Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 209 din 25 martie 2008

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 25 aprilie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 37.021 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile:

- art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată;

- art. 10. lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3) precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 şi 430 bis din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pensimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007, precum şi Directiva Consiliului 90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetală inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007."

2. Anexa nr. 2 „Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise" se modifică şi se completează după cum urmează:

a)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azinfosmetil se înlocuiesc conform anexei nr. 1.

b)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin (cis-deltametrin), hexaclorbenzen (HCB), ioxinil, inclusiv esterii săi exprimaţi ca ioxinil, oxamil şi quinoxifen, se înlocuiesc conform anexei nr. 2.

c)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: „Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", „Propineb (exprimat ca propilendiamină)", „Tiram (exprimat ca tiram)" şi „Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 3.

d)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron se completează conform anexei nr. 4.

e)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, deltametrin (cis-deltametrin), imazalil, indoxacarb ca sumă a izomerilor S şi R, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid, trifloxistrobin se înlocuiesc conform anexei nr. 5.

f)  La capitolul I „Fructe, legume şi alte produse vegetale", punctul 4. „Seminţe oleaginoase" se completează cu rândul „Seminţe de dovleac".

g) Capitolul II „Cereale" se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azimfosmetil conform anexei nr. 6.

h) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana deltametrin (cis-deltametrin) se înlocuiesc conform anexei nr. 7.

i) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele „Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", „Propineb (exprimat ca propilendiamină)", „Tiram (exprimat ca tiram)" şi „Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 8.

j) Capitolul II „Cereale" se completează cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron conform anexei nr. 9.

k) La capitolul II „Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana atrazin se înlocuiesc conform anexei nr. 10.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/55/CE de modificare a unor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azinfosmetil, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/56/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azoxistrobină, clorotalonil, deltametrin, hexaclorobenzen, ioxinil, oxamil şi chinoxifen, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/62/CE de modificare a unor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului referitor la stabilirea limitele maxime de reziduuri de bifezanat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 260 din 5 octombrie 2007, şi Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007.

Art. III. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 iunie 2008.

(3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana imazalil, prevăzute în anexa nr. 5, se aplică începând cu data de 15 septembrie 2008.

(4) Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 209/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 209 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 209/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu