E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 399 din 15 mai 1997

privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 111 bis  din  4 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 35 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, ale art. 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    avand in vedere necesitatea inventarierii, clasificarii, evidentei, tinerii la zi si sintezei datelor referitoare la reteaua hidrografica, resurselor de apa ce apartin domeniului public, a lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele si la prelevarile si restitutiile de apa, precum si cerintele impuse de gospodarirea unitara, rationala si complexa a apelor,
    vazand referatul Directiei cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor si al Directiei strategii si reglementari resurse de apa,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba cuprinsul Atlasului Cadastrului apelor din Romania (Partea 1 text: "Date morfohidrografice asupra retelei hidrografice de suprafata" si "Harta hidrografica a Romaniei" (Partea a 2-a: Harti hidrografice - scara 1:100.000), editate de IGFCOT - Bucuresti in anul 1992, la comanda Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, care face parte integranta din prezentul ordin. Atlasul Cadastrului apelor din Romania, editia 1992, partile 1 si a 2-a, precum si editiile actualizate si informatizate periodic ale acestora se pot pune la dispozitia factorilor interesati, persoane fizice sau juridice, contra cost, de catre Regia Autonoma "Apele Romane" si filialele sale teritoriale, in termen de 30 de zile de la solicitarea facuta in scris.
    Art. 3
    Prezentul ordin se aplica incepand cu data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data, Metodologia privind modul de desfasurare a activitatii de cadastru al apelor si elaborarea sintezelor cadastrale, aprobata de fostul minister al mediului la data de 6 decembrie 1990 cu scrisoarea nr. 21.269 a Directiei generale a apelor si a Directiei reglementari si protectia mediului, si Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 833 din 27 noiembrie 1996 pentru aprobarea modului de organizare si de tinere la zi a Cadastrului apelor din Romania se abroga.
    Art. 4
    Directia cadastru, sinteze si aparare impotriva inundatiilor din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Ministrul apelor,
                  padurilor si protectiei mediului,
                  Ioan Oltean


    ANEXA 1
                   METODOLOGIA
de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In temeiul art. 35 din Legea apelor nr. 107/1996 si al art. 4 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul apelor.
    Cadastrul apelor din Romania este un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile din domeniul apelor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul bunului.
    De asemenea, prin cadastrul apelor se intelege si executarea de lucrari geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice si altele, pentru satisfacerea necesitatilor proprii, specifice domeniului apelor.
    Art. 2
    Cadastrul apelor este actiunea organizata de inventariere si centralizare a datelor privind resursele de apa, folosirea si protectia apelor, necesare activitatii curente de reglementare a folosintelor de apa (alimentari cu apa, evacuari de ape uzate sau in exces, lucrari de amenajare sau de aparare impotriva inundatiilor), dar si de valorificare a potentialului hidric al apelor (hidroenergetic, piscicol, agrement, de transport pe ape, mecanic si de transport al reziduurilor), in vederea gospodaririi complexe, eficiente si rationale a resurselor de apa de suprafata si subterane ale tarii. Aceasta activitate se desfasoara pe bazine hidrografice si la nivel national.
    Art. 3
    Modul de organizare, pastrare si gestionare a Fondului national de date de gospodarire a apelor, precum si evidenta apelor ce apartin domeniului public, incluse in Cadastrul apelor din Romania, cu exceptia apelor geotermale, se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Regia Autonoma "Apele Romane" impreuna cu filialele sale teritoriale vor asigura, permanent, tinerea la zi a Fondului national de date de gospodarire a apelor.
    Art. 4
    Unitatile specializate autorizate, instalatiile autonome care furnizeaza informatii privind caracteristicile cantitative si calitative ale resurselor de apa, integrate in reteaua nationala de observatii pentru gospodarirea apelor, precum si alti utilizatori de apa care produc informatii ce pot constitui Fondul national de date de gospodarire a apelor sunt obligati sa le pastreze timp de 5 ani si sa le transmita lunar la Regia Autonoma "Apele Romane". Folosirea informatiilor continute in cadastrul apelor in scopuri comerciale este permisa numai contra cost, in conditiile legii, in baza procedurii stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.

    CAP. 2
    Metodologia privind continutul si modul de desfasurare a activitatii Cadastrului apelor din Romania

    Art. 5
    Activitatea Cadastrului apelor din Romania implica intocmirea unei baze de date conform dispozitiilor cuprinse intr-un memoriu, anexe si produse soft, aferente.
    Art. 6
    Memoriul are urmatorul cuprins:
    Cap. I - Prevederi generale
    Cap. II - Banca de date privind gospodarirea apelor
    Cap. III - Efectuarea controalelor la obiective
    Cap. IV - Colectarea informatiilor privind obiectivele cadastrale
    Cap. V - Verificarea corectitudinii informatiilor
    Cap. VI - Aplicatia KING 2
    Cap. VII - Obiectivele si categoriile cadastrale din etapa I:
    7.1. Degradari de albii, maluri si faleze;
    7.2. Lucrari de indiguiri si regularizari de albii;
    7.3. Alimentari cu apa si canalizari pentru centre populate, platforme industriale, obiective social-economice si zootehnice;
    7.4. Sisteme de irigatii;
    7.5. Amenajari piscicole;
    7.6. Centrale hidroelectrice;
    7.7. Folosinte hidromecanice;
    7.8. Lacuri de acumulare;
    7.9. Exploatari de materiale si agregate minerale utile din albii;
    7.10. Derivatii si aductiuni;
    7.11. Inundatii de terenuri si bunuri;
    7.12. Foraje hidrogeologice.
    Cap. VIII - Obiectivele si categoriile cadastrale din etapa a II-a:
    8.1. Cursuri de apa, albii minore si majore;
    8.2. Bornele axului cadastral de referinta al cursurilor de apa;
    8.3. Lacuri naturale, balti, zone umede;
    8.4. Incinte inundabile;
    8.5. Ape terapeutice, curative si de agrement;
    8.6. Statii meteorologice;
    8.7. Statii hidrologice si instalatii hidrometrice;
    8.8. Lucrari pentru protectia albiilor si malurilor;
    8.9. Lucrari de desecare;
    8.10. Poduri si podete;
    8.11. Traversari conducte, canale, linii electrice si telefonice;
    8.12. Constructii (sedii filiale, exploatari, sisteme, cantoane);
    8.13. Statii automate si relee de transmitere a datelor;
    8.14. Navigatie si porturi;
    8.15. Poduri plutitoare, bacuri;
    8.16. Noduri hidrotehnice si baraje de priza;
    8.17. Alte constructii si lucrari hidrotehnice;
    8.18. Alte constructii, lucrari si obiective construite pe ape sau care au legatura cu apele.
    Cap. IX - Aplicatia CADBZ 2 pentru editarea centralizatoarelor cadastrale bazinale
    Cap. X - Structura studiului continand centralizatoarele sintezei cadastrale, etapa I
    Cap. XI - Aplicatia CADIS pentru selectarea informatiilor, legarea relationala a fisierelor si editarea listelor pentru fiecare categorie cadastrala
    Cap. XII - Prevederi tranzitorii si finale.
    Art. 7
    Anexele vor avea urmatorul cuprins:
    Anexa nr. 1 - Fluxul informational al bancii de date de gospodarire a apelor.
    Anexa nr. 2 - Programele bazei de date faza I - Aplicatia KING.
    Anexa nr. 3 - Programele bazei de date faza a II-a - Aplicatia QUEEN.
    Anexa nr. 4 - Autoritatile bazinale ale filialelor teritoriale care raspund de activitatea de cadastru al apelor si de codificarea retelei hidrografice de ordinul I, aferente.
    Anexa nr. 5 - Grupele si categoriile de obiective si folosinte cadastrale aflate in evidentele Cadastrului apelor din Romania.
    Anexa nr. 6 - Folosinte si obiective cadastrale luate in evidenta Cadastrului apelor din Romania in etapa I.
    Anexa nr. 7 - Folosinte si obiective cadastrale luate in evidenta Cadastrului apelor din Romania in etapa a II-a.
    Anexa nr. 8 - Atributiile ce revin compartimentelor de cadastru al apelor din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonoma "Apele Romane", filialelor teritoriale bazinale si unitatilor subordonate acestora, pentru realizarea activitatii de cadastru al apelor la nivelul unitatilor bazinelor hidrografice si la nivel national.
    Anexa nr. 9 - Organizarea tehnico-functionala si repartizarea activitatii de cadastru al apelor, pe servicii si birouri, la nivelul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Regiei Autonome "Apele Romane", al filialelor teritoriale bazinale si al unitatilor subordonate acesteia.
    Anexa nr. 10 - Repartitia categoriilor cadastrale pe birouri si servicii de specialitate la nivelul filialelor teritoriale bazinale si atributiile ce revin acestora in desfasurarea activitatii de cadastru al apelor.
    Anexa nr. 11 - Modul de programare a controalelor la folosinte si obiective cadastrale in raport cu importanta lor social-economica, cu rolul determinant in bazinele hidrografice si cu dinamica obiectivelor.
    Anexa nr. 12 - Modul de avizare preliminara si finala, tinerea la zi si arhivarea documentatiilor de sinteza cadastrala la nivel bazinal si national.
    Art. 8
    Detalieri privind memoriul si anexele prevazute la art. 6 si 7, precum si produsele soft pentru evidenta, gestiunea, centralizarea si sintetizarea pe calculatoare P.C. se pot pune la dispozitia persoanelor fizice si juridice interesate, de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau de catre Regia Autonoma "Apele Romane", in conditiile legii.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 9
    Pe baza informatiilor primare si prin prelucrari de natura statistica a datelor din cadastrul apelor, Regia Autonoma "Apele Romane" elaboreaza documentatii scrise sau cartografice, de raportare pe bazine hidrografice si la nivel national (dari de seama statistice, sinteze pe activitati, atlase cadastrale, centralizatoare sau anuare de gospodarire a apelor), cu defalcarea pe judete, conform prevederilor art. 6, 7 si 8. Incepand cu anul 1997, aceste documentatii se avizeaza de comitetele de bazin, se aproba de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si se pastreaza atat in arhiva Regiei Autonome "Apele Romane", cat si a ministerului, conform prevederilor legale.
    Art. 10
    Persoanele fizice si juridice au acces la informatiile ce constituie Fondul national de date de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 281 din 11 aprilie 1997 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de gospodarire a apelor, numai contra cost, in conditiile legii.
    Art. 11
    Modul de colaborare cu cadastrele de specialitate si integrarea activitatii cadastrului apelor in sistemul national si judetean al cadastrului general si publicitatii imobiliare se stabilesc de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza propunerilor Regiei Autonome "Apele Romane", conform prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si reglementarilor legale de aplicare a acestei legi.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 399/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 399 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu