E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 972 din 30 aprilie 1996

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 27 mai 1996


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala a vamilor si unitatile sale teritoriale, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 mai 1996 si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea orice prevederi contrare.

                 Ministru de stat,
                 ministrul finantelor,
                 Florin Georgescu


    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silita a creantelor bugetare din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996

    TITLUL III DIN ORDONANTA
    Executarea silita

    1. Referitor la art. 23
    1.1 - Dupa expirarea termenului de plata, ca masura premergatoare executarii silite, organul de executare va comunica la domiciliul sau la sediul debitorului o instiintare de plata. Aceasta va cuprinde numele si prenumele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul acestuia, natura si cuantumul debitului.
    Comunicarea instiintarii de plata se face, de regula, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau se poate face prin agentii fiscali si asimilatii acestora ori prin afisare, potrivit legii. De la caz la caz, persoana fizica debitoare sau orice alta persoana fizica majora, care locuieste cu aceasta ori persoana insarcinata cu primirea corespondentei, in cazul debitorilor persoane juridice, confirma primirea prin semnatura pe exemplarul care ramane la organul emitent.
    Daca obligatiile bugetare nu au fost stinse prin plata sau prin alte modalitati prevazute de lege, in termen de 15 zile de la primirea instiintarii de plata, se va incepe procedura de executare silita prin comunicarea somatiei.
    1.2 Somatia este primul act de executare silita si este obligatorie, indiferent de modalitatea de executare silita care va fi aplicata.
    Somatia va cuprinde numele si prenumele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul si alte elemente de identificare a acestuia, cuantumul debitului pentru care s-a pornit executarea silita, termenul in care trebuie sa se faca plata. In cazul in care nu se face plata in termen de 15 zile de la primirea somatiei, se aplica modalitatile de executare silita, toate cheltuielile ocazionate de realizarea creantelor bugetare urmand a fi suportate de catre debitor.
    1.3 - Comunicarea somatiei se face, de regula, conform procedurii mentionate la pct. 1.1. alin. 1 si 2.
    1.4 - In cazul comunicarii somatiei prin functionarii organelor de executare, pentru persoanele juridice, asociatiile si societatile fara personalitate juridica, inmanarea somatiei se face la sediul acestora, persoanei insarcinate cu primirea corespondentei, iar pentru persoanele fizice, la domiciliul ori resedinta acestora sau oriunde debitorul primeste somatia.
    1.4.1 - Comunicarea somatiei nu poate fi facuta in zilele nelucratoare si de sarbatoare legala, cu exceptia cazurilor urgente, cu aprobarea conducerii organului de executare.
    1.4.2 - Inmanarea somatiei se face personal debitorului persoana fizica, care va semna adeverinta de primire, functionarul organului de executare certificand identitatea, semnatura acestuia si data primirii.
    1.4.3 - Daca debitorul se afla la domiciliu si refuza sa primeasca somatia sau o primeste si refuza ori nu poate sa semneze adeverinta de primire, functionarul organului de executare va inmana somatia debitorului sau, in cazul refuzului de primire, o va afisa pe usa locuintei acestuia, consemnand aceasta intr-un proces-verbal, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
    1.4.4 - Daca debitorul nu este gasit la domiciliu, functionarul organului de executare va inmana somatia unei persoane din familie sau, in lipsa acesteia, oricarei persoane care locuieste cu debitorul ori persoanei care primeste in mod obisnuit corespondenta.
    1.4.5 - Atunci cand debitorul are domiciliul sau sediul intr-o cladire compusa din mai multe apartamente sau intr-un hotel si nu exista indicii asupra apartamentului sau camerei unde locuieste sau isi are sediul, somatia se va inmana administratorului sau persoanei cu atributii similare ori celui care in mod obisnuit il inlocuieste.
    1.4.6 - Persoanele prevazute la pct. 1.4.4. si 1.4.5. vor semna adeverinta de primire, iar functionarul organului de executare va certifica identitatea si semnatura. Daca aceste persoane nu vor sau nu pot sa semneze adeverinta de primire, somatia va fi predata acestora. Daca nu vor sa primeasca somatia sau sunt lipsa, functionarul organului de executare va afisa somatia, in cazul prevazut la pct. 1.4.4., pe usa locuintei debitorului sau in cazul prevazut la pct. 1.4.5., pe usa principala a cladirii. In toate cazurile mentionate mai sus functionarul organului de executare va incheia un proces-verbal, conform prevederilor Codului de procedura civila.
    1.4.7 - Procesul-verbal incheiat de functionarul organului de executare in indeplinirea obligatiei de comunicare a somatiei va cuprinde:
    - anul, luna si ziua cand a fost incheiat;
    - numele, prenumele si functia celui care l-a incheiat;
    - organul de executare emitent al somatiei;
    - numele, prenumele sau denumirea debitorului;
    - domiciliul sau sediul debitorului, cu indicarea numarului etajului, apartamentului sau camerei, daca debitorul are domiciliul sau sediul intr-o cladire cu mai multe etaje sau apartamente sau intr-un hotel;
    - numele, prenumele si calitatea persoanei careia i-a fost inmanata somatia sau locul unde s-a facut afisarea;
    - semnatura celui care a incheiat procesul-verbal;
    - mentionarea cazurilor cand cei care trebuie sa semneze adeverinta de primire a somatiei nu vor sau nu o pot semna.
    Inmanarea somatiei nu poate fi facuta unui minor sub 14 ani impliniti sau unei persoane lipsite de discernamant.
    1.4.8 - In situatia in care domiciliul sau sediul debitorului este neidentificat sau cladirea in care se aflau acestea s-a daramat, a devenit de nelocuit sau se afla intr-o alta situatie asemanatoare, somatia se va publica in cel putin doua cotidiene de larga circulatie.
    1.5 - Debitorii incapabili vor fi somati prin reprezentantii lor legali, la domiciliul sau la sediul acestora din urma.
    1.6 - Cand se constata ca debitorul nu este gasit la domiciliul sau la resedinta sa si se afla intr-una dintre situatiile urmatoare, se va proceda astfel:
    - personalul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale Romaniei, cetatenii romani trimisi ca functionari la organizatii internationale, precum si membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflati in strainatate, vor fi somati prin Ministerul Afacerilor Externe;
    - cetatenii romani, altii decat cei mentionati anterior, aflati in strainatate in interes de serviciu, vor fi somati prin persoanele juridice care i-au trimis;
    - pentru debitorii care isi satisfac stagiul militar, care sunt concentrati ori aflati in misiune, somatia se transmite la comandamentul militar din raza teritoriala a organului de executare;
    - pentru cei care alcatuiesc echipajul unui vas de comert, comunicarea somatiei se face, in lipsa unui domiciliu cunoscut, la capitania portului unde este inregistrat vasul;
    - pentru debitorii care executa o pedeapsa privativa de libertate, comunicarea somatiei se face la sediul penitenciarului;
    - pentru bolnavii aflati in spitale, ospicii, sanatorii sau alte asezaminte similare, comunicarea somatiei se face la sediul acestora.
    In situatiile mentionate la alineatul precedent, transmiterea somatiei se face potrivit pct. 1.3.
    1.7 - Dovada comunicarii somatiei constand in confirmarea de primire, in cazul comunicarii prin posta, adeverinta de primire sau, dupa caz, procesul-verbal, in cazul comunicarii somatiei prin functionarii organelor de executare, se conexeaza la dosarul de executare.
    2. Referitor la art. 24
    2.1 - Sunt abilitate sa efectueze procedura de executare silita, pentru creantele bugetare administrate de Ministerul Finantelor, urmatoarele organe, denumite organe de executare:
    a) directiile de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile financiare, circumscriptiile fiscale si perceptiile rurale prin compartimentele cu atributii de urmarire si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri, pentru creantele bugetului de stat, cu exceptiile prevazute la lit. b), bugetelor locale exclusiv taxele instituite de consiliile locale, altele decat cele stabilite prin lege si bugetelor fondurilor speciale pentru care acestea au atributii potrivit legii.
    b) Directia generala a vamilor prin directiile regionale vamale si unitatile vamale operative pentru creantele determinate de organele vamale;
    c) Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului din cadrul Ministerului Finantelor, pentru creantele bugetului trezoreriei statului, care poate delega aceste atributii trezoreriilor teritoriale.
    Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale, in administrarea creantelor bugetare, are atributii de stabilire, evidenta, control, incasare si executare silita sau stingere a acestora prin alte modalitati prevazute de lege.
    2.2 - Personalul organelor de executare indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. Orice fapta savarsita impotriva acestuia se sanctioneaza potrivit legii penale.
    3. Referitor la art. 25
    3.1 - Inceperea executarii silite a creantelor bugetare poate avea loc numai in temeiul unui titlu executoriu.
    Organul de executare va proceda la aplicarea masurilor de executare silita numai pentru creantele bugetare prevazute intr-un titlu executoriu emis de organul competent sau intr-un alt inscris caruia legea ii recunoaste caracterul de titlu executoriu.
    3.2 - Pentru obligatiile bugetare care au fost determinate potrivit legii de catre organele de verificare, reprezentand impozite, taxe, contributii, majorari de intarziere, constand in: diferente intre obligatiile determinate de platitor si cele legal datorate sau obligatiile bugetare constatate de acestea pentru venituri obtinute din activitati neautorizate, titlul executoriu este documentul emis si aprobat, dupa caz, de organul de verificare sau de constatare, conform modelului elaborat de Ministerul Finantelor. Titlul executoriu va fi intocmit de catre organele de verificare dupa expirarea termenului de plata stabilit de catre acestea si va fi transmis cu adresa organelor de executare.
    3.3 - Pentru obligatiile bugetare provenind din sanctiuni contraventionale, titlul executoriu este procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii, ramas definitiv prin neexercitarea caii de atac.
    3.4 - Pentru obligatiile bugetare constituite si individualizate de catre platitor si neachitate la scadenta, constatate de organul de verificare, precum si pentru cele determinate pe baza evidentei analitice pe platitori de catre Ministerul Finantelor sau de catre unitatile sale teritoriale cu atributii in acest sens, titlul executoriu este actul emis de organul de executare.
    Titlul executoriu intocmit de organul de executare va cuprinde:
    - antetul organului emitent;
    - numele, prenumele sau denumirea debitorului;
    - domiciliul sau sediul si alte date de identificare (numar rol, cod fiscal, buletin de identitate etc.):
    - natura sumelor datorate, cuantumul acestora, precum si perioada la care se refera;
    - temeiul legal al puterii executorii a titlului (art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare);
    - data intocmirii titlului;
    - semnatura si stampila organului de executare.
    3.5 - Pentru celelalte obligatii bugetare, altele decat cele prevazute mai sus, constatate si individualizate in titluri de creanta, titlurile executorii se constituie la data expirarii termenului de plata prevazut de lege sau la data stabilita de organul competent, ori in cazul celor asupra carora s-a pronuntat o instanta judecatoreasca sau un organ administrativ, titlul executoriu este hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, respectiv decizia emisa de organul administrativ.
    4. Referitor la art. 26
    4.1 - Titlurile executorii, care privesc creante ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, emise de alte organe decat cele ale Ministerului Finantelor, se transmit organelor de executare in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul ori unde este luat in evidenta fiscala, in termen de 15 zile de la data constituirii lor.
    Titlurile executorii se transmit printr-o adresa, care trebuie sa cuprinda:
    - denumirea completa a emitentului;
    - temeiul legal al transmiterii titlului executoriu spre executare;
    - numele si prenumele sau denumirea debitorului;
    - domiciliul sau sediul debitorului;
    - alte elemente de identificare a acestuia (seria si numarul buletinului de identitate sau, dupa caz, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului comertului, codul fiscal etc.);
    - natura debitului si suma de plata;
    - alte informatii necesare incasarii creantelor bugetare prin executare silita.
    Atunci cand este cazul, impreuna cu titlurile executorii se vor transmite si copii certificate de pe procesele-verbale de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii.
    5. Referitor la art. 27
    5.1 - Sunt competente sa procedeze la aplicarea masurilor de executare silita organele de executare in a caror raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul debitorului ori unde este luat in evidenta fiscala, dupa caz, si cele in a caror raza teritoriala acesta detine bunuri urmaribile.
    5.2 - Organul de executare inscrie debitul in evidentele sale in temeiul titlului executoriu. In cazul in care, analizand situatia bunurilor urmaribile ale debitorului, se constata ca acesta detine astfel de bunuri, va proceda la aplicarea masurilor de executare silita. Daca debitorul nu are bunuri urmaribile in raza teritoriala a organului de executare unde acesta isi are domiciliul, sediul sau este luat in evidenta fiscala, se vor sesiza organele de executare in raza carora se afla sau exista indicii ca se afla aceste bunuri.
    5.3 - Sesizarea prevazuta la pct. 5.2., impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu, se va comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si va cuprinde:
    - elementele de identificare a debitorului si a bunurilor sau veniturilor acestuia;
    - contul in care se vor varsa sumele incasate;
    - orice alte date utile privind identificarea debitorului si a bunurilor ori a veniturilor supuse executarii silite.
    5.4 - Organul de executare sesizat conform pct. 5.2. va comunica, in termen de 30 de zile, organului de executare coordonator, aplicarea masurilor de executare silita sau, dupa caz, motivele pentru care acestea nu pot fi aplicate, anexand documentele justificative.
    6. Referitor la art. 28
    6.1 - In cazul debitorilor solidari, debitul se comunica unui singur organ de executare, si anume aceluia in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe bunuri sau venituri urmaribile. In lipsa acestora, debitul se comunica organului de executare in a carui raza teritoriala domiciliaza sau isi au sediul mai multi debitori ori unde se apreciaza ca exista mai multe posibilitati de realizare a creantei bugetare.
    6.2 - Organul de executare, caruia i-a fost transmis debitul in conditiile pct. 6. 1., devine coordonator si este obligat sa inscrie intregul debit intr-o evidenta nominala separata, sa comunice, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, intregul debit fiecarui organ de executare in a carui raza teritoriala domiciliaza sau isi au sediul ceilalti codebitori, sa furnizeze informatiile detinute privind: elementele de identificare a acestora si a bunurilor ori veniturilor lor, contul in care se vor varsa sumele incasate.
    Organele de executare sesizate in conditiile alineatului precedent inscriu debitul intr-o evidenta nominala si procedeaza la inceperea executarii silite. Sumele realizate in contul debitorului se vor comunica lunar organului de executare coordonator.
    Cand, pe baza comunicarilor mentionate la alineatul precedent, cat si pe baza masurilor de executare silita indeplinite de el insusi, organul de executare coordonator constata ca debitul a fost lichidat va solicita in scris celorlalte organe sesizate sa inceteze de indata executarea silita.
    7. Referitor la art. 29
    7.1 - Organele de executare, in scopul identificarii domiciliului sau sediului debitorului, a bunurilor si veniturilor acestuia, au obligatia sa faca cercetari prin mijloace proprii, sa faca demersurile necesare pentru efectuarea de cercetari de catre organele de politie, precum si sa ceara relatii de la alte organe competente ori de la persoane juridice si fizice, dupa caz.
    In cazul in care, in urma cercetarilor efectuate cu ocazia inceperii executarii silite, organul de executare constata ca domiciliul sau sediul debitorului nu poate fi identificat, va solicita relatiile necesare identificarii debitorului, in cazul persoanelor fizice, compartimentelor de evidenta a populatiei ale organelor de politie, iar pentru persoanele juridice, oficiilor Registrului comertului sau instantelor judecatoresti unde sunt inregistrate, dupa caz. Aceste organe sunt obligate sa furnizeze relatiile solicitate, fara perceperea unei taxe sau a unui tarif.
    7.2 - In scopul stabilirii locului unde se afla debitorul si bunurile ori veniturile acestuia si pentru obtinerea oricaror alte date in legatura cu acestea, organele de executare vor solicita informatii si de la alte organe competente sau persoane fizice ori juridice, dupa caz.
    In scopul identificarii tuturor bunurilor si veniturilor urmaribile apartinand persoanelor fizice, organele fiscale, in a caror evidenta se afla sau se inscriu, dupa caz, asemenea bunuri, sunt obligate sa comunice despre aceasta organelor fiscale in a caror raza teritoriala persoanele fizice isi au domiciliul.
    7.3 - Organele de executare vor confirma primirea titlului executoriu transmis de catre alte organe decat cele ale Ministerului Finantelor, in termen de 30 de zile de la primirea acestuia, daca debitorul isi are domiciliul sau sediul in raza sa teritoriala. Atunci cand domiciliul sau sediul debitorului se afla in raza teritoriala a altui organ de executare, titlul executoriu impreuna cu dosarul executarii se vor comunica acestuia, caruia ii revine obligatia de confirmare a debitului in conditiile de mai sus. Despre aceasta masura va fi instiintat si organul de la care a fost primit titlul executoriu.
    8. Referitor la art. 31
    8.1 - La cererea organelor de executare, bancile sunt obligate sa furnizeze, in scris, informatiile necesare executarii silite a debitorilor prin poprire, privind: existenta conturilor deschise de catre debitori; data ultimei operatiuni, in situatia in care debitorul are cont deschis si nu mai efectueaza operatiuni; data inchiderii contului, daca a fost inchis la cererea debitorului sau din lipsa operatiunilor ori din alte cauze; daca detin informatii privind bunurile sau veniturile debitorului, precum si alte informatii utile aplicarii masurilor de executare silita.
    8.2 - Informatiile transmise de catre banci nu vor fi folosite si nici dezvaluite de functionarii organelor de executare, nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, pentru a nu prejudicia interesele ori prestigiul bancii care le-a transmis sau al clientului acesteia.
    8.3 - La cererea organelor de executare, organele de politie au obligatia de a da concursul acestora la indeplinirea masurilor de executare silita, potrivit dispozitiilor legale.
    9. Referitor la art. 32
    9.1 - Organele de executare aplica masurile de executare silita asupra tuturor bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului, precum si a veniturilor sale banesti urmaribile, potrivit legii, numai in limita valorii necesare realizarii creantei bugetare.
    10. Referitor la art. 33
    10.1 - Urmarirea sumelor ce reprezinta venituri banesti ale debitorului persoana fizica se poate face de catre organul de executare, cu exceptarea veniturilor provenite din:
    - alocatiile de stat pentru copii;
    - alocatiile de intretinere pentru minorii handicapati;
    - indemnizatiile de nastere;
    - ajutorul social;
    - ajutoarele pentru mame cu mai multi copii;
    - ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
    - ajutoarele pentru sarcina si lauzie;
    - ajutoarele pentru ingrijirea copiilor bolnavi;
    - ajutoarele acordate in caz de deces;
    - bursele de orice fel acordate elevilor si studentilor;
    - soldele acordate militarilor in termen;
    - diurnele si oricare alte asemenea indemnizatii;
    - ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca din cauza de boala sau de accident;
    - ajutoarele pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii;
    - compensatia acordata angajatilor in caz de desfacere a contractului de munca, pe baza dispozitiilor legale;
    - ajutorul de somaj;
    - ajutoarele, indemnizatiile si sporurile destinate protectiei personalului angajat;
    - alte venituri care, potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru realizarea creantelor bugetare.
    10.2 - Salariile si celelalte drepturi salariale, cu exceptia celor prevazute la pct. 10.1., pot fi urmarite pentru creante bugetare numai in urmatoarele proportii:
    - pana la 1/3 din salariul lunar net, in cazul in care se urmaresc sume reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor provocate proprietatii publice;
    - pana la 1/5 din salariul lunar net, in cazul in care se urmaresc alte creante bugetare.
    Dispozitiile alineatului precedent se aplica in mod corespunzator isi sumelor cuvenite in baza dreptului de autor, inventator sau inovator, remuneratiei cuvenite membrilor cooperativelor mestesugaresti si pensiilor.
    10.3 - Sumele depuse la C.E.C. de catre persoanele fizice sub forma de economii sunt supuse urmaririi potrivit dispozitiilor legale in materie.
    11. Referitor la art. 34
    11.1 - Sunt exceptate de la executarea silita urmatoarele categorii de bunuri ale debitorului persoana fizica:
    a) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si al membrilor familiei sale, care locuiesc impreuna cu acesta;
    - bunurile si lucrurile strict necesare odihnei, servitului mesei, precum si cele strict necesare pregatitului si conservarii alimentelor;
    - imbracamintea pe care o poarta si cea necesara activitatii zilnice;
    - portretele de familie, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
    b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pentru un trai decent timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta. Cantitatea si felul alimentelor exceptate de la executare vor fi stabilite de organul de executare, de la caz la caz, tinand seama de numarul membrilor de familie care gospodaresc impreuna si de felul alimentelor gasite;
    c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, pe timp de trei luni de iarna;
    d) bunurile mobile care servesc la exercitarea profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent a debitorului. Bunurile afectate acestei exceptii vor fi stabilite de organul de executare in functie de profesia sau de ocupatia autorizata a debitorului.
    In cazul debitorului agricultor nu sunt supuse executarii silite inventarul agricol, semintele si furajele necesare hranirii animalelor de munca pana la noua recolta. Inventarul agricol cuprinde animalele de munca si uneltele pentru cultivarea pamantului. Tractoarele, remorcile si alte utilaje mecanizate nu sunt exceptate de la executare;
    e) casa locuita de debitor si de familia sa, impreuna cu anexele aferente si terenul din jur, aferent curtii, dar nu mai mult de 1.000 mp, construit si neconstruit.
    In situatia in care casa are mai multe locuinte, se excepteaza de la urmarire numai locuinta ocupata de debitor impreuna cu familia sa;
    f) obiectele necesare persoanelor handicapate sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave, in cazul in care in aceasta situatie se afla debitorul sau membrii familiei care locuiesc cu acesta.
    11.2 - Bunurile detinute cu incalcarea dispozitiilor legale, cum sunt: armamentul, munitiile, substantele toxice si stupefiantele, precum si altele asemenea, nu sunt supuse executarii silite. Organele de executare vor sesiza, de indata, despre existenta unor asemenea bunuri, organele de politie sau alte organe competente, care vor proceda conform dispozitiilor specifice.
    12. Referitor la art. 35 si la art. 36
    12.1 - In exercitarea atributiilor privind aplicarea procedurii de executare silita, organele de executare au acces in incintele si incaperile debitorilor, in scopul identificarii bunurilor si a valorilor acestora, au dreptul sa cerceteze toate locurile in care acestia isi pastreaza bunurile sau valorile, precum si sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorilor.
    12.2 - Accesul organului de executare in incaperile reprezentand domiciliul sau resedinta debitorului sau a proprietarului imobiliului unde se afla bunurile debitorului se realizeaza in prezenta acestora. In cazul in care acestia nu sunt prezenti si accesul ii este permis de alti membri majori ai familiilor acestora, organul de executare va fi insotit de un reprezentant al politiei si de doi martori majori.
    12.3 - Atunci cand debitorul sau o alta persoana, asupra careia se afla bunuri sau valori ale acestuia, refuza accesul in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta lor, organul de executare va cere instantei judecatoresti autorizarea pentru intrarea in incaperile mai sus mentionate.
    12.4 - Accesul organelor de executare in incintele si in incaperile debitorului, precum si in orice alta incapere in care acesta isi pastreaza bunurile, se poate efectua intre orele 8,00-18,00 in orice zi lucratoare si va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. Pe baza autorizarii instantei judecatoresti competente, organul de executare va avea acces si la alte ore si in zilele nelucratoare si de sarbatori legale.
    13. Referitor la art. 39
    13.1 - In cazul in care debitorul, in cursul executarii silite, achita creanta bugetara principala constand in impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume ce reprezinta venituri publice, accesoriile acestora - majorari de intarziere, majorari, dobanzi, cheltuieli de executare, precum si alte sume stabilite in sarcina sa -, organul de executare va inceta de indata masurile de executare silita promovate si va proceda la stingerea efectelor acestora.
    14. Referitor la art. 40
    14.1 - In functie de veniturile si bunurile proprietate a debitorului, precum si de termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita si de posibilitatile de realizare a creantelor bugetare, organele de executare pot aplica modalitatile de executare silita, respectiv poprirea, executarea silita asupra bunurilor mobile si executarea silita asupra bunurilor imobile, succesiv sau concomitent.
    15. Referitor la art. 41 si la art. 42
    15.1 - Executarea silita prin poprire se poate intinde asupra tuturor veniturilor si disponibilitatilor banesti urmaribile potrivit legii, datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane fizice sau juridice.
    15.2 - Pentru executarea silita a creantelor bugetare, organele de executare in evidentele carora se afla inscris debitul respectiv vor infiinta popriri tertilor care, potrivit legii, datoreaza sau detin, cu orice titlu, sume de bani debitorilor urmariti.
    15.3 - Poprirea se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa de infiintare a popririi, insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu, care se transmit tertului poprit. Comunicarea se face prin posta, cu confirmare de primire sau prin intermediul functionarilor organului de executare.
    Adresa de infiintare a popririi va cuprinde:
    - denumirea si sediul organului de executare;
    - denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul tertului poprit;
    - temeiul legal al executarii silite prin poprire;
    - datele de identificare a debitorului;
    - numarul si data titlului executoriu, precum si organul emitent;
    - cuantumul creantei bugetare pentru care s-a infiintat poprirea, atunci cand acesta este mai mic decat cel evidentiat in titlul executoriu, ca urmare a efectuarii de plati partiale de catre debitor sau a acordarii de inlesniri la plata debitelor restante;
    - natura creantei bugetare si contul in care urmeaza a se vira suma retinuta;
    - semnatura si stampila organului de executare;
    - numarul si data emiterii.
    15.4 - In functie de cuantumul creantei bugetare, de marimea veniturilor debitorului si de data platii acestora, tertul poprit va efectua una sau mai multe retineri si plati pana la recuperarea integrala a creantei bugetare.
    15.5 - In situatia in care a fost pornita executarea silita prin poprire, din lipsa altor bunuri urmaribile, si se constata ca debitorul a dobandit bunuri mobile si imobile urmaribile, organul de executare, in functie de cuantumul creantei nerecuperate, va aplica si celelalte modalitati de executare silita. Atunci cand, prin poprire, creanta bugetara este realizabila pe o perioada mai mare de 2 ani, dupa infiintarea popririi, organul de executare va verifica, cel putin o data pe an, daca debitorul a dobandit si alte bunuri sau realizeaza si alte venituri decat cele asupra carora s-a inceput executarea silita.
    16. Referitor la art. 43
    16.1 - Atunci cand debitorii detin conturi bancare, organul de executare poate proceda la aplicarea masurilor de executare silita prin decontare bancara. In acest caz, tertul poprit este banca la care debitorul are conturi deschise, in lei sau in valuta.
    La inceperea executarii silite, o data cu transmiterea adresei de infiintare a popririi, organul de executare va comunica debitorului urmarit somatia si titlul executoriu, instiintandu-l in scris despre masura luata.
    Banca, de indata ce a fost sesizata, va lua masura de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului in cuantumul necesar achitarii sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea.
    In cazul in care sumele aflate in contul debitorului nu asigura realizarea integrala a sumelor datorate, banca va indisponibiliza incasarile zilnice realizate in contul debitorului pana la concurenta cu acestea.
    16.2 - In raport cu cuantumul creantei bugetare, cu natura si vechimea acesteia, cu gradul de solvabilitate si cu rata lichiditatii debitorului, organul de executare poate porni executarea silita prin decontare bancara pentru intreaga suma datorata sau partial, in functie de vechimea debitelor.
    Daca debitorul are conturi deschise la mai multe banci, pentru realizarea creantei bugetare, in masura in care este necesar, executarea silita prin poprire se poate intinde concomitent asupra mai multor conturi bancare.
    Dupa indestularea creantei bugetare in conditiile prevazute la alineatul precedent, organul de executare va instiinta, de indata, bancile pentru sistarea indisponibilizarii conturilor sau a retinerilor, dupa caz.
    17. Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentelor norme metodologice s-au elaborat modelele alaturate pentru:
    - instiintare de plata;
    - somatie;
    - adeverinta de primire a somatiei;
    - titlu executoriu (intocmit de organele de executare silita);
    - dispozitie de urmarire (titlu executoriu intocmit de organele de verificare si control).

    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S.a ........................
    Unitatea fiscala .......................
    Str. ........................ nr. ......
    Localitatea ............................
    Nr. .................. data ............

                                        Persoana care poate fi contactata:
                                        dna/dl ...............................
                                        nr. tel. .............................
                                        intre orele: .........................

               Catre ...................................
               Cod fiscal/nr. rol ......................
               Str. ....................... nr. ........
               Localitatea .............................

    Va notificam ca figurati in evidentele fiscale ale unitatii noastre cu obligatii bugetare de plata restante, reprezentand:
------------------------------------------------------------------------------
         Natura debitului              Suma         Majorari calculate
                                                    pana la data de ..........
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL:
------------------------------------------------------------------------------

    Va invitam ca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele mentionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada platii acestora.
    Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de majorari de intarziere.
    Daca aveti nelamuriri in legatura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume si adresa figureaza mai sus, la sediul nostru sau la numarul de telefon mentionat.
    Aceasta scrisoare constituie instiintare de plata si va este comunicata in temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
    Va multumim pentru cooperare.

     Conducatorul unitatii fiscale,       Seful compartimentului
     L.S.                                 de urmarire si incasare,


    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S.a ...........................   Nr. ........ data ..........
    Unitatea fiscala ..........................
    Str. ................... nr. ..............
    Localitatea ...............................
    Nr. dosar de executare .......data ........

                   Catre ..............................
                   Cod fiscal/nr. rol .................
                   Str. .................... nr. ......
                   Localitatea ........................

                               SOMATIE
    In baza art. 23 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare,
    va instiintam ca figurati in evidentele fiscale .......................... ..................................  cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a pornit executarea silita in temeiul titlului executoriu .................. ................................ a carui copie v-o transmitem alaturat.
------------------------------------------------------------------------------
      Natura obligatiei bugetare      Suma       Majorari calculate
                                     - lei -     pana la data de*) ...........
                                                              - lei -
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL:
------------------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii inclusiv.

    Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat, in baza prevederilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor aratate mai sus, incepand cu transmiterea acestei somatii, vor fi suportate de catre dvs.
    Ramanem in continuare la dispozitia dvs. si va multumim anticipat pentru plata.

    Conducatorul unitatii fiscale,            Seful compartimentul
                  L.S.                        de urmarire si incasare,


    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S.a .....................  Rol/cod fiscal nr. ................
    Unitatea fiscala ....................  Dosar de executare nr. ...../ .....
    Str. ..................... nr. ......
    Localitatea .........................

              ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI Nr. ....

    Am primit somatia, precum si copia de pe titlul executoriu, astazi ........ luna ..................., anul ................., ora ............ .
    Numele, prenumele, denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si semneaza adeverinta .......................................................... ..............................................................................
din localitatea ........................., str. ........................ nr. .... buletin de identitate/pasaport/legitimatie/seria ............... nr. ......... eliberat de ......................................... .

    Prezenta a fost intocmita in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si ale normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 972/1996.


    Reprezentantul organului de executare:      Semnatura (stampila) persoanei
    Numele si prenumele ..................            care primeste somatia,
    Nr. legitimatiei .....................
    Functia ..............................
    Semnatura ............................

    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S.a ......................    Nr. .............. data ........
    Unitatea fiscala .....................
    Str. ..................... nr. .......
    Localitatea ..........................

                         TITLUL EXECUTORIU Nr.....
    Numele si prenumele
    .................... debitorului ......................................
         Denumirea

        Domiciliul
    .................... debitorului .......................................
          Sediul

    Alte date de identificare a debitorului 1)...............................
    .........................................................................
    Natura sumei datorate si termenul legal de plata 2)......................
    Cuantumul sumelor datorate .............................................. si majorarile aferente ............................................... .
    Prezentul inscris constituie titlu executoriu in baza prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare.
    Data emiterii .......................

                       Conducatorul (directorul)
                        organului de executare,
                              Semnatura
                                L.S.

-------------------
    1) Se va completa cu numarul rolului, numarul codului fiscal, buletinul de identitate seria, numarul, numarul de inregistrare la Registrul comertului sau la instanta judecatoreasca, dupa caz, etc.
    2) In cazul in care, la acelasi fel de creanta bugetara, se inregistreaza restante la mai multe termene de plata se vor mentiona toate termenele, indicandu-se la fiecare suma datorata si majorarile aferente calculate pana la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, mentionandu-se despre aceasta in titlul executoriu.

    MODEL

    MINISTERUL FINANTELOR
    *) ......................................
    Nr. ........................ din ........

                        DISPOZITIE DE URMARIRE

    In urma controlului efectuat in baza reglementarilor legale la ...........
                         sediul
...................., cu           ............................................,
                         domiciliul
    codul fiscal
.................  ....................., s-au constatat urmatoarele obligatii
buletinul de identitate
bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii, majorari de intarziere, constand in diferente dintre obligatiile determinate de platitor si cele legal datorate sau in obligatii bugetare datorate pentru obtinerea de venituri din activitati neautorizate ce au fost stabilite prin procesul-verbal inregistrat sub nr. ................... din .................. .
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Natura                  Nr. cont    Stabilit      Achitat     Diferente
 crt.  obligatiei              venit       in urma                   de
                               bugetar     controlului               incasat
------------------------------------------------------------------------------
                      Suma
                     ---------------------------------------------------------
                      Majorari
------------------------------------------------------------------------------
                      Suma
                     ---------------------------------------------------------
                      Majorari
------------------------------------------------------------------------------
                      Suma
                     ---------------------------------------------------------
                      Majorari
------------------------------------------------------------------------------
    Majorarile de intarziere au fost calculate pana la data de ............... .
    In conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, prezenta dispozitie constituie titlu executoriu.

                    Conducatorul organului de control,
                                  L.S.

                         
    *) Se va completa denumirea organului de control (Directia controlului financiar de stat, Directia impozite si taxe, Sectia Garzii financiare din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala a controlului financiar de stat si Garda financiara din structura Ministerului Finantelor).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 972/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 972 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 972/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu