Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.299 din 18.10.2018

privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2019
ACT EMIS DE: Agentia Nationala Anti-doping
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 29 octombrie 2018SmartCity1

Având în vedere art. 7 pct. 14 şi art. 20 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin. Articolul 1În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se aprobă Lista interzisă pentru anul 2019, în conformitate cu „Standardul internaţional Lista interzisă - 2018 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 249/2017 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 2 octombrie 2017. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăANEXĂCODUL MONDIAL ANTI-DOPING STANDARD INTERNAŢIONAL Lista interzisă pentru anul 2019 AGENŢIA MONDIALĂ ANTI-DOPING Textul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către Agenţia Mondială Anti-Doping şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE PERMANENT (ATÂT ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI)

SUBSTANŢE INTERZISE S0. Substanţe neaprobate Orice substanţă farmacologică, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu este aprobată de nicio autoritate guvernamentală de reglementare în domeniul sănătăţii pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe „designer", substanţe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent. S1. Agenţi anabolici Agenţii anabolici sunt interzişi. 1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a)SAA exogeni*, incluzând: 1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); 1androsteron (3α-hidroxi-5 α-androst-1-en-17-onă); 1-testosteron (17 β-hidroxi-5 α-androst-1-en-3-onă); bolasteron; calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinonă; mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahidrogestrinonă (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă); şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e); b)SAA endogeni** şi metaboliţii şi izomerii lor, când s-au administrat exogen, incluzând, dar nelimitându-se la: 4-androstendiol (androst-4-en-3β, 17β-diol); 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); 7α-hidroxi-DHEA; 7β-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol); 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); androstanolon (5α-dihidrotestosteron, 17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); epiandrosteron (3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă); epi-dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5β-androstan-3-onă); epitestosteron; nandrolon (19-nortestosteron); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron. 2. Alţi agenţi anabolici Incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni [SARMs, de exemplu, andarină, LGD-4033, enobosarm (ostarină) şi RAD140], tibolon, zeranol şi zilpaterol. În această secţiune:

* „exogen" se referă la substanţele care, în mod normal, nu sunt produse de organism în mod natural. ** „endogen" se referă la substanţele care, în mod normal, sunt produse de organism în mod natural.

S2. Hormoni peptidici, factori de creştere, substanţe înrudite şi mimetice Sunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e): 1. Eritropoietine (EPO) şi agenţii care afectează eritropoieza, incluzând, dar nelimitându-se la: 1.1. agonişti ai receptorilor eritropoietinei, de exemplu: darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); derivaţi pe bază de EPO [EPO-Fc; metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)]; agenţi mimetici EPO şi derivaţii lor (de exemplu, CNTO-530, peginesatida); 1.2 agenţi activatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), de exemplu: argon; cobalt; daprodustat (GSK 1278863); molidustat (BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon; 1.3. inhibitori GATA, de exemplu: K-11706; 1.4. inhibitori ai factorului de creştere şi transformare - beta (TGF-β), de exemplu: Luspatercept; Sotatercept; 1.5 agonişti ai receptorilor iniţiatori ai refacerii, de exemplu: EPO asialo; EPO carbamilată (CEPO). 2. Hormoni peptidici şi factorii lor de eliberare: 2.1. gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi, de exemplu, buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin şi triptorelin; 2.2. corticotropinele şi factorii lor de eliberare, de exemplu, corticorelin; 2.3. hormonul de creştere (GH) şi fragmentele şi factorii săi de eliberare incluzând, dar nelimitându-se la: fragmente ale hormonului de creştere, de exemplu, AOD-9604 şi hGH 176-191;

hormonul de eliberare a hormonului de creştere (GHRH) şi analogii săi, de exemplu, CJC-1293, CJC-1295, sermorelin şi tesamorelin;

stimulatori ai secretorilor hormonului de creştere (GHS), de exemplu, lenomorelin (grelin) şi mimeticele sale, de exemplu, anamorelin, ipamorelin, macimorelin şi tabimorelin;

peptide de eliberare ale GH (GHRP), de exemplu, alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 şi examorelin (hexarelin).3. Factori de creştere şi modulatori ai factorilor de creştere, incluzând, dar nelimitându-se la: factori de creştere a fibroblastelor (FGFs);

factorul de creştere a hepatocitelor (HGF);

factorul de creştere - 1 insulinic (IGF-1) şi analogii săi;

factori de creştere mecanici (MGFs);

factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF);

Timosin - β4 şi derivaţii săi, de exemplu, TB-500;

factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF).Şi alţi factori de creştere sau modulatori ai factorilor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, a tendoanelor sau a ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră. S3. Beta-2 agonişti Toţi beta-2 agoniştii selectivi şi nonselectivi, inclusiv toţi izomerii optici, sunt interzişi. Aceştia includ, fără a se limita la: Fenoterol, Formoterol, Higenamină, Indacaterol, Olodaterol, Procaterol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutalină, Tretoquinol (trimetoquinol), Tulobuterol, Vilanterol. Cu următoarele excepţii: salbutamolul inhalat: maximum 1.600 micrograme la 24 de ore, în doze împărţite ce nu trebuie să depăşească 800 micrograme la 12 ore de la dozarea anterioară;

formoterolul inhalat: doza maximă 54 micrograme la 24 de ore;

salmeterolul inhalat: maximum 200 micrograme la 24 de ore.Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină, într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL, sau a formoterolului, într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL, nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers (AAF), dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice (prin inhalare) de până la limita maximă indicată mai sus. S4. Hormoni şi modulatori metabolici Următorii hormoni şi modulatori metabolici sunt interzişi: 1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol); 2-Androstenon (5α-androst-2-en-17-onă); 3-Androstenol (5αandrost-3-en-17-ol); 3-Androstenon (5α-androst-3-en-17-onă); 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), androsta-3,5-dien-7,17-dionă (arimistan); exemestan, formestan, letrozol, testolactonă. 2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERM) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen. 3. Alte substanţe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant. 4. Agenţi care împiedică activarea receptorilor activinei IIB, incluzând, dar nelimitându-se la: anticorpi neutralizatori ai activinei A; agonişti ai receptorilor activinei IIB, de exemplu: receptori ai activinei false (de exemplu: ACE-031); anticorpi ai receptorilor antiactivinei IIB (de exemplu: bimagrumab); inhibitori ai miostatinei, de exemplu: agenţi de reducere sau îndepărtare a expresiei miostatinice; proteine care leagă miostatina (de exemplu: folistatina, propeptida miostatinică); anticorpi neutralizatori ai miostatinei (de exemplu: domagrozumab, landogrozumab, stamulumab). 5. Modulatori metabolici: 5.1. activatori ai proteinkinazei activate de AMP (AMPK), de exemplu: AICAR, SR9009; şi agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ), de exemplu: acid acetic 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il))metilthil)fenoxi) (GW 1516, GW501516); 5.2. insuline şi mimetice de insulină; 5.3. meldonium; 5.4. trimetazidina. S5. Diuretice şi agenţi mascatori Următoarele diuretice şi agenţi mascatori, precum şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) sunt interzise. Acestea includ, dar nu se limitează la: desmopresina, probenecid, substituenţi de plasmă, de exemplu: administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol;

acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide, de exemplu: bendroflumetiazidă, clorotiazidă şi hidroclorotiazidă, triamteren şi vaptani, de exemplu: tolvaptan.Cu excepţia: drospirenona, pamabrom şi utilizarea oftalmică a inhibitorilor de anhidrază carbonică (de exemplu, dorzolamida, brinzolamida);

administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară.Depistarea în proba sportivului oricând sau în competiţie, după caz, a oricărei cantităţi a uneia dintre următoarele substanţe cu limită de prag: formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină, în combinaţie cu un diuretic sau un agent mascator, se va considera rezultat analitic advers, cu excepţia cazului în care sportivul are o scutire de uz terapeutic acordată pentru acea substanţă, în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau agentul mascator. METODE INTERZISE M1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângelui Sunt interzise următoarele: 1. administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine, în sistemul circulator; 2. creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen. Include, fără a se limita la: Perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi produsele pe bază de hemoglobină modificată, de exemplu: înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină şi produşii de hemoglobină micro-încapsulată, cu excepţia oxigenului suplimentar prin inhalare. 3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau a componentelor sângelui, prin mijloace fizice sau chimice. M2. Manipularea chimică şi fizică Sunt interzise următoarele: 1. falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping; Include, dar nu se limitează la: substituţia şi/sau alterarea urinei, de exemplu: proteazele; 2. infuziile şi/sau injecţiile intravenoase cu mai mult de 100 mL în total pe o perioadă de 12 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim pe parcursul tratamentelor spitaliceşti, al procedurilor chirurgicale sau al investigaţiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului. M3. Dopajul genetic şi celular Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă: 1. utilizarea de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici; 2. utilizarea de agenţi de editare genetică proiectaţi să modifice secvenţele de genom şi/sau reglementarea transcripţională sau epigenetică a expresiei genetice; 3. utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.

SUBSTANŢE ŞI METODE INTERZISE ÎN COMPETIŢIE

Pe lângă categoriile S0 - S5 şi M1 - M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie: SUBSTANŢE INTERZISE S6. Stimulente Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici, de exemplu: d- şi l-, acolo unde este cazul, sunt interzise. Stimulentele includ: a)stimulente nespecifice

adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam(carfedon)]; furfenorex; lisdexamfetamină; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan.Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică. b)stimulente specificeInclud, dar nu se limitează la: 3-metilhexan-2-amine (1,2-dimetilpentilamină); 4-metilhexan-2-amine (metilhexanamină); 4-metilpentan-2-amine (1,3-dimetilbutilamină); 5-metilhexan-2-amine (1,4-dimetilpentilamină); benzfetamină; cathină**; cathinonă şi analogii săi, de exemplu, mefedrona, metedrona şi α-pirolidinovalerofenonă; dimetamfetamină, efedrină***; epinefrină****(adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroxiamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină***; metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenetilamină şi derivaţii săi; fenmetrazină; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*****; selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); tuaminoheptan şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e). Cu excepţia: clonidinei;

derivaţilor de imidazol pentru uz local/oftalmic şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2019*.S7. Narcotice Sunt interzise următoarele narcotice: buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroină), fentanil şi derivaţii săi, hidromorfona, metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona, oximorfona, pentazocina, petidina. S8. Canabinoide Sunt interzise următoarele canabinoide: canabinoidele naturale, de exemplu, canabis, haşiş şi marijuana;

canabinoidele sintetice, de exemplu, Delta 9-tetrahidrocanabinol (THC) şi alte canabimimetice.Cu excepţia: canabidiol S9. Glucocorticoizi Toţi glucocorticoizii sunt interzişi în administrarea orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală. Includ, dar nu se limitează la: betametazonă; budesonid; cortizon; deflazacort; dexametazonă; fluticazonă; hidrocortizon; metilprednisolon; prednisolon; prednison; triamcinolon. * Bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol şi sinefrină: aceste substanţe sunt incluse în Programul de monitorizare pe 2019 şi nu sunt considerate substanţe interzise. ** Cathina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru. *** Efedrina şi metilefedrina: interzise, atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru. **** Epinefrină (adrenalină): nu este interzisă în administrarea locală, de exemplu: nazală, oftalmologică sau administrarea asociată cu agenţi anestezici locali. ***** Pseudoefedrina: interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

SUBSTANŢE INTERZISE ÎN ANUMITE SPORTURI

P1. Beta-blocante Beta-blocantele sunt interzise doar în competiţie în următoarele sporturi, iar acolo unde este menţionat, şi în afara competiţiei: tir cu arcul (WA)*;

automobilism (FIA);

biliard (toate disciplinele) (WCBS);

darts (WDF);

golf (IGF);

tir (ISSF, IPC)*;

schi/snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air;

sporturi subacvatice (CMAS) în apnea cu greutate constantă cu sau fără labe, apnea dinamică cu sau fără labe, apnea cu imersie liberă, apnea „jump blue", vânătoare subacvatică, apnea statică, tir cu harponul şi apnea cu greutate variabilă.Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. * Interzise şi în afara competiţiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 299/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 299 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 564 2018
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 994 2004
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 299/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu