E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 462 din  3 aprilie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 26 aprilie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere necesitatile de administrare si evidentiere a impozitului pe venitul din salarii al persoanelor fizice, astfel cum este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat"
    2. Anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>" se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.313/1999)

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"

    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat va fi completata si depusa de platitorii de impozite si taxe care, potrivit legislatiei in vigoare, au obligatia declararii impozitelor si taxelor cuprinse in aceasta declaratie.
    2. Declaratia se depune lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.
    3. Declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator, de acei contribuabili care, potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia declararii trimestriale a impozitului pe profit si care datoreaza numai acest impozit.
    4. Declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    5. Completarea declaratiei se va face conform termenelor de declarare prevazute de reglementarile fiscale, astfel:
    a) lunar: pentru taxa pe valoarea adaugata; pentru impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de banci; pentru accize; pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale, din productia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de platitorii de venit (pentru lunile in care se efectueaza plati de venituri pentru persoanele fizice si juridice nerezidente); pentru impozitele retinute la sursa conform reglementarilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, premii si prime in bani si/sau in natura, impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din dobanzi);
    b) trimestrial: pentru impozitul pe profit;
    c) anual: pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome.
    6. Cand platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
    7. Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul;
    - copia se pastreaza de platitor.
    8. Randurile prevazute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare (luna, trimestru) la care se refera declaratia si in conformitate cu instructiunile prevazute in prezenta anexa.

    ATENTIE! SUMELE INSCRISE IN DECLARATIE NU CUPRIND DIFERENTELE DE IMPOZITE SI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.

    9. Completarea declaratiei se face astfel:
    Luna pentru care se completeaza declaratia va fi inscrisa cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).
    Anul pentru care se completeaza declaratia va fi inscris cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2000).

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"

    Se completeaza inscriindu-se citet, corect si complet toate datele prevazute de formular.
    In caseta "Cod fiscal" contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, in cazul persoanelor fizice romane care nu au domiciliul in Romania si in cazul persoanelor fizice straine.
    Primele 3 cifre ale codului numeric personal/numarului de identificare fiscala se inscriu in prima casuta a casetei "Cod fiscal", urmatoarele 9 cifre se inscriu in casutele ramase libere, iar ultima cifra se inscrie in afara casetei.
    De exemplu:
    Un contribuabil al carui cod numeric personal este 2548016600768 va completa caseta "Cod fiscal" astfel:
     _________________________________________
    | 254 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8
    |_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Capitolul A - Taxa pe valoarea adaugata
    Contribuabilii care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
    Capitolul B - Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
    Randul 3 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virata la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, care a fost influentata, dupa caz, de regularizarile efectuate cu angajatii de catre platitorii de salarii.
    Capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc
    Randurile 8 si 9 - se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa organizeze si sa exploateze activitati de jocuri de noroc.
    Randul 10 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul G - Impozit pe dividende
    Randul 11 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende.
    Capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
    Randul 13 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul J - Impozit pe veniturile sub forma de dobanzi
    Randul 14 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul K - Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
    Randul 15 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul L - Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
    Randul 16 - se inscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
    Capitolul M - Alte impozite si taxe
    Randul 17 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii restituit angajatilor ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 18 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii achitat de catre angajati, ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 19 - se va completa de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare alte impozite/taxe care nu sunt prevazute de formular, astfel:
    - la coloana "Denumire indicator" se va inscrie denumirea exacta a impozitului/taxei datorate;
    - la coloana "Sume" se va inscrie suma datorata pentru impozitul/taxa respectiva.

    Tabelul analitic
    Se completeaza numai pentru impozitele cu regim de retinere la sursa atunci cand data scadentei la plata este data platii venitului pentru care se datoreaza respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevazute la capitolele B, G si H.
    Coloana "Index impozit" se va inscrie "X" in coloana corespunzatoare indexului impozitului pentru care se inscriu datele, si anume:
    B - pentru impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor;
    G - pentru impozit pe dividende;
    H - pentru impozite pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinute de platitorii de venit.
    Coloana "Data platii venitului" - se va inscrie fiecare data la care a fost efectuata o plata de venit pentru care se datoreaza impozitul din coloana anterioara.
    Data platii venitului va fi inscrisa in formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).
    Coloana "Impozit datorat bugetului de stat"   se va inscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuata la data inscrisa in coloana anterioara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 462/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 462 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu