Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4640/827/762/46/1512 din 23 august 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

ACT EMIS DE: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


SmartCity3

              Nr. 4.640 din 23 august 2001
              SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE
              Nr. 827 din 16 august 2001
              SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA
              Nr. 762 din 24 august 2001
              SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
              Nr. 46 din 24 august 2001
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 1.512 din 10 august 2001
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 746 din 22 noiembrie 2001

    Directorii Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 43/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare, emise in aplicarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor si a Legii nr. 43/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                                 Radu Timofte

              p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,
                               Constantin Rotaru

               p. Directorul Serviciului de Protectie si Paza,
                              Iulian Crainiceanu

              Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
                                 Tudor Tanase

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind constituirea, utilizarea si reportarea veniturilor extrabugetare reprezentand indemnizatii cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare

    1. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare se retin ca venituri extrabugetare de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor si se gestioneaza prin contul 50.03 "Disponibil al ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama ordonatorilor principali de credite.
    Contul 50.03 "Disponibil al ministerelor si institutiilor subordonate" se crediteaza cu sumele reprezentand indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate la bunurile din dotare si se debiteaza cu sumele reprezentand cheltuieli privind repararea sau achizitionarea de tehnica militara.
    Disponibilul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    Pentru constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare se intocmeste buget de venituri si cheltuieli, care se aproba de ordonatorul principal de credite.
    2. In contractele de asigurare facultativa a bunurilor din dotare, incheiate de unitatile Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu societatile de asigurare, se va mentiona contul deschis pe seama ordonatorilor principali de credite, in care se vireaza indemnizatiile cuvenite pentru cazurile de producere a riscurilor asigurate.
    3. Veniturile extrabugetare se utilizeaza pentru repararea bunurilor din dotare asigurate, care au fost avariate, precum si pentru achizitionarea de tehnica militara noua in vederea inlocuirii celei avariate, in cazul in care repararea este costisitoare si ineficienta.
    Repararea bunurilor avariate se poate face in unitatile de profil specializate ale Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dupa caz, ori la agenti economici specializati, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Procurarea de tehnica militara noua se face potrivit normelor metodologice privind finantarea investitiilor la institutiile publice, inscriindu-se in lista cuprinzand obiectivele de investitii cu finantare din venituri extrabugetare, anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, si cu respectarea legislatiei in vigoare ce reglementeaza achizitiile de bunuri.
    4. Cheltuielile pentru reparatii la bunurile avariate sau pentru achizitii de tehnica militara noua se efectueaza de catre unitatile stabilite de ordonatorul principal de credite, in limita veniturilor extrabugetare realizate si potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare.
    5. Disponibilul ramas la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si va fi folosit cu aceeasi destinatie.
    6. Disponibilitatile, cheltuielile si veniturile activitatii finantate din venituri extrabugetare se evidentiaza in contabilitate cu ajutorul conturilor:
    - 120 "Disponibil al institutiei finantate din venituri extrabugetare";
    - 420 "Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare";
      520 "Veniturile extrabugetare ale institutiei publice".
    Veniturile si cheltuielile privind executia bugetului activitatii finantate din venituri extrabugetare se raporteaza distinct in anexa la darea de seama contabila pentru "Institutii publice", potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 46/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 46 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu