E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 462 din  3 aprilie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 211 din 26 aprilie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere necesitatile de administrare si evidentiere a impozitului pe venitul din salarii al persoanelor fizice, astfel cum este prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat"
    2. Anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>" se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.313/1999)

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"

    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat va fi completata si depusa de platitorii de impozite si taxe care, potrivit legislatiei in vigoare, au obligatia declararii impozitelor si taxelor cuprinse in aceasta declaratie.
    2. Declaratia se depune lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.
    3. Declaratia se depune trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator, de acei contribuabili care, potrivit reglementarilor in vigoare, au obligatia declararii trimestriale a impozitului pe profit si care datoreaza numai acest impozit.
    4. Declaratia se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute in formular, utilizandu-se pix cu mina de culoare neagra. Daca este posibil, declaratia va fi completata la masina de scris sau la imprimanta.
    5. Completarea declaratiei se va face conform termenelor de declarare prevazute de reglementarile fiscale, astfel:
    a) lunar: pentru taxa pe valoarea adaugata; pentru impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de banci; pentru accize; pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale, din productia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinut de platitorii de venit (pentru lunile in care se efectueaza plati de venituri pentru persoanele fizice si juridice nerezidente); pentru impozitele retinute la sursa conform reglementarilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, premii si prime in bani si/sau in natura, impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din dobanzi);
    b) trimestrial: pentru impozitul pe profit;
    c) anual: pentru varsamintele din profitul net al regiilor autonome.
    6. Cand platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriindu-se "X" in spatiul special prevazut in acest scop.
    7. Declaratia se completeaza in doua exemplare, dintre care:
    - originalul se depune la organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat platitorul;
    - copia se pastreaza de platitor.
    8. Randurile prevazute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentand obligatii constituite in perioada de raportare (luna, trimestru) la care se refera declaratia si in conformitate cu instructiunile prevazute in prezenta anexa.

    ATENTIE! SUMELE INSCRISE IN DECLARATIE NU CUPRIND DIFERENTELE DE IMPOZITE SI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.

    9. Completarea declaratiei se face astfel:
    Luna pentru care se completeaza declaratia va fi inscrisa cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).
    Anul pentru care se completeaza declaratia va fi inscris cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2000).

    Sectiunea "Date de identificare a platitorului"

    Se completeaza inscriindu-se citet, corect si complet toate datele prevazute de formular.
    In caseta "Cod fiscal" contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal, in cazul persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, sau numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, in cazul persoanelor fizice romane care nu au domiciliul in Romania si in cazul persoanelor fizice straine.
    Primele 3 cifre ale codului numeric personal/numarului de identificare fiscala se inscriu in prima casuta a casetei "Cod fiscal", urmatoarele 9 cifre se inscriu in casutele ramase libere, iar ultima cifra se inscrie in afara casetei.
    De exemplu:
    Un contribuabil al carui cod numeric personal este 2548016600768 va completa caseta "Cod fiscal" astfel:
     _________________________________________
    | 254 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8
    |_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Capitolul A - Taxa pe valoarea adaugata
    Contribuabilii care, potrivit legii, conduc evidenta contabila pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adaugata rezultata din astfel de operatiuni.
    Capitolul B - Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
    Randul 3 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virata la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, care a fost influentata, dupa caz, de regularizarile efectuate cu angajatii de catre platitorii de salarii.
    Capitolul F - Taxa pentru jocuri de noroc
    Randurile 8 si 9 - se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa organizeze si sa exploateze activitati de jocuri de noroc.
    Randul 10 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul G - Impozit pe dividende
    Randul 11 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende.
    Capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala
    Randul 13 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul J - Impozit pe veniturile sub forma de dobanzi
    Randul 14 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul K - Impozit pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale
    Randul 15 - se completeaza lunar, de catre platitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate si retinute potrivit art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Capitolul L - Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
    Randul 16 - se inscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.
    Capitolul M - Alte impozite si taxe
    Randul 17 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii restituit angajatilor ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 18 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii achitat de catre angajati, ca urmare a regularizarii impozitului datorat pe anul precedent.
    Randul 19 - se va completa de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare alte impozite/taxe care nu sunt prevazute de formular, astfel:
    - la coloana "Denumire indicator" se va inscrie denumirea exacta a impozitului/taxei datorate;
    - la coloana "Sume" se va inscrie suma datorata pentru impozitul/taxa respectiva.

    Tabelul analitic
    Se completeaza numai pentru impozitele cu regim de retinere la sursa atunci cand data scadentei la plata este data platii venitului pentru care se datoreaza respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevazute la capitolele B, G si H.
    Coloana "Index impozit" se va inscrie "X" in coloana corespunzatoare indexului impozitului pentru care se inscriu datele, si anume:
    B - pentru impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor;
    G - pentru impozit pe dividende;
    H - pentru impozite pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente, retinute de platitorii de venit.
    Coloana "Data platii venitului" - se va inscrie fiecare data la care a fost efectuata o plata de venit pentru care se datoreaza impozitul din coloana anterioara.
    Data platii venitului va fi inscrisa in formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).
    Coloana "Impozit datorat bugetului de stat"   se va inscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuata la data inscrisa in coloana anterioara.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 462/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 462 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu