Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.180 din 14.04.2014

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 12 iunie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1-42*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. _____*) Anexele nr. 1-42 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXA Nr. 1MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 2MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 3MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 4MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 5MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 6MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI“ - IFIN-HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 7MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 8MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - I.F.T. IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 9MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 10MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 11MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 12MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 13MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 14MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 15MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 16MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 17MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 18MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - S.A. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 19MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI“ - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 20MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 21MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 22MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 23MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 24MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 25MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 26MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 27MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 28MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 29MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 30MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC“ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 31MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 32MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. „ALEXANDRU DARABONT“ - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 33MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 34MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 35 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ“ BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 36MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 37MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 38MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 39MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 40MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 41MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR - BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 42MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 180/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 180 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 180/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu