E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1433 din 30 septembrie 2002

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 819 din 13 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                                Tudor Florescu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare T.U.R.D.N.
    Art. 2
    T.U.R.D.N. se va aplica etapizat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002.
    Art. 3
    (1) Pentru plata T.U.R.D.N., utilizatorilor retelei de drumuri nationale din Romania li se elibereaza de catre distribuitor rovinieta - document care atesta dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale - si factura fiscala corespunzatoare sumei incasate, emisa manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
    (2) O copie a facturii fiscale va fi pastrata la bordul autovehiculului prin grija conducatorului auto.
    Art. 4
    Sumele incasate in urma aplicarii T.U.R.D.N. se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si vor fi utilizate, in exclusivitate, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, pentru oricare dintre scopurile prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, inclusiv pentru garantarea emisiunilor de obligatiuni pe pietele nationale si internationale, dupa caz.
    Art. 5
    Cheltuielile legate de eliberarea rovinietelor se suporta de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Art. 6
    In sensul prezentelor reglementari, utilizatori ai retelei de drumuri nationale din Romania sunt:
    a) persoane juridice si persoane fizice care utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu autovehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani;
    b) persoane juridice si persoane fizice care utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu autovehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini.
    Art. 7
    (1) Rovinieta se prezinta sub forma de autocolant.
    (2) Modelul rovinietei este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 8
    (1) Personalizarea rovinietei se realizeaza de catre distribuitor prin marcarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 1, respectiv: masa totala maxima autorizata (MTMA), clasa de emisii poluante, anul, luna, ziua de la care este valabila si anul, luna, ziua expirarii, in functie de tipul si durata de valabilitate declarate de platitor pe propria raspundere.
    (2) Datele in functie de care se realizeaza personalizarea rovinietei se declara de platitor pe propria raspundere.
    Art. 9
    (1) Rovinieta va fi aplicata obligatoriu vizibil, pe partea interioara a parbrizului autovehiculului, astfel incat sa poata fi verificata.
    (2) Responsabilitatea privind pastrarea in stare buna a rovinietei corespunzatoare tipului si duratei de valabilitate si a copiei facturii fiscale revine in exclusivitate conducatorului auto.

    CAP. 2
    Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei

    A. Generalitati
    Art. 10
    (1) Utilizatorii romani pot achita T.U.R.D.N. la oficiile Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., la statiile publice de distribuire a carburantilor auto sau la agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, denumite in continuare incasatori.
    (2) Utilizatorii romani pot achita T.U.R.D.N. integral sau esalonat, in doua pana la patru rate trimestriale. Achitarea esalonata a T.U.R.D.N. se poate efectua numai la oficiile Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., iar sumelor esalonate li se va aplica o dobanda de 10% pe an. La eliberarea sau vizarea anuala de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. a licentei de executie pentru vehicul, utilizatorii romani vor face dovada achitarii T.U.R.D.N.
    (3) Utilizatorii straini pot achita T.U.R.D.N. la agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, sau la statiile publice de distribuire a carburantilor auto.
    (4) Lista sediilor agentiilor Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, este prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (5) Lista adreselor oficiilor Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., prevazute la alin. (1) va fi publicata prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (6) Lista adreselor statiilor publice de distribuire a carburantilor auto, autorizate pentru eliberarea rovinietei, prevazute la alin. (1) si (3), va fi publicata prin grija agentului economic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (7) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va incheia cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. si cu agentul economic distribuitor de carburanti la pompa conventii privind incasarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietelor, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (8) Conventiile vor fi avizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (9) Conventiile vor prevedea obligativitatea dotarii cu tehnica de calcul necesara emiterii facturilor, circuitul documentelor, modul de gestionare si verificare a emiterii rovinietei si incasarea T.U.R.D.N.

    B. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor romani
    Art. 11
    (1) La achitarea T.U.R.D.N. incasatorul va elibera utilizatorilor romani rovinieta, precum si factura fiscala.
    (2) Valabilitatea rovinietei incepe de la data solicitata de platitor si expira dupa 12 luni calendaristice.
    Art. 12
    In cazul schimbarii proprietarului autovehiculului sau cedarii dreptului de folosinta, rovinieta isi mentine valabilitatea.
    Art. 13
    Plata T.U.R.D.N. se efectueaza in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii rovinietei.
    Art. 14
    (1) Pentru autovehiculele inmatriculate in Romania incadrarea in clasa de emisii poluante se face pe baza decodificarii ultimelor doua caractere alfanumerice ale numarului de omologare inscris in rubrica nr. 5 din cartea de identitate a autovehiculului sau in rubrica nr. 10 din certificatul de inmatriculare al acestuia, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    (2) In cazul in care ultimele doua caractere mentionate la alin. (1) sunt numerice, detinatorul autovehiculului se poate prezenta la Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" pentru obtinerea unei note de constatare tehnica cu privire la incadrarea autovehiculului in clasa de emisii poluante.
    (3) Lipsa caracterelor alfanumerice prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, a notei de constatare tehnica prevazute la alin. (2), din care sa rezulte incadrarea autovehiculului in una dintre clasele de emisii poluante, alta decat NON-EURO, impune utilizatorului obligatia de a achita T.U.R.D.N. corespunzator clasei de emisii poluante NON-EURO.
    Art. 15
    (1) In cazul radierii din circulatie a autovehiculului, la solicitarea utilizatorului roman, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va returna contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzatoare perioadei de neutilizare.
    (2) Cererea pentru returnarea T.U.R.D.N. se depune la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" impreuna cu factura fiscala emisa la achitarea T.U.R.D.N. si copia de pe dovada de radiere din circulatie a autovehiculului.
    (3) Dovada de radiere din circulatie a autovehiculului, emisa de organele de politie, se depune in copie legalizata la Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    (4) Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu timpul de neutilizare a autovehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data emiterii dovezii de radiere din circulatie a autovehiculului si data expirarii rovinietei pentru care a fost achitat T.U.R.D.N.
    (5) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" are obligatia sa verifice temeinicia cererii de returnare si sa restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
    (6) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 15 zile lucratoare motivul pentru care cererea a fost respinsa, total sau partial, dupa caz.

    C. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor straini
    Art. 16
    (1) La achitarea T.U.R.D.N. incasatorul va elibera rovinieta utilizatorilor straini, precum si factura fiscala.
    (2) Valabilitatea rovinietei incepe la ora 0,00 a primei zile si expira la ora 24,00 a ultimei zile de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei.
    Art. 17
    In cazul in care utilizatorii straini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, incasatorul va elibera un numar corespunzator de roviniete, in vederea asigurarii acoperirii intregii perioade de valabilitate, fara intrerupere.
    Art. 18
    Plata T.U.R.D.N. se efectueaza in valuta liber convertibila la echivalentul tarifului exprimat in euro sau in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii.
    Art. 19
    (1) Pentru autovehiculele inmatriculate in alte state incadrarea in clasa de emisii poluante se face pe baza mentiunilor referitoare la poluare si siguranta rutiera cuprinse in certificatul pentru vehicul "verde" (EURO I), certificatul pentru vehicul "mai verde si sigur" (EURO II) sau certificatul pentru vehicul "EURO 3 sigur", prevazute de Rezolutia CEMT/CM (2001)9/Final din 26 noiembrie 2001.
    (2) Lipsa documentelor prevazute la alin. (1) determina obligativitatea utilizatorilor de achitare a T.U.R.D.N. corespunzator clasei de emisii poluante NON-EURO.
    (3) Utilizatorii straini vor achita tariful aferent duratei de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei, respectiv de o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni, la agentiile Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei sau la statiile publice de distribuire a carburantilor.
    (4) In sensul prezentelor norme metodologice, prin durata de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei se intelege perioada cuprinsa intre data inceperii valabilitatii rovinietei si data depasirii frontierei nationale, declarata pe propria raspundere de utilizator in momentul achitarii T.U.R.D.N.
    (5) In cazul in care la iesirea din tara a utilizatorilor straini se va constata depasirea duratei de parcurs si stationare pentru care s-a achitat T.U.R.D.N., acestia sunt obligati sa achite, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 18, si contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzatoare perioadei de depasire.

    CAP. 3
    Gestionarea rovinietelor

    Art. 20
    (1) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" raspunde de gestionarea si distribuirea rovinietei, scop in care va pune la dispozitie incasatorilor T.U.R.D.N., in timp util, un numar corespunzator de exemplare, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    (2) Gestionarea rovinietei si raspunderea pentru respectarea prevederilor conventiilor incheiate potrivit art. 10 alin. (7), (8) si (9) revin incasatorilor.
    (3) Numarul exemplarelor de rovinieta care se vor distribui incasatorilor de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" se stabileste pe baza cererilor acestora si a datelor statistice privind numarul de autovehicule inmatriculate in Romania aflate in circulatie, comunicat de inspectoratele judetene de politie, de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", precum si a datelor statistice referitoare la utilizatorii straini ai retelei de drumuri nationale din Romania.

    CAP. 4
    Controlul achitarii T.U.R.D.N. Constatarea si sanctionarea contraventiilor

    Art. 21
    Controlul respectarii prevederilor prezentelor norme metodologice se executa pe reteaua de drumuri nationale si in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
    Art. 22
    Controlul achitarii T.U.R.D.N. se executa de catre:
    a) personalul imputernicit din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, impreuna cu organele politiei de frontiera;
    b) ofiterii si subofiterii de politie care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia rutiera pe reteaua de drumuri nationale din Romania.
    Art. 23
    Conducatorii auto sunt obligati sa permita personalului prevazut la art. 22 verificarea documentelor care atesta incadrarea autovehiculului in clasa de emisii poluante si a valabilitatii rovinietei.
    Art. 24
    (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducatorilor auto care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania fara sa detina rovinieta valabila, insotita de copia facturii fiscale corespunzatoare, constituie contraventie.
    (2) In cazul utilizatorilor romani, responsabilitatea circulatiei fara rovinieta valabila, insotita de copia facturii fiscale corespunzatoare, revine, dupa caz, persoanei fizice sau juridice proprietare a autovehiculului.
    (3) In cazul utilizatorilor straini responsabilitatea revine in exclusivitate conducatorului auto.
    (4) Prin rovinieta valabila se intelege rovinieta eliberata in conditiile prevazute la art. 8, aplicata in locul stabilit, corespunzatoare categoriei de autovehicul si clasei de emisii poluante, a carei durata de valabilitate nu este depasita si care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania fara discontinuitate.
    Art. 25
    (1) Contraventiile prevazute de prezentele norme metodologice se sanctioneaza conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002.
    (2) Cuantumul amenzilor contraventionale ce se aplica utilizatorilor este cel prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 26
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va desfiinta urmatoarele tarife:
    a) tariful pentru activitate in afara orelor de program;
    b) tariful pentru folosirea parcarilor si a zonelor situate in lungul drumurilor;
    c) tariful aplicat autovehiculelor inmatriculate in Germania, posesoare de autorizatii pentru trafic international de marfa cu scutire de la plata tarifelor pentru folosirea drumurilor.
    Art. 27
    Achitarea T.U.R.D.N. nu exonereaza utilizatorii de la plata altor tarife percepute de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 28
    (1) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.
    (2) Inscrierea de catre incasator in factura fiscala a altor date decat cele corespunzatoare elementelor de personalizare ale rovinietei eliberate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 290 din Codul penal.
    (3) Folosirea de catre utilizatori a facturii fiscale in care incasatorul a inscris alte date decat cele corespunzatoare elementelor de personalizare a rovinietei constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 291 din Codul penal.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              MODEL DE ROVINIETA

                   _______________________________________________
                  | 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22|
                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 _____________    |   |  ________      _ ___ _      ________  |   |
|Zona de      |   |/10| |M.T.M.A.|    | |MA | |    |M.T.M.A.| | 23|
|marcare      |  /|___| |________|    |_|___|_|    |________| |___|
|nr. 3:       |/  |   |  __________ __         __ __________  |   |
|a perioadei  |   | 9 | |</= 3,5 t |  |       |\ | 3,5 t +  | | 24|
|zilnice de   |   |   | |          |  |       |  \ 7,0 t    | |   |
|valabilitate.|   |___| |__________|__|       |__|_\________|_|___|
|_____________|   |   |                              \________|___|___
                  |   |  __________ __         __ __________  |   |   |
                  | 8 | | Bus >    |  |       |  | 7,0 t +  | | 25|   |
                  |   | | 3,5 t    |  |       |  | 12,0 t   | |   |   |
                  |___| |__________|__|       |__|__________| |___|   |
                  |   |  __________ __         __ __________  |   |   |
                  | 7 | |>/= 12,0 t|  |       |  |>/= 12,0 t| | 26|   |
                  |   | |</= 3 axe |  |       |  |>/= 4 axe | |   |   |
                  |___| |__________|__|       |__|__________| |___|   |
                  |   |  __________ __         __ __________  |   |   |
                  | 6 | | NON      |  |       |  | NON      | | 27|   |
                  |___| | EURO     |  |       |  | EURO     | |___|   |
                  |   | |__________|__|       |__|__________| |   |   |
                  | 5 |  __________ __         __ __________  | 28|   |
                  |___| | EURO I   |  |       |  | EURO I   | |___|   |
                  |   | |__________|__|       |__|__________| |   |   |
                  | 4 |  __________ __    ^    __ __________  | 29|   |
                  |___| | EURO II  |  |   |   |  | EURO II  | |___|   |
                  |   | |__________|__|   |   |__|__________| |   |   |
                  | 3 |  ____ _    ____ _ | ____ _    ____ _  | 30|   |
                  |___| |2002| |  |2003| |||2004| |  |2005|/| |___|   |
                  |   | |____|_|  |____|_|||____|_|  |___/|_| |   |   |
                  | 2 |  _________________|____________/____  | 31|   |
 _______________  |___| |        Seria: A.|00000001  /      | |___|   |
|Zona de marcare| | 1 | |_________________|________/________| |   |   |
|nr. 2:         |\|___|__________________/_______/____________|___|   |
|a perioadei de | |\                   /       /                  |   |
|valabilitate.  | |__________________/_______/____________________|   |
|_______________|       /  ________/       /                __________|________
                      /   |   ____________|_______________ |Zona de marcare    |
                    /     |  |Zona de marcare nr. 1:      ||nr. 4:             |
                  /       |  |a perioadei de valabilitate.||a caracteristicilor|
          ______/_____    |  |____________________________||vehiculului.       |
         | AUTOCOLANT |   |     __________________________ |___________________|
         |____________|   |    |Zona de inscriere a       |
                          |____|elementului de siguranta  |
                               |(holograma)               |
                               |__________________________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                             LISTA SEDIILOR
agentiilor de control si incasare ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat

    ________________________________
    Nr.  Punctul de control pentru
    crt. trecerea frontierei de stat
    ________________________________
      1. Giurgiu Rutier
      2. Giurgiu Mocanasu
      3. Giurgiu Bac
      4. Bechet
      5. Calafat
      6. Portile de Fier I
      7. Naidas
      8. Moravita
      9. Jimbolia
     10. Nadlac
     11. Turnu
     12. Varsand
     13. Bors
     14. Halmeu
     15. Petea
     16. Siret
     17. Sculeni
     18. Albita
     19. Oancea
     20. Galati
     21. Stanca
     22. Negru Voda
     23. Vama Veche
     24. Ostrov
    ________________________________

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                               CODIFICAREA
gradului de poluare din certificatul de inmatriculare al autovehiculului

     ____________________________
    | Caracterele | Semnificatia |
    |_____________|______________|
    |     X1      |              |
    |_____________|              |
    |     X2      |              |
    |_____________|              |
    |     X3      |              |
    |_____________|              |
    |     X4      |              |
    |_____________|              |
    |     X5      |    EURO 2    |
    |_____________|              |
    |     X6      |              |
    |_____________|              |
    |     Y1      |              |
    |_____________|              |
    |     Y2      |              |
    |_____________|              |
    |     Y3      |              |
    |_____________|______________|
    |     D3      |              |
    |_____________|              |
    |     E3      |     EURO 3   |
    |_____________|              |
    |     R3      |              |
    |_____________|______________|
    |     E4      |              |
    |_____________|              |
    |     R4      |     EURO 4   |
    |_____________|______________|

    NOTA:
    In certificatul de inmatriculare al autovehiculului codificarea gradului de poluare se regaseste in ultimele doua caractere, respectiv 14 si 15, ale numarului de omologare inscris in rubrica 10.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                               DEFALCAREA
amenzilor contraventionale aplicabile transportatorilor cu autovehicule inmatriculate in Romania si in alte state in cazul lipsei rovinietei valabile din punct de vedere al categoriei si al perioadei de utilizare a drumurilor nationale din Romania

 ______________________________________________________________________________
| Categoria  |    Categoria    |  Categoria rovinietei    | Cuantumul amenzilor|
|de transport| autovehiculului | (din punct de vedere al  |   contraventionale |
|            |                 |duratei de utilizare a DN)|   - milioane lei - |
|____________|_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |          3         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          7 zile          |          3,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |  Autoturisme    |         30 de zile       |          4         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |          4,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |         12 luni          |          5         |
|            |_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |          5         |
|            |                 |__________________________|____________________|
| Transport  |                 |          7 zile          |          5,5       |
| persoane   |                 |__________________________|____________________|
|            |  Microbuze      |         30 de zile       |          6,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |          8         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |         12 luni          |         10         |
|            |_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |         15         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          7 zile          |         17         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |  Autobuze si    |         30 de zile       |         19,5       |
|            |  autocare       |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |         22         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |         12 luni          |         25         |
|____________|_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |          5         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          7 zile          |          5,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |Mai mica de 3,5 t|         30 de zile       |          6,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |           8        |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |         12 luni          |          10        |
|            |_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |          10        |
|            |                 |__________________________|____________________|
|Transport   |                 |          7 zile          |         10,5       |
|marfa       | 3,5 t pana la   |__________________________|____________________|
|G.T.M.A.    | 7,0 t exclusiv  |         30 de zile       |         11,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |         12,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |         12 luni          |         15         |
|            |_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |          1 zi            |         15         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          7 zile          |         17         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            | 7,0 t pana la   |         30 de zile       |         19,5       |
|            | 12,0 t          |__________________________|____________________|
|            |                 |          6 luni          |         22         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          12 luni         |         25         |
|____________|_________________|__________________________|____________________|
|            |                 |           1 zi           |         25         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |           7 zile         |         27         |
|            |Cu maximum 3 osii|__________________________|____________________|
|            |inclusiv         |          30 de zile      |         30,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |           6 luni         |         34         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          12 luni         |         40         |
| Transport  |_________________|__________________________|____________________|
| marfa >/=  |                 |           1 zi           |         30         |
| 12,0 t     |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |           7 zile         |         32         |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |Cu minimum 4 osii|          30 de zile      |         35         |
|            |inclusiv         |__________________________|____________________|
|            |                 |           6 luni         |         37,5       |
|            |                 |__________________________|____________________|
|            |                 |          12 luni         |         45         |
|____________|_________________|__________________________|____________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1433/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1433 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu