Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 46 din  2 februarie 2004

privind procedura de acordare a consultantei pentru incadrarea unor produse si tehnologii cu dubla utilizare in listele cuprinzand produsele si tehnologiile cu dubla utilizare care sunt supuse regimului de control la export si import

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 11 februarie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare si ale Legii nr. 56/1997 privind aplicarea Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, modificata si completata prin Legea nr. 448/2003,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

    presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Acordarea consultantei pentru incadrarea unor produse in listele cuprinzand produsele si tehnologiile cu dubla utilizare supuse regimului de control la export si import, aprobate prin hotarare a Guvernului in baza art. 4 din Legea nr. 387/2003, se realizeaza de catre Agentia Nationala de Control al Exporturilor in baza documentatiei relevante complete primite de la persoanele juridice si fizice interesate.
    Art. 2
    (1) Consultanta de specialitate mentionata la art. 1 se solicita prin completarea formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Raspunderea pentru corectitudinea tuturor datelor si informatiilor prezentate in sprijinul cererii de consultanta revine solicitantului.
    (3) Fisele cu date tehnice si fisele de prezentare (sau copii certificate ale acestora), anexate la cererea de consultanta, se transmit in original la Agentie.
    Art. 3
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 166/2003 isi inceteaza valabilitatea pentru domeniul regimului de control al produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare.

                        Presedintele Agentiei Nationale
                          de Control al Exporturilor,
                               Nineta Barbulescu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|NR./DATA DE  |              CERERE DE CONSULTANTA               | NR./DATA DE |
|INREGISTRARE |PENTRU INCADRAREA UNUI PRODUS IN LISTELE NATIONALE| INREGISTRARE|
|LA SOLICITANT|    CU PRODUSE SI TEHNOLOGII CU DUBLA UTILIZARE   | LA ANCEX    |
|             |  SUPUSE REGIMULUI DE CONTROL LA EXPORT SI IMPORT |             |
|_____________|__________________________________________________|_____________|
|SE         | 1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:                    |
|COMPLETEAZA|    DENUMIREA: .................................................. |
|DE CATRE   |    PERSOANA AUTORIZATA/                          TEL./FAX        |
|SOLICITANT/|    DE CONTACT: ........ .......................  ............... |
|COMPLETAREA|    ADRESA: ..................................................... |
|TUTUROR    |__________________________________________________________________|
|CASETELOR  | 2. PRODUSUL CARE FACE OBIECTUL CERERII DE CONSULTANTA            |
|ESTE       |    DENUMIRE COMERCIALA: ........................................ |
|OBLIGATORIE|    DENUMIRE TEHNICA (NR. CAS): ................................. |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 3. TIPUL OPERATIUNII CARE SE EFECTUEAZA CU PRODUSUL RESPECTIV    |
|           |     _            _                                               |
|           |    |_| EXPORT   |_| IMPORT     ALTA (PRECIZATI): ............... |
|           |                                                                  |
|           |    TARA DE ORIGINE: ............  TARA DE DESTINATIE: .......... |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 4. DESTINATAR FINAL: ........................................... |
|           |                              _               _                   |
|           |    4.1. UTILIZAREA FINALA   |_| REVANZARE   |_| CONSUM           |
|           |         A PRODUSULUI:           LA TERTI        PROPRIU          |
|           |                                                                  |
|           |    ALTA (PRECIZATI): ........................................... |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 5. DOCUMENTELE CARE SE ANEXEAZA CERERII DE CONSULTANTA           |
|           |    (COPII CERTIFICATE DE SOLICITANT):                            |
|           |     _                                                            |
|           |    |_| FISE CU DATE TEHNICE (IN LIMBA ROMANA) CUPRINZAND         |
|           |        CARACTERISTICILE DE BAZA ALE PRODUSULUI NECESARE          |
|           |        COMPARARII ACESTORA CU CELE DIN LISTELE NATIONALE DE      |
|           |        CONTROL (MARIMI FIZICE, U/M, NR. CAS ETC.)/NR. FILE ..... |
|           |     _                                                            |
|           |    |_| FISE DE PREZENTARE ALE PRODUSULUI/DOMENIU TEHNIC DE       |
|           |        UTILIZARE/NR. FILE ......                                 |
|           |    ALTE DOCUMENTE (PRECIZATI): ................. NR. FILE ...... |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 6. DACA SOLICITANTUL ARE CUNOSTINTA CA PRODUSUL AR PUTEA FI      |
|           | UTILIZAT IN UNUL DIN SCOPURILE PREVAZUTE LA Art. 5 DIN           |
|           | LEGEA NR. 387/2003:                                              |
|           |     _           _                                                |
|           |    |_| DA      |_| NU                                            |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 7. INFORMATII PRIVIND ULTIMA OPERATIUNE EFECTUATA CU ACEST       |
|           | PRODUS:                                                          |
|           | PARTENERUL EXTERN/TARA    TIP OPERATIUNE/DATA:    | BIROUL VAMAL:|
|           | ......................    ....................    | .............|
|           |___________________________________________________|______________|
|           | 8. INFORMATII SUPLIMENTARE                                       |
|           |    8.1 EVALUAREA DE CATRE SOLICITANT A     8.2 MOTIVAREA CERERII |
|           |        INCADRARII PRODUSULUI IN LISTELE      _                   |
|           |        NATIONALE CU PRODUSE MILITARE SI     |_| LIPSA EXPERTIZA  |
|           |        PRODUSE SI TEHNOLOGII CU DUBLA           TEHNICA          |
|           |        UTILIZARE SUPUSE REGIMULUI DE         _                   |
|           |        CONTROL LA EXPORT SI IMPORT:         |_| LA SOLICITAREA   |
|           |                                                 ALTOR INSTITUTII |
|           |     _                                                            |
|           |    |_| PRODUSE CU DUBLA UTILIZARE/CATEGORIA                      |
|           |        ....................................                      |
|           |     _                                                            |
|           |    |_| PRODUSUL NU SE SUPUNE REGIMULUI DE   PRECIZARI:           |
|           |        CONTROL                              .................... |
|           | PRECIZARI: ...............................  .................... |
|           |__________________________________________________________________|
|           |__________________________________________________________________
|           | SOLICITANTUL ISI ASUMA RESPONSABILITATEA CORECTITUDINII DATELOR  |
|           | PREZENTATE                                                       |
|           |__________________________________________________________________|
|           | 9. NUME:          | 10. FUNCTIA:      | 11. SEMNATURA AUTORIZATA,|
|           |                   |                   | STAMPILA                 |
|           | ................. | ................. | ........................ |
|___________|___________________|___________________|__________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       12. SPATIU REZERVAT AGENTIEI NATIONALE DE CONTROL AL EXPORTURILOR      |
|______________________________________________________________________________|
| 12.1 PRODUSUL: ............................................................. |
|  _                             _                            _                |
| |_| ESTE SUPUS REGIMULUI DE   |_| NU ESTE SUPUS REGIMULUI  |_| NU POATE FI   |
|     CONTROL/CATEGORIA .......     DE CONTROL                   CLASIFICAT    |
|______________________________________________________________________________|
| 12.2 OPERATIUNEA MENTIONATA LA PCT. 3 SE CONTROLEAZA CONFORM PREVEDERILOR    |
| LEGALE PRIN:                                                                 |
|   _                     _                _                                   |
|  |_| INREGISTRARE      |_| LICENTA      |_| DECLARATIE POST-LIVRARE          |
|______________________________________________________________________________|
| 12.3 ALTE MENTIUNI ......................................................... |
| ............................................................................ |
| ACEASTA CLASIFICARE A FOST ELABORATA PE BAZA LISTELOR APROBATE PRIN ........ |
| FIIND VALABILA PE DURATA DE VALABILITATE A ACESTUI ACT NORMATIV.             |
|______________________________________________________________________________|
| 13. NUME: | 14. FUNCTIA:         | 15. SEMNATURA, STAMPILA        |
| .................... | .................... | ............................   |
|______________________|______________________|________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 46/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 46 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu