E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 399 din 15 mai 1997

privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 111 bis  din  4 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 35 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, ale art. 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    avand in vedere necesitatea inventarierii, clasificarii, evidentei, tinerii la zi si sintezei datelor referitoare la reteaua hidrografica, resurselor de apa ce apartin domeniului public, a lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele si la prelevarile si restitutiile de apa, precum si cerintele impuse de gospodarirea unitara, rationala si complexa a apelor,
    vazand referatul Directiei cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor si al Directiei strategii si reglementari resurse de apa,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba cuprinsul Atlasului Cadastrului apelor din Romania (Partea 1 text: "Date morfohidrografice asupra retelei hidrografice de suprafata" si "Harta hidrografica a Romaniei" (Partea a 2-a: Harti hidrografice - scara 1:100.000), editate de IGFCOT - Bucuresti in anul 1992, la comanda Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care face parte integranta din prezentul ordin. Atlasul Cadastrului apelor din Romania, editia 1992, partile 1 si a 2-a, precum si editiile actualizate si informatizate periodic ale acestora se pot pune la dispozitia factorilor interesati, persoane fizice sau juridice, contra cost, de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele sale teritoriale, in termen de 30 de zile de la solicitarea facuta in scris.
    Art. 3
    Prezentul ordin se aplica incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data, Metodologia privind modul de desfasurare a activitatii de cadastru al apelor si elaborarea sintezelor cadastrale, aprobata de fostul minister al mediului la data de 6 decembrie 1990 cu scrisoarea nr. 21.269 a Directiei generale a apelor si a Directiei reglementari si protectia mediului, si Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 833 din 27 noiembrie 1996 pentru aprobarea modului de organizare si de tinere la zi a Cadastrului apelor din Romania se abroga.
    Art. 4
    Directia cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Ministrul apelor,
                  padurilor si protectiei mediului,
                  Ioan Oltean


    ANEXA 1
                   METODOLOGIA
de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In temeiul art. 35 din Legea apelor nr. 107/1996 si al art. 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul apelor.
    Cadastrul apelor din Romania este un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile din domeniul apelor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul bunului.
    De asemenea, prin cadastrul apelor se intelege si executarea de lucrari geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice si altele, pentru satisfacerea necesitatilor proprii, specifice domeniului apelor.
    Art. 2
    Cadastrul apelor este actiunea organizata de inventariere si centralizare a datelor privind resursele de apa, folosirea si protectia apelor, necesare activitatii curente de reglementare a folosintelor de apa (alimentari cu apa, evacuari de ape uzate sau in exces, lucrari de amenajare sau de aparare impotriva inundatiilor), dar si de valorificare a potentialului hidric al apelor (hidroenergetic, piscicol, agrement, de transport pe ape, mecanic si de transport al reziduurilor), in vederea gospodaririi complexe, eficiente si rationale a resurselor de apa de suprafata si subterane ale tarii. Aceasta activitate se desfasoara pe bazine hidrografice si la nivel national.
    Art. 3
    Modul de organizare, pastrare si gestionare a Fondului national de date de gospodarire a apelor, precum si evidenta apelor ce apartin domeniului public, incluse in Cadastrul apelor din Romania, cu exceptia apelor geotermale, se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Regia Autonoma "Apele Romane" impreuna cu filialele sale teritoriale vor asigura, permanent, tinerea la zi a Fondului national de date de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Unitatile specializate autorizate, instalatiile autonome care furnizeaza informatii privind caracteristicile cantitative si calitative ale resurselor de apa, integrate in reteaua nationala de observatii pentru gospodarirea apelor, precum si alti utilizatori de apa care produc informatii ce pot constitui Fondul national de date de gospodarire a apelor sunt obligati sa le pastreze timp de 5 ani si sa le transmita lunar la Regia Autonoma "Apele Romane". Folosirea informatiilor continute in cadastrul apelor in scopuri comerciale este permisa numai contra cost, in conditiile legii, in baza procedurii stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

    CAP. 2
    Metodologia privind continutul si modul de desfasurare a activitatii Cadastrului apelor din Romania

    Art. 5
    Activitatea Cadastrului apelor din Romania implica intocmirea unei baze de date conform dispozitiilor cuprinse intr-un memoriu, anexe si produse soft, aferente.
    Art. 6
    Memoriul are urmatorul cuprins:
    Cap. I - Prevederi generale
    Cap. II - Banca de date privind gospodarirea apelor
    Cap. III - Efectuarea controalelor la obiective
    Cap. IV - Colectarea informatiilor privind obiectivele cadastrale
    Cap. V - Verificarea corectitudinii informatiilor
    Cap. VI - Aplicatia KING 2
    Cap. VII - Obiectivele si categoriile cadastrale din etapa I:
    7.1. Degradari de albii, maluri si faleze;
    7.2. Lucrari de indiguiri si regularizari de albii;
    7.3. Alimentari cu apa si canalizari pentru centre populate, platforme industriale, obiective social-economice si zootehnice;
    7.4. Sisteme de irigatii;
    7.5. Amenajari piscicole;
    7.6. Centrale hidroelectrice;
    7.7. Folosinte hidromecanice;
    7.8. Lacuri de acumulare;
    7.9. Exploatari de materiale si agregate minerale utile din albii;
    7.10. Derivatii si aductiuni;
    7.11. Inundatii de terenuri si bunuri;
    7.12. Foraje hidrogeologice.
    Cap. VIII - Obiectivele si categoriile cadastrale din etapa a II-a:
    8.1. Cursuri de apa, albii minore si majore;
    8.2. Bornele axului cadastral de referinta al cursurilor de apa;
    8.3. Lacuri naturale, balti, zone umede;
    8.4. Incinte inundabile;
    8.5. Ape terapeutice, curative si de agrement;
    8.6. Statii meteorologice;
    8.7. Statii hidrologice si instalatii hidrometrice;
    8.8. Lucrari pentru protectia albiilor si malurilor;
    8.9. Lucrari de desecare;
    8.10. Poduri si podete;
    8.11. Traversari conducte, canale, linii electrice si telefonice;
    8.12. Constructii (sedii filiale, exploatari, sisteme, cantoane);
    8.13. Statii automate si relee de transmitere a datelor;
    8.14. Navigatie si porturi;
    8.15. Poduri plutitoare, bacuri;
    8.16. Noduri hidrotehnice si baraje de priza;
    8.17. Alte constructii si lucrari hidrotehnice;
    8.18. Alte constructii, lucrari si obiective construite pe ape sau care au legatura cu apele.
    Cap. IX - Aplicatia CADBZ 2 pentru editarea centralizatoarelor cadastrale bazinale
    Cap. X - Structura studiului continand centralizatoarele sintezei cadastrale, etapa I
    Cap. XI - Aplicatia CADIS pentru selectarea informatiilor, legarea relationala a fisierelor si editarea listelor pentru fiecare categorie cadastrala
    Cap. XII - Prevederi tranzitorii si finale.
    Art. 7
    Anexele vor avea urmatorul cuprins:
    Anexa nr. 1 - Fluxul informational al bancii de date de gospodarire a apelor.
    Anexa nr. 2 - Programele bazei de date faza I - Aplicatia KING.
    Anexa nr. 3 - Programele bazei de date faza a II-a - Aplicatia QUEEN.
    Anexa nr. 4 - Autoritatile bazinale ale filialelor teritoriale care raspund de activitatea de cadastru al apelor si de codificarea retelei hidrografice de ordinul I, aferente.
    Anexa nr. 5 - Grupele si categoriile de obiective si folosinte cadastrale aflate in evidentele Cadastrului apelor din Romania.
    Anexa nr. 6 - Folosinte si obiective cadastrale luate in evidenta Cadastrului apelor din Romania in etapa I.
    Anexa nr. 7 - Folosinte si obiective cadastrale luate in evidenta Cadastrului apelor din Romania in etapa a II-a.
    Anexa nr. 8 - Atributiile ce revin compartimentelor de cadastru al apelor din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonoma "Apele Romane", filialelor teritoriale bazinale si unitatilor subordonate acestora, pentru realizarea activitatii de cadastru al apelor la nivelul unitatilor bazinelor hidrografice si la nivel national.
    Anexa nr. 9 - Organizarea tehnico-functionala si repartizarea activitatii de cadastru al apelor, pe servicii si birouri, la nivelul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Autonome "Apele Romane", al filialelor teritoriale bazinale si al unitatilor subordonate acesteia.
    Anexa nr. 10 - Repartitia categoriilor cadastrale pe birouri si servicii de specialitate la nivelul filialelor teritoriale bazinale si atributiile ce revin acestora in desfasurarea activitatii de cadastru al apelor.
    Anexa nr. 11 - Modul de programare a controalelor la folosinte si obiective cadastrale in raport cu importanta lor social-economica, cu rolul determinant in bazinele hidrografice si cu dinamica obiectivelor.
    Anexa nr. 12 - Modul de avizare preliminara si finala, tinerea la zi si arhivarea documentatiilor de sinteza cadastrala la nivel bazinal si national.
    Art. 8
    Detalieri privind memoriul si anexele prevazute la art. 6 si 7, precum si produsele soft pentru evidenta, gestiunea, centralizarea si sintetizarea pe calculatoare P.C. se pot pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate, de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de catre Regia Autonoma "Apele Romane", in conditiile legii.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 9
    Pe baza informatiilor primare si prin prelucrari de natura statistica a datelor din cadastrul apelor, Regia Autonoma "Apele Romane" elaboreaza documentatii scrise sau cartografice, de raportare pe bazine hidrografice si la nivel national (dari de seama statistice, sinteze pe activitati, atlase cadastrale, centralizatoare sau anuare de gospodarire a apelor), cu defalcarea pe judete, conform prevederilor art. 6, 7 si 8. Incepand cu anul 1997, aceste documentatii se avizeaza de comitetele de bazin, se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se pastreaza atat in arhiva Regiei Autonome "Apele Romane", cat si a ministerului, conform prevederilor legale.
    Art. 10
    Persoanele fizice si juridice au acces la informatiile ce constituie Fondul national de date de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 281 din 11 aprilie 1997 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de gospodarire a apelor, numai contra cost, in conditiile legii.
    Art. 11
    Modul de colaborare cu cadastrele de specialitate si integrarea activitatii cadastrului apelor in sistemul national si judetean al cadastrului general si publicitatii imobiliare se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza propunerilor Regiei Autonome "Apele Romane", conform prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si reglementarilor legale de aplicare a acestei legi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 399/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 399 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu