E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 462 din  3 aprilie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 26 aprilie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere necesitatile de administrare si evidentiere a impozitului pe venitul din salarii al persoanelor fizice, astfel cum este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat"
    2. Anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>" se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.313/1999)

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"

    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat va fi completata si depusa de platitorii de impozite si taxe care, potrivit legislatiei in vigoare, au obligatia declararii impozitelor si taxelor cuprinse in aceasta declaratie.
    2. Declaratia se depune lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.
    3. Declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator, de acei contribuabili care, potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia declararii trimestriale a impozitului pe profit si care datoreaza numai acest impozit.
    4. Declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    5. Completarea declaratiei se va face conform termenelor de declarare prevazute de reglementarile fiscale, astfel:
    a) lunar: pentru taxa pe valoarea adaugata; pentru impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de banci; pentru accize; pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale, din productia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de platitorii de venit (pentru lunile in care se efectueaza plati de venituri pentru persoanele fizice si juridice nerezidente); pentru impozitele retinute la sursa conform reglementarilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, premii si prime in bani si/sau in natura, impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din dobanzi);
    b) trimestrial: pentru impozitul pe profit;
    c) anual: pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome.
    6. Cand platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
    7. Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul;
    - copia se pastreaza de platitor.
    8. Randurile prevazute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare (luna, trimestru) la care se refera declaratia si in conformitate cu instructiunile prevazute in prezenta anexa.

    ATENTIE! SUMELE INSCRISE IN DECLARATIE NU CUPRIND DIFERENTELE DE IMPOZITE SI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.

    9. Completarea declaratiei se face astfel:
    Luna pentru care se completeaza declaratia va fi inscrisa cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).
    Anul pentru care se completeaza declaratia va fi inscris cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2000).

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"

    Se completeaza inscriindu-se citet, corect si complet toate datele prevazute de formular.
    In caseta "Cod fiscal" contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, in cazul persoanelor fizice romane care nu au domiciliul in Romania si in cazul persoanelor fizice straine.
    Primele 3 cifre ale codului numeric personal/numarului de identificare fiscala se inscriu in prima casuta a casetei "Cod fiscal", urmatoarele 9 cifre se inscriu in casutele ramase libere, iar ultima cifra se inscrie in afara casetei.
    De exemplu:
    Un contribuabil al carui cod numeric personal este 2548016600768 va completa caseta "Cod fiscal" astfel:
     _________________________________________
    | 254 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8
    |_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Capitolul A - Taxa pe valoarea adaugata
    Contribuabilii care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
    Capitolul B - Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
    Randul 3 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virata la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, care a fost influentata, dupa caz, de regularizarile efectuate cu angajatii de catre platitorii de salarii.
    Capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc
    Randurile 8 si 9 - se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa organizeze si sa exploateze activitati de jocuri de noroc.
    Randul 10 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul G - Impozit pe dividende
    Randul 11 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende.
    Capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
    Randul 13 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul J - Impozit pe veniturile sub forma de dobanzi
    Randul 14 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul K - Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
    Randul 15 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul L - Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
    Randul 16 - se inscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
    Capitolul M - Alte impozite si taxe
    Randul 17 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii restituit angajatilor ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 18 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii achitat de catre angajati, ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 19 - se va completa de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare alte impozite/taxe care nu sunt prevazute de formular, astfel:
    - la coloana "Denumire indicator" se va inscrie denumirea exacta a impozitului/taxei datorate;
    - la coloana "Sume" se va inscrie suma datorata pentru impozitul/taxa respectiva.

    Tabelul analitic
    Se completeaza numai pentru impozitele cu regim de retinere la sursa atunci cand data scadentei la plata este data platii venitului pentru care se datoreaza respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevazute la capitolele B, G si H.
    Coloana "Index impozit" se va inscrie "X" in coloana corespunzatoare indexului impozitului pentru care se inscriu datele, si anume:
    B - pentru impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor;
    G - pentru impozit pe dividende;
    H - pentru impozite pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinute de platitorii de venit.
    Coloana "Data platii venitului" - se va inscrie fiecare data la care a fost efectuata o plata de venit pentru care se datoreaza impozitul din coloana anterioara.
    Data platii venitului va fi inscrisa in formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).
    Coloana "Impozit datorat bugetului de stat"   se va inscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuata la data inscrisa in coloana anterioara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 462/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 462 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu