Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 356 din  5 august 2002

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si igiena pentru producerea si comercializarea produselor din oua

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 26 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 157.937 din 23 iulie 2002, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate si igiena pentru producerea si comercializarea produselor din oua, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara, institutele centrale de profil si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta prevedere contrara.
    Art. 5
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORMA SANITARA VETERINARA
privind conditiile de sanatate si igiena pentru producerea si comercializarea produselor din oua

    Art. 1
    (1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste conditiile de sanatate si de igiena privind producerea si comercializarea produselor din oua destinate ca atare consumului uman sau producerii de alimente pe baza de oua.
    (2) Prezenta norma sanitara veterinara nu se aplica:
    a) produselor alimentare fabricate din produsele din oua definite conform art. 2 si care intrunesc conditiile prevazute in art. 3;
    b) produselor din oua care sunt obtinute in unitati de capacitate mica, fara sa fie supuse vreunei prelucrari, si care sunt utilizate in aceeasi unitate pentru fabricarea alimentelor destinate comercializarii directe sau sunt consumate imediat dupa producere la fata locului.
    Art. 2
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se intelege prin:
    1. produse din oua - produsele destinate consumului uman obtinute din oua, componentele acestora sau amestecul lor, dupa indepartarea cojilor si a membranelor; in compozitia lor pot intra in proportii reduse diferite produse de origine animala sau aditivi; produsele din oua pot fi lichide, concentrate, uscate, cristalizate, congelate, congelate rapid sau coagulate;
    2. unitate de productie - unitatea autorizata pentru fabricarea si/sau prelucrarea produselor din oua;
    3. oua crapate - oua cu o coaja deteriorata, care au membrana interna intacta si care nu prezinta scurgeri de continut;
    4. lot - cantitatea de produse din oua care au fost obtinute in aceleasi conditii, in aceeasi unitate si care au fost prelucrate printr-o singura operatie continua;
    5. transport - cantitatea de produse din oua livrate la o singura destinatie in vederea prelucrarii in industria alimentara sau destinate direct consumului uman;
    6. tara exportatoare - tara de origine a produselor din oua;
    7. tara de destinatie - tara in care ajung produsele din oua obtinute intr-o unitate producatoare din tara exportatoare;
    8. ambalarea - introducerea produselor din oua intr-o forma de ambalaj;
    9. autoritate veterinara centrala - autoritatea veterinara centrala reprezentata prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    10. autoritate veterinara competenta - autoritatea veterinara centrala, autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti reprezentata prin directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si autoritatea veterinara locala reprezentata prin circumscriptia sanitara veterinara pentru controlul alimentelor si circumscriptia sanitara veterinara zonala, cu atributii in domeniul supravegherii si controlului sanitar veterinar;
    11. ferma de productie - unitatea pentru producerea oualor destinate consumului uman sau destinate fabricarii produselor din oua.
    Art. 3
    Autoritatea veterinara centrala trebuie sa se asigure ca numai produsele din oua care intrunesc urmatoarele conditii se admit ca alimente sau sunt utilizate in fabricarea alimentelor:
    a) sunt obtinute din oua provenite de la gaini, rate, gaste, curci, bibilici, dar nu sunt obtinute din amestec de oua, provenite de la specii diferite;
    b) au mentionat pe eticheta procentul in componente din oua, atunci cand contin alte ingrediente, si, de asemenea, intrunesc cerintele art. 10;
    c) sunt produse intr-o unitate autorizata in conformitate cu prevederile art. 6 si respecta toate conditiile prevazute in cap. I si II din anexa la prezenta norma sanitara veterinara;
    d) sunt produse in conditiile de igiena prevazute in cap. III si V din anexa si intrunesc conditiile stabilite in cap. IV din anexa;
    e) sunt supuse unei prelucrari, astfel incat sa respecte toate prevederile cap. VI din anexa. In anumite cazuri autoritatea veterinara centrala intocmeste lista cu produsele din oua care nu necesita o conservare inainte de a fi procesate in alte produse alimentare. In acest caz produsele din oua trebuie sa fie utilizate imediat in unitate pentru producerea alimentelor;
    f) respecta parametrii de laborator prevazuti in cap. VI din anexa;
    g) sunt supuse unui control sanitar veterinar conform cap. VII din anexa;
    h) sunt ambalate in conditiile prevazute in cap. VIII din anexa;
    i) sunt depozitate si transportate in conditiile prevazute in cap. IX si X din anexa;
    j) poarta marca de sanatate in conditiile prevazute in cap. XI din anexa, iar cand sunt destinate comercializarii, trebuie sa intruneasca cerintele legislatiei specifice privind etichetarea, prezentarea si reclama alimentelor pentru vanzarea catre consumatorul final.
    Art. 4
    Autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti trebuie sa se asigure ca producatorii de produse din oua iau toate masurile necesare pentru a se conforma prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si, in special, ca:
    a) probele pentru examenul de laborator sunt prelevate pentru a se verifica respectarea parametrilor prevazuti in cap. VI din anexa;
    b) produsele din oua care nu pot fi pastrate la temperatura mediului ambiant trebuie depozitate sau transportate la temperaturile prevazute in cap. IX si X din anexa;
    c) termenul de valabilitate este inscriptionat corespunzator pe fiecare produs din oua;
    d) rezultatele diferitelor controale si rezultatele examenelor de laborator se inregistreaza si se pastreaza in fiecare unitate de productie timp de cel putin 2 ani;
    e) fiecare lot de produse din oua trebuie marcat corespunzator si inscriptionat cu data de fabricatie. Datele inscriptionate pe fiecare lot marcat trebuie inregistrate in fisele de productie impreuna cu modelul marcii de sanatate aplicate fiecarui lot de produse, respectandu-se conditiile stabilite in cap. XI din anexa.
    Art. 5
    (1) Autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti trebuie sa se asigure ca fiecare unitate producatoare efectueaza examenele de laborator, in vederea decelarii oricaror substante reziduale care pot pune in pericol sanatatea umana sau pot sa modifice caracteristicile fizico-chimice si organoleptice ale produselor din oua.
    (2) In cazul in care in urma analizelor de laborator se deceleaza urme de reziduuri peste nivelurile permise, produsele din oua nu trebuie sa fie folosite pentru consum uman sau pentru fabricarea altor produse alimentare.
    Art. 6
    (1) Autoritatea veterinara centrala trebuie sa intocmeasca lista unitatilor producatoare autorizate, impreuna cu numarul de autorizare al acestora.
    (2) Autoritatea veterinara competenta nu trebuie sa autorizeze o unitate producatoare decat daca se respecta in totalitate conditiile prevazute in prezenta norma sanitara veterinara. Autoritatea veterinara competenta trebuie sa retraga autorizatia in cazul in care conditiile pentru acordarea acesteia nu mai sunt indeplinite.
    (3) In vederea asigurarii respectarii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare autoritatea veterinara competenta inspecteaza si controleaza toate unitatile producatoare si centrele de ambalare. Autoritatea veterinara competenta are acces liber in orice moment pentru a controla unitatea.
    (4) Daca in urma acestor controale se constata ca cerintele prezentei norme sanitare veterinare nu sunt respectate in totalitate, autoritatea veterinara competenta va lua toate masurile corespunzatoare de remediere sau chiar de interzicere a activitatii.
    Art. 7
    (1) Expertii Comisiei Europene, in cooperare cu expertii autoritatii veterinare centrale, pot desfasura controale si inspectii in unitatile producatoare ori de cate ori este necesar, pentru a verifica aplicarea uniforma a prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Romania, ca stat pe teritoriul caruia se efectueaza controlul, trebuie sa acorde expertilor Comisiei Europene toata asistenta necesara in vederea indeplinirii sarcinilor acestora.
    (3) Expertii Comisiei Europene trebuie sa informeze autoritatea veterinara centrala in legatura cu rezultatele controalelor efectuate.
    (4) Autoritatea veterinara centrala, in functie de rezultatele controlului, trebuie sa isi asume toate responsabilitatile pentru remedierea deficientelor constatate in urma controalelor.
    (5) In cazul in care autoritatea veterinara centrala nu isi respecta responsabilitatile asumate, Comisia Europeana poate decide, in concordanta cu legislatia comunitara, interzicerea comercializarii in Uniunea Europeana a produselor din oua provenite din unitatea care nu respecta prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    Art. 8
    Autoritatea veterinara centrala poate modifica anexa la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 9
    (1) Pana la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, pentru importul de produse din oua provenite din tarile terte se vor aplica prevederile legislatiei nationale existente. Prevederile nationale care reglementeaza importul de produse din oua din tarile terte nu trebuie sa favorizeze schimburile cu tarile terte fata de schimburile intracomunitare.
    (2) Inspectiile si controalele comune, efectuate de catre inspectorii autoritatii veterinare centrale impreuna cu inspectorii Comisiei Europene, pot fi neanuntate, iar costurile aferente acestor actiuni sunt suportate de Comisia Europeana.
    (3) Autoritatea veterinara centrala va elabora o lista a unitatilor care intrunesc conditiile stabilite in anexa.
    (4) Produsele din oua importate trebuie sa fie insotite de modelul de certificat de sanatate stabilit de autoritatea veterinara centrala.
    Art. 10
    Autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti verifica lista aditivilor si trebuie sa se asigure ca numai aditivii autorizati sunt utilizati in produsele din oua sau in alte alimente pe baza de produse din oua.
    Art. 11
    (1) Autoritatea veterinara centrala poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea veterinara centrala va lua masurile administrative adecvate si, dupa caz, va aplica sanctiuni pentru incalcarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Autoritatea veterinara centrala poate modifica, completa sau abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (4) Atunci cand autoritatea veterinara centrala adopta actele mentionate la alin. (1) - (3), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

    CAP. 1
    Conditii generale de autorizare si functionare a unitatilor de productie

    Unitatile de productie trebuie sa posede, in spatiile unde se depoziteaza ouale si in spatiile in care produsele din oua sunt fabricate sau depozitate, cel putin:
    1. pardoseala construita din materiale impermeabile, rezistente, usor de spalat si dezinfectat, care sa faciliteze scurgerea usoara a apei. Pentru evitarea mirosurilor nedorite pardoseala trebuie sa fie prevazuta cu un numar suficient de sifoane de pardoseala cu grilaj;
    2. pereti netezi, construiti din materiale impermeabile, rezistente, vopsiti intr-o culoare deschisa, si care pot fi spalati cel putin pana la o inaltime de 2 metri si cel putin pana la inaltimea de depozitare in spatiile de refrigerare si in spatiile de depozitare. Linia de jonctiune a peretilor cu pardoseala trebuie sa fie rotunjita sau construita astfel incat sa permita curatarea si dezinfectia corespunzatoare;
    3. usi sau alte sisteme de inchidere construite din materiale rezistente si impermeabile. Usile din lemn trebuie sa fie placate cu materiale netede si impermeabile pe ambele fete;
    4. tavane construite si finisate astfel incat sa nu permita acumularea prafului, formarea mucegaiului, desprinderea usoara a vopselei si formarea condensului pe suprafata acestora;
    5. sistem de ventilatie corespunzator, construit astfel incat sa permita o evacuare eficienta si rapida a aerului;
    6. sistem corespunzator de iluminare naturala sau artificiala;
    7. numar suficient de spalatoare amplasate cat mai aproape de punctele de lucru, prevazute cu apa calda pentru spalarea si dezinfectarea mainilor si spalarea echipamentului. Robinetele spalatoarelor nu trebuie sa fie actionate manual. Pentru spalarea si dezinfectarea mainilor spalatoarele trebuie sa fie prevazute cu apa calda si rece sau cu apa premixata, substante de spalare si dezinfectare, prosoape de unica folosinta;
    8. un numar suficient de instalatii pentru curatarea si dezinfectia utilajelor;
    9. un numar suficient de vestiare prevazute cu pereti si pardoseli netede, impermeabile si lavabile, cu spalatoare si toalete. Toaletele nu trebuie sa comunice direct cu spatiile de productie. Spalatoarele trebuie sa fie intr-un numar suficient. Robinetele spalatoarelor nu trebuie sa poata fi actionate manual. Pentru spalarea si dezinfectarea mainilor spalatoarele trebuie sa fie prevazute cu apa calda si rece sau cu apa premixata, substante pentru spalarea si dezinfectarea mainilor, prosoape de unica folosinta;
    10. spatiu separat prevazut cu instalatii corespunzatoare pentru spalarea si dezinfectarea recipientelor. Acest spatiu nu este necesar daca spalarea recipientelor se realizeaza in spatiul apartinand altor unitati autorizate de autoritatea veterinara competenta;
    11. instalatii pentru furnizarea exclusiva a apei potabile. Instalatiile ce furnizeaza apa nepotabila sunt destinate pentru producerea vaporilor, pentru stingerea incendiilor si racirea instalatiei de refrigerare. Conductele pentru apa nepotabila trebuie sa fie bine diferentiate de conductele pentru apa potabila. Apa nepotabila nu trebuie sa fie utilizata in alte scopuri decat cele mentionate mai sus, iar conductele nu trebuie sa prezinte nici un risc de contaminare a produselor din oua;
    12. instalatii corespunzatoare de protectie impotriva insectelor si rozatoarelor;
    13. toate instalatiile sau cel putin suprafetele lor, care vin in contact cu produsele din oua, trebuie sa fie fabricate, din materiale rezistente, netede, lavabile, usor de curatat si dezinfectat si care sa nu elimine in produsele din oua substante ce pot pune in pericol sanatatea umana sau substante ce modifica ori degradeaza caracteristicile produselor din oua.

    CAP. 2
    Conditii speciale pentru autorizarea unitatilor de productie

    In afara conditiilor generale stabilite in cap. I, unitatile de productie mai trebuie sa fie prevazute cu:
    1. spatii corespunzatoare suficient de mari pentru depozitarea separata a oualor si a produselor din oua, spatii de racire pentru conservarea produselor din oua la temperatura corespunzatoare. Spatiile de racire trebuie prevazute cu cel putin un termometru cu posibilitate de inregistrare a temperaturii;
    2. instalatii pentru spalarea si dezinfectia oualor, in cazul in care sunt utilizate oua murdare. Pentru dezinfectia oualor se vor utiliza numai substante dezinfectante autorizate de autoritatea veterinara competenta;
    3. a) spatiu dotat cu instalatii corespunzatoare pentru spargerea oualor, colectarea continutului si indepartarea cojilor si membranelor;
    b) spatiu dotat cu instalatii corespunzatoare pentru alte operatiuni decat cele mentionate la lit. a) de mai sus. In cazul in care produsele din oua sunt pasteurizate, aceasta poate fi realizata in spatiul mentionat la lit. a) de mai sus numai cand unitatea producatoare dispune de un sistem inchis de pasteurizare. In celelalte cazuri pasteurizarea trebuie sa fie realizata in spatiul prevazut in prezenta litera numai dupa ce sunt luate toate masurile pentru a evita contaminarea produselor din oua;
    4. dotari corespunzatoare pentru transportul in unitate al continutului de oua;
    5. instalatiile autorizate de autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti pentru producerea produselor din oua trebuie sa fie dotate cu:
    a) in cazul pasteurizarii:
    1. control automat al temperaturii;
    2. termometru prevazut cu instalatie pentru inregistrarea temperaturii;
    3. sistem automat de siguranta pentru prevenirea pasteurizarii insuficiente a amestecului;
    b) in cazul pasteurizarii continue:
    1. sistem de siguranta pentru prevenirea amestecarii produselor din oua pasteurizate cu produsele din oua pasteurizate incomplet;
    2. sistem de inregistrare automat pentru a preveni formarea amestecului mai sus mentionat;
    6. spatiu pentru depozitarea altor produse alimentare si a aditivilor folositi in productie;
    7. spatiu separat pentru depozitarea materialelor pentru ambalaj;
    8. spatii pentru depozitarea imediata a cojilor de oua, a oualor si a resturilor din oua care sunt improprii consumului uman;
    9. instalatii corespunzatoare pentru ambalarea igienica a produselor din oua;
    10. in vederea respectarii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, materiile prime si produsele din oua vor fi analizate in laboratorul propriu care trebuie sa fie autorizat de autoritatea veterinara competenta. Daca unitatea producatoare nu detine laborator propriu, materiile prime si produsele din oua vor putea fi analizate in cadrul altui laborator autorizat, numai cu acordul autoritatii veterinare competente;
    11. spatiu corespunzator pentru decongelare, cand in procesul tehnologic al unitatii producatoare se folosesc produse din oua congelate;
    12. un spatiu pentru depozitarea substantelor folosite la igienizare si dezinfectie.

    CAP. 3
    Conditiile de igiena a spatiilor, instalatiilor si personalului din unitatile de productie

    Urmatoarele conditii de igiena a spatiilor, instalatiilor si personalului trebuie sa fie respectate:
    1. personalul din spatiile de productie, impreuna cu personalul care transporta ouale si produsele din oua in unitate, trebuie sa poarte echipament de lucru corespunzator;
    2. personalul trebuie sa isi spele si sa isi dezinfecteze mainile inainte de reluarea lucrului sau ori de cate ori este necesar;
    3. nu sunt permise fumatul si consumul de alimente in spatiile de prelucrare si depozitare a oualor sau produselor din oua;
    4. nu este permisa prezenta animalelor in unitatea de productie. Trebuie sa se realizeze sistematic distrugerea rozatoarelor, insectelor sau a altor animale daunatoare din unitatea de productie;
    5. spatiile, instalatiile si echipamentele utilizate pentru producerea produselor din oua trebuie sa fie mentinute intr-o buna stare de functionare si sa fie corespunzatoare din punct de vedere igienic;
    6. instalatiile si echipamentele de lucru trebuie sa fie curatate si dezinfectate de mai multe ori pe zi, la sfarsitul fiecarei zile de productie si ori de cate ori este necesar. Instalatiile si echipamentele folosite pentru transportul produselor din oua lichide trebuie sa fie prevazute cu sisteme de inchidere care sa permita curatarea si dezinfectarea tuturor componentelor. Curatarea si dezinfectarea instalatiilor si echipamentelor vor fi urmate de spalarea cu apa potabila;
    7. spatiile, instalatiile si echipamentele nu trebuie sa fie utilizate in alte scopuri decat la obtinerea produselor din oua. Cu avizul autoritatii veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, spatiile, instalatiile si echipamentele pot fi utilizate si la obtinerea altor produse alimentare, numai dupa ce s-au luat toate masurile corespunzatoare pentru evitarea contaminarii produselor din oua;
    8. utilizarea apei potabile este obligatorie in unitatea de productie. Apa nepotabila poate fi utilizata in cazuri exceptionale pentru producerea vaporilor, cu conditia ca instalatiile cu apa nepotabila sa nu permita utilizarea acestei ape in alte scopuri si sa nu prezinte nici un pericol de contaminare a oualor sau produselor din oua. In unele cazuri utilizarea apei nepotabile poate fi permisa pentru racirea instalatiilor de frig. Conductele cu apa nepotabila trebuie sa fie bine diferentiate de conductele cu apa potabila;
    9. substantele folosite pentru spalarea si dezinfectarea spatiilor, instalatiilor si echipamentelor trebuie sa fie depozitate si utilizate astfel incat sa nu produca contaminarea produselor din oua. Utilizarea lor trebuie sa fie urmata de spalarea completa cu apa potabila;
    10. nu este permisa patrunderea in spatiile de productie a persoanelor care pot contamina ouale sau produsele din oua;
    11. fiecare persoana angajata care isi desfasoara activitatea in spatiile de productie trebuie sa detina un carnet de sanatate care sa ateste ca nu exista nici un pericol din punct de vedere medical pentru contaminarea produselor din oua. Carnetul de sanatate trebuie vizat anual si atunci cand situatia o impune conform prevederilor legale in vigoare, in afara de cazul cand se impune un alt program de control medical al personalului.

    CAP. 4
    Conditii privind ouale destinate fabricarii produselor din oua

    1. Ouale destinate fabricarii produselor din oua trebuie sa respecte prevederile legislatiei nationale.
    2. a) Pentru fabricarea produselor din oua este permisa numai utilizarea oualor neincubate, cu coaja intreaga si care pot fi destinate consumului uman.
    b) Ouale cu coaja crapata pot fi utilizate pentru fabricarea produselor din oua, cu conditia sa fie livrate direct din centrele de ambalare sau de la fermele de productie catre unitatea de productie unde vor fi prelucrate imediat, fara o depozitare prealabila.
    3. Ouale si produsele din oua care sunt improprii consumului uman trebuie sa fie indepartate si denaturate astfel incat sa nu poata fi reintroduse in consumul uman. Acestea trebuie sa fie introduse imediat in spatiul prevazut in cap. II pct. 8.

    CAP. 5
    Conditii speciale de igiena pentru fabricarea produselor din oua

    Pentru a se evita contaminarea in timpul producerii, manipularii si depozitarii produselor din oua trebuie respectate urmatoarele conditii de igiena:
    1. ouale si produsele din oua destinate prelucrarii in unitatea de productie trebuie sa fie depozitate, imediat dupa sosire, in spatiul prevazut in cap. II pct. 1. In aceste spatii de depozitare trebuie sa se asigure o temperatura corespunzatoare pana cand ouale sau produsele din oua vor fi prelucrate. Depozitarea oualor sau a produselor din oua nu se va face direct pe pardoseala;
    2. ouale nu trebuie sa fie dezambalate si, daca este cazul, spalate si dezinfectate in spatiul in care se sparg si se colecteaza continutul lor. Nu este permisa prezenta ambalajelor in spatiul in care se sparg si se colecteaza continutul oualor;
    3. ouale trebuie sa fie sparte in spatiul prevazut in cap. II pct. 3 lit. a). Ouale cu coaja deteriorata trebuie sa fie prelucrate imediat, fara o depozitare prealabila, respectandu-se conditiile prevazute in cap. IV pct. 2 lit. b);
    4. ouale murdare trebuie sa fie curatate inainte de a fi sparte. Curatarea oualor murdare trebuie sa se faca intr-un spatiu separat astfel incat sa se evite contaminarea continutului oualor. Cojile oualor trebuie sa fie uscate in momentul spargerii si colectarii continutului, pentru a se evita contaminarea continutului;
    5. ouale provenite de la alte specii decat cele de gaina, curca sau bibilica se vor prelucra in partide separate. Instalatiile si echipamentele trebuie curatate si dezinfectate in momentul reluarii prelucrarii oualor de gaina, curca sau bibilica;
    6. a) colectarea continutului oualor trebuie sa se faca astfel incat sa se evite contaminarea acestuia. In acest scop este interzisa colectarea continutului prin centrifugarea sau zdrobirea oualor. Este interzisa centrifugarea cojilor sau membranelor sparte pentru obtinerea resturilor de continut;
    b) centrifugarea nu poate sa fie utilizata nici pentru a obtine resturile de albus din cojile goale. Resturile cojilor sau membranelor sparte trebuie indepartate imediat de produsele din oua si nu trebuie sa depaseasca cantitatile mentionate in cap. VI pct. 2 lit. c);
    7. a) imediat dupa obtinere, continutul oualor trebuie sa fie prelucrat sau conservat;
    b) prelucrarea termica este reprezentata de actiunea corespunzatoare a temperaturii si timpului in scopul eliminarii microorganismelor patogene;
    c) in timpul prelucrarii termice temperaturile trebuie sa fie inregistrate permanent. Inregistrarile de temperatura pentru fiecare lot de produse din oua prelucrate termic trebuie sa fie puse la dispozitie autoritatii veterinare competente si trebuie pastrate timp de 2 ani;
    d) lotul de produse din oua care a fost supus unei prelucrari termice insuficiente se supune imediat unei noi prelucrari in aceeasi unitate producatoare, cu conditia ca noua prelucrare sa il faca propriu consumului uman;
    e) in cazul in care un lot de produse din oua este impropriu consumului uman, acesta trebuie indepartat si denaturat conform prevederilor cap. IV pct. 3;
    8. daca prelucrarea nu se realizeaza imediat dupa colectarea continutului oualor, produsele din oua trebuie sa fie depozitate in conditii de igiena satisfacatoare si sa fie congelate sau refrigerate, in acest ultim caz depozitandu-se la o temperatura care sa nu depaseasca +4 grade C. Perioada de depozitare a produselor refrigerate nu trebuie sa depaseasca 48 de ore;
    9. autoritatea veterinara centrala stabileste conditiile specifice in care produsele din oua provenind dintr-o unitate de productie pot fi transportate in vederea prelucrarii in alta unitate. In acest caz se impun urmatoarele conditii speciale:
    a) imediat ce au fost obtinute, produsele din oua vor fi congelate sau vor fi refrigerate la o temperatura care sa nu depaseasca +4 grade C. In cazul in care produsele din oua vor fi refrigerate, acestea vor fi prelucrate in unitatea de destinatie in cel mult 48 de ore de la producere;
    b) produsele din oua trebuie sa fie ambalate, analizate si transportate conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;
    c) produsele din oua trebuie sa fie marcate conform prevederilor cap. XI. Pe ambalajul acestora se va aplica o eticheta suplimentara cu urmatoarele precizari: "produse din oua nepasteurizate care vor fi procesate la unitatea ................................. din judetul ............................ si au fost produse la data de ................ ora .......";
    10. operatiile de prelucrare suplimentara dupa tratare trebuie sa asigure ca nu exista nici o recontaminare a produselor din oua. Produsele lichide sau produsele concentrate ce nu au fost stabilizate astfel incat sa poata fi pastrate la temperatura camerei trebuie sa fie sau uscate, sau racite la o temperatura ce nu depaseste +4 grade C, imediat sau dupa supunerea la un proces de fermentare. Produsele pentru refrigerare trebuie sa fie congelate imediat dupa tratare;
    11. produsele din oua trebuie sa fie pastrate la temperaturile impuse de prezenta norma sanitara veterinara pana cand vor fi utilizate;
    12. in unitatile de productie este interzisa, chiar si in scopul utilizarii tehnice, fabricarea produselor din oua din materii prime improprii prepararii alimentelor.

    CAP. 6
    Parametrii de laborator pentru produsele din oua

    1. Parametrii microbiologici: dupa prelucrare toate loturile de produse din oua vor fi supuse analizelor microbiologice efectuate in baza probelor recoltate din unitatea de productie. Din punct de vedere microbiologic produsele din oua trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) salmonella: absenta in 25 g de produs din oua sau in 25 ml de produse din oua;
    b) alte criterii:
    1. bacterii aerobe mezofile: M = 10^1/1 g sau 1 ml de produse din oua;
    2. enterobacteriacee: M = 10^2/1 g sau 1 ml de produse din oua;
    3. Staphylococcus aureus: absent/1g de produse din oua;
    M = valoarea maxima a numarului de bacterii; rezultatul este considerat pozitiv daca numarul de bacterii este egal sau mai mare ca M.
    2. Alti parametri: toate loturile de produse din oua trebuie sa fie supuse analizelor de laborator efectuate in baza probelor recoltate din unitatea de productie, in vederea garantarii indeplinirii urmatorilor parametri:
    a) concentratia de acid 3 hidroxi-butiric nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10 mg/kg din substanta uscata a produselor din oua;
    b) in vederea unei manipulari igienice a oualor si produselor din oua inaintea prelucrarii trebuie sa se respecte urmatorii parametri:
    1. cantitatea de acid lactic nu trebuie sa depaseasca valoarea de 1.000 mg/kg din substanta uscata a produselor din oua neprelucrate;
    2. cantitatea in acid succinic nu trebuie sa depaseasca valoarea de 25 mg/kg din substanta uscata a produselor din oua; in cazul produselor fermentate, aceste valori sunt cele inregistrate inaintea procesului de fermentare;
    c) gradul de impurificare al produselor din oua nu trebuie sa depaseasca valoarea de 100 mg/kg produse din oua;
    d) produsele nu trebuie sa contina reziduuri peste limitele maxime admise de legislatia in vigoare.
    3. Autoritatea veterinara competenta va stabili conditiile pentru:
    a) analizele si metodele de testare ce vor fi utilizate;
    b) realizarea programelor de prelevare a probelor;
    c) numarul de probe ce urmeaza a fi prelevate;
    d) valorile limitelor maxime pentru analizele de laborator.

    CAP. 7
    Controlul si supravegherea produselor din oua

    1. Unitatile de productie sunt supuse controlului si supravegherii de catre autoritatea veterinara judeteana si a municipiului Bucuresti. Supravegherea si controlul autoritatii veterinare judetene si a municipiului Bucuresti implica verificarea modului in care se aplica prevederile prezentei norme sanitare veterinare si in special:
    a) controalele privind originea oualor, destinatia produselor din oua si inregistrarile la care se refera art. 4 din norma sanitara veterinara;
    b) inspectia oualor destinate fabricarii produselor din oua;
    c) inspectia produselor din oua livrate din unitate;
    d) controlul gradului de curatenie a spatiilor, instalatiilor si echipamentelor, precum si controlul igienei personalului;
    e) efectuarea examenelor de laborator pentru a se verifica daca ouale si produsele din oua indeplinesc prevederile normei sanitare veterinare. Rezultatele acestor examene de laborator trebuie sa fie inregistrate in unitatea de origine a produselor din oua.
    2. La cererea autoritatii veterinare competente, unitatea de productie trebuie sa intensifice frecventa examenelor de laborator la care se refera art. 4 lit. a) din norma sanitara veterinara, in vederea asigurarii respectarii prevederilor normei sanitare veterinare.

    CAP. 8
    Ambalarea produselor din oua

    1. Produsele din oua trebuie sa fie ambalate in conditii corespunzatoare de igiena. Ambalajele destinate produselor din oua trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) nu trebuie sa deterioreze caracteristicile organoleptice ale produselor din oua;
    b) nu trebuie sa transmita produselor din oua substante care pun in pericol sanatatea umana;
    c) sa fie rezistente pentru a proteja corespunzator produsele din oua.
    2. Spatiul destinat depozitarii ambalajelor trebuie sa fie protejat de actiunea prafului si a daunatorilor. Materialele din care se confectioneaza ambalajele nu trebuie depozitate direct pe pardoseala.
    3. Inainte de folosire ambalajele reutilizabile destinate produselor din oua trebuie sa fie curatate, dezinfectate si spalate.
    4. Ambalajele introduse in spatiile de productie trebuie utilizate in cel mai scurt timp.
    5. Imediat dupa ambalarea produselor din oua ambalajele trebuie inchise si introduse in spatiile de depozitare conform prevederilor cap. II pct. 1.
    6. Ambalajele destinate produselor din oua pot fi utilizate pentru ambalarea altor alimente, cu conditia ca ele sa fie curatate si dezinfectate in asa fel incat sa nu se contamineze produsele din oua.
    7. Ambalajele destinate transportului produselor din oua in cantitati mari trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) suprafetele interioare si orice parte componenta a ambalajelor care poate intra in contact direct cu produsele din oua trebuie sa fie dintr-un material neted, rezistent, usor de spalat, curatat si dezinfectat, care sa nu transmita produselor din oua substante daunatoare pentru sanatatea umana si care sa nu deterioreze caracteristicile fizico-chimice si organoleptice ale produselor din oua;
    b) trebuie sa fie confectionate astfel incat sa permita indepartarea completa a produselor din oua. Daca sunt dotate cu robinete, acestea trebuie sa fie usor de indepartat, demontat, curatat si dezinfectat;
    c) trebuie sa fie curatate, spalate si dezinfectate cu apa potabila dupa fiecare utilizare sau inainte de a fi reutilizate;
    d) dupa ce au fost umplute, trebuie sa fie sigilate corespunzator si sa ramana sigilate in timpul transportului pana cand sunt utilizate;
    e) nu se accepta ambalarea produselor din oua decat in ambalaje corespunzatoare.
    8. Autoritatea veterinara competenta poate sa fixeze, dupa caz, fara a aduce atingere prevederilor prezentului capitol, conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca ambalajele pentru a putea fi utilizate la transportul altor produse alimentare. Aceste conditii se refera la:
    a) curatarea, spalarea si dezinfectarea acestora inaintea reutilizarii;
    b) conditiile in care se poate face transportul acestora;
    c) perioada si conditiile de utilizare.
    9. Daca autoritatea veterinara centrala interzice transportul pe teritoriul Romaniei al altor alimente in containere desemnate pentru transportul produselor din oua, poate supune transportul produselor din oua ce provin din alte state acelorasi cerinte.

    CAP. 9
    Depozitarea produselor din oua

    1. Produsele din oua trebuie sa fie depozitate in spatiile de depozitare prevazute in cap. II pct. 1.
    2. Produsele din oua pentru care sunt necesare anumite temperaturi de depozitare trebuie sa fie depozitate la temperaturile prevazute. Temperaturile de depozitare trebuie sa fie inregistrate continuu, iar viteza de refrigerare trebuie sa fie astfel incat produsul sa atinga cat mai repede posibil temperaturile prevazute. Ambalajele trebuie sa fie depozitate astfel incat sa se asigure ventilatia necesara in spatiul de depozitare.
    3. Temperaturile de depozitare nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
    a) produse supracongelate: -18 grade C;
    b) produse congelate: -12 grade C;
    c) produse refrigerate: +/- 4 grade C.

    CAP. 10
    Transportul produselor din oua

    1. Vehiculele si containerele pentru transportul produselor din oua trebuie sa fie echipate astfel incat temperaturile prevazute in norma sanitara veterinara sa poata fi mentinute pe toata perioada transportului.
    2. Pe durata transportului produsele din oua trebuie sa fie protejate corespunzator pentru a se preveni contaminarea acestora.
    3. Temperaturile prevazute in cap. IX pct. 3 trebuie sa fie mentinute pe toata durata transportului.

    CAP. 11
    Marcarea produselor din oua

    1. Fiecare transport de produse din oua care paraseste unitatea trebuie sa aiba marca de sanatate in care sa fie inscriptionate urmatoarele:
    a) in partea superioara, initiala sau initialele tarii de origine a produselor din oua, urmate de numarul de autorizatie al unitatii;
    b) in partea de jos, autoritatea veterinara competenta care a autorizat unitatea de origine; sau
    c) vor fi prevazute urmatoarele:
    1. in partea superioara - numele tarii expeditoare, cu litere majuscule;
    2. in centru - numarul de autorizare al unitatii;
    3. in partea de jos - "produse din oua";
    d) de asemenea, se inscrie temperatura la care produsele din oua trebuie sa fie mentinute si perioada in timpul careia conservarea poate fi astfel asigurata;
    e) marca de sanatate trebuie sa fie lizibila, sa nu se poata sterge si cu caractere usor descifrabile.
    2. Documentele de transport trebuie sa includa in special:
    a) natura produselor, cu indicarea speciilor de origine;
    b) numarul lotului;
    c) locul de destinatie, numele si adresa primului destinatar.
    3. In cazul exportului de produse din oua se aplica legislatia specifica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 356/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 356 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 356/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu