheierii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie.

    CAP. 2
    Finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, repartizate, precontractate sau contractate

    Art. 5
    Plata lucrarilor pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie se efectueaza in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, potrivit precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 6
    (1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor efectua cheltuieli reprezentand investitii pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, prevazute in bugetele acestora, de la capitolul bugetar "Cheltuieli cu destinatie speciala", subcapitolul "Cheltuieli din fondul pentru locuinte".
    (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform celor stabilite cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuinte in diferite stadii de executie, prin programul prevazut la art. 4, vor repartiza acestora sumele necesare finalizarii lucrarilor la locuinte.
    Art. 7
    (1) In baza inventarierilor si a evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor din cadrul blocurilor aflate in diferite stadii de executie, prevazut in anexa nr. 1, platile pe baza de acte justificative se vor efectua din bugetele comunelor, oraselor, judetelor, municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, prioritar pentru:
    a) lucrarile executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenti economici pentru realizarea constructiilor de locuinte aflate in stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea in stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii agenti economici;
    b) finalizarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj;
    c) finalizarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj, dupa plata lucrarilor executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinte.
    (2) In prima etapa se va asigura utilizarea integrala a depozitelor constituite initial pentru prioritatile prevazute la alin. 1 lit. a) si b).
    (3) Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinte, astfel incat sa se asigure finalizarea lui cu incadrare in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
    (4) La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sunt inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor adauga clauze speciale care vor prevedea:
    a) termenul limita stabilit pentru receptia si punerea in functiune a constructiei, care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;
    b) orice influente in costurile constructiei, ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie in conditii de inflatie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul avand dreptul de a-l actiona in justitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    c) verificarea la fata locului de catre organele de specialitate ale consiliilor locale si ale consiliilor judetene a stadiului fizic de realizare a constructiilor, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;
    d) verificarea situatiilor de lucrari executate, denumite procese-verbale de receptie provizorie, se va face de catre inspectorii de santier nominalizati pentru fiecare lucrare de catre consiliile locale si/sau de catre administratorii delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin trezoreriile teritoriale ale statului, in urma verificarii si insusirii de catre inspectorii de santier a situatiilor de lucrari si avizarii acestora de catre personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (5) Situatiile de lucrari se vor intocmi in baza Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului nr. 197/D/1990. In cazul finalizarii si receptionarii lucrarilor pe scari si tronsoane, se vor prezenta de catre constructor situatiile de lucrari intocmite potrivit Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 74/D/1993.
    (6) Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate in majorarea nejustificata a costurilor constructiei, cad in sarcina constructorului.
    (7) In conditiile in care pe plan local exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile administratiei publice judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice locale pot hotari includerea, ca prioritati, a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru finalizarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa.
    Art. 8
    Locuintele finalizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor atribui de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.
    Art. 9
    Agentii economici si/sau autoritatile administratiei publice locale in ale caror evidente se afla investitiile respective vor actiona astfel incat, o data cu receptia definitiva a locuintelor, sa dispuna de urmatoarele informatii:
    a) suma platita de persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii ca avans din surse proprii sau imprumutate si credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau plati integrale din surse proprii la pretul initial al locuintei, stabilita pe baza de acte doveditoare, cum ar fi: imprumutul contractat de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii pentru partea de locuinte, executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) suma care se mai datoreaza de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma pozitiilor de la lit. a), fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma reprezentand avansul si plata partiala facute de persoanele fizice detinatoare de repartitii eliberate de autoritatile administratiei publice locale competente;
    c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei fizice beneficiare de contract, precontract sau repartitie, daca impreuna cu membrii familiei nu au avut si nu au in proprietate o locuinta. Prin familie se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere;
    d) incadrarea celor care au solicitat locuinte, pe baza de acte doveditoare, in una dintre urmatoarele categorii:
    1. tineri casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani impliniti pana la finele anului calendaristic in care are loc contractarea, precontractarea sau repartitia locuintei;
    2. invalizi de gradele I si II;
    3. persoane cu handicap;
    4. raniti, precum si familii si parinti ai celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din Decembrie 1989;
    5. persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
    6. personalul calificat din invatamant si sanatate, care are sau isi schimba domiciliul la sate;
    7. persoane si familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili si vor aproba, o singura data, pentru familiile sau persoanele care au fost incadrate in una dintre categoriile prevazute la art. 9 lit. d), cu exceptia celor prevazute la pct. 4, subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala, de pana la 30% din valoarea locuintei la data finalizarii acesteia, in functie de venitul lunar mediu net pe membru de familie.
    (2) Persoanele fizice care pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune, o data cu cererea pentru construirea sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite in acest scop prin hotarare a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse in listele de prioritati stabilite si ramase definitive conform prevederilor art. 8 si 19, iar dupa verificare si insusire se vor inscrie in tabele nominale care vor fi supuse aprobarii consiliilor locale. Listele astfel aprobate, cuprinzand solicitantii care au dreptul la subventie in conditiile legii, vor fi comunicate administratorilor delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.
    (3) Listele prevazute la alin. (2) vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    (4) Pe masura reluarii procesului investitional la locuintele aflate in diferite stadii de executie conform art. 4 si incheierii contractelor cu constructorii, administratorii delegati pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul procentual al subventiilor prevazute la alin. (1), potrivit normelor aprobate de Guvern in aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, si in functie de valoarea locuintei la data precontractarii sau contractarii acesteia, pe care le vor inscrie in tabele nominale si le vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.
    (5) In baza tabelelor nominale astfel intocmite si avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare. Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul in care se pun in functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.
    (6) Cererea de subventii, prezentata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se va reactualiza la data punerii in functiune a locuintelor, dupa stabilirea valorii finale a acestora, si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in vederea alocarii subventiilor cuvenite.
    (7) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va transmite consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite din creditele bugetare deschise in acest scop si in limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat, dar nu mai mult decat cele stabilite conform alin. (6), care vor fi inregistrate la "Venituri din fondul pentru locuinte".
    (8) La primirea sumelor in cont consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele respective si vor proceda la virarea acestor sume, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, direct in contul "Venituri din fondul pentru locuinte", in acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru trezoreria statului - OPHT.
    (9) Cheltuielile efectuate de consiliile locale in limita resurselor aprobate prin bugetele locale si a creditelor bugetare deschise in acest scop se evidentiaza in contul de cheltuieli al bugetului local nr. 26.96.02.04 "Cheltuieli din fondul pentru locuinte", deschis la unitatile trezoreriei statului.
    (10) Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii, reactualizate in functie de valoarea finala a locuintelor la data punerii in functiune a acestora, se vor confirma de autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b).
    (11) Pentru persoanele si familiile prevazute la art. 9 lit. d) pct. 4, stabilite in baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, astfel incat acestea nu se includ in cererile care se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 11
    (1) In conditiile in care, in cadrul programului anual, la nivelul unor localitati sunt finalizate toate obiectivele de investitii, finantate din surse ale bugetului de stat conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, eventualele subventii, stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (4), vor fi inscrise in tabele nominale care vor fi inaintate pentru avizare consiliilor locale.
    (2) In baza tabelelor nominale intocmite si avizate conform alin. (1) se vor stabili la data punerii in functiune a locuintelor, dupa stabilirea valorii finale a acestora, sumele reprezentand subventiile ce vor fi acordate persoanelor indreptatite potrivit legii.
    (3) Sumele stabilite si aprobate ca subventii in conditiile alin. (2) nu se cuprind in cererea de subventii de la bugetul de stat, prevazuta la art. 10 alin. (5) si (6), si se confirma direct de autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b).
    Art. 12
    Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinte, stabilite potrivit art. 9 lit. b), si care se vor diminua, dupa caz, cu subventiile in sume fixe acordate potrivit art. 10, respectiv art. 11, autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in ale caror evidente se afla constructiile de locuinte ce fac obiectul prezentelor norme metodologice vor incheia cu persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii contracte de imprumut sau de vanzare, dupa caz, dupa modelul cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) imprumutul urmeaza sa se ramburseze in termen de maximum 15 ani, in rate lunare;
    b) dobanda la imprumutul acordat va fi de:
    1. 5% pentru persoanele fizice care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia, precum si pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 lit. d), care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;
    2. 8% pentru celelalte persoane fizice care nu se incadreaza la pct. 1;
    c) pentru nerambursarea la termen a imprumutului, precum si pentru neplata dobanzii beneficiarii de imprumuturi vor suporta penalitatile si celelalte consecinte prevazute de dispozitiile legale, care se vor inscrie in clauzele contractuale;
    d) dobanzile se vor calcula si se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinte o data cu ratele scadente la imprumuturile acordate;
    e) agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile respective si in a caror raspundere s-au preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la imprumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operatiuni, vor calcula un comision de 1% care se va aplica la suma incasata ca rata la imprumutul acordat, comision ce se va retine din dobanzile platite de imprumutati;
    f) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobanzile aferente acestor imprumuturi, platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de catre agentul economic in evidenta caruia se afla investitia, se vor vira de catre fiecare agent economic chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale la "Venituri din fondul pentru locuinte".
    Art. 13
    Autoritatile publice locale sau agentii economici in evidenta carora se afla investitia, in a caror raspundere s-au preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor la imprumuturile respective, pana la data de 6 a fiecarei luni care urmeaza perioadei de executie, vor transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, situatia operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    Art. 14
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la autoritatile administratiei publice locale sau de la agentii economici, potrivit art. 13, a celor din extrasele de cont eliberate de trezoreriile teritoriale ale statului si a datelor din contabilitatea proprie, vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei situatiile prevazute in modelele cuprinse in anexele nr. 5 si 6 la prezentele norme metodologice.
    Art. 15
    Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata cheltuielile pentru realizarea locuintelor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, in conformitate cu instructiunile sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 16
    (1) Sursele pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se constituie prin grija tuturor organelor implicate, din:
    a) ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor art. 12 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dobanzile platite de imprumutati, diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile, in conditiile prevazute de art. 12 si de Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) subventiile in sume fixe acordate din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructiile de locuinte;
    d) contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans, in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate, precum si plati partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte;
    e) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in blocurile de locuinte finalizate si date in folosinta sau aflate in diferite stadii de executie;
    f) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia, nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sumele obtinute din licitatiile care se vor organiza pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta si pentru locuinte vor fi virate dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor. Organizarea licitatiilor, precum si efectuarea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor se vor face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 17
    Pe masura ce disponibilitatile existente din sumele constituite potrivit art. 16 depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea prioritatilor prevazute la art. 7, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte, cuprinse in inventarierea de la pct. 1 al programului prevazut la art. 4, care se afla in stadiul de structura in executie, pana la finalizarea si darea in folosinta a acestora, dupa care se va proceda la valorificarea lor in aceleasi conditii, procesul urmand sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau la cota zero.
    Art. 18
    (1) Autoritatile administratiei publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pot aproba ca din locuintele nerepartizate si necontractate, la reluarea procesului investitional sau la finalizarea acestora, sa retina un numar de locuinte strict necesar pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, care vor avea destinatie de locuinte sociale sau de necesitate. Locuinta sociala si locuinta de necesitate sunt definite conform Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Locuintele sociale sau de necesitate prevazute la alin. (1) se constituie domeniu public local al comunelor, oraselor si municipiilor in care sunt amplasate, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii.
    (3) Locuintele finalizate si necontractate sau care nu sunt retinute ca locuinte sociale si de necesitate in conditiile prevederilor alin. (1) si (2) pot fi valorificate prin:
    a) repartizare si vanzare, in conditiile prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) inchiriere tinerilor si familiilor de tineri;
    c) vanzare prin licitatie publica, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, in cazul in care nu sunt valorificate potrivit prevederilor lit. a) si b).
    (4) In vederea valorificarii locuintelor potrivit prevederilor alin. (3), acestea se constituie patrimoniu privat al unitatii administrativ-teritoriale in care sunt amplasate, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diverse stadii de executie, nerepartizate si necontractate, si construirea de locuinte noi in vederea accesului la proprietate al tinerilor casatoriti si al altor categorii de persoane defavorizate

    Art. 19
    (1) Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte pentru tinerii casatoriti si celelalte categorii de persoane prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se vor stabili si se vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare obtinerii facilitatilor prevazute de ordonanta mentionata mai sus.
    (2) Solicitarile privind construirea de locuinte vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui in acest scop prin ordin al primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti. In componenta comisiei pot fi cooptati conducatorul directiei, respectiv al sectorului/serviciului unde sunt primite si inregistrate solicitarile de locuinte, un reprezentant al agentului economic de administrare si intretinere a fondului locativ de stat, un reprezentant al directiei, respectiv al serviciului care administreaza fondurile de investitii pentru constructii de locuinte ce se realizeaza pe teritoriul judetului, un reprezentant al directiei de munca si solidaritate sociala teritoriale, un reprezentant al consiliului local, precum si doi reprezentanti ai solicitantilor.
    (3) In urma analizei comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a cererilor primite, luand in considerare folosirea spatiului locativ existent, vanzarea unor locuinte nerepartizate sau necontractate dintre cele finalizate, reluarea procesului investitional la locuinte aflate in diverse stadii de executie, nerepartizate si necontractate, in conditiile prevazute la cap. II, precum si construirea de locuinte noi, cu prioritate pentru cei cu situatii deosebite.
    (4) La stabilirea ordinii de prioritate se va tine seama de:
    a) evaluarea disponibilitatilor de resurse financiare, dupa finalizarea blocurilor de locuinte aflate in diferite faze de executie, repartizate, precontractate sau contractate, tinandu-se seama de sumele efective disponibile, precum si de incasarile care se vor realiza in continuare pentru reintregirea surselor potrivit art. 16;
    b) conditiile de locuit ale solicitantilor;
    c) numarul copiilor sau al altor persoane aflate in intretinerea acestora;
    d) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei, care sa impuna o masura de urgenta;
    e) suma disponibila pentru plata avansului si nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajeaza sa o achite in vederea cumpararii locuintei solicitate.
    (5) Listele privind solicitarile de locuinte, precum si hotararile consiliilor locale in legatura cu acordarea prioritatilor vor fi date publicitatii prin afisare la un loc accesibil publicului.
    (6) Contestatiile cu privire la acordarea prioritatilor se vor adresa primarului, care le va solutiona in termen de 15 zile de la primire.
    Art. 20
    (1) Pentru finalizarea unor locuinte aflate in diferite stadii de executie, nerepartizate si necontractate, precum si pentru realizarea unor constructii noi de locuinte consiliile locale, in temeiul atributiilor ce le revin potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, vor stabili si vor da publicitatii numarul, structura dupa marime, confortul si amplasamentul locuintelor prevazute sa se construiasca pentru categoriile de persoane mentionate la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Oferirea spre contractare a locuintelor prezentate solicitantilor se va face in ordinea inscrierii acestora in listele de prioritati, asa cum au fost aprobate de consiliile locale.
    (3) Constructiile noi de locuinte se realizeaza in conditiile prevazute la art. 7 - 19 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Lista constructiilor propuse sa fie realizate, insotita de tabelul ce cuprinde solicitantii pentru construirea unei locuinte in proprietate, se va inainta consiliului judetean in vederea obtinerii unui sprijin din bugetul de stat, in completarea resurselor constituite conform art. 16, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, pentru constructii noi, potrivit art. 9 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 21
    (1) Realizarea lucrarilor tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte este in responsabilitatea consiliilor locale si se va efectua corelat cu programul de realizare si de punere in functiune a locuintelor. Finantarea lucrarilor tehnico-edilitare se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care pentru realizarea acestor lucrari contribuie cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative in a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.
    Art. 22
    (1) In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, pentru activitati comerciale, de prestari de servicii si altele asemenea, finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare executarii lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia de locuinte.
    (2) Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza astfel incat sa permita punerea in functiune si darea in exploatare a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.
    Art. 23
    (1) Autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiilor pentru constructia de locuinte vor incheia, la data constituirii fondurilor necesare si aprobarii reluarii sau inceperii executiei, cu persoanele fizice care au incheiat precontracte/contracte sau au primit repartitii inainte de 24 septembrie 1993 pentru locuintele aflate in diverse stadii de executie si cu persoanele stabilite potrivit art. 20 precontracte/contracte de construire sau de vanzare, dupa caz.
    (2) Avansul minim obligatoriu nu se actualizeaza la valoarea locuintei de la data incheierii contractului de imprumut sau, dupa caz, a contractului de vanzare conform art. 12, cu exceptia cazului in care se achita o data cu semnarea acestor contracte.
    (3) Contractul de construire sau de vanzare a unei locuinte, prevazut la alin. (1), se incheie la pretul corespunzator valorii de deviz a locuintei la data contractarii/precontractarii, pretul definitiv fiind stabilit la finalizarea si punerea in functiune a locuintei, in functie de valoarea lucrarilor executate.
    (4) Pentru reluarea procesului investitional la constructiile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, nerepartizate si necontractate, deschiderea finantarii si inceperea lucrarilor se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numarul locuintelor prevazute a fi incepute.
    Art. 24
    (1) Beneficiarii de credite, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutiti de plata impozitului pe cladiri timp de 10 ani de la data dobandirii locuintelor.
    (2) Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, inainte de intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 734/2001, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pana la implinirea termenului de 10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintelor.
    (3) Scutirea se acorda pe baza de cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele beneficiare prezinta originalul si copia actelor doveditoare ce le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de dobandire a locuintei si procesul-verbal de predare-primire a locuintei in cauza.
    (4) In cazul instrainarii locuintelor prin acte intre vii, urmatorii proprietari nu mai beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri.
    (5) Declaratiile de impunere se depun la compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza sunt situate cladirile, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului datorat. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri nu exonereaza proprietarii locuintelor de depunerea declaratiei de impunere. Nedepunerea declaratiei de impunere se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Prin dispozitie a presedintilor consiliilor judetene si, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti, care va fi emisa in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor infiinta pe langa consiliile judetene si, respectiv, pe langa Consiliul General al Municipiului Bucuresti, comisiile de analiza a cererilor de locuinte si a modului de rezolvare a acestora, care, dupa examinarea propunerilor facute de consiliile municipale, orasenesti, comunale si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru fiecare localitate, respectiv sector, propuneri cu privire la desfasurarea in continuare a programelor de finalizare a constructiilor de locuinte.
    (2) Propunerile prevazute la alin. (1) se vor elabora cu consultarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, caruia i se vor transmite pentru avizare:
    a) lista obiectivelor de investitii care, potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt propuse a fi preluate in programul de constructie de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. In analizarea si stabilirea acestor propuneri se va tine seama de solicitarile luate in evidenta de consiliile locale, stabilite in conditiile prevazute la art. 14 si 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001;
    b) lista obiectivelor de investitii in constructia de locuinte, la care se continua procesul investitional in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru asigurarea resurselor de finantare necesare finalizarii acestor locuinte se vor avea in vedere in principal resursele disponibile din cele care se constituie in conditiile art. 16 la nivelul fiecarui consiliu local;
    c) lista obiectivelor de investitii in constructia de locuinte cuprinse in inventarul din programul intocmit conform prevederilor art. 4 si propunerile de constructii noi care vor fi finantate din fondurile disponibile in bugetele locale, conform prevederilor art. 7 - 19 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In analizarea fondurilor disponibile la nivelul bugetelor locale se vor avea in vedere aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si fondurile angajate in finantarea investitiilor prevazute la lit. b);
    d) lista obiectivelor de investitii in constructia de locuinte cuprinse in inventarul din programul intocmit conform prevederilor art. 4, care nu pot face obiectul programelor de finantare prevazute la lit. a), b) si c), cu precizarea modului de valorificare a acestora. In analizarea si stabilirea modului in care se valorifica aceste constructii aflate in diferite faze de executie se va avea in vedere posibilitatea de includere in programe de constructie a locuintelor sociale sau de serviciu si numai dupa aceea schimbarea de destinatie si/sau vanzarea pe piata libera, in conditiile prevederilor legale in vigoare. Anterior actiunii de vanzare prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 26
    (1) Folosirea sumelor existente in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale este de competenta consiliilor locale respective care pot, in limita sumelor constituite in conditiile art. 16, sa finanteze, in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, noi blocuri de locuinte cuprinse in inventarierea de la pct. 1 al programului prevazut la art. 4, urmarind asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea lucrarilor incepute, in conditiile art. 20, 23 si art. 25 alin. (2) lit. b).
    (2) Sumele disponibile in bugetele locale, constituite in conditiile art. 16 si neutilizate ca resurse de finantare in aplicarea programelor intocmite si avizate conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. b) si c), se pot utiliza pentru dezvoltarea fondului de locuinte sociale si de necesitate sau a celui de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, prin achizitia unor locuinte din fondul construit, prin achizitia unor constructii incepute si nefinalizate si finalizarea acestora conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si prin finantarea unor obiective noi de investitii cu aceasta destinatie.
    (3) Sumele constituite conform art. 16 si ramase disponibile in conditiile neutilizarii acestora conform alin. (1) si (2) se fac venituri la bugetul local, in contul "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", cod 24.22.02.05 ...
    Art. 27
    (1) Preluarea obiectivelor de investitii, inventariate si nominalizate in programul elaborat si aprobat conform prevederilor art. 4, si introducerea lor in programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se fac ca obiective de investitii in continuare, pentru care s-a sistat finantarea din cauza inexistentei sau insuficientei unor resurse disponibile cu aceasta destinatie.
    (2) In vederea analizarii si avizarii propunerilor de preluare a obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) lista prevazuta la art. 25 alin. (2) lit. a) va fi insotita de:
    a) studiul de fezabilitate reactualizat in cazul in care obiectivul de investitie se refera la reconstruirea sau reabilitarea unor constructii de locuinte aflate in diferite stadii de executie la data de 1 ianuarie 1990 si la care s-a reluat procesul investitional dupa aceasta data;
    b) devizul general al investitiei pentru constructia de locuinte si distinct pentru lucrari tehnico-edilitare aferente, cu precizarea valorii cheltuielilor si lucrarilor efectuate, din care cele efectuate si nedecontate, si valoarea actualizata la zi a lucrarilor si cheltuielilor ramase de efectuat. Valoarea cheltuielilor si lucrarilor efectuate si nedecontate este necesar sa se regaseasca in stadiile fizice realizate, care vor fi certificate de beneficiarii de investitii;
    c) procesul-verbal, in copie, incheiat in aplicarea prevederilor art. 31 din Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, si/sau orice alt document prin care sa se confirme, in conditiile legii, proprietatea asupra terenului si constructiei, starea partilor de lucrari executate, precum si orice documente prin care se consemneaza existenta, intreruperea sau sistarea unor relatii contractuale ale investitorului cu proiectantul si/sau executantul lucrarilor;
    d) in cazul in care in constructiile care fac obiectul propunerilor de preluare conform prevederilor alin. (1) sunt prevazute a se realiza si spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, se va preciza statutul juridic al constructiei si al terenului cota-parte aferent, precum si toate informatiile cu privire la acest obiect sau obiectiv de investitie, conform celor precizate la lit. a), b) si c).
    (3) Preluarea si cuprinderea in lista de investitii a Agentiei Nationale pentru Locuinte a obiectivelor din lista elaborata si avizata conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. a) se vor efectua in urma analizarii si avizarii studiilor de fezabilitate, reactualizate la nivelul solicitarilor consiliilor locale, in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. In aceasta analiza exigentele referitoare la numarul de camere si suprafata utila a locuintelor, precum si la regimul de inaltime al constructiilor, impuse la analizarea si avizarea obiectivelor noi de investitii, nu sunt obligatorii.
    (4) O data cu preluarea investitiei Agentia Nationala pentru Locuinte isi asuma toate drepturile si obligatiile care revin investitorului, conform documentelor si sarcinilor preluate, inclusiv plata lucrarilor realizate si nedecontate si care se regasesc in stadiile fizice realizate si certificate de beneficiarii de investitii.
    (5) Contractele de proiectare, de antrepriza generala si, eventual, cele de asociere in realizarea lucrarilor se preiau de Agentia Nationala pentru Locuinte prin cesionarea lor de catre autoritatile administratiei publice locale si/sau agentii economici in evidenta carora se afla constructiile de locuinte care fac obiectul preluarii. La preluarea acestor contracte Agentia Nationala pentru Locuinte va incheia acte aditionale cu partile semnatare, in care se vor consemna: preluarea contractului in calitate de investitor, lucrarile ramase de executat fizic si valoric, printre care eventuale renuntari sau lucrari suplimentare, durata de executie, precum si alte clauze speciale rezultate prin aplicarea prevederilor legale referitoare la derularea programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
    (6) Preluarea obiectivelor de investitii, inscrierea lor in lista de investitii a Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si derularea finantarii si realizarii constructiilor de locuinte pentru tineri se fac in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice si de Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                  PROGRAM
cu privire la finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
________________________________________________________________________________
Nr.        Obiectivele                 Executa        Coordoneaza     Termene
crt.                                                  si raspund
________________________________________________________________________________
  1. Incheierea inventarierii       Agentii         Consiliile      15 zile de
     blocurilor de locuinte,        economici in    judetene si     la intrarea
     precum si a lucrarilor         ale caror       Consiliul       in vigoare a
     tehnico-edilitare aferente     evidente se     General al      Normelor
     acestora, aflate in diferite   afla            Municipiului    metodologice
     faze de executie, si evaluarea investitiile    Bucuresti,      pentru
     cheltuielilor necesare pentru  respective,     precum si       punerea in
     finalizare si darea in         impreuna cu     consiliile      aplicare a
     folosinta:                     constructorii   locale pe       prevederilor
     a) Ordinea de realizare:                       teritoriul      Ordonantei
     - blocuri cu structura                         carora se afla  Guvernului
       inchisa, in faza de finisaj                  locuintele, in  nr. 19/1994
       foarte avansat sau                           colaborare cu
       finalizate si cu lucrari                     Ministerul
       executate si nedecontate,                    Lucrarilor
       precum si credite bancare                    Publice,
       contractate de agentii                       Transporturilor
       economici beneficiari ai                     si Locuintei
       investitiilor de locuinte;
     - blocuri cu structura
       inchisa, in faza de finisaj
       avansat;
     - blocuri cu structura
       inchisa, in faza de inceput
       de finisaj;
     - blocuri cu structura in
       executie;
     - blocuri la fundatie sau cu
       cota zero terminata.
     b) In cadrul evaluarii
        preliminare a cheltuielilor
        pentru finalizarea
        lucrarilor se vor evidentia
        distinct pe structurile de
        la lit. a) de mai sus:
     - cheltuielile aferente
       finalizarii locuintelor, din
       care, daca sunt cazuri,
       cheltuieli pe baza de
       situatii definitive de
       lucrari ramase nedecontate
       si decontarile efectuate pe
       seama creditelor bancare
       contractate in acest scop de
       agentii economici
       beneficiari ai locuintelor;
     - cheltuielile aferente
       finalizarii spatiilor cu
       alta destinatie decat cea
       de locuinta, situate in
       blocuri de locuinte, din
       care, daca sunt cazuri,
       cheltuieli pe baza de
       situatii definitive de
       lucrari.
     c) Pentru lucrarile
        tehnico-edilitare aferente
        locuintelor aflate in
        diferite stadii de executie
        se vor face evaluari
        separate.

  2. Analiza si pregatirea tuturor  Agentii         Consiliile      Lucrarile se
     informatiilor referitoare la   economici in    judetene si     vor realiza
     cheltuielile efectuate pentru  ale caror       Consiliul       pe
     partea executata, pe baza      evidente se     General al      structurile
     carora sa se aplice            afla            Municipiului    si in
     prevederile Legii nr. 85/1992, investitiile    Bucuresti,      aceleasi
     republicata, cu modificarile   respective,     precum si       termene
     si completarile ulterioare,    impreuna cu     consiliile      prevazute la
     tinand seama de precizarile    constructorii   locale pe       pct. 1 din
     cap. I din prezentele norme                    teritoriul      prezentul
     metodologice                                   carora se afla  program.
                                                    locuintele, in
                                                    colaborare cu
                                                    Ministerul
                                                    Lucrarilor
                                                    Publice,
                                                    Transporturilor
                                                    si Locuintei

  3. Constituirea resurselor        Ministerul      Directia        5 zile de la
     bugetelor locale in scopul     Lucrarilor      generala        aprobarea
     finantarii locuintelor aflate  Publice,        pentru          Hotararii
     in stadii finale de executie   Transporturilor constructii     Guvernului
                                    si Locuintei    locuinte din    nr.
                                                    cadrul          391/1993.
                                                    Ministerul
                                                    Lucrarilor
                                                    Publice,
                                                    Transporturilor
                                                    si Locuintei

  4. Repartizarea sumelor pe judete Ministerul      Directia        3 zile de la
     si pe municipiul Bucuresti si  Lucrarilor      generala        alimentarea
     virarea lunara a acestora in   Publice,        pentru          depozitului
     bugetele judetelor si al       Transporturilor constructii
     municipiului Bucuresti, pe     si Locuintei    locuinte din
     baza informatiilor cuprinse in                 cadrul
     anexa nr. 6 la normele                         Ministerul
     metodologice si a plafoanelor                  Lucrarilor
     anuale aprobate de Ministerul                  Publice,
     Lucrarilor Publice,                            Transporturilor
     Transporturilor si Locuintei                   si Locuintei

  5. Repartizarea sumelor si        Ministerul      Consiliile      3 zile de la
     virarea acestora in bugetele   Lucrarilor      judetene si     primirea in
     unitatilor                     Publice,        Consiliul       cont a sumei
     administrativ-teritoriale      Transporturilor General al      repartizate
     pentru finalizarea locuintelor si Locuintei    Municipiului
     aflate in diferite stadii de                   Bucuresti
     executie, cu defalcarea pe
     blocuri

  6. Formularea cererilor pentru    Consiliile      Consiliile      Pana la data
     subventiile in sume fixe care  locale,         judetene si     de 20 a
     se acorda din bugetul de stat  consiliile      Consiliul       fiecarei
     potrivit anexei nr. 2 la       judetene si     General al      luni
     normele metodologice           Consiliul       Municipiului
                                    General al      Bucuresti
                                    Municipiului
                                    Bucuresti

  7. Solicitarea deschiderilor de   Directia        Ministerul      Pana la data
     credite pentru subventiile in  generala pentru Lucrarilor      de 25 a
     sume fixe la Ministerul        constructii     Publice,        fiecarei
     Finantelor Publice             locuinte din    Transporturilor luni
                                    cadrul          si Locuintei
                                    Ministerului
                                    Lucrarilor
                                    Publice,
                                    Transporturilor
                                    si Locuintei

  8. Virarea sumelor reprezentand   Directia        Ministerul      In aceeasi
     subventii in sume fixe la      generala pentru Lucrarilor      zi in care
     nivelul deschiderilor de       constructii     Publice,        se aproba
     credite aprobate judetelor si  locuinte din    Transporturilor deschiderea
     municipiului Bucuresti si,     cadrul          si Locuintei    de credite
     unde este cazul, de catre      Ministerului    Consiliile
     acestea consiliilor locale     Lucrarilor      judetene si
                                    Publice,        Consiliul
                                    Transporturilor General al
                                    si Locuintei    Municipiului
                                                    Bucuresti

  9. Comunicarea subventiilor in    Consiliile      Consiliile      Pana in
     sume fixe agentilor economici  judetene,       judetene,       ultima zi
     beneficiari ai investitiilor   Consiliul       Consiliul       lucratoare
                                    General al      General al      din fiecare
                                    Municipiului    Municipiului    luna
                                    Bucuresti si    Bucuresti si
                                    consiliile      consiliile
                                    locale, dupa    locale, dupa
                                    caz.            caz.

 10. Virarea la bugetele locale a   Autoritatile    Directorul si   La data de
     sumelor incasate drept rate    publice si      organul         15 si in
     pentru imprumuturile acordate, agentii         financiar-      ultima zi
     precum si a dobanzilor         economici in    contabil        lucratoare
     aferente acestor imprumuturi   evidenta carora                 din luna
     platite de persoanele fizice   se afla
                                    investitiile
                                    de locuinte

 11. Transmiterea situatiei lunare  Autoritatile    Directorul si   Pana la data
     a operatiunilor efectuate      publice si      organul         de 6 a
     pentru finalizarea locuintelor agentii         financiar-      fiecarei
     si a celor din derularea       economici in    contabil        luni
     contractelor de imprumut,      evidenta carora
     potrivit anexei nr. 4 la       se afla
     normele metodologice           investitiile de
                                    locuinte

 12. Transmiterea situatiei lunare  Consiliile      Consiliile      Pana la data
     privind rulajul contului       judetene si     judetene si     de 10 a
     special deschis pentru         Consiliul       Consiliul       fiecarei
     finalizarea si darea in        General al      General al      luni
     folosinta a locuintelor aflate Municipiului    Municipiului
     in diferite stadii de          Bucuresti       Bucuresti
     executie, potrivit
     anexei nr. 5 la normele
     metodologice

 13. Transmiterea situatiei lunare  Consiliile      Consiliile      Pana la data
     privind productia realizata in judetene si     judetene si     de 6 a
     anul in curs pentru darea in   Consiliul       Consiliul       fiecarei
     folosinta a locuintelor aflate General al      General al      luni
     in diferite stadii de          Municipiului    Municipiului
     executie, potrivit             Bucuresti       Bucuresti
     anexei nr. 6 la normele
     metodologice

 14. Finalizarea si darea in        Agentii         Consiliile      Potrivit
     folosinta a locuintelor aflate economici       judetene,       programelor
     in diferite stadii de executie constructori,   Consiliul       stabilite si
     la data elaborarii             precum si       General al      aprobate pe
     programului:                   autoritatile    Municipiului    plan local
     a) - blocuri pentru care sunt  locale si       Bucuresti si
          emise repartitii, sunt    agentii         consiliile
          incheiate precontracte    economici in    locale, dupa
          sau contracte de          evidenta carora caz
          vanzare-cumparare;        se afla
        - blocuri de locuinte cu    investitiile
          structura inchisa, in     de locuinte
          faza de finisaj foarte
          avansat sau finalizate;
        - blocuri de locuinte cu
          structura inchisa, in
          faza de finisaj avansat;
        - blocuri de locuinte cu
          structura inchisa, in
          faza de inceput de
          finisaj;
        - blocuri de locuinte cu
          structura in executie;
        - blocuri de locuinte la
          fundatie sau cu cota
          zero terminata;
     b) blocuri pentru care se
        incheie precontracte sau
        contracte de
        vanzare-cumparare dupa
        finalizarea la nivel local
        a blocurilor prevazute la
        lit. a), in aceeasi ordine
        de prioritate.
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in ale caror evidente sunt locuintele aflate in diferite stadii de executie vor incheia contracte cu constructorii pentru finalizarea si darea in folosinta a blocurilor de locuinte, cu esalonarea in timp a lucrarilor, iar agentii economici constructori vor prezenta autoritatilor administratiei publice locale programe concrete si detaliate, inclusiv pentru lucrarile tehnico-edilitare necesare functionarii locuintelor.
    Termenele care vor fi prevazute in cadrul acestui punct din program sunt considerate limite maxime, putand fi devansate daca pe plan local se vor asigura conditiile materiale, financiare si de forta de munca.
    Inceperea unor constructii de locuinte noi, cu protectia statului prin subventii in sume fixe si facilitati in plata dobanzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ......................./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                CERERE
de subventii in sume fixe de la bugetul de stat pentru constructii de locuinte
________________________________________________________________________________
Nr.     Categorii de beneficiari          Numar     Subventia    Subventia medie
crt.                                      de        totala       pe beneficiar
                                          cazuri    - mii lei -  - mii lei -
________________________________________________________________________________
  1. Tineri casatoriti care au fiecare    ......   ...........     ...........
     varsta de pana la 35 de ani
     impliniti pana la finele anului
     calendaristic in care are loc
     contractarea, precontractarea sau
     repartitia locuintei

  2. Invalizi de gradele I si II          ......   ...........     ...........

  3. Persoane cu handicap                 ......   ...........     ...........

  4. Persoane si familii care isi schimba ......   ...........     ...........
     domiciliul din orase la sate si
     lucreaza in agricultura sau
     silvicultura

  5. Personal calificat din invatamant si ......   ...........     ...........
     sanatate care are sau isi schimba
     domiciliul la sate

  6. Persoane sau familii care isi        ......   ...........     ...........
     schimba domiciliul dintr-un sat in
     alt sat pentru a lucra pamantul pe
     care l-au primit conform Legii
     fondului funciar nr. 18/1991,
     republicata, cu modificarile si
     completarile ulterioare

                                    TOTAL: ...................................

          Presedinte,                                 Director economic,
                                                    .......................
        (Primar general)                          Control financiar preventiv
    .........................                    .............................
              L.S.

    NOTA:
    Subventii in sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevazute la nr. crt. 4, 5 si 6 numai in conditiile in care acestea au precontractat, au contractat ori li s-au repartizat locuinte aflate in diferite stadii de executie in satele in care isi stabilesc/isi schimba domiciliul.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                            CONTRACT DE IMPRUMUT
                        nr. ...... din ......... anul ....

    Intre ........................*), reprezentat prin ........................,  pe de o parte, si ................., nascut/nascuta in ........................,   judetul .............., la data de .........., fiul/fiica lui ............... si  al/a ........................., cu domiciliul in ..............................,  str. .............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,  posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. .......,  eliberat/eliberata de ..................., la data de .........................,  pe de alta parte, a intervenit urmatorul contract de imprumut:

    1. ..............................................................*), pe baza  resurselor avansate temporar de catre stat in vederea realizarii si punerii in  functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, acorda beneficiarului ........................... un imprumut de ................. lei,   pe termen de ... ani, cu o dobanda de .......% pe an.
    Rata curenta la imprumut de .................................. lei + dobanda curenta datorata de beneficiarul de imprumut de ......... lei = ........... lei.
    Rata ultima la imprumut de ................................... lei + dobanda ultima datorata de beneficiarul de imprumut de .......... lei = ........... lei.

    2. Imprumutul acordat, precum si dobanda, stabilite in rate lunare de ..... lei, se vor retine pe statul de plata de catre unitatea de la care beneficiarul  de imprumut are de incasat drepturi banesti, incepand cu luna ........ anul .... si pana in luna ................ anul ..... .
    Pentru perioada in care beneficiarul de imprumut nu are de incasat drepturi  banesti rata lunara in suma de ...................... lei se achita prin bancile  comerciale sau Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in contul nr.  ....................... al .....................................*) ori direct la  casieria .................................*).
    Ca alternativa:
    achitarea imprumutului, precum si a dobanzilor aferente se face in urmatoarele conditii: ..........................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    3. Neplata la termenul de scadenta a 6 rate lunare atrage executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorilor acesteia. Executarea silita se face in baza prezentului contract care are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

    4. Pentru nerambursarea la scadenta a imprumutului se aplica penalitatile prevazute de reglementarile in vigoare pentru sumele datorate bugetului de stat.

    5. Alte clauze*):
    -
    -
    -
    -

    6. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei.
    Instrainarea prin acte intre vii, in decurs de 10 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sumelor datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obtinute ca subventii de la bugetul de stat, potrivit art. 4, 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Incheiat la data de ............. in .... exemplare, din care .... exemplare au fost inaintate beneficiarului imprumutului.

        ...............................*)         Beneficiarul imprumutului,
                    Director,
          Director financiar-contabil,                     Garant,
              Compartiment juridic

    NOTA:
    La contract se anexeaza declaratia garantului.
------------
    *) Autoritatea administratiei publice locale sau agentul economic desemnat de aceasta.
    *) Convenite intre parti pentru a asigura garantarea rambursarii imprumutului.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    ..............................*)

                                SITUATIA
operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut pentru locuinte la finele lunii ........... anul .....

                                                                     - mii lei -
 I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor:

 1. Incasari din sumele virate de autoritatile publice locale       ............
 2. Plati pentru realizarea locuintelor,                            ............
    din care pentru:
    2.1. locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte
    avansat sau finalizate                                          ............
    2.2. locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj
    avansat                                                         ............
    2.3. locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de
    finisaj                                                         ............
    2.4. locuinte cu structura in executie                          ............
    2.5. locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata            ............
 3. Disponibil (1 - 2)                                              ............

                                                                     - mii lei -
                                            ____________________________________
                                            Sume incasate    Sume virate
                                                             pentru
                                                             reconstituirea
                                                             resurselor
                                            ____________________________________
II. Operatiuni privind derularea
    contractelor de imprumut:

 1. Rate la imprumuturile acordate          ..............   ...........*1)
 2. Dobanzi platite de populatie la
    imprumuturile acordate                  ..............   ...........
 3. Contributii aduse de beneficiarii de
    locuinte ca avans, plati partiale sau
    integrale - dupa punerea in aplicare
    a Legii nr. 85/1992 privind vanzarea
    de locuinte si spatii cu alta
    destinatie construite din fondurile
    statului si din fondurile unitatilor
    economice sau bugetare de stat,
    republicata, cu modificarile si
    completarile ulterioare                 ..............   ...........*2)
 4. Sume obtinute din licitarea spatiilor
    cu alta destinatie decat cea de
    locuinta                                ..............   ...........*2)
 5. Sume obtinute din licitarea locuintelor ................ ...........

                                                                     - mii lei -
    Date informative:
 1. Restante la ratele scadente pentru imprumuturile acordate
    populatiei                                                    ..............
 2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei         ..............
 3. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat            ..............
 4. Comisionul retinut de agentii economici in a caror evidenta
    se afla investitia                                            ..............
 5. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
    spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta             ..............
 6. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
    locuinte                                                      ..............

                                                            Numar de apartamente
 7. Locuinte finalizate si date in functiune                      ..............
    din care:
 7.1. peste program                                               ..............
 7.2. sub program                                                 ..............

              Primar,                           Director economic,
            (Director)                     Control financiar preventiv
------------
    *) Autoritatea administratiei publice locale sau agentul economic.
    *1) Sume incasate din care se deduc comisioanele (pct. 4 din datele informative).
    *2) Sume incasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitatiile (pct. 5 si 6, dupa caz, din datele informative).


    ANEXA 5
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ......................./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                SITUATIA
rulajului contului special deschis pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la finele lunii ..... anul ...

                                                                     - mii lei -
  I. Resurse                                                     ...............

     din care:
  1. Alimentari primite din bugetul de stat, inclusiv din
     subventiile in sume fixe                                    ...............
  2. Incasari din ratele scadente la imprumuturile acordate      ...............
  3. Incasari din dobanzile platite de populatie la
     imprumuturile acordate                                      ...............
  4. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte ca avans,
     plati partiale sau integrale                                ...............
  5. Incasari nete din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta
     destinatie decat cea de locuinta                            ...............
  6. Incasari nete din vanzarea la licitatie a locuintelor       ...............

 II. Cheltuieli                                                  ...............

     din care:
 - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte
   avansat sau terminate, dar nedecontate                        ...............
 - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat     ...............
 - locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj  ...............
 - locuinte cu structura in executie                             ...............
 - locuinte in faza de fundatie sau cu cota zero terminata       ...............

III. Disponibil (I - II)                                         ...............

  Date informative:
  1. Restante la datele scadente pentru imprumuturile acordate
     populatiei                                                  ...............
  2. Dobanzi restante la imprumuturile acordate populatiei       ...............
  3. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat          ...............
  4. Comisionul retinut de agentii economici in evidenta carora
     se afla investitia                                          ...............
  5. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
     spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta           ...............
  6. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru
     locuinte                                                    ...............

                                                            Numar de apartamente
  7. Locuinte finalizate si date in functiune                    ...............
     din care:
     7.1. peste program                                          ...............
     7.2. sub program                                            ...............

             Presedinte,                      Director economic,
          (Primar general)              Control financiar preventiv

    NOTA:
    La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea in vedere stadiile de executie la data reluarii procesului investitional.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ......................./
    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                SITUATIA
productiei realizate in anul ........ pana la finele lunii ............., pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

                                                                - milioane lei -
  I. Productie realizata cumulat de la inceputul anului .....   ................
 II. Productie decontata cumulat de la inceputul anului .....   ................
III. Productie realizata si nedecontata la finele lunii .....   ................

             Presedinte,                      Director economic,
          (Primar general)              Control financiar preventiv

    NOTA:
    Raportarea acestei situatii se va face cumulat numai pentru productia realizata in anul in curs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 950/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 950 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 950/2002
Hotărârea 1275 2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996
Norma 30501 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Norma 1970 1994
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 391/1993
Ordonanţa 19 1994
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu