E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 631 din  3 noiembrie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 10 decembrie 2003

    In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (6) si ale art. 39 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare,

    presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 179/2003 privind raportarea derularii operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dubla utilizare, altele decat cele sensibile si foarte sensibile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2003.
    (2) La aceeasi data se abroga dispozitiile cu privire la regimul de control al exporturilor si importurilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare prevazute de:
    a) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999;
    b) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 23 august 2001;
    c) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 148/2001 pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, permise si alte documente prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001;
    d) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 159/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002;
    e) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 427/2003 privind valabilitatea formularelor-tip si a documentelor prevazute in ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 si nr. 148/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003.

         Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,
                             Nineta Barbulescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare

    Prezentele norme metodologice reglementeaza procedurile de inregistrare, licentiere, notificare si eliberare a documentelor necesare efectuarii operatiunilor de import, pentru operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, prevazute de Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, denumita in continuare Lege, de catre Agentia Nationala de Control al Exporturilor, denumita in continuare ANCEX.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Semnificatiile termenilor si expresiilor specifice utilizate in cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt:
    a) persoana - orice persoana fizica sau juridica romana ori rezidenta in Romania, inclusiv autoritatile publice, care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare;
    b) produse si tehnologii cu dubla utilizare - articole, software, tehnologii si servicii din domeniul industrial, care au dubla utilizare (civila si militara), precum si articole, tehnologii si servicii, inclusiv cele purtatoare de tehnologii informatice si de comunicatii, referitoare la dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice, biologice si la rachete purtatoare de asemenea arme;
    c) operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare - urmatoarele operatiuni cu astfel de produse si tehnologii:
    (i) exportul, reexportul, importul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, in regim vamal definitiv sau suspensiv, in afara ori din afara teritoriului Romaniei;
    (ii) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon, in afara sau din afara teritoriului Romaniei;
    (iii) operatiunile efectuate cu parteneri straini, care se refera la cumparari sau vanzari, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei;
    (iv) operatiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, in regim definitiv ori temporar, in afara sau din afara teritoriului Romaniei;
    (v) operatiunile de intermediere;
    (vi) asistenta tehnica;
    (vii) tranzitul international pe teritoriul Romaniei;
    (viii) transbordarile internationale efectuate pe teritoriul Romaniei;
    (ix) dezvoltarea si producerea in Romania a produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;
    d) operatiuni de intermediere - orice activitate desfasurata de persoane fizice sau juridice, in nume propriu ori in numele altei persoane, in scopul realizarii unor contacte intre vanzatori si cumparatori care intentioneaza sa incheie un contract care are ca obiect finantarea, transportul, expedierea sau intreprinderea oricaror alte actiuni care faciliteaza exportul ori importul de produse si tehnologii cu dubla utilizare dintr-un stat in altul;
    e) export - operatiunea care consta in scoaterea definitiva a marfurilor romanesti, atat cele produse in tara, precum si cele importate anterior, de pe teritoriul Romaniei;
    f) reexport - operatiunea care consta in scoaterea din tara a marfurilor straine aflate pe teritoriul Romaniei, care nu au fost vamuite, prin depunerea declaratiei vamale de reexport, in vederea vamuirii, cu exceptia cazului in care masurile de politica comerciala interzic operatiunea;
    g) import - operatiunea care consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in circuitul economic;
    h) asistenta tehnica - orice sprijin tehnic referitor la repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, intretinerea sau orice alt serviciu tehnic sub forma de instruire, perfectionare, transmitere de informatii de munca, aptitudini si servicii de consultanta. Asistenta tehnica include formele de asistenta transmise oral;
    i) dezvoltare - fazele anterioare productiei de serie, cum sunt: conceptia, cercetarea, proiectarea, analiza proiectarii, conceptul de proiectare, asamblarea si testarea de prototipuri, schemele pentru productia pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare in produs sau tehnologie, proiectul configuratiei, proiectul de integrare, planurile generale;
    j) regimuri internationale de control al exporturilor, organisme si tratate - Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, Conventia cu privire la interzicerea perfectionarii, productiei si stocarii armelor bacteriologice (biologice) si cu toxine si la distrugerea lor, Grupul Australia, Grupul furnizorilor nucleari, Comitetul Zangger, Aranjamentul de la Wassenaar, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete;
    k) certificatul de inregistrare in vederea efectuarii de operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (certificat de inregistrare) - documentul prin care se atesta ca titularul acestuia este abilitat pentru a derula, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice, operatiunile specificate la lit. c) pct. (i) - (viii);
    l) licenta - document acordat de catre ANCEX, care aproba efectuarea operatiunilor specificate la lit. c) pct. (i) - (viii);
    m) licenta individuala - documentul care se acorda in vederea efectuarii de operatiuni pentru unul sau mai multe produse si tehnologii si un singur partener extern;
    n) licenta globala - documentul care se acorda unui exportator sau importator specific, pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse catre ori din una sau mai multe tari determinate;
    o) licenta generala - documentul care se acorda tuturor exportatorilor sau importatorilor pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse si tehnologii catre ori din una sau mai multe tari determinate;
    p) certificatul international de import (CII) - document eliberat de ANCEX, care certifica faptul ca importatorul se angajeaza sa importe produsele/tehnologiile, sa nu le deturneze, instraineze sau sa nu le exporte catre o alta destinatie fara aprobarea ANCEX, sa notifice imediat ANCEX orice schimbare survenita in actele sau faptele declarate si sa transmita, la cererea exportatorului, un certificat de control al livrarii emis de ANCEX;
    q) certificatul de control al livrarii (CCL) - document eliberat de ANCEX, care certifica faptul ca importatorul a facut dovada ca produsele sau tehnologiile au sosit in Romania fiind importate in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare.
    Art. 2
    (1) In cadrul procesului de inregistrare si/sau licentiere a operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare prevazute la art. 1 lit. c) pct. (i) - (viii), solicitantul parcurge, dupa caz, urmatoarele etape:
    a) stabilirea caracterului de produs sau tehnologie cu dubla utilizare prin incadrarea in listele de produse si tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control la export si la import, aprobate prin hotarare a Guvernului;
    b) incadrarea operatiunii care urmeaza sa fie realizata in unul dintre tipurile prevazute la art. 1 lit. c) pct. (i) - (viii);
    c) procurarea de la sediul ANCEX a formularului-tip de eliberare a certificatului de inregistrare in vederea efectuarii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare;
    d) primirea certificatului de inregistrare, eliberat de ANCEX;
    e) procurarea de la sediul ANCEX a formularelor-tip de cereri de licente, completarea si depunerea acestora, insotite de documentatia prevazuta de prezentele norme metodologice si, dupa caz, de autorizatia eliberata de organismele abilitate;
    f) primirea licentelor de la ANCEX;
    g) procurarea de la sediul ANCEX a formularelor-tip de cereri de eliberare a CII si, respectiv, CCL, in situatia in care aceste documente necesare efectuarii operatiunilor de import sunt solicitate de partenerii externi, completarea si depunerea acestora la ANCEX, insotite de documentatia prevazuta de prezentele norme metodologice;
    h) primirea CII si CCL de la ANCEX.
    (2) In cadrul procesului de notificare a activitatilor de dezvoltare si producere a produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare, persoanele care desfasoara astfel de operatiuni au obligatia de a intocmi si de a depune la ANCEX declaratia tipizata.
    (3) Corelarea termenelor legale din cadrul procesului de inregistrare si/sau licentiere a operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare cu termenele prevazute in documentele comerciale cade in responsabilitatea exclusiva a solicitantului.
    Art. 3
    (1) Persoanele juridice, inclusiv autoritatile publice care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, trebuie sa desemneze cel putin o persoana competenta, cunoscatoare a legislatiei in domeniu, imputernicita sa coordoneze derularea operatiunilor in conformitate cu prevederile Legii si ale prezentelor norme metodologice, sa depuna si sa ridice de la ANCEX documentele referitoare la inregistrarea, licentierea, notificarea activitatilor respective, denumite in continuare persoane de contact.
    (2) Datele de identificare, curriculum vitae si imputernicirile persoanelor de contact vor fi transmise la ANCEX cu ocazia inregistrarii sau notificarii.
    Art. 4
    (1) Persoanele care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare trebuie sa participe la activitatile organizate de ANCEX pentru informarea periodica a acestora cu privire la obligatiile ce le revin in aplicarea Legii.
    (2) Persoanele care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare trebuie sa se informeze cu privire la noutatile aparute in domeniul sistemului de control al exporturilor cu astfel de produse, in lista statelor parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, in lista statelor participante la regimurile internationale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. j) si al embargourilor, inclusiv prin accesarea site-urilor ANCEX sau consultarea ANCEX si a materialelor documentare elaborate de aceasta.
    Art. 5
    Persoanele care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare trebuie sa tina registre sau liste detaliate care sa cuprinda documentele comerciale cum sunt: facturile, listele cuprinzand datele de identificare privind detaliile de ambalare a marfurilor incarcate pe mijlocul de transport, documentele de transport sau alte documente care cuprind informatii suficiente pentru a identifica:
    a) destinatia produselor;
    b) cantitatea produselor cu dubla utilizare;
    c) numele si adresa partenerului extern si ale destinatarului;
    d) utilizarea finala si utilizatorul final al produselor cu dubla utilizare.

    CAP. 2
    Eliberarea certificatului de inregistrare

    Art. 6
    (1) In vederea efectuarii de operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, persoanele interesate vor solicita ANCEX eliberarea certificatului de inregistrare.
    (2) Persoanele care desfasoara operatiuni de import de produse si tehnologii cu dubla utilizare, altele decat cele cuprinse in lista de produse si tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, fac exceptie de la prevederile alin. (1).
    Art. 7
    (1) In vederea obtinerii certificatului de inregistrare, solicitantii vor depune la ANCEX cererea de eliberare a certificatului de inregistrare si angajamentul de pe verso.
    (2) Cererea-tip de eliberare a certificatului de inregistrare si angajamentul se completeaza pe formularele prevazute in anexele nr. 1 si 2, se semneaza de persoana fizica, respectiv de catre managerul persoanei juridice sau de catre o alta persoana imputernicita de acesta.
    (3) La cererea de eliberare a certificatului de inregistrare si angajament se anexeaza urmatoarele documente:
    a) in cazul persoanelor fizice:
    (i) copia actului de identitate;
    (ii) curriculum vitae;
    (iii) certificat de cazier judiciar;
    (iv) alte documente considerate de catre solicitant relevante pentru evaluarea oportunitatii eliberarii certificatului de inregistrare;
    (v) alte documente pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor juridice, inclusiv al autoritatilor publice;
    (i) imputernicirea pentru persoana, alta decat managerul, care semneaza cererea de inregistrare si angajamentul;
    (ii) curriculum vitae pentru persoana care semneaza cererea de inregistrare si angajamentul;
    (iii) datele de identificare, curriculum vitae si imputernicirile persoanelor de contact cu ANCEX;
    (iv) documentele de infiintare si functionare, precum si actele aditionale intocmite ulterior, in copie;
    (v) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;
    (vi) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
    (vii) certificatele fiscale, din care sa rezulte situatia la zi a platilor catre bugetul de stat;
    (viii) raportul de gestiune si ultimul bilant contabil, in copie;
    (ix) numerele conturilor bancare in lei si in valuta;
    (x) documente relevante necesare pentru evaluarea oportunitatii eliberarii certificatului de inregistrare;
    (xi) alte documente pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de inregistrare.
    Art. 8
    (1) Cererile de inregistrare se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete la ANCEX.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), ANCEX desfasoara activitati de verificare, documentare, evaluare si informare privind solicitantul inregistrarii.
    Art. 9
    Eliberarea certificatului de inregistrare se aproba sau se respinge prin ordin al presedintelui ANCEX.
    Art. 10
    (1) Certificatul de inregistrare, eliberat conform anexei nr. 3, este valabil 2 ani de la data emiterii.
    (2) Pentru mentinerea continuitatii atestarii privind indeplinirea conditiilor necesare derularii activitatilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare este necesara eliberarea unui nou certificat de inregistrare, pentru care cererile se depun cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate a certificatului de inregistrare anterior.
    Art. 11
    Eliberarea certificatului de inregistrare se refuza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) impotriva persoanei fizice sau persoanei juridice solicitante a fost inceput procesul penal pentru savarsirea unor infractiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare sau persoana juridica se afla in curs de executare silita;
    b) in obiectul de activitate al persoanei juridice nu sunt prevazute activitati care sa cuprinda activitatile definite la art. 1 lit. c) pct. (i) - (viii);
    c) durata de functionare a persoanei juridice, conform actelor de infiintare, a expirat;
    d) documentele privind sediul social nu mai au valabilitate;
    e) modificarile actelor de infiintare nu au fost declarate si inscrise la Oficiul National al Registrului Comertului;
    f) alte cazuri expres prevazute de lege;
    g) solicitantul nu are capacitatea de a se conforma Legii si prezentelor norme metodologice.
    Art. 12
    (1) In cazul refuzului eliberarii certificatului de inregistrare, persoana fizica sau juridica solicitanta este informata, in termen de 10 zile de la emiterea ordinului presedintelui ANCEX, despre principalele motive care au condus la refuzul cererii de inregistrare.
    (2) Persoana fizica sau juridica solicitanta poate contesta refuzul eliberarii certificatului de inregistrare, in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, in conformitate cu prevederile Legii.
    Art. 13
    (1) Conditiile care au stat la baza eliberarii certificatului de inregistrare trebuie mentinute pe toata durata de valabilitate a acestuia.
    (2) Titularul certificatului de inregistrare este obligat sa declare ANCEX, in scris, in termen de cel mult 10 zile, orice modificari sau diferente fata de datele inscrise in cererea de inregistrare, in documentele anexate, precum si in certificatul de inregistrare, aparute ulterior.
    (3) In cazul in care modificarile sau diferentele mentionate la alin. (2) schimba conditiile in temeiul carora a fost eliberat certificatul de inregistrare, acesta este anulat prin ordin al presedintelui ANCEX. Declararea acestor modificari sau diferente se efectueaza in scris si este insotita de o noua cerere de inregistrare.
    (4) Certificatul de inregistrare poate fi utilizat numai de catre titularul acestuia, cu respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii sale.
    Art. 14
    Inregistrarea nu garanteaza eliberarea licentelor pentru operatiunile solicitate, iar certificatul de inregistrare nu poate fi folosit ca document de bonitate in relatiile comerciale.
    Art. 15
    (1) Titularul certificatului de inregistrare este raspunzator de modul de utilizare a acestuia, in conformitate cu conditiile in temeiul carora a fost eliberat.
    (2) In cazul pierderii, deteriorarii sau furtului certificatului de inregistrare, titularul este obligat sa notifice ANCEX si sa solicite eliberarea unui nou certificat de inregistrare.
    (3) In situatia mentionata la alin. (2), titularul va prezenta ANCEX, dupa caz, dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anuntului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de politie care cerceteaza furtul.
    (4) Prin ordin al presedintelui ANCEX se va elibera un nou certificat de inregistrare, cu aceleasi conditii ca ale celui pierdut, deteriorat sau furat, care se anuleaza.
    Art. 16
    (1) Daca titularul certificatului de inregistrare incalca prevederile Legii si ale prezentelor norme metodologice, ANCEX poate suspenda sau anula certificatul de inregistrare, dupa caz.
    (2) Suspendarea sau anularea certificatului de inregistrare se dispune prin ordin al presedintelui ANCEX.
    (3) Certificatul de inregistrare anulat se depune la ANCEX in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea masurii respective.
    Art. 17
    Certificatul de inregistrare al carui termen de valabilitate a expirat se depune la ANCEX in termen de cel mult 10 zile de la data expirarii.
    Art. 18
    (1) Autorizatiile eliberate de ANCEX pentru operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare anterior intrarii in vigoare a Legii, ramase valabile pana la data expirarii acestora conform prevederilor Legii, se pot preschimba in certificate de inregistrare, in urma prezentarii la ANCEX a unei cereri de inregistrare.
    (2) Certificatele de inregistrare eliberate in conditiile alin. (1) vor avea termen de valabilitate de 2 ani.

    CAP. 3
    Eliberarea licentelor

    Art. 19
    (1) Licentele individuale de export se elibereaza pentru produsele si tehnologiile cuprinse in listele de produse si tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control la export, aprobate prin hotarare a Guvernului, precum si pentru produsele si tehnologiile necuprinse in aceste liste, in situatiile prevazute la art. 5, 6 si 7 din Lege.
    (2) Licentele individuale de reexport se elibereaza pentru produsele si tehnologiile prevazute la alin. (1), care fac obiectul operatiunilor de reexport, asa cum acestea sunt definite la art. 1 lit. f), in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme metodologice pentru efectuarea operatiunilor de export.
    (3) Licentele globale de export se acorda unui exportator specific pentru exporturile unuia sau mai multor produse catre una ori mai multe tari determinate, se aproba sau se resping prin ordin al presedintelui ANCEX.
    (4) Licentele generale de export se acorda tuturor exportatorilor pentru exportul unuia sau mai multor produse catre una ori mai multe tari determinate. Acestea se acorda in situatii determinate, prin ordin al presedintelui ANCEX, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 20
    (1) Pentru eliberarea licentelor individuale de export, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 4, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) certificatul international de import sau un document echivalent, in original, eliberat ori certificat de autoritatea competenta din tara de destinatie, prin care aceasta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finala declarate si sa nu mai exporte produsele importate decat cu aprobarea prealabila, data in scris, a ANCEX sau a autoritatii competente din tara de destinatie finala, daca aceasta este stat participant la regimul international de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeaza domeniul in care se incadreaza produsul. Daca tara de destinatie finala nu este stat participant la regimul international de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeaza domeniul in care se incadreaza produsul, aprobarea prealabila a ANCEX este obligatorie si trebuie sa fie mentionata pe CII sau documentul echivalent;
    c) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul exportului de produse nucleare, in copie;
    d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    (2) Certificatul international de import prevazut la alin. (1) lit. b) nu se solicita in relatiile cu statele parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, in cazul exporturilor de produse cu dubla utilizare prevazute in listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita exportatorului alte documente justificative, care sa fie anexate la cererea de licenta de export.
    (3) Lista statelor parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora si lista statelor participante la regimurile internationale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. j) se gasesc pe site-ul ANCEX.
    Art. 21
    (1) Licentele individuale de import se elibereaza pentru produsele prevazute in listele de produse si tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Licentele globale de import se acorda unui importator specific pentru importurile unuia sau mai multor produse din una ori mai multe tari determinate, se aproba sau se resping prin ordin al presedintelui ANCEX.
    (3) Licentele generale de import se acorda tuturor importatorilor pentru importul unuia sau mai multor produse din una ori mai multe tari determinate. Acestea se acorda in situatii determinate, prin ordin al presedintelui ANCEX, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 22
    Pentru eliberarea licentelor individuale de import persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 5, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) cererea-tip de eliberare a certificatului international de import, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 6, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta, sau a documentului echivalent emis ori certificat de ANCEX in conditiile cerute de autoritatea competenta din tara exportatorului (la cererea partenerului extern);
    c) declaratia-tip a destinatarului final, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 7, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul importului de produse nucleare, in copie;
    e) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 23
    In scopul eliberarii licentelor individuale pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon in afara sau din afara teritoriului Romaniei, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 8 semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) denumirea si tipul activitatii;
    (ii) date despre partenerii straini;
    (iii) date despre partenerii romani;
    (iv) denumirea, cantitatea si descrierea software sau tehnologiei care face obiectul operatiunii;
    (v) modul de transmitere de software sau tehnologie care face obiectul operatiunii;
    (vi) data, ora, locul si datele de identificare a persoanei care efectueaza transmiterea;
    (vii) destinatia exacta, datele de identificare a persoanei care primeste software sau tehnologia care face obiectul operatiunii;
    c) documente privind garantiile partenerului extern referitoare la utilizarea produselor ce fac obiectul operatiunii, in cazul transmiterii in afara teritoriului Romaniei;
    d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de software sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 24
    In scopul eliberarii licentelor individuale pentru operatiunile efectuate cu parteneri straini, care se refera la cumparari sau vanzari, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 9, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) certificatul international de import sau un document echivalent, in original, eliberat ori certificat de autoritatea competenta din tara de destinatie, prin care aceasta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finala declarate si sa nu mai exporte produsele importate decat cu aprobarea prealabila, data in scris, a ANCEX sau a autoritatii competente din tara de destinatie finala, daca aceasta este stat participant la regimul international de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeaza domeniul in care se incadreaza produsul. Daca tara de destinatie finala nu este stat participant la regimul international de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeaza domeniul in care se incadreaza produsul, aprobarea prealabila a ANCEX este obligatorie si trebuie sa fie mentionata pe CII sau documentul echivalent;
    c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 25
    Pentru eliberarea licentelor individuale de operatiuni necomerciale de scoatere sau introducere, in regim definitiv ori temporar, din sau pe teritoriul Romaniei a produselor ori tehnologiilor cu dubla utilizare, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 10, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documentele din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) denumirea si tipul activitatii;
    (ii) locul unde se desfasoara activitatea;
    (iii) date despre partenerii straini;
    (iv) date despre partenerii romani;
    (v) denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor care fac obiectul operatiunii;
    (vi) mijlocul de transport cu ajutorul caruia se va efectua operatiunea necomerciala;
    (vii) perioada in care se desfasoara operatiunea necomerciala;
    (viii) denumirea punctului de intrare in teritoriul vamal al Romaniei;
    (ix) denumirea punctului de iesire din teritoriul vamal al Romaniei;
    (x) numarul si identitatea personalului care participa la operatiune (daca are in dotare armament si munitie, se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);
    c) documente privind garantiile partenerului extern referitoare la utilizarea produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare, in cazul operatiunilor de scoatere din teritoriul Romaniei;
    d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 26
    In scopul eliberarii licentelor individuale pentru operatiunile de intermediere, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 11, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) denumirea si tipul activitatii;
    (ii) data, ora, locul de desfasurare a activitatii si datele de identificare a persoanelor participante;
    (iii) datele de identificare a titularilor operatiunii;
    (iv) datele de identificare si obiectul de activitate ale destinatarului final;
    (v) date despre partenerii straini si romani implicati;
    (vi) produsele si tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul operatiunii - denumirea, cantitatea, descrierea si utilizarea finala a acestora;
    (vii) modul de finantare a operatiunii;
    (viii) date privind transportul: mijlocul, transportatorul, perioada;
    c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 27
    In scopul eliberarii licentelor individuale pentru activitatea de asistenta tehnica, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 12, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) descrierea, tipul si scopul activitatii;
    (ii) suportul si modul de transmitere a asistentei tehnice;
    (iii) data, ora, locul de desfasurare a activitatii si datele de identificare a persoanelor participante;
    (iv) datele de identificare si obiectul de activitate ale destinatarului final;
    (v) date despre partenerii straini si romani implicati;
    (vi) produsele si tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul asistentei tehnice;
    (vii) modul de finantare a operatiunii;
    c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 28
    In scopul eliberarii licentelor individuale pentru tranzit international cu produse sau tehnologii cu dubla utilizare, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 13, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) denumirea partenerilor straini;
    (ii) denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor sau tehnologiilor care fac obiectul tranzitului;
    (iii) date despre numarul si identitatea personalului care insoteste transportul (daca are in dotare armament si munitie, se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);
    (iv) mijlocul de transport cu ajutorul caruia se va efectua tranzitul si daca se solicita transbordarea produselor;
    (v) perioada in care se va efectua tranzitul;
    (vi) denumirea punctului de intrare in teritoriul vamal al Romaniei si denumirea punctului de iesire din teritoriul vamal al Romaniei;
    c) factura externa;
    d) licenta de export sau documentul echivalent emis de catre autoritatea din tara exportatorului;
    e) licenta de import sau documentul echivalent emis de catre autoritatea din statul destinatar al tranzitului;
    f) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmeaza sa il tranziteze produsele si tehnologiile cu dubla utilizare dupa parasirea teritoriului national al Romaniei;
    g) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul tranzitului produselor nucleare;
    h) documente din care sa rezulte ca au fost luate masurile necesare pentru asigurarea pazei si securitatii transportului pe teritoriul Romaniei;
    i) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 29
    Pentru eliberarea licentelor individuale de transbordare a produselor sau tehnologiilor cu dubla utilizare, persoanele detinatoare ale certificatului de inregistrare vor depune la ANCEX urmatoarele documente, dupa caz:
    a) cererea-tip pentru eliberarea licentei, completata pe formularul prevazut in anexa nr. 14, semnata de catre persoana fizica sau de catre managerul persoanei juridice ori de catre o alta persoana imputernicita de acesta;
    b) documentele din care sa rezulte date referitoare la:
    (i) denumirea persoanelor care sunt proprietare ale produselor sau tehnologiilor care sunt transbordate;
    (ii) denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor sau tehnologiilor care fac obiectul transbordarii;
    (iii) locul si perioada in care se va efectua transbordarea;
    (iv) denumirea mijloacelor de transport din si in care se va efectua transbordarea;
    c) licenta de export sau documentul echivalent emis de catre autoritatea statului din care se efectueaza transferul;
    d) licenta de import sau documentul echivalent emis de catre autoritatea din statul importatorului;
    e) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul transbordarii produselor nucleare;
    f) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare care fac obiectul cererii de licenta.
    Art. 30
    (1) Cererile de licenta solicitate conform art. 20 - 27 se solutioneaza de catre ANCEX in termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii acestora si a documentatiei complete.
    (2) Cererile de licenta solicitate conform prevederilor art. 28 si 29 se solutioneaza de catre ANCEX in termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii acestora si a documentatiei complete.
    (3) In cadrul termenelor prevazute la alin. (1) si (2), ANCEX desfasoara activitati de verificare, documentare, evaluare si informare privind obiectul cererii si conditiile desfasurarii operatiunii.
    Art. 31
    Eliberarea licentei se aproba sau se respinge prin ordin al presedintelui ANCEX.
    Art. 32
    (1) Licentele eliberate de ANCEX, in 3 exemplare, pentru operatiunile: export, reexport, import si orice alte operatiuni comerciale de transfer, in regim vamal definitiv sau suspensiv, in afara ori din afara teritoriului Romaniei; de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon, in afara sau din afara teritoriului Romaniei; efectuate cu parteneri straini, care se refera la cumparari sau vanzari, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei; necomerciale, de scoatere sau de introducere, in regim definitiv ori temporar, in afara sau din afara teritoriului Romaniei; de intermediere, precum si de asistenta tehnica, conform modelelor prevazute in anexele nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, au termen de valabilitate de cel mult un an de la data emiterii.
    (2) Termenul de valabilitate a licentelor prevazut la alin. (1) poate fi prelungit de catre ANCEX, la solicitarea justificata, in scris, a titularului, cu cel mult un an.
    Art. 33
    (1) Licentele eliberate de ANCEX, in 3 exemplare, pentru operatiuni de tranzit international pe teritoriul Romaniei, respectiv transbordari internationale efectuate pe teritoriul Romaniei, conform modelelor prevazute in anexele nr. 22 si 23, au termen de valabilitate de cel mult 45 de zile de la data emiterii.
    (2) Termenul de valabilitate a licentelor prevazut la alin. (1) poate fi prelungit de catre ANCEX, la solicitarea justificata, in scris, a titularului, cu cel mult 45 de zile.
    Art. 34
    (1) Dupa expirarea termenului de valabilitate a licentelor prevazute la art. 20 si art. 22 - 29, titularii acestora au obligatia sa notifice ANCEX, in termen de cel mult 10 zile, efectuarea operatiunii si sa transmita copii ale documentelor doveditoare.
    (2) Pentru operatiunile de export, exportatorul este obligat sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competenta din tara de destinatie, care sa ateste ca marfa a ajuns la destinatie, dupa ce a avut loc livrarea produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare, si se depune, in original, in cel mult 4 luni de la acest moment.
    (3) Certificatul de control al livrarii prevazut la alin. (2) nu se solicita in relatiile cu statele parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, in cazul exporturilor de produse cu dubla utilizare prevazute in listele nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita exportatorului alte documente justificative, care sa ateste ca marfa a ajuns la destinatie.
    (4) Lista statelor parti la Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora se gaseste pe site-ul ANCEX.
    Art. 35
    Eliberarea licentei se refuza in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) persoana fizica sau juridica solicitanta nu dispune de certificat de inregistrare sau acesta a expirat ori a fost suspendat sau anulat de ANCEX;
    b) documentele in temeiul carora a fost eliberat certificatul de inregistrare au expirat;
    c) impotriva persoanei fizice sau persoanei juridice solicitante a fost inceput procesul penal pentru savarsirea unor infractiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare sau persoana juridica se afla in curs de executare silita;
    d) durata de functionare a persoanei juridice, conform actelor de infiintare, a expirat;
    e) alte cazuri expres prevazute de lege;
    f) solicitantul nu are capacitatea de a se conforma Legii si prezentelor norme metodologice, dovedita la efectuarea unor operatiuni anterioare.
    Art. 36
    (1) In cazul refuzului eliberarii licentei, persoana fizica sau juridica solicitanta este informata, in termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului presedintelui ANCEX, despre principalele motive care au condus la refuz.
    (2) Persoana fizica sau juridica solicitanta poate contesta refuzul eliberarii licentei in termen de cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia, in conformitate cu prevederile Legii.
    Art. 37
    (1) Conditiile care au stat la baza eliberarii licentei trebuie mentinute pe toata durata de valabilitate a acesteia.
    (2) Titularul licentei este obligat sa declare, in scris, ANCEX orice modificari sau diferente fata de datele inscrise in aceasta, constatate in documente, precum si cu ocazia derularii operatiunii respective.
    (3) In cazul in care asemenea modificari sau diferente schimba conditiile in temeiul carora a fost eliberata licenta, aceasta este anulata prin ordin al presedintelui ANCEX. Declararea acestor modificari sau diferente se efectueaza in scris si este insotita de o noua cerere de licenta.
    (4) Licenta poate fi utilizata numai de catre titularul acesteia, cu respectarea conditiilor prevazute in aceasta.
    Art. 38
    (1) Titularul licentei este raspunzator de modul de utilizare a acesteia in conformitate cu conditiile in temeiul carora a fost eliberata.
    (2) Daca titularul licentei incalca prevederile Legii si ale prezentelor norme metodologice, ANCEX poate suspenda sau anula licenta.
    (3) Suspendarea sau anularea licentei se dispune prin ordin al presedintelui ANCEX.
    (4) Licentele anulate se depun la ANCEX in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea masurii respective.
    Art. 39
    Licentele eliberate de ANCEX anterior intrarii in vigoare a Legii raman valabile pana la data expirarii lor.

    CAP. 4
    Eliberarea certificatului international de import si certificatului de control al livrarii

    Art. 40
    Certificatul international de import si certificatul de control al livrarii se solicita de urmatoarele persoane, definite in art. 1 lit. a):
    a) inregistrate la ANCEX conform dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Lege;
    b) exceptate de la inregistrare, conform dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Lege.
    Art. 41
    In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Lege, inaintea efectuarii operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dubla utilizare, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat sa solicite ANCEX eliberarea certificatului international de import sau a unui document echivalent emis ori certificat in conditiile cerute de autoritatea competenta din tara exportatorului.
    Art. 42
    In vederea eliberarii certificatului international de import, importatorul va prezenta ANCEX:
    a) cererea de eliberare a certificatului international de import, completata pe formularul-tip, conform anexei nr. 6. In coloana 9 se vor specifica valoarea partii, valuta in care se face plata, precum si modul de efectuare a acesteia;
    b) certificatul international de import: 3 exemplare pe formulare-tip conform anexei nr. 24, cu rubricile 1 - 8 completate.
    Art. 43
    La cererea de eliberare a certificatului international de import se vor anexa urmatoarele documente:
    a) solicitarea partenerului extern;
    b) declaratia destinatarului final, completata pe formular-tip, in 3 exemplare, conform anexei nr. 7.
    Art. 44
    ANCEX va verifica:
    a) daca compania importatoare incadrata la art. 40 lit. a) este inregistrata si desemnarea reprezentantului legal, inclusiv autenticitatea semnaturii acestuia. Pentru companiile incadrate la art. 40 lit. b) se va verifica autenticitatea imputernicirii reprezentantului legal;
    b) corectitudinea datelor din documentele prezentate de persoanele incadrate la art. 40 lit. a) si b).
    Art. 45
    Eliberarea certificatului international de import de catre ANCEX se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea cererii.
    Art. 46
    In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Lege, dupa efectuarea operatiunii de import, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat sa solicite ANCEX eliberarea certificatului de control al livrarii sau a unui document echivalent emis sau certificat in conditiile cerute de autoritatea competenta din tara exportatorului.
    Art. 47
    In vederea eliberarii certificatului de control al livrarii, importatorul va prezenta ANCEX:
    a) cererea de eliberare a certificatului de control al livrarii, completata pe formularul-tip din anexa nr. 25. In coloana 9 se vor specifica valoarea partii, valuta in care se face plata, precum si modul de efectuare a acesteia;
    b) certificatul de control al livrarii: 3 exemplare pe formulare-tip, conform anexei nr. 26, cu rubricile 1 - 8 completate.
    Art. 48
    (1) La cererea de eliberare a certificatului de control al livrarii se vor anexa urmatoarele documente:
    a) solicitarea partenerului extern;
    b) factura externa;
    c) documentul de transport international;
    d) declaratia vamala de import;
    e) nota de intrare-receptie si constatare diferente, emisa de importator.
    (2) Daca importatorul a vandut produsele pe piata interna, in afara documentelor prevazute la alin. (1) se vor anexa si:
    a) facturile fiscale, cu mentiunea "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, conform legislatiei in vigoare";
    b) notele de intrare-receptie si constatare diferente, emise de destinatarii finali, dupa caz;
    c) declaratia destinatarului final, emisa de fiecare destinatar final caruia i-a/au fost vandut/vandute produsul/produsele sau tehnologia/tehnologiile, intr-un singur exemplar, pentru ANCEX, completata pe modelul de formular din anexa nr. 7.
    Art. 49
    (1) In situatia in care importatorul vinde ulterior, pe teritoriul Romaniei, produsele sau tehnologiile importate, are obligatia sa notifice ANCEX, in cel mult 10 zile, efectuarea operatiunii, anexand documentele mentionate la art. 48 alin. (2).
    (2) Obligatia de la alin. (1) revine si cumparatorilor in situatia in care acestia vand mai departe produsele sau tehnologiile cumparate.
    Art. 50
    In vederea eliberarii certificatului de control al livrarii, ANCEX va verifica daca importul a fost efectuat in perioada de valabilitate a certificatului de inregistrare si licentei, in conditiile in care acestea au fost emise, pentru companiile importatoare incadrate la art. 40 lit. a), corectitudinea datelor din documentele prezentate, precum si existenta pe factura fiscala a mentiunii prevazute de art. 19 alin. (5) din Lege. De asemenea, ANCEX poate executa controale pentru a verifica la fata locului existenta produselor importate si destinatia acestora, atat la importator, cat si la destinatarii finali, in situatia in care produsele au fost vandute de importator.
    Art. 51
    Eliberarea de catre ANCEX a certificatului de control al livrarii se va face in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
    Art. 52
    Documentele echivalente certificatului international de import, respectiv certificatului de control al livrarii, cerute de autoritatea competenta din tara exportatorului, vor fi eliberate sau certificate in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, dar in forma precizata de autoritatea respectiva in solicitarea sa.

    CAP. 5
    Declararea operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dubla utilizare, altele decat cele cuprinse in lista de produse si tehnologii cu dubla utilizare supuse regimului de control la import

    Art. 53
    Persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice, care efectueaza urmatoarele operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare:
    a) importul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, in regim vamal definitiv sau suspensiv din afara teritoriului Romaniei;
    b) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon din afara Romaniei;
    c) operatiunile efectuate cu parteneri straini, care se refera la cumparari, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei;
    d) operatiunile necomerciale de introducere, in regim definitiv ori temporar, din afara teritoriului Romaniei;
    e) operatiunile de intermediere;
    f) asistenta tehnica
si care sunt exceptate de la inregistrare conform art. 10 alin. (2) din Lege, sunt obligate, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Lege, sa declare ANCEX utilizarea finala a produselor cu dubla utilizare, precum si utilizatorul final al acestora.
    Art. 54
    Declaratiile vor fi facute pe formulare tipizate, conform modelului prezentat in anexa nr. 27, si vor fi transmise la ANCEX in termen de cel mult 10 zile de la data efectuarii operatiunii.
    Art. 55
    (1) In situatia mentionata in rubrica 4 din declaratie, in care compania/persoana importatoare este destinatarul (utilizatorul) final al produselor/tehnologiilor importate, se va anexa declaratia de utilizator final, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, precum si copii certificate de pe urmatoarele documente:
    a) declaratia vamala de import;
    b) factura externa;
    c) documentul de transport international;
    d) nota de intrare-receptie si constatare diferente.
    (2) In declaratia privind destinatarul (utilizatorul) final si utilizarea finala a produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare importate, care se completeaza in situatia prevazuta la alin. (1), adresa destinatiei produselor/tehnologiilor din rubrica 11 se inscrie daca adresa de destinatie difera de adresa companiei/persoanei specificate la rubrica 3.
    Art. 56
    (1) In situatia mentionata in rubrica 5 din declaratie, in care compania/persoana vinde ulterior pe teritoriul Romaniei produsele/tehnologiile care au fost achizitionate prin una dintre operatiunile definite la art. 53, are obligatia sa notifice ANCEX, in termen de cel mult 10 zile, efectuarea vanzarii, anexand urmatoarele documente, dupa caz, pentru fiecare operatiune:
    a) factura fiscala, cu mentiunea "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, conform legislatiei in vigoare";
    b) declaratia destinatarului final, conform modelului prezentat in anexa nr. 7;
    c) nota de intrare-receptie si constatare diferente.
    (2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si cumparatorilor, in situatia in care acestia vand mai departe produsele sau tehnologiile cumparate.
    Art. 57
    In situatia in care spatiul din rubricile formularelor este insuficient pentru inscrierea tuturor specificatiilor produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare, se vor folosi anexele corespunzatoare formularelor respective.
    Art. 58
    La solicitarea ANCEX, persoanele specificate la art. 53 sunt obligate sa transmita si alte date, informatii si documente referitoare la derularea operatiunilor efectuate.

    CAP. 6
    Notificarea activitatilor de dezvoltare si producere a produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare

    Art. 59
    Persoanele fizice si juridice, inclusiv autoritatile publice care desfasoara activitati de dezvoltare si producere a produselor si/sau tehnologiilor cu dubla utilizare sunt obligate, in conformitate cu dispozitiile art. 12 din Lege, sa notifice ANCEX aceste operatiuni.
    Art. 60
    Notificarea se completeaza pe formularul-tip prezentat in anexa nr. 28 si se transmite la ANCEX in termen de cel mult 10 zile de la inceperea activitatilor de dezvoltare si/sau producere.

    CAP. 7
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 61
    Persoanele de la operatorii economici care desfasoara operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, precum si cele de la ANCEX si alte autoritati publice implicate in aplicarea regimului de control al produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare, care iau cunostinta de informatiile care constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale continute in documentele specificate in prezentele norme metodologice, sunt obligate sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor indreptatite, in conditiile legii.
    Art. 62
    (1) Formularele de licenta, emise de ANCEX in 3 exemplare, vor avea urmatoarele culori si destinatari:
    a) galben pentru titular;
    b) rosu pentru autoritatea vamala, dupa caz;
    c) albastru pentru ANCEX.
    (2) Formularele de certificate internationale de import si certificate de control al livrarii, emise de ANCEX in 3 exemplare, vor avea urmatoarele culori si destinatari:
    a) galben pentru exportator;
    b) rosu pentru importator;
    c) albastru pentru ANCEX.
    (3) In situatia in care spatiul din rubricile formularelor este insuficient pentru inscrierea tuturor specificatiilor produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare, se vor folosi anexele corespunzatoare formularelor respective.
    Art. 63
    Toate documentele si corespondenta referitoare la eliberarea certificatului de inregistrare, a licentelor, certificatului international de import, certificatului de control al livrarii si declaratia destinatarului final vor fi inregistrate la ANCEX in registrul de operatiuni, cu acelasi numar, si vor fi introduse in dosarul operatiunii.
    Art. 64
    (1) Documentele prezentate ANCEX in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice vor fi copii certificate de solicitant. In situatia in care apar neclaritati, solicitantii au obligatia sa prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care vor fi restituite.
    (2) ANCEX poate solicita, dupa caz, copii autentificate de pe unele documente.
    Art. 65
    Pana la publicarea listelor cuprinzand produsele si tehnologiile cu dubla utilizare supuse regimului de control la export si import, stabilite prin hotarare a Guvernului, conform dispozitiilor art. 4 din Lege, raman in vigoare:
    a) pentru produsele si tehnologiile cu dubla utilizare controlate la export: lista cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pentru produsele si tehnologiile cu dubla utilizare controlate la import: lista cuprinsa in anexa la Hotararea Guvernului nr. 92/2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import.
    Art. 66
    Notificarea activitatilor de dezvoltare si producere a produselor si/sau tehnologiilor cu dubla utilizare, prevazuta la art. 59 si 60, in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Legii, se transmite la ANCEX in cel mult 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
    Art. 67
    (1) Modelele formularelor documentelor pentru operatiuni pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare sunt cele prezentate in urmatoarele anexe*), care fac parte integranta din prezentele norme metodologice:
    (i) anexa nr. 1 a): Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare pentru efectuarea de operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (pentru persoane fizice);
    (ii) anexa nr. 1 b): Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare pentru efectuarea de operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (pentru persoane juridice, inclusiv autoritati publice);
    (iii) anexa nr. 2 a): Angajament (pentru persoane fizice) - tiparit pe versoul cererii prevazute in anexa nr. 1 a);
    (iv) anexa nr. 2 b): Angajament (pentru persoane juridice, inclusiv autoritati publice) - tiparit pe versoul cererii prevazute in anexa nr. 1 b);
    (v) anexa nr. 3 a): Certificat de inregistrare (pentru persoane fizice);
    (vi) anexa nr. 3 b): Certificat de inregistrare (pentru persoane juridice, inclusiv autoritati publice);
    (vii) anexa nr. 4: Cerere pentru eliberarea licentei individuale de export pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare;
    (viii) anexa nr. 5: Cerere pentru eliberarea licentei individuale de import pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare;
    (ix) anexa nr. 6: Cerere de eliberare a certificatului international de import;
    (x) anexa nr. 6 bis: Anexa la cererea de eliberare a certificatului international de import;
    (xi) anexa nr. 7: Declaratia destinatarului final;
    (xii) anexa nr. 7 bis: Anexa la declaratia destinatarului final;
    (xiii) anexa nr. 8: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon;
    (xiv) anexa nr. 9: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru cumparari sau vanzari de produse si tehnologii cu dubla utilizare, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei;
    (xv) anexa nr. 10: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru operatiuni necomerciale cu produse si tehnologii cu dubla utilizare;
    (xvi) anexa nr. 11: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru operatiuni de intermediere;
    (xvii) anexa nr. 12: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru activitatea de asistenta tehnica;
    (xviii) anexa nr. 13: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru tranzit international cu produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei;
    (xix) Anexa nr. 14: Cerere pentru eliberarea licentei individuale pentru transbordarea de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei;
    (xx) anexa nr. 14 bis: Anexa la cererea de licenta individuala;
    (xxi) anexa nr. 15 a): Licenta individuala de export pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru titular);
    (xxii) anexa nr. 15 b): Licenta individuala de export pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xxiii) anexa nr. 15 c): Licenta individuala de export pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru ANCEX);
    (xxiv) anexa nr. 16 a): Licenta individuala de import pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru importator);
    (xxv) anexa nr. 16 b): Licenta individuala de import pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xxvi) anexa nr. 16 c): Licenta individuala de import pentru produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru ANCEX);
    (xxvii) anexa nr. 17 a): Licenta individuala pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon (exemplar pentru titular);
    (xxviii) anexa nr. 17 b): Licenta individuala pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xxix) anexa nr. 18 a): Licenta individuala pentru cumparari sau vanzari de produse si tehnologii cu dubla utilizare, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei (exemplar pentru titular);
    (xxx) anexa nr. 18 b): Licenta individuala pentru cumparari sau vanzari de produse si tehnologii cu dubla utilizare, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xxxi) anexa nr. 18 c): Licenta individuala pentru cumparari sau vanzari de produse si tehnologii cu dubla utilizare, fara atingerea fizica a teritoriului Romaniei (exemplar pentru ANCEX);
    (xxxii) anexa nr. 19 a): Licenta individuala pentru operatiuni necomerciale cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru titular);
    (xxxiii) anexa nr. 19 b): Licenta individuala pentru operatiuni necomerciale cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xxxiv) anexa nr. 19 c): Licenta individuala pentru operatiuni necomerciale cu produse si tehnologii cu dubla utilizare (exemplar pentru ANCEX);
    (xxxv) anexa nr. 20 a): Licenta individuala pentru operatiuni de intermediere (exemplar pentru titular);
    (xxxvi) anexa nr. 20 b): Licenta individuala pentru operatiuni de intermediere (exemplar pentru ANCEX);
    (xxxvii) anexa nr. 21 a): Licenta individuala pentru activitatea de asistenta tehnica (exemplar pentru titular);
    (xxxviii) anexa nr. 21 b): Licenta individuala pentru activitatea de asistenta tehnica (exemplar pentru ANCEX);
    (xxxix) anexa nr. 22 a): Licenta individuala pentru tranzit international de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru titular);
    (xL) anexa nr. 22 b): Licenta individuala pentru tranzit international de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xLi) anexa nr. 22 c): Licenta individuala pentru tranzit international de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru ANCEX);
    (xLii) anexa nr. 23 a): Licenta individuala pentru transbordarea de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru titular);
    (xLiii) anexa nr. 23 b): Licenta individuala pentru transbordarea de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru autoritatea vamala);
    (xLiv) anexa nr. 23 c): Licenta individuala pentru transbordarea de produse si tehnologii cu dubla utilizare pe teritoriul Romaniei (exemplar pentru ANCEX);
    (xLv) anexa nr. 23 bis: Anexa la licenta individuala;
    (xLvi) anexa nr. 24 a): Certificat international de import (exemplar pentru exportator);
    (xLvii) anexa nr. 24 b): Certificat international de import (exemplar pentru importator);
    (xLviii) anexa nr. 24 c): Certificat international de import (exemplar pentru ANCEX);
    (xLix) anexa nr. 24 bis: Anexa la certificatul international de import;
    (L) anexa nr. 25: Cerere de eliberare a certificatului de control al livrarii;
    (Li) anexa nr. 25 bis: Anexa la cererea de eliberare a certificatului de control al livrarii;
    (Lii) anexa nr. 26 a): Certificatul de control al livrarii (exemplar pentru exportator);
    (Liii) anexa nr. 26 b): Certificatul de control al livrarii (exemplar pentru importator);
    (Liv) anexa nr. 26 c): Certificatul de control al livrarii (exemplar pentru ANCEX);
    (Lv) anexa nr. 26 bis: Anexa la certificatul de control al livrarii;
    (Lvi) anexa nr. 27: Declaratie privind destinatarul (utilizatorul) final si utilizarea finala a produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare importate;
    (Lvii) anexa nr. 27 bis: Anexa la declaratia privind destinatarul (utilizatorul) final si utilizarea finala a produselor/tehnologiilor cu dubla utilizare importate;
    (Lviii) anexa nr. 28: Notificare privind activitatile de dezvoltare si/sau producere a produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare.
    (2) Formularele documentelor prevazute la alin. (1) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (L), (Li) se procura, contra cost, de la ANCEX.
    (3) Documentele prevazute la alin. (1) pct. (Lvi), (Lvii) si (Lviii) se elaboreaza de solicitanti, iar cele prevazute la alin. (1) pct. (xi), (xii), de solicitanti, altii decat importatori, conform modelelor existente in anexele la prezentele norme metodologice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul ANCEX.
           
    *) Anexele se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 631/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 631 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 631/2003
Legea 387 2003
privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare
Ordin 427 2003
privind valabilitatea formularelor-tip si a documentelor prevazute in ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 si nr. 148/2001
Ordin 179 2003
privind raportarea derularii operatiunilor de import de produse si tehnologii cu dubla utilizare, altele decat cele sensibile si foarte sensibile
Ordin 159 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operatiuni de comert exterior cu produse strategice in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
Hotărârea 92 2002
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import
Ordin 148 2001
pentru aprobarea formularelor-tip de autorizatie, permise si alte documente prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
Ordin 139 2001
pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
Ordin 25 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
Hotărârea 467 1999
privind produsele strategice supuse regimului de control la export si import
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu