Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 18 din 27 ianuarie 2000

privind unele masuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 29 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se aproba Programul special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale, denumit in continuare program special, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    (2) Realizarea obiectivelor programului special prevazut la alin. (1) constituie circumstanta pentru utilizarea achizitiei dintr-o singura sursa, potrivit art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor incheia contracte de executie a lucrarilor prevazute in anexa cu Societatea Comerciala "Eurofinances" - S.A. Vulcan, in regim de achizitie dintr-o singura sursa, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Implementarea programului special se va realiza, in etape, de Societatea Comerciala "Eurofinances" - S.A. Vulcan, singura ori in asociere cu alte persoane juridice romane sau straine.
    (3) Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor inainta spre aprobare Guvernului studiile de fezabilitate elaborate de Societatea Comerciala "Eurofinances" - S.A. Vulcan privind implementarea programului special. Pentru prima etapa studiul de fezabilitate privind implementarea programului special va fi inaintat spre aprobare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (4) Studiul de fezabilitate cuprinde si aria geografica strict delimitata in care se va implementa programul special.
    Art. 3
    Termenul de realizare a programului special, esalonat pe etape, nu va putea depasi 25 de ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 4
    Monitorizarea implementarii programului special se realizeaza de Ministerul Industriei si Comertului si de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al conducatorilor acestor institutii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 5
    Sursele de finantare a programului special se constituie, dupa caz, din:
    a) sume de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, in limita sumelor prevazute anual cu aceasta destinatie;
    b) sume din Fondul national de dezvoltare regionala, in conditiile Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania;
    c) resurse ale persoanelor juridice prevazute la art. 2, dupa cum urmeaza:
    - echipamente, materiale, servicii si altele asemenea;
    - disponibilitati financiare;
    d) ajutoare financiare nerambursabile;
    e) credite interne sau externe;
    f) alte surse atrase.
    Art. 6
    Facilitatile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, se aplica in cazul lucrarilor executate pe baza programului special pe intreaga durata de implementare a acestuia, sub rezerva reglementarilor fiscale si a altor dispozitii legale ulterioare mai favorabile.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Presedintele
                       Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
                       si Implementarea Programelor de
                       Reconstructie a Zonelor Miniere,
                       Petroniu Vasii

                       p. Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Anton Vlad,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                          PROGRAMUL SPECIAL
de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale

    Programul special are drept scop revitalizarea unor zone monoindustriale cu rata somajului ridicata, prin promovarea unui parteneriat activ intre reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, agentilor economici cu capital de stat si privat, sindicatelor, organizatiilor neguvernamentale, agentiilor regionale de dezvoltare, precum si ai altor persoane juridice romane sau straine.

    1. Obiectivele programului
    Lucrarile ce se vor executa in cadrul programului special au in vedere realizarea urmatoarelor obiective:
    a) exploatarea si retehnologizarea unor hidrocentrale in functiune din bazinele hidrografice ale raurilor Jiu, Gilort, Olt si ale afluentilor acestora, precum si realizarea in aceleasi bazine hidrografice a unor hidrocentrale noi;
    b) finalizarea constructiei unor hidrocentrale neterminate din bazinele hidrografice mentionate la lit. a), punerea in functiune si exploatarea acestora;
    c) regularizarea albiilor raurilor Jiu, Gilort, Olt si ale afluentilor acestora si realizarea de bazine piscicole, de platforme pentru organizarea de activitati industriale, turistice si pentru locuit;
    d) ecologizarea terenurilor afectate de sectorul minier, construirea de drumuri, realizarea de alimentari cu apa, canalizari si statii de epurare a apelor uzate;
    e) reconversia fortei de munca disponibilizate, existenta in zonele de implementare a programului special.

    2. Implementarea programului
    Programul special se va implementa in zonele miniere defavorizate si in zonele cu dezechilibre economico-sociale din judetele Hunedoara, Gorj si Valcea.
    Implementarea programului special se face de catre Societatea Comerciala "Eurofinances" - S.A. Vulcan, in asociere cu Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Comerciala U.C.M. Resita - S.A., Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., precum si cu alte persoane juridice romane sau straine.
    Forta de munca necesara in vederea derularii programului special va fi asigurata, in principal, din urmatoarele surse:
    - forta de munca neocupata existenta in aria geografica de implementare a programului special;
    - preluarea personalului specializat al Companiei Nationale de Electricitate - S.A. de la obiectivele hidrotehnice mentionate la pct. 1 lit. a);
    - specialisti in domeniu.

    3. Raportarea, monitorizarea si evaluarea programului special
    Societatea Comerciala "Eurofinances" - S.A. Vulcan va face raportari tehnico-financiare semestriale sau ori de cate ori se solicita aceasta la Ministerul Industriei si Comertului si la Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere care va asigura monitorizarea fiecarei etape de implementare a programului.
    La sfarsitul fiecarei etape de implementare a programului special, Ministerul Industriei si Comertului si Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere vor efectua o evaluare, selectand in acest scop un agent economic specializat in domeniu, care va intocmi un raport de evaluare si va indica solutii in cazul in care se constata abateri de la programul special initial.
    Cheltuielile privind evaluarea vor fi suportate de Societatea Comerciala "Eurofinances"   S.A. Vulcan.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 18/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 18 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu