Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2328 din 13.06.2018

privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 495 din 15 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun,în baza prevederilor Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, în special art. 16,ţinând cont de prevederile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/576 a Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Obiect Prezentul ordin stabileşte standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat pachetelor unitare de produse din tutun introduse pe piaţă. Articolul 2Definiţii În sensul prezentului ordin se aplică următoarele definiţii: a)element de autentificare înseamnă o componentă a elementului de securitate; b)deschis înseamnă direct perceptibil prin unul sau mai multe simţuri umane, fără a recurge la dispozitive externe. Categoria soluţiilor de autentificare „deschise" menţionată în ISO 12931:2012 este considerată corespunzătoare acestei definiţii; c)semiînchis înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simţurile umane, dar este detectabil de către aceste simţuri cu ajutorul unor dispozitive externe, precum o lampă cu raze UV sau un stilou ori marker special, fără a fi nevoie de cunoştinţe sau de formare de specialitate. Categoria soluţiilor de autentificare „închise" autentificate cu instrumente disponibile în comerţ menţionată în ISO 12931:2012 este considerată corespunzătoare acestei definiţii; d)închis înseamnă care nu este direct perceptibil pentru simţurile umane şi este detectabil doar prin utilizarea unor instrumente concepute special sau a unor echipamente profesionale de laborator. Categoriile de soluţii de autentificare „închise" care necesită instrumente concepute special şi analiză criminalistică menţionate în ISO 12931: 2012 sunt considerate corespunzătoare acestei definiţii. Articolul 3Elementul de securitate
(1) Elementul de securitate este conţinut de timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi este produs de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. Acesta se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns ori întrerupt, inclusiv prin intermediul marcajelor de preţ sau al altor elemente impuse prin legislaţie.
(2) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. vor îndeplini toate funcţiile şi standardele tehnice prevăzute pentru elementul de securitate în prezentul ordin.
(3) Tipurile de elemente de autentificare conţinute de timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. se stabilesc de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. şi se comunică Direcţiei Generale a Vămilor.
(4) Elementul de securitate este format din cel puţin cinci elemente de autentificare, dintre care cel puţin:a)unul este deschis; b)unul este semiînchis; c)unul este închis.
Articolul 4Aplicarea elementului de securitate pe pachete unitare
(1) Aplicarea elementului de securitate pe pachetele unitare de produse din tutun se efectuează prin fixare.
(2) Elementul de securitate se aplică pe pachetele unitare de produse din tutun în aşa fel încât:a)să permită identificarea şi verificarea autenticităţii unui pachet unitar de produs din tutun pe întreaga perioadă în care produsul din tutun se află pe piaţă; şi b)să fie protejate împotriva înlocuirii, reutilizării sau modificării în orice mod.
Articolul 5Integritatea elementului de securitate
(1) Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. poate decide, în orice moment, să pună în aplicare sau să retragă programe de rotaţie a elementelor de autentificare.
(2) În situaţia în care organele cu atribuţii de control au suspiciuni că integritatea oricărei componente a unui element de securitate utilizat în mod curent pe piaţa sa ar putea fi compromisă, acestea informează Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A.
(3) Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., prin Laboratorul de expertiză şi cercetare aflat în subordinea sa, expertizează autenticitatea componentelor elementului de securitate şi decide, după caz, înlocuirea sau modificarea respectivei componente a elementului de securitate.
Articolul 6Verificarea autenticităţii produselor din tutun
(1) Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., prin Laboratorul de expertiză şi cercetare aflat în subordinea sa, se asigură că dispune de mijloacele necesare pentru a analiza fiecare combinaţie de elemente de autentificare a căror utilizare o permit în dezvoltarea elementului de securitate, în conformitate cu art. 3 din prezentul ordin, pentru a putea stabili dacă elementul de securitate aplicat pe pachetul unitar de produs din tutun este sau nu autentic. Analiza trebuie să fie efectuată în conformitate cu criterii de performanţă şi o metodologie de evaluare recunoscute la nivel internaţional, precum cele stabilite în ISO/IEC 17025:2017.
(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor, solicită producătorilor şi importatorilor de produse din tutun situaţi pe teritoriul lor să furnizeze, pe baza unei cereri scrise, eşantioane de produse din tutun aflate la momentul respectiv pe piaţă. Eşantioanele se furnizează în format de pachet unitar şi includ elementul de securitate aplicat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor, la cerere, pune la dispoziţia Comisiei Europene eşantioanele de produse din tutun primite.
(3) România şi statele membre, la cerere, îşi acordă reciproc asistenţă în verificarea autenticităţii unui produs din tutun destinat pieţei naţionale a altui stat membru, inclusiv prin partajarea oricăror eşantioane obţinute în temeiul alin. (2).
Articolul 7Dispoziţii tranzitorii
(1) Ţigaretele şi tutunul de rulat care au fost produse în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2019 şi care nu poartă un element de securitate în conformitate cu prezentul ordin pot rămâne în liberă circulaţie până la 20 mai 2020.
(2) Produsele din tutun altele decât ţigaretele şi tutunul de rulat care au fost produse în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2024 şi care nu poartă un element de securitate în conformitate cu prezentul ordin pot rămâne în liberă circulaţie până la 20 mai 2026.
Articolul 8Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 20 mai 2019. Articolul 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2328/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2328 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2328/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu