Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5689 din 13.10.2011

pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 748 din 25 octombrie 2011SmartCity1

În baza Referatului de aprobare nr. 327/CB din 14 octombrie 2011 privind emiterea prezentului ordin,în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, se modifică după cm urmează: 1. Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor va avea următorul cuprins: Comisia de ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Bogdan Negrea Academia de Studii Economice, Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Adriana Zaiţ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
3. Membru al biroului comisiei Lucian-Liviu Albu Academia Română
4. Membru al biroului comisiei Gheorghe Ciobanu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
5. Membru al biroului comisiei Victor Dragotă Academia de Studii Economice din Bucureşti
6. Membru al biroului comisiei Marilen Pîrtea Universitatea de Vest din Timişoara
7. Membru al biroului comisiei Dalina Dumitrescu Academia de Studii Economice din Bucureşti
8. Membru Dinu Airinei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
9. Membru Laurenţiu Dan Anghel Academia de Studii Economice din Bucureşti
10. Membru Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
11. Membru Oana Brânzei Universitatea Western Ontario, Canada
12. Membru Rodica Brânzei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
13. Membru Florin Bonciu Universitatea Româno-Americană
14. Membru Ionel Bostan Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava
15. Membru Sorin Burnete Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
16. Membru Niculina Chebac Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi
17. Membru Cristian Chelariu Universitatea Suffolk din Boston, Massachussetts, SUA
18. Membru Constantin Chilărescu Universitatea de Vest din Timişoara
19. Membru Vasile Cocriş Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
20. Membru Valentin Cojanu Academia de Studii Economice din Bucureşti
21. Membru Viorel Cornescu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Andreea Coşniţă-Langlais Universitatea Paris Quest Nanterre la Défense, Franţa
23. Membru Emil Dinga Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“ Bucureşti
24. Membru Constantin Dobre Universitatea de Vest din Timişoara
25. Membru Gabriela Drăgan Academia de Studii Economice din Bucureşti
26. Membru Adriana Duţescu Academia de Studii Economice din Bucureşti
27. Membru Cristinca Fulga Academia de Studii Economice din Bucureşti
28. Membru Iulia Georgescu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
29. Membru Mihaela Herciu Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
30. Membru Adrian Mihai Inceu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
31. Membru Nicolae Istudor Academia de Studii Economice din Bucureşti
32. Membru Ioan Lazăr Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
33. Membru Diana Mangalagiu Oxford University, Marea Britanie
34. Membru Dumitru Matiş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
35. Membru Florin Mihai Academia de Studii Economice din Bucureşti
36. Membru Alexandru Minea Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa
37. Membru Constantin Mitruţ Academia de Studii Economice din Bucureşti
38. Membru Maria Mortan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
39. Membru Marian Năstase Academia de Studii Economice din Bucureşti
40. Membru Ciprian Necula Academia de Studii Economice din Bucureşti
41. Membru Sebastian Negruşa RAND Corporation, SUA
42. Membru Ioan Ştefan Niţchi Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
43. Membru Claudia Ogrean Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
44. Membru Mădălina Olteanu Universitatea Paris 1, Franţa
45. Membru Dumitru Oprea Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
46. Membru Codruţa Luminiţa Osoian Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
47. Membru Rodica Pamfilie Academia de Studii Economice din Bucureşti
48. Membru Gabriela Pascariu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
49. Membru Ioan Plăiaş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
50. Membru Ion Pohoata Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
51. Membru Adrian Pop Universitatea din Nantes, Franţa
52. Membru Marius Dorel Pop Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
53. Membru Ion Popa Academia de Studii Economice din Bucureşti
54. Membru Mihai Roman Academia de Studii Economice din Bucureşti
55. Membru Cezar Scarlat Universitatea „Politehnica“ din Bucureşti
56. Membru Alina Spiru Universitatea din Lancaster, Marea Britanie
57. Membru Angela Sutan ESC Dijon-Bourgogne, Franţa
58. Membru Gabriela Tigu Academia de Studii Economice din Bucureşti
59. Membru Alexandru Todea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
60. Membru Andrei Tudorel Academia de Studii Economice din Bucureşti
61. Membru Răzvan Zaharia Academia de Studii Economice din Bucureşti

2. Comisia de ştiinţe juridice va avea următorul cuprins: „Comisia de ştiinţe juridice

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Simina Tănăsescu Universitatea din Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Smaranda Angheni Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti
3. Membru al biroului comisiei Valerian Cioclei Universitatea din Bucureşti
4. Membru al biroului comisiei Valentin Constantin Universitatea de Vest din Timişoara
5. Membru al biroului comisiei Mircea Minea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru al biroului comisiei Iulia Motoc Universitatea din Bucureşti
7. Membru al biroului comisiei Tudorel Toader Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
8. Membru Vlad Barbu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti
9. Membru Emil Bălan Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
10. Membru Alexandru Boroi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din Bucureşti
11. Membru Gabriel Boroi Universitatea „Nicolae Titulescu“din Bucureşti
12. Membru Anastasiu Crişu Universitatea din Bucureşti
13. Membru Dacian Dragoş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
14. Membru Augustin Fuerea Universitatea din Bucureşti
15. Membru Cornelia Lefter Academia de Studii Economice din Bucureşti
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
16. Membru Ion Les Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
17. Membru Mihai Lucian Universitatea din Bucureşti
18. Membru Marian Nicolae Universitatea din Bucureşti
19. Membru Liviu Stănciulescu Universitatea „Nicolae Titulescu“ din Bucureşti
20. Membru Valeriu Stoica Universitatea din Bucureşti
21. Membru Florin Stretean Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
22. Membru Dana Tofan Universitatea din Bucureşti
23. Membru Anton Trăilescu Universitatea de Vest din Timişoara
24. Membru Paul Vasilescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

3. Comisia de psihologie şi ştiinţe comportamentale va avea următorul cuprins: „Comisia de psihologie şi ştiinţe comportamentale

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Nicolae Mitrofan Universitatea din Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Daniel Ovidiu David Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
3. Membru al biroului comisiei Carmen Creţu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
4. Membru al biroului comisiei Romiţă Iucu Universitatea din Bucureşti
5. Membru al biroului comisiei Bogdan Vasile Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru Mihai Aniţei Universitatea din Bucureşti
7. Membru Monica Baciu Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Franţa
8. Membru Oana Benga Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
9. Membru Lucian Ciolan Universitatea din Bucureşti
10. Membru Constantin Cucos Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
11. Membru Ion Dafinoiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
12. Membru Anca Dobrean Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
13. Membru Irina Holdevici Universitatea „Titu Maiorescu“ din Bucureşti
14. Membru Horvath Istvan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
15. Membru Irving Kirsch Hull University, SUA
16. Membru Ioan Lador Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
17. Membru Marcela Luca Universitatea „Transilvania“ din Braşov
18. Membru Steven Lynn Suny at Binghanton, SUA
19. Membru Sabina Macovei Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
20. Membru Vasile Marcu Universitatea din Oradea
21. Membru Mihaela Minulescu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Guy Montgomery Mountsinai School of Medicine, SUA
23. Membru Adrian Opre Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
24. Membru Dan Potolea Universitatea din Bucureşti
25. Membru Alina S. Rusu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
26. Membru Florin Sava Universitatea de Vest din Timişoara
27. Membru Simona Sava Universitatea de Vest din Timişoara
28. Membru Florence Mihaela Singer Universitatea de Petrol-Gaze Ploieşti
29. Membru Alina Mihaela Stoica Universitatea din Bucureşti
30. Membru Aurora Szentagotai-Tatar Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
31. Membru Constantin Ticu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
32. Membru Corina Ţifrea Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
33. Membru Mona Vintilă Universitatea de Vest din Timişoara

4. Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative va avea următorul cuprins: „Comisia de sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Mihaela Miroiu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
2. Vicepreşedinte al comisiei Constantin Marius Profiroiu Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Membru al biroului comisiei Călin Hinţea Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
4. Membru al biroului comisiei Lucica Matei Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
5. Membru al biroului comisiei Vasile Puşcaş Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
6. Membru al biroului comisiei Ilie Rad Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
7. Membru al biroului comisiei Ioan Stanomir Universitatea din Bucureşti
8. Membru Dragoş Paul Aligică George Mason University, Mercatus Center, USA
9. Membru Gabriel Bădescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
10. Membru Iordan Bărbulescu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
11. Membru Camelia Beciu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
12. Membru Vasile Boari Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
13. Membru Maria Bucur Universitatea Indiana, USA
14. Membru Doru Buzducea Universitatea din Bucureşti
15. Membru Liviu Chelcea Universitatea din Bucureşti
16. Membru Dan Chiribucă Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
17. Membru Mihai Coman Universitatea din Bucureşti
18. Membru Mircea Comşa Universitatea din Bucureşti
19. Membru Aurelian Crăiuţu Universitatea Indiana, USA
20. Membru Peter Cseke Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
21. Membru Mihai Dinu Universitatea din Bucureşti
22. Membru Sandu Frunză Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
23. Membru Nicu Gavriluţă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
24. Membru Mihai Dinu Gheorghiu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
25. Membru Monica Heintz Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Franţa
26. Membru Adrian Ivan Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
27. Membru Dan Tudor Lazăr Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
28. Membru Mihaela Nedelcu Université de Neuchatel, Elveţia
29. Membru Mihaela Onofrei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
30. Membru Magdalena Platiş Universitatea din Bucureşti
31. Membru George Poede Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
32. Membru Livia Popescu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
33. Membru Cristian Preda Universitatea din Bucureşti
34. Membru Alexandru Preda University of Edinburgh, Marea Britanie
35. Membru Zoltan Rostsz Universitatea din Bucureşti
36. Membru Traian Rotariu Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
37. Membru Cosima Rughiniş Universitatea din Bucureşti
38. Membru Flaviu Călin Rus Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
39. Membru Levente Salat Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca
40. Membru Lavinia Stan St. Francis Xavier University, Canada
41. Membru Marcel Tolcea Universitatea de Vest din Timişoara
42. Membru Tudor Vlad University of Georgia
43. Membru Marian Zulean Universitatea din Bucureşti

Articolul IIAnexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 3.983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2011, se modifică după cum urmează: Comisia de medicină va avea următorul cuprins:„Comisia de medicină

Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
1. Preşedinte al comisiei Cristian Vlădescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
2. Vicepreşedinte al comisiei Adrian Covic Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
3. Membru al biroului comisiei Mihai Ionac Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
4. Membru al biroului comisiei Dragoş Pieptu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
5. Membru al biroului comisiei Dragoş Vinereanu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
6. Membru Alex Almăşan Lerner Research Institute, Ohio, SUA
7. Membru Petru Armean Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
8. Membru Dorina Avram Albany Medical College, SUA
9. Membru Ovidiu Băjenaru Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
10. Membru Stanca A. Bîrlea University of Colorado, SUA
11. Membru Klara Brânzaniuc Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
12. Membru Gheorghe Bumbu Universitatea din Oradea
13. Membru Anca Buzoianu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
14. Membru George Adrian Călin The University of Texas MD Anderson Cancer Center, SUA
15. Membru Irina Căruntu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
16. Membru Petru Cianga Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
17. Membru Mihai Ciubotaru Yale University, SUA
18. Membru Tudorel Ciurea Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
19. Membru Ştefan N. Constantinescu Université Catholique de Louvain, Belgia
20. Membru Şerban Dragomir Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ din Iaşi
21. Membru Anica Dricu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
22. Membru Sidonia Făgărăşan RIKEN Research Center for Allergy and Immunology, Yokohama, Japonia
23. Membru Ştefan Florian Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
24. Membru Leonard Gîrniţă Karolinska Institutet, Suedia
25. Membru Mihai Hinescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
26. Membru Mircea Ivan Indiana University, SUA
27. Membru Adrian Lobonţiu Université Paris 12, Franţa
28. Membru Dorel Mischianu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
29. Membru Petru Mircea Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
30. Membru Nicanor I. Moldovan Ohio State University, SUA
31. Membru Ştefan Őrs Nagy Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş
32. Membru Mihai G. Netea Radboud Universiteit Nijmegen, Olanda
33. Membru Virgil Păunescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
34. Membru Florentina Pluteanu Loyola University Medical Center, SUA
35. Membru Aurel Popa-Wagner Universitatea din Greifswald, Germania
36. Membru Dorel Radu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
Nr. crt. Funcţia Numele Instituţia
37. Membru Marius Raica Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
38. Membru Crina-Julieta Sinescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti
39. Membru Ioan Ovidiu Sîrbu Institute for Biochemistry and Molecular Biology, Ulm University, Germania
40. Membru Cassian Sitaru Universitatea din Freiburg, Germania
41. Membru Florin Stamatian Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ din Cluj-Napoca
42. Membru Radu V. Stan Dartmouth Medical School, SUA
43. Membru Adrian Şalic Harvard Medical School, SUA
44. Membru Cătălin Vasilescu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti

Articolul IIIMandatul experţilor din comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare expiră la expirarea actualului mandat al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care este de 4 ani. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru FuneriuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5689/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5689 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu