E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.201 din 04.11.2016

privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 906 din 20 noiembrie 2016SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Obiectul de reglementare(1) Prezenta lege stabileşte măsurile aplicabile pentru:a)fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe prin reglementarea utilizării ingredientelor, emisiilor produselor din tutun şi obligaţiilor de raportare aferente, nivelurilor maxime aferente emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon pentru ţigarete; b)etichetarea şi ambalarea, inclusiv avertismentele de sănătate care trebuie să figureze pe pachetele unitare ale produselor din tutun şi pe orice ambalaj exterior, trasabilitatea şi elementele de securitate care se aplică produselor din tutun; c)interdicţia introducerii pe piaţă a tutunului pentru uz oral; d)vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun; e)notificarea produselor noi din tutun; f)introducerea pe piaţă şi etichetarea anumitor produse care sunt similare produselor din tutun, şi anume ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere şi produsele din plante pentru fumat. (2) Scopul prezentei legi este asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice, în special a tinerilor, faţă de efectele dăunătoare ale consumului de tutun şi de produse conexe, în condiţiile asigurării liberei circulaţii a produselor din tutun şi a produselor conexe şi a respectării prevederilor Convenţiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 332/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.088 din 2 decembrie 2005. Articolul 2Definiţii În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)tutun - frunze şi alte părţi naturale, prelucrate sau neprelucrate, ale plantelor de tutun, inclusiv tutun expandat şi reconstituit; b)tutun de pipă - tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie şi destinat exclusiv pentru a fi utilizat într-o pipă; c)tutun de rulat - tutun care poate fi utilizat pentru confecţionarea ţigaretelor de către consumatori; d)produse din tutun - produse care pot fi consumate şi care constau, chiar şi parţial, în tutun, indiferent dacă acesta este sau nu modificat genetic; e)produs din tutun care nu arde - un produs din tutun care nu implică un proces de combustie, inclusiv tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal şi tutunul pentru uz oral; f)tutun pentru mestecat - un produs din tutun care nu arde, destinat exclusiv pentru a fi mestecat; g)tutun pentru uz nazal - un produs din tutun care nu arde şi care poate fi consumat pe cale nazală; h)tutun pentru uz oral - toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excepţia celor destinate a fi inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau parţial din tutun, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective, în special cele prezentate ca săculeţe porţionate sau săculeţe poroase; i)produse din tutun pentru fumat - produse din tutun, altele decât produsele din tutun care nu ard; j)ţigaretă - un rulou de tutun învelit în hârtie care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie, astfel cum este definit la art. 354 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; k)ţigară (trabuc) sau ţigară de foi - un rulou din tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie, astfel cum este definit la art. 354 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; l)cigarillos - un trabuc de dimensiuni mici şi cu o greutate maximă de 3 grame fiecare; m)tutun pentru narghilea - un produs din tutun care poate fi consumat prin intermediul unei narghilele. În sensul prezentei legi, tutunul pentru narghilea se consideră a fi un produs din tutun pentru fumat. Dacă un produs din tutun poate fi utilizat atât pentru narghilea, cât şi pentru rulat, acesta se consideră că este tutun pentru rulat; n)nou produs din tutun - un produs din tutun care este introdus pe piaţa Uniunii Europene după data de 19 mai 2014 şi care nu se încadrează în niciuna dintre următoarele categorii: ţigarete, tutun de rulat, tutun de pipă, tutun pentru narghilea, ţigară (trabuc), ţigări de foi, cigarillos, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal sau tutun pentru uz oral; o)produs din plante pentru fumat - un produs pe bază de plante, ierburi sau fructe, care nu conţine tutun şi care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie; p)flacon de reumplere a ţigaretei electronice - un recipient cu un lichid care conţine nicotină şi care poate fi folosit pentru reumplerea acesteia; q)ingredient - tutun, un aditiv, precum şi orice substanţă sau element prezent într-un produs din tutun sau produs conex finit, inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, capsulele şi adezivii; r)nicotină - alcaloizi nicotinici; s)gudron - condensatul anhidru brut de fum, care nu conţine nicotină; ş)emisii - substanţe care sunt eliberate atunci când un produs din tutun sau un produs conex este utilizat potrivit destinaţiei sale, cum ar fi substanţele care se găsesc în fum sau substanţele eliberate în timpul procesului de utilizare a produselor din tutun care nu ard; t)nivel maxim sau nivel maxim al emisiilor - conţinutul sau emisiile maxime, inclusiv zero, pentru o substanţă dintr-un produs din tutun, măsurate în miligrame; ţ)aditiv - o substanţă, alta decât tutunul, care este adăugată unui produs din tutun, unui pachet unitar sau oricărui ambalaj exterior al acestuia; u)aromă - un aditiv care conferă miros şi/sau gust; v)aromă caracteristică - un miros sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combinaţie de aditivi, incluzând neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun; w)potenţial de dependenţă - potenţialul farmacologic al unei substanţe de a cauza dependenţă, o stare care afectează capacitatea unei persoane de a-şi controla comportamentul, de regulă printr-un mecanism de recompensă sau de uşurare a simptomelor sevrajului ori ambele; x)toxicitate - gradul în care o substanţă poate determina efecte nocive asupra organismului uman, inclusiv efecte care apar în timp, de obicei prin consumul sau expunerea în mod repetat sau continuu; y)modificare substanţială a circumstanţelor - o creştere a volumului vânzărilor pe categorii de produse de cel puţin 10% în cel puţin 5 state membre, pe baza datelor de vânzări transmise în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i), sau o creştere a nivelului prevalenţei utilizării în grupul de consumatori cu vârsta mai mică de 25 de ani cu cel puţin 5% în cel puţin 5 state membre pentru respectiva categorie de produse, pe baza raportului „Atitudinile europenilor privind tutunul" din mai 2012 al Eurobarometrului special 385 sau pe baza unor studii de prevalenţă echivalente. Se consideră că nu a avut loc o modificare substanţială a circumstanţelor dacă volumul de vânzări al categoriei de produse la nivelul vânzării cu amănuntul nu depăşeşte 2,5% din volumul total al vânzărilor de produse din tutun de la nivelul Uniunii Europene; z)ambalaj exterior - orice formă de ambalaj utilizată pentru introducerea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe şi care include un pachet unitar sau o grupare de pachete unitare; foliile transparente nu sunt considerate ambalaj exterior;aa) pachet unitar - cel mai mic ambalaj individual al unui produs din tutun sau produs conex care este introdus pe piaţă; bb) pungă - un pachet unitar de tutun de rulat, fie sub forma unui buzunar dreptunghiular cu o clapă care acoperă deschizătura, fie sub forma unei pungi care se menţine în poziţie verticală; cc) avertisment de sănătate - un avertisment privind efectele adverse asupra sănătăţii umane ale produsului sau alte consecinţe nedorite ale consumului acestuia, inclusiv avertismente sub formă de text, avertismentele de sănătate combinate, avertismentele generale şi mesajele de informare, în conformitate cu prezenta lege; dd) avertisment de sănătate combinat - un avertisment de sănătate care combină un avertisment sub formă de text şi o fotografie sau ilustraţie corespunzătoare, în conformitate cu prezenta lege; ee) vânzări transfrontaliere la distanţă - vânzări la distanţă către consumatori atunci când, în momentul în care consumatorul comandă produsul de la un punct de vânzare cu amănuntul, consumatorul se află într-un alt stat membru decât statul membru sau ţara terţă în care este stabilit punctul de vânzare cu amănuntul respectiv. Un punct de vânzare cu amănuntul este considerat ca fiind stabilit într-un stat membru: • în cazul unei persoane fizice - dacă aceasta are sediul activităţilor economice în statul membru respectiv; • în alte cazuri - dacă punctul de vânzare cu amănuntul are sediul social, administraţia centrală sau sediul activităţilor economice, inclusiv o sucursală, agenţie sau orice altă unitate economică, în statul membru respectiv; ff) consumator de produse din tutun şi de produse conexe - o persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât comerciale, economice, meşteşugăreşti sau profesionale; gg) sistem de verificare a vârstei - un sistem informatic care confirmă inechivoc vârsta consumatorului în mod electronic, în conformitate cu cerinţele legislaţiei din statul membru în care se află consumatorul; hh) producător de produse din tutun şi de produse conexe - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs din tutun sau produse conexe ori are un astfel de produs conceput sau fabricat şi comercializează produsul respectiv sub numele sau marca sa; ii) import de produse din tutun sau de produse conexe - intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor astfel de produse, cu excepţia produselor care sunt supuse unei proceduri sau unui regim vamal suspensiv la intrarea în Uniune, precum şi scoaterea lor de sub incidenţa unei proceduri sau a unui regim vamal suspensiv; jj) importator de produse din tutun sau de produse conexe - persoana juridică, proprietarul sau administratorul care are dreptul de a dispune cu privire la produsele din tutun sau la produsele conexe care au fost aduse pe teritoriul Uniunii Europene; kk) introducere pe piaţă - punerea produselor, indiferent de locul lor de fabricare, la dispoziţia consumatorilor din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu sau fără plată, inclusiv prin vânzare la distanţă. În cazul vânzărilor transfrontaliere la distanţă, produsul este considerat ca fiind introdus pe piaţă în statul membru în care este situat consumatorul; ll) punct de vânzare cu amănuntul - orice punct de vânzare prin care produsele din tutun sunt introduse pe piaţă inclusiv de către o persoană fizică; mm) publicitate pentru ţigareta electronică şi/sau flacon de reumplere - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea ţigaretelor electronice şi/sau a flacoanelor de reumplere; nn) sponsorizare pentru promovarea ţigaretei electronice şi/sau flacoanelor de reumplere - orice formă de contribuţie publică sau privată la evenimente ori activităţi sau în favoarea unei persoane, dacă această contribuţie fie are scopul, fie are efectul direct ori indirect de a promova ţigaretele electronice şi/sau flacoanele de reumplere; oo) servicii ale societăţii informaţionale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; pp) profesionişti în domeniul comerţului cu ţigarete electronice şi/sau flacoane de reumplere - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate în domeniul producţiei ori comercializării ţigaretelor electronice şi/sau a flacoanelor de reumplere sau al consultanţei profesionale care priveşte ţigaretele electronice şi/sau flacoanele de reumplere; qq) proprietăţi CMTR - proprietăţile cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere ale aditivilor din produsele din tutun, inclusiv în forma arsă; rr) stat membru - statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. Capitolul IIIngrediente şi emisii Articolul 3Nivelurile maxime ale emisiilor de gudron, nicotină, monoxid de carbon şi alte substanţe(1) Nivelurile maxime ale emisiilor ţigaretelor introduse pe piaţă sau fabricate în România nu sunt mai mari de:a)10 mg de gudron/ţigaretă; b)1 mg de nicotină/ţigaretă; c)10 mg de monoxid de carbon/ţigaretă. (2) Diminuarea nivelurilor maxime ale emisiilor ţigaretelor prevăzute la alin. (1), adoptată prin acte delegate ale Comisiei Europene, este pusă în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(3) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene orice nivel maxim al emisiilor pe care îl stabileşte pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (1), şi pentru emisiile altor produse din tutun decât ţigaretele.(4) Standardele referitoare la nivelurile maxime ale emisiilor pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (1), şi pentru emisiile produselor din tutun, altele decât ţigaretele, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 4Metode de măsurare(1) Emisiile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon ale ţigaretelor se măsoară pe baza Standardului ISO 4387 pentru gudron, a Standardului ISO 10315 pentru nicotină şi a Standardului ISO 8454 pentru monoxid de carbon.(2) Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină şi monoxid de carbon se stabileşte în conformitate cu Standardul ISO 8243.(3) Măsurătorile prevăzute la alin. (1) şi (2) se verifică de către laboratoarele din România agreate şi monitorizate de către Ministerul Sănătăţii sau de către laboratoare din alte state membre, agreate şi monitorizate de autorităţile competente ale statelor respective, incluse în lista de laboratoare autorizate în statele membre, publicată de Comisia Europeană.(4) Laboratoarele prevăzute la alin. (3) nu sunt deţinute şi nici controlate în mod direct sau indirect de către producătorii sau importatorii de produse din tutun.(5) Ministerul Sănătăţii întocmeşte şi actualizează, în cazul în care survin modificări, lista laboratoarelor din România agreate şi monitorizate şi o transmite Comisiei Europene, însoţită de criteriile utilizate pentru agreare şi de mijloacele de monitorizare aplicate.(6) Criteriile utilizate pentru agrearea laboratoarelor din România şi mijloacele de monitorizare a acestora prevăzute la alin. (3) se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(7) Metodele de măsurare a emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon adaptate în baza evoluţiilor ştiinţifice şi tehnice sau a standardelor convenite la nivel internaţional şi adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(8) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene orice metodă de măsurare pe care o utilizează pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (7), şi pentru emisiile produselor din tutun, altele decât ţigaretele.(9) Standardele asupra cărora convin părţile la Convenţia-cadru WHO pentru controlul tutunului referitoare la metodele de măsurare, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(10) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru verificarea măsurătorilor prevăzute la alin. (1) şi (2).(11) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (10) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5Raportarea cu privire la ingrediente şi emisii(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun întocmesc, pentru fiecare denumire de marcă şi pentru fiecare tip, un dosar al produsului, care conţine următoarele:a)lista tuturor ingredientelor, precum şi a cantităţilor corespunzătoare utilizate la fabricarea produselor din tutun, în ordine descrescătoare a masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun; b)statutul ingredientelor înscrise în lista menţionată la lit. a), inclusiv dacă acestea au fost sau nu înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 29 mai 2007, precum şi clasificarea lor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008; c)o declaraţie care descrie motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun; d)datele toxicologice relevante cu privire la ingredientele înscrise în lista menţionată la lit. a), în formă arsă sau nearsă, după caz, menţionându-se în special efectele lor asupra sănătăţii consumatorilor şi ţinând cont, printre altele, de orice efect de dependenţă; e)un document tehnic care cuprinde descrierea generală a aditivilor utilizaţi şi a proprietăţilor acestora, în cazul ţigaretelor şi tutunului de rulat; f)nivelurile emisiilor ţigaretelor şi produselor din tutun, altele decât ţigaretele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4); g)informaţii cu privire la emisii şi nivelurile acestora, altele decât cele prevăzute la lit. f), acolo unde sunt disponibile; h)metodele de măsurare a emisiilor utilizate, altele decât cele pentru gudron, nicotină şi monoxid de carbon şi cele pentru emisiile prevăzute la art. 4 alin. (8); i)volumul anual al vânzărilor în România per marcă şi tip, aferente anului anterior celui de raportare, raportate în număr de ţigarete sau de kilograme, începând cu 1 ianuarie 2015; j)studiile interne şi externe de care dispun producătorii şi importatorii produselor din tutun cu privire la cercetarea pieţei şi preferinţele diverselor grupuri de consumatori, incluzând tinerii şi fumătorii curenţi, referitoare la ingrediente şi emisii; k)rezumatele oricăror studii de piaţă pe care producătorii şi importatorii produselor din tutun le realizează atunci când lansează produse noi. (2) Ministerul Sănătăţii poate solicita producătorilor sau importatorilor să efectueze şi să transmită în format electronic, în termen de cel mult 18 luni de la solicitare, studii pentru evaluarea efectelor ingredientelor asupra sănătăţii, luând în considerare, printre altele, potenţialul de dependenţă şi toxicitatea lor.(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate Ministerului Sănătăţii de către producătorii şi importatorii de produse din tutun, în format electronic:a)până la data de 20 noiembrie 2016, pentru produsele care sunt deja introduse pe piaţa din Uniunea Europeană; b)înainte de introducerea pe piaţă a unui produs nou sau modificat din tutun; c)ori de câte ori compoziţia sau alte informaţii despre un produs din tutun sunt modificate astfel încât afectează informaţiile furnizate în temeiul prezentului articol. (4) La momentul transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorii şi importatorii de produse din tutun precizează datele pe care le consideră a fi:a)secrete comerciale, în cazul informaţiilor transmise conform prevederilor alin. (1) lit. a), f) şi g); b)informaţii confidenţiale, pentru restul informaţiilor. (5) Ministerul Sănătăţii aplică măsurile legale necesare pentru asigurarea confidenţialităţii acelor informaţii care sunt indicate a fi secrete comerciale şi a celor care sunt considerate a fi informaţii confidenţiale conform prevederilor legale.(6) Informaţiile transmise conform prevederilor alin. (1) lit. a), f) şi g) care nu sunt indicate a fi secrete comerciale de către producătorii şi importatorii de produse din tutun la momentul transmiterii dosarelor produselor sunt puse la dispoziţia publicului de către Ministerul Sănătăţii, pe pagina oficială de internet.(7) Instituţiile publice care deţin date privind volumul vânzărilor de produse din tutun în România le furnizează anual Ministerului Sănătăţii, în primul trimestru al anului curent pentru anul anterior, începând cu 1 ianuarie 2016, raportarea făcânduse în număr de ţigarete sau de kilograme.(8) Ministerul Sănătăţii stochează informaţiile primite potrivit prezentului articol şi le pune la dispoziţia Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi competente din statele membre, în scopul aplicării prezentei legi, în format electronic.(9) Procedura pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(8) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene prin care se stabileşte formatul pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(10) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru primirea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor transmise în temeiul prezentului articol.(11) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (10) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(12) Toate datele şi informaţiile transmise către şi de către Ministerul Sănătăţii în temeiul prezentului articol se furnizează în format electronic. Articolul 6Lista prioritară a aditivilor şi obligaţiile de raportare extinsă(1) În plus faţă de obligaţiile de raportare prevăzute la art. 5, producătorii şi importatorii de produse din tutun introduse pe piaţa din România au obligaţii de raportare extinsă pentru anumiţi aditivi conţinuţi în ţigarete şi tutun pentru rulat şi incluşi pe lista prioritară a aditivilor.(2) Lista prioritară a aditivilor conţine acei aditivi:a)pentru care există indicaţii iniţiale, cercetări sau reglementări în alte jurisdicţii care sugerează că aceştia au una dintre proprietăţile stabilite la alin. (4); şi b)care fac parte dintre aditivii cei mai utilizaţi în mod obişnuit, din punctul de vedere al masei sau al numărului, potrivit ingredientelor raportate în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) şi c)-h). (3) Lista prioritară a aditivilor este stabilită şi, ulterior, actualizată de Comisia Europeană, prin acte de punere în aplicare, şi cuprinde cel puţin 15 aditivi.(4) Producătorii şi importatorii de ţigarete şi tutun de rulat introduse pe piaţa din România şi care conţin un aditiv inclus pe lista prioritară a aditivilor prevăzută la alin. (3) efectuează studii cuprinzătoare care să examineze pentru fiecare aditiv dacă acesta:a)contribuie la toxicitatea sau la potenţialul de dependenţă al produselor vizate şi dacă acest lucru are drept efect creşterea nivelului de toxicitate sau a potenţialului de dependenţă în oricare dintre produsele vizate, într-un mod semnificativ sau măsurabil; b)determină o aromă caracteristică; c)facilitează inhalarea sau absorbţia nicotinei; sau d)duce la formarea de substanţe care au proprietăţi CMTR, în ce cantităţi şi dacă acest lucru are drept efect intensificarea proprietăţilor CMTR ale oricăruia dintre produsele vizate, întrun mod semnificativ sau măsurabil. (5) Studiile menţionate la alin. (4) ţin seama de utilizarea planificată a produselor în cauză şi analizează în special emisiile care rezultă în urma procesului de combustie care implică aditivul respectiv. Studiile analizează interacţiunea aditivului respectiv cu alte ingrediente conţinute de produsele respective.(6) Producătorii sau importatorii care folosesc acelaşi aditiv în produsele lor din tutun pot efectua un studiu comun atunci când utilizează aditivul respectiv într-o compoziţie comparabilă a produsului.(7) Producătorii sau importatorii întocmesc un raport privind rezultatele studiilor menţionate la alin. (4), care conţine un rezumat şi o prezentare de ansamblu ce compilează lucrările ştiinţifice disponibile cu privire la aditivul respectiv şi rezumă datele interne referitoare la efectele aditivului.(8) Producătorii sau importatorii transmit raportul prevăzut la alin. (7) Comisiei Europene şi o copie Ministerului Sănătăţii, în termen de cel mult 18 luni de la data la care aditivul respectiv este inclus în lista prioritară prevăzută la alin. (3).(9) În situaţia în care Comisia Europeană sau Ministerul Sănătăţii solicită producătorilor sau importatorilor de produse din tutun informaţii suplimentare cu privire la un aditiv inclus pe lista prioritară a aditivilor, prevăzută la alin. (3), în termen de cel mult 6 luni de la solicitare, producătorii sau importatorii de produse din tutun includ informaţiile în raportul prevăzut la alin. (7).(10) Procedura pentru transmiterea şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind produsele din tutun ce trebuie raportate conform prevederilor prezentului articol este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene prin care se stabileşte formatul pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(11) Ministerul Sănătăţii poate solicita ca raportul prevăzut la alin. (7) să fie evaluat de un organism ştiinţific independent, în special în ceea ce priveşte exhaustivitatea conţinutului, metodologia şi concluziile lui, pentru ca informaţiile primite să fie utilizate în procesul decizional menţionat la art. 7.(12) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru evaluările prevăzute la alin. (11).(13) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor menţionate la alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(14) La momentul transmiterii informaţiilor prevăzute în prezentul articol, producătorii şi importatorii de produse din tutun precizează datele pe care le consideră a fi secrete comerciale.(15) Ministerul Sănătăţii aplică măsurile legale necesare pentru asigurarea confidenţialităţii acelor informaţii care sunt indicate a fi secrete comerciale şi a celor care sunt considerate a fi informaţii confidenţiale conform prevederilor legale.(16) Informaţiile care nu sunt indicate a fi secrete comerciale de către producătorii şi importatorii de produse din tutun la momentul transmiterii informaţiilor în temeiul acestui articol, inclusiv rapoartele prevăzute la alin. (7), sunt puse la dispoziţia publicului de către Ministerul Sănătăţii, pe pagina oficială de internet.(17) Toate datele şi informaţiile transmise către şi de către Ministerul Sănătăţii în temeiul prezentului articol se furnizează în format electronic.(18) Ministerul Sănătăţii stochează toate informaţiile transmise în temeiul prezentului articol şi pune aceste informaţii la dispoziţia Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi competente din statele membre, în format electronic.(19) Întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(9) în cazul în care un raport privind aditivul respectiv este întocmit de un alt producător sau importator de produse din tutun. Articolul 7Reglementarea ingredientelor(1) Introducerea pe piaţă a produselor din tutun cu o aromă caracteristică este interzisă.(2) Utilizarea aditivilor care sunt esenţiali pentru fabricarea produselor din tutun, de exemplu a zahărului menit să înlocuiască zahărul care se pierde în timpul procesului de uscare, este permisă doar dacă aditivii respectivi nu imprimă produsului o aromă caracteristică şi nu cresc în mod semnificativ sau măsurabil potenţialul de dependenţă, toxicitatea sau proprietăţile CMTR ale produsului din tutun.(3) În cazul în care Comisia Europeană stabileşte, la cererea unui stat membru sau din oficiu, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, că un produs din tutun intră sau nu intră sub incidenţa alin. (1) şi (2), iar acest produs este introdus pe piaţa din România, Ministerul Sănătăţii aprobă respectivul act prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(4) În cazul în care Ministerul Sănătăţii are suspiciuni că un produs din tutun comercializat pe piaţa din România are o aromă caracteristică, poate declanşa procedura prin care se determină dacă un produs din tutun are o aromă caracteristică sau nu.(5) Procedura menţionată la alin. (4):a)este în conformitate cu prevederile actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene care stabilesc reglementări uniforme privind procedurile utilizate pentru a determina dacă un produs din tutun intră sau nu intră sub incidenţa alin. (1) şi (2); b)include şi posibilitatea consultării, înainte de a adopta măsuri în temeiul alin. (1), a Comitetului consultativ independent înfiinţat la nivelul Uniunii Europene în temeiul art. 7 alin. (4) din Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014. (6) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene măsurile luate în temeiul alin. (1) şi (2).(7) Nivelurile maxime ale conţinutului pentru aditivii sau pentru combinaţia de aditivi care a dus la interdicţii în temeiul alin. (1) şi (2), adoptate prin acte delegate de către Comisia Europeană, se pun în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(8) Este interzisă introducerea pe piaţă a produselor din tutun care conţin următorii aditivi:a)vitamine sau alţi aditivi care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătăţii sau că prezintă riscuri mai mici pentru sănătate; b)cafeină sau taurină ori alţi aditivi şi compuşi stimulanţi care sunt asociaţi cu energia şi vitalitatea; c)aditivi cu proprietăţi colorante pentru emisii; d)în cazul produselor din tutun pentru fumat, aditivi care facilitează inhalarea sau absorbţia nicotinei; şi e)aditivi care au proprietăţi CMTR în formă nearsă. (9) Lista aditivilor menţionaţi la alin. (8) lit. e) clasificaţi sau propuşi pentru clasificare ca având proprietăţi CMTR este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, şi se actualizează în funcţie de lista prioritară de aditivi menţionată la art. 6 alin. (2).(10) Este interzisă introducerea pe piaţă a produselor din tutun care conţin:a)arome în oricare dintre componentele produselor din tutun, cum sunt filtrele, hârtiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristică tehnică ce permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective sau modificarea intensităţii arderii; b)tutun sau nicotină în filtre, hârtii sau capsule. (11) Dispoziţiile şi condiţiile prevăzute în actele normative menţionate la art. 5 alin. (1) lit. b) se aplică, în mod corespunzător, produselor de tutun.(12) Pe baza dovezilor ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii poate interzice introducerea pe piaţă a produselor din tutun care conţin aditivi în cantităţi care amplifică efectele toxice, potenţialul de dependenţă sau proprietăţile CMTR ale unui produs din tutun la momentul consumului în mod semnificativ sau măsurabil.(13) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene măsurile luate în temeiul alin. (12).(14) În cazul în care Comisia Europeană stabileşte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dacă un produs din tutun intră sau nu intră sub incidenţa alin. (12), iar acesta este introdus pe piaţa din România, Ministerul Sănătăţii aprobă respectivul act prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(15) Nivelurile maxime pentru aditivii care amplifică efectul toxic sau potenţialul de dependenţă al unui produs din tutun, adoptate de Comisia Europeană prin acte delegate, se pun în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(16) Alte produse din tutun decât ţigaretele şi tutunul de rulat sunt exceptate de la interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (10).(17) Retragerea exceptării prevăzute la alin. (16) pentru o anumită categorie de produse adoptată de Comisia Europeană prin acte delegate se pune în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(18) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru a evalua dacă un produs din tutun prezintă o aromă caracteristică, dacă au fost utilizaţi aditivi interzişi sau arome interzise, precum şi dacă un produs din tutun conţine aditivi în cantităţi care cresc în mod semnificativ şi măsurabil efectul toxic, potenţialul de dependenţă sau proprietăţile CMTR ale produsului respectiv.(19) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (18) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(20) În ceea ce priveşte produsele din tutun cu o aromă caracteristică al căror volum al vânzărilor la nivelul întregii Uniuni Europene reprezintă 3% sau mai mult într-o anumită categorie de produse, la data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile prezentului articol se aplică începând cu data de 20 mai 2020.(21) Prezentul articol nu se aplică tutunului pentru uz oral. Capitolul IIIEtichetare şi ambalare Articolul 8Prevederi generale pentru avertismente(1) Fiecare pachet unitar de produse din tutun introdus pe piaţă în România şi orice ambalaj exterior poartă avertismentele de sănătate reglementate în prezentul capitol inscripţionate în limba română.(2) Avertismentele de sănătate acoperă întreaga suprafaţă de pe pachetul unitar sau ambalajul exterior care este rezervată lor şi nu fac, sub nicio formă, obiectul unor comentarii, parafrazări sau trimiteri.(3) Când produsele din tutun sunt introduse pe piaţă, avertismentele de sănătate de pe un pachet unitar şi de pe orice ambalaj exterior sunt tipărite astfel încât să nu poată fi îndepărtate, să nu poată fi şterse şi să fie integral vizibile, inclusiv prin faptul că nu sunt ascunse sau întrerupte parţial sau total de timbre pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, marcaje de preţ, elemente de securitate, înfăşurări, învelitori, cutii sau alte elemente.(4) Pe alte pachete unitare de produse din tutun decât ţigaretele şi tutun de rulat ambalat în pungi, avertismentele de sănătate pot fi aplicate cu ajutorul autocolantelor, cu condiţia ca acestea să fie nedetaşabile.(5) Avertismentele de sănătate rămân intacte la deschiderea pachetului unitar, în afara cazului pachetelor cu capac cu clapă superioară basculantă, pentru care avertismentele de sănătate pot fi rupte la deschiderea pachetului, dar numai într-un mod care să asigure integritatea grafică şi vizibilitatea textului, a fotografiilor şi a informaţiilor referitoare la renunţarea la consumul de tutun.(6) Avertismentele de sănătate nu ascund sau nu întrerup în niciun fel timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, marcajele de preţ, marcajele de urmărire şi asigurare a trasabilităţii sau elementele de securitate de pe pachetele unitare.(7) Dimensiunile avertismentelor de sănătate prevăzute la art. 9-12 se calculează în raport cu suprafaţa în cauză atunci când pachetul este închis.(8) Avertismentele de sănătate se încadrează cu un chenar negru cu lăţimea de 1 mm care este inclus în interiorul suprafeţei rezervate pentru avertismente, cu excepţia avertismentelor de sănătate prevăzute la art. 11.(9) Imaginile de pe pachetele unitare şi de pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun care vizează consumatorii din Uniunea Europeană sunt în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol. Articolul 9Avertismentul general şi mesajul de informare în cazul produselor din tutun pentru fumat(1) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior de produse din tutun pentru fumat poartă următorul avertisment general: Fumatul ucide.(2) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior de produse din tutun pentru fumat poartă următorul mesaj de informare: Fumul de tutun conţine peste 70 de substanţe care cauzează cancer.(3) Pentru pachetele de ţigarete şi pentru tutunul de rulat ambalat în pachete paralelipipedice:a)avertismentul general apare pe partea inferioară a uneia dintre suprafeţele laterale ale pachetelor unitare, iar mesajul de informare apare pe partea inferioară a celeilalte suprafeţe; b)avertismentul general şi mesajul de informare au o lăţime minimă de 20 mm. (4) Pentru pachetele sub forma unei cutii cu capac rabatabil în cazul cărora suprafaţa laterală este despărţită în două în momentul deschiderii pachetului:a)avertismentul general şi mesajul de informare apar în întregime pe partea cea mai mare dintre cele două suprafeţe despărţite; b)avertismentul general apare de asemenea pe partea interioară a suprafeţei superioare care este vizibilă atunci când pachetul este deschis; c)suprafeţele laterale ale acestui tip de pachet au o înălţime de cel puţin 16 mm. (5) Pentru tutunul de rulat comercializat în pungi, avertismentul general şi mesajul de informare apar pe suprafeţele care asigură vizibilitatea deplină a avertismentelor de sănătate respective.(6) Pentru tutunul de rulat ambalat în pachete cilindrice, avertismentul general apare pe suprafaţa exterioară a capacului, iar mesajul de informare pe suprafaţa interioară a capacului.(7) Avertismentul general şi mesajul de informare prevăzute la alin. (1) şi (2) acoperă 50% din suprafeţele pe care sunt tipărite.(8) Avertismentul general şi mesajul de informare prevăzute la alin. (1) şi (2) se tipăresc cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:a)se utilizează caractere Helvetica aldine negre, pe fond alb; b)mărimea caracterelor folosite este stabilită de producător astfel încât textul să ocupe cât mai mult posibil din suprafaţa rezervată avertismentelor de sănătate respective; c)se centrează în suprafaţa rezervată acestora, iar pe pachetele paralelipipedice şi pe orice ambalaj exterior se dispun în paralel cu marginea laterală a pachetului unitar sau a ambalajului exterior. (9) Modificarea textului mesajului de informare prevăzut la alin. (2) se aprobă în conformitate cu prevederile actelor delegate ale Comisiei Europene şi se pune în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(10) Poziţionarea exactă a avertismentului general şi a mesajului de informare prevăzute la alin. (1) şi (2) pe tutunul de rulat comercializat în pungi, în funcţie de diferitele forme ale acestor pungi, stabilită prin acte de punere în aplicare ale Comisiei Europene, se aplică produselor din tutun introduse pe piaţa din România. Articolul 10Avertismentele de sănătate combinate în cazul produselor din tutun pentru fumat(1) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior de produse din tutun pentru fumat poartă avertismente de sănătate combinate.(2) Avertismentele de sănătate combinate respectă următoarele caracteristici:a)cuprind unul dintre avertismentele sub formă de text prevăzute în anexa nr. 1 şi o fotografie color corespunzătoare specificată în galeria de imagini din anexa nr. 2; b)includ informaţii privind renunţarea la fumat, şi anume numărul de telefon menit să informeze consumatorii cu privire la programele disponibile pentru a ajuta persoanele care doresc să renunţe la fumat: Tel Verde STOP FUMAT: 08008 78673; c)acoperă 65% din aria externă atât a suprafeţei anterioare, cât şi a celei posterioare, ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior. Pachetele cilindrice afişează două avertismente de sănătate combinate, amplasate la distanţă egală unul faţă de celălalt, fiecare acoperind 65% din jumătatea suprafeţei curbe care îi revine; d)sunt compuse din acelaşi avertisment sub formă de text şi aceeaşi fotografie color corespunzătoare pe ambele feţe ale pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior; e)apar la marginea superioară a unui pachet unitar şi a oricărui ambalaj exterior şi se poziţionează în aceeaşi direcţie ca orice altă informaţie care figurează pe suprafaţa ambalajului; f)sunt reproduse în conformitate cu formatul, dispoziţia, aspectul şi proporţiile specificate de către Comisia Europeană prin intermediul unor acte de punere în aplicare; g)în cazul pachetelor unitare de ţigarete, respectă următoarele dimensiuni: înălţimea - cel puţin 44 mm; lăţimea - cel puţin 52 mm. (3) Avertismentele de sănătate combinate sunt grupate în 3 seturi, în conformitate cu anexa nr. 3, iar utilizarea lor se face, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cu setul 1 şi cu respectarea următoarelor reguli detaliate prin norme de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I:a)fiecare set se foloseşte într-o perioadă de 12 luni consecutive, de la data de 1 ianuarie, cu excepţia setului 1, care va fi folosit de la data intrării în vigoare a prezentei legi, până la 31 decembrie 2017; b)fiecare avertisment de sănătate combinat din setul disponibil pentru a fi utilizat într-un anumit an este afişat, pe cât posibil, de un număr egal de ori pentru fiecare marcă de produse din tutun. (4) Până la data de 20 mai 2019 se aplică exceptări temporare de la obligaţia privind poziţia avertismentului de sănătate combinat, după cum urmează:a)în cazul pachetelor unitare din carton care au timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dispus la marginea superioară, avertismentul de sănătate combinat care apare pe suprafaţa posterioară poate fi poziţionat imediat sub timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; b)în cazul în care un pachet unitar este confecţionat din material moale, o suprafaţă rectangulară poate fi rezervată pentru timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a cărei înălţime nu depăşeşte 13 mm între marginea superioară a pachetului şi partea superioară a avertismentului de sănătate combinat. (5) Denumirile sau însemnele de marcă nu se poziţionează deasupra avertismentelor de sănătate.(6) Normele privind specificaţiile tehnice pentru dispoziţia, aspectul, proporţiile şi forma avertismentelor de sănătate combinate, ţinând seama de diferitele forme ale pachetelor, stabilite prin acte de punere în aplicare ale Comisiei Europene, se aplică produselor din tutun introduse pe piaţa din România.(7) Informaţiile privind renunţarea la fumat incluse în avertismentele de sănătate combinate conform alin. (2) lit. b) pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 6 luni înainte de schimbarea setului de avertismente de sănătate combinate prevăzute la alin. (3), astfel încât să intre în vigoare în aceeaşi zi cu noul set de avertismente combinate.(8) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, şi intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017.(9) Adaptarea avertismentelor sub formă de text cuprinse în lista din anexa nr. 1, precum şi stabilirea şi adaptarea galeriei de imagini din anexa nr. 2, menţionate la alin. (2) lit. a), adoptată prin acte delegate de către Comisia Europeană, se pun în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 11Etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea(1) Prin excepţie de la prevederile art. 9 şi 10, ţigările (trabucurile) şi ţigările de foi care sunt introduse pe piaţa din România în pachete unitare ce conţin o singură unitate de produs vor purta pe fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior avertismentul general specificat la art. 9 alin. (1) şi unul dintre avertismentele sub formă de text incluse în lista din anexa nr. 1.(2) Avertismentul general specificat la art. 9 alin. (1) cu care vor fi inscripţionate produsele prevăzute la alin. (1) respectă următoarele caracteristici:a)include o trimitere la informaţiile privind renunţarea la fumat prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b); b)apare pe suprafaţa cea mai vizibilă a pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior; c)acoperă 30% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar sau a oricărui ambalaj exterior; d)este în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute la art. 9 alin. (8); e)textul este paralel cu textul principal de pe suprafaţa rezervată pentru acest avertisment; f)se încadrează cu un chenar negru cu lăţimea de minimum 3 mm şi de maximum 4 mm. Acest chenar apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismentul de sănătate. (3) Avertismentele sub formă de text incluse în lista din anexa nr. 1 cu care vor fi inscripţionate produsele prevăzute la alin. (1) respectă următoarele caracteristici:a)fiecare avertisment sub formă de text este afişat, pe cât posibil, într-un număr egal de ori pentru fiecare marcă de produse; b)apar pe suprafaţa următoare în ordinea vizibilităţii a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior. Pentru pachetele unitare cu capac rabatabil, suprafaţa următoare în ordinea vizibilităţii este cea care devine vizibilă la deschiderea pachetului; c)acoperă 40% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar sau a oricărui ambalaj exterior; d)sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute la art. 9 alin. (8); e)textul este paralel cu textul principal de pe suprafaţa rezervată pentru aceste avertismente; f)se încadrează cu un chenar negru cu lăţimea de minimum 3 mm şi de maximum 4 mm. Acest chenar apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismentul de sănătate. (4) În cazul în care avertismentul general şi avertismentele sub formă de text prevăzute la alin. (1) urmează să fie amplasate pe o suprafaţă care depăşeşte 150 cm2, avertismentele acoperă o suprafaţă de 45 cm2.(5) Produsele din tutun care se fumează, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea, care nu intră în categoria produselor prevăzute la alin. (1), precum cigarillos şi tutunul pentru pipă, vor purta pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior avertismentele de sănătate prevăzute la art. 9 şi 10.(6) Normele pentru aplicarea prevederilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu avizul ministrului finanţelor publice, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(7) Modificarea textului avertismentului de sănătate menţionat la alin. (1), adoptată prin acte delegate de Comisia Europeană, se pune în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 12Etichetarea produselor din tutun care nu ard(1) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor din tutun care nu arde poartă următorul avertisment de sănătate: Acest produs din tutun dăunează sănătăţii şi creează dependenţă.(2) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin. (1) este redat în conformitate cu caracteristicile tehnice menţionate la art. 9 alin. (8).(3) Textul avertismentelor de sănătate este paralel cu textul principal de pe suprafaţa rezervată pentru avertismentele respective.(4) Avertismentul apare pe cele mai mari două suprafeţe ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior şi acoperă 30% din suprafeţele pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior.(5) Modificarea textului avertismentului de sănătate menţionat la alin. (1), adoptată prin acte delegate de Comisia Europeană, este pusă în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 13Prezentarea produsului din tutun(1) Etichetarea unui pachet unitar, a oricărui ambalaj exterior şi a produsului din tutun însuşi nu include nicio caracteristică şi niciun element care:a)promovează un produs din tutun sau încurajează consumul lui prin crearea unei impresii eronate cu privire la caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile sau emisiile acestuia. Etichetele nu includ nicio informaţie în legătură cu conţinutul de nicotină, gudron sau monoxid de carbon al produsului din tutun; b)sugerează că un anumit produs din tutun este mai puţin dăunător decât altele sau că are drept scop reducerea efectului unor componente dăunătoare ale fumului sau că are proprietăţi vitalizante, energizante, de vindecare, de întinerire, naturale, organice sau că are alte efecte benefice asupra sănătăţii sau stilului de viaţă; c)se referă la gust, miros, aromatizanţi sau alţi aditivi ori la absenţa acestora; d)se aseamănă cu un produs alimentar sau cosmetic; e)sugerează că un anumit produs din tutun are o biodegradabilitate mai bună sau alte avantaje de mediu. (2) Pachetul unitar şi orice ambalaj exterior nu creează impresia unor avantaje economice prin includerea unor cupoane valorice, oferte de reducere, de distribuire gratuită, oferte de tipul „două produse la preţul unuia singur" sau alte oferte similare.(3) Elementele şi caracteristicile interzise în temeiul alin. (1) şi (2) pot include, dar nu sunt limitate la texte, simboluri, denumiri, mărci comerciale, semne figurative sau alte semne. Articolul 14Aspectul şi conţinutul pachetelor unitare de tutun(1) Pachetul unitar de ţigarete are o formă paralelipipedică şi include cel puţin 20 de ţigarete.(2) Pachetul unitar de tutun de rulat are o formă paralelipipedică sau cilindrică ori forma unei pungi şi conţine cel puţin 30 g de tutun.(3) Un pachet unitar de ţigarete poate fi din carton sau din material moale şi nu are o deschizătură care să poată fi reînchisă sau resigilată după ce este deschisă prima oară, alta decât capacul cu clapă superioară basculantă şi capacul rabatabil al cutiei cu capac lateral. Pentru pachetele cu capac cu clapă superioară basculantă sau rabatabil, capacul se fixează numai de partea posterioară a pachetului unitar. Articolul 15Trasabilitatea(1) Pachetele unitare de produse din tutun introduse pe piaţă sunt marcate cu un identificator unic. Pentru a asigura integritatea identificatorului unic, acesta se tipăreşte sau se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al marcajelor de preţ sau prin deschiderea pachetului unitar.(2) În cazul produselor din tutun fabricate în afara Uniunii Europene, obligaţiile prevăzute la prezentul articol se aplică doar celor destinate sau introduse pe piaţa din România.(3) Identificatorul unic permite stabilirea următoarelor elemente:a)data şi locul de fabricare; b)fabrica; c)utilajul folosit la fabricarea produselor din tutun; d)schimbul de lucru sau ora fabricării; e)descrierea produsului; f)piaţa de destinaţie pentru vânzare cu amănuntul; g)ruta de transport preconizată; h)dacă este cazul, importatorul în Uniunea Europeană; i)ruta efectivă de transport de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul, inclusiv toate depozitele utilizate, precum şi data transportului, destinaţia, punctul de plecare şi destinatarul; j)identitatea tuturor cumpărătorilor, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul; şi k)factura, numărul de ordine şi evidenţele plăţilor pentru toţi cumpărătorii de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a)-g) şi, după caz, lit. h), fac parte din identificatorul unic.(5) Informaţiile prevăzute la alin. (3) lit. i)-k) sunt accesibile prin mijloace electronice prin intermediul unei trimiteri electronice către identificatorul unic.(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 6 luni de la identificarea, de către Comisia Europeană, a soluţiei pentru punerea în aplicare a prevederilor privind trasabilitatea produselor din tutun şi elementele de securitate.(7) Toţi operatorii economici implicaţi în comerţul cu produse din tutun, de la producător până la ultimul operator economic, înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul, au obligaţia de a înregistra intrarea tuturor pachetelor unitare aflate în posesia lor, precum şi toate mişcările intermediare şi ieşirea finală a pachetelor unitare din posesia lor. Această obligaţie poate fi îndeplinită prin marcarea şi înregistrarea ambalajelor sub formă agregată, precum cartuşe, baxuri sau paleţi, cu condiţia ca urmărirea şi asigurarea trasabilităţii tuturor pachetelor unitare să fie în continuare posibile.(8) Toate persoanele fizice şi juridice implicate în lanţul de aprovizionare a produselor din tutun au obligaţia de a ţine o evidenţă completă şi exactă a tuturor tranzacţiilor relevante.(9) Producătorii de produse din tutun au obligaţia de a oferi tuturor operatorilor economici implicaţi în comerţul cu produse din tutun de la producător până la ultimul operator economic înainte de primul punct de vânzare cu amănuntul, inclusiv importatori, depozite şi întreprinderi de transport, echipamentele necesare pentru înregistrarea produselor din tutun achiziţionate, vândute, depozitate, transportate sau altfel manipulate. Echipamentele respective sunt capabile să citească şi să transmită datele înregistrate prin mijloace electronice la o unitate de stocare de date în temeiul alin. (10).(10) Producătorii şi importatorii de produse din tutun au obligaţia de a încheia contracte de stocare de date cu părţi terţe independente cu scopul de a găzdui unitatea de stocare de date pentru toate datele relevante.(11) Unitatea de stocare de date menţionată la alin. (10) este situată fizic pe teritoriul Uniunii Europene. Caracterul adecvat al părţii terţe, în special independenţa sa şi capacităţile sale tehnice, precum şi contractul de stocare de date se aprobă de către Comisia Europeană. Activităţile părţii terţe se monitorizează de către un auditor extern, care este propus şi remunerat de către producătorul de produse din tutun şi autorizat de Comisia Europeană. Auditorul extern înaintează un raport anual către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană, evaluând în special orice abatere în ceea ce priveşte accesul. Comisia Europeană, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi auditorul extern au acces deplin la unităţile de stocare de date. În cazuri justificate în mod corespunzător, precum şi în situaţiile recomandate de Comisia Europeană, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate acorda producătorilor sau importatorilor acces la datele stocate, cu condiţia ca informaţiile sensibile din punct de vedere comercial să rămână protejate în mod corespunzător, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene şi cel naţional.(12) Datele înregistrate nu pot fi modificate sau şterse de către niciun operator economic implicat în comerţul cu produse din tutun.(13) Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente.(14) Prin ordin comun al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă actele de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană, în termen de 60 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin care se stabilesc:a)standardele tehnice pentru instituirea şi funcţionarea sistemelor de urmărire şi asigurare a trasabilităţii în conformitate cu prezentul articol, inclusiv marcarea cu un identificator unic, înregistrarea, transmiterea, prelucrarea şi stocarea datelor şi accesul la datele stocate; b)standardele tehnice care asigură că sistemele utilizate pentru identificatorul unic şi funcţiile conexe sunt pe deplin compatibile între ele pe întreg teritoriul Uniunii Europene. (15) Definirea elementelor principale ale contractelor de stocare de date prevăzute la alin. (10), precum durata, posibilitatea de reînnoire, cunoştinţele de specialitate necesare sau confidenţialitatea, inclusiv monitorizarea şi evaluarea periodică a contractelor respective, adoptată prin acte delegate de Comisia Europeană, este pusă în aplicare prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(16) Prevederile de la alin. (1)-(13) se aplică ţigaretelor şi tutunului de rulat de la 20 mai 2019, iar produselor din tutun, altele decât ţigaretele şi tutunul de rulat, de la 20 mai 2024. Articolul 16Elementul de securitate(1) Pe lângă identificatorul unic prevăzut la art. 15, toate pachetele unitare de produse din tutun care sunt introduse pe piaţă poartă un element de securitate inviolabil, compus din elemente vizibile şi invizibile.(2) Elementul de securitate este conţinut de timbrul pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi produs de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., conform art. 6 lit. A.b) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi şters şi să nu fie în niciun fel ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul marcajelor de preţ sau al altor elemente impuse prin legislaţie.(3) Timbrele pentru marcarea produselor din tutun prelucrat prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi produse de Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.Α. vor îndeplini toate funcţiile şi standardele tehnice prevăzute pentru elementul de securitate în prezentul articol.(4) Standardele tehnice pentru elementul de securitate, posibila lor rotaţie şi adaptarea la evoluţiile ştiinţifice, tehnice şi ale pieţei, adoptate prin acte de punere în aplicare de către Comisia Europeană, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(5) Prevederile alin. (1) se aplică ţigaretelor şi tutunului de rulat de la 20 mai 2019, iar produselor din tutun, altele decât ţigaretele şi tutunul de rulat, de la 20 mai 2024. Capitolul IVTutunul pentru uz oral, vânzări transfrontaliere la distanţă de produse din tutun şi noi produse din tutun Articolul 17Tutunul pentru uz oral Este interzisă introducerea pe piaţă a tutunului pentru uz oral. Articolul 18Vânzări transfrontaliere la distanţă de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere(1) Vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere către consumatorii din România sunt interzise.(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cooperează cu autorităţile competente din statele membre şi cu statele terţe pentru a preveni vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere.(3) Punctele de vânzare cu amănuntul din România care desfăşoară vânzări transfrontaliere la distanţă de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere nu pot aproviziona cu astfel de produse consumatorii din statele membre în care aceste vânzări au fost interzise.(4) Punctele de vânzare cu amănuntul din România care intenţionează să desfăşoare vânzări transfrontaliere la distanţă către consumatorii situaţi în statele membre care nu interzic astfel de vânzări se înregistrează la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi la autorităţile competente din statele membre în care sunt situaţi consumatorii efectivi sau potenţiali.(5) La momentul înregistrării prevăzut la alin. (4), punctele de vânzare cu amănuntul transmit autorităţilor competente cel puţin următoarele informaţii:a)numele sau denumirea societăţii şi adresa permanentă a locului de activitate de unde vor fi furnizate produsele din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere; b)data începerii activităţii de oferire a produselor din tutun, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere spre a fi vândute transfrontalier la distanţă consumatorilor prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale; c)adresa paginii de internet utilizate în scopul respectiv şi toate informaţiile relevante necesare pentru a identifica pagina sau paginile de internet respective. (6) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia consumatorilor, pe pagina oficială de internet, lista tuturor punctelor de vânzare cu amănuntul înregistrate în România pentru a desfăşura vânzări transfrontaliere la distanţă de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere către statele membre care nu interzic astfel de vânzări, cu respectarea dispoziţiilor şi măsurilor asigurătorii prevăzute în Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Punctele de vânzare cu amănuntul din România pot începe introducerea pe piaţa statelor membre a produselor din tutun, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere prin vânzări transfrontaliere la distanţă, în momentul în care au primit confirmarea înregistrării lor la autorităţile naţionale competente din respectivele state membre.(8) Punctul de vânzare cu amănuntul, furnizor din România, desemnează o persoană fizică responsabilă cu verificarea faptului că produsele din tutun, ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere vândute prin vânzări transfrontaliere la distanţă respectă dispoziţiile naţionale din statul membru de destinaţie, adoptate în temeiul Directivei 2014/40/UE înainte ca acestea să ajungă la consumator.(9) Alin. (8) este aplicabil în situaţia în care o astfel de verificare este necesară pentru a se asigura conformitatea şi aplicarea corespunzătoare a prevederilor Directivei 2014/40/UE, iar măsura este solicitată de statul membru de destinaţie.(10) Punctele de vânzare cu amănuntul din România care desfăşoară vânzări transfrontaliere la distanţă au obligaţia de a folosi un sistem de verificare a vârstei care verifică, în momentul vânzării, îndeplinirea de către consumatorul care efectuează achiziţia a cerinţei privind vârsta minimă prevăzută în dreptul intern al statului membru de destinaţie.(11) Punctul de vânzare cu amănuntul din România sau persoana fizică desemnată în temeiul alin. (8) are obligaţia de a prezenta autorităţilor competente ale statului membru de destinaţie o descriere a detaliilor şi a funcţionării sistemului de verificare a vârstei.(12) Punctele de vânzare cu amănuntul din România care desfăşoară vânzări transfrontaliere la distanţă prelucrează datele cu caracter personal ale consumatorului în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(13) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (12) nu se comunică producătorului de produse din tutun, ţigarete electronice, flacoane de reumplere sau societăţilor care fac parte din acelaşi grup de societăţi sau oricăror altor părţi terţe şi nu se utilizează şi nu se transferă în alte scopuri decât achiziţia efectivă.(14) Prevederile alin. (13) se aplică şi în cazul în care punctul de vânzare cu amănuntul aparţine producătorului de produse din tutun, ţigarete electronice, flacoane de reumplere.(15) Persoanele juridice care asigură transportul transfrontalier al bunurilor au obligaţia de a lua măsuri în vederea prevenirii transportului de produse din tutun, ţigarete electronice şi flacoane de reumplere către consumatorii din România.(16) Măsurile prevăzute la alin. (15) sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 19Notificarea noilor produse din tutun(1) Producătorii şi importatorii de noi produse din tutun notifică Ministerului Sănătăţii orice astfel de noi produse din tutun pe care intenţionează să le introducă pe piaţa din România.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite în format electronic cu cel puţin 6 luni înainte de data preconizată pentru introducerea pe piaţă.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) conţine următoarele tipuri de informaţii:a)descriere detaliată a noului produs din tutun; b)instrucţiuni privind utilizarea noului produs din tutun; c)informaţii privind ingredientele şi emisiile în conformitate cu art. 5; d)studiile ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea noului produs din tutun, în special în ceea ce priveşte ingredientele şi emisiile sale; e)studiile, rezumatele acestora şi cercetările de piaţă disponibile privind preferinţele diverselor grupuri de consumatori, incluzând tinerii şi fumătorii curenţi; f)alte informaţii relevante şi disponibile, inclusiv o analiză a raportului riscuri/beneficii pentru produs, a efectelor aşteptate privind renunţarea la consumul de tutun, a efectelor aşteptate privind incidenţa consumului de tutun şi a percepţiilor anticipate ale consumatorului. (4) Producătorii şi importatorii de noi produse din tutun transmit Ministerului Sănătăţii orice informaţie nouă sau actualizată privind studiile, cercetările şi alte informaţii prevăzute la alin. (3) lit. d)-f).(5) Ministerul Sănătăţii poate solicita producătorilor sau importatorilor de noi produse din tutun efectuarea de teste suplimentare sau transmiterea de informaţii suplimentare.(6) Ministerul Sănătăţii transmite Comisiei Europene toate informaţiile primite în temeiul prezentului articol.(7) Introducerea pe piaţă a unor noi produse din tutun care nu respectă cerinţele stabilite în prezenta lege este interzisă.(8) Identificarea prevederilor din prezenta lege, aplicabile în cazul noilor produse din tutun, se face în funcţie de încadrarea acestor produse la definiţia produsului din tutun care nu arde sau la definiţia produsului din tutun pentru fumat. Capitolul VŢigarete electronice şi produsele din plante pentru fumat Articolul 20Ţigaretele electronice(1) Introducerea pe piaţă a ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere care nu respectă prevederile prezentei legi şi celelalte dispoziţii relevante din dreptul Uniunii Europene este interzisă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere în măsura în care îndeplinesc condiţiile de autorizare ca medicamente/dispozitive medicale prevăzute la titlul XVIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 17 februarie 2009, cu modificările ulterioare.(3) Producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere notifică Ministerul Sănătăţii cu privire la orice astfel de produs pe care intenţionează să îl introducă pe piaţă.(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) se transmite în format electronic:a)cu 6 luni înaintea datei vizate pentru introducerea pe piaţă; b)până la data de 20 noiembrie 2016, în cazul ţigaretelor electronice şi al flacoanelor de reumplere deja introduse pe piaţă la acea dată; c)ori de câte ori are loc o modificare substanţială a produsului. (5) În funcţie de categoria de produse, respectiv dacă este vorba de o ţigaretă electronică sau de un flacon de reumplere, notificarea prevăzută la alin. (3) conţine următoarele informaţii:a)denumirea şi informaţiile de contact ale producătorului, ale unei persoane juridice sau fizice responsabile din interiorul Uniunii Europene şi, după caz, ale importatorului în Uniunea Europeană; b)lista tuturor ingredientelor care alcătuiesc produsul şi a emisiilor rezultate în urma utilizării acestuia, pe denumiri de mărci şi pe tipuri, cu includerea cantităţilor aferente; c)date toxicologice privind ingredientele şi emisiile produsului, inclusiv în situaţiile în care ingredientele fac obiectul încălzirii, menţionând în special efectele acestora asupra sănătăţii consumatorilor în urma inhalării şi luând în considerare, printre altele, orice eventual efect de dependenţă; d)informaţii cu privire la doza de nicotină şi la cantitatea de nicotină absorbită în momentul consumului în condiţii de utilizare normală sau în condiţii care pot fi prevăzute în mod rezonabil; e)descriere a componentelor produsului, inclusiv, dacă este cazul, a mecanismului de deschidere şi de reumplere a ţigaretei electronice sau a flacoanelor de reumplere; f)descriere a procesului de producţie, inclusiv dacă acesta presupune o producţie de serie, şi o declaraţie că procesul de producţie asigură conformitatea cu cerinţele prevăzute la prezentul articol; g)declaraţie că producătorul şi importatorul de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere deţin responsabilitatea deplină pentru calitatea şi siguranţa produsului, atunci când este introdus pe piaţă şi utilizat în condiţii normale sau în condiţii care pot fi prevăzute în mod rezonabil. (6) În situaţia în care Ministerul Sănătăţii consideră că informaţiile transmise conform alin. (5) sunt incomplete, acesta solicită producătorilor şi importatorilor de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere completarea informaţiilor în cauză într-un interval de timp stabilit prin ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (25).(7) La momentul transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6), producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere precizează datele pe care le consideră a fi secrete comerciale.(8) Ministerul Sănătăţii aplică măsurile legale necesare pentru asigurarea confidenţialităţii acelor informaţii care sunt indicate de producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere a fi secrete comerciale şi a celor care sunt considerate a fi informaţii confidenţiale conform prevederilor legale.(9) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere tarife proporţionale pentru primirea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor care îi sunt transmise în baza prezentului articol.(10) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (9) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(11) Ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere trebuie să respecte următoarele cerinţe la introducerea pe piaţă:a)lichidele care conţin nicotină sunt introduse pe piaţă numai în flacoane de reumplere dedicate, cu un volum maxim de 10 ml, în ţigarete electronice de unică folosinţă sau în cartuşe de unică folosinţă, iar volumul maxim al cartuşelor şi al rezervoarelor nu depăşeşte 2 ml; b)nivelul de nicotină conţinut în lichidul care conţine nicotină nu depăşeşte valoarea de 20 mg/ml; c)lichidul care conţine nicotină nu conţine aditivii menţionaţi la art. 7 alin. (8); d)la fabricarea lichidelor care conţin nicotină se utilizează doar ingrediente de puritate ridicată. Alte substanţe în afara ingredientelor prevăzute la alin. (5) lit. b) nu sunt prezente decât la nivel de urme, dacă prezenţa unor astfel de urme nu poate fi evitată tehnic în cadrul procesului de fabricaţie; e)cu excepţia nicotinei, în lichidele care conţin nicotină nu se folosesc ingrediente care să prezinte riscuri pentru sănătatea umană, fie că sunt, fie că nu sunt supuse încălzirii; f)ţigaretele electronice eliberează în mod constant dozele de nicotină în condiţii de utilizare normală; g)sunt astfel fabricate încât să se prevină intervenţia necorespunzătoare asupra acestor produse şi manipularea necorespunzătoare de către copii; h)sunt protejate împotriva casabilităţii şi a scurgerilor de lichide; i)sunt prevăzute cu un mecanism care asigură reumplerea fără scurgere de lichide; j)pachetele unitare de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere includ un pliant ce conţine următoarele informaţii:1. instrucţiunile de utilizare şi păstrare, care precizează că utilizarea produsului nu este recomandată tinerilor şi nefumătorilor; 2. contraindicaţiile; 3. avertismentele pentru grupurile de risc specifice; 4. eventualele efecte adverse; 5. potenţialul de dependenţă şi toxicitate; şi 6. informaţii de contact ale producătorului sau ale importatorului şi ale unei persoane de contact, fizice sau juridice, din interiorul Uniunii Europene; k)pachetele unitare şi orice ambalaj exterior al ţigaretelor electronice şi al flacoanelor de reumplere:1. includ lista tuturor ingredientelor care alcătuiesc produsul, în ordine descrescătoare a masei, precum şi informaţii privind conţinutul de nicotină al produsului şi nicotină eliberată per doză, numărul lotului şi recomandarea de a nu lăsa produsul la îndemâna copiilor; 2. fără a aduce atingere pct. 1 de la prezenta literă, nu includ elemente sau caracteristici la care se face referire la art. 13, cu excepţia alin. (1) lit. a) şi c) ale art. 13 în ceea ce priveşte informaţiile privind conţinutul de nicotină şi aromele; 3. afişează următorul avertisment de sănătate: Acest produs conţine nicotină. Nicotina generează un grad ridicat de dependenţă; l)avertismentele de sănătate respectă cerinţele prevăzute la art. 12 alin. (2)-(4). (12) Se interzice publicitatea pentru ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere:a)în serviciile societăţii informaţionale, în presă sau în alte publicaţii tipărite, cu excepţia publicaţiilor şi materialelor destinate exclusiv profesioniştilor din domeniul comerţului cu ţigarete electronice şi flacoane de reumplere şi cu excepţia publicaţiilor şi a materialelor care sunt imprimate şi publicate în ţări terţe, în cazul în care respectivele publicaţii sau materiale nu sunt destinate în mod principal pieţei Uniunii Europene; b)pe canalele radio; c)publicitatea care intră sub incidenţa Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; d)în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului; e)pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate. (13) Se interzice sponsorizarea pentru promovarea ţigaretei electronice şi/sau flacoanelor de reumplere a:a)programelor de radiodifuziune şi de televiziune publice sau private; b)oricăror evenimente sau activităţi, inclusiv a celor care implică sau au loc în cel puţin două state membre, dintre care unul este România, ori care au efecte transfrontaliere într-un alt mod. (14) Producătorii şi importatorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere transmit Ministerului Sănătăţii anual, până la data de 20 noiembrie a anului în curs, următoarele informaţii referitoare la anul precedent, în format electronic:a)date cuprinzătoare cu privire la volumul vânzărilor, pe denumiri de mărci şi pe tipuri de produse; b)informaţii cu privire la preferinţele diverselor categorii de consumatori, inclusiv ale tinerilor, ale persoanelor nefumătoare şi ale principalelor categorii de utilizatori curenţi; c)informaţii privind modul de vânzare a produselor; şi d)rezumate ale oricăror cercetări de piaţă efectuate cu privire la aspectele prevăzute anterior. (15) Ministerul Sănătăţii monitorizează evoluţia pieţei ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere, inclusiv orice dovadă privind utilizarea ca „poartă de acces" în rândul tinerilor şi al persoanelor nefumătoare, dependenţa de nicotină şi legătura cu consumul de tutun tradiţional.(16) Informaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) care nu sunt indicate a fi secrete comerciale sunt puse la dispoziţia publicului de către Ministerul Sănătăţii, pe pagina oficială de internet.(17) Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţia Comisiei Europene şi a autorităţilor competente din celelalte state membre, la cerere, toate informaţiile primite în temeiul prezentului articol, asigurându-se că secretele comerciale şi alte informaţii confidenţiale sunt tratate în mod confidenţial, potrivit legii.(18) Producătorii, importatorii şi distribuitorii de ţigarete electronice şi de flacoane de reumplere instituie şi menţin un sistem de colectare a informaţiilor cu privire la toate suspiciunile de efecte adverse asupra sănătăţii umane ale produselor respective.(19) În cazul în care unul dintre operatorii economici prevăzuţi la alin. (18) consideră sau are motive să presupună că ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere aflate în posesia sa şi care sunt destinate introducerii pe piaţă sau sunt introduse pe piaţă nu sunt sigure sau de bună calitate ori contravin într-un alt mod prezentei legi, respectivul operator economic ia imediat măsurile corective necesare pentru asigurarea conformităţii produsului în cauză cu prevederile prezentei legi, rechemarea produsului sau retragerea sa, după caz. În acest caz, operatorii economici informează fără întârziere Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în special cu privire la riscurile la adresa sănătăţii umane şi a siguranţei, şi la toate măsurile corective întreprinse, precum şi cu privire la rezultatele respectivelor măsuri corective.(20) În situaţia în care Ministerul Sănătăţii sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor solicită operatorilor economici informaţii suplimentare, de exemplu cu privire la aspecte legate de siguranţă şi de calitate sau cu privire la eventualele efecte adverse ale ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere, producătorii sau importatorii răspund acestei solicitări în termen de cel mult 6 luni de la solicitare.(21) În cazul ţigaretelor electronice şi al flacoanelor de reumplere care respectă prevederile prezentului articol, dacă Ministerul Sănătăţii stabileşte sau are motive întemeiate să creadă că ţigarete electronice specifice sau flacoane de reumplere sau un tip de ţigarete electronice ori de flacoane de reumplere ar putea prezenta un risc grav pentru sănătatea umană, acesta poate lua măsuri provizorii corespunzătoare, ca de exemplu interzicerea introducerii pe piaţă a unei ţigarete electronice specifice sau a unui flacon de reumplere ori a unui tip de ţigarete electronice sau de flacoane de reumplere. Respectivele măsuri sunt notificate fără întârziere Comisiei Europene şi autorităţilor competente din celelalte state membre, fiind însoţite de toate datele justificative.(22) Ministerul Sănătăţii aprobă măsuri ulterioare corespunzătoare pe baza recomandărilor Comisiei Europene rezultate în urma notificării prevăzute la alin. (21).(23) Adoptarea interdicţiei de introducere pe piaţă a unor ţigarete electronice specifice sau a unor flacoane de reumplere ori a unui tip de ţigarete electronice sau de flacoane de reumplere prin acte delegate ale Comisiei Europene se pune în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (24) Adaptarea textului avertismentului de sănătate prevăzut la alin. (11) lit. k) pct. 3, adoptată prin acte delegate ale Comisiei Europene, se pune în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(25) Formatul comun pentru notificarea prevăzută la alin. (3), stabilit prin acte de punere în aplicare de către Comisia Europeană, inclusiv intervalul de timp în care pot fi transmise informaţiile prevăzute la alin. (6), este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(26) Standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere prevăzut la alin. (11) lit. i) stabilite de către Comisia Europeană prin acte de punere în aplicare se aplică produselor introduse pe piaţa din România. Articolul 21Produsele din plante pentru fumat(1) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat poartă următorul avertisment de sănătate: Fumatul acestui produs dăunează sănătăţii dumneavoastră.(2) Avertismentul de sănătate se tipăreşte pe suprafaţa exterioară anterioară şi posterioară a pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior.(3) Avertismentul de sănătate este în conformitate cu caracteristicile tehnice prevăzute la art. 9 alin. (8). Avertismentul acoperă 30% din aria suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.(4) Pachetele unitare şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat nu includ niciunul dintre elementele sau caracteristicile de la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi nu menţionează că produsul nu conţine aditivi sau arome.(5) Producătorii şi importatorii de produse din plante pentru fumat transmit Ministerului Sănătăţii lista cuprinzând toate ingredientele, precum şi cantităţile corespunzătoare, utilizate la fabricarea unor astfel de produse, pentru fiecare denumire de marcă şi pentru fiecare tip.(6) În cazul în care compoziţia unui produs este modificată astfel încât afectează informaţiile furnizate în temeiul prezentului articol, producătorii şi importatorii informează în consecinţă Ministerul Sănătăţii.(7) Informaţiile prevăzute la alin. (5) şi (6) se transmit cu cel puţin 6 luni înaintea introducerii pe piaţă a unui produs din plante pentru fumat nou sau modificat.(8) Producătorii şi importatorii de produse din plante pentru fumat precizează, la momentul transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6), informaţiile pe care le consideră ca fiind secret comercial.(9) Informaţiile transmise în conformitate cu alin. (5) şi (6) care nu sunt indicate a fi secrete comerciale sunt puse la dispoziţia publicului de Ministerul Sănătăţii, pe pagina oficială de internet. Capitolul VIRăspunderi şi sancţiuni Articolul 22Răspunderi(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun şi produse conexe furnizează Comisiei Europene şi Ministerului Sănătăţii informaţiile solicitate în temeiul prezentei legi, în mod complet şi corect, în termenele stabilite.(2) Obligaţia de a furniza informaţiile solicitate la art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (1), (2), (7), (8) şi (9), art. 19 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 20 alin. (3), (5), (6), (14), (19) şi (20) şi art. 21 alin. (5) şi (6) revine în principal producătorului, dacă acesta are sediul în Uniunea Europeană, sau în principal importatorului, dacă producătorul are sediul în afara Uniunii Europene şi importatorul are sediul în Uniunea Europeană.(3) Obligaţia de a furniza informaţiile prevăzute la alin. (1) revine atât producătorului, cât şi importatorului, dacă ambii au sediul în afara Uniunii Europene.(4) Produsele din tutun şi produsele conexe care nu sunt conforme cu prezenta lege, inclusiv cu actele normative adoptate în temeiul prezentei legi, nu pot fi introduse pe piaţa din România.(5) Produsele din tutun şi produsele conexe care nu sunt conforme cu prezenta lege şi pentru care nu sunt respectate obligaţiile de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (1), (2), (7), (8) şi (9), art. 19 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 20 alin. (3), (5), (6), (14), (19) şi (20) şi art. 21 alin. (5) şi (6) nu se introduc pe piaţa din România. Articolul 23Sancţiuni(1) Faptele prevăzute la alin. (2)-(7) constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.(2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (1), (4), (7) şi (8), art. 7 alin. (1), (8) şi (10), art. 8, art. 9 alin. (1)-(8) şi (10), art. 10 alin. (1)-(3) şi (5), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (7)-(10) şi (12), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 17, art. 18 alin. (3)-(5), (7), (8), (10) şi (11), art. 19 alin. (1)-(4) şi (7), art. 20 alin. (1), (3)-(5), (11)-(14) şi (19), art. 21 alin. (1)-(7), art. 22 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 75.000 lei la 100.000 lei.(3) Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (9), art. 19 alin. (5) şi art. 20 alin. (6), (18) şi (20) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(4) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sancţionează cu măsura complementară de suspendare a activităţii de producţie şi comercializare a produselor neconforme, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii şi interzicere de la comercializare a produselor neconforme.(5) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (8) şi (10), art. 17, art. 19 alin. (1)-(4) şi (7) şi art. 20 alin. (1)-(5), (11) şi (14) se sancţionează cu măsura complementară de interzicere de la comercializare a produselor neconforme.(6) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) şi (8), art. 8, art. 9 alin. (1)-(8) şi (10), art. 10 alin. (1)-(3) şi (5), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (7)-(9) şi (12), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (3)-(5), (7) şi (10) şi art. 21 alin. (1)-(7) se sancţionează cu măsura complementară a suspendării activităţii de comercializare a produselor neconforme, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii. (7) Nerespectarea de către transportatori a prevederilor art. 18 alin. (15) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă egală cu contravaloarea accizelor datorate bugetului de stat.(8) Aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.(9) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul articol, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(10) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, în limita competenţelor proprii, de către persoanele împuternicite în acest sens de către:a)Ministerul Sănătăţii, pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), (4) şi (7)-(9), art. 7 alin. (1), (8) şi (10), art. 19 alin. (1)-(5) şi (7), art. 20 alin. (1), (3)-(6), (11) lit. a)-f), (14) şi (18)-(20) şi art. 21 alin. (5)-(7); b)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(8) şi (10), art. 10 alin. (1)-(3) şi (5), art. 11 alin. (1)-(5), art. 12 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14, art. 17, art. 20 alin. (11) lit. g)-l), (12), (13), (19) şi (20), art. 21 alin. (1)-(4) şi art. 22 alin. (4); c)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), (3), (7)-(10) şi (12), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (3)-(5), (7), (8), (10), (11) şi (15). (11) Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(12) Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală cooperează reciproc cu autorităţile competente din celelalte state membre şi cu Comisia Europeană pentru a asigura aplicarea corectă şi respectarea corespunzătoare a prezentei legi şi îşi transmit reciproc, în acest sens, toate informaţiile necesare. Capitolul VIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 24Libera circulaţie(1) Cu excepţia prevederilor alin. (2), nu poate fi interzisă sau restricţionată din considerente referitoare la aspectele reglementate de Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, introducerea pe piaţă a produselor din tutun sau produselor conexe care sunt conforme cu aceasta.(2) Reglementările aplicabile tuturor produselor din tutun sau produselor conexe care se introduc pe piaţa din România, referitoare la standardizarea ambalajelor produselor din tutun, acolo unde acest lucru se justifică din motive legate de sănătatea publică, la interzicerea anumitor categorii de produse din tutun sau produse conexe în România, cu condiţia ca interzicerea să fie justificată de necesitatea protecţiei sănătăţii publice, ţinând seama de nivelul înalt de protecţie a sănătăţii umane atins prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceste reglementări trebuie să fie proporţionale şi nu pot constitui mijloace de discriminare arbitrară sau o restricţionare mascată a comerţului dintre statele membre.(3) Reglementările prevăzute la alin. (2) se notifică Comisiei Europene anterior adoptării, prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, împreună cu motivele pentru introducerea lor.(4) Măsurile de interzicere prevăzute la alin. (2) se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Sănătăţii, împreună cu motivele pentru introducerea lor.(5) În funcţie de decizia Comisiei Europene, Ministerul Sănătăţii aplică măsurile corespunzătoare, prin ordin al ministrului sănătăţii, care intră în vigoare în termen de 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) În absenţa unei decizii a Comisiei Europene în termen de 6 luni de la primirea notificării de către Comisia Europeană, măsurile de interzicere prevăzute la alin. (2) sunt considerate aprobate şi intră în vigoare în termen de maximum 12 luni de la expirarea termenului de mai sus. Articolul 25Autorităţile competente(1) Ministerul Sănătăţii comunică Comisiei Europene, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile competente responsabile de punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi şi de asigurarea respectării acestora.(2) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmit Comisiei Europene toate informaţiile disponibile pentru pregătirea raportului prevăzut la art. 28 (1) din Directiva 2014/40/UE. Articolul 26Regimul accizelor pentru produsele din tutun şi produsele conexe este reglementat de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Intrarea în vigoare(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 7 alin. (20), art. 10 alin. (4), art. 15 alin. (16) şi art. 16 alin. (5).(2) Până la data de 20 mai 2017 este permisă introducerea pe piaţă a următoarelor produse care nu sunt în conformitate cu prezenta lege:a)produsele din tutun fabricate sau puse în liberă circulaţie şi etichetate în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi; b)ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de 20 noiembrie 2016; c)produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Prevederile art. 23 alin. (7) se pun în aplicare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, prevăzute la art. 18 alin. (16). Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul ILegea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România. 2. La articolul 2, literele a) , b) , c) și d) se abrogă. 3. La articolul 2, literele f) , g) , h) , i) , i^1) , j) , k) , k^1) și l) se abrogă. 4. La articolul 2, literele o) , p) și q) se abrogă. 5. La articolul 3, alineatele (8) , (9) și (10) se abrogă. 6. Articolele 31 , 32 , 33 și 34 se abrogă. 7. Articolul 6 se abrogă. 8. Articolele 7 şi 71 se abrogă. 9. La articolul 10, literele c) şi d) se abrogă. 10. Articolul 11 se abrogă. 11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52) şi (6) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente. 12. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 141 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne. 13. Articolul 142 se abrogă. 14. Articolul 15 se abrogă. 15. Anexa se abrogă. Articolul II În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va pune de acord toate actele sale de punere în aplicare cu dispoziţiile prezentei legi. Prezenta lege transpune Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014, şi Directiva delegată 2014/109/UE a Comisiei din 10 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea galeriei de avertismente ilustrate care trebuie utilizate pe produsele din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 360 din 17 decembrie 2014. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU ANEXA Nr. 1Lista avertismentelor sub formă de text 1. Fumatul cauzează 9 din 10 cancere pulmonare. 2. Fumatul cauzează cancer al gurii şi al gâtului. 3. Fumatul dăunează plămânilor. 4. Fumatul cauzează atacuri de inimă. 5. Fumatul cauzează accidente vasculare cerebrale şi infirmitate. 6. Fumatul blochează arterele. 7. Fumatul creşte riscul de orbire. 8. Fumatul dăunează dinţilor şi gingiilor. 9. Fumatul poate ucide fătul nenăscut. 10. Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei şi prietenilor dumneavoastră. 11. Copiii fumătorilor sunt mai predispuşi să înceapă să fumeze. 12. Renunţaţi la fumat - rămâneţi în viaţă pentru cei dragi. 13. Fumatul reduce fertilitatea. 14. Fumatul creşte riscul de impotenţă. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.Galeria de imagini din cadrul avertismentelor combinate ANEXA Nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.Seturile de imagini corespunzătoare avertismentelor text din cadrul avertismentelor combinateSmartCity5

COMENTARII la Legea 201/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 201 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu