E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 10 2000 abrogat de Legea 150 2015
Ordonanţa 10 2000 in vigoare prin Decizia 1150 2008
Ordonanţa 10 2000 abrogat de Legea 16 2007
Articolul 8 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 9 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 10 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 12 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 13 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 17 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 19 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2000 articole noi... Legea 795 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Ordonanţa 10 2000 aprobat de Legea 795 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Articolul 7 din actul Ordonanţa 10 2000 modificat de Legea 795 2001
Ordonanţa 10 2000 in legatura cu Ordin 984 2000
Ordonanţa 10 2000 in legatura cu Ordin 983 2000
Articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2000 in legatura cu Ordin 6072 2000
Articolul 20 din actul Ordonanţa 10 2000 in legatura cu Ordin 208 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 10 din 21 ianuarie 2000

privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 25 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate

    Art. 1
    (1) Realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumite in continuare activitati de specialitate, de catre persoanele fizice si juridice autorizate, pe teritoriul Romaniei sunt supuse prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, dispozitiilor legale care reglementeaza exercitarea profesiilor liberale, precum si altor dispozitii legale in materie, regulamentelor, normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (2) Relatiile dintre persoanele fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati de specialitate pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare persoane autorizate, si beneficiari se bazeaza pe corectitudine, onestitate si respect reciproc.
    Art. 2
    Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor au obligatia sa asigure, prin mijloace specifice, desfasurarea activitatii de specialitate in conditiile legii si ale prezentei ordonante, precum si mentinerea si stimularea unui mediu concurential normal, in vederea solutionarii tuturor solicitarilor si asigurarii accesului liber la aceste servicii.
    Art. 3
    (1) Persoana autorizata nu poate actiona decat in limitele conventiei incheiate prin negociere cu beneficiarul.
    (2) Persoana autorizata are obligatia sa informeze beneficiarul asupra cheltuielilor estimate ale serviciului solicitat, comunicandu-i, atunci cand este cazul, scutirile legale de care poate beneficia.
    Art. 4
    Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie coordoneaza si asigura exercitarea calificata a activitatii din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin organizarea corespunzatoare a examenului de autorizare si prin urmarirea respectarii stricte a deontologiei si disciplinei profesionale de catre persoanele autorizate.

    CAP. 2
    Dobandirea si incetarea calitatii de persoana autorizata. Suspendarea certificatului de autorizare

    Art. 5
    (1) Dreptul de a desfasura activitati de specialitate pe teritoriul Romaniei de catre persoane fizice si juridice se dobandeste prin autorizare, in conditiile prezentei ordonante si ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumit in continuare Regulament de autorizare.
    (2) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfasurarea activitatilor de specialitate in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in instructiunile si normativele tehnice elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (3) Prin autorizare se atesta capacitatea tehnico-profesionala a persoanelor autorizate sa desfasoare activitati de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate in baza de date cadastrale si in fondul national de geodezie si cartografie.
    (4) Atestarea capacitatii tehnico-profesionale se realizeaza prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitatilor tehnice de desfasurare a activitatii de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicita autorizarea.
    Art. 6
    (1) Domeniile, conditiile si procedura de desfasurare a examenului de autorizare se stabilesc prin Regulamentul de autorizare, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (2) Dobandirea calitatii de persoana autorizata se atesta prin certificatul emis in conditiile Regulamentului de autorizare.
    Art. 7
    (1) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie intocmeste tabloul tuturor persoanelor autorizate, pe care il comunica oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti.
    (2) De asemenea, tabloul prevazut la alin. (1) se comunica Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care il vor transmite birourilor de carte funciara, respectiv birourilor notarilor publici.
    (3) Actualizarea tabloului prevazut la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de persoana autorizata.
    Art. 8
    (1) Certificatul de autorizare se suspenda in urmatoarele cazuri:
    a) ca sanctiune disciplinara, in conditiile art. 18 alin. (1) lit. c);
    b) cand persoana autorizata se afla in curs de cercetare penala pentru o infractiune in legatura cu activitatea sa;
    c) in caz de pierdere sau de distrugere a certificatului de autorizare si/sau a parafei;
    d) in caz de incapacitate temporara de munca, constatata in conditiile legii.
    (2) Suspendarea dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat-o.
    Art. 9
    Incetarea calitatii de persoana autorizata are loc prin retragerea sau incetarea valabilitatii certificatului de autorizare.
    Art. 10
    Certificatul de autorizare se retrage in urmatoarele cazuri:
    a) ca sanctiune disciplinara, in conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. d);
    b) cand se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru a treia suspendare a autorizarii in ultimii 3 ani, pentru motivul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a);
    c) cand persoana autorizata desfasoara activitati de specialitate pentru categoriile de lucrari pentru care nu este autorizata sau in perioada in care autorizarea este suspendata.
    Art. 11
    Certificatul de autorizare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea persoanei autorizate;
    b) in cazul depasirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de inaintare a specimenului de parafa, prevazute prin Regulamentul de autorizare;
    c) la decesul sau la declararea judecatoreasca a mortii;
    d) la punerea sub interdictie a persoanei autorizate prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
    e) la incetarea calitatii de persoana juridica.
    Art. 12
    (1) Suspendarea, retragerea si, respectiv, incetarea valabilitatii certificatului de autorizare se dispun, se constata sau, dupa caz, se pun in aplicare de catre reprezentantii Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Persoanele al caror certificat de autorizare a fost retras pot solicita o noua autorizare dupa 3 ani de la data retragerii acestuia.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile persoanelor autorizate

    Art. 13
    (1) Persoanele autorizate au dreptul sa desfasoare activitati de specialitate si sa acorde asistenta tehnica in domeniile in care au primit autorizarea.
    (2) Persoanele autorizate au dreptul sa se constituie in asociatii profesionale, potrivit legii.
    (3) Pentru activitatile de specialitate desfasurate in scopul efectuarii inscrierilor in cartile funciare cu caracter nedefinitiv persoanele autorizate au dreptul la onorariu.
    (4) Onorariile prevazute la alin. (3) vor rezulta din negocieri si se vor incadra intre limitele minime si, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, in functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului justitiei, cu avizul Oficiului Concurentei, potrivit legii.
    (5) Pentru celelalte activitati de specialitate desfasurate de persoanele autorizate cuantumul onorariului va fi stabilit prin licitatii publice, contracte si prin alte modalitati prevazute de lege.
    (6) Persoanele autorizate nu pot pretinde sau incasa alte onorarii decat cele stabilite cu beneficiarul.
    Art. 14
    (1) Persoanele autorizate sunt obligate sa respecte principiile si regulile fundamentale ale desfasurarii activitatii de specialitate prevazute in cap. I.
    (2) In afara obligatiei prevazute la alin. (1) persoanele autorizate mai au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si celelalte dispozitii legale in vigoare;
    b) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a activitatilor de specialitate si sa il prezinte, la cerere, reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti;
    c) sa anunte in termen de 5 zile Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti despre orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;
    d) sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

    CAP. 4
    Controlul activitatii desfasurate de persoanele autorizate

    Art. 15
    (1) Controlul activitatii de specialitate desfasurate de persoanele autorizate se exercita de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Modul de exercitare a controlului de catre institutiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.
    (3) Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, prin directiile generale de specialitate, si directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti pot dispune controlul activitatii persoanelor autorizate.

    CAP. 5
    Raspunderea juridica a persoanelor autorizate

    Art. 16
    Pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce le revin, persoanele autorizate raspund civil, penal sau disciplinar, dupa caz.
    Art. 17
    (1) Raspunderea disciplinara a persoanelor autorizate poate fi angajata in urmatoarele cazuri:
    a) nerespectarea repetata a dispozitiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
    b) desfasurarea activitatilor de specialitate fara aviz de executie sau pe baza de documente si date provenite din surse neautorizate;
    c) refuzul repetat si nejustificat de a desfasura activitati de specialitate si/sau conditionarea incheierii conventiilor de stipularea unor clauze inechitabile;
    d) conditionarea incheierii conventiilor cu beneficiarii prin clauze care stipuleaza prestatii suplimentare, care nu au legatura cu obiectul acestora sau care, desi au legatura, in alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;
    e) nesesizarea unor situatii prin care se constata aplicarea unor conditii inegale, vadit disproportionate, pentru prestatii echivalente;
    f) perceperea unor onorarii care depasesc onorariile stabilite in conditiile art. 13 alin. (4);
    g) savarsirea oricaror fapte de natura sa aduca atingere onoarei, probitatii si prestigiului profesional.
    (2) Raspunderea disciplinara a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de raspundere juridica.
    Art. 18
    (1) Pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 alin. (1) pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni:
    a) avertisment;
    b) amenda de la 500.000 la 10.000.000 lei;
    c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioada de 1 - 3 luni;
    d) retragerea certificatului de autorizare.
    (2) Punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor Regulamentului de autorizare.
    (3) Amenzile prevazute la alin. (1) lit. b) au regim de venituri extrabugetare si sunt destinate realizarii obiectului de activitate al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    Art. 19
    (1) Constatarea abaterilor disciplinare prevazute la art. 17 si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupa caz, a reprezentantilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene ori al municipiului Bucuresti.
    (2) Constatarea poate fi facuta cu prilejul controlului activitatii desfasurate de persoanele autorizate sau la sesizarea oricarei persoane interesate, care poate formula plangere la oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (3) Impotriva deciziei adoptate in conditiile alin. (1) partile pot face contestatie, in termen de 10 zile de la comunicare, la Colegiul de onoare constituit pe langa Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (4) Procedura de solutionare a contestatiilor va fi stabilita prin regulament, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
    (5) Impotriva solutiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ competente potrivit legii.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 20
    (1) Persoanele autorizate sunt obligate sa plateasca Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie urmatoarele sume:
    a) taxa de autorizare, care se plateste anterior autorizarii, in conditiile prevazute de lege, si nu se restituie in cazul refuzului de autorizare;
    b) o cota de 5% din onorariile brute incasate ca urmare a desfasurarii activitatilor de specialitate pentru care au fost autorizate.
    (2) Sumele incasate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie potrivit alineatului precedent au regim de venituri extrabugetare, sunt destinate realizarii obiectului de activitate al acestuia si se varsa la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie intr-un fond special constituit potrivit legii.
    (3) Evidenta onorariilor si modul de incasare a sumelor prevazute la alin. (1) lit. b) se vor reglementa prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului finantelor, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante.
    Art. 21
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va elabora Regulamentul de autorizare si Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor autorizate.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ministrul justitiei vor aproba prin ordin comun, cu avizul Oficiului Concurentei, onorariile prevazute la art. 13 alin. (4).
    Art. 22
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       p. Presedintele Oficiului
                       National de Cadastru,
                       Geodezie si Cartografie,
                       Sorin Bondoc

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Oficiul Concurentei
                       Dan Ionescu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 10/2000
Legea 150 2015
Decizia 1150 2008
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez
Legea 16 2007
privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez
Legea 795 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei
Ordin 983 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 984 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
Ordin 6072 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta onorariilor si modul de incasare a sumelor prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000
Ordin 208 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta onorariilor si modul de incasare a sumelor prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu