Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5689 din 13.10.2011

pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 25 octombrie 2011SmartCity1

În baza Referatului de aprobare nr. 327/CB din 14 octombrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, se modifică după cm urmează: 1. Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor va avea următorul cuprins: Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Bogdan Negrea Academia de Studii Economice, Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Adriana Zaiţ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
3. Membru al biroului comisiei Lucian-Liviu Albu Academia Română
4. Membru al biroului comisiei Gheorghe Ciobanu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
5. Membru al biroului comisiei Victor Dragotă Academia de Studii Economice din Bucureşti
6. Membru al biroului comisiei Marilen Pîrtea Universitatea de Vest din Timişoara
7. Membru al biroului comisiei Dalina Dumitrescu Academia de Studii Economice din Bucureşti
8. Membru Dinu Airinei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
9. Membru Laurenţiu Dan Anghel Academia de Studii Economice din Bucureşti
10. Membru Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
11. Membru Oana Brânzei Universitatea Western Ontario, Canada
12. Membru Rodica Brânzei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
13. Membru Florin Bonciu Universitatea Româno-Americană
14. Membru Ionel Bostan Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava
15. Membru Sorin Burnete Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
16. Membru Niculina Chebac Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi
17. Membru Cristian Chelariu Universitatea Suffolk din Boston, Massachussetts, SUA
18. Membru Constantin Chilărescu Universitatea de Vest din Timişoara
19. Membru Vasile Cocriş Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
20. Membru Valentin Cojanu Academia de Studii Economice din Bucureşti
21. Membru Viorel Cornescu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Andreea Coşniţă-Langlais Universitatea Paris Quest Nanterre la Défense, Franţa
23. Membru Emil Dinga Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ Bucureşti
24. Membru Constantin Dobre Universitatea de Vest din Timişoara
25. Membru Gabriela Drăgan Academia de Studii Economice din Bucureşti
26. Membru Adriana Duţescu Academia de Studii Economice din Bucureşti
27. Membru Cristinca Fulga Academia de Studii Economice din Bucureşti
28. Membru Iulia Georgescu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
29. Membru Mihaela Herciu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
30. Membru Adrian Mihai Inceu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
31. Membru Nicolae Istudor Academia de Studii Economice din Bucureşti
32. Membru Ioan Lazăr Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
33. Membru Diana Mangalagiu Oxford University, Marea Britanie
34. Membru Dumitru Matiş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
35. Membru Florin Mihai Academia de Studii Economice din Bucureşti
36. Membru Alexandru Minea Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa
37. Membru Constantin Mitruţ Academia de Studii Economice din Bucureşti
38. Membru Maria Mortan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
39. Membru Marian Năstase Academia de Studii Economice din Bucureşti
40. Membru Ciprian Necula Academia de Studii Economice din Bucureşti
41. Membru Sebastian Negruşa RAND Corporation, SUA
42. Membru Ioan Ştefan Niţchi Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
43. Membru Claudia Ogrean Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
44. Membru Mădălina Olteanu Universitatea Paris 1, Franţa
45. Membru Dumitru Oprea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
46. Membru Codruţa Luminiţa Osoian Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
47. Membru Rodica Pamfilie Academia de Studii Economice din Bucureşti
48. Membru Gabriela Pascariu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
49. Membru Ioan Plăiaş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
50. Membru Ion Pohoata Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
51. Membru Adrian Pop Universitatea din Nantes, Franţa
52. Membru Marius Dorel Pop Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
53. Membru Ion Popa Academia de Studii Economice din Bucureşti
54. Membru Mihai Roman Academia de Studii Economice din Bucureşti
55. Membru Cezar Scarlat Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti
56. Membru Alina Spiru Universitatea din Lancaster, Marea Britanie
57. Membru Angela Sutan ESC Dijon-Bourgogne, Franţa
58. Membru Gabriela Tigu Academia de Studii Economice din Bucureşti
59. Membru Alexandru Todea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
60. Membru Andrei Tudorel Academia de Studii Economice din Bucureşti
61. Membru Răzvan Zaharia Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Comisia de ştiinţe juridice va avea următorul cuprins: „Comisia de ştiinţe juridice

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Simina Tănăsescu Universitatea din Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Smaranda Angheni Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti
3. Membru al biroului comisiei Valerian Cioclei Universitatea din Bucureşti
4. Membru al biroului comisiei Valentin Constantin Universitatea de Vest din Timişoara
5. Membru al biroului comisiei Mircea Minea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru al biroului comisiei Iulia Motoc Universitatea din Bucureşti
7. Membru al biroului comisiei Tudorel Toader Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
8. Membru Vlad Barbu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti
9. Membru Emil Bălan Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
10. Membru Alexandru Boroi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti
11. Membru Gabriel Boroi Universitatea „Nicolae Titulescu“din Bucureşti
12. Membru Anastasiu Crişu Universitatea din Bucureşti
13. Membru Dacian Dragoş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
14. Membru Augustin Fuerea Universitatea din Bucureşti
15. Membru Cornelia Lefter Academia de Studii Economice din Bucureşti
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
16. Membru Ion Les Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
17. Membru Mihai Lucian Universitatea din Bucureşti
18. Membru Marian Nicolae Universitatea din Bucureşti
19. Membru Liviu Stănciulescu Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti
20. Membru Valeriu Stoica Universitatea din Bucureşti
21. Membru Florin Stretean Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
22. Membru Dana Tofan Universitatea din Bucureşti
23. Membru Anton Trăilescu Universitatea de Vest din Timişoara
24. Membru Paul Vasilescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3. Comisia de psihologie şi ştiinţe comportamentale va avea următorul cuprins: „Comisia de psihologie şi ştiinţe comportamentale

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Nicolae Mitrofan Universitatea din Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Daniel Ovidiu David Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
3. Membru al biroului comisiei Carmen Creţu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
4. Membru al biroului comisiei Romiţă Iucu Universitatea din Bucureşti
5. Membru al biroului comisiei Bogdan Vasile Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru Mihai Aniţei Universitatea din Bucureşti
7. Membru Monica Baciu Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Franţa
8. Membru Oana Benga Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
9. Membru Lucian Ciolan Universitatea din Bucureşti
10. Membru Constantin Cucos Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
11. Membru Ion Dafinoiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
12. Membru Anca Dobrean Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
13. Membru Irina Holdevici Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti
14. Membru Horvath Istvan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
15. Membru Irving Kirsch Hull University, SUA
16. Membru Ioan Lador Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
17. Membru Marcela Luca Universitatea „Transilvania“ din Braşov
18. Membru Steven Lynn Suny at Binghanton, SUA
19. Membru Sabina Macovei Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
20. Membru Vasile Marcu Universitatea din Oradea
21. Membru Mihaela Minulescu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Guy Montgomery Mountsinai School of Medicine, SUA
23. Membru Adrian Opre Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
24. Membru Dan Potolea Universitatea din Bucureşti
25. Membru Alina S. Rusu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
26. Membru Florin Sava Universitatea de Vest din Timişoara
27. Membru Simona Sava Universitatea de Vest din Timişoara
28. Membru Florence Mihaela Singer Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti
29. Membru Alina Mihaela Stoica Universitatea din Bucureşti
30. Membru Aurora Szentagotai-Tatar Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
31. Membru Constantin Ticu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
32. Membru Corina Ţifrea Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
33. Membru Mona Vintilă Universitatea de Vest din Timişoara

4. Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative va avea următorul cuprins: „Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Mihaela Miroiu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Constantin Marius Profiroiu Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Membru al biroului comisiei Călin Hinţea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
4. Membru al biroului comisiei Lucica Matei Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
5. Membru al biroului comisiei Vasile Puşcaş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru al biroului comisiei Ilie Rad Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
7. Membru al biroului comisiei Ioan Stanomir Universitatea din Bucureşti
8. Membru Dragoş Paul Aligică George Mason University, Mercatus Center, USA
9. Membru Gabriel Bădescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
10. Membru Iordan Bărbulescu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
11. Membru Camelia Beciu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
12. Membru Vasile Boari Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
13. Membru Maria Bucur Universitatea Indiana, USA
14. Membru Doru Buzducea Universitatea din Bucureşti
15. Membru Liviu Chelcea Universitatea din Bucureşti
16. Membru Dan Chiribucă Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
17. Membru Mihai Coman Universitatea din Bucureşti
18. Membru Mircea Comşa Universitatea din Bucureşti
19. Membru Aurelian Crăiuţu Universitatea Indiana, USA
20. Membru Peter Cseke Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
21. Membru Mihai Dinu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Sandu Frunză Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
23. Membru Nicu Gavriluţă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
24. Membru Mihai Dinu Gheorghiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
25. Membru Monica Heintz Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Franţa
26. Membru Adrian Ivan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
27. Membru Dan Tudor Lazăr Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
28. Membru Mihaela Nedelcu Université de Neuchatel, Elveţia
29. Membru Mihaela Onofrei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
30. Membru Magdalena Platiş Universitatea din Bucureşti
31. Membru George Poede Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
32. Membru Livia Popescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
33. Membru Cristian Preda Universitatea din Bucureşti
34. Membru Alexandru Preda University of Edinburgh, Marea Britanie
35. Membru Zoltan Rostsz Universitatea din Bucureşti
36. Membru Traian Rotariu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
37. Membru Cosima Rughiniş Universitatea din Bucureşti
38. Membru Flaviu Călin Rus Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
39. Membru Levente Salat Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
40. Membru Lavinia Stan St. Francis Xavier University, Canada
41. Membru Marcel Tolcea Universitatea de Vest din Timişoara
42. Membru Tudor Vlad University of Georgia
43. Membru Marian Zulean Universitatea din Bucureşti

Articolul IIAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică după cum urmează: Comisia de medicină va avea următorul cuprins:„Comisia de medicină

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Cristian Vlădescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
2. Vicepreşedinte al comisiei Adrian Covic Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
3. Membru al biroului comisiei Mihai Ionac Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
4. Membru al biroului comisiei Dragoş Pieptu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
5. Membru al biroului comisiei Dragoş Vinereanu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
6. Membru Alex Almăşan Lerner Research Institute, Ohio, SUA
7. Membru Petru Armean Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
8. Membru Dorina Avram Albany Medical College, SUA
9. Membru Ovidiu Băjenaru Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
10. Membru Stanca A. Bîrlea University of Colorado, SUA
11. Membru Klara Brânzaniuc Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
12. Membru Gheorghe Bumbu Universitatea din Oradea
13. Membru Anca Buzoianu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
14. Membru George Adrian Călin The University of Texas MD Anderson Cancer Center, SUA
15. Membru Irina Căruntu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
16. Membru Petru Cianga Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
17. Membru Mihai Ciubotaru Yale University, SUA
18. Membru Tudorel Ciurea Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
19. Membru Ştefan N. Constantinescu Université Catholique de Louvain, Belgia
20. Membru Şerban Dragomir Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
21. Membru Anica Dricu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
22. Membru Sidonia Făgărăşan RIKEN Research Center for Allergy and Immunology, Yokohama, Japonia
23. Membru Ştefan Florian Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
24. Membru Leonard Gîrniţă Karolinska Institutet, Suedia
25. Membru Mihai Hinescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
26. Membru Mircea Ivan Indiana University, SUA
27. Membru Adrian Lobonţiu Université Paris 12, Franţa
28. Membru Dorel Mischianu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
29. Membru Petru Mircea Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
30. Membru Nicanor I. Moldovan Ohio State University, SUA
31. Membru Ştefan Őrs Nagy Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
32. Membru Mihai G. Netea Radboud Universiteit Nijmegen, Olanda
33. Membru Virgil Păunescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
34. Membru Florentina Pluteanu Loyola University Medical Center, SUA
35. Membru Aurel Popa-Wagner Universitatea din Greifswald, Germania
36. Membru Dorel Radu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
37. Membru Marius Raica Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
38. Membru Crina-Julieta Sinescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
39. Membru Ioan Ovidiu Sîrbu Institute for Biochemistry and Molecular Biology, Ulm University, Germania
40. Membru Cassian Sitaru Universitatea din Freiburg, Germania
41. Membru Florin Stamatian Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
42. Membru Radu V. Stan Dartmouth Medical School, SUA
43. Membru Adrian Şalic Harvard Medical School, SUA
44. Membru Cătălin Vasilescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

Articolul IIIMandatul experţilor din comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare expiră la expirarea actualului mandat al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care este de 4 ani. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru FuneriuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5689/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5689 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu