E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2052 din 28 noiembrie 1997

pentru modificarea si completarea ordinelor ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 620/1997, nr. 972/1996, nr. 1.461/1996, si nr. 1.741/1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din  9 februarie 1998


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor, avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, si in baza dispozitiilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si la majorarile de intarziere, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 620 din 8 aprilie 1997 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 6 mai 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 2 al punctului 2.1 se elimina.
    2. Dupa alineatul 4 al punctului 2.1 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care pentru anumite obligatii bugetare s-au acordat amanari sau esalonari la plata, in conditiile legii, vechimea acestora este determinata de scadenta lor si nu de termenul acordat pentru plata ratelor, in cazul esalonarii, sau a sumei integrale, in cazul amanarii."
    3. Alineatul 3 al punctului 6.1 va avea urmatorul cuprins:
    "Prin data achitarii sau stingerii obligatiei bugetare se intelege:
    a) data la care compensarea a devenit posibila, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    - pentru debitele platite in plus fara existenta unui titlu de creanta sau pentru cele platite ca urmare a unei erori de calcul, data la care debitele au fost achitate, potrivit prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997;
    - pentru sumele platite in plus fata de obligatiile datorate, data depunerii deconturilor sau a declaratiilor, dupa caz, precum si data prevazuta in procesul-verbal de impunere definitiva;
    - pentru sumele ce urmeaza a fi rambursate de la buget (T.V.A., accize), data depunerii decontului, din care rezulta sumele cuvenite a fi rambursate, potrivit reglementarilor specifice in materie;
    b) data documentului prin care obligatia bugetara este scazuta din evidenta organelor competente, in cazul in care debitorul se afla in stare de insolvabilitate."
    Art. 2
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 972 din 30 aprilie 1996 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 107 din 27 mai 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 3 al punctului 1.1 se completeaza dupa cum urmeaza:
    "In cazul obligatiilor bugetare stabilite prin acte ale organelor de control, care constituie, potrivit legii, si instiintari de plata, nu mai este necesara transmiterea unei noi instiintari de plata."
    2. Alineatul 1 al punctului 2.1, partea introductiva, va avea urmatorul cuprins:
    "2.1
    Sunt abilitate sa aduca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, pentru creantele bugetare administrate de Ministerul Finantelor, precum si pentru cele gestionate de institutiile publice urmatoarele organe de executare."
    3. Litera c) a alineatului 1 al punctului 2.1 se elimina si se introduce dupa alineatul 1 un alineat cu urmatorul cuprins:
    "Pentru creantele trezoreriei statului, organele de specialitate competente sa aplice executarea silita vor fi desemnate prin norme distincte."
    4. Alineatul 1 al punctului 4.1 se inlocuieste cu urmatoarele 5 alineate, cu urmatorul cuprins:
    "4.1
    Organele imputernicite sa emita titluri executorii care privesc creante bugetare au obligatia sa transmita aceste titluri organelor de executare prevazute la pct. 2, competente sa aplice masurile de executare silita, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul ori unde este luat in evidenta fiscala, in termen de 30 de zile de la data emiterii sau de la data la care dobandesc acest caracter.
    Titlurile executorii constand in dispozitii de urmarire se transmit spre executare silita in termen de 30 zile de la data intocmirii lor.
    Hotararile judecatoresti irevocabile ori definitive si executorii se transmit in termen de 30 de zile de la data la care au devenit irevocabile, respectiv definitive si executorii.
    In cazul proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a amenzii supuse cailor de atac prevazute de Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, termenul de 30 de zile se calculeaza de la data la care a expirat termenul de plata voluntara a amenzii.
    Procesele-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii supuse cailor de atac prevazute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, se transmit in termen de 30 de zile de la data la care procesul-verbal a ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac. Atunci cand contravenientul a exercitat calea de atac in conditiile prevazute de lege, titlul executoriu constand in hotararea judecatoreasca trebuie sa fie transmis in termenul prevazut la alin. 3."
    5. Punctul 5.1. va avea urmatorul cuprins:
    "5.1
    Sunt competente sa procedeze la aplicarea masurilor de executare silita organele de executare in a caror raza teritoriala se afla bunurile debitorului, precum si organul de executare coordonator pe raza caruia se afla domiciliul sau sediul debitorului ori unde acesta figureaza in evidenta fiscala.
    Organul de executare coordonator este competent sa procedeze la executarea silita prin poprire, chiar daca domiciliul sau sediul tertului poprit se afla pe raza teritoriala a altui organ de executare.
    In situatiile in care se constata existenta pericolului de instrainare, substituire sau de sustragere de la executare a bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare coordonator are obligatia sa procedeze, indiferent de locul unde se afla bunurile sau veniturile debitorului, la aplicarea masurilor de indisponibilizare a acestora, constand in:
    - infiintarea popririi asupra veniturilor debitorului urmarit, in functie de conditiile executarii silite, de continuarea acesteia sau de sesizarea organului de executare pe raza caruia se afla domiciliul sau sediul tertului poprit;
    - sechestrarea bunurilor mobile, indisponibilizarea bunurilor imobile, urmate de sesizarea organului de executare pe raza caruia se afla bunurile urmaribile."
    Art. 3
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, referitoare la executarea silita asupra bunurilor mobile, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.461 din 8 iulie 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 19 august 1996, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 5 al punctului 3.3 va avea urmatorul cuprins:
    "Bunurile mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care bunurile sechestrate constau in sume in lei sau in valuta, vor fi predate, in termen de cel mult 48 de ore de la ridicare, unitatilor abilitate de catre organul de executare, care va pastra dovada predarii acestora la dosarul de executare. In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume in lei sau in valuta, acestea se ridica si vor fi depuse cel tarziu a doua zi la unitatile specializate, pastrandu-se dovada consemnarii acestora la dosarul de executare."
    2. Punctul 6.1. va avea urmatorul cuprins:
    "6.1
    Organul de executare face si evaluarea bunurilor sechestrate, o data cu aplicarea sechestrului.
    In cazul in care evaluarea bunurilor sechestrate necesita cunostinte de specialitate, dupa stabilirea unei valori estimative, organul de executare poate utiliza pentru aceasta servicii prestate de organe sau persoane specializate, care nu se supun reglementarilor privind achizitiile publice, cum ar fi: Corpul expertilor de pe langa Ministerul Justitiei, persoane specializate din cadrul societatilor de asigurare-reasigurare sau al societatilor bancare, precum si alte persoane juridice care au mentionat in actul de infiintare desfasurarea unei astfel de activitati. Despre aceasta organul de executare va face mentiuni in procesul-verbal de sechestru.
    In cazul in care este necesar ca evaluarea bunurilor sechestrate sa se efectueze de catre organe sau persoane specializate, aceasta se va face dupa intocmirea procesului-verbal de sechestru, documentul prin care se efectueaza evaluarea constituind anexa la procesul-verbal de sechestru. Organul de executare va transmite o copie de pe acest document debitorului."
    Art. 4
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a bunurilor imobile din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.741 din 6 septembrie 1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 18 noiembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul 2 al punctului 1.3 se introduce alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Din momentul intocmirii procesului-verbal de identificare a imobilului, acesta este indisponibilizat, debitorul neputand dispune de imobil decat cu aprobarea organului de executare competent."
    2. Alineatul 2 al punctului 2.1 va avea urmatorul cuprins:
    "Dupa intocmirea procesului-verbal de identificare a imobilului, organul de executare va comunica debitorului o noua somatie, conform modelului elaborat de Ministerul Finantelor, cu mentiunea ca in cazul in care nu va face plata in termen de 5 zile se va proceda la valorificarea bunului imobil, conform legii."
    3. Cuvantul "somatie" si termenul de "15 zile" din cuprinsul punctului 2.2 se inlocuiesc cu cuvantul "instiintare" si, respectiv, cu termenul de "8 zile".
    Art. 5
    Normele metodologice aprobate prin ordinele ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 972/1996, nr. 1.461/1996 si nr. 1.741/1996, cu modificarile aduse prin prezentul ordin, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Corneliu Eugeniu Gorcea,
                        secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2052/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2052 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2052/1997
Ordin 620 1997
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorarile de intarziere
Ordin 1741 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a bunurilor imobile din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare
Ordin 1461 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, referitoare la executarea silita asupra bunurilor mobile
Ordin 972 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu