E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 528 din 31 decembrie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din 25 ianuarie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    si avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Consiliului Concurentei,
                              Mihai Berinde

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat se inscrie pe linia exigentelor impuse de armonizarea legislatiei romanesti cu cea europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de catre autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este acela de a evalua masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denatureaza in mod nejustificat mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si scopul notificarii ajutorului de stat
    (1) Autoritatile publice sau alte organisme care administreaza surse de stat au obligatia, in calitate de furnizor si initiator de ajutor de stat, sa notifice Consiliului Concurentei orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent. Beneficiarii ajutorului de stat nu se pot adresa direct Consiliului Concurentei.
    (2) In situatia in care acelasi furnizor si initiator intentioneaza sa acorde mai multe ajutoare de stat, fiecare dintre acestea trebuie sa fie notificat la Consiliul Concurentei, pentru a obtine autorizarea lor.
    (3) Notificarea unui ajutor de stat permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibilitatea acestuia cu un mediu concurential normal, prin evaluarea acestuia in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
    Art. 2
    Exceptii
    (1) Sunt exceptate de la obligatia notificarii ajutoarele de stat care se situeaza sub pragul valoric prevazut la art. 20 din Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, sau se incadreaza in una dintre categoriile exceptate inscrise in regulamentele adoptate in baza art. 22 alin. (1) din lege.
    (2) In cazul in care o schema de ajutor de stat a fost deja autorizata de catre Consiliul Concurentei, alocarile specifice de ajutoare, parte a acesteia, vor fi considerate ca autorizate, in masura in care corespund schemei autorizate, cu exceptia celor pentru care Consiliul Concurentei a impus obligatia notificarii prin decizia privind schema de ajutor de stat.

    CAP. 2
    Notificarea ajutorului de stat

    Art. 3
    Ajutoarele de stat supuse notificarii
    (1) Indiferent de beneficiar, ajutoarele de stat, sub oricare dintre formele mentionate de lege, trebuie sa fie notificate Consiliului Concurentei in vederea autorizarii.
    (2) In cazul in care furnizorul si initiatorul ajutorului de stat intentioneaza sa modifice un ajutor de stat existent, notificarea, in vederea obtinerii unei decizii de autorizare, se face ca si pentru un ajutor nou, mentionandu-se in notificare ca este vorba de modificarea unui ajutor de stat existent.
    (3) Sunt supuse, de asemenea, autorizarii si trebuie sa fie notificate Consiliului Concurentei atat ajutoarele de stat prevazute la art. 2 alin. (2), cat si ajutoarele de stat care, in conditiile art. 3 alin. (2) din lege, nu sunt considerate ajutoare existente. Acestea sunt alocarile specifice de ajutoare de stat in cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate, pentru care Consiliul Concurentei, prin decizia sa privind autorizarea schemei de ajutor, a solicitat in mod expres notificarea. In acest caz notificarea se va face la fel ca si pentru un ajutor de stat individual.
    (4) Notificarea unui ajutor de stat se depune la Consiliul Concurentei de catre furnizor cu un timp suficient inainte de data avuta in vedere pentru acordarea acestuia, tinandu-se seama de termenele legale in care Consiliul Concurentei are obligatia sa se pronunte.
    Art. 4
    Forma notificarii ajutorului de stat
    (1) Notificarea ajutoarelor de stat mentionate mai sus se face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat, prevazut in anexa nr. 1, si, dupa caz, prin furnizarea informatiilor specifice pentru ajutoarele de stat acordate in conditiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) - j) din lege, prevazute in anexele nr. 1 - 12.
    (2) Formularul de notificare trebuie sa fie completat cu date si informatii exacte, corecte si complete, pentru a permite Consiliului Concurentei sa evalueze compatibilitatea ajutorului de stat pentru care se solicita autorizarea cu dispozitiile legii. Formularul de notificare se semneaza de catre reprezentantii legali ai furnizorului si ai initiatorului ajutorului de stat si va cuprinde in anexa documentele justificative mentionate in textul acestuia.
    (3) Pentru completarea formularului de notificare furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor colabora cu beneficiarul acestora.
    (4) Daca acelasi furnizor si/sau initiator acorda mai multe ajutoare de stat, pentru fiecare se va depune un formular de notificare distinct.
    Art. 5
    Transmiterea notificarii ajutorului de stat
    (1) Notificarea ajutorului de stat se face prin inaintarea catre Consiliul Concurentei, in 3 exemplare, a formularului de notificare insotit de documentele justificative. Transmiterea notificarii catre Consiliul Concurentei poate fi efectuata prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) personal, cu semnatura de primire (numar de inregistrare);
    b) prin posta, cu confirmare de primire;
    c) pe format electronic.
    (2) Informatiile necesare pentru o eventuala completare a notificarii pot fi transmise si prin fax. In acest caz se considera ca informatiile au fost primite de catre Consiliul Concurentei in ziua in care au fost transmise.
    Art. 6
    Notificarea efectiva a ajutorului de stat
    (1) Dupa primirea formularului de notificare a ajutorului de stat, Consiliul Concurentei va analiza informatiile furnizate. In cazul in care constata ca informatiile cuprinse in notificare sunt inexacte sau incomplete, in termen de 20 de zile de la primirea notificarii Consiliul Concurentei va cere completarea acestora.
    (2) Notificarea va deveni efectiva la data cand informatiile cuprinse in formularul de notificare sunt exacte si complete. Consiliul Concurentei va comunica in scris furnizorului si/sau initiatorului data la care notificarea a devenit efectiva. De la aceasta data incep sa curga termenele prevazute la art. 9 din lege, in care Consiliul Concurentei trebuie sa emita o decizie motivata.
    (3) Ori de cate ori va considera necesar, Consiliul Concurentei va solicita informatii de la potentialii beneficiari sau de la alte persoane, in vederea luarii unei decizii motivate.
    (4) In cazul in care in termen de 20 de zile de la primirea notificarii Consiliul Concurentei nu solicita completarea informatiilor, data la care notificarea devine efectiva este cea de inregistrare la Consiliul Concurentei.
    (5) Decizia de autorizare a unui ajutor de stat va fi anulata de Consiliul Concurentei, daca ulterior autorizarii se constata ca aceasta a fost emisa pe baza unor informatii incorecte transmise de catre furnizor si/sau initiator. Anularea deciziei de autorizare se va face dupa ascultarea argumentelor furnizorului si/sau ale initiatorului ajutorului de stat.
    Art. 7
    Modificari
    (1) Daca ulterior notificarii, dar inainte de luarea unei decizii de catre Consiliul Concurentei, furnizorul si/sau initiatorul modifica termenii in care va acorda ajutorul de stat, respectivele modificari vor fi comunicate in scris Consiliului Concurentei. Daca modificarile afecteaza ajutorul de stat, astfel incat acesta prezinta trasaturile unui nou ajutor, diferit de cel notificat initial, Consiliul Concurentei va informa furnizorul si/sau initiatorul asupra acestui aspect, solicitandu-i fie sa modifice formularul de notificare, fie sa depuna o noua notificare.
    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile in mod similar si in cazul modificarii unui ajutor de stat existent.
    Art. 8
    Retragerea notificarii ajutorului de stat
    (1) Atunci cand renunta la acordarea ajutorului de stat notificat, furnizorul si/sau initiatorul ajutorului de stat isi pot retrage notificarea inaintata la Consiliul Concurentei. Retragerea poate surveni oricand, dar nu mai tarziu de momentul in care Consiliul Concurentei emite una dintre deciziile prevazute la art. 12 alin. (2) din lege.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) Consiliul Concurentei va lua act de manifestarea de vointa a furnizorului si va inchide cazul, chiar si atunci cand s-a declansat o investigatie, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
    Art. 9
    Notificarea ajutorului de stat ilegal
    (1) Furnizorul si initiatorul unui ajutor de stat ilegal, acordat fara sa fi fost notificat la Consiliul Concurentei, pot sa il notifice pentru a fi autorizat.
    (2) Consiliul Concurentei va primi si va analiza notificarea unui ajutor de stat ilegal, fara ca aceasta sa impiedice aplicarea dispozitiilor art. 17, ale art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din lege sau continuarea unei proceduri initiate in baza acestor dispozitii.
    Art. 10
    Drepturile tertilor
    (1) Orice persoana interesata de acordarea unui ajutor de stat nou sau de modificarea unui ajutor existent, la solicitarea Consiliului Concurentei sau din proprie initiativa poate prezenta punctul sau de vedere.
    (2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei considera necesar, va face publica existenta notificarii intentiei de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent.

    CAP. 3

    Art. 11
    Dispozitii finale
    (1) Luarea in considerare a termenelor se va face in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) In ceea ce priveste procedura de analiza si de luare a deciziilor, in cazul notificarii unui ajutor de stat sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Anexele nr. 1 - 18*) fac parte integranta din prezentul regulament.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se abroga integral Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000, cu modificarile ulterioare.
    (5) Prezentul regulament transpune anexa nr. I la Regulamentul CE nr. 794 din 21 aprilie 2004 pentru implementarea Regulamentului CE nr. 659/1999 privind regulile de aplicare a art. 87 din Tratatul CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 140 din 30 aprilie 2004.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 18 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la regulament

                              Formular
                de notificare a ajutorului de stat

    CAP. 1
    Date si informatii cu caracter general

    1. Identificarea furnizorului/initiatorului ajutorului de stat.
    - denumire ................................................................
    - adresa ..................................................................
    - persoana de contact:
        - numele si prenumele .................................................
        - functia .............................................................
        - telefon .............................................................
        - fax .................................................................
        - e-mail ..............................................................

    2. Identificarea ajutorului de stat
    - denumirea beneficiarului de ajutor de stat (in cazul ajutorului de stat individual) ...................................................................
    - o scurta descriere a obiectivului in vederea caruia se acorda ajutorul de stat (obiective primare si, dupa caz, secundare)
    ...........................................................................

    * Obiectiv secundar este de exemplu in cazul in care o schema de ajutor de stat care are ca obiectiv primar cercetarea si dezvoltarea poate avea ca obiectiv secundar intreprinderile mici si mijlocii.

    3. Forma sub care se acorda ajutorul de stat
    3.1. schema de ajutor de stat
    Se refera notificarea la o schema de ajutor de stat care modifica o schema existenta?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, schema existenta care este modificata a fost notificata la Consiliul Concurentei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, sa se precizeze:
    - numarul deciziei prin care a fost autorizata schema ce se modifica ......................................................
    - data deciziei ..................................
    - durata schemei .................................
    - conditiile care sunt modificate fata de schema initiala si motivatia acestora ......................................................................
    3.2. Ajutor individual
    Este acest ajutor acordat in baza unei scheme si trebuie notificat sub forma de alocare specifica?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati referinte cu privire la schema autorizata:
    - titlul schemei ..........................................................
    - numarul deciziei Consiliului Concurentei prin care s-a autorizat schema.
    ...........................................................................

    4. Baza legala
    4.1. Specificati baza legala pentru acordarea ajutorului de stat, cu mentionarea specifica a prevederilor care se aplica, atasand o copie a acestei baze legale.
...............................................................................
(Hotarare a Guvernului, Ordonanta de urgenta a Guvernului, Ordonanta a Guvernului, ordin etc.);
    4.2. Precizati documentele atasate notificarii:
    - copii ale actelor normative;
    - copii ale proiectelor de acte normative.

    5. Beneficiarii ajutorului de stat
    5.1. locatia beneficiarului(lor): .........................................
    5.2. sectorul in care activeaza beneficiarul ajutorului de stat: ..........
    5.3. in cazul ajutorului de stat individual:
    - denumirea beneficiarului: ...............................................
        - tipul beneficiarului:
          _
         |_| intreprinderi mici si mijlocii
             - numarul de angajati
             - cifra de afaceri
             - indeplinirea criteriului independentei
             - situatia financiara anuala
          _
         |_| intreprinderi mari
          _
         |_| intreprinderi in dificultate

    5.4. in cazul schemelor de ajutor de stat indicati:

    Tipul beneficiarilor de ajutor de stat:
     _
    |_| toate tipurile de intreprinderi (intreprinderi mari cat si intreprinderi mici si mijlocii)
     _
    |_| numai intreprinderi mari
     _
    |_| intreprinderi mici si mijlocii
          _
         |_| intreprinderi mici
          _
         |_| intreprinderi mijlocii
          _
         |_| microintreprinderi
     _
    |_| urmatorii beneficiari: .................................
    Estimarea numarului acestora:
          _
         |_| sub 10
          _
         |_| de la 11 la 50
          _
         |_| de la 51 la 100
          _
         |_| de la 101 la 500
          _
         |_| de la 501 la 1000
          _
         |_| peste 1000

    6. Cuantumul ajutorului de stat
    In cazul ajutorului de stat individual se va preciza suma ajutorului pentru fiecare masura in parte:
    ...........................................................................
    In cazul schemei de ajutor de stat, se va indica suma anuala planificata a se aloca din bugetul de stat:
    ...........................................................................
    Cu privire la masurile fiscale, va rugam sa indicati veniturile pierdute previzionate, anual si total, datorate facilitatilor fiscale acordate:
    ...........................................................................
    Daca notificarea se refera la modificarea unei scheme de ajutor de stat existente, precizati care sunt efectele bugetare ale modificarii schemei:
    ...........................................................................

    7. Formele ajutorului
     _
    |_| subventie cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
     _
    |_| subventie pentru export, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
     _
    |_| anularea de datorii (forma concreta a datoriei, perioada in care a fost inregistrata si cuantumul acesteia);
     _
    |_| preluarea pierderilor (suma si perioada in care s-au inregistrat);
     _
    |_| exceptari de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecarei taxe si/sau a fiecarui impozit, a perioadei de exceptare si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioada;
     _
    |_| amanari de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecarei taxe si/sau a fiecarui impozit, a duratei si perioadei de acordare a amanarii si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioada;
     _
    |_| renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice administrate preferential, precizandu-se: cuantumul fondurilor utilizate; natura veniturilor; valoarea venitului normal care s-ar realiza anual si pe intreaga perioada; diferenta-venit la care se renunta - anual si pe intreaga perioada;
     _
    |_| acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale: valoarea imprumutului acordat si durata pentru care este acordat; venitul normal care s-ar realiza din dobanda in cota procentuala de .... practicata la nivelul pietei, anual si pe intreaga perioada; venitul care se va realiza din dobanda preferentiala in cota procentuala de ....... anual si pe intreaga perioada; venitul la care s-a renuntat (diferenta de dobanda) anual si pe intreaga perioada;
     _
    |_| participari cu capital la investitii in conditii preferentiale: justificarea investitiei la care se participa; capitalul investit; rata profitului care s-ar obtine dintr-o investitie in conditii normale de catre un investitor privat prudent; rata profitului din investitia la care se participa; diferenta dintre ratele profitului; suma profitului la care se renunta, anual si pe intreaga perioada;
     _
    |_| garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice (avantajele obtinute pe aceasta cale);
     _
    |_| reduceri de pret la bunurile furnizate si/sau serviciile prestate: cu specificarea produselor furnizate si/sau serviciilor prestate; precizarea furnizorului produselor, respectiv serviciile prestate; mentionarea valorii la pretul de piata al produselor, respectiv la tariful de plata al serviciilor respective; valoarea acestora la preturile, respectiv la tarifele efective, la care au fost livrate/prestate; diferenta dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunta, anual si pe intreaga perioada;
     _
    |_|  venituri la care se renunta din vanzarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinand domeniului privat al statului: cu descrierea terenului supus vanzarii - suprafata, amplasare, amenajari, drumuri de acces etc.; valoarea la pretul pietei; diferenta dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunta.

    8. Acorduri internationale la care Romania este parte si care sunt relevante pentru domeniul in care se acorda ajutorul de stat.

    9. Metodele de monitorizare si de control prin intermediul carora furnizorul se asigura ca ajutorul de stat va respecta conditiile si obiectivele stabilite.

    CAP. 2
    Date si informatii privind ajutorul de stat individual

    10. Date de identificare a beneficiarului ajutorului de stat individual:
    - denumire ................................................................
    - adresa ..................................................................
    - persoana de contact; numele si prenumele; functia;
    ...........................................................................
    - telefon .................................................................
    - fax .....................................................................
    - e-mail ..................................................................
    - structura actionariatului/detinatorul de parti sociale cu indicarea actionarilor semnificativi
    ...........................................................................

    11. Rezultatele economico-financiare pe baza datelor din situatia financiara anuala, pe ultimii 3 ani:
    - cifra de afaceri totala: ................................................
    - cifra de afaceri realizata pe piata Romaniei: ...........................
    - profitul/pierderi inregistrat/inregistrate pe piata Romaniei: ...........
    Se va atasa o copie de pe situatia financiara a beneficiarului din ultimul an.
    Daca nu este finalizata situatia financiara a ultimului an, se va anexa balanta la 31 decembrie.

    12. Activitatea desfasurata si informatii despre piata:
    a) descrieti succint activitatea de baza desfasurata:
    ...........................................................................
    b) descrieti pe scurt activitatile secundare (auxiliare) desfasurate:
    ...........................................................................
    c) specificati produsele fabricate/serviciile prestate:
    ...........................................................................
    d) precizati aria geografica in care sunt comercializate/prestate produsele/serviciile:
    ...........................................................................
    e) principalii concurenti ai beneficiarului de ajutor de stat:
    ...........................................................................
    f) cota pe piata a beneficiarului de ajutor de stat:
    ...........................................................................
    g) orice alte informatii care ar putea ajuta la definirea pietei produsului si a pietei geografice:
    ...........................................................................

    13. Ajutoare de stat primite in ultimii 3 ani:
    Se vor mentiona modalitatile concrete de acordare a ajutorului de stat de care s-a beneficiat, dintre modalitatile concrete prevazute la pct. 7 cu precizarea sumei ajutorului de stat primit anual si a sumei totale a ajutorului de stat.

    14. Scopul ajutorului de stat individual si justificarea acestuia:
    a) ajutor de stat pentru cercetare si dezvoltare;
    b) ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii;
    c) ajutor de stat pentru protectia mediului inconjurator;
    d) ajutor de stat pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de munca;
    e) ajutor de stat acordat sectoarelor in care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. e din Lege;
    f) ajutor de stat pentru dezvoltare regionala, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. f din Lege;
    g) ajutor de stat pentru promovarea exporturilor, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. g din Lege;
    h) ajutor de stat pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
    i) ajutor de stat pentru promovarea sanatatii si invatamantului;
    j) combinatii ale celor de mai sus.
    Pentru toate ajutoarele de stat prevazute mai sus, formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat cu informatiile specifice prevazute in anexe.

    15. Precizati daca ajutorul de stat, in oricare dintre cazurile prevazute la pct. 13 se acorda unui agent economic in cadrul unei actiuni de privatizare cu un investitor strategic strain sau roman. Descrieti pe scurt operatiunea.

    16. Pentru ajutorul de stat acordat agentului economic in scopul si cu justificarea prevazuta la punctul 14:
    a) prezentati schematic modul in care este organizata activitatea agentului economic si a grupului de care acesta apartine:
    ...........................................................................
    b) precizati daca beneficiarul se afla sau nu se afla intr-o situatie dificila; detaliati:
    ...........................................................................
    c) daca furnizorul ajutorului de stat leaga acordarea acestuia de existenta unui plan de redresare/restructurare prevazut pentru sectoarele in care exista probleme de supracapacitate, prezentati-l; planul trebuie sa se refere, in principal, la:
    - masurile de restructurare, durata realizarii si costul total;
    - graficul de implementare a actiunilor de restructurare si esalonarea costurilor aferente;
    - proiectul contului de profit si pierderi pe fiecare an, de la inceputul pana la terminarea restructurarii;
    - proiectul situatiei de incasari si plati (cash-flow) pe fiecare an, de la inceputul pana la terminarea restructurarii;
    - date privind capacitatea de productie maxima a agentului economic inainte si dupa realizarea programului de investitii pentru restructurare, cu mentionarea numarului de schimburi;
    - numarul total de persoane planificate a fi disponibilizate, esalonarea disponibilizarilor si masurile sociale care le insotesc, baza legala a acestor masuri si modalitatea de suportare a costurilor;
    - masurile prevazute pentru domeniul ecologic, esalonarea realizarii acestora, a costurilor aferente si modalitatea de suportare a costurilor;
    d) daca primirea ajutorului de stat va duce si la crearea de catre beneficiar, a unor locuri de munca permanente sau temporare, indicati numarul lor si perioada pentru care vor fi create. Explicati.
    ...........................................................................
    e) daca primirea ajutorului de stat va avea ca efect si pastrarea numarului de locuri de munca permanente existente, indicati numarul lor si perioada pentru care vor fi pastrate. Explicati.
    ...........................................................................
    f) daca furnizorul de ajutor de stat conditioneaza acordarea ajutorului de stat de orice alte elemente, prezentati-le:
    ...........................................................................

    CAP. 3
    Evaluarea ajutorului de stat individual

    17. Prezentati date referitoare la modalitatile concrete prevazute la pct. 7, in cazul acordarii ajutorului de stat in mai multe transe, precum si valoarea totala a ajutorului de stat acordat pe intreaga perioada, cu esalonarea anuala a acestuia.

    18. Descrierea detaliata a regulilor si conditiilor de aplicare pentru fiecare modalitate concreta. Descrierea va include si intensitatea ajutorului de stat, (exprimata ca procent din costuri) regimul de impozitare pentru ajutorul respectiv, precum si precizari cu privire la acordarea automata/neautomata a ajutorului o data cu indeplinirea anumitor criterii. Explicati.
    ...........................................................................

    19. Pentru fiecare modalitate concreta de acordare a ajutorului de stat trebuie sa fie specificate costurile pe baza carora se calculeaza ajutorul de stat (terenuri, cladiri, utilaje, personal, pregatire profesionala, cheltuieli pentru consultanta si altele asemenea).

    20. Mentionati daca fondurile necesare in vederea acordarii ajutorului de stat sunt asigurate si in ce proportie, in baza unui acord extern de finantare (inclusiv denumirea acordului, data incheierii, organismul finantator):
    ...........................................................................

    21. In cazul modificarii unui ajutor de stat individual existent:
    - data notificarii ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (daca acesta a fost notificat dupa data de 1 ianuarie 2000):
    ...........................................................................
    - data autorizarii de catre Consiliul Concurentei (daca acesta a fost autorizat dupa data de 1 ianuarie 2000):
    ...........................................................................
    - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea:
    ...........................................................................
    Notificarea ajutorului de stat trebuie sa fie insotita de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului de stat existent.

    CAP. 4
    Date si informatii privind schema de ajutor de stat, astfel cum este definita la art. 2 alin. (4) din Lege.

    22. Durata aplicarii schemei de ajutor de stat. In cazul unei scheme cu durata nedefinita, se va estima perioada de aplicare a schemei ajutorului de stat.
    ...........................................................................

    23. Scopul schemei de ajutor de stat si justificarea acestuia:
    a) ajutor de stat pentru cercetare si dezvoltare;
    b) ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii;
    c) ajutor de stat pentru protectia mediului inconjurator;
    d) ajutor de stat pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de munca;
    e) ajutor de stat acordat sectoarelor in care exista probleme de supracapacitate pentru rationalizarea structurii ramurii, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. e din Lege;
    f) ajutor de stat pentru dezvoltare regionala, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. f din Lege;
    g) ajutor de stat pentru promovarea exporturilor, in conditiile art. 14 alin. (1) lit. g din Lege;
    h) ajutor de stat pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
    i) ajutor de stat pentru promovarea sanatatii si invatamantului;
    j) combinatii ale celor de mai sus.
    Pentru toate ajutoarele de stat prevazute mai sus, formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat cu informatiile specifice prevazute in anexe.

    24. Pentru domeniul (domeniile) prevazut (prevazute) la pct. 23, in care se aplica schema de ajutor de stat, se vor prezenta urmatoarele informatii:
    a) definirea generica, abstracta, a agentilor economici care beneficiaza in cadrul schemei de alocari specifice de ajutoare de stat;
    ...........................................................................
    b) criteriile de calificare a agentilor economici pentru a fi inclusi in schema de ajutor de stat;
    ...........................................................................
    c) definirea bunurilor sau a serviciilor si precizarea criteriilor de calificare a acestora pentru includerea in schema de ajutor de stat;
    ...........................................................................
    d) definirea regiunii sau a regiunilor si precizarea criteriilor de calificare pentru includerea in scheme de ajutor de stat.
    ...........................................................................

    25. Se va mentiona daca fondurile necesare in vederea aplicarii schemei de ajutor de stat sunt asigurate si in ce proportie, in baza unui acord extern de finantare. Se vor preciza denumirea acordului, data incheierii acestuia si organismul finantator.
    ...........................................................................

    CAP. 5
    Evaluarea ajutorului de stat sub forma schemelor de ajutor de stat

    26. Suma totala estimata a ajutorului de stat care va fi acordat sub forma schemei de ajutor de stat pe intreaga perioada de aplicare a acesteia, cu defalcarea pe fiecare an.
    ...........................................................................

    27. Numarul total estimat al agentilor economici care beneficiaza de alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat.
    ...........................................................................

    28. Estimati suma medie prevazuta a se acorda anual pentru un agent economic in cadrul schemei de ajutor de stat.
    ...........................................................................

    29. Estimati care sunt pietele afectate de acordarea ajutorului sub forma de schema si prezentati, daca exista studii, analize sau strategii privind pietele.
    ...........................................................................

    30. In cazul modificarii unei scheme de ajutor de stat existente:
    - data notificarii ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (daca acesta a fost notificat dupa data de 1 ianuarie 2000):
    ...........................................................................
    - data autorizarii de catre Consiliul Concurentei (daca acesta a fost autorizat dupa data de 1 ianuarie 2000):
    ...........................................................................
    - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea;
    Notificarea trebuie sa fie insotita de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului existent.

    CAP. 6

    31. Durata ajutorului de stat
    a) In cazul ajutorului de stat individual, sa se precizeze data la care ajutorul de stat va intra in vigoare (daca ajutorul de stat este acordat in transe, sa se precizeze data pentru fiecare transa in parte);
    ...........................................................................
    b) sa se precizeze durata masurii pentru care se acorda ajutorul de stat;
    ...........................................................................
    c) In cazul schemelor de ajutor de stat: indicati data de la care ajutorul de stat va fi acordat; indicati ultima data pana la care ajutorul de stat va fi acordat;
    ...........................................................................
    d) Daca perioada este mai mare de 6 ani, trebuie sa se demonstreze ca o perioada lunga de timp este indispensabila pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat.
    ...........................................................................

    32. Cumularea diferitelor tipuri de ajutoare de stat
    a) ajutorul de stat poate fi cumulat cu alt ajutor de stat acordat din surse locale, regionale, nationale sau scheme de ajutor de stat si care acopera aceleasi costuri eligibile?
    ...........................................................................
    b) daca exista un astfel de cumul, trebuie sa se descrie mecanismele prin care se asigura respectarea regulilor de cumul.
    ...........................................................................

    33. Confidentialitate
    - daca notificarea contine date confidentiale, se vor indica aspectele care nu trebuie cunoscute de terte parti;
    ...........................................................................

    34. Compatibilitatea ajutorului de stat
    - se va indica regulamentul sau instructiunile ce se aplica in cazul ajutorului de stat notificat si toate informatiile si documentele necesare analizei:
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat regional;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului inconjurator;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru constructiile de nave;
        - Regulamentul privind ajutorul de stat si capitalul de risc;
        - etc.;
    - in situatia in care nu exista baza legala pentru autorizarea ajutorului de stat, se vor aduce argumente intemeiate din care sa rezulte ca ajutorul de stat in cauza este compatibil cu mediul concurential normal.

    CAP. 7

    35. Precizari finale

    36. Efectele si beneficiile care se asteapta sa fie obtinute in urma acordarii ajutorului de stat (in detaliu).

    37. Orice alte informatii relevante, necesare pentru luarea unei decizii motivate de catre Consiliul Concurentei.

    38. Informatii suplimentare
    - se vor prezenta si alte informatii considerate de catre furnizor si/sau initiator, relevante, in vederea analizarii notificarii de catre Consiliul Concurentei.
    - se vor anexa totodata si toate documentele, informatiile necesare notificarii.

    39. Declaratie
    - se va certifica de catre persoana care a intocmit formularul de notificare, ca atat informatiile cat si documentele atasate notificarii, sunt complete si corecte.

    Data si semnatura

    ANEXA 2
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru IMM-uri

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea oricarui ajutor de stat in conformitate cu art. 2 din Lege. Acest formular trebuie folosit de asemenea in cazul oricarui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. Tipul de ajutor de stat individual sau schema

    Ajutorul de stat individual sau schema se refera la:
     _
    |_| ajutor pentru investitii;
     _
    |_| consultanta si alte servicii si activitati inclusiv participarea la targuri;
     _
    |_| cheltuieli de cercetare si dezvoltare:
         _
        |_| da:
        - pentru notificari ale ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare acordat pentru IMM-uri va rugam completati:
            - formularul de informatii suplimentare pentru ajutorul de stat sub forma de schema de ajutor de stat (cuprins in prezentul regulament) avand ca obiect cercetarea si dezvoltarea;
            - formularul de informatii suplimentare pentru ajutor de stat individual (cuprins de prezentul regulament) avand ca obiectiv cercetarea si dezvoltarea.

    2. Ajutor de stat pentru investitie initiala

    2.1. Se refera ajutorul de stat la investitii in capital fix aferente:
     _
    |_| infiintarii unei unitati noi?
     _
    |_| extinderii unei unitati existente?
     _
    |_| inceperii unei activitati noi care implica o schimbare fundamentala a produsului sau a procesului de productie a unei unitati existente (prin rationalizare, diversificare sau modernizare)?
     _
    |_| achizitionarii unei unitati care s-a inchis sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata?

    Este exclusa investitia de inlocuire?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.2. Ajutorul este calculat ca procent din:
         _
        |_| costurile eligibile ale investitiei
         _
        |_| costurile salariale ale locurilor de munca create prin investitie (ajutor pentru crearea de locuri de munca)
             _
    2.3. a) |_| investitii in active corporale
    ...........................................................................
    Este valoarea investitiei stabilita ca procent pe baza:
             _
            |_| terenurilor?
             _
            |_| cladirilor?
             _
            |_| fabricilor/instalatiilor (echipamentelor)?

    Va rugam sa faceti o scurta descriere:
    ...........................................................................
    Daca intreprinderea are domeniul principal de activitate in sectorul transporturilor, sunt mijloacele de transport si echipamentele de transport excluse de la costurile eligibile (cu exceptia materialului rulant feroviar)?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca nu, va rugam mentionati mijloacele de transport sau echipamentele care sunt eligibile:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
        _
    b) |_| pretul de achizitie pentru preluarea unei unitati care s-a inchis sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata
        _
    c) |_| investitie in imobilizari necorporale

    Costurile eligibile ale investitiei in imobilizari necorporale vor fi costurile achizitiei de tehnologie:
     _
    |_| drepturi de brevet
     _
    |_| licente know-how operationale sau brevetate
     _
    |_| know-how (cunostinte tehnice) nebrevetat

    Va rugam sa faceti o scurta descriere:
    ...........................................................................
        _
    d) |_| costuri salariale

    Se refera valoarea ajutorului de stat exprimata ca procent din costurile salariale pe o perioada de doi ani la locurile de munca create?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.4. Intensitatea ajutorului
    2.4.1. Proiecte de investitii situate in regiunile asistate pentru:
                          _                                _
    intreprinderi mici   |_|     intreprinderi mijlocii   |_|

    2.4.2. Care sunt intensitatile ajutorului pentru proiecte de investitii exprimate in cifre brute?
    Va rugam specificati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Proiecte de investitii situate in interiorul regiunilor eligibile pentru ajutor regional
                          _                                _
    intreprinderi mici   |_|     intreprinderi mijlocii   |_|

    Care sunt intensitatile ajutorului pentru proiecte de investitii exprimate in cifre brute?
    Va rugam specificati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Cumularea de ajutor

    Care este plafonul maxim pentru cumularea ajutorului?
    Va rugam specificati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Conditii specifice pentru ajutorul pentru crearea de locuri de munca

    4.1. Ofera ajutorul garantii privind faptul ca ajutorul pentru crearea de locuri de munca este aferent desfasurarii unui proiect de investitie initiala in active corporale sau necorporale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4.2. Prevede ajutorul garantii privind faptul ca ajutorul pentru crearea de locuri de munca este creat intr-un interval de trei ani de la finalizarea investitiei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca la oricare din ultimele doua intrebari ati raspuns negativ, va rugam explicati in ce fel intentioneaza autoritatile sa respecte aceste cerinte:
    ...........................................................................

    4.3. Reprezinta locurile de munca create o crestere neta a numarului de angajati in unitatea in cauza, comparativ cu media din ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4.4. Ofera ajutorul garantii privind faptul ca locurile de munca vor fi mentinute in regiune pe o perioada de minimum 5 ani?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, ce garantii exista pentru aceasta?
    ...........................................................................

    4.5. Ofera ajutorul garantii privind faptul ca locurile de munca pierdute pe perioada de referinta se scad din numarul aparent de locuri de munca create in aceeasi perioada?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5. Conditii specifice pentru proiecte de investitii in regiunile asistate cu ajutor regional mai ridicat

    5.1. Include ajutorul o clauza care stipuleaza ca beneficiarul are o contributie de cel putin 25% din investitia totala si ca aceasta contributie va fi exceptata de la orice ajutor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5.2. Care sunt garantiile ca ajutorul pentru investitie initiala (atat investitii in imobilizari corporale, cat si investitiile in imobilizari necorporale) este supus conditiei ca investitia sa fie mentinuta pe o perioada minima de cinci ani?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    6. Ajutor pentru consultanta si alte servicii

    6.1. Sunt costurile eligibile limitate la:
     _
    |_| costuri pentru serviciile oferite de consultanti externi si alti furnizori de servicii?

    Va rugam specificati daca aceste servicii nu sunt o activitate continua sau periodica, si nici nu sunt aferente cheltuielilor obisnuite de operare ale intreprinderii, cum ar fi serviciile de consultanta fiscala obisnuite, serviciile juridice frecvente sau de publicitate.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
     _
    |_| costurile firmelor pentru participarea la targuri si expozitii? Va rugam specificati daca ajutorul este aferent costurilor suplimentare suportate pentru inchirierea, infiintarea si functionarea standului:

    Este participarea limitata la o prima participare intr-un targ sau o expozitie?
         _         _
        |_| da    |_| nu
     _
    |_| alte costuri (mai ales in cazul in care ajutorul este acordat direct furnizorului serviciului (serviciilor) sau consultantului (consultantilor)). Va rugam mentionati in ce conditii:
    ...........................................................................

    6.2. Va rugam indicati intensitatea maxima de ajutor exprimata in cifre brute:
    Daca intensitatea ajutorului depaseste 50% brut, va rugam indicati in detaliu de ce ar fi necesara aceasta intensitate a ajutorului:
    ...........................................................................

    6.3. Va rugam indicati plafonul maxim pentru ajutorul cumulat:
    ...........................................................................

    7. Necesitatea ajutorului

    Ajutorul prevede faptul ca orice cerere pentru ajutor sa fie trimisa inainte de inceperea activitatii privind proiectul?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8. Alte informatii

    Va rugam mentionati orice alte informatii pe care le considerati relevante evaluarii masurii (masurilor) in cauza conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 3
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea ajutorului individual sau schema de ajutor de stat in conformitate cu art. 2 din Lege. El trebuie folosit de asemenea in cazul oricarui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. Domeniul de aplicare al ajutorului individual sau al schemei

    1.1. Este ajutorul de stat prevazut pentru sectorul transportului maritim?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam raspundeti la urmatoarele intrebari:
    Cursantul nu este membru activ al echipajului, ci angajat temporar la bord?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va avea loc instruirea la bordul unor nave inscrise in registrele maritime ale Comunitatii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.2. Care sunt intensitatile ajutorului exprimate in cifre brute? Va rugam specificati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Tipul de schema sau de ajutor individual

    Este schema sau ajutorul individual legata de:
    2.1. Instruire specifica:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam descrieti masura aferenta instruirii specifice:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.2. Instruire generala:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam descrieti masura aferenta instruirii generale:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.3. Ajutor de instruire acordat muncitorilor dezavantajati:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam descrieti masura legata de muncitorii dezavantajati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.4. Intensitatea ajutorului
    2.4.1. Ajutor pentru instruire generala
    2.4.1.1. Va rugam specificati care sunt intensitatile exprimate in cifre brute pentru:
    - intreprinderile mari: ...................................................
    - intreprinderile mici sau mijlocii: ......................................
    Va rugam specificati care sunt intensitatile in cazul in care instruirea este acordata muncitorilor dezavantajati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.4.2. Ajutor pentru instruire specifica
    2.4.2.1. Va rugam specificati care sunt intensitatile exprimate in cifre brute pentru:
    - intreprinderile mari: ...................................................
    - intreprinderile mici sau mijlocii: ......................................
    Va rugam specificati care sunt intensitatile in cazul in care instruirea este destinata muncitorilor dezavantajati:
    ...........................................................................

    3. Costuri eligibile

    Care sunt costurile eligibile prevazute conform schemei sau potrivit ajutorului individual?
     _
    |_| costuri de personal aferente expertilor care asigura instruirea
     _
    |_| cheltuieli cu deplasarea expertilor si a personalului care este instruit
     _
    |_| alte cheltuieli curente precum rechizite si alte materiale
     _
    |_| cheltuieli cu amortizarea instrumentelor si echipamentului, in masura in care acestea sunt utilizate exclusiv in scopul instruirii angajatilor
     _
    |_| cheltuielile aferente serviciilor de consultanta si indrumare legate de proiectul de instruire
     _
    |_| cheltuieli aferente cursantilor
     _
    |_| costuri indirecte (administrative, de inchiriere, cheltuieli generale, costuri de transport si scolarizare pentru participanti)

    In cazul unui ajutor ad-hoc in cadrul unei scheme, va rugam sa oferiti pentru fiecare cost eligibil probe materiale, care vor fi transparente si detaliate
    ...........................................................................

    4. Cumularea

    Pot ajutoarele prevazute in schema sau in cazul ajutorului individual sa fie cumulate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, pot intensitatile ajutorului sa fie depasite prin aceasta cumulare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5. Alte informatii

    Va rugam sa indicati aici orice alta informatie pe care o considerati relevanta pentru evaluarea masurilor in cauza conform Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 4
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de ocupare a fortei de munca

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea ajutorului individual sau a schemei de ajutor de stat in conformitate articolul 2 din Lege. El trebuie folosit de asemenea in cazul unui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. Domeniul de aplicare al ajutorului individual sau al schemei

    2. Crearea de locuri de munca

    2.1. Sunt intensitatile calculate ca procentaj din costurile salariale aferente numarului de locuri de munca create pe o perioada de doi ani?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.2. Este crearea de locuri de munca destinata IMM-urilor din zonele eligibile pentru ajutor regional sau din anumite sectoare?
     _          _
    |_|  da    |_| nu

    Daca da, va rugam specificati care sunt intensitatile in cifre brute
    ...........................................................................

    2.3. Este ajutorul definit din punct de vedere al intensitatii calculata ca procentaj din costurile de referinta standard?
     _          _
    |_|  da    |_| nu

    Este ajutorul supus impozitarii?
     _          _
    |_|  da    |_| nu

    Care sunt intensitatile exprimate in cifre nete?
    ...........................................................................

    Va fi plafonul marit datorita schemei sau ajutorul se aplica si IMM-urilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam specificati care sunt cresterile prevazute, exprimate in cifre brute
    ............................................................................
    ............................................................................

    2.4. Trebuie beneficiarul sa aiba o contributie minima, exceptata de orice fel de ajutor, de cel putin 25% din costurile eligibile?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.5. Prevede ajutorul ca locurile de munca sa fie mentinute pentru o perioada minima de trei ani in cazul intreprinderilor mari?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.6. Prevede ajutorul ca locurile de munca din regiuni sau sectoare care sunt eligibile pentru ajutorul regional sa fie mentinute pentru o perioada minima de doi ani in cazul IMM-urilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt garantiile ca ajutorul legat sau nu de investitia initiala este supus conditiei de a mentine locurile de munca pentru o perioada de minimum doi sau trei ani?

    2.7. Reprezinta locurile de munca create o crestere neta a numarului de angajati, atat in unitate, cat si in intreprinderea in cauza, comparativ cu media din ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.8. Noii angajati nu au mai avut niciodata serviciu sau si l-au pierdut sau sunt pe cale de a-si pierde fostul serviciu?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.9. Prevede schema ca orice cerere de ajutor sa fie trimisa inainte ca locurile de munca in cauza sa fie create?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.10. Prevede ajutorul de stat ca in cazurile in care locurile de munca create sunt legate de desfasurarea unui proiect de investitii in active corporale si necorporale si locurile de munca sunt create in decurs de trei ani de la finalizarea investitiei pentru o perioada minima de trei ani in cazul IMM-urilor, cererea pentru ajutor sa fie trimisa inainte de inceperea activitatii privind proiectele de investitii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3. Recrutarea persoanelor dezavantajate sau cu handicap

    3.1. Sunt intensitatile ajutorului calculate ca procentaj din costurile salariale pe o perioada de un an aferente locurilor de munca create?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Depasesc intensitatile brute ale ajutorului aferent locurilor de munca pentru persoanele dezavantajate sau cu handicap 50%, respectiv 60%?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.2. Reprezinta recrutarea o crestere neta a numarului de angajati in unitatea in cauza?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca nu, postul sau posturile au devenit vacante ca urmare a plecarii voluntare, a pensionarii pe caz de varsta, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a concedierii legale pentru conduita necorespunzatoare si nu ca rezultat al disponibilizarii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.3. Este ajutorul limitat la persoanele dezavantajate in sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.4. Este ajutorul limitat la persoanele cu handicap in sensul art. 2 alin. 6 din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ajutorul nu este limitat la persoanele dezavantajate sau persoanele cu handicap va rugam sa explicati in detaliu de ce considerati ca acele categorii-tinta de persoane ar trebui considerate ca dezavantajate
    ...........................................................................

    4. Costuri suplimentare cu angajarea persoanelor cu handicap

    4.1. Se refera ajutorul la recrutarea persoanelor individuale cu handicap si la costurile auxiliare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam demonstrati ca sunt indeplinite conditiile art. 2 alin. 6.

    4.2. Se refera ajutorul la angajare protejata?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam demonstrati ca ajutorul nu depaseste costurile de constructie, instalare sau extindere a unitatii in cauza si orice costuri de administrare si transport rezultand din angajarea persoanelor cu handicap:
    ...........................................................................

    5. Cumularea

    5.1. Se aplica plafonul ajutorului stabilit in regulament daca sprijinul este finantat in intregime din resurse de stat sau finantat partial de Comunitate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5.2. Poate ajutorul notificat pentru crearea de noi locuri de munca sa fie cumulat cu alte ajutoare de stat cu alte fonduri comunitare aferente acelorasi costuri salariale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, poate cumularea sa duca la un rezultat in care intensitatea ajutorului sa fie depasita?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5.3. Poate ajutorul notificat pentru crearea de noi locuri de munca sa fie cumulat cu orice alt ajutor de stat referitor la costurile oricarei investitii legate de locurile de munca create si care nu fusese finalizata la momentul crearii locurilor de munca sau care a fost finalizata in cei trei ani dinaintea crearii locurilor de munca?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, poate ajutorul cumulat sa rezulte intr-o intensitate a ajutorului care sa depaseasca plafonul corespunzator ajutorului regional pentru investitii stabilit in Harta regionala aprobata de Comisia Europeana sau cel prevazut in Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca?

    5.4. Poate ajutorul pentru recrutarea persoanelor dezavantajate sau cu handicap sa fie cumulat cu ajutorul si/sau fondurile comunitare pentru crearea de locuri de munca in baza acelorasi costuri salariale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, se asigura ca aceasta cumulare nu conduce la o intensitate bruta a ajutorului care depaseste 100% din costurile salariale in oricare perioada de-a lungul careia persoana sau persoanele sunt angajate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5.5. Poate fi ajutorul de stat pentru recrutarea persoanelor dezavantajate sau cu handicap cumulat cu alte ajutoare de stat si/sau alte fonduri comunitare destinate altor scopuri decat crearea de locuri de munca corespunzatoare acelorasi costuri salariale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam explicati "alte scopuri":
    ...........................................................................

    Daca da, se asigura ca aceasta cumulare nu conduce la o intensitate bruta a ajutorului care depaseste 100% din costurile salariale in oricare perioada de-a lungul careia persoana sau persoanele sunt angajate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    6. Alte informatii

    Va rugam indicati aici orice alte informatii pe care le considerati relevante pentru evaluarea masurii/masurilor in cauza conform Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 5
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat regional

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea oricarei scheme de ajutor sau ajutor individual care cade sub incidenta Regulamentului privind ajutorul de stat regional.
    Cu toate acestea, prezenta anexa nu poate fi folosita in scopul de a notifica noile harti regionale. Dupa cum este prevazut in instructiuni, ajutorul regional este o forma specifica de ajutor intrucat este destinat anumitor regiuni. El este destinat sa acopere regiunile mai putin favorizate prin sustinerea investitiilor si crearii de locuri de munca intr-un context viabil.

    1. Tipul de schema sau ajutor individual

    Schema sau ajutorul individual sunt legate de:
          _
    1.1. |_| investitie initiala
          _
         |_| ajutorul este calculat ca procent din valoarea investitiei
          _
         |_| ajutorul este calculat ca procent din costurile salariale aferente persoanelor angajate
          _
    1.2. |_| ajutor de operare
          _
    1.3. |_| ambele
          _
    1.4. |_| Ajutorul este garantat:
          _
         |_| in mod automat, daca conditiile din schema sunt indeplinite
          _
         |_| in mod discretionar, in urma unei decizii a autoritatilor

    Daca ajutorul este acordat in urma unei analize de la caz la caz, va rugam descrieti pe scurt criteriile aplicate si sa anexati o copie a prevederilor administrative aplicabile in vederea acordarii ajutorului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    1.5. Respecta ajutorul plafoanele regionale ale hartii ajutorului regional aplicabil la data acordarii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Include schema vreo referinta la hartile ajutorului regional aplicabile?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam specificati:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Ajutor pentru investitie initiala

    2.1. Schema acopera investitii in capital fix sau creare de locuri de munca legate de:
     _
    |_| infiintarea unei noi unitati?
     _
    |_| extinderea unei unitati existente?
     _
    |_| inceperea unei noi activitati care implica o schimbare fundamentala a produsului sau a procesului de productie a unei unitati existente (prin rationalizare, diversificare sau modernizare)?
     _
    |_| achizitionarea unei unitati care s-a inchis sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata?

    2.2. Include ajutorul o clauza care stipuleaza ca beneficiarul are o contributie minima de cel putin 25% din investitiile totale si ca aceasta contributie va fi exceptata de la orice ajutor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.3. Prevede ajutorul de stat ca orice cerere de ajutor sa fie trimisa inainte ca activitatea privind proiectul sa inceapa?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca oricare din punctele de mai sus nu este indeplinit, va rugam sa explicati de ce si in ce mod intentioneaza autoritatile sa respecte aceste cerinte:
    ...........................................................................

    2.4. Defineste schema ajutorul din punct de vedere al intensitatii calculata ca procentaj din costul de referinta standard?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Este ajutorul supus impozitarii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care sunt intensitatile exprimate in cifre brute?
    ...........................................................................

    Care sunt parametrii care permit calcularea intensitatilor ajutorului?

    2.5. Imprumuturi nerambursabile
    Exista dispozitii de amortizare in vigoare?
    ...........................................................................
    Reducerea ratei impozitului pe profit al firmei:
    ...........................................................................

    2.6. Imprumuturi cu dobanzi mici si reduceri de dobanda:
    Suma maxima a reducerii:
    ...........................................................................
    Perioada maxima a imprumutului:
    ...........................................................................
    Cota maxima:
    ...........................................................................
    Perioada maxima a perioadei de gratie:
    ...........................................................................
    In cazul imprumuturilor cu dobanzi mici, va rugam specificati rata minima a dobanzii:
    ...........................................................................
    In cazul imprumuturilor de la stat:
    - este acoperit de actiuni ordinare?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    -
    - care este rata de deficit estimata?
    ...........................................................................
    - este rata de referinta marita in situatiile in care exista un anumit risc?
    ...........................................................................

    2.7. Scheme de garantii:
    Va rugam indicati tipurile de imprumuturi pentru care se pot acorda garantii si specificati taxele (a se vedea punctul precedent):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Care este rata de deficit estimata?
    ...........................................................................
    Va rugam furnizati informatii care sa permita calcularea intensitatilor ajutorului de stat pentru garantii, inclusiv durata, procentul si suma:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.8. Este investitia de inlocuire exclusa din schema?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    In cazul in care nu este, autoritatile sunt obligate sa completeze capitolul corespunzator ajutorului de operare.

    2.9. Este asistenta pentru firme in dificultate si/sau pentru restructurare financiara a firmelor in dificultate exclusa din schema?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca raspunsul la aceasta intrebare este negativ, va fi ajutorul pentru investitii acordat unei intreprinderi mari pe perioada de restructurare notificat in mod individual?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.10. Se refera cheltuielile eligibile din cadrul schemei la:
     _
    |_| Investitii materiale:

    Valoarea investitiei este stabilita ca procent pe baza:
     _
    |_| terenului
     _
    |_| cladirilor
     _
    |_| fabricii/instalatiilor (echipamentelor)?

    Va rugam sa faceti o scurta descriere:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    In situatia achizitionarii unei unitati de orice tip, pentru care este intentionat ajutorul de investitii, exista garantii ca unitatea in cauza nu apartine unei firme in dificultate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.11. Exista suficiente garantii ca orice ajutor acordat in trecut pentru achizitionarea de active a fost luat in considerare/scazut inainte de cumparare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.12. Exista suficiente garantii ca tranzactiile vor avea loc in conditii de piata?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca la una din ultimele trei intrebari raspunsul a fost negativ, va rugam sa explicati in ce mod intentioneaza autoritatile sa respecte conditiile necesare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
     _
    |_| Investitii in imobilizari necorporale:

    Valoarea investitiei se stabileste pe baza cheltuielilor antrenate de transferul de tehnologie prin achizitia de:
     _
    |_| brevete
     _
    |_| licente know-how operationale sau brevetate
     _
    |_| know-how (cunostinte tehnice) nebrevetat

    Va rugam sa faceti o scurta descriere:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Include schema o clauza care stipuleaza ca cheltuielile cu investitiile in imobilizari necorporale nu trebuie sa depaseasca 25% din baza standard in cazul intreprinderilor mari?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca nu, explicati de ce si in ce mod intentioneaza autoritatile sa respecte aceasta conditie:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    In cazul intreprinderilor mari, sunt prevazute in schema garantii pentru active eligibile?
           _
    2.13. |_| vor fi folosite exclusiv in unitatea care primeste ajutorul?
           _
    2.14. |_| trebuie considerate ca active amortizabile?
           _
    2.15. |_| sunt achizitionate de la terti in conditii de piata?

    Daca vreuna din aceste conditii nu se regaseste in mod explicit in schema, va rugam sa explicati motivele, precum si modul in care intentioneaza autoritatile sa se asigure ca activele necorporale eligibile vor ramane in continuare aferente regiunii beneficiare si nu vor face obiectul unui transfer in beneficiul altor regiuni:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Ce garantii exista ca ajutorul pentru investitia initiala (atat investitiile in imobilizari corporale, cat si necorporale) este supus conditiei mentinerii investitiei pentru o perioada minima de cinci ani?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.16. In cazul in care ajutorul pentru investitia initiala este legat de ajutorul pentru ocuparea fortei de munca, pot autoritatile sa ofere garantii ca regulile de cumulare vor fi respectate?
    ...........................................................................

    2.17. Ajutorul pentru crearea de locuri de munca aferent investitiei initiale

    2.18. Prevede masura garantii ca ajutorul de stat pentru crearea de locuri de munca este legat de desfasurarea unui proiect de investitie initiala?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Prevede masura garantii privind faptul ca locurile de munca vor fi create intr-un interval de trei ani de la finalizarea investitiei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca la unul din punctele de mai sus se raspunde negativ, va rugam sa explicati in ce mod intentioneaza autoritatile sa respecte aceste conditii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    In cazul in care investitia nu este legata de infiintarea unei unitati noi, va rugam explicati perioada de referinta pentru calcularea numarului de locuri de munca create:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.19. Prevede masura garantii potrivit carora crearea de locuri de munca reprezinta o crestere neta a numarului de locuri de munca intr-o anumita unitate comparativ cu media pe o anumita perioada de timp?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Prevede masura garantii ca locurile de munca pierdute pe perioada de referinta sunt scazute din numarul aparent de locuri de munca create pe aceeasi perioada?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca la oricare din punctele de mai sus ati raspuns negativ, va rugam explicati in ce fel intentioneaza autoritatile sa respecte aceste cerinte:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.20. Este ajutorul de stat calculat pe baza:
     _
    |_| unui procent din costurile salariale?
     _
    |_| unui tarif fix pentru fiecare loc de munca creat?
     _
    |_| altele (de exemplu o rata crescatoare pentru fiecare loc de munca creat).

    Va rugam specificati:
    ...........................................................................

    Va rugam sa explicati parametrii folositi la calculul intensitatii ajutorului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.21. Prevede masura garantii potrivit carora locurile de munca create vor fi mentinute pe o perioada minima de cinci ani?
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Ajutorul de operare

    3.1. Care este legatura directa dintre acordarea ajutorului de operare si contributia la dezvoltarea regionala?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3.2. Care sunt handicapurile structurale pe care ajutorul de operare urmareste sa le redreseze?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3.3. Care sunt garantiile ca natura si nivelul ajutorului sunt proportionale cu handicapurile pe care urmareste sa le redreseze?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3.4. Ce masuri au fost prevazute pentru a se asigura ca ajutorul este regresiv si limitat in timp?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Intrebari specifice legate de regiunile ultraperiferice sau de regiunile cu densitate scazuta a populatiei

    4.1. Daca ajutorul nu este regresiv si nici limitat in timp, va rugam specificati daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    4.1.1. Este ajutorul acordat unei regiuni ultraperiferice sau cu densitate scazuta a populatiei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4.1.2. Este ajutorul destinat acoperirii partiale a costurilor suplimentare de transport?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va rugam sa furnizati dovada existentei acestor costuri suplimentare si metoda de calcul folosita pentru stabilirea valorii lor:
    ...........................................................................
    Indicati care va fi valoarea maxima a ajutorului (pe baza unei rate ajutor/kilometru sau pe baza unei rate ajutor/kilometru si ajutor/unitate), precum si procentul costurilor suplimentare acoperite de ajutor:
    ...........................................................................
    4.1.3. Este ajutorul destinat sa compenseze costurile suplimentare care rezulta, in cursul desfasurarii activitatii economice?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va rugam stabiliti valoarea costurilor suplimentare si metoda de calcul:
    ...........................................................................

    5. Domeniul de aplicare al schemei

    5.1. Se aplica schema in sectorul transporturilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ, exista vreo prevedere in schema prin care echipamentul de transport (activ mobil) este exclus din cheltuielile eligibile de investitii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    6. Respectarea prevederilor in vigoare din Cadrele Sectoriale si Multisectoriale

    6.1. Respecta schema prevederile specifice, cum ar fi interzicerea acordarii ajutorului in sectorul siderurgic si/sau al fibrelor sintetice?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    6.2. Referitor la ajutorul acordat dupa 1 ianuarie 2003: prevede schema respectarea obligatiilor de notificare individuale prevazute in Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    6.3. Referitor la ajutorul acordat inainte de 1 ianuarie 2004: include schema o prevedere prin care ajutorul pentru proiecte mari de investitii va fi notificat in mod individual?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca la oricare din aceste intrebari ati raspuns negativ, va rugam explicati in ce fel intentioneaza autoritatile sa respecte conditiile necesare:
    ...........................................................................

    7. Alte informatii

    Va rugam sa mentionati aici orice alte informatii pe care le considerati relevante evaluarii masurii (masurilor) in cauza conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 6
    la regulament

    Formular de cerere de informatii suplimentare privind ajutorul care intra sub incidenta Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea oricarui ajutor de stat in conformitate cu art. 2 din lege. El trebuie folosit de asemenea in cazul oricarui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. Informatii suplimentare referitoare la beneficiarii ajutorului de stat

    1.1. Structura companiei sau companiilor care investeste/investesc in proiect
    1.1.1. Identitatea beneficiarului de ajutor de stat
    1.1.2. Daca forma juridica a beneficiarului ajutorului de stat este diferita de forma juridica a companiei/companiilor care finanteaza proiectul, detaliati care sunt aceste diferente;
    1.1.3. Identificati grupul de companii din care face parte beneficiarul ajutorului de stat, descrieti structura grupului si structura actionariatului fiecarei companii-mama:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    1.2. Pentru compania/companiile care investeste/investesc in proiect furnizati urmatoarele date pentru ultimii trei ani financiari
    1.2.1. Cifra de afaceri, la nivel national, la nivel mondial, cifra de afaceri din Spatiul Economic European;
    ...........................................................................
    1.2.2. Profitul net si fluxul de numerar (pe o baza consolidata):
    ...........................................................................
    1.2.3. Numarul de locuri de munca la nivel national, mondial, in Spatiul Economic European;
    ...........................................................................
    1.2.4. Defalcarea vanzarilor la nivel national, in restul Spatiului Economic European si in afara Spatiului Economic European
    ...........................................................................
    1.2.5. Declaratiile de audit financiar si raportul anual pe ultimii trei ani:
    ...........................................................................

    1.3. Daca investitia se realizeaza intr-o companie industriala existenta, furnizati urmatoarele date pentru ultimii trei ani financiari ai companiei:
    1.3.1. Cifra de afaceri totala:
    ...........................................................................
    1.3.2. Profitul net si fluxul de numerar:
    ...........................................................................
    1.3.3. Numarul de locuri de munca:
    ...........................................................................
    1.3.4. Defalcarea pe piata a vanzarilor: la nivel national, in restul Spatiului Economic European si in afara Spatiului Economic European:
    ...........................................................................

    2. Ajutorul de stat

    Pentru fiecare masura de ajutor, furnizati urmatoarele informatii:

    2.1. Cuantumul ajutorului de stat
    2.1.1. Suma nominala a ajutorului si echivalentul subventiei nete si brute:
    ...........................................................................
    2.1.2. Este masura de ajutor subiect al impozitului pe societate (sau al altor impozite directe)? Daca este numai partial, in ce masura?
    ...........................................................................
    2.1.3. Furnizati un plan al platilor masurii de ajutor de stat propuse. Pentru partea de ajutor din fonduri publice propuse, furnizati urmatoarele informatii:
    ...........................................................................

    2.2. Caracteristicile masurilor de ajutor de stat:
    2.2.1. Este vreuna din masurile de ajutor din totalul acestora inca nedefinita?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam specificati:
    ...........................................................................
    2.2.2. Indicati care din masurile anterior mentionate nu constituie ajutor de stat si din ce considerent(e):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.3. Finantarea din surse comunitare (Banca Europeana de Investitii, instrumente ale Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, Fondul Social, Fondul Regional, altele):
    2.3.1. Vor fi unele dintre masurile anterior mentionate cofinantate din fonduri comunitare? Va rugam explicati.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    2.3.2. Se are in vedere solicitarea de sprijin financiar aditional pentru acelasi proiect de la vreo alta institutie europeana sau organism de finantare internationala?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, pentru ce sume?
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Proiectul finantat

    3.1. Durata proiectului: (specificati data planificata pentru inceperea noului proces de productie si anul pana la care poate fi realizata intreaga productie):
    ...........................................................................

    3.2. Descrierea proiectului:
    3.2.1. Specificati tipul proiectului si daca este o unitate noua sau o extindere a capacitatii existente sau altceva:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3.2.2. Prezentati o scurta descriere generala a proiectului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3.3. Defalcarea costurilor proiectului:
    3.3.1. Specificati costul total al cheltuielilor de capital ce urmeaza a fi investit si amortizat pe durata desfasurarii proiectului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    3.3.2. Prezentati o defalcare detaliata a cheltuielilor asociate proiectului de investitii - cheltuielile de capital si cheltuielile de investitii care nu pot fi amortizate dupa incetarea perioadei proiectului de investitii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    3.4. Finantarea costurilor totale ale proiectului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4. Caracteristicile produsului si ale pietei

    4.1. Caracterizarea produsului (produselor) cuprins in proiect:
    4.1.1. Specificati produsul (produsele) care se va/vor produce ca urmare a acordarii ajutorului pana la terminarea investitiei si sectorul (subsectorul) relevant caruia ii apartine/apartin produsul (produsele) respectiv(e) (indicati codul CAEN):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.1.2. Ce produs (produse) va inlocui? Daca aceste produse inlocuite nu sunt fabricate in acelasi loc, indicati unde sunt produse in mod prezent.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.1.3. Ce alte produse pot fi fabricate cu noile facilitati obtinute cu costuri aditionale mici sau chiar fara costuri aditionale?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4.2. Consideratii privind capacitatea de productie
    4.2.1. Cuantificati impactul proiectului asupra capacitatii maxime de productie a beneficiarului ajutorului de stat, la nivel national cat si in Spatiul Economic European (inclusiv la nivelul grupului) pentru fiecare produs (produse) (in unitati pe an in anul precedent anului de incepere si de terminare a proiectului).
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.2.2. Furnizati o estimare a capacitatii totale de productie a tuturor producatorilor la nivel national pentru fiecare produs vizat.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    4.3. Informatii privind piata
    4.3.1. Furnizati pentru fiecare din ultimii sase ani financiari informatii privind consumul aparent pentru produsul (produsele) vizat/e. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice furnizate de surse independente pentru a argumenta raspunsul
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.3.2. Furnizati pentru urmatorii trei ani o prognoza a evolutiei consumului aparent al produsului (produselor) respectiv. Daca sunt disponibile, se vor furniza date statistice care sa ilustreze raspunsul, provenite din surse independente.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.3.3. Este piata relevanta in declin si pentru ce motive?
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    4.3.4. O estimare a cotei de piata (valorica) a beneficiarului ajutorului ori a grupului din care face parte beneficiarul in anul care preceda anul de inceput si la finalizarea proiectului.
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    5. Alte informatii

    Va rugam indicati aici orice alta informatie pe care o considerati relevanta pentru evaluarea masurii (masurilor) in cauza prin prisma Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 7
    la regulament

    Formular de cerere de informatii suplimentare privind ajutorul pentru cercetare si dezvoltare: scheme de ajutor

    Acest formular de cerere de informatii suplimentare trebuie utilizat pentru notificarea oricarei scheme care intra sub incidenta Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare.

    1. Activitatea de cercetare

    Activitatile de cercetare si dezvoltare eligibile pentru ajutor

    1.1. Studii de fezabilitate:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, la ce tip de activitate de cercetare se refera?
     _
    |_| cercetare fundamentala
     _
    |_| cercetare aplicativa
     _
    |_| cercetare precompetitiva

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:
    ...........................................................................

    1.2. Cercetare fundamentala:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:
    ...........................................................................

    1.3. Cercetare aplicativa:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:
    ...........................................................................

    1.4. Cercetare precompetitiva:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:
    ...........................................................................

    1.5. Cereri de brevete si reinnoiri ale acestora de catre intreprinderi mici si mijlocii:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, ce etapa de cercetare privesc?
     _
    |_| cercetare fundamentala
     _
    |_| cercetare aplicativa
     _
    |_| cercetare precompetitiva

    2. Informatii suplimentare asupra beneficiarului ajutorului de stat

    2.1. Institutii de invatamant superior sau de cercetare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, faceti o estimare a numarului de institutii implicate:
    ...........................................................................
    Daca da, declarati daca celelalte firme primesc ajutor:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Sunt aceste institutii de invatamant superior sau de cercetare in sectorul public?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.2. Altele (va rugam specificati) ........................................

    3. Cercetarea prin cooperare

    Pentru a permite Consiliului Concurentei sa verifice daca contributiile organismelor publice de cercetare intr-un proiect de cercetare-dezvoltare constituie ajutor, va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

    3.1. Prevad proiectele ca organisme publice, de cercetare non-profit sau de invatamant superior desfasoara activitati de cercetare in numele sau in colaborare cu agenti economici?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam clarificati:
    - Primesc organismele publice, de cercetare non-profit sau de invatamant superior pretul pietei pentru serviciile pe care le presteaza?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Suporta agentii economici participanti intregul cost al proiectului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Din rezultatele ce nu dau nastere unor drepturi de proprietate intelectuala ce pot fi diseminate pe scara larga, este oricare dintre acestea alocat integral unui organism public, de cercetare non-profit?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Primesc organismele publice, de cercetare non-profit de la agentii economici participanti (detinatori de drepturi de proprietate intelectuala rezultand din proiectul de cercetare) o compensare echivalenta cu pretul pietei pentru acele drepturi si pentru rezultatele ce nu dau nastere unor drepturi de proprietate intelectuala, dar care pot fi diseminate pe scara larga tertilor interesati?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.2. Sunt proiectele desfasurate in colaborare cu mai multe firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt conditiile acestei colaborari?
    ...........................................................................

    4. Cercetarea ale carei rezultate sunt obtinute de stat

    4.1. Este prevazut in proiecte ca autoritatile publice pot comisiona activitati de cercetare-dezvoltare de la firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, are loc o procedura de licitatie deschisa?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4.2. Este prevazut in proiecte ca autoritatile publice pot cumpara rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare de la firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, are loc o procedura de licitatie deschisa?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5. Tipul ajutorului de stat

     _
    |_| Ajutorul de stat legat de un contract de cercetare-dezvoltare semnat cu agentii economici (va rugam precizati):
    ...........................................................................
     _
    |_| Avans rambursabil, daca obiectivele proiectului sunt atinse (va rugam sa precizati cuantumul si procedurile de rambursare; in special, sa specificati criteriile pentru cuantificarea atingerii obiectivelor proiectului):
    ...........................................................................
     _
    |_| Altele (va rugam sa precizati):
    ...........................................................................

    6. Cheltuielile eligibile

     _
    |_| Costurile cu personalul angajat exclusiv pentru activitatea de cercetare:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu bunurile de folosinta indelungata utilizate exclusiv si continuu pentru activitatea de cercetare (echipamente si instrumente):
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu terenul si sediul utilizate exclusiv si continuu (cu exceptia transferului pe cale comerciala) pentru activitatea de cercetare:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu consultanta si serviciile echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, inclusiv cercetarea, cunostintele tehnice si brevetele, si altele asemenea, achizitionate din surse externe:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile suplimentare survenite ca rezultat direct al activitatii de cercetare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Daca este cazul, faceti o defalcare a costurilor de cercetare pe activitati de cercetare care beneficiaza de ajutor, respectiv care nu beneficiaza de ajutor:
    ...........................................................................
    Faceti o defalcare a bugetului pe firme, centre de cercetare si universitati:
    ...........................................................................
     _
    |_| Alte cheltuieli de operare (costuri cu materiale, echipamente si produse similare survenite ca rezultat direct al activitatii de cercetare)

    7. Intensitatea ajutorului

    7.1. Intensitatea bruta:
    Etapa explicativa sau studii de fezabilitate: .............................
    Cercetare fundamentala: ...................................................
    Cercetare aplicativa: .....................................................
    Cercetare precompetitiva: .................................................

    7.2. Pentru ajutorul de stat in sprijinul cererilor de brevet si reinnoirilor de catre intreprinderi mici si mijlocii, precizati activitatile de cercetare care au condus initial la obtinerea brevetelor respective:
    ...........................................................................
    Intensitatea planificata: .................................................

    7.3. Acopera aceeasi activitate de cercetare si dezvoltare mai multe etape de cercetare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care? ............................................................
    Specificati intensitatea ajutorului aplicata: .............................

    7.4. Bonusuri aplicabile, daca este cazul:
    7.4.1. Pentru ajutorul de stat acordat intreprinderilor mici si mijlocii, precizati bonusul aplicabil, daca este cazul:
    ...........................................................................
    7.4.2. Sunt activitatile de cercetare in conformitate cu un anumit proiect sau program asumat ca parte a programului national cadru de cercetare si dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care este bonusul aplicabil? .....................................
    Va rugam precizati si titlul exact al respectivului proiect sau program asumat ca parte a programului national cadru de cercetare si dezvoltare, daca este posibil utilizand si "codul de identificare".
    Implica proiectul in conformitate cu un anume proiect sau program asumat ca parte a programului comunitar cadru de cercetare si dezvoltare cooperare transfrontaliera intre firme si organisme publice de cercetare sau intre cel putin doi parteneri independenti din doua state membre, in care rezultatele sunt diseminate pe scara larga si publicate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care este bonusul aplicabil? .....................................
     _         _
    |_| da    |_| nu

    7.4.3. Sunt activitatile de cercetare-dezvoltare pentru care se acorda ajutor localizate intr-o regiune eligibila la momentul acordarii ajutorului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Precizati bonusul aplicabil: ..............................................
    7.4.4. Daca activitatile de cercetare nu sunt in conformitate cu un anumit proiect sau program asumat ca parte a programului cadru comunitar de cercetare si dezvoltare, clarificati daca cel putin una din conditiile urmatoare este indeplinita:
    - proiectul implica cooperare transfrontaliera efectiva intre cel putin doi parteneri independenti din doua state membre, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare-dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    - proiectul implica cooperare efectiva intre firme si organisme publice de cercetare, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare-dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    - rezultatele proiectului sunt diseminate pe scara larga si publicate, se acorda brevete sau se fac alti pasi in conditii similare celor pentru diseminarea rezultatelor programului-cadru comunitar de cercetare si dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca cel putin una din conditiile anterioare este intrunita, precizati bonusul aplicabil:
    ...........................................................................

    7.5. Daca apare o combinatie de bonusuri si intensitati ale ajutorului, precizati intensitatea maxima aplicabila pentru fiecare etapa a cercetarii:
    ...........................................................................

    8. Efectul stimulativ al ajutorului

    8.1. Furnizati informatii care ne vor permite sa evaluam efectul stimulativ pentru firme mari
    ...........................................................................

    8.2. Prevede schema ca raportul anual privind implementarea proiectului trebuie sa contina, in cazul firmelor mari, o descriere a efectului stimulativ pentru fiecare din cererile individuale in cadrul schemei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    9. Aspecte multinationale

    9.1. Au proiectele (schema/programul) vreun caracter multinational (de exemplu proiectele Esprit sau Eureka)?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, precizati: .......................................................

    9.2. Implica proiectele de cercetare-dezvoltare cooperare cu parteneri din alte tari?
    Daca da, precizati:
    1. din ce stat membru (state membre) ......................................
    2. din ce tara/tari terte .................................................
    3. ce firma (firme) din alte tari .........................................
    9.3. Faceti o defalcare a costurilor totale pe parteneri:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    10. Accesul la rezultate

    10.1. Cine va fi proprietarul rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare respective?

    10.2. Este acordarea licentelor conditionata de rezultate?
    ...........................................................................

    10.3. Exista reguli care guverneaza publicarea/diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    10.4. Indicati masurile planificate pentru utilizarea/dezvoltarea subsecventa a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii.
    ...........................................................................

    10.5. Exista vreo prevedere privind aducerea la cunostinta agentilor economici comunitari, pe baza nediscriminatorie, a rezultatelor proiectelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    11. Masuri de informare si control

    11.1. Precizati masurile de informare si control utilizate pentru verificarea conformitatii proiectelor pentru care se acorda ajutor de stat cu obiectivele prevazute de legislatia relevanta:
    ...........................................................................

    11.2. Precizati modul in care urmeaza sa fie informat Consiliul Concurentei asupra implementarii schemei de ajutor de stat:
    ...........................................................................

    11.3. Alte informatii utile, inclusiv o estimare a numarului de locuri de munca create sau mentinute:
    ...........................................................................

    12. Alte informatii

    Va rugam sa furnizati orice alte informatii pe care le considerati necesare pentru evaluarea masurii (masurilor) in cauza prin prisma Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004.

    ANEXA 8
    la regulament

    Formular de cerere de informatii suplimentare privind ajutorul pentru cercetare si dezvoltare: ajutor individual

    Acest formular de cerere de informatii suplimentare trebuie utilizat pentru notificarea oricarui ajutor de stat individual care intra sub incidenta Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

    1. Activitatea de cercetare

    Activitatile de cercetare si dezvoltare eligibile pentru ajutor.

    1.1. Studii de fezabilitate:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, la ce tip de activitate de cercetare se refera?
     _
    |_| cercetare fundamentala
     _
    |_| cercetare aplicativa
     _
    |_| cercetare precompetitiva

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:

    1.2. Cercetare fundamentala:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:

    1.3. Cercetare aplicativa:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:

    1.4. Cercetare precompetitiva:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, dati exemple de proiecte mari:

    1.5. Cereri de brevete si reinnoiri ale acestora de catre intreprinderi mici si mijlocii:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, ce etapa de cercetare privesc?
     _
    |_| cercetare fundamentala
     _
    |_| cercetare aplicativa
     _
    |_| cercetare precompetitiva

    2. Informatii suplimentare asupra beneficiarului ajutorului de stat

    2.1. Institutii de invatamant superior sau de cercetare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, faceti o estimare a numarului de institutii implicate.
    Daca da, declarati daca alte firme primesc ajutor:
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Sunt aceste institutii de invatamant superior sau de cercetare in sectorul public?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.2. Altele (va rugam specificati)

    3. Cercetarea prin cooperare

    Pentru a permite Consiliului Concurentei sa verifice daca contributiile organismelor publice de cercetare intr-un proiect de cercetare-dezvoltare constituie ajutor, va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

    3.1. Prevad proiectele ca organismele publice, de cercetare non-profit sau de invatamant superior desfasoara activitati de cercetare in numele sau in colaborare cu agenti economici?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam clarificati:
    - Primesc organismele publice, de cercetare non-profit sau de invatamant superior pretul pietei pentru serviciile pe care le presteaza?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Suporta agentii economici participanti intregul cost al proiectului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Din rezultatele ce nu dau nastere unor drepturi de proprietate intelectuala ce pot fi diseminate pe scara larga, este oricare dintre acestea alocat integral unui organism public, de cercetare non-profit?
     _         _
    |_| da    |_| nu

sau
    - Primesc organismele publice, de cercetare non-profit de la agentii economici participanti (detinatori de drepturi de proprietate intelectuala rezultand din proiectul de cercetare) o compensare echivalenta cu pretul pietei pentru acele drepturi si pentru rezultatele ce nu dau nastere unor drepturi de proprietate intelectuala, dar care pot fi diseminate pe scara larga tertilor interesati?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.2. Sunt proiectele desfasurate in colaborare cu mai multe firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt conditiile acestei colaborari?

    4. Cercetarea ale carei rezultate sunt obtinute de stat

    4.1. Este prevazut in proiecte ca autoritatile publice pot achizitiona activitati de cercetare-dezvoltare de la firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, are loc o procedura de licitatie deschisa?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4.2. Este prevazut in proiecte ca autoritatile publice pot cumpara rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare de la firme?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, are loc o procedura de licitatie deschisa?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    5. Tipul ajutorului

     _
    |_| Ajutorul de stat legat de un contract de cercetare-dezvoltare semnat cu agenti economici (va rugam precizati).
    ...........................................................................
     _
    |_| Avans rambursabil daca proiectul reuseste (va rugam precizati cuantumul si procedurile de rambursare; in special, specificati criteriile pentru cuantificarea reusitei)
    ...........................................................................
     _
    |_| Altele (va rugam precizati):
    ...........................................................................

    6. Cheltuielile eligibile

     _
    |_| Costurile cu personalul angajat exclusiv pentru activitatea de cercetare:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu bunurile de folosinta indelungata folosite exclusiv si continuu pentru activitatea de cercetare (echipamente si instrumente):
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu terenul si sediul utilizate exclusiv si continuu (cu exceptia transferului pe cale comerciala) pentru activitatea de cercetare:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costurile cu consultanta si serviciile echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, inclusiv cercetarea, cunostintele tehnice si brevetele, si altele asemenea, achizitionate din surse externe:
    ...........................................................................
     _
    |_| Costuri suplimentare survenite ca rezultat direct al activitatii de cercetare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Daca este cazul, faceti o defalcare a costurilor de cercetare pe activitati de cercetare care beneficiaza de ajutor de stat, respectiv care nu beneficiaza de ajutor de stat:
    ...........................................................................
    Faceti o defalcare a bugetului pe firme, centre de cercetare si universitati:
    ...........................................................................

    7. Intensitatea ajutorului de stat

    7.1. Intensitatea bruta:
    Etapa explicativa sau studii de fezabilitate: .............................
    Cercetare fundamentala: ...................................................
    Cercetare aplicativa: .....................................................
    Cercetare precompetitiva: .................................................

    7.2. Pentru ajutorul de stat in sprijinul cererilor de brevet si reinnoirilor de catre intreprinderi mici si mijlocii, precizati activitatile de cercetare care au condus initial la obtinerea brevetelor respective:
    ...........................................................................
    Intensitatea planificata: .................................................

    7.3. Acopera aceeasi activitate de cercetare si dezvoltare mai multe etape de cercetare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care? ............................................................
    Specificati intensitatea ajutorului aplicata: .............................

    7.4. Bonusuri aplicabile, daca este cazul:
    7.4.1. Pentru ajutorul acordat intreprinderilor mici si mijlocii, precizati bonusul aplicabil, daca este cazul:
    ...........................................................................
    7.4.2. Sunt activitatile de cercetare in conformitate cu un anumit proiect sau program asumat ca parte a programului national cadru de cercetare si dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care este bonusul aplicabil? .....................................
    Va rugam precizati si titlul exact al respectivului proiect sau program asumat ca parte a programului national cadru de cercetare si dezvoltare, daca este posibil utilizand si "codul de identificare".
    Implica proiectul, in conformitate cu un anume proiect sau program asumat ca parte a programului national cadru de cercetare si dezvoltare cooperare transfrontaliera intre firme si organisme publice de cercetare sau intre cel putin doi parteneri independenti din doua state membre, in care rezultatele sunt diseminate pe scara larga si publicate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care este bonusul aplicabil? .....................................
     _         _
    |_| da    |_| nu

    7.4.3. Sunt activitatile de cercetare-dezvoltare pentru care se acorda ajutor localizate intr-o regiune eligibila la momentul acordarii ajutorului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Precizati bonusul aplicabil: ..............................................

    7.4.4. Daca activitatile de cercetare nu sunt in conformitate cu un anumit proiect sau program asumat ca parte a programului-cadru comunitar de cercetare si dezvoltare, clarificati daca cel putin una din conditiile urmatoare este indeplinita:
    - proiectul implica cooperare transfrontaliera efectiva intre cel putin doi parteneri independenti din doua state membre, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare-dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    - proiectul implica cooperare efectiva intre firme si organisme publice de cercetare, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare-dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    - rezultatele proiectului sunt diseminate pe scara larga si publicate, se acorda brevete sau se fac alti pasi in conditii similare celor pentru diseminarea rezultatelor programului-cadru comunitar de cercetare si dezvoltare
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca cel putin una din conditiile anterioare este intrunita, precizati bonusul aplicabil:
    ...........................................................................
    Daca apare o combinatie de bonusuri si intensitati ale ajutorului, precizati intensitatea maxima aplicabila pentru fiecare etapa a cercetarii:
    ...........................................................................

    8. Efectul stimulativ al ajutorului

    8.1. In ce mod au crescut sau s-au diminuat cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare?
    ...........................................................................

    8.2. Este ajutorul folosit pentru activitati de cercetare-dezvoltare in afara si peste activitatile traditionale ale beneficiarului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8.3. Se creeaza activitati stiintifice si/sau tehnologice care au legatura cu cercetarea-dezvoltarea?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8.4. Cum a evoluat numarul persoanelor implicate in activitati de cercetare-dezvoltare?
    ...........................................................................

    8.5. S-au creat locuri de munca legate de activitatile de cercetare-dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, estimati numarul de locuri de munca create: ......................

    8.6. Exista locuri de munca care au fost mentinute ca urmare a activitatilor de cercetare-dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8.7. Care este cifra de afaceri a firmei? .................................

    8.8. Se inregistreaza costuri suplimentare ca urmare a cooperarii transfrontaliere?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8.9. Indicati masurile planificate pentru exploatarea partiala sau integrala a rezultatelor cercetarii
    ...........................................................................

    8.10. Exista masuri planificate pentru a sprijini participarea intreprinderilor mici si mijlocii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, indicati care sunt acestea: ......................................

    8.11. Alti factori stimulatori, precum riscul comercial si tehnologic:
    ...........................................................................

    8.12. In cazul proiectelor de cercetare precompetitiva, apropiate de piata asumate de firme mari, ce factori au fost luati in considerare pentru asigurarea efectului stimulativ asupra cercetarii-dezvoltarii?
    ...........................................................................

    8.13. Demonstrati ca cererea pentru obtinerea ajutorului a fost facuta inaintea inceperii activitatilor de cercetare-dezvoltare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    9. Aspecte multinationale

    9.1. Implica proiectele (schema/programul) si aspecte multinationale (de exemplu proiectele Esprit sau Eureka)?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, precizati: .......................................................

    9.2. Implica proiectele de cercetare-dezvoltare-cooperare cu parteneri din alte tari?
    Daca da, precizati:
    1. din ce alt stat membru (state membre) ..................................
    2. din ce tara/tari terte .................................................
    3. ce firma (firme) din alte tari .........................................

    9.3. Faceti o defalcare a costurilor totale pe parteneri:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    10. Accesul la rezultate

    10.1. Cine va fi proprietarul rezultatelor respectivei activitati de cercetare-dezvoltare?

    10.2. Este acordarea licentelor conditionata in vreun mod de rezultate?
    ...........................................................................

    10.3. Exista reguli care guverneaza publicarea/diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    10.4. Indicati masurile planificate pentru utilizarea/dezvoltarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii in viitor
    ...........................................................................

    10.5. Exista vreo prevedere privind aducerea la cunostinta agentilor economici, intr-o maniera nediscriminatorie, a rezultatelor proiectelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    11. Masuri de informare si control

    11.1. Precizati masurile de informare/control utilizate pentru verificarea conformitatii proiectelor pentru care se acorda ajutor de stat cu obiectivele prevazute de legislatia relevanta:
    ...........................................................................

    11.2. Precizati modul in care urmeaza sa fie informat Consiliul Concurentei asupra implementarii schemei:
    ...........................................................................

    11.3. Alte informatii utile, inclusiv o estimare a numarului de locuri de munca create sau mentinute:
    ...........................................................................

    12. Alte informatii

    Va rugam sa furnizati orice alte informatii pe care le considerati necesare pentru evaluarea masurii (masurilor) in cauza prin prisma Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004.

    ANEXA 9
    la regulament

    Formular pentru informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru salvarea firmelor in dificultate: scheme de ajutor de stat

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea oricarui ajutor de stat in conformitate cu art. 2 din lege. El trebuie folosit de asemenea in cazul oricarui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. ELIGIBILITATE

    1.1. Schema este limitata la firmele care indeplinesc cel putin una din criteriile de eligibilitate de mai jos:
    1.1.1. Este schema limitata la firme la care mai mult de jumatate din capitalul social a disparut si mai mult de un sfert din acest capital a fost pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.1.2. Sunt firmele beneficiare companii cu raspundere nelimitata, la care mai mult de jumatate din capital, asa cum reiese din contabilitatea companiei, a disparut si mai mult de un sfert din capital a fost pierdut in ultimele luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.1.3. Indeplinesc firmele criteriile din legislatia nationala pentru a fi subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.2. Este schema limitata la restructurarea intreprinderilor mici sau mijlocii aflate in dificultate, care corespund definitiei IMM-urilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2. Forma ajutorului

    2.1. Va fi ajutorul acordat in cadrul schemei garantat in baza unor dificultati sociale severe? Va rugam justificati.

    2.2. Este sigur ca ajutorul din cadrul schemei nu va avea efecte adverse nedorite asupra altor STATE MEMBRE ale UE? Va rugam sa justificati.

    2.3. Va rugam sa explicati de ce credeti ca schema de ajutor de stat este limitata la minimum necesar (spre exemplu este ea limitata la o suma necesara pentru ca firma sa nu dea faliment pentru perioada pentru care este autorizat ajutorul. Aceasta nu ar trebui sa fie mai mare de 6 luni).

    2.4. Va angajati ca la 6 luni dupa acordarea ajutorului fie sa aprobati un plan de restructurare sau lichidare, fie sa dispuneti recuperarea imprumutului si a ajutorului care corespunde premiului de risc pentru beneficiar?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va rugam sa specificati valoarea maxima de ajutor care poate fi acordata unei firme in cadrul operatiunii de salvare:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2.5. Furnizati toate informatiile relevante privind ajutorul de orice tip care ar putea fi acordate firmelor eligibile pentru a primi ajutor de salvare in aceeasi perioada de timp.

    3. Raportarea anuala

    3.1. Va angajati sa furnizati rapoarte cel putin o data pe an, privind modul de operare al schemei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3.2. Va angajati ca in cadrul unui asemenea raport sa includeti o lista a firmelor beneficiare cuprinzand cel putin urmatoarele informatii:
    a) numele companiei;
    b) codul CAEN;
    c) numarul de angajati;
    Cifra de afaceri anuala si valoarea bilantului contabil;
    Valoarea ajutorului acordat;
    Cand este cazul, orice ajutor de restructurare sau alt sprijin considerat ca atare, care a fost primit in trecut;
    Daca compania beneficiara a fost sau nu subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva inainte de sfarsitul perioadei de restructurare.
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4. Alte informatii

    Va rugam indicati aici orice alta informatie pe care o considerati relevanta pentru analiza masurii(lor) avute in vedere in baza Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004.

    ANEXA 10
    la regulament

    Formular pentru informatii suplimentare pentru salvarea firmelor in dificultate: ajutor individual

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea unui ajutor individual de restructurare, subiect al Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate.

    1. Eligibilitate

    1.1. Este firma o companie cu raspundere limitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capitalul social, si mai mult de un sfert din acesta a fost pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.2. Este firma o companie cu raspundere nelimitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capital, asa cum apare in contabilitatea companiei, si mai mult de un sfert din acesta pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.3. Indeplineste intreprinderea criteriile legislatiei nationale pentru a fi subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da la oricare din intrebarile de mai sus, va rugam sa atasati documentele relevante (ultimul cont de pierdere/profit cu bilantul contabil, sau decizia tribunalului/curtii pentru deschiderea unei investigatii privind compania, in baza legislatiei nationale).
    Daca ati raspuns nu la toate intrebarile de mai sus, va rugam sa inaintati probe care sa dovedeasca ca firma se afla in dificultate, pentru a fi eligibila pentru ajutor de salvare.

    1.4. Cand a fost firma creata? ............................................

    1.5. De cand a inceput firma sa opereze? ..................................

    1.6. Apartine firma unui grup mai mare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da, va rugam sa furnizati toate detaliile tinand de grup (planul de organizare, aratand legaturile dintre membrii grupului cu detalii privind capitalul si drepturile de vot) si atasati dovezi conform carora dificultatile firmei ii apartin si nu sunt rezultatul unei alocari arbitrare a costurilor in cadrul grupului si ca aceste dificultati sunt prea mari pentru a putea fi rezolvate de catre grup.

    1.7. A mai primit firma (sau grupul din care face parte) vreun ajutor de salvare in trecut?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa furnizati detalii (data, valoarea, referire la decizii anterioare ale Consiliului Concurentei daca sunt aplicabile etc.)

    2. Forma ajutorului

    2.1. Ajutorul imbraca forma unor imprumuturi sau garantii la imprumuturi? Trebuie furnizate copii ale documentelor relevante.
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.2. Daca da, are imprumutul acordat o rata a dobanzii cel putin comparabila cu cea observata a se percepe pentru imprumuturile date unor firme sanatoase, si in special rata de referinta adoptata de Comisia Europeana?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Furnizati informatiile detaliate.

    2.3. Este ajutorul legat de imprumuturi care trebuie rambursate intr-o perioada nu mai mare de 12 luni dupa rambursarea ultimei rate data firmei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    3. Alte elemente

    3.1. Este ajutorul acordat in cadrul schemei garantat in baza unor dificultati sociale severe? Va rugam justificati.

    3.2. Este sigur ca ajutorul din cadrul schemei nu va avea efecte adverse nejustificate asupra comertului Romaniei cu Statele Membre ale Uniunii Europene? Va rugam sa justificati.

    3.3. Va rugam sa explicati de ce credeti ca schema de ajutor de stat este limitata la minimum necesar (spre exemplu este ea limitata la o suma necesara pentru ca firma sa nu dea faliment pentru perioada pentru care este autorizat ajutorul.) Aceasta ar trebui sa fie bazata pe un plan de lichiditate planificat pentru 6 luni in avans si in baza unei comparatii cu costurile de operare si cu cheltuielile financiare pe ultimele 12 luni.

    3.4. Va angajati ca nu mai tarziu de 6 luni de la autorizarea masurii de salvare, sa comunicati Consiliului Concurentei un plan de restructurare sau de lichidare sau dovada faptului ca imprumutul a fost rambursat in totalitate si/sau ca garantia si-a terminat efectele?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4. Alte informatii

    Indicati aici orice alte informatii pe care le considerati a fi relevante pentru analiza masurii(lor) de restructurare avute in vedere, in conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004.

    ANEXA 11
    la regulament

    Formular pentru informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru restructurarea firmelor in dificultate: scheme de ajutor de stat

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea oricarui ajutor de stat in conformitate cu art. 2 din lege. El trebuie folosit de asemenea in cazul oricarui ajutor individual sau scheme notificate Consiliului Concurentei din motive de interpretare legala.

    1. ELIGIBILITATE

    1.1. Schema este limitata la firmele care indeplinesc cel putin una din criteriile de eligibilitate de mai jos:
    1.1.1. Este schema limitata la firme la care mai mult de jumatate din capitalul social a disparut si mai mult de un sfert din acest capital a fost pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.1.2. Sunt firmele beneficiare companii cu raspundere nelimitata, la care mai mult de jumatate din capital, asa cum reiese din contabilitatea companiei, a disparut si mai mult de un sfert din capital a fost pierdut in ultimele luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.1.3. Indeplinesc firmele criteriile din legislatia nationala pentru a fi subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.1.4. Este schema limitata la restructurarea intreprinderilor mici sau mijlocii aflate in dificultate, care corespund definitiei IMM-urilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2. Restaurarea viabilitatii

    Trebuie implementat un plan de restructurare care sa asigure restaurarea viabilitatii. Urmatoarele informatii ar trebui incluse:

    2.1. Prezentarea diferitelor evolutii previzionate ale pietei bazate pe studiul pietei.

    2.2. Analiza motivelor pentru care firma a intrat in dificultate.

    2.3. Prezentarea propunerilor privind strategia de viitor a firmei si modul in care se va ajunge la viabilitatea acesteia.

    2.4. Descrierea completa si privirea de ansamblu a diferitelor masuri de restructurare planificate si a costurilor acestora.

    2.5. Graficul pentru implementarea diferitelor masuri si termenul limita pentru implementarea in totalitate a planului de restructurare.

    2.6. Informatii privind capacitatea de productie a companiei, si in special a utilizarii acesteia, reduceri de capacitati.

    2.7. Descrierea completa a aranjamentelor financiare in vederea restructurarii, inclusiv:
    - utilizarea capitalului care este inca disponibil;
    - vanzari de active sau filiale pentru a sprijini restructurarea financiara;
    - angajamente financiare asumate de diferiti actionari si parti terte (cum ar fi creditori, banci);
    - valoarea sprijinului public si demonstrarea necesitatii acelei valori;

    2.8. Profitul previzionat si contabilitatea pierderilor pentru urmatorii 5 ani cu estimarea capitalul recuperat si studiu de sensibilitate, bazate pe mai multe scenarii.

    2.9. Numele autorului/autorilor planului de restructurare si data la care a fost conceput.

    3. Evitarea distorsionarii nedorite a concurentei
    Schema prevede ca firmele beneficiare nu trebuie sa isi mareasca capacitatea pe perioada planului de restructurare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    4. Ajutorul de stat limitat la minimul necesar
    Descrieti cum se va asigura faptul ca ajutorul acordat in cadrul acestei scheme va fi limitat la minimum necesar.

    5. Principiul prima si ultima data
    Este exclus ca firmele beneficiare sa primeasca ajutor de restructurare mai mult decat o singura data pe o perioada de 10 ani?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Toate cazurile in care acest principiu nu este respectat trebuie notificate individual.

    6. Valoarea ajutorului

    6.1. Specificati valoarea maxima a ajutorului care poate fi acordat oricarei firme ca parte din operatiunea de restructurare.

    6.2. Furnizati toate informatiile relevante privind ajutorul de orice tip care poate fi acordat firmelor eligibile de a primi ajutor de restructurare.

    7. Raportul anual

    7.1. Va angajati sa furnizati rapoarte, cel putin o data pe an, privind operatiunile schemelor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    7.2. Va angajati in asemenea rapoarte sa includeti o lista a firmelor beneficiare cu cel putin urmatoarele informatii:
    a) Numele companiei;
    b) Codul corespunzator clasificarii CAEN;
    c) numarul de angajati;
    d) Cifra de afaceri anuala si valoarea bilantului contabil;
    e) Valoarea ajutorului acordat;
    f) Cand este cazul, orice ajutor de restructurare sau alt sprijin considerat ca atare, care a fost primit in trecut;
    g) Daca compania beneficiara a fost sau nu subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva inainte de sfarsitul perioadei de restructurare.
     _         _
    |_| da    |_| nu

    8. Alte informatii

    Va rugam indicati aici orice alta informatie pe care o considerati relevanta pentru analiza masurii(lor) avute in vedere in baza Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004.

    ANEXA 12
    la regulament

    Formular pentru informatii suplimentare pentru restructurarea firmelor in dificultate: ajutor individual

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea unui ajutor individual de restructurare, subiect al Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate.

    1. Eligibilitate

    1.1. Este firma o companie cu raspundere limitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capitalul social, si mai mult de un sfert din acesta a fost pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.2. Este firma o companie cu raspundere nelimitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capital, asa cum apare in contabilitatea companiei, si mai mult de un sfert din acesta pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.3. Indeplineste intreprinderea criteriile legislatiei nationale pentru a fi subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da la oricare din intrebarile de mai sus, va rugam sa atasati documentele relevante (cea mai recenta situatie financiara anuala intocmita, sau decizia tribunalului/curtii pentru deschiderea unei investigatii privind compania, in baza legislatiei nationale).
    Daca ati raspuns nu la toate intrebarile de mai sus, va rugam sa inaintati probe care sa dovedeasca faptul ca firma se afla in dificultate, pentru a fi eligibila pentru ajutor de restructurare.

    1.4. Cand a fost firma creata? ............................................

    1.5. De cand a inceput firma sa opereze? ..................................

    1.6. Apartine firma unui grup mai mare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da, va rugam sa furnizati toate detaliile tinand de grup (planul de organizare, aratand legaturile dintre membrii grupului cu detalii privind capitalul si drepturile de vot) si atasati dovezi conform carora dificultatile firmei ii apartin si nu sunt rezultatul unei alocari arbitrare a costurilor in cadrul grupului si ca aceste dificultati sunt prea mari pentru a putea fi rezolvate de catre grup.

    1.7. A mai primit firma (sau grupul din care face parte) vreun ajutor de restructurare in trecut?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa furnizati detalii (data, valoarea, referire la decizii anterioare ale Consiliului Concurentei daca sunt aplicabile etc.)

    2. Planul de restructurare

    2.1. Furnizati o copie a studiului de piata/piete inaintat de firma in dificultate, cu numele organizatiei care l-a efectuat. Acesta trebuie sa cuprinda in special:
    2.1.1. O definire precisa a produsului si a pietei/pietelor geografice.
    2.1.2. Numele principalilor concurenti ai companiei cu cota lor de piata la nivel mondial, comunitar sau national, dupa cum este cazul.
    2.1.3. Evolutia cotei de piata a companiei in ultimii ani.
    2.1.4. O evaluare a capacitatii si cererii totale de productie la nivel comunitar, concluzionand daca este sau nu un exces de capacitate pe piata.
    2.1.5. Previziuni la nivel comunitar privind tendinta cererii, capacitatii agregate si preturilor pe piata pentru urmatorii 5 ani.

    2.2. Atasati planul de restructurare. Cel putin urmatoarele informatii ar trebui incluse:
    2.2.1. Prezentarea diferitelor previzionari ale pietei rezultate de pe urma urmaririi tendintelor pietei.
    2.2.2. Analiza motivelor pentru care firma a intrat in dificultate.
    2.2.3. Prezentarea viitoarei strategii propuse pentru firma si modul in care aceasta va duce la viabilitatea firmei.
    2.2.4. Descrierea completa si privirea de ansamblu a diferitelor masuri de restructurare planificate si a costurilor lor.
    2.2.5. Graficul de implementare a diferitelor masuri si termenul limita pentru implementarea planului de restructurare in totalitate.
    2.2.6. Informatiile privind capacitatea de productie a companiei si in special a utilizarii capacitatilor, reduceri de capacitati.
    2.2.7. Descrierea completa a aranjamentelor financiare pentru restructurare, inclusiv:
    - utilizarea capitalului ramas disponibil,
    - vanzarea de active sau filiale pentru a sprijini finantarea restructurarii;
    - angajamente financiare asumate de diferiti actionari si alte parti terte (cum ar fi creditori, banci);
    - valoarea sprijinului public si demonstrarea necesitatii acelei valori;
    2.2.8. Previzionarea contului de profit si pierdere pentru urmatorii 5 ani cu estimarea capitalului recuperat si studiu de sensibilitate bazat pe mai multe scenarii.
    2.2.9. Numele autorului/autorilor planului de restructurare si data la care a fost facut;

    2.3. Descrierea masurilor compensatorii propuse, avand in vedere combaterea efectelor de distorsionare a concurentei la nivel comunitar.

    2.4. Furnizati toate informatiile relevante privind ajutorul de orice tip care a fost acordat firmei care primeste ajutorul de restructurare, daca a fost sau nu in baza unei scheme de ajutor, pana la sfarsitul perioadei de restructurare.

    3. Costuri eligibile

    3.1. Specificati care costuri pot fi avute in vedere pentru calculul valorii ajutorului.

    4. Intensitatea ajutorului de stat

    4.1. Indicati daca ajutorul de stat poate sau nu sa fie cumulat cu alte scheme de ajutor de stat ("cumul de ajutoare") sau alte prevederi privind ajutorul de stat si daca da, ce aranjamente sunt facute pentru a limita o asemenea cumulare sau a asigura ca in caz de cumul, sa nu se depaseasca intensitatea maxima pentru respectiva lucrare.

    5. Compatibilitate

    5.1. Furnizati o justificare rezonabila in sprijinul compatibilitatii ajutorului in conformitate cu principiile Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate.

    6. Alte informatii

    Indicati aici orice alte informatii pe care le considerati a fi relevante pentru analiza masurii(lor) de restructurare avute in vedere, in conformitate cu Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1215 din 17 decembrie 2004.

    ANEXA 13
    la regulament

    Formular continand informatii suplimentare privind ajutorul pentru protectia mediului

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea unui ajutor ce cade sub incidenta Regulamentului privind ajutorul de stat pentru protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

    1. Obiectivul ajutorului de stat

    1.1. Care sunt obiectivele urmarite, pentru protectia mediului? Prezentati o descriere detaliata a fiecarei parti a schemei de ajutor de stat.
    Daca masura in discutie a fost deja aplicata in trecut, care au fost rezultatele obtinute?

    1.2. Daca masura este noua, ce rezultate de mediu se anticipeaza, si pentru ce perioada?

    2. Ajutorul de investitii in vederea adaptarii la noile standarde sau pentru depasirea standardelor existente.

    2.1. Ajutorul de stat pentru adaptarea la noile standarde comunitare.
    2.1.1. Ajutorul de stat va fi acordat pentru atingerea standardelor comunitare deja adoptate la momentul notificarii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt standardele comunitare in chestiune?
    La ce data au fost adoptate in mod formal de catre institutiile comunitare competente?
    Va rugam sa confirmati ca nici un ajutor nu va fi acordat intreprinderilor mari pentru atingerea standardelor comunitare deja adoptate.
     _         _
    |_| da    |_| nu

    2.1.2. Care sunt costurile eligibile?
    ...........................................................................
    Explicati cum se va asigura ca costurile eligibile sunt numai costurile suplimentare necesare in vederea atingerii obiectivelor de mediu si cum orice economie realizata in ultimii 5 ani de viata ai investitiei va fi luata in considerare?
    In ce masura sunt luate in calcul avantajele rezultate dintr-o posibila crestere a capacitatii si din productia suplimentara accesorie?
    2.1.3. Care este intensitatea maxima a ajutorului, exprimata ca valoare bruta din ajutorul planificat?

    2.2. Ajutoarele de stat destinate depasirii standardelor comunitare sau planificate, in cazul in care nu exista standarde comunitare.
    2.2.1. Daca exista standarde comunitare, va rugam sa le descrieti
    ...........................................................................
    Daca nu exista standarde comunitare, exista standarde nationale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa atasati o copie a textelor relevante.
    Va rugam sa confirmati daca intreprinderii i se va acorda ajutor doar pentru a atinge standardele nationale care sunt mai restrictive decat cele comunitare, sau daca acolo unde nu exista standarde comunitare, indeplineste standardele relevante existente la data finala stipulata in masura nationala:
    Va rugam dati exemple de investitii eligibile.
    In cazul standardelor nationale, sunt acestea mai stricte decat cele comunitare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa specificati.

    2.2.2. Care sunt costurile eligibile?
    Va rugam sa explicati in ce mod se va asigura ca aceste costuri eligibile sunt doar costurile suplimentare necesare pentru indeplinirea obiectivelor de mediu, si in ce mod vor fi luate in considerare orice economii facute in termeni de costuri implicate pentru primii 5 ani de viata ai investitiei.
    In ce masura sunt luate in calcul avantajele rezultate dintr-o posibila crestere a capacitatii si din productia suplimentara accesorie?
    2.2.3. Precizati care este intensitatea maxima bruta a masurii planificate?
    Care este intensitatea maxima bruta a masurii planificate?
    Prevede schema de ajutor de stat un bonus pentru intreprinderile situate in regiuni eligibile pentru ajutor de stat regional?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt bonusurile prevazute?
    Prevede schema de ajutor de stat un bonus pentru IMM-uri?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam detaliati.
    Poate fi acest bonus cumulat pentru intreprinderile situate in regiunile asistate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa descrieti modalitatea.

    3. Ajutorul pentru investitii in sectorul energetic

    3.1. Ajutoarele de stat pentru investitii destinate economiilor de energie.

    3.1.1. Care sunt economiile de energie care se asteapta ca rezultat al ajutorului ad-hoc sau al schemei de ajutor?
    Suma preconizata a se obtine din economii este evaluata de un expert independent?
    Dati exemple de investitii eligibile.

    3.1.2. Care sunt economiile de CO2 preconizate ca rezultat al ajutorului de stat ad-hoc sau al schemei de ajutor?

    3.1.3. Care sunt costurile eligibile?
    Explicati in ce mod se va asigura ca aceste costuri eligibile sunt doar cheltuieli suplimentare necesare pentru indeplinirea obiectivelor de mediu, si in ce mod vor fi luate in considerare orice economii facute in termeni de costuri implicate pentru primii 5 ani de viata ai investitiei.
    In ce masura sunt luate in calcul avantajele rezultate dintr-o posibila crestere a capacitatii si din productia suplimentara accesorie?
    Care este intensitatea maxima bruta a masurii planificate?
    Prevede schema de ajutor de stat un bonus pentru intreprinderile situate in regiuni eligibile pentru ajutor de stat regional?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt bonusurile prevazute?
    Prevede schema de ajutor de stat un bonus pentru IMM-uri?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam dati detalii.
    Poate fi acest bonus cumulat cu bonusul acordat intreprinderilor din zonele asistate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt conditiile?

    3.2. Ajutoarele de stat in favoarea productiei combinate de electricitate si caldura.
    3.2.1. Care sunt sursele primare de energie utilizate in procesul de productie?
    3.2.2. Care vor fi beneficiile de mediu rezultate din masura respectiva?
    Daca eficienta conversiei este foarte mare, dati si media comparativa.
    Care va fi eficienta de conversie minima pentru uzinele eligibile producatoare de caldura combinata?
    Daca masura permite scaderea consumului de energie, in ce proportie?
    A fost aceasta prevedere evaluata de un expert independent?
    In ce mod si in ce masura este procesul de productie mai putin daunator pentru mediu?
    3.2.3. Care sunt costurile eligibile?
    Care ar fi costurile de investitii pentru instalarea unei noi entitati de productie de electricitate (sau caldura) pentru aceeasi capacitate, in termenii productiei energiei efective?
    In ce masura vanzarea de caldura (daca instalatia este destinata in primul rand pentru productia de energie) sau vanzarea de electricitate (in cazul opus) este luata in considerare pentru a descreste cele mai mari costuri de investitii?
    In cazul inlocuirii unei instalatii existente, exista vreun avantaj care apare din cauza cresterii de capacitate sau a economiilor la costuri?
    Cum sunt calculate aceste avantaje?
    3.2.4. Care este intensitatea maxima bruta pentru ajutorul planificat?
    Care este intensitatea maxima bruta pentru ajutorul de stat?
    Care este intensitatea maxima bruta standard pentru ajutorul de stat?
    Prevede schema respectiva un bonus pentru intreprinderile aflate in zonele asistate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt bonusurile prevazute? ..................................
    Exista vreun bonus prevazut pentru IMM-uri?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa dati detalii.
    Poate acest bonus sa fie cumulat cu bonusul acordat intreprinderilor din zonele asistate?
    Daca da, in ce conditii?

    3.3. Ajutoare de stat pentru investitii in energie regenerabila.
    3.3.1. Care sunt tipurile de energie in chestiune? Aceste tipuri de energie intra sub incidenta definitiei energiilor regenerabile?
    Daca investitiile sunt destinate furnizarii de energie pentru intreaga regiune, descrieti limitele acestei regiuni si tipurile de energie utilizata inainte in acest scop.
    3.3.2. Care sunt costurile eligibile?
    Care ar fi costurile de investitie pentru instalatia unei unitati de productie, pentru aceeasi capacitate, in termenii productiei energiei efective?
    3.3.3. Care este intensitatea bruta maxima pentru ajutorul de stat planificat?
    Daca ajutorul de stat poate acoperi costurile eligibile totale, de ce este indispensabila o asemenea rata a ajutorului de stat?
    In circumstante similare, cum ar fi comercializata energia produsa, prin ce distribuitori si la ce tarife?
    ...........................................................................
    Prevede schema de ajutor de stat planificata un bonus pentru intreprinderile situate in regiuni eligibile pentru ajutor de stat regional?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care este marimea bonusurilor prevazute?
    ...........................................................................
    Prevede schema de ajutor de stat un bonus pentru IMM-uri?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam dati detalii.
    Poate fi acest bonus cumulat cu bonusul acordat intreprinderilor din regiunile asistate?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, care sunt conditiile?
    Poate fi ajutorul de stat pentru investitii notificat cumulat cu alt ajutor de stat in intelesul art. 2 din lege, sau cu alte forme de finantare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa va angajati sa respectati intensitatea maxima a ajutorului stipulata in Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protectia mediului sau, in cazul in care se acorda un ajutor de stat care serveste altor scopuri dar implica aceleasi costuri eligibile, cel mai favorabil plafon al ajutorului de stat.

    4. Ajutorul de stat in favoarea reabilitarii zonelor industriale poluate

    4.1. Care este locatia in discutie (descrierea zonei) si care este natura poluarii?
    Natura poluarii, marimea si riscul pe care il reprezinta pentru sanatatea umana si pentru mediu au fost analizate de catre un expert independent?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care anume? Atasati o copie a rapoartelor.

    4.2. In cazul unor ajutoare ad-hoc, va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari:
    Proprietatea actuala a zonei este privata sau publica?
    Daca proprietatea actuala a zonei este publica, a fost acest teren achizitionat de catre administratia publica pentru a duce la indeplinire actiuni de reabilitare/remediere?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    A fost identificata persoana responsabila pentru poluarea terenului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca nu, va rugam sa descrieti pe scurt circumstantele exceptarii, care arata ca poluatorul nu trebuie facut raspunzator.
    A fost evaluata valoarea terenului poluat (inainte de reabilitare) de catre un expert independent?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care este valoarea de piata a terenului, inainte de reabilitarea acestuia?
    Care sunt costurile calculate pentru actiunile de reabilitare?
    Care sunt costurile principale, in sensul Instructiunilor privind vanzarea de terenuri si/sau cladiri de catre autoritatile publice?
    A fost evaluata valoarea terenului poluat dupa reabilitare de catre un expert independent?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care este valoarea de piata a terenului reabilitat?
    Administratia publica are intentia de a vinde terenul in termen de trei ani dupa data achizitionarii?
    Ce utilizare va fi data terenului poluat dupa reabilitarea sa?
    Care este scopul ajutorului preconizat?
    Care este intensitatea bruta maxima a ajutorului planificat?

    4.3. In cazul unei scheme de ajutor de stat, va rugam sa explicati:
    Care este scopul ajutorului de stat prevazut?
    Care este intensitatea bruta maxima a ajutorului de stat planificat?
    Au fost acordate scheme de ajutoare de stat similare pentru finantarea reabilitarii altor terenuri poluate? Va rugam sa explicati cate terenuri au fost remediate in cadrul unor scheme similare si care au fost valorile alocate unor asemenea scheme?

    5. Ajutorul de stat in favoarea relocalizarii unei intreprinderi

    5.1. Unde este situata intreprinderea care ar trebui sa beneficieze de ajutor pentru relocare?

    5.2. De ce are loc relocarea?
    Va rugam sa furnizati o descriere amanuntita a circumstantelor de mediu, sociale sau de sanatate publica care au facut necesara relocarea. Este proprietarul intreprinderii raspunzator (in baza legislatiei nationale sau comunitare) de poluarea/problema de mediu?

    5.3. Exista vreo decizie administrativa sau judiciara care sa ordone relocarea intreprinderii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa atasati o copie a deciziei relevante.
    Va rugam sa confirmati ca beneficiarul va indeplini cele mai stricte standarde de mediu aplicabile in noua regiune in care va fi relocat.

    5.4. Ce profit poate obtine intreprinderea de pe urma vanzarii, exproprierii sau inchirierii teritoriilor sau instalatiilor abandonate?

    5.5. Care costuri vor trebui asumate in relatie cu noile instalatii cu capacitate de productie echivalenta cu cele abandonate?
    Va cauza relocarea penalitati pentru terminarea anticipata a contractului privind inchirierea de terenuri sau cladiri?
    Vor fi beneficii de pe urma noilor tehnologii utilizate in urma relocarii?
    Exista unele castiguri contabile de pe urma unei utilizari mai bune a instalatiilor, in urma relocalizarii?
    Care este intensitatea bruta maxima a ajutorului de stat planificat?

    6. Ajutorul pentru IMM-uri pentru servicii de consultanta in domeniul protectiei mediului

    6.1. Care sunt potentialii beneficiari ai ajutorului de stat?

    6.2. Serviciile de consultanta vor fi furnizate de companii externe?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Companiile externe au legaturi financiare cu intreprinderile beneficiare de ajutor de stat?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va rugam sa detaliati natura exacta a serviciilor de consultanta.

    7. Ajutorul de stat de operare pentru promovarea managementului reziduurilor si economisirii de energie

    7.1. Care sunt costurile de productie suplimentare si ce parte este acoperita de ajutor?
    Daca ajutorul este degresiv, va rugam sa enumerati modalitatile?

    7.2. Care este durata prevazuta pentru aplicarea schemei de ajutor de stat notificata?

    7.3. Intrebari specifice in cazul ajutorului de stat pentru promovarea managementului reziduurilor:
    Cum se asigura faptul ca un beneficiar finanteaza serviciile furnizate proportional cu valoarea reziduurilor produse si/sau a costurilor de tratament?
    In cazul unui ajutor pentru managementul reziduurilor industriale, sunt aplicabile regulile comunitare?
    Daca da, va rugam sa descrieti.

    7.4. In lipsa regulilor comunitare, exista reguli nationale?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa descrieti.

    8. Ajutoare de operare sub forma de reduceri sau scutiri de taxe

    8.1. Introducerea unei noi taxe ca rezultat al obligatiilor comunitare
    8.1.1. Statul acorda exceptari care duc la o rata mai mica decat rata comunitara.
    De la ce taxa se acorda reducerea sau scutirea?
    Cum contribuie usurarea taxei la protectia mediului?
    Ce rezultate au fost obtinute sau sunt asteptate a se obtine ca si consecinta directa a taxelor?
    Aceste exceptari au fost autorizate de catre Consiliul Concurentei prin aplicarea regulilor fiscale nationale?
    De ce este necesar sa se aplice rate mai mici decat ratele minime din comunitate?
    Sectoarele care beneficiaza de reduceri de taxe sunt subiect al unei puternice concurente la nivel comunitar sau international?
    Cate intreprinderi pot beneficia de aceasta masura?
    Sunt aceste intreprinderi subiecte ale altor sarcini privind protectia mediului?
    8.1.2. Statul acorda reduceri de taxe mai mici decat rata minima comunitara.
    De la ce taxa se face reducerea sau scutirea?
    Cum contribuie reducerea taxei la protectia mediului?
    Ce rezultate au fost obtinute sau se asteapta a se obtine ca si consecinta directa a taxelor?
    Sunt derogarile conditionate de incheierea de acorduri intre firmele beneficiare si Stat pentru a imbunatati protectia mediului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care este natura acestor acorduri?
    Sunt aceste acorduri deschise tuturor sectoarelor economiei care pot beneficia de masura fiscala?
    Daca inscrierea la un acord este voluntara si nu o conditie pentru primirea beneficiilor fiscale, care este rata (previzionata) accesului la acorduri printre beneficiarii masurilor fiscale?
    Cine asigura monitorizarea unui acord incheiat intre firme?
    Ce sanctiuni sunt prevazute in cazul nerespectarii obligatiilor asumate in acorduri?
    Atasati o copie a unui astfel de acord sau descrieti in detaliu continutul acestuia.
    In absenta unui astfel de acord intre firme si stat, care va fi rata efectiva platita de catre firma, dupa aplicarea unei reduceri si care va fi diferenta dintre cuantumul total si rata minima comunitara?
    Este aceasta impunere specifica pentru Romania sau exista in toate Statele Membre?
    Ce crestere de impuneri se datoreaza schimbarii conditiilor economice?
    Care este durata de aplicare a proiectului de schema de ajutor de stat notificat?
    8.1.3. Derogari de la aplicarea introducerii unei noi taxe, impuse in absenta unei obligatii comunitare
    Sunt derogarile conditionate de caracterul voluntar sau obligatoriu al incheierii acordurilor intre firme si furnizor care au ca scop cresterea protectiei mediului?
    Care este natura acestor acorduri?
    Se adreseaza aceste acorduri tuturor sectoarelor din economie care pot beneficia de aceasta masura?
    Daca incheierea unui acord este voluntara si nu este o conditie impusa pentru a beneficia de aceste avantaje, care este taxa perceputa pentru a lua parte la aceste acorduri alaturi de ceilalti beneficiari?
    Cine asigura respectarea angajamentelor introduse de catre firme?
    Care sunt sanctiunile pentru nerespectarea angajamentelor asumate in cadrul acordurilor?
    Atasati o copie a proiectelor de acord daca este posibil sau descrieti continutul acestora.
    Daca exista reguli la nivel national cu acelasi efect ca si acordurile mentionate mai sus, atasati o copie a acestor reguli nationale.
    In absenta acordurilor dintre firme si furnizor, care taxa va fi efectiv platita de catre firme dupa aplicarea reducerii si care va fi diferenta fata de rata nationala normala?
    Furnizati cifre pe baza carora Consiliul Concurentei va evalua procentul din taxa platit efectiv.
    Ce perioada se prevede pentru aplicarea schemei de ajutor notificate?
    8.1.4. Derogari aplicabile taxelor existente
    Care este efectul asupra mediului a aplicarii taxelor vizate de masura?
    Cand a fost introdusa taxa?
    Care sunt beneficiarii?
    Decizia de a acorda o reducere a taxei pentru beneficiarii vizati de aceasta notificare a fost luata tinand cont de o crestere semnificativa a taxei?
    Daca da, aratati evolutia in timp a taxei relevante in termeni absoluti.
    Au devenit aceste derogari necesare ca urmare a unei schimbari semnificative a conditiilor economice?
    Descrieti aceasta schimbare.
    Este aceasta schimbare specifica unui singur furnizor sau este specifica tuturor furnizorilor?
    Care crestere a taxelor percepute se datoreaza schimbarii conditiilor economice?
    Care este perioada de aplicare a schemei de ajutor notificate?
    8.1.5. Scutiri de taxe necesare pentru modernizarea productiei de energie pentru a se obtine o mai mare eficienta energetica.
    Ce surse de energie traditionala vor fi utilizate pentru productia de energie?
    Care va fi diferenta intre eficienta energetica in comparatie cu metodele traditionale de productie?
    Ce costuri aditionale vor fi cauzate de productia previzionata?

    9. Ajutor de operare in favoarea energiilor regenerabile

    9.1. Care sunt categoriile de energie in cauza?
    Sunt aceste tipuri de energie conforme cu definitia energiilor regenerabile?

    9.2. Ajutoarele pentru compensarea diferentei dintre costurile de productie pentru energiile regenerabile si preturile de piata pentru aceste tipuri de energie.
    Sunt acestea noi fabrici?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care sunt costurile medii de productie si diferenta pana la pretul de piata mediu pentru fiecare sursa de energie regenerabila?
    Va rugam sa descrieti mecanismul de sprijin exact si in special metoda pentru calculul valorii ajutorului.
    Care este durata prevazuta pentru amortizarea centralei?
    Va rugam sa aratati ca valoarea neta prezenta a ajutorului de stat nu va depasi valoarea neta prezenta a costurilor totale de investitii pentru centralele de electricitate care beneficiaza de ajutor de stat.
    Daca ajutorul de stat este prevazut pentru mai multi ani, care sunt modalitatile pentru revizuirea costurilor de productie si a preturilor de piata?
    Sunt centralele de producere a surselor de energie regenerabila eligibile si pentru ajutoare de investitii?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, in ce masura?
    Cum va fi luat in calcul ajutorul de stat pentru investitii la determinarea necesitatii unui ajutor de operare?
    Include ajutorul de stat si elemente de reinvestire a capitalului?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, in ce masura? Va rugam sa explicati de ce este considerat necesar. Pentru sectorul biomasei, poate sa depaseasca ajutorul pentru acoperirea investitiilor?

    9.3. Ajutoare sub forma de mecanisme ale pietei.
    Sunt acestea noi fabrici?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Care sunt costurile medii pentru producerea energiei regenerabile in chestiune si diferenta pana la pretul mediu al pietei pentru energie?
    Cum vor functiona mecanismele?
    Cum se asigura ca mecanismele nu descurajeaza producatorii de energie regenerabila de a deveni mai competitivi?
    Cum ia in calcul acest mecanism importurile si exporturile de electricitate?
    In cazul certificatelor verzi (de mediu) statul va interveni direct sau indirect in fixarea preturilor?
    Poate statul, daca doreste, sa aduca pe piata noi certificate sau sa le cumpere?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Va include sistemul o obligatie platibila in caz de neindeplinire a obligatiilor?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, cum vor fi colectati, administrati si utilizati acesti bani?
    Cum se va asigura controlul pentru a se evita o supracompensare a firmelor participante?

    9.4. Ajutorul de operare in vederea evitarii costurilor externe
    Reprezinta acestea, noi fabrici?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    In ce fel si de catre cine sunt calculate costurile externe evitate? Va rugam sa inaintati o analiza comparativa, rezonabila si calificata, a costurilor, impreuna cu o evaluare a costurilor externe cauzate de producatorii concurenti de energie.
    Care este valoarea maxima de ajutor/Kwh?
    Cum se asigura controlul faptului ca sumele de ajutor care depasesc valoarea rezultata de la optiunea 1 sunt de fapt reinvestite in acest sector sau in energii regenerabile?

    10. Ajutorul de operare pentru producerea combinata de caldura si electricitate

    10.1. Ce sursa de energie primara va fi utilizata in procesul de productie?
    Care este beneficiul masurii planificate adus mediului inconjurator?
    Daca eficienta de conversie este foarte ridicata, care este media comparativa?
    Care va fi eficienta de conversie minima pentru centralele producatoare de caldura combinata, eligibile?
    In ce proportie, daca exista acest efect, permite masura reducerea consumului de energie?
    A fost evaluata masura de catre un expert independent?
    In ce mod si in ce masura, procesul de productie afecteaza intr-o masura mai redusa mediul inconjurator?
    Care sunt modalitatile ajutorului de stat planificat?
    Care sunt costurile medii de productie si preturile medii de piata ale energiei produse?
    Care sunt preturile medii de piata ale unei unitati de energie traditionale?
    In cazul utilizarii industriale a productiei combinate de energie si caldura, care sunt beneficiile posibile de pe urma producerii de caldura?
    Daca ajutorul este prevazut pentru mai multi ani, care sunt conditiile pentru ajustarea costurilor de productie si a preturilor de piata?

    11. Alte informatii

    Va rugam sa indicati aici orice alte informatii pe care le considerati relevante pentru evaluarea masurii(lor) avute in vedere, in baza Regulamentului privind ajutorul de stat pentru protectia mediului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 14
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru capitalul de risc

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie utilizat pentru notificarea oricarei scheme de ajutor de stat acoperita de Instructiunile privind ajutorul de stat si capitalul de risc. Va rugam sa specificati, daca schema este acoperita de un alt regulament sau instructiuni, formularul de notificare corespondent din regulamentul sau instructiunile relevante folosite.

    1. Beneficiarul ajutorului de stat

    Cine este/sunt beneficiarul/beneficiarii schemei (va rugam sa bifati una sau mai multe casute, dupa caz):
     _
    |_| investitori care infiinteaza un fond sau aduc capital intr-o companie sau mai multe. Va rugam sa specificati criteriile de selectie:
     _
    |_| fond de investitii sau alte mijloace intermediare. Va rugam sa specificati criteriile de selectie:
     _
    |_| intreprinderile in care s-a investit. Va rugam sa specificati criteriile de selectie:

    2. Forma ajutorului

    Schema prevede urmatoarele masuri si/sau instrumente (va rugam sa bifati una sau mai multe casute, dupa caz):
     _
    |_| constituirea unui fond de investitii (i.e. fond de capital de risc) in care autoritatile publice sunt partenere, investitori sau participanti. Va rugam specificati:
     _
    |_| garantiile la un fond de investitii (fond de capital de risc care sa acopere o parte a costurilor sale de administrare si management). Va rugam sa specificati.
     _
    |_| garantii pentru investitorii de capital de risc sau pentru fondurile de capital de risc impotriva unui procent din pierderile de investitii, garantii in legatura cu imprumuturi pentru investitori sau fonduri pentru investitii in capitalul de risc. Va rugam sa specificati.
     _
    |_| alte instrumente financiare in favoarea investitorilor in capitalul de risc sau fondurilor de capital de risc pentru a furniza capital suplimentar pentru investitii. Va rugam sa specificati.
     _
    |_| stimulente fiscale pentru investitori pentru investitii de capital de risc. Va rugam sa specificati.

    Combinarea masurilor si/sau instrumentelor de mai sus nu duce la furnizarea de capital pentru o/mai multe intreprinderi in care s-a investit doar sub forma de imprumuturi (inclusiv imprumuturi subordonate si imprumuturi sub forma de capital) sau alte instrumente care furnizeaza investitorului/imprumutatorului o rata fixa de recuperare. Va rugam sa specificati.

    3. Existenta unei caderi a pietei

    3.1. Transa maxima de finantare pentru intreprinderea finantata in baza schemei de ajutor de stat nu depaseste:
    - echivalentul in lei a sumei de 1 milion EURO asa cum este intreg teritoriul Romaniei, conform Hartei regionale aprobata)

    3.2. Daca transa maxima de finantare pentru intreprinderea finantata in baza schemei de ajutor de stat depaseste pragul de mai sus, schema trebuie justificata de prezenta unei "caderi/brese a pietei" in zonele relevante de investitii. Va rugam sa specificati aducand in sprijinul hotararii dovezi.

    4. Principalele caracteristici ale ajutorului

    4.1. Fondurile de stat sunt limitate exclusiv sau in marea majoritate pentru efectuarea de investitii de capital in:
     _
    |_| Intreprinderi localizate in zone asistate;
     _
    |_| Intreprinderi micro sau mici;
     _
    |_| Intreprinderi de marime medie la inceperea activitatii sau alte stadii de inceput, sau localizate in zonele asistate;
     _
    |_| Pentru intreprinderi medii dupa stadiul de inceput, sau care nu sunt localizate in zone asistate, in cazul in care este o limita pentru fiecare intreprindere privind finantarea totala in baza masurii. Va rugam sa specificati daca este necesar.

    4.2. Schema este axata pe esecul pietei de capital de risc si prevede furnizarea finantarii intreprinderii in principal sub forma de participari cu capital. Va rugam sa specificati daca este necesar.

    4.3. Deciziile de a investi sunt conduse de dorinta de a obtine profit si exista o legatura intre performanta investitiilor si cei responsabili pentru luarea deciziei de investire, demonstrata de urmatoarele:
     _
    |_| tot capitalul investit in intreprinderile tinta este furnizat de investitori din economia de piata
    sau
     _
    |_| exista o implicare semnificativa a investitorilor din economia de piata in intreprinderile tinta. Va rugam sa specificati.

    4.3.1. In cazul fondurilor de investitii caracterul de a avea profitul ca finalitate a investitiei este demonstrat de urmatoarele (va rugam sa bifati una sau mai multe casute dupa caz):
     _
    |_| Cel putin 50% din capitalul fondurilor este furnizat de investitorii privati;
     _
    |_| Cel putin 30% din capitalul fondurilor este furnizat de investitorii privati in cazul masurilor care opereaza in regiunile asistate;
     _
    |_| Alti factori justificand un nivel diferit al capitalului privat. Va rugam sa detaliati.
     _
    |_| Exista un acord intre managerul fondurilor profesionale si participantii la finantare, cu conditia ca remuneratia managerului sa fie in legatura cu performanta finantarii si ca se indica clar obiectivele finantarii si momentul investitiilor;
     _
    |_| Investitorii privati sunt reprezentati in luarea deciziilor;
     _
    |_| Se aplica cea mai buna practica si supravegherea regulata a managementului fondului.
     _
    |_| distorsionarea Concurentei intre investitori si fondurile de investitii este minimizata, asa cum se demonstreaza prin:
    - o strigare pentru o licitatie care include orice termeni preferentiali acordati investitorilor privati;
    - in cazul unui fond de investitii, se lanseaza o invitatie publica catre investitori;
    - in cazul unei scheme (de exemplu o schema de garantare) va ramane deschisa tuturor noilor intrati.
     _
    |_| fiecare investitie va fi bazata pe existenta unui plan de afaceri detaliat care sa stabileasca viabilitatea fiecarui proiect.
     _
    |_| in baza schemei se furnizeaza un "mecanism de iesire". Va rugam sa detaliati.
     _
    |_| este posibil sa se recicleze fondurile in cadrul unei scheme prevazute?
     _
    |_| axarea pe sector. Intreprinderile tinta sunt active doar in anumite sectoare ale economiei. Va rugam sa specificati sectorul si sa subliniati logica comerciala ca si pe cea a politicii publice.

    5. Cumulul ajutorului de stat

     _
    |_| 5.1. Daca schema prevede ajutoare pentru intreprinderile in care se investeste, exista deja beneficiari de ajutoare in baza altui cadru normativ inclusiv in baza altor scheme autorizate? Va rugam sa detaliati.
     _
    |_| 5.2. Daca participarea cu capital prevazuta in schemele de capital de risc pentru intreprinderi este folosita pentru a finanta investitiile initiale, costurile de cercetare-dezvoltare sau alte costuri eligibile in baza altor cadre de lucru, este respectat pragul pentru ajutorul de stat, luand in calcul si elementele de ajutor de stat al schemei de capital de risc? Va rugam sa detaliati.

    6. Alte informatii

    Va rugam sa indicati aici orice alte informatii pe care le considerati relevante la evaluarea masurii(lor) avute in vedere in conformitate cu Instructiunile privind ajutorul de stat si capitalul de risc, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 15
    la regulament

    Formular pentru informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru restructurarea firmelor in dificultate din sectorul aerian

    Acest formular de informatii suplimentare trebuie folosit pentru notificarea unui ajutor individual de restructurare pentru liniile aeriene, subiect al Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate si al Instructiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat in domeniul transportului aerian*1)
------------
    *1) Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 176/24.10.2003, publicat in Monitorul Oficial nr. 806/17.11.2003

    Eligibilitate
    1.1. Este firma o companie cu raspundere limitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capitalul social, si mai mult de un sfert din acesta a fost pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.2. Este firma o companie cu raspundere nelimitata, care a ramas fara mai mult de jumatate din capital, asa cum apare in contabilitatea companiei, si mai mult de un sfert din acesta pierdut in ultimele 12 luni?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    1.3. Indeplineste intreprinderea criteriile legislatiei nationale pentru a fi subiect al procedurilor de insolvabilitate colectiva?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da la oricare din intrebarile de mai sus, va rugam sa atasati documentele relevante (ultimul cont de pierdere/profit cu bilantul contabil, sau decizia tribunalului/curtii pentru deschiderea unei investigatii privind compania, in baza legislatiei nationale).
    Daca ati raspuns nu la toate intrebarile de mai sus, va rugam sa inaintati probe care sa dovedeasca ca firma se afla in dificultate, pentru a fi eligibila pentru ajutor de salvare.

    1.4. Cand a fost firma creata? ............................................

    1.5. De cand a inceput firma sa opereze? ..................................
    Apartine firma unui grup mai mare?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca ati raspuns da, va rugam sa furnizati toate detaliile tinand de grup (planul de organizare, aratand legaturile dintre membrii grupului cu detalii privind capitalul si drepturile de vot) si atasati dovezi conform carora dificultatile firmei ii apartin si nu sunt rezultatul unei alocari arbitrare a costurilor in cadrul grupului si ca aceste dificultati sunt prea mari pentru a putea fi rezolvate de catre grup.
    A mai primit firma (sau grupul din care face parte) vreun ajutor de restructurare in trecut?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa furnizati detalii (data, valoarea, referire la decizii anterioare ale Consiliului Concurentei daca sunt aplicabile etc.)

    Planul de restructurare
    Furnizati o copie a studiului de piata/piete inaintat de firma in dificultate, cu numele organizatiei care l-a efectuat. Acesta trebuie sa cuprinda in special:
    2.1.1. O definire precisa a produsului si a pietei/pietelor geografice.
    2.1.2. Numele principalilor concurenti ai companiei cu cota lor de piata la nivel mondial, comunitar sau national, dupa cum este cazul.
    Evolutia cotei de piata a companiei in ultimii ani.
    O evaluare a capacitatii si cererii totale de productie la nivel comunitar, concluzionand daca exista sau nu un exces de capacitate pe piata.
    Previziuni la nivel national privind tendinta cererii, capacitatii agregate si preturilor pe piata pentru urmatorii 5 ani.

    2.2. Atasati planul de restructurare. Avand in vedere ca acesta trebuie sa faca parte dintr-un program de restructurare complet, cel putin urmatoarele informatii ar trebui incluse:
    Prezentarea diferitelor previzionari ale pietei rezultate in urma analizei tendintelor pietei.
    Analiza motivelor pentru care firma a intrat in dificultate.
    Prezentarea viitoarei strategii propuse pentru firma si modul in care aceasta va duce la viabilitatea firmei.
    Descrierea completa si privirea de ansamblu a diferitelor masuri de restructurare planificate si a costurilor lor.
    Graficul de implementare a diferitelor masuri si termenul limita pentru implementarea planului de restructurare in totalitate.
    Informatiile privind capacitatea de productie a companiei si in special a utilizarii capacitatilor, reduceri de capacitati.
    Descrierea completa a aranjamentelor financiare pentru restructurare, inclusiv:
    - utilizarea capitalului ramas disponibil;
    - vanzarea de active sau filiale pentru a sprijini finantarea restructurarii;
    - angajamente financiare asumate de diferiti actionari si alte parti terte (cum ar fi creditori, banci);
    - valoarea sprijinului public si demonstrarea necesitatii acelei valori;
    Previzionarea contului de profit si pierdere pentru urmatorii 5 ani cu estimarea capitalului recuperat si studiu de sensibilitate bazat pe mai multe scenarii.
    Angajamentul autoritatilor romane de a nu acorda un alt ajutor firmei.
    2.2.1. Angajamentul autoritatilor romane de a nu interveni in managementul companiei in alt mod decat potrivit drepturilor de proprietate si de a permite companiei sa fie condusa in conformitate cu principiile comerciale.
    2.2.2. Angajamentul autoritatilor romane de a limita ajutorul la scopul programului de restructurare si de a impiedica firma sa achizitioneze actiuni ale altor carausi aerieni in timpul perioadei de restructurare.
    Numele autorului/autorilor planului de restructurare si data la care a fost facut;
    Descrierea masurilor compensatorii propuse, avand in vedere combaterea efectelor de distorsionare a concurentei la nivel comunitar si in special impactul pe care reducerile de capacitate si de oferta incluse in planul de restructurare al firmei il vor avea asupra competitorilor sai.
    Furnizati toate informatiile relevante privind ajutorul de orice tip care a fost acordat firmei care primeste ajutorul de restructurare, daca a fost sau nu in baza unei scheme de ajutor, pana la sfarsitul perioadei de restructurare.
    Furnizati toate informatiile relevante pentru a descrie modalitatile de asigurare a transparentei si programarea controlului masurilor notificate.

    ANEXA 16
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul de stat pentru infrastructura de transport

    Aceste informatii trebuie sa apara in orice notificare a unui ajutor individual sau a unei scheme de ajutor acordata pentru infrastructura de transport. De asemenea ar trebui sa fie folosita in cazul unei scheme sau ajutor individual care este notificat Consiliului Concurentei pe motive de incertitudine legislative.

    1. Tipul de infrastructura

    Specificati tipul de infrastructura eligibil in cadrul masurii
    Este infrastructura in discutie deschisa si accesibila tuturor utilizatorilor potentiali in termeni nediscriminatorii sau este destinata unuia sau mai multor agenti economici anume?
    Este infrastructura parte a domeniului public si administrata ca atare, sau este administrata/manageriata de catre o entitate distincta de administratia publica?

    1.1. Va rugam sa specificati conditiile in baza carora va fi administrata infrastructura.
    Este legata schema sau ajutorul individual de o noua infrastructura sau cu extinderea/innoirea infrastructurii existente?

    2. Costuri eligibile si intensitatea ajutorului

    Este legata schema sau ajutorul individual cu:
    Costuri de investitie
    Costuri de operare
     _
    |_| Altele (va rugam sa specificati)

    Care sunt costurile totale pentru proiectul in discutie si in ce masura va contribui beneficiarul la aceste costuri.
    In ce maniera a fost stabilita valoarea ajutorului, asa cum este procedura de licitatie, studii de piata, si altele asemenea?

    2.1. Va rugam sa justificati necesitatea contributiilor publice si sa explicati cum a fost asigurat faptul ca participarea din fonduri publice este mentinuta la minimum necesar.

    Beneficiar
    Prin ce mijloace a fost ales beneficiarul?
    Va opera beneficiarul si in infrastructura?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca nu, va rugam sa explicati cum a fost selectat operatorul.

    ANEXA 17
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare asupra ajutorului pentru transportul maritim

    Aceste informatii trebuie sa apara in orice notificare a unei scheme de ajutor acordata in baza Instructiunilor Comunitatii asupra Ajutorului de Stat pentru Transport Maritim OJ C 205 din 05.07.1997

    1. Tipul schemei
    Schema contine sau include:
    a) taxa pe tonaj
    b) reducerea contributiilor sociale
    c) reducerea taxelor pe venit aplicabile navigatorilor
    d) reducerea taxelor locale
    e) reducerea taxelor de inregistrare
    f) ajutor pentru instruire
    g) ajutor pentru transferarea camioanelor de pe caile terestre pe caile maritime
    h) un contract de servicii publice sau procedura de acordare a acestuia
    i) ajutor cu caracter social
    j) altele; descrieti:

    2. Eligibilitate
    Pentru literele a), b), c), d), e), f), g).
    2.1. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru companii?
    2.2. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru vase, exista in special o taxa pentru pavilion (steag)?
    2.3. Unde este cazul, care sunt criteriile de eligibilitate pentru biletele de calatorie pe mare
    2.4. Descrieti activitatile eligibile. In special, se refera la:
    activitati de remorcare
    activitati de dragare
    2.5. Care sunt masurile de evitare a amestecului in activitatile ulterioare ale aceleiasi companii?
    2.6. Pentru cei care au ales varianta h): Care sunt obligatiile serviciilor publice, metoda de calcul a compensatiilor, diferitele oferte propuse de ofertanti si motivul alegerii respectivei companii?
    2.7. Pentru cei care au ales varianta i): Care sunt caile in discutie, categoriile de utilizatori in cauza si conditiile in care se acorda ajutorul individual

    3. Intensitatea ajutorului
    Pentru a):
    3.1. Care este rata in functie de care se calculeaza taxele pe venit pentru 100 tone net?
    Pana la 1000 tone net
    Intre 1001 si 10.000 tone net
    Mai mult de 10.001 tone net
    3.2. Ar trebui companiile sa tina registre separate atunci cand au atat activitati eligibile cat si activitati neeligibile?
    3.3. Cum ar trebui tratate firmele dintr-o companie si tranzactiile dintre acestea?
    Pentru b), c), d) si e):
    3.4. Care este intensitatea ajutorului, in procente din contributiile sociale/fiscale sau din taxele si costurile pe care le platesc in mod normal navigatorii sau armatorii?
    3.5. Sau pana la ce nivel, in suma absoluta, au fost stabilite aceste contributii, taxe si costuri?
    3.6. Pentru cei care au ales varianta f): Care este intensitatea ajutorului in ceea ce priveste instruirea sau salariul celui care face instruirea?
    3.7. Pentru cei care au ales varianta g): Care este valoarea ajutorului pentru tona/kilometru transferata?
    3.8. Pentru cei care au ales varianta i): Care este valoarea ajutorului pentru ajutorul individual?

    ANEXA 18
    la regulament

    Formular de informatii suplimentare privind ajutorul pentru transportul mixt

    Aceste informatii trebuie sa apara in orice notificare a unui ajutor individual sau schema de ajutor in domeniul transportului mixt. Trebuie, de asemenea, sa apara in cazul schemelor sau ajutoarelor individuale, care sunt trimise Comisiei pentru certificarea legalitatii.

    1. Tipul schemei sau masurii:
    Ajutorul individual sau schema se refera la:
    Achizitionarea echipamentului necesar pentru transportul mixt?
    Da    Nu
    Daca Da, va rugam prezentati o scurta descriere a bunurilor eligibile:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Constructia infrastructurii necesara transportului mixt
    Da    Nu
    Daca Da, va rugam prezentati o scurta descriere a masurilor:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Acordarea de fonduri nerambursabile pentru reducerea costurilor de acces la serviciile de transport mixte:
    Da    Nu
    Daca Da, va rugam furnizati un studiu care sa justifice o asemenea masura
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Altele:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    2. Costurile eligibile
    Sunt containerele maritime (ISO1) eligibile pentru a fi cuprinse in o schema de ajutor?
    Da    Nu
    Sunt vagoanele si locomotivele eligibile conform schemei?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam specificati beneficiarii:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Elementele eligibile vor fi utilizate exclusiv pentru operatiuni de transport mixt?
     _         _
    |_| da    |_| nu
    ...........................................................................

    Alte costuri eligibile conform ajutorului individual sau schemei:
    ...........................................................................

    3. Intensitatea ajutorului
    Este intensitatea ajutorului pentru echipament necesar transportului mixt mai mare de 30% din costurile eligibile?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Este intensitatea ajutorului pentru infrastructura necesara transportului mixt mai mare de 50% din costurile eligibile?
     _         _
    |_| da    |_| nu

    Daca da, va rugam sa ne furnizati documente pentru a justifica aceasta situatie:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Pentru subventiile acordate in vederea reducerii costurilor de acces la serviciile de transport mixt, va rugam sa ne furnizati un studiu care sa justifice intensitatea planificata a ajutorului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 528/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 528 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu