Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2219 din 21 iulie 2008

privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 582 din 1 august 2008Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi aplicarea amenzii stabilite de art. 42 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de comisarii Gărzii Financiare, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 2. - (1) Se împuterniceşte personalul încadrat la Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice să constate şi să aplice sancţiunea prevăzută la art. 1 autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(2) In cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii, nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, se vor lua următoarele măsuri:

a) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare şi a conturilor de disponibilităţi ale autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care nu au depus situaţiile financiare la termen;

b) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice transmite deciziile emise instituţiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite şi a conturilor de disponibilităţi, Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de trezorerie şi contabilitate publică, după caz;

c) Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control şi Direcţia generală de programare bugetară restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite;

d)  Direcţia generală de trezorerie şi contabilitate publică transmite lista autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării conturilor de disponibilităţi unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile;

e) Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice emite decizii de deblocare a deschiderilor de credite şi a conturilor de disponibilităţi după depunerea situaţiilor financiare, decizii care se comunică instituţiilor publice şi direcţiilor prevăzute la lit. b).

Art. 3. - (1) Se împuterniceşte personalul încadrat în serviciul/biroul Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale, din cadrul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în primirea şi centralizarea situaţiilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, să constate şi să aplice sancţiunea prevăzută la art. 1 unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) In cazul în care, în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii, nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, se vor lua următoarele măsuri:

a)  direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti emit decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale care nu au depus situaţiile financiare' la termen;

b) serviciul/biroul Sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale, din cadrul activităţilor de trezorerie' şi contabilitate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, transmite deciziile emise unităţilor administrativ-teritoriale pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite bugetare şi unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local;

c) unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite;

d)  direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti emit decizii de deblocare a deschiderilor de credite după depunerea situaţiilor financiare, decizii care se comunică unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local.

Art. 4. - (1) Pentru efectuarea de operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, ordonatorii de credite ai instituţiilor publice pentru care a fost dispusă măsura blocării deschiderilor de credite bugetare sau a conturilor de disponibilităţi, după caz, au obligaţia de a anexa la cererile de deschidere de credite sau, în cazul conturilor de disponibilităţi, la ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) care stau la baza acestor operaţiuni o notă justificativă din care să rezulte în mod explicit natura plăţilor care vor fi efectuate.

(2) Răspunderea privind întocmirea notelor justificative şi a deschiderii de credite bugetare sau a efectuării de plăţi din conturile de disponibilităţi blocate, numai pentru operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 42 alin. (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, revine ordonatorilor de credite.

Art. 5. - Desemnarea persoanelor cu atribuţii privind aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 1 se efectuează de către directorul general al Direcţiei generale de metodologie contabilă instituţii publice, respectiv de către directorul executiv al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 6. - Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2219/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2219 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu