Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 281 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Luand in considerare noile reglementari privind accesul publicului la informatia de gospodarire a apelor,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Procedura privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 854/05.12.1996.
    3. Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                Ministrul apelor, padurilor
                si protectiei mediului,
                Ioan Oltean


    ANEXA 1

                         PROCEDURA
    privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    Accesul publicului la informatia detinuta de unitatea de gospodarire a apelor privind starea de calitate a resursei de apa, conditiile de restrictionare la sursa de apa, masurile privind prevenirea, diminuarea si controlul poluarii sau a unor fenomene hidrologice periculoase prezinta o deosebita importanta in procesul utilizarii si punerii in aplicare a strategiei de gospodarire a apelor.
    Art. 2
    Informatia privind gospodarirea apelor vizeaza, atat cunoasterea impactului negativ potential al ecosistemului acvatic asupra comunitatii sau a unei parti din aceasta si posibilitatile de utilizare a resurselor de apa in folosul comunitatii respective, cat si participarea publicului - in deplina cunostinta - la actul decizional in activitatea de gospodarire a apelor.

    II. Mecanismul de informare
    Art. 3
    (1) Mecanismul de informare cuprinde etape legate de crearea, controlul si furnizarea informatiei.
    (2) In sensul prezentei reglementari, informatia referitoare la "gospodarirea apelor", reprezinta orice informatie disponibila, in forma scrisa, vizuala, orala, computerizata, privind starea apei, caracteristicile cantitative si calitative ale resurselor de apa, zonele inundabile, degradarile albiilor si malurilor, lucrarile de amenajare a bazinelor hidrografice si alte lucrari care au legatura cu apele, inclusiv sursele de poluare si lucrarile pentru protectia calitatii apelor si alte elemente caracteristice naturale sau antropice, dreptul de utilizare a apelor, precum si actiunile si masurile ce pot influenta negativ starea de calitate a apei sau ce conduc la protejarea calitatii si conservarea resursei de apa, inclusiv masurile administrative si programele de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Orice persoana fizica sau juridica are acces la informatiile ce constituie Fondul national de date de gospodarire a apelor. In fondul national de date de gospodarirea apelor sunt cuprinse informatiile hidrometeorologice, hidrogeologice, precum si cele de gospodarire a apelor.
    Art. 5
    Persoanele fizice pot solicita, printr-un formular de solicitare, unele informatii de gospodarire a apelor, detinute de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de Regia Autonoma "Apele Romane" si unitatile bazinale, cu exceptia informatiilor prevazute la art. 15.
    Art. 6
    Solicitarea de informatie de gospodarire a apelor se realizeaza prin completarea unui formular care se adreseaza autoritatii detinatoare de informatie.
    Art. 7
    Formularul de solicitare contine:
    Numele si adresa unitatii detinatoare de informatie de gospodarire a apelor.
    Ref: Solicitare pentru informatie potrivit prevederii Legii apelor nr. 107/1996 si procedurii privind mecanismul de acces la informatie.

    Stimate domn/doamna,
    In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, solicit accesul la (sau o copie din ..........) informatiile legate de ................ (descrierea subiectului solicitarii sau a documentelor solicitate) .........................
    (clarificarea formei de furnizare a continutului informatiei solicitate - discheta, copie xerox etc.)
    Solicit aceasta informatie (in calitate de reprezentant al mass media, al unei organizatii nonprofit etc.) ................
    Intentionez sa utilizez aceasta informatie (pentru interesul meu personal, in scopuri educationale etc.) ....................
    Confirm plata costurilor ocazionate de obtinerea informatiei (pentru identificarea, prelucrarea, copierea, traducerea materialului solicitat etc.)
    (Solicit o reducere sau scutire de taxa, intrucat interesul meu pentru aceasta informatie nu este de natura comerciala).
    Astept raspuns in termen de 2 luni.
    (specificarea institutiei, organizatiei, precum si adresa, telefon, fax, email, pentru primirea informatiei solicitate).

    Multumesc pentru colaborare.
    Semnatura/Data ............

    III. Mecanismul de furnizare a informatiei
    Art. 8
    Informatiile constituite in Fondul national de date de gospodarire a apelor se pot obtine de la filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Romane", precum si de la alte unitati specializate autorizate sau direct de la utilizatorii de apa.
    Art. 9
    Informatiile necesare pentru elaborarea schemelor-cadru si a programelor de dezvoltare, inclusiv cele necesare pentru stabilirea cerintelor de apa, de valorificare a potentialului hidroenergetic si de aparare impotriva inundatiilor, pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare vor fi puse obligatoriu la dispozitia Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regiei Autonome "Apele Romane" de catre ministere, regii autonome, consilii judetene si consilii locale, de principalii utilizatori de apa, precum si de alte organizatii neguvernamentale, interesate in amenajarea bazinelor hidrografice. Aceste informatii vor fi puse si la dispozitia comitetelor de bazin.
    Art. 10
    Regia Autonoma "Apele Romane" va pastra la dispozitia persoanelor fizice si juridice lista lucrarilor si instalatiilor supuse autorizarii sau notificarii, care sunt folosite pentru prelevari de apa de suprafata sau subterana ori pentru evacuari in receptori naturali.
    Art. 11
    Unitatile si instalatiile autonome care furnizeaza informatiile hidrologice, hidrogeologice si meteorologice specifice gospodaririi apelor, precum si informatiile privind caracteristicile cantitative si calitative ale resurselor de apa, formeaza reteaua nationala de observatii pentru gospodarirea apelor.
    Art. 12
    Unitatile specializate autorizate, ca si utilizatorii de apa care produc informatii ce pot constitui Fondul national de date de gospodarire a apelor, sunt obligati sa le pastreze timp de 5 ani si sa le transmita lunar la Regia Autonoma "Apele Romane", in conformitate cu procedura stabilita de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 13
    Unitatea de gospodarire a apelor va trebui sa raspunda solicitarii inaintate, cat mai curand posibil si nu mai tarziu de doua luni.
    Art. 14
    Unitatile de gospodarire a apelor vor asigura masurile necesare publicarii rapoartelor informative privind starea de calitate a apei, prognoze meteo- si hidro-, inclusiv sinteze informative din urmatoarele materiale:
    a) Programe privind satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei si economiei.
    b) Planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare.
    c) Studii de sinteza privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor, pe bazine hidrografice.
    d) Prognoze meteo si hidro.
    e) Studii si cercetari in domeniile meteorologiei, hidrologiei si hidrogeologiei.
    f) Planuri de aparare impotriva inundatiilor, pe bazine hidrografice.
    g) Propuneri de lucrari noi de amenajare a bazinelor hidrografice.
    h) Sinteze anuale de cadastrul apelor.
    Art. 15
    (1) Prin exceptie de la regula prevazuta in art. 5, detinatorii de informatii ce constituie Fondul national de date de gospodarire a apelor pot refuza furnizarea de astfel de informatii in cazul in care acestea afecteaza:
    a) siguranta nationala;
    b) desfasurarea unor actiuni in curs de urmarire penala sau de judecata;
    c) confidentialitatea industriala si comerciala. Prin aceasta se inteleg situatiile in care se dezvaluie si se folosesc secrete de comert, intr-o maniera contrara practicilor comerciale loiale.
    (2) Informatia solicitata poate fi furnizata partial, in conditiile in care se poate separa acea componenta care este protejata prin exceptiile sus-mentionate.
    (3) O solicitare de informatie poate fi de asemenea refuzata, daca:
    a) va implica furnizarea unui material sau document nefinalizat;
    b) solicitarea de informatie este formulata in termeni confuzi;
    c) se constata manifestarea unor solicitari nerezonabile.
    Art. 16
    Mecanismul de acces la informatie include, pe langa prevederile referitoare la dreptul de a fi informat si de a beneficia de o informatie accesibila, si activitati de control si inspectie, precum si de urmarire prin sisteme de monitoring.

    IV. Costuri
    Art. 17
    Furnizarea informatiilor se va face contra cost. In calculul costurilor se va lua in considerare:
    a) activitatea de copiere sau reproducere a informatiei solicitate;
    b) perioada de timp consumata si efortul depus de detinatorul informatiei de gospodarire a apelor, in identificarea acesteia.
    Art. 18
    Detinatorul informatiei poate acorda scutire sau reducere de taxa pentru situatii in care solicitantul nu va folosi informatia in scopuri comerciale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 281/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 281 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu