E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 13 din  1 februarie 2005

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 din  9 februarie 2005


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Consiliului Concurentei,
                               Mihai Berinde

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Art. 1
    Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) activitatilor legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevazute in anexa la regulament;".
    2. La articolul 1 alineatul (2) se introduce litera d) care va avea urmatorul cuprins:
    "d) ajutoarelor de stat ce fac obiectul Regulamentului privind ajutorul de stat in domeniul industriei carbonifere, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 192/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    Intreprinderea
    1. Intreprindere reprezinta orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma ei legala, in special persoane care desfasoara, cu titlu individual sau familial, activitati mestesugaresti sau alte tipuri de activitati si societati sau asociatii angajate in mod regulat in activitati economice.

    Numarul de angajati si pragurile financiare care definesc categoriile de intreprinderi
    2. Intreprinderi mici si mijlocii (IMM) sunt acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifra anuala de afaceri care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane EUR, fie un rezultat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane EUR.
    3. In cadrul categoriei de IMM, intreprindere mica este intreprinderea care are mai putin de 50 de angajati si a carei cifra anuala de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depaseste echivalentul in lei a 10 milioane EUR.
    4. In cadrul categoriei de IMM, microintreprindere este intreprinderea care are mai putin de 10 angajati si a carei cifra anuala de afaceri sau rezultatul anual al bilantului contabil nu depaseste echivalentul in lei a 2 milioane EUR.

    Tipurile de intreprinderi luate in considerare la calculul efectivului si al valorilor financiare
    5. Intreprindere autonoma este orice intreprindere care nu se incadreaza la categoria de <<intreprindere partener>> in sensul pct. 6 sau <<intreprindere legata>> in sensul pct. 7.
    6. Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu se incadreaza la categoria de intreprinderi legale in sensul pct. 7 si intre care exista urmatorul raport: o intreprindere (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, in sensul pct. 7, un procent de 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval). Cu toate acestea, o intreprindere poate fi definita ca autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partener, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati, in sensul pct. 7, individual sau in comun, de intreprinderea in cauza:
    a) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventa de investitii in capital de risc, care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 EUR;
    b) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
    c) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
    d) autoritati locale autonome avand un buget anual mai mic decat echivalentul in lei a 10 milioane EUR si mai putin de 5.000 de locuitori.
    7. Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:
    a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale membrilor unei alte intreprinderi;
    b) o intreprindere are dreptul de a numi sau de a destitui majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere sau de supraveghere al unei alte intreprinderi;
    c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei alte intreprinderi, in baza unui contract incheiat cu aceasta din urma sau in baza unei prevederi continute in actul sau constitutiv;
    d) o intreprindere care este actionara sau membra a unei alte intreprinderi si detine singura, in baza unui acord cu alti actionari ori asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea asupra drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii respective.
    In sensul prezentului regulament, nu exista influenta dominanta daca investitorii prevazuti la teza a doua a pct. 6 nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea intreprinderii respective, fara a prejudicia drepturile pe care le detin in calitatea lor de actionar sau asociat.
    Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise in prezentul punct, prin intermediul uneia ori mai multor alte intreprinderi, sau cu oricare dintre investitorii prevazuti la pct. 6 sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate.
    Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice care actioneaza impreuna, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.
    Piata adiacenta este acea piata a produsului sau a serviciului situata direct in amonte sau in aval de piata relevanta.
    8. O intreprindere nu este considerata IMM daca 25% sau mai mult din capitalul social ori drepturile de vot ale unei intreprinderi sunt direct sau indirect controlate, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori colectivitati publice, cu exceptia cazurilor mentionate in teza a doua a pct. 6.
    (2) Intreprinderile pot da o declaratie privind statutul de intreprindere autonoma, intreprindere partenera sau de intreprindere legata, incluzand date privind pragurile stabilite la alin. (1) pct. 2 - 4. Declaratia poate fi facuta chiar daca capitalul social este repartizat astfel incat nu este posibil sa se determine cu exactitate detinatorul, caz in care intreprinderea da o declaratie pe propria raspundere ca nu este detinuta in proportie de 25% sau mai mult de catre o singura intreprindere ori, in comun, de catre mai multe intreprinderi legate. Aceste declaratii nu prejudiciaza controalele sau verificarile prevazute de normele nationale.

    Datele folosite pentru numarul de angajati, valorile financiare si perioada contabila
    (3) Datele ce trebuie luate in considerare la calcularea numarului de angajati si a valorilor financiare sunt cele aferente ultimului exercitiu financiar aprobat si sunt calculate pe o baza anuala. Ele se iau in calcul de la data incheierii exercitiului financiar. In calculul cifrei de afaceri sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.) si alte taxe indirecte.
    (4) In cazul in care, la data incheierii exercitiului financiar, o intreprindere constata ca a depasit sau a scazut sub pragul numarului de angajati ori sub pragurile financiare prevazute la alin. (1) pct. 2 - 4, calculate pe o baza anuala, aceasta situatie nu va conduce la pierderea sau la obtinerea statutului de intreprindere mica, mijlocie ori microintreprindere, cu exceptia cazului in care acest lucru se repeta pe o perioada de 2 ani financiari consecutivi.
    (5) In cazul unei intreprinderi nou-infiintate, a carei evidenta contabila nu a fost inca aprobata, datele care se vor utiliza vor proveni dintr-o estimare pe propria raspundere, efectuata de intreprinderea respectiva in cursul anului financiar.

    Numarul de angajati
    (6) Prin numarul de angajati se intelege numarul de unitati de munca pe an (UMA), reprezentand numarul persoanelor care au lucrat cu norma intreaga in intreprinderea respectiva sau in contul sau pe intreaga durata a anului de referinta. Munca prestata de persoanele care nu au lucrat intreaga perioada a unui an, munca celor care au lucrat cu norma partiala, indiferent de durata, si munca angajatilor sezonieri sunt considerate fractii ale UMA. In numarul de angajati se includ:
    a) salariati;
    b) persoane care lucreaza pentru intreprindere, avand legatura de subordonare si fiind considerate angajate in baza legii;
    c) proprietari-directori;
    d) parteneri care desfasoara o munca permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de aceasta.
    Elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de scolarizare sau de formare profesionala nu sunt considerati angajati. Durata concediului de maternitate si pentru cresterea copilului nu este luata in considerare.

    Stabilirea datelor unei intreprinderi
    (7) In cazul unei intreprinderi autonome, datele, inclusiv numarul de angajati, vor fi stabilite exclusiv pe baza evidentelor contabile ale intreprinderii respective.
    (8) Datele, inclusiv numarul de angajati, ale unei intreprinderi partenere sau legate cu o alta intreprindere se vor stabili pe baza evidentelor contabile si a altor date ale intreprinderii sau, daca exista, pe baza conturilor consolidate in care intreprinderea este inclusa in consolidare.
    (9) Datele prevazute la alin. (8) se vor cumula cu datele oricarei intreprinderi partenere a intreprinderii in cauza, situata imediat in amonte sau in aval fata de ea. Cumularea este proportionala cu procentul de participare la capital sau de drepturi de vot (care dintre ele este mai ridicat). In cazul participarilor incrucisate se va aplica procentul cel mai ridicat.
    (10) Datele prevazute la alin. (8) si (9) se vor cumula in proportie de 100% cu datele oricarei intreprinderi care este legata direct sau indirect de intreprinderea in cauza, daca datele nu sunt deja incluse in conturi prin consolidare.
    (11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8) - (10), datele intreprinderilor partenere ale intreprinderii in cauza trebuie sa provina din evidentele proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga 100% din datele intreprinderilor legate de aceste intreprinderi partenere, cu exceptia cazului in care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.
    (12) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8) - (10), datele intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata trebuie sa provina din evidentele proprii si din celelalte date consolidate, daca acestea exista. La acestea se adauga, in mod proportional, datele oricarei intreprinderi partenere ale acelei intreprinderi legate, situata imediat in amonte sau in aval fata de ea, cu exceptia cazului in care au fost deja incluse in conturile consolidate, intr-o pondere cel putin proportionala cu procentajul identificat la alin. (9).
    (13) Atunci cand in evidentele consolidate nu sunt incluse informatii cu privire la numarul de angajati al unei intreprinderi, cifrele privind numarul de angajati se calculeaza prin cumularea proportionala a datelor aferente intreprinderilor partenere si a datelor aferente intreprinderilor cu care intreprinderea respectiva este legata.
    (14) Investitii in imobilizari corporale reprezinta orice investitii in active fixe corporale ce se refera la crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau angajarea intr-o activitate ce implica o schimbare fundamentala a produsului ori procesului de productie al unei unitati existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie in active fixe, realizata sub forma achizitionarii unei unitati care s-a inchis sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata, trebuie sa fie, de asemenea, considerata ca fiind o investitie in imobilizari corporale.
    (15) Investitii in imobilizari necorporale reprezinta orice investitii in transfer de tehnologie prin dobandirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.
    (16) Intensitatea bruta a ajutorului de stat reprezinta cuantumul ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezinta sume inainte de aplicarea impozitelor directe. Atunci cand se acorda un ajutor de stat sub o alta forma decat subventia, cuantumul ajutorului de stat reprezinta echivalentul-subventie al acestuia. Ajutoarele de stat platibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea lor din momentul in care au fost acordate.
    (17) Ratele dobanzilor care trebuie sa fie folosite pentru actualizare si pentru calcularea cuantumului ajutorului de stat in cazul unui credit preferential reprezinta ratele de referinta aplicabile in momentul acordarii ajutorului de stat.
    (18) Intensitatea neta a ajutorului de stat reprezinta cuantumul ajutorului de stat net, dupa impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului."
    4. Dupa alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 70 din 12 ianuarie 2001 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 10 din 13 ianuarie 2001 si anexa la Recomandarea Comisiei Uniunii Europene din 6 mai 2003 privind definitia microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 124 din 20 mai 2003, precum si Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 364 din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 in ceea ce priveste extinderea scopului acestuia prin includerea ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 63 din 28 februarie 2004."
    Art. 2
    Prezentul regulament va fi pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu