Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 256 din 24 martie 2010

privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 9 aprilie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1)şi (2), al art. 17 alin. (2) şi (3) şi al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă obiectivele etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Fondurile pentru finanţarea obiectivelor prevăzute la art. 2 se asigură din sumele alocate cu această destinaţie din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului şi pădurilor,

Borbely Laszlo

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL

de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

I. Stadiul actual al Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

In România, pierderile cauzate economiei naţionale în general şi agriculturii în special, dar şi populaţiei de către fenomenele meteorologice periculoase, precum şi lipsa unor măsuri active de intervenţie pentru combaterea sau limitarea acestora au fost argumentul principal pentru abordarea cu precădere în ultimii ani a domeniului modificării vremii.

Incepând cu anul 2000 s-a trecut la implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prin hotărâri anuale ale Guvernului.

Prin Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă s-au aprobat obiectivele activităţii de intervenţii active în atmosferă, structura sistemului, modul de finanţare şi implementare a programului şi înfiinţarea Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, instituţie publică de interes naţional care răspunde de domeniul intervenţiilor active în atmosferă.

Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor este conceput ca un sistem coerent, naţional, interconectat regional, având în componenţa sa unităţi de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de „însământare" a norilor cu iodură de argint, iar în perspectivă, după realizarea unor studii şi cercetări, unităţi de creştere a precipitaţiilor pentru efectuarea de acţiuni de însământare a norilor pentru creşterea şi/sau uniformizarea precipitaţiilor, grupuri independente de combatere a grindinei, utilizând generatoare terestre, precum şi unităţi noi, care se vor crea pe baza noilor tehnologii rezultate ca urmare a progresului tehnico-ştiinţific.

Pe baza hotărârilor Guvernului prin care s-au aprobat obiectivele etapelor anuale ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor s-au realizat:

- Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură în prezent protecţia unei suprafeţe de 105 mii ha, cu posibilităţi de protecţie a 150 mii ha în judeţele Prahova şi Buzău;

- Centrul Zonal de Coordonare Moldova şi Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi, cu intrarea parţială în funcţiune în anul 2010;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Vrancea şi Galaţi - investiţie în derulare;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Mureş şi Alba - investiţie în derulare;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin - investiţie în derulare;

- activităţi de cercetare-dezvoltare pentru mijloacele tehnice şi tehnologii de combatere.

II. Necesitatea elaborării şi implementării Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008, implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se face eşalonat pe baza unui program de realizare a acestuia.

Programul este naţional, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare şi operaţional.

Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele şi fondurile necesare.

Activităţile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare-reatestare, investiţii, precum şi activităţi de servicii de protecţie în folosul populaţiei şi agriculturii.

Obiectivul activităţilor de intervenţii active în atmosferă îl constituie:

- reducerea riscurilor faţă de fenomenele meteorologice periculoase pentru populaţie, pentru zonele economice şi culturi agricole (grindină etc);

- creşterea precipitaţiilor în zonele de interes ale ţării (ploaie, zăpadă);

- participarea activă la programele regionale şi internaţionale în domeniu.

Prin implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se asigură protecţia culturilor agricole la căderile de grindină, evitându-se astfel importante pierderi cauzate de grindină, asigurarea resurselor de apă, precum şi protecţia populaţiei la fenomenele meteorologice extreme.

In implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se urmăreşte participarea României la proiecte internaţionale din domeniul intervenţiilor active în atmosferă, în funcţie de nivelul de dezvoltare a acestuia, realizarea tehnologiilor necesar a fi aplicate şi se ţine seama de condiţiile climatice regionale şi de particularităţile fenomenelor meteorologice extreme care apar în ţara noastră, precum şi de experienţa dobândită în acest domeniu.

III. Principalele activităţi ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Conform prevederilor Legii nr. 173/2008, principalele activităţi ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor sunt constituite din studii, cercetări, omologarea unităţilor din structura sistemului, programele experimentale în domeniu, exploatarea unităţilor din structură, eşalonarea realizării unităţilor, proiecte de colaborare internaţionale şi programe de formare profesională.

Principalele activităţi sunt prezentate în continuare:

Nr. crt.

Principalele activităţi (componente-denumiri)

Eşalonarea

activităţilor

(ani)

0

1

2

I.

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNICĂ Şl TEHNOLOGII DE INTERVENŢII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ

I.A.

Studii privind concepţia de sistem şi strategii de dezvoltare a sistemului şi a unităţilor din structură

I.A.1.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

2010-2011

I.A.2.

Studiu privind dezvoltarea în concordanţă cu noile tendinţe tehnico-ştiinţifice şi reglementări internaţionale în domeniul intervenţiilor active în atmosferă

2012-2018

I.A.3.

Studiu de dezvoltare a capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare, modelare şi simulare asistată în laborator, analiza comparativă a tehnologiilor de intervenţie activă în atmosferă, modelare a fenomenelor meteo dăunătoare

2011-2024

I.A.4.

Studiu de dezvoltare a sistemului de analiză a balanţei hidrologice la nivel naţional şi de gestionare a acesteia în corelaţie cu sistemul operativ de creştere a precipitaţiilor şi cu sistemul de irigaţii

2011-2017

I.A.5.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură

2010-2011

I.A.6.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2012-2015

I.A.7.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Transilvania

2011-2015

I.A.8.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2010-2012

I.A.9.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş

2012-2013

0

1

2

I.A.10.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2013-2014

I.A.11.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2016-2017

I.A.12.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a unităţilor noi cu tehnologii speciale

2020-2024

I.B.

Studii privind domeniul intervenţiilor active în atmosferă

I.B.1.

Studii de meteorologie, hidrologie şi climatologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării şi optimizării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor în Banat şi Oltenia, precum şi colaborarea în domeniu cu ţările sud-est europene, în condiţiile schimbărilor climatice

2010-2015

I.B.2.

Studii de meteorologie, hidrologie şi climatologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării şi optimizării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor în estul şi sud-estul României, precum şi colaborarea în domeniu cu Republica Moldova, în condiţiile schimbărilor climatice

2011-2016

I.B.3.

Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării tehnologiei de uniformizare a precipitaţiilor în nordul şi nord-estul României, precum şi colaborarea în domeniu cu statele vecine din zonă, în condiţiile schimbărilor climatice

2012-2017

I.B.4.

Studii privind concepţia de elaborare şi/sau achiziţie-implementare a tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor

2014-2015

I.B.5.

Studii privind aplicarea tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în combaterea incendiilor de proporţii în masive muntoase, cu implicarea în proiectele europene în domeniu

2015-2020

I.B.6.

Studii privind oportunitatea, impactul şi eficienţa aplicării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor la asigurarea rezervelor de apă în acumulările montane, în condiţiile variabilităţii climatice

2015-2024

I.B.7.

Studii privind eficienţa aplicării tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în reducerea riscurilor la alte fenomene meteorologice periculoase

2016-2020

I.B.8.

Studii de optimizare a tehnologiei de intervenţii active în atmosferă la condiţiile de relief şi meteorologice specifice României

2011-2024

I.B.9.

Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă

2011-2024

I.C.

Omologarea unităţilor din structura sistemului

I.C.1.

Omologarea Unităţii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova la capabilitatea maximă de combatere cu 12 puncte de lansare

2010-2012

I.C.2.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi

2010-2015

I.C.3.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2011-2016

I.C.4.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

2012-2017

I.C.5.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

2012-2017

I.C.6.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2015-2019

I.C.7.

Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş

2015-2019

I.C.8.

Omologarea Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2022-2024

I.C.9.

Omologarea Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2022-2024

I.C.10.

Omologarea de „unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale" şi structuri noi (CDI, învăţământ) a căror necesitate rezultă din studiile de dezvoltare

2020-2024

I.C.11.

Omologare grupuri de combatere din CZC Muntenia, CZC Moldova şi CZC Transilvania

2010-2024

I.D.

Omologarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă

I.D.1.

Cercetare-dezvoltare tehnologii neconvenţionale pentru intervenţii active în atmosferă. Omologare tehnologii

2011-2018

I.D.2.

Cercetare-dezvoltare tehnologii de monitorizare şi evaluare a eficienţei fizice a intervenţiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii

2011-2020

I.D.3.

Cercetare-dezvoltare tehnologii şi echipamente pentru evaluarea în condiţii dinamice a eficienţei compoziţiilor destinate intervenţiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii

2012-2020

I.D.4.

Cercetare-dezvoltare agenţi activi de însămânţare şi tehnologii specifice de producere a acestora. Omologare tehnologii

2011-2024

I.D.5.

Cercetare-dezvoltare tehnologii pentru combaterea cetii de pe aeroporturi. Omologare tehnologii

2014-2020

I.D.6.

Cercetare-dezvoltare tehnologii de creştere a rezervei de apă în zonele de acumulare. Omologare tehnologii

2013-2020

0

1

2

I.D.7.

Cercetări pentru realizarea unor structuri software şi hardware specifice tehnologiilor de influenţă activă în atmosferă.

2012-2020

I.D.8.

Elaborare tehnologii şi efectuarea determinărilor privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active la exploatarea unităţilor din sistem şi introducerea noilor tehnologii de intervenţii active în atmosferă

2011-2024

I.E.

Cercetare ştiinţifică mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă

I.E.1.

Cercetare-dezvoltare pentru realizarea instalaţiilor automatizate de lansare fuzee antigrindină. Omologarea instalaţiei

2010-2012

I.E.2.

Cercetare-dezvoltare pentru realizarea de fuzee pentru intervenţii active în atmosferă cu sisteme de securizare şi destinaţii multiple. Omologare produse

2011-2015

I.E.3.

Cercetare-dezvoltare sisteme de sol pentru generarea şi împrăştierea agenţilor activi de însămânţare pentru intervenţii active

2012-2018

I.E.4.

Cercetare-dezvoltare sisteme pentru generarea şi împrăştierea agenţilor activi de însămânţare pentru intervenţii active dispuse la purtătorii aerieni

2012-2020

I.E.5.

Cercetare-dezvoltare echipamente specifice pentru unităţile din structura sistemului

2011-2017

I.E.6.

Cercetare-dezvoltare fuzee cu utilizare multiplă în domeniul intervenţiilor active în atmosferă şi domenii conexe (combaterea incendiilor de proporţii şi a dăunătorilor în masive muntoase)

2012-2020

I.E.7.

Cercetare-dezvoltare echipamente conexe utilizate în activităţile de intervenţii active în atmosferă

2011-2024

I.F.

Programe experimentale din domeniul intervenţiilor active în atmosferă

I.F.1.

Programe experimentale prin simulare în domeniul modificării vremii: combaterea grindinei, creşterea/uniformizarea precipitaţiilor, utilizare noi mijloace tehnice, agenţi activi noi de însămânţare a norilor şi agenţi activi de modificări locale a factorilor meteorologici

2014-2015

I.F.2.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru creşterea/uniformizarea precipitaţiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul şi nord-nord-estul României

2015-2018

I.F.3.

Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional pentru creşterea/uniformizarea precipitaţiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul şi nord-nord-estul României în colaborare cu ţările limitrofe

2019-2022

I.F.4.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenţi activi de însămânţare a norilor şi altor agenţi activi de modificări locale ale factorilor meteorologici

2012-2024

I.F.5.

Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenţi activi de însămânţare a norilor şi altor agenţi activi de modificări locale ale factorilor meteorologici

2014-2024

I.F.6.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul intervenţiilor active pentru stingerea incendiilor de proporţii în masivele muntoase

2015-2018

I.F.7.

Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul intervenţiilor active pentru stingerea incendiilor de proporţii în masivele muntoase

2019-2021

I.F.8.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru alte aplicaţii din domeniul modificării vremii

2017-2018

I.F.9.

Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional pentru alte aplicaţii din domeniul modificării vremii

2019-2022

I.G.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în agricultura avansată

I.G.1.

Studii privind aplicarea tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în agricultura avansată

2010-2015

I.G.2.

Cercetare-dezvoltare pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii ale sistemului în proiectele de agricultură informatizată

2011-2017

I.G.3.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în combaterea îngheţurilor târzii în plantaţiile vitipomicole

2012-2018

I.G.4.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în combaterea dăunătorilor în masivele muntoase păduroase

2015-2024

I.G.5.

Cercetare-dezvoltare pentru implementarea structurilor unităţilor sistemului şi utilizarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă la realizarea piloţilor de agricultură avansată în domeniul horticol

2010-2024

I.G.6.

Implementarea tehnologiilor de energii neconvenţionale realizate în cadrul Programului în agricultură şi dezvoltare rurală

2011-2024

0.

1

2

II.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL ANTIGRINDINĂ Şl DE CREŞTERE A PRECIPITAŢIILOR

II.A.

Centre zonale de coordonare

M.A.I.

Centrul Zonal de Coordonare Muntenia

2014-2016

II.A.2.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova

2010-2013

II.A.3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

2010-2014

II.B.

Unităţi de combatere a căderilor de grindină

II.B.1.

Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova (modernizare)

2011-2014

II.B.2.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi

2010-2014

II.B.3.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2010-2015

II.B.4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

2010-2014

II.B.5.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

2010-2014

II.B.6.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2012-2016

II.B.7.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş

2012-2016

II. C.

Unităţi de creştere a precipitaţiilor

II.C.1.

Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2017-2020

II.C.2.

Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2018-2021

II. D.

Grupuri de combatere independente*

2011-2020

II. E.

Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale**

2021-2024

III.

EXPLOATAREA OPERAŢIONALAASISTEMULUI ŞI A UNITĂŢILOR DIN STRUCTURA PENTRU PROTEJAREA POPULAŢIEI Şl A ECONOMIEI LA RISCURILE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE SAU DĂUNĂTOARE

III.1.

Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

2010-2024

III.2.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi

2012-2024

III.3.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2013-2024

III.4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

2014-2024

III.5.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

2014-2024

III.6.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2017-2024

III.7.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş

2017-2024

III.8.

Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2023-2024

III.9.

Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2023-2024

III.10.

Grupuri de combatere independente

2011-2024

III.11.

Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale

2022-2024

IV.

PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL INTERVENŢIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ ŞI COLABORĂRI INTERNAŢIONALE

IV. 1.

Reducerea impactului căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în S-E Europei, cu participarea ţărilor din regiune

2010-2013

IV.2.

Alimentarea cu energie electrică de la sistemele fotovoltaice ale punctelor de lansare ale Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi, cu participarea Republicii Moldova

2010-2013

IV.3.

Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă în vederea reducerii căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în zona transfrontalieră România-Moldova

2010-2013

IV.4.

Sistem integrat de prevenire a dezastrelor cauzate de căderile de grindină în zona de frontieră româno-bulgară

2010-2013

IV.5.

Modificarea vremii prin intervenţii active în atmosferă în condiţiile modificărilor climatice şi pentru dezvoltarea durabilă a regiunii Banatului (România-Serbia)

2010-2013

IV.6.

Alte proiecte europene de colaborare în domeniul intervenţiilor active în atmosferă

2010-2024

IV.7.

Alte proiecte de colaborare cu alte ţări din afara spaţiului european în domeniul intervenţiilor active în atmosferă

2010-2024

V

PROGRAM FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL INTERVENŢIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ

2010-2024

* Grupurile de combatere independente se realizează pe baza investiţiilor private şi intră în coordonarea tehnică şi operativă a centrelor zonale de coordonare.

** Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale ce se vor realiza pe baza progresului tehnico-ştiinţific şi reglementărilor internaţionale în domeniu.

ANEXA Nr. 2

OBIECTIVELE

etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat (mii lei)

Capitolul bugetar

1.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova

- studiu de fezabilitate „Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură"

- proiectare şi execuţie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

- proiectare şi execuţie lucrări pentru „Dezvoltarea capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţii active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi cu grupurile de combatere din structură"

4.060

Cap. 80.01

titlul VII-Alte transferuri

55.01.05

2.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- proiectare şi execuţie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş

- proiectare şi execuţie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş

4.000

Cap. 80.01

titlul VII-Alte transferuri

55.01.05

3.

Omologare 2 puncte de lansare ale Unităţii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova şi omologare parţială a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 laşi

(efectuare teste, verificări şi simulări în vederea verificării capabilităţii unităţilor de a îndeplini activităţile de intervenţii active în atmosferă)

2.850

Cap. 80.01

Titlul VII -Alte transferuri

55.01.05

4.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

400

Cap. 80.01

titlul VII-Alte transferuri

55.01.05

5.

Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

300

Cap. 80.01

titlul VII-Alte transferuri

55.01.05

6.

Studiu de meteorologie şi climatologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării şi optimizării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor în Banat şi Oltenia, precum şi colaborarea în domeniu cu ţările sud-est europene, în condiţiile schimbărilor climatice

300

Cap. 80.01

titlul VII-Alte transferuri

55.01.05

TOTAL GENERAL:

11.910

NOTĂ:

Defalcarea activităţilor şi fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă conform art. 6 alin. (2) din anexa nr. 3N la Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 256/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 256 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 256/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu