Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 651 din 2 august 2007

privind modificarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 583 din 24 august 2007In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementarea tehnică „Indrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagmele de mai jos se înlocuiesc după cum urmează:

a) sintagma „rezistenţă şi stabilitate" cu sintagma „rezistenţă mecanică şi stabilitate";

b)  sintagma „siguranţă la foc" cu sintagma „securitate la incendiu";

c)   sintagma „igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului" cu sintagma „igienă, sănătate şi mediu";

d)  sintagma „izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie" cu sintagma „economie de energie şi izolare termică".

2.  Litera b) a alineatului (3) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru expert tehnic - vechimea în funcţie de minimum 12 ani."

3.  Literele b) şi c) ale articolului 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) inginerul constructor, arhitectul şi inginerul de instalaţii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea şi o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani;

c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistenţei şi stabilităţii terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ şi o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, execuţie, învăţământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani."

4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Taxa de examinare în vederea atestării tehnico-profesionale a specialiştilor cu activitate în construcţii se suportă de către candidat, pentru fiecare competenţă - verificator de proiecte, experţi tehnici sau responsabili tehnici cu execuţia - în cuantum de 150 RON, care se achită în contul de venituri extrabugetare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

(2) Din sumele rezultatele potrivit prevederilor alin. (1) se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de capital necesare desfăşurării activităţii de atestare tehnico-profesională."

Art. II. -Anexa nr. 2 la reglementarea tehnică se modifică şi va avea conţinutul cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - După anexa nr. 3 la reglementarea tehnică se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 la reglementarea tehnică, care va avea conţinutul cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 2 la reglementarea tehnică)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 4 la reglementarea tehnică)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

Direcţia Generală Tehnică în Construcţii

D-na / Dl ...........................................................................

Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Profesie..................................               ATESTAT

   __________           Pentru competenta:........................................

  |                    |          In domeniile:..................................................

  |                    |          .....................................................................

  |                    |          .....................................................................

  |                    |          In specialitatea:..............................................

  |__________|          .....................................................................

Privind cerinţele esenţiale:................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Director General

Semnătura titularului...............................

Sef Serviciu

Data eliberării:.........................................

Prezenta legitimaţie este valabilă însoţită de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.D.L.P.L.

Seria B     Nr.

Prezenta legitimaţie va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

LEGITIMAŢIE

Seria B    Nr.

Prelungit valabilitatea

 

pana la .........................

Prelungit valabilitatea

pana la .....................

Prelungit valabilitatea

 

pana la .......................

Prelungit valabilitatea

pana la .........................

Prelungit valabilitatea

pana la .....................

Prelungit valabilitatea

pana la .......................

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 651/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 651 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 651/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu