Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 87 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 13 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

                            Ministru de interne,
                                 Ioan Rus

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie stabileste principalele elemente, factori, parametri, criterii, instrumente, tehnici, procedee si modalitati care trebuie avute in vedere pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.
    Art. 2
    Metodologia se aplica la:
    a) stabilirea de catre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a metodelor si procedurilor pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniilor de competenta;
    b) asigurarea de catre patroni a identificarii si evaluarii riscurilor de incendiu din unitatile proprii, precum si pentru stabilirea masurilor de aparare impotriva incendiilor, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor;
    c) stabilirea masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor, in cazul interventiilor efectuate la constructii existente, cand in mod justificat nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor in vigoare privind cerinta de calitate "siguranta la foc";
    d) validarea scenariilor de siguranta la foc.
    Art. 3
    Prezenta metodologie nu se aplica instalatiilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice in aer liber din industria chimica, petrochimica, de producere si transport al energiei electrice, exploatarilor miniere de suprafata sau subterane, instalatiilor de foraj, extractie, prelucrare si transport de produse petroliere si gaze naturale, constructiilor din domeniul nuclear, mijloacelor de transport rutiere, navale si pe calea ferata, pentru acestea urmand sa fie elaborate metodologii specifice.
    Art. 4
    Termenii specifici utilizati in cuprinsul prezentei metodologii au intelesul precizat in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.

    CAP. 2
    Identificarea riscurilor de incendiu

    Art. 5
    Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de apreciere si stabilire a nivelurilor de risc de incendiu (pentru cladiri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru constructii de productie si depozitare), in anumite imprejurari, in acelasi timp si spatiu, pe baza urmatorilor parametri:
    a) densitatea sarcinii termice si destinatia/functiunea, la cladirile civile;
    b) proprietatile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic si densitatea sarcinii termice, pentru constructiile de productie si depozitare;
    c) sursele potentiale de aprindere existente.
    Art. 6
    In raport de parametrii enuntati la art. 5 exista, conform reglementarilor tehnice, urmatoarele niveluri de risc de incendiu, respectiv categorii de pericol de incendiu:
    a) risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu, asociat pericolului de explozie, respectiv categoriile A si B de pericol de incendiu;
    b) risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/mp; spatii pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.), respectiv categoria C de pericol de incendiu (densitatea sarcinii termice > 105 Mj/mp);
    c) risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/mp; centrale termice, bucatarii, oficii pentru prepararea mancarurilor calde etc.), respectiv categoria D de pericol de incendiu;
    d) risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/mp), respectiv categoria E de pericol de incendiu.
    Art. 7
    Nivelurile de risc de incendiu sau categoriile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu, cladiri (civile, de productie si/sau depozitare, cu functii mixte) sau instalatii tehnologice si se precizeaza in mod obligatoriu in documentatiile tehnice si in planurile de interventie.

    CAP. 3
    Evaluarea riscurilor de incendiu

    Sectiunea 1
    Risc de incendiu existent si risc de incendiu acceptat.
    Factori de determinare a riscului de incendiu existent

    Art. 8
    Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem, denumit in continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si a consecintelor evenimentului respectiv, precum si de comparare a acestuia cu un nivel limita prestabilit, denumit in continuare risc de incendiu acceptat.
    Art. 9
    La estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a probabilitatii de initiere a unui incendiu si a consecintelor acestuia, se au in vedere, dupa caz:
    a) factorii care pot genera, contribui si/sau favoriza producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu (clasele de combustibilitate si de periculozitate ale materialelor si elementelor de constructii, respectiv ale produselor si substantelor depozitate sau prelucrate, sursele de aprindere existente, conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea, masurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor mentionati anterior);
    b) agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot interveni in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor;
    c) nivelurile criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta de calitate "siguranta la foc" (comportare, rezistenta si stabilitate la foc, preintampinarea propagarii incendiilor, cai de acces, evacuare si interventie);
    d) nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, starea de functionare si performantele acestora;
    e) factorul uman (numarul de persoane, varsta si starea fizica a acestora, nivelul de instruire);
    f) alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.
    Art. 10
    Sursele de aprindere se clasifica, dupa natura lor, in urmatoarele grupe:
    a) surse de aprindere cu flacara (de exemplu: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura; flacara inchisa);
    b) surse de aprindere de natura termica (de exemplu: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate termice, efectul termic al curentului electric etc.);
    c) surse de aprindere de natura electrica (de exemplu: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica);
    d) surse de aprindere de natura mecanica (de exemplu: scantei mecanice, frecare);
    e) surse de aprindere naturale (de exemplu: caldura solara, trasnet);
    f) surse de autoaprindere (de natura chimica, fizico-chimica si biologica, reactii chimice exoterme);
    g) surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare;
    h) surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiatia unui focar de incendiu).
    Art. 11
    Conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe:
    a) instalatii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
    b) receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;
    c) sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
    d) contactul materialelor combustibile cu cenusa, jarul si scanteile provenite de la sistemele de incalzire;
    e) jocul copiilor cu focul;
    f) fumatul in locuri cu pericol de incendiu;
    g) sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.;
    h) reactii chimice necontrolate, urmate de incendiu;
    i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje si echipamente de lucru neadecvate, precum si executarea de operatiuni mecanice (polizare, rectificare, slefuire etc.) in medii periculoase;
    j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a masinilor si aparatelor cu piese in miscare;
    k) scurgeri (scapari) de produse inflamabile;
    l) defectiuni tehnice de constructii-montaj;
    m) defectiuni tehnice de exploatare;
    n) nereguli organizatorice;
    o) explozie urmata de incendiu;
    p) trasnet si alte fenomene naturale;
    q) actiune intentionata ("arson");
    r) alte imprejurari.
    Art. 12
    (1) Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de incendiu existent, sunt cele destinate reducerii neutralizarii si/sau eliminarii factorilor de risc (mentionati la art. 9), respectiv pentru limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.
    (2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza si se stabilesc, dupa caz, pe baza prevederilor reglementarilor tehnice, normelor si dispozitiilor generale de P.S.I. si a celor specifice fiecarui domeniu de activitate, in corelare cu natura si cu nivelul riscurilor identificate.
    Art. 13
    Cuantificarea probabilitatii de initiere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode specifice, a bancilor de date autorizate privind incendiile, probabilitatea exprimandu-se prin numarul de evenimente produse intr-un anumit interval de timp, considerat reprezentativ.
    Art. 14
    In absenta unor banci de date autorizate probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative asociate evenimentelor respective:
    a) improbabile;
    b) extrem de rare;
    c) rare;
    d) probabile, dar nu frecvente;
    e) frecvente.
    Art. 15
    (1) Agentii termici, chimici, electromagnetici si/sau biologici care pot sa apara in caz de incendiu si efectele negative ale acestora asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor se stabilesc pe baza prevederilor anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998.
    (2) La efectele negative prevazute la alin. (1) se adauga, dupa caz, impactul asupra factorilor de mediu.
    Art. 16
    (1) Evaluarea estimativa cumulata a efectelor agentilor care pot interveni in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor, precum si asupra factorilor de mediu se exprima prin niveluri de gravitate.
    (2) Nivelurile de gravitate se stabilesc, de regula, cu scop preventiv - inainte de producerea incendiilor, sau in scop operational - dupa declansarea incendiilor.
    Art. 17
    La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea in vedere, in principal, urmatorii parametri:
    a) riscul de incendiu, acceptat sau cel real declansat prin procese de ardere si de termodegradare;
    b) impactul direct al incendiilor prin urmatoarele consecinte:
    - numarul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;
    - valoarea pierderilor materiale;
    - numarul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;
    - efectele negative asupra unor factori de mediu (paduri, culturi, apa, aer etc.);
    c) capacitatea operationala a fortelor si mijloacelor specializate de raspuns, prestabilite sau concentrate efectiv, pentru:
    - evacuare, salvare si protectie;
    - limitarea si stingerea incendiilor;
    - inlaturarea operativa a unor urmari ale incendiilor;
    d) costurile recuperarii si reabilitarii.
    Art. 18
    Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecintele directe si clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului urmator:
________________________________________________________________________
  Niveluri    Consecinte directe     Clasificarea incendiilor
de gravitate
________________________________________________________________________
     1         minore             inceput de incendiu
________________________________________________________________________
     2         semnificative      incendiu notabil sau moderat
________________________________________________________________________
     3         grave              incendiu important sau mare
________________________________________________________________________
     4         foarte grave       incendiu foarte important sau sinistru
________________________________________________________________________
     5         catastrofale       incendiu major sau catastrofal
________________________________________________________________________
     6         dezastruoase       incendiu in masa sau dezastru
________________________________________________________________________

    Art. 19
    Nivelul riscului de incendiu acceptat poate fi stabilit, dupa caz, de catre:
    a) proiectanti, prin documentatiile tehnice elaborate;
    b) patron, prin strategia de aparare impotriva incendiilor, adoptata in interiorul unitatii sale;
    c) autoritatile abilitate sa elaboreze si sa emita reglementari tehnice in domeniul apararii impotriva incendiilor.
    Art. 20
    In situatiile in care riscul de incendiu existent depaseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitatii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin masuri de prevenire (reducerea factorilor de risc), respectiv prin masuri de limitare, localizare si lichidare a incendiului, precum si de limitare si inlaturare a consecintelor acestuia.

    Sectiunea a 2-a
    Metode de evaluare a riscurilor de incendiu

    Art. 21
    Pentru evaluarea riscurilor de incendiu, in raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluarii (proiectare, executie, exploatare, postutilizare) si de functiile acestuia (civila, de productie, mixta etc.), se pot utiliza urmatoarele tehnici, procedee si metode, denumite in continuare metode: matematice, analitice, grafice si/sau combinate.
    Art. 22
    (1) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu constau in determinarea unei valori numerice atasate sistemului supus evaluarii. Valoarea numerica in cauza se determina cu o formula de calcul in care intervin ca necunoscute factorii de risc, consecintele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale masurilor de protectie la foc prevazute, precum si posibilitatea de activare a factorilor de risc, fiecare dintre acesti factori fiind cuantificati (exprimati prin valori numerice) cu ajutorul unor scari convenabil alese.
    (2) Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu se diferentiaza prin formula de calcul si scarile de cuantificare adoptate.
    (3) Generic, formulele de calcul pot fi de forma:

                  P x G
    R incendiu = -------- x a,
                    M

    in care:
    R incendiu - riscul de incendiu existent;
    P, G       - pericolul potential de incendiu generat de factorii de risc
                 existenti, respectiv gravitatea consecintelor posibile ale
                 incendiului;
    M          - totalitatea masurilor de protectie la foc asigurate;
    a          - coeficient care exprima probabilitatea de activare a factorilor
                 de risc, diferentiat pe tipuri de obiective si natura
                 factorilor de risc.
    (4) Factorii P, G, M si a sunt la randul lor exprimati prin relatii de calcul in care necunoscutele sunt elemente specifice categoriei de factori. Formulele de calcul pot fi de tip aditiv (sume de termeni) sau multiplicativ (produs de factori), in functie de modul in care se aleg scarile de cuantificare.
    (5) Valoarea obtinuta pentru riscul de incendiu R incendiu se compara cu anumite valori ale riscului acceptat pentru tipul de obiectiv, notat generic cu Ri acceptat.
    (6) Se considera ca situatia analizata este acceptabila daca:

    R incendiu </= Ri acceptat

    Art. 23
    Metodele analitice de evaluare a riscului de incendiu constau in identificarea si analizarea, pe baza unor algoritmi logici, a tuturor disfunctiilor ce pot aparea in sistemul supus evaluarii si a caror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.
    Art. 24
    (1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazeaza pe exprimarea riscului de incendiu ca o functie de 2 parametri globali si compararea functiei cu anumite domenii de acceptabilitate.
    (2) De regula, parametrii globali acceptati sunt: probabilitatea P de aparitie a evenimentului si nivelurile de gravitate G a consecintelor, ambii parametri fiind cuantificati cu un anumit numar de valori.
    (3) Astfel, riscul de incendiu se exprima generic printr-o relatie de forma:

    R incendiu = f (P, G)

    (4) Scara de evaluare a nivelurilor de gravitate G poate fi adoptata conform art. 18, iar cea de estimare a probabilitatii globale P de aparitie poate fi adoptata conform art. 14.
    (5) Daca se reprezinta intr-un sistem de coordonate P - G, cu scarile propuse, se obtine un anumit numar de zone care pot fi grupate in doua domenii: riscuri acceptabile si riscuri inacceptabile.
    (6) Domeniile de acceptabilitate sau de inacceptabilitate se stabilesc pe baza experientei anterioare sau a rationamentelor previzionale.
    (7) Riscul de incendiu atasat unui sistem aflat intr-o situatie data va corespunde unui punct in una dintre zonele reprezentarii P - G, situandu-se astfel in unul dintre domeniile amintite.

      G       ^
 (GRAVITATE)  |
            5 |.............................................
              |        :        :        :        :        :
            4 |________:........:........:........:........:
              |        |DOMENIUL RISCURILOR INACCEPTABILE  :
            3 |........|........:........:........:........:
              |        |        :        :        :        :
            2 |........|________:........:........:........:
              |        :        |        :        :        :
            1 |........:........|________:________:........:
              |        :        :        :        |        :
              |........:........:........:........|________:
            0 | DOMENIUL RISCURILOR ACCEPTABILE            |
              |________:________:________:_________________|_________________\
                                                                             /
              improbabil extrem    rar    probabil frecvent        P
                         de rar                              (PROBABILITATE)


      G       ^
 (GRAVITATE)  |
            5 |____________________________________________
              |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |
            4 |________|________|________|________|________|
              |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |
            3 |________|________|________|________|________|
              |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |
            2 |________|________|________|________|________|
              |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |
            1 |________|________|________|________|________|
              |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |
              |________|________|________|________|________|
            0 |   01   |   02   |   03   |   04   |   05   |
              |________|________|________|________|________|_________________\
                                                                             /
              improbabil extrem    rar    probabil frecvent        P
                         de rar                              (PROBABILITATE)
                 (1)       (2)     (3)       (4)      (5)

    CAP. 4
    Controlul riscurilor de incendiu

    Art. 25
    (1) Controlul riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul masurilor tehnice si organizatorice destinate mentinerii (reducerii) riscurilor in limitele de acceptabilitate stabilite.
    (2) In ordinea adoptarii lor masurile sunt: stabilirea prioritatilor de actiune, implementarea masurilor de control, gestionarea si monitorizarea riscurilor.
    Art. 26
    (1) Stabilirea prioritatilor de actiune reprezinta procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra carora este prioritar sa se actioneze.
    (2) La stabilirea prioritatilor de actiune se vor avea in vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu, respectiv probabilitatea de aparitie si gravitatea consecintelor incendiilor.
    Art. 27
    Implementarea masurilor de control al riscurilor de incendiu se realizeaza, dupa caz, prin:
    a) asigurarea unei examinari sistematice si calificate a factorilor determinanti de risc;
    b) stabilirea si elaborarea responsabilitatilor, sarcinilor, regulilor, instructiunilor si masurilor privind apararea impotriva incendiilor si aducerea acestora la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si persoanelor interesate;
    c) stabilirea persoanelor cu atributii privind punerea in aplicare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
    d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, a personalului necesar interventiei si a conditiilor pentru pregatirea acestuia;
    e) reluarea etapelor de identificare si evaluare a riscului de incendiu la schimbarea conditiilor preliminate.
    Art. 28
    Gestionarea riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul activitatilor de fundamentare, elaborare si implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare si combatere a riscurilor de incendiu, incluzand si procesul de luare a deciziilor in situatiile de producere a unui astfel de eveniment.
    Art. 29
    Monitorizarea gestionarii riscurilor de incendiu reprezinta procesul de supraveghere a modului de desfasurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, de analizare a eficientei masurilor intreprinse in raport cu rezultatele obtinute si de luare a deciziilor care se impun.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 30
    (1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor elabora metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta.
    (2) Metodele si procedurile prevazute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 31
    (1) Persoanele fizice care, potrivit legii, examineaza sistemele constructive, dispozitivele, echipamentele si instalatiile tehnologice in vederea identificarii, evaluarii si controlului riscurilor de incendiu trebuie sa fie calificate si atestate in acest sens, pe baza standardelor ocupationale.
    (2) Persoanele juridice care au in obiectul de activitate si identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu trebuie sa faca dovada ca dispun de angajati avand calificarea prevazuta la alin. (1).
    (3) Identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu se pot face si de catre proiectanti, persoane fizice sau juridice, pentru constructiile, instalatiile tehnologice si alte amenajari proiectate de acestia.
    Art. 32
    (1) La nivel teritorial identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu cuprind urmatoarele categorii de riscuri: industrial, de transport, al constructiilor, natural si social.
    (2) Evaluarea riscurilor in profil teritorial se efectueaza de personalul unitatilor si subunitatilor de pompieri militari, pe baza metodelor si procedurilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

    ANEXA 1
    la metodologie

                         DEFINITII. TERMINOLOGIE

    Agent - factor activ rezultat in caz de incendiu, care provoaca diferite fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu actiuni si efecte asupra constructiilor, instalatiilor si a utilizatorilor.
    Ardere (combustie) - reactie de combinare a unui material cu oxigenul, insotita de degajare de caldura si, in general, de emisie de flacari si/sau incandescenta si/sau degajare de fum.
    Arson - termen de origine engleza, intraductibil, ce desemneaza cauzele incendiilor provocate prin actiuni criminale.
    Banca de date autorizata - situatie statistica a cauzelor de incendii produse intr-un anumit domeniu de activitate, intocmita de organul de specialitate al administratiei publice centrale care coordoneaza activitatea respectiva sau de catre o alta autoritate ori asociatie profesionala care detine competenta profesionala prevazuta de reglementari specifice.
    Combustibilitate - proprietate a unor corpuri, materiale sau substante de a arde in prezenta aerului, dupa aprinderea lor.
    Clasa de combustibilitate - caracteristica (clasificare) a unui material sau element de constructie, exprimata in functie de posibilitatea de a se aprinde usor sau greu si de capacitatea de a contribui la dezvoltarea incendiului.
    Clasa de periculozitate - caracteristica (clasificare) a materialelor si/sau a substantelor care se depoziteaza, exprimata in functie de contributia pe care o aduc la aparitia si dezvoltarea incendiilor, precum si de sensibilitatea lor la efectele acestora.
    Densitate de sarcina termica - raportul dintre sarcina termica si suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu.
    Imprejurare (conditie) preliminata - situatie in care se poate gasi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale, cu sau fara participarea factorului uman, care poate genera si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu.
    Incendiu - proces de combustie complex, cu evolutie aleatorie, definit de urmatoarele elemente:
    a) existenta materialului combustibil si actiunea unei surse de aprindere (de initiere a incendiului);
    b) initierea si dezvoltarea in spatiu si in timp a unei arderi si scaparea ei de sub control;
    c) producerea de pierderi materiale si/sau umane in urma arderii;
    d) necesitatea interventiei printr-o actiune de stingere, cu scopul intreruperii si lichidarii procesului de ardere.
    Risc de incendiu - stare exprimata prin relatia de interdependenta intre probabilitatea globala de initiere a unui incendiu si gravitatea consecintelor evenimentului respectiv. De regula, relatia este exprimata prin produsul celor 2 parametri.
    Risc de incendiu acceptat - nivel limita al riscului de incendiu existent, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitatii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului respectiv.
    Sistem - ansamblu de elemente materiale, umane si/sau informationale asociate intr-o relatie de interdependenta, situat intr-un mediu dat, care indeplineste una sau mai multe functii specificate, in scopul desfasurarii corespunzatoare a uneia sau mai multor activitati.
    Sarcina termica (de incendiu)   cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin ardere totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.
    Sursa de aprindere (initiere a arderii)   fenomen fizic, chimic sau de alta natura care genereaza o cantitate de energie capabila de a initia aprinderea unui material sau mediu combustibil.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 87/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 87 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu