Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.180 din 14.04.2014

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 430 din 12 iunie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1-42*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. _____*) Anexele nr. 1-42 sunt reproduse în facsimil. Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu
ANEXA Nr. 1MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 2MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 3MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 4MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 5MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 6MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI“ - IFIN-HH BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 7MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 8MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ - I.F.T. IAŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 9MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 10MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 11MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 12MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 13MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 14MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INCDSB BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 15MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 16MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 17MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 18MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - S.A. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 19MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ „ELIE CARAFOLI“ - I.N.C.A.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 20MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 21MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 22MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 23MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 24MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 25MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 26MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 27MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 28MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 29MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 30MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ „URBAN-INCERC“ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 31MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 32MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. „ALEXANDRU DARABONT“ - BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 33MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 34MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 35 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEŞ“ BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 36MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 37MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 38MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 39MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 40MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 41MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR - BRAŞOV BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 ANEXA Nr. 42MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. Bucureşti BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 180/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 180 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 180/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu