Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 66/N din 30 iunie 2000

pentru aprobarea Specificatiei tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singura banda de circulatie din mediul rural. Indicativ ST-022-1999

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 396 din 24 august 2000


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
    in temeiul art. 2 alin. (23) si al art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Specificatia tehnica pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singura banda de circulatie din mediul rural. Indicativ ST-022-1999, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.

                      p. Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                          Serban Teodor Antonescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                           SPECIFICATIE TEHNICA
pentru proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singura banda de circulatie din mediul rural. Indicativ ST-022-1999

    CAP. 1
    Generalitati

    1.1. Conditii de aplicare
    1.1.1. Prezenta reglementare tehnica cuprinde norme tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor cu o singura banda de circulatie, de interes local, atat ale celor existente, cat si ale celor noi.
    1.1.2. Aceste drumuri se caracterizeaza prin benzi de circulatie cu latime minima de 2,75 m pentru drumuri clasa tehnica V si 3,00 m pentru drumuri clasa tehnica IV.
    1.1.3. Drumurile de interes local sunt drumuri cu trafic redus si foarte redus, care in prezent sunt in cea mai mare parte greu accesibile si chiar impracticabile in perioade lungi.
    1.1.4. Drumurile cu o singura banda de circulatie se realizeaza si in mai multe etape. In prima etapa se va realiza o singura banda de circulatie pentru asigurarea accesibilitatii si confortului minim, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, urmand ca in viitor, de la caz la caz, pe masura dezvoltarii traficului, sa se realizeze benzile urmatoare.
    1.1.5. Drumurile de interes local se proiecteaza, se executa, se exploateaza si se intretin in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    1.1.6. Ampriza drumurilor si alinierea constructiilor in lungul acestora respecta prevederile planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. Prin aceasta se urmaresc si se realizeaza legaturi directe intre sistemul constructiv al drumului si perspectiva lui de dezvoltare in concordanta cu prevederile planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
    1.2. Definitii
    1.2.1. In conformitate cu prevederile ordinelor ministrului transporturilor nr. 45/1998, nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane si nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, se definesc:
    a) drumuri comunale - drumurile publice care asigura legaturile dintre orase sau resedinte de comuna si satele care le apartin;
    b) drumuri vicinale - drumurile care deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limita acestora;
    c) strazi de categoria a IV-a - drumurile publice din interiorul localitatilor care asigura accesul la locuinte si servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus;
    d) strazi secundare din localitatile rurale - drumurile publice cu o singura banda de circulatie pentru trafic de intensitate redusa.

    CAP. 2
    Proiectarea drumurilor de interes local

    2.1. - (1) Studiul geotehnic se efectueaza conform prevederilor standardelor in vigoare - STAS 1242/1-89, 1242/2-83, 1242/3-87, 1242/4-85, 1242/5-88, 1242/6,9-76, 1242/7-84 -, cuprinde obligatoriu identificarea stratului de fundare conform STAS 1243-88, inclusiv determinarea sensibilitatii la inghet-dezghet conform STAS 1709/1,2,3-90.
    (2) Volumul, natura si programul incercarilor de laborator se stabilesc, de la caz la caz, de catre proiectant, de comun acord cu realizatorii studiilor geotehnice.
    2.2. Pentru platforma drumului se respecta prevederile ordinelor ministrului transporturilor nr. 45/1998, nr. 49/1998 si nr. 50/1998.
    2.3. - (1) Partea carosabila se realizeaza in prima etapa pentru o singura banda de circulatie, pentru asigurarea accesibilitatii si a confortului minim - inlaturarea noroiului, prafului -, cu platforme de intalnire care se stabilesc in functie de intensitatea traficului si de conditiile locale, in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998, conform anexei nr. 1.
    (2) Pentru asigurarea depasirilor si a circulatiei in ambele sensuri se prevede amplasarea unor platforme de intalnire, in functie de intensitatea traficului din sectorul respectiv, la o distanta de vizibilitate de pana la maximum 300 m.
    (3) Partea carosabila formata dintr-o singura banda de circulatie se amplaseaza pe una dintre benzile de circulatie din profilul transversal tip final, conform anexei nr. 2.
    2.4. - (1) Acostamentele se realizeaza cu latime diferita, in functie de dimensiunile normale ale platformei, avand o banda consolidata de 0,50 m, conform anexei nr. 3.
    (2) Panta transversala este de 5%, iar banda consolidata de 0,50 m are grosimea minima de 0,15 m.
    2.5. Elementele profilului transversal sunt prevazute in anexa nr. 3.
    2.5.1. Panta transversala in profilul normal este de 5%, atat a partii carosabile, cat si a acostamentelor cu o toleranta de 1%, pentru scurgerea completa a apelor.
    2.5.2. Drumul se realizeaza de regula in rambleu - minimum 0,50 m deasupra terenului natural -, iar cand nu este posibil se realizeaza santuri avand adancimea de minimum 0,50 m si latimea la fundul santului de 0,40 m.
    2.5.3. Descarcarea apelor din santuri se face la distante cat mai mici, in functie de configuratia terenului, pentru a se evita stagnarea apelor in zona drumului, conform STAS 10796/1-77 si STAS 10796/2-79.
    2.5.4. Podurile si podetele se proiecteaza si se executa pentru solutia definitiva prevazuta in planul de urbanism si amenajare a teritoriului.
    2.5.5. Taluzurile se stabilesc de proiectant pe baza studiilor geotehnice de laborator, in functie de natura terenului, de inaltimea rambleului si/sau de adancimea debleului, conform STAS 2914-84 si STAS 2916-87.
    2.6. - (1) Profilul longitudinal se proiecteaza conform STAS 495-91, STAS 863-85 si STAS 10144/3-91.
    (2) Linia proiectata din profilul longitudinal al drumului este cu circa 0,50 m mai sus fata de nivelul apelor extraordinare, cu exceptia drumurilor vicinale temporar inundabile.
    (3) Linia proiectata din profilul longitudinal al strazilor se realizeaza astfel incat sa colecteze si sa evacueze apele din zonele riverane.
    2.7. Elementele geometrice ale traseului se proiecteaza pentru solutia finala a drumului, prevazuta in planul de urbanism si amenajare a teritoriului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.8. Amenajarea sectoarelor de drum fara vizibilitate
    2.8.1. Pentru evitarea accidentelor pe sectoarele de drum fara vizibilitate si in cazul rambleelor inalte (STAS 1948/1-91) este obligatorie executarea celor doua benzi de circulatie ale drumului, atat pe lungimea fara vizibilitate, cat si pe un spatiu de siguranta de 25 m inainte si dupa lungimea sectorului fara vizibilitate.
    2.9. Principii de proiectare a complexelor rutiere
    2.9.1. Proiectantul este obligat sa analizeze solutiile de proiectare in functie de resursele locale.
    2.9.2. Pentru terasamente gradul de compactare PROCTOR normal trebuie sa fie mai mare de 95% si deformabilitatea cu parghia Benkelman se verifica la umiditate optima de compactare, conform Instructiunilor tehnice departamentale CD 31/94 si Instructiunilor privind controlul calitatii terasamentelor rutiere AND 530-96.
    2.9.3. - (1) Stratul de forma proiectat trebuie sa aiba o deflexiune de maximum 2 mm.
    (2) Stratul de forma se executa conform STAS 12253-84, iar grosimea lui se stabileste prin calcule conform CD 31/94.
    (3) Amenajarea stratului de forma se realizeaza pe intreaga platforma a drumului cu pante transversale de 5%, cu o toleranta de 1% .
    (4) La nivelul stratului de forma este obligatorie realizarea drenarii apelor de infiltratie printr-un strat drenant.
    2.9.4. - (1) Pe stratul de forma se prevede obligatoriu un strat drenant. Acesta poate fi realizat din material granular cu o grosime de minimum 10 cm sau alte solutii alternative pe toata platforma drumului, pana la taluzuri.
    (2) Stratul drenant se executa cu cel putin 7 cm mai sus fata de fundul santurilor laterale ale drumului, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79.
    2.9.5. - (1) Stratul de fundatie se proiecteaza pentru o singura banda de circulatie, conform pct. 2.3.
    (2) Stratul de fundatie proiectat cu o grosime minima de 15 cm trebuie sa aiba o deflexiune admisibila de 1,6 mm. Verificarea calitatii terasamentelor, a straturilor de fundatie si a straturilor de forma se efectueaza in conformitate cu STAS 2914-84, STAS 12253-84 si STAS 6400-84.
    (3) Pentru realizarea stratului de fundatie se pot aplica solutii alternative, in functie de resursele locale, pe baza de calcule tehnico-economice, utilizandu-se tehnologii performante.
    2.10. Suprafata de rulare si impermeabilizare
    (1) La drumurile cu trafic redus si foarte redus se aplica metoda consolidarilor succesive. Proiectarea si executia drumurilor cu o singura banda de circulatie se opresc la nivelul stratului de fundatie, executandu-se obligatoriu o impermeabilizare cu tratament bituminos in doua straturi pe partea carosabila si pe benzile consolidate ale acostamentelor.
    (2) Impermeabilizarea suprafetei de rulare mareste durata de exploatare si inlatura aparitia poluarii prin disparitia prafului, asigurand conditii minime de confort.
    (3) Impermeabilizarea suprafetei de rulare se aplica pe straturile de fundatie realizate din agregate naturale sau macadamuri imediat dupa executie, dar nu mai tarziu de data de 15 septembrie a fiecarui an.
    2.11. - (1) Durata normala de functionare pentru drumurile de interes local din mediul rural, in solutiile prezentate, este de 3 - 5 ani, conform Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, si altor reglementari legale in vigoare.
    (2) Dupa 3 - 5 ani de exploatare se va adopta solutia tehnica de consolidare a drumurilor de interes local, tinandu-se seama si de traficul atras.

    CAP. 3
    Executia drumurilor de interes local

    3.1. - (1) In functie de solutia adoptata de proiectant si acceptata de beneficiar, lucrarile se executa conform reglementarilor tehnice in vigoare.
    (2) Posibilitatile de realizare a stratului de fundatie cu tehnologii curente (clasice) si tehnologii noi performante:
    3.1.1. Tehnologii curente (clasice) pentru strat de fundatie din:
    a) pamanturi stabilizate mecanic STAS 10473/1-87:
    - materialele din care se executa stratul de fundatie: pamanturi necoezive conform STAS 1243-88, materiale rezultate din impietruirile existente scarificate, balasturi si pietrisuri concasate si resturi de cariera;
    - proprietatile fizice ale materialelor: indicele de plasticitate Ip = 6 ... 8% si echivalentul de nisip EN 30%, granulozitatea materialelor conform limitelor din diagrama curbei de granulozitate avand partea fina (sub 0,071 mm) cuprinsa intre 6 ... 12%, iar dimensiunea maxima a granulelor sa nu depaseasca 71 mm, umiditatea optima de compactare Wopt. conform STAS 1913/13-83, continutul in elemente moi si gelive maximum 5%;
    - grosimea minima admisa a unui strat de pamant stabilizat mecanic este de 15 cm dupa compactare;
    b) agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici STAS 10473/2-86:
    - stabilizare cu lianti hidraulici: ciment Portland P40 - SR 388-80, ciment cu adaosuri PC 35 SR 1500-96, ciment pentru drumuri CD 40 STAS 10092-78;
    - stabilizare cu lianti puzzolanici: zgura de furnal SR 648-96, cenusa de termocentrala STAS 8819-88, var bulgari SRENV 459-1:97, var nehidratat STAS 9310-77, var hidratat in pulbere SRENV 459-1:97, clorura de calciu tehnic STAS 2073-75;
    - grosime minima dupa compactare 15 cm cu abatere de -1cm, +2 cm, hidraulici sau puzzolanici;
    c) macadam asfaltic semipenetrat si penetrat SR 1120-95:
    - materiale: piatra sparta sort 40 - 63 mm STAS 667-90, split sort 8 - 16 mm sau 16 - 25 mm STAS 667-90, criblura sort 3 - 8 mm, 8 - 16 mm sau 16 - 25 mm STAS 667-90, nisip sort 0 - 7 mm STAS 662-89;
    - lianti pentru penetrare: bitum neparafinos pentru drumuri SR 754-99, emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida STAS 8877-72;
    - grosimea dupa compactarea definitiva este de 10 cm cu abateri limita de 10%;
    d) macadam protejat cu tratament bituminos dublu SR 179-95, STAS 599-87:
    - tratamentul bituminos dublu se executa cu bitum de penetratie ales de proiectant in functie de zona climatica; pentru prima stropire se acopera cu criblura 8 - 16 mm cilindrata, urmata de asternerea criblurii 3 - 8 mm dupa a doua stropire cu bitum, continuandu-se cilindrarea pana la fixarea criblurii;
    - inainte de aplicarea tratamentului bituminos dublu stratul de fundatie de macadam se pregateste conform SR 179-95, pentru asigurarea necesara cu 0,7 - 1,0 kg/mp bitum;
    - grosimea minima dupa compactare: 10 cm;
    e) macadam indopat:
    - piatra de rezistenta sort 40 - 63 mm, fixata prin cilindrare, in ale carei goluri se introduce criblura sau split bitumat (piatra de indopare). Piatra de indopare se asterne doua reprize, prima repriza servind pentru indoparea sortului de rezistenta, iar a doua repriza, ca strat de uzura pentru imbracaminte;
    - macadamul indopat se inchide cu tratament bituminos;
    - a doua repriza de asternere a splitului bitumat poate fi inlocuita, in functie de necesitati si posibilitati, cu un covor asfaltic;
    - splitul pentru indopare si uzura se bitumeaza, in cantitate de 4 - 4,5% din masa splitului, iar nisipul pentru inchiderea porilor se bitumeaza usor, cu bitum de acelasi tip, in cantitate de 2% din masa nisipului;
    - inainte de bitumare splitul trebuie sa fie uscat si fara praf;
    - pentru bitumare splitul va avea temperatura de 100 - 130 grade C, iar bitumul de circa 150 grade C;
    - peste stratul de uzura definitiv compactat se raspandeste uniform si se cilindreaza nisipul bitumat pentru inchiderea porilor. Dupa aceasta operatiune imbracamintea se da in circulatie. La realizarea stratului de macadam indopat, in loc de criblura si split poate fi folosit si nisip bituminos;
    f) pietruiri impregnate cu emulsii bituminoase:
    - se pot utiliza emulsii bituminoase pentru impregnarea impietruirilor: emulsii cu rupere rapida, emulsii speciale pentru impregnare.
    3.1.2. Tehnologiile noi se vor aplica conform agrementelor tehnice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale Hotararii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

    CAP. 4
    Exploatare si intretinere

    4.1. Factorii implicati au obligatia sa urmareasca si sa realizeze remedierea rapida a eventualelor degradari produse, pentru asigurarea integritatii drumului pe intreaga ampriza si a conditiilor de extindere viitoare a acestuia la latimea finala.
    4.2. Detinatorii drumurilor, la care se refera prezenta reglementare tehnica, vor respecta obligatoriu "Normativul de intretinere pentru drumuri" - AND 554/1999 -, precum si "Nomenclatorul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999.
    4.3. Toti factorii implicati si detinatorii de drumuri vor respecta, potrivit competentelor care le revin, prevederile standardelor si reglementarilor legale in vigoare prevazute in anexa nr. 4.

    Dispozitii finale

    5.1. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta specificatie tehnica.

    ANEXA 1

    CORELAREA CATEGORIILOR DE DRUMURI, DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL SI ADMINISTRATIV, CU CLASELE TEHNICE
 __________________________________________________________________________
| CATEGORIA |  LEGATURI INTRE | CLASA | NUMAR DE | LATIMEA  |  VITEZA DE   |
|FUNCTIONALA|   CATEGORIILE   |TEHNICA| BENZI DE |BENZII DE |  PROIECTARE  |
|           |  FUNCTIONALE SI |       |CIRCULATIE|CIRCULATIE|     km/h     |
|           | CLASELE TEHNICE |       |          |          |______________|
|           |                 |       |          |          |SES|DEAL|MUNTE|
|___________|_________________|_______|__________|__________|___|____|_____|
|AUTOSTRAZI |---------------->|       |          |          |   |    |     |
|___________|   |------------>|   I   |min 2 x 2 |   1,75   |120|100 |  80 |
|DRUMURI    |_  |             |       |          |          |   |    |     |
|EXPRES     | | |             |_______|__________|__________|___|____|_____|
|___________| | |             |       |          |          |   |    |     |
|DRUMURI    | | |             |       |          |          |   |    |     |
|NATIONALE  |-|-|------------>|       |          |          |   |    |     |
|EUROPENE   |-|-|------------>|  II   |     4    |   1,50   |100| 80 |  60 |
|___________| | | |---------->|       |          |          |   |    |     |
|DRUMURI    | | | |   |------>|       |          |          |   |    |     |
|NATIONALE  |-|-|-|   |       |_______|__________|__________|___|____|_____|
|PRINCIPALE | | | |   |       |       |          |          |   |    |     |
|___________| | | |   |       |       |          |          |   |    |     |
|DRUMURI    | | |-|---|------>|  III  |     2    |   1,50   | 80| 50 |  40 |
|NATIONALE  | |---|---|------>|       |          |          |   |    |     |
|SECUNDARE  |     |---|------>|       |          |          |   |    |     |
|           |_____|_  |------>|       |          |          |   |    |     |
|___________|     | | |       |_______|__________|__________|___|____|_____|
|DRUMURI    |-----|-|-|       |       |          |          |   |    |     |
|JUDETENE   |     | | |       |       |          |          |   |    |     |
|___________|     |-|-|------>|       |          |          |   |    |     |
|DRUMURI    |       |-|------>|  IV   |     2    |   3,00   | 60| 40 |  30 |
|COMUNALE   |       | |------>|       |          |          |   |    |     |
|           |-------|-|-|---->|       |          |          |   |    |     |
|___________|       | | |     |_______|__________|__________|___|____|_____|
|DRUMURI    |       |-|-|---->|       |          |          |   |    |     |
|VICINALE   |         |-|---->|       |          |          |   |    |     |
|           |           |---->|   V   |     2    |   1,75   | 50| 40 |  25 |
|           |---------------->|       |          |          |   |    |     |
|___________|_________________|_______|__________|__________|___|____|_____|

    La racordarea drumurilor publice din afara localitatilor cu cele din interiorul localitatilor trebuie aplicat principiul conform caruia drumurile publice din afara localitatilor trebuie sa continue cu drumuri de acelasi rang sau de rang superior in traversarea localitatilor.

    ANEXA 2

    Figura 1, reprezentand PROFIL TRANSVERSAL TIP FINAL, se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, pagina 5.

    ANEXA 3

    Figura 2, reprezentand PROFIL TRANSVERSAL, se gaseste publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, pagina 5.

    ANEXA 4

                             LISTA
cuprinzand standardele si reglementarile legale in vigoare

 1. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997      privind regimul drumurilor, aprobata
                                          si modificata prin Legea nr. 82/1998,
                                          republicata
 2. Ordinul ministrului transporturilor   pentru aprobarea Normelor tehnice
    nr. 45/1998                           privind proiectarea, construirea si
                                          modernizarea drumurilor
 3. Legea nr. 50/1991                     privind autorizarea executarii
                                          constructiilor si unele masuri pentru
                                          realizarea locuintelor, republicata
 4. Legea                                 protectiei mediului nr. 137/1995,
                                          republicata
 5. Legea                                 protectiei muncii nr. 90/1996
 6. Ordinul ministrului muncii si         privind aprobarea Normelor specifice
    protectiei sociale nr. 357/1998       de protectie a muncii pentru
                                          exploatarea si intretinerea
                                          drumurilor si podurilor
 7. Hotararea Guvernului nr. 571/1998     pentru aprobarea categoriilor de
                                          constructii, instalatii tehnologice
                                          si alte amenajari care se supun
                                          avizarii si/sau autorizarii, privind
                                          prevenirea si stingerea incendiilor
 8. Hotararea Guvernului nr. 925/1995     pentru aprobarea Regulamentului de
                                          verificare si expertizare tehnica de
                                          calitate a proiectelor, a executiei
                                          lucrarilor si constructiilor
 9. Hotararea Guvernului nr. 525/1996     pentru aprobarea Regulamentului
                                          general de urbanism, cu modificarile
                                          ulterioare
10. Legea nr. 10/1995                     privind calitatea in constructii
11. AND 554-99                            pentru aprobarea Normativului de
                                          intretinere pentru drumuri
12. Ordinul ministrului transporturilor   privind aprobarea Nomenclatorului
    nr. 78/1999                           activitatilor de administrare,
                                          exploatare, intretinere si reparatii
                                          la drumuri publice, cu modificarile
                                          ulterioare
13. Hotararea Guvernului nr. 964/1998     pentru aprobarea clasificatiei si a
                                          duratelor normale de functionare a
                                          mijloacelor fixe
14. Hotararea Guvernului nr. 766/1997     pentru aprobarea unor regulamente
                                          privind calitatea in constructii
15. AND 530/96                            pentru aprobarea Instructiunilor
                                          privind controlul calitatii
                                          terasamentelor
16. CD 31/94                              Instructiuni tehnice departamentale
                                          pentru determinarea prin
                                          deflectografie si deflectometrie a
                                          capacitatii portante si a sistemelor
                                          rutiere semirigide
17. Proiect tip T 3121                    Sisteme rutiere tip rigide si suple
                                          pentru strazi ISLGC/86
18. SR 179-95                             Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii
                                          tehnice generale de calitate
19. STAS 174-83                           Lucrari de drumuri. Imbracaminti
                                          bituminoase cilindrate executate la
                                          cald. Conditii tehnice generale de
                                          calitate.
20. STAS 599-87                           Lucrari de drumuri. Tratamente
                                          bituminoase. Conditii tehnice
                                          generale de calitate
21. STAS 662-89                           Lucrari de drumuri. Agregate naturale
                                          de balastiera
22. STAS 667-90                           Agregate naturale si piatra
                                          prelucrata pentru drumuri. Conditii
                                          tehnice generale de calitate
23. STAS 730-89                           Agregate naturale pentru lucrari de
                                          cai ferate si drumuri. Metode de
                                          incercare
24. STAS 863-85                           Lucrari de drumuri. Elemente
                                          geometrice ale traseelor, prescriptii
                                          de proiectare
25. STAS 1120-95                          Lucrari de drumuri. Straturi de baza
                                          si imbracaminti bituminoase de
                                          macadam semipenetrat si penetrat
26. STAS 1242/2-83                        Teren de fundare. Cercetari
                                          geologico-tehnice specifice traseelor
                                          de drumuri
27. STAS 1243-88                          Teren de fundare. Clasificarea si
                                          identificarea pamanturilor
28. STAS 1598/2-89                        Lucrari de drumuri. Incadrarea
                                          imbracamintilor la lucrari de
                                          constructii noi si modernizari de
                                          drumuri
29. STAS 1709/1-89                        Actiunea fenomenului de
                                          inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
                                          Adancimea de inghet in complexul
                                          rutier. Prescriptii de calcul
30. STAS 1709/2-90                        Actiunea fenomenului de
                                          inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
                                          Prevenirea si remedierea degradarilor
                                          din inghet-dezghet. Prescriptii
                                          tehnice
31. STAS 1709/3-90                        Actiunea fenomenului de
                                          inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
                                          Determinarea sensibilitatii la inghet
                                          a pamanturilor de fundatie. Metode de
                                          determinare.
32. STAS 1913/13-83                       Teren de fundare. Determinarea
                                          caracteristicilor de compactare.
                                          Incercarea PROCTOR
33. STAS 2900-89                          Lucrari de drumuri. Latimea
                                          drumurilor
34. STAS 2914/94                          Lucrari de drumuri. Terasamente.
                                          Conditii tehnice generale de calitate
35. STAS 3300/1-85                        Teren de fundare. Principii generale
                                          de calcul
36. STAS 3300/2-85                        Teren de fundare. Calculul terenului
                                          de fundare in cazul fundarii directe
37. STAS 6400-84                          Lucrari de drumuri. Straturi de baza
                                          si de fundatie. Conditii tehnice
                                          generale de calitate
38. STAS 8840-83                          Lucrari de drumuri. Straturi de
                                          fundatii din pamanturi stabilizate
                                          mecanic. Conditii tehnice generale de
                                          calitate
39. STAS 9095-90                          Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra
                                          bruta sau bolovani
40. STAS 10144/1-90                       Strazi. Profiluri transversale.
                                          Prescriptii de proiectare
41. STAS 10144/2-91                       Strazi. Trotuare, alei de pietoni si
                                          piste de ciclisti. Prescriptii de
                                          proiectare.
42. STAS 10144/3-91                       Elemente geometrice ale strazilor.
                                          Prescriptii de proiectare
43. STAS 10144/4-95                       Amenajarea intersectiilor pe strazi.
                                          Clasificarea si prescriptii de
                                          proiectare
44. STAS 10473/1-87                       Lucrari de drumuri. Straturi din
                                          agregate naturale sau pamanturi
                                          stabilizate cu ciment. Conditii
                                          tehnice generale de calitate
45. STAS 10473/2-86                       Lucrari de drumuri. Straturi rutiere
                                          din agregate naturale sau pamanturi
                                          stabilizate cu lianti hidraulici sau
                                          puzzolanici. Metode de determinare si
                                          incercare
46. STAS 10796/1-77                       Lucrari de drumuri. Constructii anexe
                                          pentru colectarea si evacuarea
                                          apelor, rigole, santuri si casiuri.
                                          Prescriptii de proiectare si executie
47. STAS 10796/2-79                       Lucrari de drumuri. Constructii anexe
                                          pentru colectarea si evacuarea
                                          apelor, rigole, santuri si casiuri.
                                          Prescriptii de proiectare si executie
48. STAS 10796/3-88                       Lucrari de drumuri. Constructii
                                          pentru colectarea apelor. Drenuri de
                                          colectare a apelor. Prescriptii de
                                          proiectare si amplasare
49. STAS 12253-84                         Lucrari de drumuri. Straturi de
                                          forma. Conditii tehnice generale de
                                          calitate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 66/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 66 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 66/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu