E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din  6 martie 2000

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 24 martie 2000


SmartCity3


    Presedintele Consiliului Concurentei,
    in temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 6 alin. (2), ale art. 20 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma aprobarii in plenul Consiliului Concurentei si avizului Consiliului Legislativ se pun in aplicare urmatoarele regulamente:
    a) Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat;
    b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei, prezentul ordin si regulamentele vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
                               VIOREL MUNTEANU

                                REGULAMENTUL
privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Principalele elemente care caracterizeaza un ajutor de stat sunt: (i) constituie un avantaj; (ii) este furnizat din surse de stat de catre autoritati publice sau de alte organisme care le administreaza in numele statului; (iii) favorizeaza numai anumiti agenti economici sau productia numai a anumitor bunuri sau servicii; (iv) distorsioneaza semnificativ concurenta si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte. Cu privire la elementele mentionate se fac urmatoarele precizari:
    (i) Avantajul poate fi sau nu poate fi acordat in mod gratuit. Acesta se realizeaza prin decizia unei autoritati publice sau a altui organism care administreaza resurse ale statului, decizie prin care acestea, in indeplinirea obiectivelor lor economice sau sociale, ofera anumite resurse sau privilegii unor agenti economici - persoane fizice sau juridice. Forma specifica pe care o ia avantajul respectiv nu este relevanta pentru incadrarea ca ajutor de stat.
    (ii) Este ajutor de stat orice masura care confera avantaje acordate atat direct, de catre autoritatile publice, cat si indirect, de catre organisme aflate in afara structurilor guvernamentale, cu conditia ca originea ajutorului sa o constituie sursele de stat. Notiunea stat trebuie inteleasa, in sens larg, ca incluzand atat autoritatile publice centrale, cat si pe cele locale. In ceea ce priveste sintagma alte organisme, acestea pot fi atat publice, cat si private, cum ar fi, de exemplu: institutiile financiare si de credit, asociatiile profesionale sau chiar societatile comerciale. Important este ca masura respectiva sa poata fi atribuita statului si sa fie finantata din resurse ale acestuia. Prima conditie este sa se determine daca organismul in cauza actioneaza independent sau comportamentul sau este dictat de stat, in virtutea unor drepturi de supervizare sau a unei influente determinante a acestuia. Cea de a doua conditie trebuie sa determine daca ajutorul este finantat din surse de stat fie direct, fie indirect. Practica internationala in acest domeniu considera ca o masura care, fie direct, fie indirect, este initiata de stat si care confera un avantaj unuia sau mai multor agenti economici, dar care nu impune nici o sarcina suplimentara asupra bugetului de stat, nu constituie ajutor de stat.
    (iii) Pentru ca masura sa constituie ajutor de stat trebuie sa satisfaca si criteriul selectivitatii, adica de ea trebuie sa beneficieze doar anumiti agenti economici sau anumite bunuri, servicii ori regiuni. Tocmai aceasta diferentiaza masurile de ajutor de stat de masurile cu caracter general economic care se aplica tuturor agentilor economici si sectoarelor de activitate si care fac parte din politica economica la un moment dat. Sfera de cuprindere a acestei prevederi este extrem de larga: beneficiarii ajutorului de stat pot sa fie agenti economici, indiferent de forma de proprietate, din orice ramura a economiei si care desfasoara orice activitate care le aduce un castig, fara exceptie, fie ea de natura comerciala, culturala, in productia propriu-zisa, in servicii sau in distributie.
    (iv) Toate cele de mai sus definesc notiunea ajutor de stat care, in consecinta, trebuie notificat. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denatureaza semnificativ mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si scopul notificarii ajutorului de stat
    (1) Autoritatile publice sau alte organisme care administreaza surse de stat au obligatia, in calitate de furnizor, sa notifice Consiliului Concurentei orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent. Beneficiarii nu se pot adresa direct Consiliului Concurentei.
    (2) Daca acelasi furnizor intentioneaza sa acorde mai multe ajutoare de stat, fiecare dintre acestea trebuie sa fie notificat la Consiliul Concurentei, pentru a obtine autorizarea lor.
    (3) Notificarea unui ajutor de stat permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibilitatea acestuia cu un mediu concurential normal prin evaluarea, pe de o parte, a efectelor pozitive asupra dezvoltarii anumitor activitati economice sau a anumitor zone economice si, pe de alta parte, a efectelor negative asupra concurentei.
    Art. 2
    Exceptii
    (1) Sunt exceptate de la obligatia notificarii ajutoarele de stat care se situeaza sub pragul valoric prevazut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumita in continuare lege, sau se incadreaza in una dintre categoriile exceptate prin regulamentul adoptat in baza art. 21 alin. (1) din lege.
    (2) In cazul in care o schema de ajutor de stat a fost deja autorizata de Consiliul Concurentei, alocarile specifice de ajutoare, parte a acesteia, vor fi considerate ca autorizate, cu exceptia celor pentru care Consiliul Concurentei a impus, prin decizia privind schema de ajutor, obligatia notificarii.

    CAP. 2
    Notificarea ajutorului de stat

    Art. 3
    Ajutoarele de stat supuse notificarii
    (1) Sunt supuse autorizarii si trebuie sa fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat, sub oricare dintre formele mentionate de lege si indiferent de beneficiar.
    (2) In cazul in care furnizorul intentioneaza sa modifice un ajutor de stat existent, notificarea, in vederea obtinerii unei decizii de autorizare, se face ca si pentru un ajutor nou, mentionandu-se in notificare ca este vorba de modificarea unui ajutor existent.
    (3) Sunt supuse, de asemenea, autorizarii si trebuie sa fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat care, in conditiile art. 3 alin. (2) din lege, nu sunt considerate ajutoare existente. Acestea sunt alocarile specifice de ajutoare in cadrul unei scheme de ajutor autorizate, pentru care Consiliul Concurentei a solicitat in mod expres, in decizia sa privind autorizarea schemei de ajutor, notificarea lor. In acest caz notificarea se va face ca si pentru un ajutor individual.
    (4) Notificarea unui ajutor de stat se depune la Consiliul Concurentei de catre furnizor cu suficient timp inainte de data avuta in vedere pentru acordarea acestuia, tinand seama de termenele legale in care Consiliul Concurentei are obligatia sa se pronunte.
    Art. 4
    Forma notificarii ajutorului de stat
    (1) Notificarea ajutoarelor de stat mentionate mai sus se face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat, prevazut in anexa nr. 1, si, dupa caz, prin furnizarea informatiilor specifice pentru ajutoarele de stat acordate in conditiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) - h) din lege, cuprinse in anexa nr. 2.
    (2) Formularul de notificare trebuie sa fie completat cu date si informatii exacte, corecte si complete, pentru a permite Consiliului Concurentei sa evalueze compatibilitatea ajutorului de stat pentru care se solicita autorizarea cu dispozitiile legii. Formularul de notificare se semneaza de reprezentantii legali ai furnizorului si va cuprinde in anexa documentele justificative mentionate in textul acestuia.
    (3) Pentru completarea formularului de notificare furnizorul ajutorului poate colabora cu beneficiarul acestuia.
    (4) Daca acelasi furnizor acorda mai multe ajutoare de stat, va depune pentru fiecare un formular de notificare distinct.
    Art. 5
    Transmiterea notificarii ajutorului de stat
    (1) Notificarea ajutorului de stat se face prin inaintarea la Consiliul Concurentei a formularului de notificare insotit de documentele justificative in 3 exemplare. Transmiterea notificarii la Consiliul Concurentei poate fi efectuata prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) personal, contra semnatura de primire (numar de inregistrare);
    b) prin posta, cu confirmare de primire.
    (2) Informatiile necesare pentru o eventuala completare a notificarii pot fi transmise si prin fax. In acest caz, se considera ca informatiile au fost primite de Consiliul Concurentei in ziua in care au fost transmise.
    Art. 6
    Notificarea efectiva a ajutorului de stat
    (1) Dupa primirea formularului de notificare a ajutorului de stat Consiliul Concurentei va analiza informatiile furnizate. In cazul in care constata ca informatiile cuprinse in notificare sunt inexacte sau incomplete, in termen de 20 de zile de la primirea notificarii Consiliul Concurentei va cere completarea acestora.
    (2) Notificarea va deveni efectiva la data cand informatiile cuprinse in formularul de notificare sunt exacte si complete. Consiliul Concurentei va comunica in scris furnizorului data la care notificarea a devenit efectiva. De la aceasta data incep sa curga termenele prevazute la art. 9 din lege, in care Consiliul Concurentei trebuie sa ia o decizie motivata.
    (3) Ori de cate ori va considera necesar Consiliul Concurentei poate solicita, in temeiul dispozitiilor art. 11 din lege, informatii de la potentialii beneficiari sau de la alte persoane, in vederea luarii unei decizii motivate.
    (4) In cazul in care in termen de 20 de zile de la primirea notificarii Consiliul Concurentei nu solicita completarea acesteia, data la care notificarea devine efectiva este cea la care Consiliul Concurentei a inregistrat-o.
    (5) Decizia de autorizare a unui ajutor de stat va fi anulata de Consiliul Concurentei, daca ulterior autorizarii se constata ca a fost emisa pe baza unor informatii incorecte transmise de furnizor. Anularea deciziei de autorizare se va face dupa ascultarea argumentelor furnizorului ajutorului de stat.
    Art. 7
    Modificari
    (1) Daca ulterior notificarii, dar inainte de luarea unei decizii de catre Consiliul Concurentei, furnizorul modifica termenii in care va acorda ajutorul de stat, aceste modificari vor fi aduse neintarziat, in scris, la cunostinta Consiliului Concurentei. Daca modificarile afecteaza ajutorul de stat, astfel incat acesta prezinta trasaturile unui nou ajutor, diferit de cel notificat initial, Consiliul Concurentei va informa furnizorul asupra acestui aspect, solicitandu-i fie sa modifice formularul de notificare, fie sa depuna o noua notificare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile in mod similar si in cazul modificarii unui ajutor existent.
    Art. 8
    Retragerea notificarii ajutorului de stat
    (1) Atunci cand renunta la acordarea ajutorului de stat notificat, furnizorul isi poate retrage notificarea inaintata la Consiliul Concurentei. Retragerea poate surveni oricand, dar nu mai tarziu de momentul in care Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile prevazute la art. 12 alin. (2) din lege.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) Consiliul Concurentei va lua act de manifestarea de vointa a furnizorului si va inchide cazul, chiar si atunci cand s-a declansat o investigatie, prin decizie.
    Art. 9
    Notificarea ajutorului de stat ilegal
    (1) Furnizorul unui ajutor de stat ilegal, acordat fara a fi fost notificat la Consiliul Concurentei, poate sa il notifice pentru a fi autorizat.
    (2) Consiliul Concurentei va primi si va analiza notificarea unui ajutor de stat ilegal, fara ca aceasta sa impiedice aplicarea dispozitiilor art. 17 si ale art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din lege sau continuarea unei proceduri initiate in baza acestor dispozitii.
    Art. 10
    Drepturile tertilor
    (1) Orice persoana care are un interes legitim in legatura cu acordarea unui ajutor de stat nou sau cu modificarea unui ajutor existent, la solicitarea Consiliului Concurentei sau din proprie initiativa, va prezenta punctul sau de vedere.
    (2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei considera necesar va face publica existenta notificarii intentiei de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 11
    (1) Calculul termenelor se face in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) In ceea ce priveste procedura de analiza si de luare a deciziilor, in cazul notificarii unui ajutor de stat sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei.
    (3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
    (4) Prezentul regulament a fost elaborat pe baza dispozitiilor legii, va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la regulament

                          FORMULAR
de notificare a ajutorului de stat

    CAP. 1
    Date si informatii cu caracter general

    1. Autoritatea publica/organismul care acorda ajutorul de stat (denumirea; adresa; persoana de contact: numele si prenumele, functia, telefon, fax)
    2. Nivelul la care este administrat ajutorul de stat (central; regional; altele, specificati care)
    3. Forma sub care se acorda ajutorul de stat:
    a) ajutor de stat individual;
    b) schema de ajutor de stat.
    4. Baza legala pentru acordarea ajutorului de stat; se va atasa o copie de pe baza legala pentru acordarea ajutorului de stat (hotarare a Guvernului, ordonanta de urgenta a Guvernului, ordonanta a Guvernului, ordin etc.) sau proiectul acesteia, dupa caz
    5. Modalitati concrete de acordare a ajutorului de stat:
    a) subventie, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
    b) subventie pentru export, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
    c) anularea de datorii (forma concreta a datoriei, perioada in care a fost inregistrata si cuantumul acesteia);
    d) preluarea pierderilor (suma si perioada in care s-au inregistrat);
    e) exceptari de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecarei taxe si/sau a fiecarui impozit, a perioadei de exceptare si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioada;
    f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecarei taxe si/sau a fiecarui impozit, in ce consta reducerea, care este perioada pentru care se acorda reducerea si suma estimata pe fiecare an si pe total perioada;
    g) amanari de la plata taxelor si a impozitelor, cu precizarea fiecarei taxe si/sau a fiecarui impozit, a duratei si perioadei de acordare a amanarii si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioada;
    h) renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice administrate preferential, precizandu-se:
    - cuantumul fondurilor utilizate;
    - natura veniturilor;
    - valoarea venitului normal care s-ar realiza anual si pe intreaga perioada;
    - valoarea venitului realizat, in conditii preferentiale, anual si pe intreaga perioada;
    - diferenta - venit la care se renunta - anual si pe intreaga perioada.
    De exemplu:
    - acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale:
        - valoarea imprumutului acordat si durata pentru care este acordat;
        - venitul normal care s-ar realiza din dobanda in cota (%) de ..., practicata la nivelul pietei, anual si pe intreaga perioada;
        - venitul care se va realiza din dobanda preferentiala in cota (%) de ..., anual si pe intreaga perioada;
        - venitul la care s-a renuntat (diferenta de dobanda), anual si pe intreaga perioada;
    - participari cu capital la investitii in conditii preferentiale:
        - justificarea investitiei la care se participa;
        - capitalul investit;
        - rata profitului care s-ar obtine dintr-o investitie in conditii normale de catre un investitor privat prudent;
        - rata profitului din investitia la care se participa;
        - diferenta dintre ratele profitului;
        - suma profitului la care se renunta, anual si pe intreaga perioada;
    i) garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice; cuantificati avantajele obtinute pe aceasta cale;
    j) reduceri de pret la bunurile furnizate si/sau la serviciile prestate:
    - se vor specifica produsele furnizate, respectiv serviciile prestate;
    - se va mentiona furnizorul produselor, respectiv prestatorul serviciului (regie autonoma, societate nationala sau alte organisme care administreaza fonduri publice);
    - se va mentiona valoarea la pretul de piata al produselor, respectiv la tariful de plata al serviciilor respective;
    - valoarea acestora la preturile, respectiv la tarifele efective, la care au fost livrate/prestate;
    - diferenta dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunta, anual si pe intreaga perioada;
    k) venituri la care se renunta din vanzarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinand domeniului privat al statului:
    - se va descrie terenul supus vanzarii - suprafata, amplasare, amenajari, drumuri de acces etc.;
    - valoarea la pretul pietei;
    - valoarea la pretul efectiv la care se va realiza tranzactia;
    - diferenta dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunta;
    l) alte modalitati prin care se acorda ajutorul de stat.
    6. Acorduri internationale la care Romania este parte si care sunt relevante pentru domeniul in care se acorda ajutorul de stat
    7. Metodele de monitorizare si de control cu ajutorul carora furnizorul se asigura ca ajutorul de stat va respecta conditiile si obiectivele stabilite.

    CAP. 2
    Date si informatii privind ajutorul de stat individual

    8. Date de identificare pentru beneficiarul ajutorului de stat individual:
    - denumirea si sediul;
    - persoana de contact (functia, telefon, fax);
    - capitalul social;
    - structura actionariatului/detinatorilor de parti sociale, cu indicarea actionarilor semnificativi.
    9. Rezultatele economico-financiare pe baza datelor din bilant pe ultimii 3 ani:
    - cifra de afaceri totala;
    - cifra de afaceri realizata pe piata Romaniei;
    - profitul/pierderi inregistrat/inregistrate pe piata Romaniei.
    Se ataseaza o copie de pe bilantul contabil al beneficiarului din ultimul an. Daca nu este finalizat bilantul ultimului an, se anexeaza balanta la 31 decembrie.
    10. Activitatea desfasurata si informatii despre piata:
    a) descrieti succint activitatea de baza desfasurata;
    b) descrieti pe scurt activitatile secundare (auxiliare) desfasurate;
    c) specificati produsele fabricate/serviciile prestate;
    d) precizati aria geografica in care sunt comercializate/prestate produsele/serviciile;
    e) principalii concurenti ai beneficiarului de ajutor de stat;
    f) cota de piata a beneficiarului de ajutor de stat;
    g) orice alte informatii care ar putea ajuta la definirea pietei produsului si a pietei geografice
    11. Ajutoare de stat primite in ultimii 3 ani:
    Se vor mentiona modalitatile concrete de acordare a ajutorului de stat de care a beneficiat, pe modalitatile concrete mentionate la pct. 5, cu precizarea sumei ajutorului de stat primit anual si per total.
    12. Scopul ajutorului de stat individual si justificarea acestuia:
    a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;
    b) ajutor pentru intreprinderi mici si mijlocii;
    c) ajutor pentru protectia mediului inconjurator;
    d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de munca;
    e) ajutor acordat sectoarelor in care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
    f) ajutor pentru dezvoltare regionala, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999;
    g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999;
    h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
    i) ajutor pentru promovarea sanatatii si invatamantului;
    j) combinatii ale celor de mai sus.
    Pentru aceste ajutoare de stat, cu exceptia celor prevazute la lit. i) si j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat cu informatiile specifice prevazute in anexa nr. 2.
    13. Precizati daca ajutorul de stat, in oricare dintre cazurile prevazute la pct. 12, se acorda unui agent economic in cadrul unei actiuni de privatizare cu un investitor strategic strain sau roman. Descrieti pe scurt operatiunea.
    14. Pentru ajutorul de stat acordat agentului economic in scopul si cu justificarea prevazute la pct. 12:
    a) prezentati schematic modul in care este organizata activitatea agentului economic si a grupului de care acesta apartine;
    b) precizati daca beneficiarul se afla sau nu se afla intr-o situatie dificila; daca se afla, detaliati;
    c) daca furnizorul ajutorului de stat leaga acordarea lui de existenta unui plan de redresare/restructurare a activitatii beneficiarului, altul decat programul de restructurare prevazut pentru sectoarele in care exista probleme de supracapacitate, prezentati-l; planul trebuie sa se refere, in principal, la:
    - masurile de restructurare, durata realizarii si costul total;
    - graficul de implementare a actiunilor de restructurare si esalonarea costurilor aferente;
    - proiectul contului de profit si pierderi pe fiecare an, de la inceputul pana la terminarea restructurarii;
    - proiectul situatiei de incasari si plati (cash-flow) pe fiecare an, de la inceputul pana la terminarea restructurarii;
    - date privind capacitatea de productie maxima a agentului economic inainte si dupa realizarea programului de investitii pentru restructurare, cu mentionarea numarului de schimburi;
    - numarul total de persoane planificate a fi disponibilizate, esalonarea disponibilizarilor si masurile sociale care le insotesc, baza legala a acestor masuri si modalitatea de suportare a costurilor aferente;
    - masurile prevazute pentru domeniul ecologic, esalonarea realizarii acestora, a costurilor aferente si modalitatea de suportare a costurilor;
    d) daca primirea ajutorului de stat va duce si la crearea de catre beneficiar a unor locuri de munca permanente sau temporare, indicati numarul lor si perioada pentru care vor fi create. Explicati;
    e) daca primirea ajutorului de stat va avea ca efect si pastrarea numarului de locuri de munca permanente existente, indicati numarul lor si perioada pentru care vor fi pastrate. Explicati;
    f) daca furnizorul conditioneaza acordarea ajutorului de stat de orice alte elemente, prezentati-le.

    CAP. 3
    Evaluarea ajutorului de stat individual

    15. Prezentati datele de acordare pentru fiecare dintre modalitatile concrete prevazute la pct. 5, in cazul acordarii ajutorului de stat in mai multe transe, precum si valoarea totala a ajutorului de stat acordat pe intreaga perioada, cu esalonarea anuala a acestuia.
    16. Descrierea detaliata a regulilor si a conditiilor de aplicare pentru fiecare modalitate concreta. Descrierea va include si intensitatea ajutorului de stat (exprimata ca procent din costuri), regimul de impozitare pentru ajutorul respectiv, precum si precizari cu privire la acordarea automata/neautomata a ajutorului o data cu indeplinirea anumitor criterii. Explicati.
    17. Pentru fiecare modalitate concreta de acordare a ajutorului de stat trebuie sa fie specificate costurile pe baza carora se calculeaza ajutorul de stat (terenuri, cladiri, utilaje, personal, pregatire profesionala, cheltuieli pentru consultanta etc.).
    18. Se va mentiona daca fondurile necesare in vederea acordarii ajutorului de stat sunt asigurate si in ce proportie, in baza unui acord extern de finantare (inclusiv denumirea acordului, data incheierii, organismul finantator).
    19. In cazul modificarii unui ajutor individual existent:
    - data notificarii ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (daca este dupa data de 1 ianuarie 2000);
    - data autorizarii de catre Consiliul Concurentei (daca este dupa data de 1 ianuarie 2000);
    - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea.
    Notificarea trebuie sa fie insotita de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului existent.

    CAP. 4
    Date si informatii privind schema de ajutor de stat, astfel cum este definita la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 143/1999

    20. Durata aplicarii schemei de ajutor de stat. In cazul unei scheme cu durata nedefinita, se va estima perioada de aplicare a schemei ajutorului de stat.
    21. Scopul schemei de ajutor de stat si justificarea acestuia:
    a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;
    b) ajutor pentru intreprinderi mici si mijlocii;
    c) ajutor pentru protectia mediului inconjurator;
    d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de munca;
    e) ajutor acordat sectoarelor in care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 143/1999;
    f) ajutor pentru dezvoltare regionala, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999;
    g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999;
    h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
    i) ajutor pentru promovarea sanatatii si invatamantului;
    j) combinatii ale celor de mai sus.
    Pentru aceste ajutoare de stat, cu exceptia celor mentionate la lit. i) si j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat si cu informatiile specifice prevazute in anexa nr. 2.
    22. Pentru domeniul (domeniile) prevazut (prevazute) la pct. 21, in care se aplica schema de ajutor de stat, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) definirea generica, abstracta, a agentilor economici care beneficiaza in cadrul schemei de alocari specifice de ajutoare de stat;
    b) criteriile de calificare a agentilor economici pentru a fi inclusi in schema de ajutor de stat;
    c) definirea bunurilor sau a serviciilor si precizarea criteriilor de calificare a acestora pentru includerea in schema de ajutor de stat;
    d) definirea regiunii sau a regiunilor si precizarea criteriilor de calificare pentru includerea in scheme de ajutor de stat;
    e) lista beneficiarilor semnificativi potentiali, in masura in care pot fi identificati.
    23. Se va mentiona daca fondurile necesare in vederea aplicarii schemei de ajutor de stat sunt asigurate si in ce proportie, in baza unui acord extern de finantare. Se vor preciza denumirea acordului, data incheierii si organismul finantator.

    CAP. 5
    Evaluarea ajutorului sub forma schemelor de ajutor de stat

    24. Suma totala estimata a ajutorului de stat care va fi acordat sub forma schemei de ajutor de stat pe intreaga perioada de aplicare a acesteia, cu defalcarea pe fiecare an.
    25. Numarul total estimat al agentilor economici care beneficiaza de alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat.
    26. Estimati suma medie prevazuta sa se acorde anual pentru un agent economic in cadrul schemei de ajutor de stat.
    27. Estimati care sunt pietele afectate de acordarea ajutorului sub forma de schema si prezentati, daca exista, studii, analize sau strategii privind pietele.
    28. In cazul modificarii unei scheme de ajutor de stat existente:
    - data notificarii ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (daca este dupa data de 1 ianuarie 2000);
    - data autorizarii de catre Consiliul Concurentei (daca este dupa data de 1 ianuarie 2000);
    - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea.
    Notificarea trebuie sa fie insotita de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului existent.

    CAP. 6
    Precizari finale

    29. Efectele si beneficiile care se asteapta sa fie obtinute in urma acordarii ajutorului de stat (in detaliu).
    30. Orice alte informatii relevante, necesare pentru luarea unei decizii motivate de catre Consiliul Concurentei.

    Semnatura si stampila titularului notificarii ajutorului de stat

    ANEXA 2
    la regulament

                        INFORMATII SPECIFICE
pentru ajutoarele de stat acordate in conditiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) - h) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

    Cercetare-dezvoltare
    1. Activitatea de cercetare-dezvoltare care urmeaza sa primeasca ajutor de stat. Obiectivele ei.
    2. Descrieti activitatea de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de ajutor de stat:
    - cercetare fundamentala;
    - cercetare aplicativa;
    - cercetare precompetitiva.
    3. Elemente de cheltuieli care vor beneficia de ajutorul de stat; precizati suma:
    - cheltuieli cu forta de munca (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar, angrenati exclusiv in activitatea de cercetare);
    - dispozitive, materiale, terenuri si spatii utilizate exclusiv si permanent (cu exceptia cedarii pe baze comerciale) pentru activitatea de cercetare;
    - consultanta si servicii echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, rezultate ale cercetarii, patente si know-how, licente cumparate din surse exterioare;
    - cheltuieli aditionale rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare;
    - alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu materiale, cu consumabile) rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare.
    4. Tipul si intensitatea ajutorului de stat pentru fiecare activitate de cercetare-dezvoltare vizata.
    5. Cooperarea in cercetare
    5.1. Proiectele de cercetare sunt realizate prin cooperarea dintre mai multe firme care pot beneficia de ajutor de stat?
    Daca exista clauze speciale, detaliati.
    5.2. Propunerea de ajutor de stat prevede cooperarea dintre firme si alte entitati (de exemplu institute de cercetare sau universitati)?
    Daca exista clauze speciale, detaliati.
    6. Componente multinationale
    Proiectul de cercetare-dezvoltare prezinta componente multinationale (de exemplu, proiecte tip Eureka, Esprit)?
    Daca da:
    6.1. Proiectul implica cooperarea cu parteneri din alte tari?
    Daca da, mentionati tara/tarile si firmele implicate.
    6.2. Costurile totale ale proiectului (ajutor de stat individual/schema de ajutor de stat)
    6.3. Repartizarea costurilor intre diferitii parteneri.
    7. Aplicarea rezultatelor
    7.1. Beneficiarii rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare
    7.2. Conditii aditionale privind acordarea licentelor cu privire la rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.
    7.3. Reguli cu privire la publicarea sau diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.
    7.4. Masuri pentru utilizarea/dezvoltarea ulterioara a rezultatelor
    7.5. Aplicabilitatea comerciala anticipata pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Anexati orice documente care descriu si explica aplicabilitatea comerciala.
    8. Efecte de impulsionare generate de ajutorul de stat
    8.1. Factori avuti in vedere pentru a garanta ca ajutorul de stat va avea un efect de impulsionare a activitatii de cercetare-dezvoltare
    8.2. Masurile vizate pentru a garanta ca ajutorul de stat va avea un efect de impulsionare a activitatii de cercetare-dezvoltare.

    Intreprinderi mici si mijlocii
    1. Numarul de angajati ai firmei beneficiare de ajutor de stat
    2. Dezavantajele care decurg din dimensiunea firmei beneficiare de ajutor de stat, dezavantaje pe care ajutorul de stat vizat le-ar compensa. Explicati.
    3. Alte masuri, exceptand ajutorul de stat, pe care beneficiarul ar putea sa le adopte pentru a compensa dezavantajele legate de dimensiunea firmei.

    Protectia mediului inconjurator
    1. Identificati sursa de poluare si descrieti eforturile (cheltuielile) depuse de poluator pentru reducerea poluarii.
    2. Modul in care se asteapta ca acordarea ajutorului de stat sa contribuie la reducerea poluarii si/sau a consumului de energie electrica. Anexati toate documentele relevante.
    3. Costul total al programului de reducere a poluarii si/sau a consumului de energie care include proiectul beneficiar de ajutor de stat.

    Sectoare cu probleme de supracapacitate
    1. Evaluati cererea la nivelul tarii, precum si capacitatea totala de productie. Apreciati daca exista sau nu capacitati excedentare in ramura respectiva.
    2. Daca firma apartine unui grup, anexati o copie de pe organigrama completa a grupului, indicand legaturile dintre membrii sai (capital, drepturi de vot).
    3. Demonstrati ca dificultatile sunt proprii firmei si nu rezultatul unei alocari arbitrare a costurilor in cadrul grupului.
    4. Mentionati daca firma a primit pana in acest moment un ajutor de stat pentru salvare. Daca da, precizati data autorizarii de catre Consiliul Concurentei si anexati angajamentul furnizorului de a prezenta planul de restructurare sau lichidare.
    5. Mentionati daca firma sau oricare dintre filialele sale la care detine cel putin 25% din capital sau din drepturile de vot a primit in trecut ajutor de restructurare. Daca da, indicati decizia Consiliului Concurentei (daca este dupa data de 1 ianuarie 2000).
    6. Descrieti masurile compensatorii (care vizeaza limitarea sau reducerea prezentei firmei in cauza pe piata relevanta) propuse pentru a reduce efectele negative asupra concurentei pe piata romaneasca.
    7. Mentionati toate masurile de ajutor de stat pe care firma este posibil sa le primeasca inainte de sfarsitul perioadei de restructurare, mai putin cele care se incadreaza sub pragul minim.
    8. Planul de restructurare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    - analiza cauzelor pentru care firma a intrat in dificultate;
    - strategia viitoare a firmei;
    - descrierea diferitelor masuri de restructurare si costurile aferente lor;
    - evaluarea comparativa a consecintelor economice si sociale, la nivel national si/sau regional, a lichidarii firmei in dificultate si a implementarii planului de restructurare;
    - planificarea implementarii masurilor vizate si termenul limita pentru implementarea in totalitate a planului de restructurare;
    - descrierea detaliata a aranjamentelor financiare pentru restructurare (utilizarea capitalului disponibil in prezent, vanzarea de active, filiale etc. prin care sa se finanteze restructurarea; angajamentul financiar asumat de catre investitorii privati si de catre principalele banci creditoare; valoarea ajutorului de stat si demonstrarea necesitatii acestuia);
    - prognoze ale conturilor de profit si pierderi pe urmatorii 5 ani, randamentul estimat al capitalului, studii de senzitivitate bazate pe diferite scenarii.
    9. Modul in care planul de restructurare contribuie la reducerea problemelor de supracapacitate. Detaliati.
    10. Masuri avute in vedere pentru reducerea progresiva/limitarea duratei ajutorului de stat.

    Instruirea angajatilor si crearea de noi locuri de munca
    1. Scopul ajutorului
    1.1. Scopul ajutorului de stat propus:
    - instruirea angajatilor;
    - crearea de noi locuri de munca;
    - mentinerea numarului de angajati;
    - angajarea unui numar prevazut de persoane;
    - inceperea unei afaceri pe cont propriu. Estimati valoarea ajutorului de stat pentru fiecare dintre obiectivele enumerate.
    1.2. Forma instruirii (specifica sau generala). Descrieti (unde este cazul, precizati pentru fiecare masura).
    2. Cheltuielile aferente masurii de ajutor de stat. Descrieti:
    - cheltuieli cu expertii care asigura instruirea;
    - cheltuieli cu deplasarea expertilor si a personalului care este instruit;
    - uzura utilajelor si echipamentelor, in masura in care sunt folosite exclusiv pentru instruirea angajatilor in cauza;
    - cheltuieli aferente serviciilor de consultanta si indrumare referitoare la proiectul de instruire;
    - cheltuieli totale.
    Anexati documente care justifica cheltuielile specificate.
    3. Masuri luate de autoritatile administratiei publice pentru a se asigura ca ajutorul de stat nu va fi acordat in sectoare in care exista o supradimensionare a capacitatilor si ca nu va avea acest efect.

    Promovarea exporturilor
    1. Activitatile de promovare a exporturilor care vor fi desfasurate prin acordarea ajutorului de stat. Explicati.
    2. Sectoarele economice care vor beneficia de ajutor de stat pentru promovarea exporturilor
    3. Explicati daca toate firmele romanesti implicate in sectoarele identificate anterior vor beneficia de ajutorul de stat pentru promovarea exporturilor. Daca nu, explicati detaliat.

    Cultura si conservarea patrimoniului
    Modul in care cultura si conservarea patrimoniului vor fi promovate prin acordarea ajutorului de stat. Explicati.

    Dezvoltarea regionala
    1. Regiunea/regiunile vizata/vizate de ajutorul de stat
    2. Scopul ajutorului de stat:
    - investitia initiala;
    - crearea de locuri de munca prin investitia realizata;
    - ajutor cu caracter de continuitate.
    2.1. Ajutorul de stat pentru investitia initiala
    2.1.1. Ajutorul de stat acopera investitia in capital fix pentru:
    - crearea unor facilitati pentru productie (terenuri, cladiri, fabrici, instalatii, echipamente);
    - extinderea unor facilitati pentru productie existente (terenuri, cladiri, fabrici, instalatii, echipamente);
    - inceperea unei noi activitati (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);
    - achizitionarea unei facilitati pentru productie, care a fost inchisa sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata;
    - altele (specificati).
    2.1.2. Investitiile de inlocuire sunt excluse din cadrul masurii? Da/Nu
    Comentarii (daca este cazul)
    2.1.3. Investitii in active intangibile (brevete, licente, know-how) Descrieti.
    2.1.4. Masuri adoptate de autoritatile administratiei publice pentru a mentine investitia pe o perioada minima de 5 ani.
    2.2. Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de munca prin investitia realizata
    2.2.1. Investitia se realizeaza pentru:
    - crearea unor facilitati pentru productie (terenuri, cladiri, fabrici, instalatii, echipamente);
    - extinderea unor facilitati pentru productie existente (terenuri, cladiri, fabrici, instalatii, echipamente);
    - inceperea unei noi activitati (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);
    - achizitionarea unei facilitati pentru productie, care a fost inchisa sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata. Descrieti.
    2.2.2. Proiectul initial de investitii duce la crearea de noi locuri de munca? Da/Nu
    2.2.3. Masuri ale autoritatilor administratiei publice pentru mentinerea locurilor de munca create pe o perioada de cel putin 5 ani.
    2.3. Ajutorul cu caracter de continuitate
    2.3.1. Natura dificultatilor regionale care trebuie depasite. Descrieti si cuantificati importanta lor.
    2 3.2. Ajutorul de stat se justifica in ceea ce priveste contributia la dezvoltarea regionala? Argumentati.
    2.3.3. Tipul si durata ajutorului de stat contribuie la reducerea dificultatilor mentionate? Explicati.
    2.3.4. Nivelul ajutorului de stat este proportional cu dificultatile identificate? Argumentati.
    2.3.5. Masuri avute in vedere pentru reducerea progresiva a ajutorului de stat.

                                REGULAMENT
privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare

    Introducere
    Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumita in continuare lege, prevede ca orice ajutor de stat, sub orice forma si indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
    In acest sens, in cazurile in care suma ajutorului de stat este relativ mica se considera ca acesta nu afecteaza concurenta dintre agentii economici si nici tratatele internationale la care Romania este parte si, de aceea, poate fi exceptat de la obligatia de notificare. Art. 20 din lege mentioneaza ca ajutorul de stat acordat unui agent economic, intr-o perioada de pana la 3 ani, in valoare totala de un miliard lei, este considerat ca fiind autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare. Acest plafon poate fi actualizat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
    Concurenta si tratatele internationale la care Romania este parte pot fi totusi afectate in cazul in care beneficiarul primeste mai multe ajutoare de stat situate sub pragul minim, eventual chiar de la furnizori diferiti.
    De aceea verificarea respectarii pragului minim se va realiza la totalul sumelor acordate ca ajutor de stat sub pragul minim si nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obtine alte ajutoare in cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurentei. Plafonul se va aplica tuturor tipurilor de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmarite, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 21 si 22 din lege.
    Sumele acordate ca ajutor de stat in cadrul acestui prag minim pot proveni de la orice autoritate publica sau alte organisme (furnizori) care actioneaza la nivel national, local sau regional.
    Prezentul regulament clarifica si unele aspecte de natura practica, la care legea nu face referire, cum ar fi momentul in care incepe sa se deruleze perioada de 3 ani, posibilitatea de a primi ajutor de stat si in cadrul unei scheme autorizate, pe langa cel situat sub pragul minim, precum si in legatura cu evaluarea cantitativa a ajutorului primit sub orice forme, altele decat ajutorul banesc.
    Beneficiarul ajutorului de stat va fi informat de furnizor in legatura cu caracterul de exceptare a ajutorului de la notificarea catre Consiliul Concurentei, exceptare generata de faptul ca nu depaseste pragul minim mentionat. Explicatia acestei obligatii rezida in faptul ca este posibil ca beneficiarul unui ajutor sa nu cunoasca daca acesta se incadreaza in masuri care nu intra sub incidenta legii, daca este un ajutor de stat autorizat sau un ajutor situat sub pragul minim. In plus, este firesc ca beneficiarii de ajutor de stat sa verifice daca acesta respecta legislatia in vigoare, cu atat mai mult cu cat, in caz contrar, ei pot fi obligati la rambursarea ajutorului. De asemenea, beneficiarul trebuie sa ii confirme furnizorului ca noul ajutor - prin cumularea cu eventuale alte ajutoare primite anterior - nu conduce la depasirea pragului minim stabilit de lege.
    Regulamentul precizeaza faptul ca autoritatile publice sau organismele care furnizeaza ajutoare de stat situate sub pragul minim trebuie sa pastreze evidenta acestora, astfel incat sa poata fi in masura sa ofere informatiile cerute de Consiliul Concurentei si de Oficiul Concurentei in scopul respectarii prevederilor legale.

    Art. 1
    Pragul minim
    (1) Ajutorul de stat acordat unui agent economic, intr-o perioada de pana la 3 ani, in valoare totala de un miliard de lei, este considerat ca fiind autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare. Acest prag poate fi actualizat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
    (2) Pragul minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor sub pragul minim si nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obtine alte ajutoare in cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurentei.
    (3) Pragul minim va avea in vedere toate tipurile de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmarite.
    (4) Regula pragului minim nu se va aplica in cazurile in care Consiliul Concurentei, potrivit art. 21 din lege, adopta un regulament de exceptari pe categorii, prin care vor fi stabilite categoriile de ajutor de stat considerate ca fiind autorizate si care, in consecinta, nu sunt supuse cerintelor de notificare, si nici in cazurile in care acesta, potrivit art. 22 din lege, va adopta si va pune in aplicare regulamente si instructiuni in vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului, in special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.
    (5) Perioada de 3 ani mentionata incepe sa curga de la data la care beneficiarul primeste primul ajutor de stat situat sub pragul minim.
    Art. 2
    Echivalentul banesc
    In cazul in care ajutorul de stat acordat nu este in forma baneasca, in vederea verificarii respectarii pragului minim se va calcula echivalentul sau in lei.
    Art. 3
    Cumularea si monitorizarea
    (1) Atunci cand o autoritate publica sau alte organisme acorda un ajutor de stat care se situeaza sub pragul minim, beneficiarul ajutorului trebuie sa fie informat de furnizor in legatura cu aceasta calificare care a facut ca ajutorul sa fie exceptat de la obligatia de notificare. In plus autoritatea publica sau organismul care furnizeaza ajutorul trebuie sa obtina de la beneficiar o declaratie scrisa conform careia noul ajutor nu ridica totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior de catre acesta si situate sub pragul minim la o suma care sa depaseasca acest prag.
    (2) Furnizorul de ajutor va stabili un mecanism prin care sa se asigure ca suma totala a ajutorului nu depaseste un miliard lei intr-o perioada de 3 ani, in cazul in care acelasi beneficiar va fi destinatarul unor masuri separate de ajutor de stat, fiecare in parte respectand pragul minim.
    Art. 4
    Modalitati de calcul al echivalentului in lei pentru unele tipuri de ajutor de stat
    (1) Calcularea echivalentului banesc al ajutorului acordat sub diferite forme se realizeaza inainte de prelevarea oricaror impozite directe, daca ajutorul respectiv este supus unui astfel de regim fiscal.
    (2) Orice ajutor care urmeaza sa fie primit in viitor, intr-o singura transa sau in mai multe, trebuie actualizat la valoarea prezenta a acestuia. Un ajutor sub forma baneasca trebuie sa fie calculat ca o suma care se plateste o singura data, chiar daca, in realitate, plata se efectueaza in mai multe transe.
    (3) Rata de actualizare, precum si rata de referinta folosite pentru a calcula dimensiunea ajutorului in cazul unui imprumut cu dobanda redusa vor constitui, de regula, rata medie activa a dobanzii practicata de catre bancile comerciale la momentul acordarii ajutorului.
    (4) Echivalentul banesc al unui imprumut cu dobanda redusa, intr-un an dat, reprezinta diferenta dintre dobanda datorata calculata la rata de referinta si dobanda platita efectiv. Orice dobanda ce va fi astfel economisita pana in momentul rambursarii integrale a imprumutului va fi actualizata la valoarea sa din momentul acordarii imprumutului si va fi calculata valoarea sa cumulata.
    (5) Echivalentul banesc al unei scutiri de impozit reprezinta economia facuta la plata impozitului din anul respectiv. In mod similar, economiile ce vor fi realizate in viitor trebuie actualizate la valoarea prezenta, prin utilizarea ratei de referinta.
    (6) In cazul garantarii unor imprumuturi, echivalentul banesc, pe un an dat, poate fi:
    - calculat in acelasi fel ca echivalentul in bani pentru imprumuturile cu dobanda redusa, dupa ce primele de asigurare eventual platite au fost scazute, subventia de dobanda reprezentand diferenta dintre rata dobanzii de referinta si rata dobanzii obtinuta datorita garantarii imprumutului de catre stat; sau
    - diferenta dintre suma garantata nerambursata, inmultita cu factorul de risc (probabilitatea de esec), si orice prima de asigurare platita.
    (7) Factorul de risc trebuie sa fie calculat pe baza experientei acumulate pe parcurs in legatura cu esecurile inregistrate in alte cazuri similare, respectiv imprumuturi acordate in aceleasi circumstante (sector, ramura, marime a firmei, nivel general al activitatii economice). Actualizarea la valoarea prezenta trebuie efectuata in acelasi fel ca si in cazurile anterioare.
    Art. 5
    Solicitarea de informatii
    (1) Autoritatile publice sau organismele care furnizeaza ajutoare de stat situate sub pragul minim trebuie sa pastreze evidenta acestora, precum si toate informatiile referitoare la acordarea unor astfel de ajutoare, astfel incat sa poata fi in masura sa ofere informatiile cerute de Consiliul Concurentei, in scopul verificarii respectarii prezentului regulament, si de Oficiul Concurentei pentru monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat.
    (2) Informatiile referitoare la un ajutor individual trebuie pastrate pe o perioada de 10 ani de la data acordarii respectivului ajutor, iar cele privind o schema de ajutor de stat, pentru o perioada de 10 ani de la data acordarii ultimei alocari specifice de ajutor in cadrul acesteia.
    (3) La solicitarea furnizorului de ajutor de stat Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei pot acorda sprijin referitor la modalitatile de calcul al echivalentului banesc al ajutoarelor racordate.
    (4) Atunci cand un furnizor de ajutor de stat are dubii privind corectitudinea calculului echivalentului banesc al ajutorului de stat, el se poate adresa Consiliului Concurentei sau Oficiului Concurentei pentru clarificari suplimentare.

    ANEXA 1
    la regulament

    Exemplu privind calcularea echivalentului banesc al unui imprumut cu dobanda subventionata

    Un furnizor de ajutor de stat se obliga sa subventioneze dobanda la un imprumut de 5 miliarde lei efectuat de un agent economic pentru o perioada de 5 ani, in asa fel incat debitorul sa nu plateasca decat o rata a dobanzii de 30% anual.
    Dobanda medie la creditele acordate de bancile comerciale, in perioada respectiva, este de 50% (rata de referinta).
    La calcularea echivalentului banesc al ajutorului de stat se poate presupune ca rata de referinta va ramane constanta.
    Calculul echivalentului banesc depinde de existenta sau de inexistenta unei perioade de gratie la rambursarea imprumutului.

    1. Fara perioada de gratie
    Imprumutul este rambursat in rate anuale egale. Echivalentul banesc al subventiei de dobanda, in primul an, este suma imprumutata inmultita cu subventia de dobanda (in procente) si impartita la rata de referinta, astfel:

                             0,20
    Anul 1: 5.000.000.000 x ------ = 666.666.667 lei
                             1,50

    In anii 2 pana la 5, subventia este calculata similar, dar utilizandu-se formula ratei dobanzii compuse:

                               0,20
    Anul 2: 4.000.000.000 x ---------- = 355.555.556 lei
                                   2
                               1,50

                               0,20
    Anul 3: 3.000.000.000 x ---------- = 177.777.778 lei
                                   3
                               1,50

                               0,20
    Anul 4: 2.000.000.000 x ---------- = 79.012.346 lei
                                   4
                               1,50

                               0,20
    Anul 5: 1.000.000.000 x ---------- = 26.337.449 lei.
                                   5
                               1,50

    Echivalentul banesc este suma subventiilor actualizate din fiecare an, la valoarea prezenta, adica 1.305.349.796 lei (daca ar fi fost sub un miliard lei, nu ar fi trebuit notificat).

    2. Cu perioada de gratie
    Debitorul beneficiaza de o perioada de gratie de 3 ani (timp in care insa plateste dobanda). Imprumutul incepe sa fie rambursat, in transe anuale de 2.500.000.000 lei, din anul al patrulea:

                           0,20
    (1) 5.000.000.000 x ---------- = 666.666.667 lei
                           1,50

                           0,20
    (2) 5.000.000.000 x ---------- = 444.444.444 lei
                               2
                           1,50

                           0,20
    (3) 5.000.000.000 x ---------- = 296.296.296 lei
                               3
                           1,50

                           0,20
    (4) 5.000.000.000 x ---------- = 197.530.864 lei
                               4
                           1,50

                           0,20
    (5) 2.500.000.000 x ---------- = 65.843.621 lei
                               5
                           1,50

    In acest caz echivalentul banesc este 1.670.781.892 lei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu