Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 145/270/59 din  8 aprilie 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 145 din 8 aprilie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 270 din 16 aprilie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 59 din 13 iunie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din 23 iulie 2002

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    vazand referatele de aprobare nr. 171.210/2002, intocmit de Directia standarde, licente si marci, calitatea alimentelor si acreditare, si nr. 270/2002, intocmit de Directia generala de sanatate publica,
    avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                     pentru Protectia Consumatorilor,
                               Rovana Plumb

    ANEXA 1

                                   NORME
cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la vinurile aromatizate, bauturile aromatizate pe baza de vin si la cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole si stabilesc regulile generale privind definirea, desemnarea si prezentarea, precum si conditiile legate de natura, compozitia, originea, ambalarea, etichetarea si marcarea acestora in vederea comercializarii.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme se definesc:

    A. Vin aromatizat
    Vinul aromatizat este bautura:
    - obtinuta din unul sau mai multe produse vinicole, inclusiv vinurile de calitate definite de reglementarile in vigoare, excluzand vinul de masa "retsina", cu sau fara adaos de musturi de struguri si/sau musturi de struguri proaspete oprite din fermentatia alcoolica;
    - la care s-a adaugat alcool prin utilizarea unuia sau mai multora dintre produsele mentionate la art. 3 pct. 4;
    - care a fost supusa aromatizarii cu ajutorul substantelor aromatizante naturale si/sau preparatelor aromatizante naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plantelor aromatice si/sau condimentelor si/sau alimentelor cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea vinurilor aromatizate a substantelor si preparatelor identice din punct de vedere chimic cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa, in general, unei indulciri si eventual unei colorari cu caramel;
    - care are o concentratie alcoolica dobandita minima egala sau mai mare de 14,5% in volume si de maximum 22% in volume si o concentratie alcoolica totala minima egala sau mai mare de 17,5% in volume. Pentru produsele care poarta mentiunea "sec" sau "extrasec" concentratia alcoolica totala este de minimum 16% in volume, respectiv 15% in volume.
    Vinurile si/sau musturile de struguri proaspete, oprite din fermentatie, utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, trebuie sa fie prezente in produsul finit intr-o proportie de minimum 75% .
    Denumirea "vin aromatizat" poate fi inlocuita cu cea de "aperitiv pe baza de vin". Utilizarea termenului "aperitiv" in acest context nu limiteaza utilizarea acestuia pentru a defini alte produse care nu se supun prevederilor prezentelor norme.
    Utilizarea unei substante aromatizante identice cu vanilina naturala, definita conform prevederilor legale, este autorizata la fabricarea vinurilor aromatizate.
    Utilizarea amestecurilor de substante aromatizante identice cu cele naturale, care prezinta aroma si/sau gust de migdala, caisa sau ou, este autorizata, respectiv in completarea migdalelor, caiselor sau oualor utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, numai in urmatoarele conditii:
    - daca amestecurile respecta prevederile legale in vigoare referitoare la aromele utilizate in alimente, precum si conditiile de aplicare;
    - denumirea sub care se vinde produsul trebuie sa faca referire la produsele mentionate mai sus;
    - societatile producatoare trebuie sa tina un registru separat referitor la utilizarea substantelor aromatizante identice cu cele naturale.
    Acest registru va contine informatii precise referitoare la aroma identica cu cea naturala utilizata, natura si cantitatea aromei identice cu cea naturala, existenta in societatea comerciala, locul de depozitare si indicatiile asupra utilizarii sale complementare in bautura in comparatie cu aroma principala. Fiecare operatie de manipulare se inregistreaza in registru. O data pe an registrele trebuie verificate de catre autoritatile competente, respectiv de reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

    B. Bautura aromatizata pe baza de vin
    Bautura aromatizata pe baza de vin este bautura:
    - obtinuta din unul sau mai multe produse vinicole, inclusiv vinurile de calitate definite de reglementarile in vigoare, excluzand vinurile fabricate cu adaos de alcool si vinul de masa "retsina", cu sau fara adaos de musturi de struguri si/sau musturi de struguri partial fermentate;
    - care a fost supusa aromatizarii cu substante aromatizante si/sau preparate aromatizante naturale si/sau identice cu cele naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima si a doua liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plante aromatice si/sau condimente si/sau alimente cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea bauturilor aromatizate pe baza de vin a substantelor obtinute prin sinteza chimica, dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa, in general, unei indulciri;
    - la care nu este permis adaosul de alcool, cu urmatoarele exceptii:
    a) pentru bauturile definite la art. 5 pct. 3;
    b) bauturile aromatizate pe baza de vin, obtinute din vin alb, indulcite, caracterizate prin adaosul unui distilat de struguri sec si aromatizat exclusiv cu extract de cardamom;
    c) bauturile aromatizate pe baza de vin, obtinute din vin rosu, care au fost supuse procesului de indulcire si la care s-au adaugat preparate aromatizante, precum cele definite in actele normative in vigoare. Aceste preparate au fost obtinute exclusiv din condimente, din ginseng, din nuci, portocale si plante aromatice;
    - care are o concentratie alcoolica dobandita egala sau mai mare de 7% in volume si de maximum 14,5% in volume.
    Vinurile utilizate la fabricarea bauturii aromatizate pe baza de vin trebuie sa fie prezente in produsul finit intr-o proportie de minimum 50% .

    C. Cocteil aromatizat din produse vitivinicole
    Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este bautura:
    - obtinuta din vin si/sau musturi de struguri;
    - care a fost supusa aromatizarii cu ajutorul substantelor aromatizante si/sau preparatelor aromatizante naturale si/sau identice cu cele naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima si a doua liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plantelor aromatice si/sau condimentelor si/sau alimentelor cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea cocteilurilor aromatizate pe baza de vin a substantelor aromatizante obtinute prin sinteza chimica, dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa unei eventuale indulciri si unei eventuale colorari.
    La obtinerea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole nu este permis adaosul de alcool.
    Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole are o concentratie alcoolica dobandita de maximum 7% in volume.
    Vinurile si/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie sa fie prezent in produsul finit intr-o proportie de minimum 50% .
    Utilizarea termenului "cocteil" in acest context nu limiteaza utilizarea acestui termen pentru a defini si alte produse care nu se supun prevederile prezentelor norme.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
    1. Indulcire - operatia care consta in utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multora dintre urmatoarele produse: zahar semialb, zahar alb, zahar alb rafinat, dextroza, fructoza, sirop de glucoza, zahar lichid, zahar lichid invertit, sirop de zahar invertit, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, must proaspat de struguri, zahar caramelizat, miere, sirop de roscove, precum si alte produse glucidice naturale avand un efect analog cu cel al produselor mentionate mai sus.
    Prin zahar caramelizat se intelege produsul obtinut exclusiv prin incalzirea controlata a zaharozei fara adaos de baze, de acizi minerali sau de alti aditivi chimici.
    2. Aromatizare - operatia care consta in utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a uneia sau mai multor arome si/sau a plantelor aromatice si/sau a condimentelor si/sau a alimentelor cu proprietati aromatizante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Adaugarea acestor substante confera produsului finit caracteristici organoleptice diferite de cele ale vinului.
    3. Colorare - operatia care consta in utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    4. Adaugare de alcool - operatia care consta in folosirea la fabricarea vinurilor aromatizate si, dupa caz, a unor bauturi aromatizate pe baza de vin a unuia sau mai multora dintre urmatoarele produse:
    a) alcool etilic de origine viticola;
    b) alcool etilic de origine agricola;
    c) alcool de vin sau de stafide;
    d) distilat de vin sau de stafide;
    e) distilat de origine agricola;
    f) rachiu de vin sau de tescovina;
    g) rachiu de stafide.
    Produsele folosite trebuie sa corespunda reglementarilor legale in vigoare si indeosebi caracteristicile alcoolului etilic utilizat trebuie sa corespunda prevederilor Standardului Roman nr. 14/1998, alcool etilic rafinat tip A.
    5. Concentratia alcoolica dobandita in volume - numarul de volume de alcool pur, la temperatura de 20 grade C, continut in 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatura.
    6. Concentratia alcoolica potentiala in volume - numarul de volume de alcool pur, la temperatura de 20 grade C, ce pot fi obtinute prin fermentarea totala a zaharurilor continute in 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatura.
    7. Concentratia alcoolica totala in volume - suma concentratiilor alcoolice dobandita si potentiala, in volume.
    8. Concentratia alcoolica naturala in volume - concentratia alcoolica totala in volume a produsului considerat inaintea oricarei imbogatiri.
    Art. 4
    Definirea diferitelor categorii de vinuri aromatizate a caror denumire poate sa inlocuiasca denumirea "vin aromatizat" este urmatoarea:
    1. Vermut - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, care au fost supuse unei aromatizari cu substante din speciile de pelin Artemisia sau cu substante derivate din acestea. Indulcirea se realizeaza numai cu zahar caramelizat, zaharoza, must de struguri, must de struguri concentrat si must de struguri concentrat rectificat.
    2. Vin aromatizat amar - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor in vigoare, care au fost supuse unei aromatizari amare caracteristice. Denumirea "vin aromatizat amar" este urmata de numele principalei substante aromatizante. Denumirea "vin aromatizat amar" poate fi urmata sau inlocuita de expresii ca:
    a) "vin cu chinina", in cazul in care aromatizarea principala este obtinuta cu aroma principala chinina;
    b) "Bitter vino", in cazul in care aromatizarea principala este facuta cu aroma naturala de gentiana si cand bautura a fost supusa unei colorari galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti alimentari autorizati; folosirea termenului "bitter" nu prejudiciaza in acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;
    c) "Americano", in cazul in care aromatizarea este datorata prezentei substantelor aromatizante naturale provenind din pelin si din gentiana si cand bautura a fost supusa unei colorari galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare.
    3. Vin aromatizat cu ou - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, cu adaos de galbenus de ou de calitate sau cu substante derivate din acesta, al carui continut in zahar exprimat in zahar invertit este de minimum 200 g, iar continutul in galbenus de ou este de minimum 10 g/l de produs finit.
    Termenul "cremovo" poate insoti termenul "vin aromatizat cu ou" atunci cand vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala intr-o proportie de minimum 80% .
    Termenul "cremovo zabaione" poate insoti termenul "vin aromatizat cu ou" atunci cand vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala intr-o proportie de minimum 80% si are un continut in galbenus de ou de minimum 60 g/l.
    4. Vakeva Viiniglogi/Starkvinsglogg - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea cuisoarelor impreuna cu alte mirodenii. Aceasta bautura poate fi indulcita cu substantele prevazute la art. 3 pct. 1.
    5. Bitter - vin aromatizat obtinut din vinuri definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea unor extracte de plante, predominante fiind gentiana, anghinarea si centaura.
    6. Floris - vin aromatizat obtinut din vinuri definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea unor extracte de plante, predominante fiind migdalele si malinul.
    Art. 5
    Definirea diferitelor categorii de bauturi aromatizate pe baza de vin, a caror denumire poate sa inlocuiasca sau sa completeze denumirea "bauturi aromatizate pe baza de vin", este urmatoarea:
    1. Sangria - bautura obtinuta pe baza de vin, aromatizata prin adaos de extracte sau esente naturale de citrice, cu sau fara sucul acestor fructe, eventual cu un adaos de mirodenii, indulcita, cu adaos de bioxid de carbon si avand o concentratie alcoolica dobandita de maximum 12% in volume.
    Bautura poate contine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor si culoarea sa trebuie sa provina in exclusivitate din materiile prime folosite.
    Denumirea "Sangria" trebuie in mod obligatoriu sa fie insotita de mentiunea "fabricat in ...", urmata de numele statului membru producator sau al unei regiuni mai restranse, exceptandu-se cazul in care este produsa in Spania sau Portugalia.
    Denumirea "Sangria" poate inlocui denumirea "bautura aromatizata pe baza de vin" numai in cazul in care bautura a fost fabricata in Spania sau Portugalia.
    2. Clarea - bautura pe baza de vin alb obtinuta in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru bautura "Sangria".
    Denumirea "Clarea" trebuie in mod obligatoriu sa fie insotita de mentiunea "fabricat in ...", urmata de numele statului membru producator sau al unei regiuni mai restranse, in afara de cazul in care este fabricata in Spania.
    Denumirea "Clarea" poate inlocui denumirea "bautura aromatizata pe baza de vin" numai in cazul in care bautura a fost fabricata in Spania.
    3. Zurra - bautura obtinuta prin adaos de brandy sau rachiu de vin, definite conform reglementarilor legale in vigoare, in bauturile definite la pct. 1 si 2 si eventual cu adaos de bucati de fructe. Concentratia alcoolica dobandita trebuie sa fie egala sau mai mare de 9% si de maximum 14% in volume.
    4. Bitter soda - bautura aromatizata obtinuta din bitter vino, al carei continut in produsul final trebuie sa fie de minimum 50% in volume, cu adaos de bioxid de carbon sau apa gazoasa si eventual cu aceiasi coloranti ca pentru bitter vino. Concentratia alcoolica dobandita trebuie sa fie egala sau mai mare de 8% si de maximum 10,5% in volume. Folosirea termenului "bitter" in acest context nu prejudiciaza folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme.
    5. Kalte Ente - bautura aromatizata obtinuta prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin petiant cu adaos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon, la care se adauga substante naturale de lamaie sau extracte din aceste substante. Continutul produsului finit in vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon trebuie sa fie de minimum 25% in volume.
    6. a) Gluhwein - bautura aromatizata obtinuta exclusiv din vin rosu sau vin alb si zahar, aromatizata in special cu scortisoara si cuisoare; in afara cantitatilor de apa utilizate in procesul de indulcire conform prevederilor art. 3 pct. 1, adaosul de apa este interzis. In cazul in care bautura "Gluhwein" a fost fabricata din vin alb, denumirea sub care se vinde produsul "Gluhwein" trebuie completata cu expresia "din vin alb".
    b) Viiniglogi/Vinglogg - bautura aromatizata obtinuta exclusiv din vin rosu sau vin alb, aromatizata in special cu scortisoara si cuisoare.
    7. Maiwein - bautura aromatizata obtinuta din vin cu adaos de plante de Asperula odorata sau din extracte ale acesteia, astfel incat gustul de Asperula odorata sa fie predominant.
    8. Maitrank - bautura aromatizata obtinuta din vin alb sec in care au fost macerate plante de Asperula odorata sau careia i s-au adaugat extracte din aceste plante, cu adaos de portocale si/sau alte fructe, eventual sub forma de suc, de concentrate sau extracte, si care a fost supusa unei indulciri cu maximum 5% zaharuri.
    Art. 6
    Definirea diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, a caror denumire poate sa inlocuiasca sau sa completeze denumirea "cocteil aromatizat" din produse vitivinicole, este urmatoarea:
    1. Cocteil pe baza de vin - bautura aromatizata in care mustul de struguri concentrat este de maximum 10% din volumul total al produsului finit si continutul in zahar, exprimat in zahar invertit, este de maximum 80 g/l.
    2. Petiant din struguri aromatizat - bautura fabricata exclusiv din must de struguri, cu o concentratie alcoolica dobandita de maximum 4% in volume si cu anhidrida carbonica provenind exclusiv din fermentatia mustului de struguri.
    3. Cocteil aromatizat pe baza de vin perlant - bautura fabricata din vin aromatizat cu extracte naturale din plante, impregnat cu bioxid de carbon, avand o concentratie alcoolica dobandita de maximum 7% in volume.
    Art. 7
    Denumirile "vin aromatizat", "bautura aromatizata pe baza de vin" si cele mentionate la art. 4 si 5 pot fi completate in functie de continutul in zahar invertit, dupa cum urmeaza:
    1. extrasec - pentru produsele al caror continut in zahar este de maximum 30 g/l inclusiv;
    2. sec - pentru produsele al caror continut in zahar este de maximum 50 g/l inclusiv;
    3. demisec - pentru produsele al caror continut in zahar este intre 50 si 90 g/l inclusiv;
    4. demidulce - pentru produsele al caror continut in zahar este intre 90 si 130 g/l inclusiv;
    5. dulce - pentru produsele al caror continut in zahar este de minimum 130 g/l.
    Mentiunile "demidulce" si "dulce" pot fi inlocuite prin inscrierea continutului de zahar invertit exprimat in g/l.
    In cazul in care denumirea sub care se vinde produsul pentru bauturile aromatizate pe baza de vin contine termenul "spumos" cantitatea de vin spumos utilizata trebuie sa fie de minimum 95% .
    Art. 8
    (1) La fabricarea bauturilor definite in prezentele norme este permisa utilizarea aditivilor alimentari autorizati, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (2) La fabricarea bauturilor definite in prezentele norme adaugarea apei, eventual a apei distilate sau demineralizate, este permisa fara modificarea naturii bauturii si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (3) Alcoolul etilic folosit pentru diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a aditivilor autorizati utilizati la fabricarea bauturilor definite in prezentele norme trebuie sa fie alcool etilic de origine agricola si sa aiba caracteristicile organoleptice si fizico-chimice in conformitate cu Standardul Roman nr. 14/1998. Alcoolul etilic de origine agricola va fi utilizat in doza stricta necesara pentru diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a oricarui alt aditiv autorizat.
    Art. 9
    Tratamentele si practicile oenologice aplicate vinurilor si musturilor trebuie sa corespunda reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 10
    Caracteristicile organoleptice si fizico-chimice ale bauturilor definite in prezentele norme trebuie sa corespunda standardelor romane, standardelor profesionale si standardelor sau specificatiilor tehnice ale firmelor, precum si normelor sanitare in vigoare.
    Art. 11
    (1) Pentru bauturile care nu corespund prevederilor art. 2, 4, 5, 6, 7 si 8 nu se pot utiliza denumirile mentionate in aceste articole.
    (2) Denumirile geografice cum ar fi: "Nurnberger Gluhwein", "Vermouth de Chambery", "Vermouth di Torino" pot sa inlocuiasca denumirile categoriilor de bauturi aromatizate mentionate la art. 2 sau sa le completeze, rezultand denumiri compuse.
    (3) Denumirile de origine sunt rezervate bauturilor care isi dobandesc caracteristicile si calitatile definitive in procesul de fabricare in zona geografica invocata, in vederea evitarii inducerii in eroare a consumatorului asupra materiei prime utilizate.
    (4) Denumirile sub care se vand produsele definite in prezentele norme nu pot sa fie completate cu indicatii geografice la care au dreptul produsele vitivinicole.
    Art. 12
    (1) In denumirile sub care se vand bauturile aromatizate continand produse din sectorul vitivinicol si arome, care au o concentratie alcoolica de minimum 1,2% in volume si care nu corespund prevederilor prezentelor norme, nu este permisa nici o referinta la produsele din sectorul vitivinicol.
    (2) Bauturile aromatizate care nu corespund prevederilor prezentelor norme nu se comercializeaza pentru consumul uman in asociere cu termeni cum ar fi: "gen", "tip", "mod", "stil", "marca", "gust" sau cu alte mentiuni asemanatoare la una dintre denumirile prevazute in prezentele norme.
    Art. 13
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea bauturilor prevazute in prezentele norme se fac cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care alcoolul utilizat la fabricarea bauturilor provine dintr-o singura materie prima (alcool din cereale, alcool din vin, alcool din melasa), natura acestuia poate fi indicata pe eticheta. In cazul in care alcoolul provine din diferite materii prime, nu se va indica pe eticheta natura acestuia.
    (3) Alcoolul etilic utilizat la diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a aditivilor autorizati nu este considerat ingredient.
    Art. 14
    (1) Marcarea bauturilor prevazute in prezentele norme se face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Prevederile prezentelor norme se aplica si bauturilor aromatizate provenite din import.
    Art. 15
    Verificarea calitatii loturilor de produse se face pe baza nivelului de calitate acceptabil, denumit si AQL, si a Standardului Roman 184/1 25.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 145/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 145 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu