E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 462 din  3 aprilie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 26 aprilie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere necesitatile de administrare si evidentiere a impozitului pe venitul din salarii al persoanelor fizice, astfel cum este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat"
    2. Anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>" se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.313/1999)

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"

    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat va fi completata si depusa de platitorii de impozite si taxe care, potrivit legislatiei in vigoare, au obligatia declararii impozitelor si taxelor cuprinse in aceasta declaratie.
    2. Declaratia se depune lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.
    3. Declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator, de acei contribuabili care, potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia declararii trimestriale a impozitului pe profit si care datoreaza numai acest impozit.
    4. Declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    5. Completarea declaratiei se va face conform termenelor de declarare prevazute de reglementarile fiscale, astfel:
    a) lunar: pentru taxa pe valoarea adaugata; pentru impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de banci; pentru accize; pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale, din productia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de platitorii de venit (pentru lunile in care se efectueaza plati de venituri pentru persoanele fizice si juridice nerezidente); pentru impozitele retinute la sursa conform reglementarilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, premii si prime in bani si/sau in natura, impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din dobanzi);
    b) trimestrial: pentru impozitul pe profit;
    c) anual: pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome.
    6. Cand platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
    7. Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul;
    - copia se pastreaza de platitor.
    8. Randurile prevazute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare (luna, trimestru) la care se refera declaratia si in conformitate cu instructiunile prevazute in prezenta anexa.

    ATENTIE! SUMELE INSCRISE IN DECLARATIE NU CUPRIND DIFERENTELE DE IMPOZITE SI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.

    9. Completarea declaratiei se face astfel:
    Luna pentru care se completeaza declaratia va fi inscrisa cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).
    Anul pentru care se completeaza declaratia va fi inscris cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2000).

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"

    Se completeaza inscriindu-se citet, corect si complet toate datele prevazute de formular.
    In caseta "Cod fiscal" contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, in cazul persoanelor fizice romane care nu au domiciliul in Romania si in cazul persoanelor fizice straine.
    Primele 3 cifre ale codului numeric personal/numarului de identificare fiscala se inscriu in prima casuta a casetei "Cod fiscal", urmatoarele 9 cifre se inscriu in casutele ramase libere, iar ultima cifra se inscrie in afara casetei.
    De exemplu:
    Un contribuabil al carui cod numeric personal este 2548016600768 va completa caseta "Cod fiscal" astfel:
     _________________________________________
    | 254 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8
    |_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Capitolul A - Taxa pe valoarea adaugata
    Contribuabilii care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
    Capitolul B - Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
    Randul 3 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virata la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, care a fost influentata, dupa caz, de regularizarile efectuate cu angajatii de catre platitorii de salarii.
    Capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc
    Randurile 8 si 9 - se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa organizeze si sa exploateze activitati de jocuri de noroc.
    Randul 10 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul G - Impozit pe dividende
    Randul 11 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende.
    Capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
    Randul 13 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul J - Impozit pe veniturile sub forma de dobanzi
    Randul 14 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul K - Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
    Randul 15 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul L - Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
    Randul 16 - se inscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
    Capitolul M - Alte impozite si taxe
    Randul 17 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii restituit angajatilor ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 18 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii achitat de catre angajati, ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 19 - se va completa de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare alte impozite/taxe care nu sunt prevazute de formular, astfel:
    - la coloana "Denumire indicator" se va inscrie denumirea exacta a impozitului/taxei datorate;
    - la coloana "Sume" se va inscrie suma datorata pentru impozitul/taxa respectiva.

    Tabelul analitic
    Se completeaza numai pentru impozitele cu regim de retinere la sursa atunci cand data scadentei la plata este data platii venitului pentru care se datoreaza respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevazute la capitolele B, G si H.
    Coloana "Index impozit" se va inscrie "X" in coloana corespunzatoare indexului impozitului pentru care se inscriu datele, si anume:
    B - pentru impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor;
    G - pentru impozit pe dividende;
    H - pentru impozite pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinute de platitorii de venit.
    Coloana "Data platii venitului" - se va inscrie fiecare data la care a fost efectuata o plata de venit pentru care se datoreaza impozitul din coloana anterioara.
    Data platii venitului va fi inscrisa in formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).
    Coloana "Impozit datorat bugetului de stat"   se va inscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuata la data inscrisa in coloana anterioara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 462/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 462 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu