E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 55 din 23 martie 2004

privind punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si a Regulamentului privind ajutorul de stat regional

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 19 aprilie 2004


SmartCity3


    In baza:
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003;
    - prevederilor art. 22 alin. (1) si (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile ulterioare,
    si avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectele de Regulament privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si Regulament privind ajutorul de stat regional,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare urmatoarele regulamente: Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si Regulamentul privind ajutorul de stat regional, prevazute in anexele nr. I si II care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentele mentionate la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Consiliului Concurentei,
                                Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

    REGULAMENT PRIVIND AJUTORUL DE STAT PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 14 alin. (1) lit. b) si al art. 21 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Intreprinderile mici si mijlocii joaca un rol determinant in crearea de locuri de munca si reprezinta, in sens larg, un factor de stabilitate sociala si de crestere economica. Dezvoltarea acestei categorii de intreprinderi poate sa fie totusi limitata de imperfectiunile pietei. Deseori, accesul intreprinderilor mici si mijlocii la capital sau credit este dificil datorita reticentelor inregistrate pe pietele financiare in asumarea riscurilor, precum si datorita garantiilor limitate pe care aceste intreprinderi le pot oferi. Resursele limitate ale acestora pot, de asemenea, reduce accesul la informatii, mai ales la cele referitoare la noi tehnologii si potentiale piete. Ajutoarele de stat ce au ca scop facilitarea dezvoltarii activitatilor economice ale intreprinderilor mici si mijlocii nu trebuie totusi sa modifice conditiile comerciale intr-o masura contrara interesului comun.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate intreprinderilor mici si mijlocii din toate sectoarele de activitate.
    (2) Prezentul regulament nu se aplica:
    a) activitatilor legate de productie, procesare sau comercializare a produselor prevazute in anexa nr. 3;
    b) ajutorului de stat legat de activitatile de export, mai precis ajutorului legat direct de cantitatea exportata, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau a altor cheltuieli curente legate de activitatile de export;
    c) ajutorului de stat care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor din import.

    Definitii
    Art. 2
    (1) In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc, dupa cum urmeaza:
    1. Intreprinderile mici si mijlocii sunt intreprinderi care:
    a) au mai putin de 250 de angajati;
    b) au fie o cifra de afaceri anuala care nu depaseste echivalentul in lei a 8 milioane EURO fie un rezultat anual al bilantului contabil care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 5 milioane EURO;
    c) indeplinesc criteriul independentei.
    2. Intreprinderile mici sunt intreprinderi care:
    a) au mai putin de 50 de angajati;
    b) au o cifra de afaceri anuala care nu depaseste echivalentul in lei a 7 milioane EURO sau situatia financiara anuala a acestora nu depaseste echivalentul in lei a 5 milioane EURO;
    c) indeplinesc criteriul independentei.
    3. Criteriul independentei este indeplinit cu exceptia situatiei in care 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot sunt detinute de catre o singura intreprindere, sau in comun de mai multe intreprinderi, care nu sunt intreprinderi mici si mijlocii, dupa caz.
    Acest prag poate fi depasit in doua cazuri:
    a) daca intreprinderea este detinuta de institutii publice de investitii, societati de capital de risc sau investitori institutionali, cu conditia sa nu se exercite nici un control individual sau comun;
    b) daca intreprinderea are capitalul repartizat intr-o asemenea maniera incat nu este posibil sa se determine cine este detinatorul si daca intreprinderea declara pe propria raspundere ca nu este detinuta in proportie de 25% sau mai mult de catre o singura intreprindere ori, in comun, de catre mai multe intreprinderi care nu se incadreaza la definitia pentru intreprinderi mici si mijlocii.
    4. Investitii in imobilizari corporale reprezinta orice investitie in active fixe corporale ce se refera la crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau angajarea intr-o activitate ce implica o schimbare fundamentala in produsul sau procesul de productie al unei unitati existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare.
    O investitie in active fixe, realizata sub forma achizitionarii unei unitati care s-a inchis sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata trebuie sa fie de asemenea considerata o investitie in imobilizari corporale.
    5. Investitii in imobilizari necorporale reprezinta orice investitie in transfer de tehnologie prin dobandirea drepturilor de brevet, a licentelor, a know-how sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.
    6. Intensitatea bruta a ajutorului de stat reprezinta cuantumul ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.
    Toate cifrele utilizate reprezinta sume inainte de aplicarea impozitelor directe.
    Atunci cand se acorda un ajutor de stat sub o alta forma decat subventie, cuantumul ajutorului de stat reprezinta echivalentul - subventie al acestuia.
    Ajutoarele de stat platibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea lor din momentul in care au fost acordate.
    Ratele dobanzilor care trebuie sa fie folosite pentru actualizare si pentru calcularea cuantumului ajutorului de stat in cazul unui credit preferential, reprezinta rata de referinta aplicabila in momentul acordarii ajutorului de stat.
    7. Intensitatea neta a ajutorului de stat reprezinta cuantumul ajutorului de stat net, dupa impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului.
    8. Numarul de angajati reprezinta numarul de unitati de munca pe an, denumite in continuare UMA, adica numarul de angajati cu norma intreaga intr-un an, munca cu norma partiala si cea sezoniera, reprezentand fractii ale UMA.
    (2) Pentru calcularea pragurilor la care se face referire la pct. 1 si 2 va fi cumulat numarul de angajati al intreprinderii beneficiare cu numarul de angajati al intreprinderilor pe care aceasta le controleaza, in mod direct sau indirect, prin detinerea a 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot.
    (3) Daca la data incheierii bilantului anual, o intreprindere depaseste sau indeplineste pragurile stabilite la pct. 1 si 2, aceasta va conduce la pierderea sau la obtinerea statutului de intreprindere mica si mijlocie, dupa caz, numai in situatia in care fenomenul se repeta 2 ani financiari consecutivi.
    (4) Pragurile pentru cifra de afaceri si totalul bilantului sunt cele ale ultimelor 12 luni ale perioadei contabile aprobate. In cazul intreprinderilor nou infiintate a caror evidenta contabila nu a fost inca aprobata, pragurile care se vor aplica trebuie sa aiba ca origine o estimare efectuata in cursul anului financiar de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.
    (5) Acolo unde este necesar sa se distinga microintreprinderile de alte intreprinderi mici si mijlocii, acestea sunt definite ca acele intreprinderi care au mai putin de 10 salariati.
    (6) Plafonul cifrei de afaceri prevazut la alin. (1) pct. 1 poate fi modificat, in functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

    Ajutoare de stat considerate a fi autorizate
    Art. 3
    Ajutoarele de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii sunt considerate a fi autorizate si, in consecinta, nu sunt supuse cerintelor de notificare daca:
    a) orice ajutor de stat individual sau alocare specifica care ar putea sa fie acordata in cadrul unei scheme de ajutor de stat, indeplineste toate conditiile prevazute de prezentul regulament;
    b) actele administrative sau normative care instituie scheme de ajutor de stat ori ajutoare de stat individuale si care contin o referire expresa la prezentul regulament, prin citarea titlului sau/si a referintei publicatiei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 2
    Ajutor de stat pentru investitii

    Investitiile
    Art. 4
    (1) Ajutoarele de stat pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale sunt compatibile cu un mediu concurential normal si sunt exceptate de la obligatia de notificare daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) intensitatea bruta a ajutorului de stat nu depaseste 15% pentru intreprinderile mici;
    b) intensitatea bruta a ajutorului nu depaseste 7,5% pentru intreprinderile mijlocii.
    (2) Atunci cand investitiile se fac in regiuni eligibile de a primi ajutor de stat regional, intensitatea nu va depasi pragul pentru ajutorul de stat regional, cu mai mult de 15% procentul brut, cu conditia ca intensitatea neta a ajutorului sa nu depaseasca 75% .
    (3) Consiliul Concurentei poate aproba majorarea intensitatilor prevazute la alin. (1), conform normelor privind ajutorul de stat regional, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile cu privire la mentinerea investitiei in regiunea beneficiara o perioada de cel putin cinci ani si la contributia beneficiarului la finantarea investitiei de cel putin 25% .
    (4) Plafoanele stabilite la alin. (1) si (2) se aplica intensitatii ajutoarelor calculate ca procent din cheltuielile de investitii eligibile sau ca procent din cheltuielile salariale aferente locurilor de munca create prin realizarea investitiei, ori prin combinarea celor doua, astfel incat ajutorul sa nu depaseasca cuantumul cel mai favorabil ce rezulta din aplicarea unuia sau altuia dintre aceste moduri de calcul.
    (5) In cazul in care ajutorul este calculat pe baza costurilor de investitii, costurile eligibile ale investitiilor in imobilizari corporale vor fi costurile legate de investitia in terenuri, cladiri si echipamente.
    In sectorul transporturilor, cu exceptia costului materialului feroviar rulant, cheltuielile destinate mijloacelor de transport si a echipamentelor de transport si bunurilor mobile nu sunt incluse in costurile eligibile.
    Costurile eligibile ale investitiilor in imobilizari necorporale vor fi costurile de achizitie a tehnologiilor.
    (6) In cazul in care ajutorul este calculat pe baza locurilor de munca create, cuantumul ajutorului este exprimat ca procent din costurile salariale aferente locurilor de munca create pe o perioada de doi ani conform urmatoarelor criterii:
    a) crearea de locuri de munca trebuie sa fie legata de executarea unui proiect de investitii in imobilizari corporale sau necorporale; locurile de munca trebuie sa fie create intr-o perioada de trei ani de la finalizarea investitiei;
    b) proiectul de investitii trebuie sa conduca la o crestere neta a numarului de salariati din unitatea respectiva, in raport cu media ultimelor douasprezece luni;
    c) locurile de munca trebuie sa fie mentinute pe o perioada de minim cinci ani.

    CAP. 3
    Ajutor pentru servicii de consultanta, alte servicii si activitati

    Art. 5
    Ajutoarele de stat acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru servicii de consultanta si alte servicii si activitati sunt compatibile cu un mediu concurential normal, si sunt exceptate de la obligatia de notificare daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) pentru serviciile furnizate de catre consultantii externi, ajutorul brut nu depaseste 50% din costurile aferente serviciilor prestate; serviciile in cauza nu constituie o activitate permanenta sau periodica si nu sunt legate de cheltuielile de functionare normala a intreprinderii, cum sunt serviciile obisnuite de consultanta fiscala, juridica sau de publicitate;
    b) pentru participarea la targuri si expozitii, ajutorul brut nu depaseste 50% din costurile suplimentare ce rezulta din inchirierea, amenajarea si organizarea standului. In acest caz, exceptarea de la obligatia notificarii se va aplica numai la prima participare a unei intreprinderi la un targ sau expozitie.

    CAP. 4
    Ajutoare individuale de valoare mare/ridicata

    Art. 6
    Prezentul regulament nu excepteaza de la notificare ajutoarele de stat individuale care ating unul din urmatoarele doua praguri:
    a) valoarea totala bruta a ajutorului de stat sa fie de cel putin echivalentul in lei a 3 milioane Euro;
    b) totalul costurilor eligibile pentru intregul proiect este de cel putin echivalentul in lei a 5 milioane Euro si este indeplinita una din conditiile de mai jos:
    b1) in regiunile care nu beneficiaza de ajutoare de stat regionale, intensitatea bruta a ajutorului de stat este de cel putin 50% din plafonul prevazut la art. 4 alin. (2);
    b2) in regiunile care beneficiaza de ajutoare de stat regionale, intensitatea neta a ajutorului este de cel putin 50% din plafonul prevazut la art. 4 alin. (2).

    CAP. 5
    Alte conditii de exceptare

    Art. 7
    Prezentul regulament excepteaza de la notificare ajutoarele de stat mentionate la art. 4 si art. 5 daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:
    a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare in scopul primirii unui ajutor de stat;
    b) exista prevederi legale in vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat cu conditia respectarii prevederilor legale din domeniul ajutorului de stat.

    CAP. 6
    Reguli generale privind cumulul ajutoarelor de stat

    Cumulul ajutoarelor
    Art. 8
    (1) Plafoanele de intensitate prevazute la art. 4 - 6 se aplica indiferent daca proiectul este finantat integral sau partial din surse ale statului sau este partial finantat de Uniunea Europeana.
    (2) Ajutoarele de stat exceptate de la notificare prin prezentul regulament nu pot fi cumulate cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri ale Uniunii Europene raportate la aceleasi costuri eligibile, daca aceasta cumulare ajunge la o intensitate a ajutorului de stat superioara celei prevazute de prezentul regulament.

    CAP. 7
    Transparenta si monitorizare

    Art. 9
    (1) In cazul punerii in aplicare a unor scheme de ajutor sau a acordari unui ajutor de stat individual, exceptate de prezentul regulament, furnizorii de ajutor de stat trebuie sa prezinte Consiliului Concurentei, in termen de 20 zile lucratoare, informatii referitoare la aceste ajutoare, conform Formularului pentru schemele de ajutor de stat si ajutoare de stat individuale pentru IMM-uri, exceptate de la notificare in conditiile prezentului regulament, prevazut in anexa nr. 1, care face parte din prezentul regulament.
    (2) Furnizorii de ajutor de stat vor pastra dosare detaliate referitoare la schemele de ajutor de stat, la alocarile specifice acordate in cadrul schemelor de ajutoare si la ajutoarele individuale exceptate de prezentul regulament.
    Aceste dosare trebuie sa fie complete, pentru a putea stabili daca conditiile de exceptare prevazute de prezentul regulament sunt indeplinite, ele incluzand, de asemenea, informatii referitoare la statutul agentilor economici considerati intreprinderi mici si mijlocii.
    (3) Furnizorii de ajutor de stat trebuie sa pastreze dosarele referitoare la ajutoarele individuale o perioada de 10 ani incepand de la data la care ajutorul a fost acordat, iar in ceea ce priveste schemele de ajutor, o perioada de 10 ani de la data acordarii ultimei alocari specifice in cadrul schemelor de ajutor in cauza.
    (4) Furnizorii de ajutor de stat vor transmite Consiliului Concurentei, la solicitarea scrisa a acestuia, in termen de 20 zile lucratoare sau in alt termen stipulat in solicitare, toate informatiile pe care Consiliul Concurentei le considera necesare pentru a evalua daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul regulament pentru exceptarea de la notificare.
    (5) Furnizorii de ajutor de stat trebuie sa intocmeasca un raport cuprinzand ajutoarele de stat ce intra sub incidenta prezentului regulament pe parcursul unui an calendaristic sau pe o perioada mai mica conform anexei nr. 2.
    Furnizorii de ajutor de stat trebuie sa inainteze aceste rapoarte in maxim 3 luni de la data expirarii perioadei la care raportul face referire.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Dispozitiile prezentului regulament se aplica in conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si in conformitate cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
    (3) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat notificate dupa intrarea sa in vigoare, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.
    (4) Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri

    Formular pentru schemele de ajutor de stat si ajutoare de stat individuale pentru IMM-uri exceptate de la notificare in conditiile prezentului regulament

 ______________________________________________________________________________
| Sinteza informatiilor care vor fi | Observatii explicative                   |
| furnizate/comunicate              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Societatea                        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Regiunea                          | Indicati numele regiunii daca ajutorul de|
|                                   | stat este acordat de o autoritate        |
|                                   | subcentrala                              |
|___________________________________|__________________________________________|
| Titlul schemei de ajutor de stat  | Indicati numele schemei de ajutor de stat|
| sau numele intreprinderii         | sau in cazul unui ajutor de stat         |
| beneficiara a unui ajutor de stat | individual, numele beneficiarului;       |
| individual                        | In ultimul caz, nu este necesara si      |
|                                   | inaintarea unui raport anual.            |
|___________________________________|__________________________________________|
| Baza legala                       | Indicati referinta legala nationala      |
|                                   | precisa pentru schema de ajutor sau      |
|                                   | pentru ajutorul de stat individual.      |
|___________________________________|__________________________________________|
| Cheltuielile anuale prevazute in  | Sumele vor fi exprimate in EURO sau, daca|
| cadrul schemei de ajutor sau suma | este aplicabil, in moneda nationala. In  |
| totala a unui ajutor acordat unei | cazul unei scheme de ajutor de stat:     |
| intreprinderi beneficiare         | Indicati suma globala Indicati a         |
|                                   | alocarilor bugetare sau scutirile de taxe|
|                                   | estimate, pe an, pentru toate            |
|                                   | instrumentele ajutorului de stat         |
|                                   | continute de schema;                     |
|                                   | In cazul unui ajutor de stat individual: |
|                                   | Indicati suma totala a                   |
|                                   | ajutorului/scutirilor de taxe. Daca este |
|                                   | cazul, indicati de asemenea, daca        |
|                                   | ajutorul este acordat in transe.         |
|                                   | Pentru garantiile din ambele cazuri,     |
|                                   | indicati suma (maxima) a imprumuturilor  |
|                                   | garantate.                               |
|___________________________________|__________________________________________|
| Intensitatea maxima a ajutorului  | Indicati intensitatea maxima a ajutorului|
|                                   | sau suma maxima a ajutorului per bunuri  |
|                                   | eligibile                                |
|___________________________________|__________________________________________|
| Data punerii in aplicare          | Indicati data de la care ajutorul poate  |
|                                   | fi acordat in cadrul schemei sau la care |
|                                   | ajutorul de stat individual este acordat |
|___________________________________|__________________________________________|
| Durata schemei de ajutor de stat  | Indicati data (an si luna) pana la care  |
| sau a ajutorului individual       | ajutorul poate fi acordat in cadrul      |
| acordat                           | schemei sau in cazul unui ajutor de stat |
|                                   | individual, si daca este cazul, data (an,|
|                                   | luna) ultimei rate de plata              |
|___________________________________|__________________________________________|
| Obiectivul ajutorului             | Se intelege ca obiectivul primar este    |
|                                   | ajutorul catre IMM-uri. Acest domeniu    |
|                                   | permite indicarea obiectivului urmator   |
|                                   | (secundar) care este urmarit (de ex. doar|
|                                   | intreprinderile mici sau IMM-urile;      |
|                                   | ajutor pentru investitii/consultanta)    |
|___________________________________|__________________________________________|
| Sectoarele economice avute in     | Alegeti din lista, atunci cand este      |
| vedere                            | relevant                                 |
| - Toate sectoarele                |                                          |
| sau                               |                                          |
| - Industria carboniera            |                                          |
| - Toate ramurile de productie/    |                                          |
|   sectoarele manufacturiere       |                                          |
| sau                               |                                          |
|   - Otel                          |                                          |
|   - Constructie de nave           |                                          |
|   - Fibre sintetice               |                                          |
|   - Industria de automobile       |                                          |
|   - Alte sectoare de productie    |                                          |
|   - Toate serviciile              |                                          |
|     sau                           |                                          |
|     - Servicii de transport       |                                          |
|     - Servicii financiare         |                                          |
|     - Alte servicii               |                                          |
| observatii                        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Numele si adresa autoritatii      |                                          |
| furnizoare                        |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| Alte informatii                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|

    ANEXA 2
    la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri

    Formular de raport anual privind schemele de ajutor de stat care se supun unui grup de reguli de exceptari care trebuie furnizat Consiliului Concurentei

    Furnizorilor le este cerut sa utilizeze formatul de mai jos, atunci cand raporteaza catre Consiliul Concurentei.
    Raportul va fi furnizat si pe suport magnetic.
    Informatiile cerute pentru toate schemele de ajutoare de stat exceptate in cadrul unui grup de reguli adoptate in conformitate cu prezentul Regulament:
    1. TITLUL SCHEMEI IN CAUZA
    2. REGULILE DE EXCEPTARE CARE SE APLICA
    3. CHELTUIELI
    Date separate trebuie furnizate pentru fiecare ajutor de stat din cadrul unei scheme de ajutor de stat sau pentru fiecare ajutor de stat individual (de ex. alocari, imprumuturi preferentiale, garantii etc.) Datele trebuie sa fie exprimate in EURO si in moneda nationala. Scutirile de taxe anuale trebuie raportate. Daca cifrele exacte nu sunt accesibile, trebuie estimate.
    Aceste cheltuieli trebuie furnizate dupa cum urmeaza:
    Pentru anul in curs trebuie indicat separat, pentru fiecare ajutor de stat din cadrul schemei (de ex. alocari, imprumuturi preferentiale, garantii):
    3.1. sumele implicate, scutirile de taxe (estimative) sau alte venituri scutite, date privind garantiile etc. pentru proiectele nou asistate. In cazul schemelor de garantii, suma totala a noilor garantii acordate ar trebui furnizata;
    3.2. platile efective, scutirile de taxe (estimativ) sau alte venituri scutite date privind garantiile etc. pentru proiectele nou asistate, cat si pentru cele in curs. In cazul schemelor de ajutor privind garantiile, trebuie furnizate urmatoarele date: suma totala a garantiilor acordate, venituri suplimentare (premii), recuperari, indemnizatii platite, rezultate de operare ale schemei in timpul anului financiar aflat in analiza;
    3.3. numarul proiectelor nou asistate;
    3.4. numarul global estimat, al locurilor de munca create sau mentinute prin noile proiecte (daca este cazul);
    3.5. suma globala a investitiilor estimate facute in cadrul noilor proiecte;
    3.6. diminuarea sumelor mentionate la punctul 3.1. fie pe regiuni, fie pe zone;
    3.7. diminuarea sumelor de la punctul 3 pe sectoarele de activitate ale beneficiarilor (daca sunt implicate mai mult decat un sector, trebuie indicate cotele pentru fiecare in parte);
    - minerit;
    - productie, din care:
        - otel;
        - constructii de nave;
        - fibre sintetice;
        - vehicule motorizate;
        - alte sectoare de productie ( urmeaza a fi specificate).
    - servicii, din care:
        - servicii de transport;
        - servicii financiare;
        - alte servicii (urmeaza a fi specificate).
    - alte sectoare (urmeaza a fi specificate).
    4. ALTE INFORMATII SI OBSERVATII.

    ANEXA 3
    la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru IMM-uri

    Lista produselor agricole carora nu li se aplica dispozitiile prezentului regulament

 ______________________________________________________________________________
| Codul corespondent din    | Numarul din  | Descrierea produselor din         |
| Clasificarea produselor   | nomenclator  | nomenclator                       |
| si serviciilor asociate   |              |                                   |
| activitatilor din         |              |                                   |
| economia nationala        |              |                                   |
| (CPSA)                    |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 0121.1, 0122.1,   | Capitolul 1  | Animale vii                       |
| 0123, 0124.1, 0125.1,     |              |                                   |
| 0126.1, 0127.1, 0128.1    |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1511 (exclusiv      | Capitolul 2  | Carne si resturi de carne         |
| 1511.2, 1511.3, 1511.4)   |              | comestibile                       |
| Clasa 1512 (exclusiv      |              |                                   |
| 1512.2)                   |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0500                | Capitolul 3  | Peste, crustacee si moluste       |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1551, 0125.2, 0126.2| Capitolul 4  | Produse lactate, oua de pasare,   |
|                           |              | miere naturala                    |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 5  |                                   |
| 1511.4, 1511.19, 1512.14  |              | Mate, basici si stomacuri de      |
|                           |              | animale (altele decat de peste),  |
|                           |              | intregi sau bucati ale acestora;  |
|                           |              | Produse de origine animala        |
|                           |              | nespecificate sau incluse in alta |
|                           |              | parte; Animale moarte improprii   |
|                           |              | consumului uman.                  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0116                | Capitolul 6  | Arbori si alte plante; bulbi,     |
|                           |              | radacini si altele; flori taiate  |
|                           |              | si ornamente                      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0115                | Capitolul 7  | Legume comestibile si anumite     |
|                           |              | radacini si tuberculi             |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0117.1              | Capitolul 8  | Fructe comestibile si nuci, alune |
|                           |              | etc.; coji de pepeni sau fructe   |
|                           |              | citrice                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0117.2              | Capitolul 9  | Cafea, ceai si mirodenii,         |
| Clasa 0117.3              |              | exclusiv mate                     |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0111                | Capitolul 10 | Cereale                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1561 (exclusiv      | Capitolul 11 | Produse ale industriei de         |
| 1561.5)                   |              | morarit; malt si amidon, gluten,  |
|                           |              | inulina                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 0113.3, 0113.5,   | Capitolul 12 | Seminte uleioase si fructe        |
| 0113.61, 0113.62, 0113.7, |              | oleaginoase; diferite graunte,    |
| 0114                      |              | seminte si fructe; plante         |
|                           |              | industriale si medicinale; paie si|
|                           |              | furaje uscate                     |
|___________________________|______________|___________________________________|
| -                         | Capitolul 13 | Pectina                           |
|                           |              |                                   |
|                           |              |                                   |
|                           |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 15 |                                   |
| 1511.32                   |              | Untura (slanina) si alte tipuri   |
|                           |              | de grasime de porc transate;      |
|                           |              | grasime de pasare transata;       |
|                           |              |                                   |
| 1511.31                   |              | Grasimi netransate de bovine,     |
|                           |              | oaie, capra; seu; produse din     |
|                           |              | aceste grasimi;                   |
| 1541 (exclusiv 1541.11)   |              | Stearina din untura, oleostearina |
| 1542.11,                  |              | si stearina din seu; ulei din     |
| 1542.11,                  |              | untura si ulei din seu,           |
|                           |              | neemulsionate, amestecate sau     |
|                           |              | preparate in orice mod;           |
|                           |              | Grasimi si ulei de peste si       |
|                           |              | mamifere marine, rafinate sau nu; |
| 1542.12,                  |              | Uleiuri vegetale, lichide sau     |
|                           |              | solide, nerafinate, rafinate sau  |
|                           |              | purificate;                       |
| 1542.13,                  |              | Grasimi si uleiuri animale si     |
|                           |              | vegetale, hidrogenate, rafinate   |
|                           |              | sau nu, dar neprelucrate in       |
|                           |              | continuare;                       |
| 1543,                     |              | Margarina, untura artificiala si  |
|                           |              | alte grasimi comestibile          |
|                           |              | prelucrate;                       |
| 1542.2                    |              | Reziduuri ce rezulta din          |
|                           |              | prelucrarea substantelor grase    |
|                           |              | sau ceruri vegetale sau animale.  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 1513, 1520        | Capitolul 16 | Prelucrarea carnii, pestelui,     |
| (exclusiv 1520.2)         |              | crustaceelor si molustelor        |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 17 |                                   |
| 1583.1                    |              | Zahar solid din sfecla si zahar   |
| 1562.21                   |              | solid din trestie de zahar. Alte  |
|                           |              | tipuri de zahar; zahar sub forma  |
|                           |              | de sirop, miere artificiala       |
|                           |              | (amestecata sau nu cu miere       |
|                           |              | naturala);                        |
| 1583.14                   |              | Melasa, decolorata sau nu;        |
| 1583.13                   |              | Zahar aromatizat sau colorat,     |
|                           |              | siropuri si melasa, fara sucuri de|
|                           |              | fructe ce contin zahar in orice   |
|                           |              | proportie.                        |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 18 |                                   |
| 1584.1                    |              | Cacao boabe, intregi sau sparte,  |
|                           |              | cruda sau prajita;                |
| 1584.3                    |              | Cacao coji (pleava), coji si      |
|                           |              | deseuri.                          |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1533 (exclusiv      | Capitolul 20 | Prelucrarea legumelor, fructelor  |
| 1533.3)                   |              | si a altor parti ale plantelor    |
|___________________________|______________|___________________________________|
| -                         | Capitolul 22 |                                   |
|                           |              | Must de struguri, in fermentatie  |
|                           |              | sau oprit din fermentatie altfel  |
|                           |              | decat prin adaugarea de alcool;   |
|                           |              |                                   |
| 1593                      |              | Vin din struguri proaspeti; must  |
|                           |              | de struguri oprit din fermentatie |
|                           |              | prin adaugarea de alcool;         |
| 1594                      |              | Alte bauturi fermentate (de ex.   |
|                           |              | cidru, cidru de pere si mied);    |
| 1592                      |              | Alcool etilic sau bauturi         |
|                           |              | spirtoase, denaturate sau nu, de  |
|                           |              | orice tarie, obtinute din produse |
|                           |              | agricole, exclusiv lichiorurile si|
|                           |              | alte bauturi spirtoase si         |
|                           |              | preparate alcoolice compuse       |
|                           |              | (cunoscute ca "extracte           |
|                           |              | concentrate") pentru fabricarea   |
|                           |              | bauturilor;                       |
| 1587.11                   |              | Otet si inlocuitori de otet.      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 1520.2, 1533.3,   | Capitolul 23 | Reziduuri si deseuri din industria|
| 1562.3, 1583.2, 1596.2    |              | alimentara; furaje de origine     |
|                           |              | animala                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.4              | Capitolul 24 | Tutun neprelucrat, deseuri de     |
|                           |              | tutun                             |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0212.2              | Capitolul 45 | Pluta naturala, neprelucrata,     |
|                           |              | zdrobita, granulata sau macinata; |
|                           |              | deseuri de pluta                  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.63             | Capitolul 54 | In, crud sau prelucrat, dar       |
|                           |              | nefilat; in calti si deseuri      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.63             | Capitolul 57 | Canepa, cruda sau prelucrata, dar |
|                           |              | nefilata; calti si deseuri de     |
|                           |              | canepa                            |
|___________________________|______________|___________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. II este reprodusa in facsimil.

                 REGULAMENT PRIVIND AJUTORUL DE STAT REGIONAL

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Ajutoarele de stat regionale au ca obiectiv dezvoltarea durabila a regiunilor slab dezvoltate prin incurajarea efectuarii de investitii si a crearii de locuri de munca in aceste zone. Ele favorizeaza extinderea, modernizarea si diversificarea activitatilor agentilor economici localizati in aceste regiuni si determina crearea de intreprinderi noi. In scopul favorizarii acestei dezvoltari si al reducerii potentialelor efecte negative ale unor eventuale relocalizari, este necesar ca acordarea acestor ajutoare de stat sa fie subordonata mentinerii pentru o perioada minima a investitiilor realizate si a locurilor de munca create in regiunea respectiva.
    In cazuri exceptionale, atunci cand dezavantajele structurale ale regiunii avute in vedere sunt prea mari, ajutoarele de stat regionale se pot dovedi insuficiente pentru declansarea unui proces de dezvoltare regionala. Doar in aceste cazuri, ajutoarelor de stat regionale li se pot alatura ajutoare de operare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor individuale regionale acordate in toate sectoarele de activitate, cu exceptia productiei, prelucrarii si comercializarii produselor agricole cuprinse in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament, pescuitului si industriei carboniere.
    (2) In cazul acordarii de ajutoare de stat cu caracter regional in sectoarele transporturi si constructii navale se aplica legislatia in vigoare in Romania pana la adoptarea unor norme specifice privind acordarea de ajutoare de stat in aceste sectoare.

    Scopul ajutoarelor de stat regionale
    Art. 2
    (1) Scopul ajutorului pentru dezvoltare regionala este de a asigura agentilor economici din zona avuta in vedere aceleasi sanse de dezvoltare ca si celor din alte zone ale tarii, fara a determina cresterea capacitatii de productie in sectoarele in care exista deja probleme legate de supracapacitate.
    (2) Ajutorul de stat regional poate fi in legatura cu investitia initiala sau cu crearea de locuri de munca, poate lua forma unui ajutor avand caracter de continuitate, conceput in scopul depasirii unor dezavantaje regionale sau permanente, ori, in mod exceptional, poate fi in legatura cu reducerea cheltuielilor curente ale unei firme, in cazul ajutorului de stat pentru operare.

    Modalitati de acordare a ajutorului de stat regional
    Art. 3
    Ajutorul de stat regional poate include: subventii; exceptari de la plata unor obligatii fiscale legate direct de investitie sau de crearea de locuri de munca; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale; garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice in conditii preferentiale; participari cu capital ale statului sau ale altor institutii publice, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice sau alte organisme care administreaza surse ale statului, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sub pretul pietei etc.

    Nivelul ajutorului regional
    Art. 4
    Nivelul ajutorului regional este definit in termeni de intensitate in raport cu costurile eligibile, potrivit art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 13 din prezentul regulament.

    CAP. 2
    Ajutor de stat pentru investitia initiala

    Conceptul de investitie initiala
    Art. 5
    (1) In sensul prezentului regulament, prin investitie initiala se intelege o investitie in capital fix in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau demararea unei activitati care implica o schimbare fundamentala in produsul sau procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare.
    (2) Sunt excluse din categoria investitiilor initiale:
    a) Investitia de inlocuire destinata conservarii potentialului de productie, care nu aduce un spor de venit, ci are functia economica de a-l mentine. Ajutoarele pentru acest tip de investitie fac parte din categoria ajutorului de operare, carora li se aplica regulile prevazute la capitolul IV din prezentul regulament;
    b) Masurile destinate restructurarii financiare a unei intreprinderi aflate in dificultate, care intra sub incidenta dispozitiilor Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
    (3) O investitie in capital fix realizata sub forma achizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, poate fi, de asemenea, considerata investitie initiala, cu exceptia cazului in care unitatea in cauza apartine unei intreprinderi in dificultate. In acest din urma caz, daca ajutorul pentru achizitia unei unitati poate conferi un avantaj in favoarea intreprinderii aflate in dificultate, se aplica dispozitiile Regulamentului privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate.

    Costuri eligibile pentru investitii in imobilizari corporale
    Art. 6
    (1) Ajutorul pentru investitia initiala este calculat ca puncte procentuale din valoarea investitiei.
    (2) Aceasta valoare este stabilita pe baza unui ansamblu uniform de cheltuieli, corespunzatoare elementelor investitiei, respectiv terenuri, cladiri si echipamente ce formeaza baza standard prevazuta in anexa nr. 2. In sectorul transporturilor, cu exceptia costurilor materialului feroviar rulant, cheltuielile destinate achizitionarii mijloacelor si a materialului de transport, bunuri mobile, nu sunt incluse in ansamblul de cheltuieli ce formeaza baza standard si, deci, nu sunt eligibile pentru ajutoare de stat referitoare la o investitie initiala.
    (3) In cazul unei achizitii, trebuie luate in considerare exclusiv costurile de achizitie a celor trei elemente de activ din baza standard, cu conditia ca tranzactia sa aiba loc in conditiile pietei. Valoarea activelor a caror achizitionare a beneficiat deja de un ajutor inaintea cumpararii va fi dedusa.
    (4) In cazul in care cumpararea este insotita de o alta investitie initiala, cheltuielile legate de aceasta din urma se vor adauga la costurile de achizitie.

    Costuri eligibile pentru investitii in imobilizari necorporale
    Art. 7
    (1) Costurile eligibile pot sa includa in egala masura anumite categorii de investitii in imobilizari necorporale, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 25% din baza standard pentru intreprinderile mari. Aceste cheltuieli sunt cheltuielile legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de brevete, licente de exploatare sau cunostinte brevetate, cunostinte tehnice nebrevetate.
    (2) Activele necorporale eligibile sunt supuse conditiilor necesare pentru a exista siguranta ca raman legate de regiunea beneficiara eligibila pentru ajutorul cu finalitate regionala si, in consecinta, ca nu vor face obiectul unui transfer in favoarea altor regiuni si, in special, a unor regiuni neeligibile pentru ajutoarele cu finalitate regionala; imobilizarile necorporale eligibile trebuie sa satisfaca cu prioritate conditiile urmatoare:
    a) sa fie exploatate exclusiv in intreprinderea beneficiara de ajutor regional;
    b) sa fie considerate elemente de activ amortizabile;
    c) sa fie achizitionate de la un tert in conditiile pietei;
    d) sa figureze in activele firmei si sa ramana in patrimoniul intreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioada de cel putin cinci ani.

    Contributia beneficiarului ajutorului de stat regional
    Art. 8
    (1) In vederea garantarii unui nivel viabil si eficient al investitiilor initiale care beneficiaza de ajutor, aportul beneficiarului destinat finantarii lor trebuie sa fie de cel putin 25% .
    (2) Aportul beneficiarului de cel putin 25% nu poate face obiectul unui ajutor de stat.

    Intensitatea ajutorului regional
    Art. 9
    Intensitatea bruta a ajutorului regional nu trebuie sa depaseasca nivelul de 50% din echivalentul subventiei nete, stabilit conform metodologiei din anexa nr. 2.

    Plafonul maxim pentru intreprinderi mici si mijlocii
    Art. 10
    (1) Pentru intreprinderi mici si mijlocii, plafonul maxim al intensitatii brute a ajutorului prevazut la art. 9 poate fi suplimentat cu 15 puncte procentuale, cu conditia ca intensitatea totala neta a ajutorului sa nu depaseasca 75% .
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile intreprinderilor din sectorul transporturilor.

    Mentinerea investitiei
    Art. 11
    Ajutorul pentru investitia initiala trebuie conditionat, prin modul de alocare sau prin conditiile legate de obtinerea acestuia, de mentinerea investitiei in cauza pentru o perioada minima de cinci ani.

    CAP. 3
    Ajutor de stat pentru crearea de locuri de munca

    Conceptul de ajutor pentru crearea de locuri de munca
    Art. 12
    (1) Prin crearea de locuri de munca se intelege cresterea reala a numarului de locuri de munca din intreprinderea beneficiara a unui ajutor de stat, raportata la media perioadei de referinta, respectiv media ultimelor 12 luni. Orice loc de munca pierdut de-a lungul perioadei de referinta trebuie sa fie dedus din numarul de locuri de munca create de-a lungul aceleiasi perioade.
    (2) Un loc de munca este legat de realizarea unei investitii din momentul in care el vizeaza activitatea la care se raporteaza investitia si daca a fost creat intr-o perioada de trei ani de la finalizarea investitiei.

    Nivelul ajutorului
    Art. 13
    (1) Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de munca trebuie sa fie adaptat in functie de natura si intensitatea problemelor/dificultatilor pe care trebuie sa le solutioneze. Acest ajutor este calculat ca procent din nivelul costurilor salariale cu personalul angajat, pe o perioada de doi ani. Acest procent este egal cu intensitatea admisa pentru ajutoarele de investitii regionale.
    (2) In stabilirea nivelului costurilor salariale, Consiliul Concurentei are in vedere ca sistem de referinta statisticile privind costul salarial mediu in Romania. Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurarile sociale obligatorii.

    Mentinerea locurilor de munca nou create
    Art. 14
    Ajutorul de stat regional pentru crearea de locuri de munca trebuie conditionat, prin modul de acordare sau prin conditiile legate de obtinerea acestuia, de mentinerea locurilor de munca create pentru o perioada minima de cinci ani.

    CAP. 4
    Ajutor de stat pentru operare

    Art. 15
    (1) Ajutorul de stat pentru operare, acordat in vederea reducerii cheltuielilor curente ale intreprinderii este, in principiu, interzis.
    (2) In mod exceptional, asemenea ajutoare pot fi acordate in regiunile beneficiare, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) ajutoarele sa fie justificate prin contributia lor la dezvoltarea regionala;
    b) nivelul ajutoarelor sa fie proportional cu marimea dezavantajelor pe care vizeaza sa le atenueze.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat are sarcina sa demonstreze existenta dezavantajelor si sa evalueze gravitatea acestora, atunci cand notifica Consiliului Concurentei intentia de a acorda acest ajutor.
    (4) Ajutorul pentru operare trebuie sa fie limitat in timp si redus progresiv.

    CAP. 5
    Reguli generale privind cumulul ajutoarelor de stat

    Art. 16
    (1) Plafoanele intensitatii ajutorului de stat prevazute la art. 9 si art. 10 se aplica la totalul ajutorului in cazul ajutoarelor acordate concomitent in cadrul mai multor scheme regionale, indiferent daca fondurile provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.
    (2) Ajutorul de stat pentru investitii prevazut in capitolul II si ajutorul pentru crearea de locuri de munca prevazut in capitolul III pot fi cumulate in limita plafonului de intensitate prevazut pentru regiunea in cauza in Harta ajutoarelor de stat cu finalitate regionala in Romania.
    (3) Conditia prevazuta la alin. (2) este indeplinita daca suma ajutorului pentru investitia initiala, exprimata ca procent din valoarea investitiei, si cea a ajutorului pentru crearea de locuri de munca, exprimata ca procent din costurile salariale, nu depaseste valoarea cea mai favorabila ce rezulta din aplicarea plafoanelor prevazute la art. 9 si art. 10 sau a procentului prevazut la art. 13.
    (4) Atunci cand cheltuielile eligibile pentru ajutoare cu finalitate regionala sunt total sau partial eligibile pentru ajutoare cu alta finalitate, partea comuna este supusa plafonului cel mai favorabil in cadrul schemelor respective.
    (5) In cazul in care un ajutor de stat acordat in cadrul unei scheme de ajutor este cumulat cu ajutoare acordate in cadrul altor scheme, furnizorul trebuie sa specifice, pentru fiecare schema in parte, modul prin care se asigura respectarea regulilor privind cumulul.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 17
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
    (3) Dispozitiile prezentului regulament se aplica in conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si in conformitate cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
    (4) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat notificate dupa intrarea sa in vigoare, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.
    (5) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92 din 10.05.2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470/02.07.2002.

    ANEXA 1
    la Regulamentul privind ajutorul de stat regional

    Lista produselor agricole carora nu li se aplica dispozitiile prezentului regulament

 ______________________________________________________________________________
| Codul corespondent din    | Numarul din  | Descrierea produselor             |
| Clasificarea produselor   | nomenclatorul| nomenclatorului de la Bruxelles   |
| si serviciilor asociate   | de la        |                                   |
| activitatilor din         | Bruxelles    |                                   |
| economia nationala        |              |                                   |
| (CPSA)                    |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 0121.1, 0122.1,   | Capitolul 1  | Animale vii                       |
| 0123, 0124.1, 0125.1,     |              |                                   |
| 0126.1, 0127.1, 0128.1    |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1511 (exclusiv      | Capitolul 2  | Carne si resturi de carne         |
| 1511.2, 1511.3, 1511.4)   |              | comestibile                       |
| Clasa 1512 (exclusiv      |              |                                   |
| 1512.2)                   |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0500                | Capitolul 3  | Peste, crustacee si moluste       |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1551, 0125.2, 0126.2| Capitolul 4  | Produse lactate, oua de pasare,   |
|                           |              | miere naturala                    |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 5  |                                   |
| 1511.4, 1511.19, 1512.14  |              | Mate, basici si stomacuri de      |
|                           |              | animale (altele decat de peste),  |
|                           |              | intregi sau bucati ale acestora;  |
|                           |              | Produse de origine animala        |
|                           |              | nespecificate sau incluse in alta |
|                           |              | parte; Animale moarte improprii   |
|                           |              | consumului uman.                  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0116                | Capitolul 6  | Arbori si alte plante; bulbi,     |
|                           |              | radacini si altele; flori taiate  |
|                           |              | si ornamente                      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0115                | Capitolul 7  | Legume comestibile si anumite     |
|                           |              | radacini si tuberculi             |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0117.1              | Capitolul 8  | Fructe comestibile si nuci, alune |
|                           |              | etc.; coji de pepeni sau fructe   |
|                           |              | citrice                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0117.2              | Capitolul 9  | Cafea, ceai si mirodenii,         |
| Clasa 0117.3              |              | exclusiv mate                     |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0111                | Capitolul 10 | Cereale                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1561 (exclusiv      | Capitolul 11 | Produse ale industriei de         |
| 1561.5)                   |              | morarit; malt si amidon, gluten,  |
|                           |              | inulina                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 0113.3, 0113.5,   | Capitolul 12 | Seminte uleioase si fructe        |
| 0113.61, 0113.62, 0113.7, |              | oleaginoase; diferite graunte,    |
| 0114                      |              | seminte si fructe; plante         |
|                           |              | industriale si medicinale; paie si|
|                           |              | furaje uscate                     |
|___________________________|______________|___________________________________|
| -                         | Capitolul 13 | Pectina                           |
|                           |              |                                   |
|                           |              |                                   |
|                           |              |                                   |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 15 |                                   |
| 1511.32                   |              | Untura (slanina) si alte tipuri   |
|                           |              | de grasime de porc transate;      |
|                           |              | grasime de pasare transata;       |
|                           |              |                                   |
| 1511.31                   |              | Grasimi netransate de bovine,     |
|                           |              | oaie, capra; seu; produse din     |
|                           |              | aceste grasimi;                   |
| 1541 (exclusiv 1541.11)   |              | Stearina din untura, oleostearina |
| 1542.11,                  |              | si stearina din seu; ulei din     |
| 1542.11,                  |              | untura si ulei din seu,           |
|                           |              | neemulsionate, amestecate sau     |
|                           |              | preparate in orice mod;           |
|                           |              | Grasimi si ulei de peste si       |
|                           |              | mamifere marine, rafinate sau nu; |
| 1542.12,                  |              | Uleiuri vegetale, lichide sau     |
|                           |              | solide, nerafinate, rafinate sau  |
|                           |              | purificate;                       |
| 1542.13,                  |              | Grasimi si uleiuri animale si     |
|                           |              | vegetale, hidrogenate, rafinate   |
|                           |              | sau nu, dar neprelucrate in       |
|                           |              | continuare;                       |
| 1543,                     |              | Margarina, untura artificiala si  |
|                           |              | alte grasimi comestibile          |
|                           |              | prelucrate;                       |
| 1542.2                    |              | Reziduuri ce rezulta din          |
|                           |              | prelucrarea substantelor grase    |
|                           |              | sau ceruri vegetale sau animale.  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 1513, 1520        | Capitolul 16 | Prelucrarea carnii, pestelui,     |
| (exclusiv 1520.2)         |              | crustaceelor si molustelor        |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 17 |                                   |
| 1583.1                    |              | Zahar solid din sfecla si zahar   |
| 1562.21                   |              | solid din trestie de zahar. Alte  |
|                           |              | tipuri de zahar; zahar sub forma  |
|                           |              | de sirop, miere artificiala       |
|                           |              | (amestecata sau nu cu miere       |
|                           |              | naturala);                        |
| 1583.14                   |              | Melasa, decolorata sau nu;        |
| 1583.13                   |              | Zahar aromatizat sau colorat,     |
|                           |              | siropuri si melasa, fara sucuri de|
|                           |              | fructe ce contin zahar in orice   |
|                           |              | proportie.                        |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele                   | Capitolul 18 |                                   |
| 1584.1                    |              | Cacao boabe, intregi sau sparte,  |
|                           |              | cruda sau prajita;                |
| 1584.3                    |              | Cacao coji (pleava), coji si      |
|                           |              | deseuri.                          |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 1533 (exclusiv      | Capitolul 20 | Prelucrarea legumelor, fructelor  |
| 1533.3)                   |              | si a altor parti ale plantelor    |
|___________________________|______________|___________________________________|
| -                         | Capitolul 22 |                                   |
|                           |              | Must de struguri, in fermentatie  |
|                           |              | sau oprit din fermentatie altfel  |
|                           |              | decat prin adaugarea de alcool;   |
|                           |              |                                   |
| 1593                      |              | Vin din struguri proaspeti; must  |
|                           |              | de struguri oprit din fermentatie |
|                           |              | prin adaugarea de alcool;         |
| 1594                      |              | Alte bauturi fermentate (de ex.   |
|                           |              | cidru, cidru de pere si mied);    |
| 1592                      |              | Alcool etilic sau bauturi         |
|                           |              | spirtoase, denaturate sau nu, de  |
|                           |              | orice tarie, obtinute din produse |
|                           |              | agricole, exclusiv lichiorurile si|
|                           |              | alte bauturi spirtoase si         |
|                           |              | preparate alcoolice compuse       |
|                           |              | (cunoscute ca "extracte           |
|                           |              | concentrate") pentru fabricarea   |
|                           |              | bauturilor;                       |
| 1587.11                   |              | Otet si inlocuitori de otet.      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasele 1520.2, 1533.3,   | Capitolul 23 | Reziduuri si deseuri din industria|
| 1562.3, 1583.2, 1596.2    |              | alimentara; furaje de origine     |
|                           |              | animala                           |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.4              | Capitolul 24 | Tutun neprelucrat, deseuri de     |
|                           |              | tutun                             |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0212.2              | Capitolul 45 | Pluta naturala, neprelucrata,     |
|                           |              | zdrobita, granulata sau macinata; |
|                           |              | deseuri de pluta                  |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.63             | Capitolul 54 | In, crud sau prelucrat, dar       |
|                           |              | nefilat; in calti si deseuri      |
|___________________________|______________|___________________________________|
| Clasa 0113.63             | Capitolul 57 | Canepa, cruda sau prelucrata, dar |
|                           |              | nefilata; calti si deseuri de     |
|                           |              | canepa                            |
|___________________________|______________|___________________________________|

    ANEXA 2
    la Regulamentul privind ajutorul de stat regional

    ECHIVALENTUL SUBVENTIEI NETE A UNUI AJUTOR PENTRU INVESTITII

    Metoda de calcul a echivalentului subventiei nete, denumit in continuare ESN, este o metoda utilizata de Consiliul Concurentei in evaluarea pe care acesta o face in cazul schemelor notificate de furnizorul de ajutor.

    1. PRINCIPII GENERALE

    Calculul ESN consta in aducerea tuturor formelor de ajutor legate de o investitie la un numitor comun, acesta fiind intensitatea neta, in scopul de a le compara intre ele sau cu un plafon predeterminat. Este vorba de o metoda de comparare ex ante care nu reflecta intotdeauna realitatea contabila. Ajutoarele fiscale sunt considerate ajutoare legate de investitie atunci cand au la baza o suma investita in regiune. In plus, orice ajutor fiscal poate intra in aceasta categorie daca el este alocat pana la concurenta unui plafon exprimat ca procent din suma investita in regiune. Atunci cand acordarea unui ajutor fiscal este esalonata pe mai multi ani, fiecare suma care ramane la sfarsitul unui an dat poate fi reportata pentru anul urmator si majorata conform nivelului ratei de referinta.
    Intensitatea neta reprezinta avantajul final pe care intreprinderea il poate obtine de pe urma ajutorului, in comparatie cu valoarea neta (fara suma TVA) a investitiei subventionate. Calculul va lua in considerare numai cheltuielile de capital fix in terenuri, cladiri si echipamente, care constituie baza standard.
    In cazul schemelor de ajutor de stat a caror baza cuprinde cheltuieli suplimentare, acestea din urma trebuie sa fie limitate la o anumita proportie din baza standard. Astfel, toate schemele de ajutor vor fi examinate in functie de intensitatea lor aferenta doar cheltuielilor prevazute in baza standard, asa cum prezinta urmatoarele exemple. Acest sistem de recalculare a intensitatilor nu se aplica investitiilor in imobilizari necorporale vizate la art. 7 din prezentul Regulament.

    Exemplul nr. 1:
    - Baza schemei: echipamente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .

    Deoarece toate cheltuielile eligibile ale schemei de ajutor figureaza in baza standard, Consiliul Concurentei va tine seama doar de intensitatea maxima a schemei, adica 30% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema de ajutor va fi considerata compatibila in aceasta privinta.

    Exemplul nr. 2:
    - Baza schemei: echipamente, cladiri + brevete in limita a 20% din cheltuielile precedente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .

    Toate cheltuielile eligibile figureaza fie in baza standard (echipamente, cladiri), fie in lista cheltuielilor necorporale eligibile (brevete). Acestea din urma nu trebuie sa depaseasca 25% din baza standard. In aceste conditii, Consiliul Concurentei va tine seama direct de intensitatea maxima a schemei, adica 30% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema de ajutor va fi considerata compatibila din acest punct de vedere.

    Exemplul nr. 3:
    - Baza schemei: cladiri, echipamente, terenuri + stocuri in limita a 50% din cheltuielile precedente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .

    Consiliul Concurentei va lua in considerare intensitatea maxima a schemei redusa la baza standard, adica: 30% x 1,5 = 45% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema de ajutor nu va fi considerata compatibila, decat daca intensitatea sa va fi redusa la 30% : 1,5 = 20%

    Exemplul nr. 4:
    - Baza schemei: cladiri;
    - Intensitatea maxima a programului: 60% .

    Daca plafonul regional autorizat de Consiliul Concurentei este de 30%, nu exista garantia ca ajutoarele respective vor respecta acest plafon. Intensitatea prevazuta prin schema de ajutor este superioara plafonului regional, dar este aplicata unei baze reduse. Schema nu va fi deci considerata compatibila in aceasta privinta decat daca este adaugata o conditie expresa privind respectarea plafonului regional aplicat bazei complete.
    Determinarea ESN se fundamenteaza numai pe calcule legate de regimul de impozitare si de metodele de actualizare, exceptie facand anumite forme de ajutor care necesita un tratament special. Aceste calcule sunt efectuate pe baza unor elemente furnizate de schema de ajutor sau de legislatia fiscala, precum si pe anumiti parametri stabiliti prin conventie.

    1.1. Impozitare
    Intensitatea ajutorului trebuie calculata dupa impunerea fiscala, adica dupa ce au fost deduse impozitele platibile pe suma ajutorului si, in special, a impozitului pe profit. Aceasta este baza notiunii de ESN, care reprezinta ajutorul obtinut de beneficiar dupa plata impozitelor legate de acesta, presupunand ca intreprinderea obtine profit inca din primul an, astfel incat asupra sumei ajutorului se percepe impozitul maxim.

    1.2. Actualizarea
    Calcule de actualizare sunt necesare in diferite stadii ale determinarii ESN. In primul rand, atunci cand ajutoarele si/sau cheltuielile pentru investitii sunt esalonate in timp, trebuie luat in considerare calendarul real al varsamintelor de ajutoare si al cheltuielilor. In consecinta, cheltuielile pentru investitii si varsamintele de ajutoare sunt reportate, printr-un calcul de actualizare, la sfarsitul anului in care intreprinderea efectueaza prima transa de amortizare. In al doilea rand, astfel de calcule sunt necesare pentru a actualiza valoarea beneficiilor obtinute ca urmare a rambursarii unui imprumut cu dobanda subventionata sau a impozitului prelevat din ajutor.
    Rata utilizata in astfel de cazuri este rata de referinta/de actualizare. Pe langa utilizarea sa ca rata de actualizare, ea este de asemenea folosita pentru a calcula partea subventionata din dobanda unui imprumut cu dobanda redusa.

    1.3. Cazuri particulare
    In afara de calculele privitoare la impozitare si actualizare descrise anterior, unele forme de ajutor necesita o analiza particulara. Astfel, in cazul ajutorului acordat in vederea inchirierii unei cladiri, ajutorul este evaluat prin actualizarea diferentei dintre chiria platita de intreprindere si o chirie teoretica egala cu o rata de referinta aplicata la valoarea cladirii, majorata cu o suma corespunzatoare amortizarii cladirii in anul respectiv. O metoda similara este utilizata si pentru ajutoarele pentru finantarea investitiilor prin leasing. Cheltuielile legate de achizitionarea terenului sau cladirilor de catre intreprinderea care arendeaza sau inchiriaza pot fi considerate eligibile cu conditia sa se dovedeasca necesitatea ajutorului in cauza.
    In cazul ajutorului acordat in vederea arendarii de terenuri, arenda teoretica este calculata in functie de nivelul ratei de referinta diminuat cu nivelul ratei inflatiei, aplicata la valoarea terenului.

    2. ECHIVALENTUL SUBVENTIEI NETE AL UNUI AJUTOR PENTRU INVESTITII ACORDAT SUB FORMA DE SUBVENTIE DE CAPITAL

    2.1. Principii generale
    Ajutorul pentru investitii acordat unei intreprinderi sub forma de subventie de capital este exprimat intr-o prima faza ca un procent din investitie, reprezentand echivalentul subventiei nominale sau echivalentul subventiei brute.
    Conform metodei uzuale de evaluare a ajutoarelor, echivalentul subventiei nete a ajutorului il constituie beneficiul care ramane la dispozitia intreprinderii dupa plata impozitului pe profit.
    In cea mai mare parte a cazurilor, subventia nu este impozabila ca atare, ci este deductibila fiscal din valoarea investitiei amortizabile. Ca urmare, pentru ca beneficiaza de ajutor, investitorul amortizeaza in fiecare an o suma mai mica decat daca nu ar fi beneficiat de ajutor. Intrucat amortizarile se deduc din profitul impozabil, o subventie creste partea prelevata de stat in fiecare an sub forma de impozit pe profit.
    Aceasta metoda de impozitare a subventiei, care consta in integrarea acesteia in profituri in acelasi ritm cu amortizarile, este des utilizata, de exemplu, in tarile Uniunii Europene, fara ca aceasta sa insemne ca, in alte tari, nu pot fi intalnite si alte metode.

    2.2. Exemple de calcul

    Exemplul nr. 1: subventia nu este impozabila

    Subventiile sunt contabilizate in general ca venituri si sunt impozitate. Totusi, in special in cazul anumitor ajutoare pentru cercetare-dezvoltare, este posibil ca ele sa fie exceptate de la plata impozitului. In acest caz, echivalentul subventiei nete este egal cu subventia nominala.

    Exemplul nr. 2: Investitia implica o singura categorie de cheltuieli si subventia este impozitata in intregime la sfarsitul primului exercitiu financiar

    Aceasta presupune ca intreaga subventie este supusa impozitului pe profit aplicabil agentilor economici inca din primul an. Aceasta reglementare nu este excesiva daca se admite ca intreprinderile, in general deficitare pe parcursul primilor ani de activitate, au posibilitatea sa-si reporteze pierderile pe mai multe exercitii financiare.
    Pentru a calcula ESN al acestei subventii, se deduce din aceasta suma impozitului cu care va fi taxata.

    De exemplu: Investitii: 100
                Subventie nominala: 20
                Rata impozitarii: 40%

    Impozitul prelevat pentru subventie este de 20 x 40% = 8

    ESN va fi: (20 - 8)/100 = 12%

    Exemplul nr. 3: Investitia implica o singura categorie de cheltuieli si subventia este impozitata liniar, timp de cinci ani

    In acest caz, subventia este impozitata in cote egale, pe o perioada de cinci ani. Pe durata acestor cinci ani beneficiile se vor majora, in fiecare an, cu o cincime din subventie. Pentru a calcula ESN, sumele actualizate ale impozitului prelevat in fiecare an din cei cinci, conform regimului fiscal aplicabil, vor fi scazute din suma ajutorului acordat.

    De exemplu: Investitii: 100
                Subventie nominala: 20
                Rata impozitarii: 40%
                Rata de actualizare: 8%

    In tabelul urmator este prezentat modul in care sunt calculate impozitele prelevate anual asupra subventiei, precum si valoarea lor actualizata:
 _________________________________________________________________________
|       Perioada        | Impozit prelevat | Coeficient de  | Valoare     |
|                       | din subventie    | actualizare    | actualizata |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
|                       |       (1)        |       (2)      |  (1) x (2)  |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
| Sfarsitul primului an |   (20/5) x 40%   |      1,0       |    1,600    |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                  |                |             |
| doilea an             |   (20/5) x 40%   | 1/(1 + 0.08)^1 |    1,481    |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                  |                |             |
| treilea an            |   (20/5) x 40%   | 1/(1 + 0,08)^2 |    1,372    |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                  |                |             |
| patrulea an           |   (20/5) x 40%   | 1/(1 + 0,08)^3 |    1,270    |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                  |                |             |
| cincilea an           |   (20/5) x 40%   | 1/(1 + 0,08)^4 |    1,176    |
|_______________________|__________________|________________|_____________|
|                                                    Total  |    6,900    |
|___________________________________________________________|_____________|

    Totalul ultimei coloane reprezinta suma impozitelor actualizate prelevate in fiecare an. Acesta trebuie scazut din subventia nominala pentru a se obtine ESN.

    ESN va fi: (20 - 6,9)/100 = 13,1%

    NOTA:
    Impozitul prelevat pe ajutor este actualizat la sfarsitul primului an presupunand ca intreprinderea efectueaza prima transa de amortizare la aceasta data.

    Exemplul nr. 4: Investitia presupune trei categorii de cheltuieli: terenuri, cladiri si echipamente, impozitate in rate diferite

    Aceste trei categorii de cheltuieli constituie ceea ce s-a convenit a fi numita baza standard a ajutorului. Repartizarea investitiei pe cele trei tipuri de cheltuieli, pentru calcularea ESN in cazul unei scheme de ajutor de stat, se realizeaza prin utilizarea ponderilor de mai jos, valoarea exacta urmand a fi stabilita de Consiliul Concurentei in functie de conditiile concrete existente la momentul respectiv (suma ponderilor = 100):
    - terenuri    - intre 1% si 5%
    - cladiri     - intre 30% si 50%
    - echipamente - intre 45% si 65%
    Pe de alta parte, in cazul subventiilor individuale se utilizeaza ponderea efectiva a celor trei categorii de cheltuieli prezente in baza standard.
    Dat fiind ca rata de impozitare a subventiei este diferita pentru fiecare categorie de cheltuieli, este necesar, in primul rand, ca subventia sa fie distribuita proportional intre pozitiile care formeaza baza ajutorului.
    Se calculeaza apoi sumele percepute cu titlu de impozit, separat pentru fiecare categorie de cheltuieli (aceste calcule sunt de acelasi tip cu cele prezentate in tabelul de la exemplul nr. 3).
    Aceste prelevari sunt scazute apoi din subventia nominala pentru a obtine ESN:
    ESN = Subventia nominala minus:
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru terenuri
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru cladiri
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru echipamente

    De exemplu: Investitii: 100, din care:
                            terenuri: 3 neamortizabil
                            cladiri: 33 amortizare liniara, in 20 de ani
                            echipamente: 64 amortizare degresiva in 5 ani.
                Subventia nominala: 20
                Rata impozitarii: 55%
                Rata de actualizare: 8%

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata terenurilor
    In general, terenurile nu sunt amortizabile. Presupunand ca subventia este impozitata in acelasi ritm in care are loc amortizarea, subventia acordata pentru terenuri nu este impozitata si, in consecinta, nu vor fi scazute impozite din subventia acordata.

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata cladirilor
    Presupunand ca subventia pentru cladiri se impoziteaza in acelasi ritm in care are loc amortizarea, adica 20 de ani, in transe egale:
    - subventia nominala alocata pentru cladiri va fi de 20 x 33% = 6,6
    - in fiecare an, partea din subventie integrata in profit va fi de: 6,6/20 = 0,33
    - valoarea impozitului prelevat pentru aceasta parte va fi de: 0,33 x 55% = 0,18
    Referitor la subventia acordata pentru cladiri, o valoare de 0,18 din profit va fi datorata in fiecare an pe o perioada de 20 de ani. In cazul in care aceasta serie de plati este actualizata la sfarsitul primului an (calcule de acelasi tip cu cele din tabelul pentru exemplul 3), totalul impozitului prelevat in aceasta perioada ca urmare a subventiei acordate pentru cladiri va fi de: 1,925.

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata echipamentelor
    Se presupune ca subventia destinata echipamentelor este impozitata in acelasi ritm in care are loc amortizarea, adica degresiv, in cinci ani, ritmul fiind urmatorul: 40%, 24%, 14,4%, 10,8% si 10,8% .
    Spre deosebire de situatia cladirilor, in acest caz impozitarea este diferita in fiecare an, astfel incat calculul impozitului va trebui efectuat an de an. Partea din subventia nominala destinata echipamentelor este de: 20 x 64% = 12,8

    Calculul prelevarilor de impozit:
 ___________________________________________________________________________
|       Perioada        | Impozit prelevat   | Coeficient de  | Valoare     |
|                       | din subventie      | actualizare    | actualizata |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
|                       |        (1)         |       (2)      |  (1) x (2)  |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
| Sfarsitul primului an |   12,8 x 40% x 55% |       1,0      |    2,816    |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                    |                |             |
| doilea an             |   12,8 x 24% x 55% | 1/(1 + 0.08)^1 |    1,564    |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                    |                |             |
| treilea an            | 12,8 x 14,4% x 55% | 1/(1 + 0,08)^2 |    0,869    |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                    |                |             |
| patrulea an           |  12,8 x 10,8 x 55% | 1/(1 + 0,08)^3 |    0,604    |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
| Sfarsitul celui de-al |                    |                |             |
| cincilea an           | 12,8 x 10,8% x 55% | 1/(1 + 0,08)^4 |    0,559    |
|_______________________|____________________|________________|_____________|
|                                                      Total  |    6,412    |
|_____________________________________________________________|_____________|

    Calculul echivalentului subventiei nete
    - Subventie nominala                                          20
    Diminuata cu:
    - impozitul prelevat din subventia destinata terenurilor      0
    - impozitul prelevat din subventia destinata cladirilor       1,925
    - impozitul prelevat din subventia destinata echipamentelor   6,412

    ESN 11,6%

    Observatii
    1. Impozitarea subventiilor, mentionata in metoda uzuala de evaluare a ajutoarelor prezentata mai sus depinde, pe de o parte, de legislatia fiscala in vigoare si, pe de alta parte, de modalitatile particulare presupuse de schema de ajutor in cauza.
    2. Pentru calculul ESN trebuie sa se cunoasca exact:
    - nivelul impozitului pe profit aplicat agentului economic respectiv;
    - regulile de amortizare in vigoare sau metoda specifica de integrare a subventiei in beneficiile prevazute de schema de ajutor in cauza.

    3. ECHIVALENTUL SUBVENTIEI NETE AL UNUI AJUTOR PENTRU INVESTITII ACORDAT SUB FORMA DE IMPRUMUT CU DOBANDA REDUSA

    3.1. Principii generale
    Ajutorul pentru investitii acordat unei intreprinderi sub forma de imprumut cu dobanda redusa se exprima, in primul rand, prin numarul de puncte procentuale, reprezentand diferenta intre nivelul ratei de referinta si cel al ratei percepute de institutia creditoare.
    Aceasta bonificatie are ca unic efect diminuarea sarcinii dobanzii, rambursarea imprumutului putand sa se efectueze in acelasi mod, indiferent daca rata dobanzii este normala sau redusa.
    Acest avantaj se exprima ca procent din investitie, ca si in cazul subventiei de capital, obtinandu-se astfel echivalentul subventiei nominale sau echivalentul subventiei brute.
    Acesta nu reprezinta insa neaparat avantajul final pe care intreprinderea il obtine de pe urma subventionarii dobanzii. Daca plata dobanzilor se deduce din profitul impozabil, subventionarea dobanzii determina pierderea unei parti a acestui avantaj fiscal prin cresterea partii prelevate de stat sub forma de impozit pe profit.
    Prin urmare, ESN se obtine scazand din echivalentul subventiei brute impozitul perceput de stat in urma majorarii profitului impozabil ca urmare a acordarii bonificatiei.
    Ca si in cazul unei subventii de capital, calculul ESN al unui imprumut cu dobanda redusa se efectueaza pornind de la elementele furnizate fie de schema de ajutor, fie de legislatia fiscala, la care se adauga eventuale alte elemente stabilite conventional.
    Elementele necesare calculului ESN al unui ajutor pentru investitii acordat sub forma unui imprumut cu dobanda redusa sunt urmatoarele:
    - durata imprumutului;
    - perioada de gratie a imprumutului, adica perioada initiala pe parcursul careia imprumutul nu este rambursat, dobanzile fiind achitate la totalul sumei principale;
    - numarul de puncte procentuale reprezentand bonificatia;
    - durata bonificatiei, care nu este obligatoriu sa fie aceeasi ca durata imprumutului;
    - ponderea imprumutului in investitie;
    - rata de referinta/actualizare;
    - rata impozitarii.
    Trebuie cunoscute de asemenea modalitatile de rambursare a imprumutului. In marea majoritate a cazurilor imprumutul este rambursat liniar, in cote egale, dobanzile fiind platite asupra sumei ramase. Uneori, rambursarea se efectueaza sub forma de rate anuale constante, aceasta situatie fiind luata in considerare la calcularea ESN.

    3.2. Exemple de calcul

    Exemplul nr. 1
    1. Parametrii
    - imprumutul este acordat pentru o perioada de 10 ani cu rambursare liniara si fara perioada de gratie;
    - bonificatia este de 3 puncte procentuale pe toata durata imprumutului;
    - ponderea imprumutului in investitie este de 40%;
    - rata de referinta/actualizare este de 8%;
    - rata impozitarii este de 35% .
    2. Calculul unitatii de ajutor
    Unitatea de ajutor reprezinta echivalentul subventiei nominale a unei bonificari a dobanzii de un punct procentual pentru un imprumut care reprezinta 100% din investitie, tinand seama de caracteristicile ajutorului folosite ca parametri. Se calculeaza dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|Sfarsitul|Imprumut:   |Bonificatie|Avantaj  | Coeficient de   | Valoare       |
|anului   |sold restant|1 punct    |dobandit | actualizare     | actualizata(*)|
|         |datorat     |           |         |                 |               |
|         |   (1)      |    (2)    |(1) x (2)|      (3)        |(1) x (2) x (3)|
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     1   |     100    |     1%    |    1    | 1/(1 + 0,08)^1  |      0,926    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     2   |      90    |     1%    |    0,9  | 1/(1 + 0,08)^2  |      0,772    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     3   |      80    |     1%    |    0,8  | 1/(1 + 0,08)^3  |      0,635    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     4   |      70    |     1%    |    0,7  | 1/(1 + 0,08)^4  |      0,515    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     5   |      60    |     1%    |    0,6  | 1/(1 + 0,08)^5  |      0,408    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     6   |      50    |     1%    |    0,5  | 1/(1 + 0,08)^6  |      0,315    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     7   |      40    |     1%    |    0,4  | 1/(1 + 0,08)^7  |      0,233    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     8   |      30    |     1%    |    0,3  | 1/(1 + 0,08)^8  |      0,162    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     9   |      20    |     1%    |    0,2  | 1/(1 + 0,08)^9  |      0,100    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|    10   |      10    |     1%    |    0,1  | 1/(1 + 0,08)^10 |      0,046    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|                                           Unitatea de ajutor |      4,112    |
|______________________________________________________________|_______________|
| (*) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an                      |
|______________________________________________________________________________|

    3. Calculul ESN
    ESN se obtine prin multiplicarea unitatii de ajutor cu caracteristicile ajutorului (numarul de puncte de bonificatie (3), ponderea imprumutului in investitie (40%) si partea neimpozabila din ajutor: (1 - 35%)):

    ESN = 4,112 x 3 x 40% x (1 - 35%) = 3,21%

    Exemplul nr. 2
    1. Parametrii
    Parametrii sunt aceeasi din exemplul nr. 1 dar cu o perioada de gratie de doi ani. Aceasta inseamna ca in primii doi ani nu se ramburseaza nimic din imprumutul propriu-zis. Imprumutul acordat pe o durata de zece ani va fi astfel rambursat in opt transe egale incepand din al treilea an si pana in cel de-al zecelea. Pe durata acestor zece ani dobanzile vor fi platite pentru sumele ramase dupa fiecare an.
    2. Calculul unitatii de ajutor
 ______________________________________________________________________________
|Sfarsitul|Imprumut:   |Bonificatie|Avantaj  | Coeficient de   | Valoare       |
|anului   |sold restant|1 punct    |dobandit | actualizare     | actualizata(*)|
|         |datorat     |           |         |                 |               |
|         |   (1)      |    (2)    |(1) x (2)|      (3)        |(1) x (2) x (3)|
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     1   |     100    |     1%    |    1    | 1/(1 + 0,08)^1  |      0,926    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     2   |     100    |     1%    |    1    | 1/(1 + 0,08)^2  |      0,857    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     3   |     100    |     1%    |    1    | 1/(1 + 0,08)^3  |      0,794    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     4   |    87,5    |     1%    |  0,875  | 1/(1 + 0,08)^4  |      0,643    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     5   |    75,0    |     1%    |  0,750  | 1/(1 + 0,08)^5  |      0,510    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     6   |    62,5    |     1%    |  0,625  | 1/(1 + 0,08)^6  |      0,394    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     7   |      50    |     1%    |  0,500  | 1/(1 + 0,08)^7  |      0,292    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     8   |    37,5    |     1%    |  0,375  | 1/(1 + 0,08)^8  |      0,203    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     9   |    25,0    |     1%    |  0,250  | 1/(1 + 0,08)^9  |      0,125    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|    10   |    12,5    |     1%    |  0,125  | 1/(1 + 0,08)^10 |      0,058    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|                                           Unitatea de ajutor |      4,802%   |
|______________________________________________________________|_______________|
| (*) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an                      |
|______________________________________________________________________________|

    3. Calculul ESN
    Ca si in exemplul 1, unitatea de ajutor este multiplicata cu numarul de puncte de bonificatie, ponderea imprumutului in investitie si partea neimpozabila din ajutor:

    ESN = 4,802 x 3 x 40% x (1 - 35%) = 3,75%

    NOTA:
    Se constata ca toate elementele ramanand aceleasi, introducerea unei perioade de gratie pentru rambursare are drept efect majorarea ESN. Perioada de gratie mareste pentru fiecare an suma ramasa de rambursat, deci si avantajul dobandit ca urmare a bonificarii dobanzii si, in consecinta, mareste si unitatea de ajutor.

    Exemplul nr. 3
    1. Parametrii
    Aceleasi elemente ca si pentru exemplul nr. 2, dar rambursarea imprumutului se va face sub forma de rate anuale constante.
    In acest caz, metoda de calcul este fundamental diferita de cea utilizata in cele doua exemple precedente: in primul rand, trebuie sa fie calculate anuitatile "normale", adica fara reducerea ratei dobanzii, apoi anuitatile "bonificate" obtinute in conditiile reducerii ratei dobanzii; diferenta dintre cele doua serii este stabilita anual si, in final, se actualizeaza rezultatele acestei ultime operatii pentru a se obtine echivalentul subventiei.
    2. Calculul echivalentului subventiei
    Anuitatile constante, exprimate ca procent din imprumut, se calculeaza cu ajutorul urmatoarei formule:

    A = i/(1 - r^n)

    unde r = 1/(1 + i)

    "i" fiind rata dobanzii si "n" numarul de ani pentru care se calculeaza anuitatea. Calculele urmatoare sunt efectuate pentru un imprumut de 100 unitati:
 ______________________________________________________________________________
|  Anii   | Anuitati   | Anuitati  |Avantaje | Coeficient de   | Valoare       |
|         | normale    | bonificate|dobandite| actualizare     | actualizata(*)|
|         |    (1)     |    (2)    |   (3)   |      (4)        |   (3) x (4)   |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     1   |     8      |     5     |   3     | 1/(1 + 0,08)^1  |      2.778    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     2   |     8      |     5     |   3     | 1/(1 + 0,08)^2  |      2.572    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     3   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^3  |      1.532    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     4   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^4  |      1.418    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     5   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^5  |      1.313    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     6   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^6  |      1.216    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     7   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^7  |      1.126    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     8   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^8  |      1.042    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|     9   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^9  |      0.965    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|    10   |   17,401   |   15,472  |  1,929  | 1/(1 + 0,08)^10 |      0.894    |
|_________|____________|___________|_________|_________________|_______________|
|                                           Unitatea de ajutor |      14.85%   |
|______________________________________________________________|_______________|
| (*) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an                      |
|______________________________________________________________________________|

    3. Calculul ESN
    ESN se obtine prin multiplicarea echivalentului subventiei cu procentul reprezentand ponderea imprumutului in investitie, deducandu-se apoi partea prelevata prin impozitare:

    ESN = 14,85 x 40% x (1 - 35%) = 3,86%

    NOTA:
    In absenta perioadei de gratie ESN calculat in acelasi mod va fi de 3,41% .

    3.3. Formule de calculare a ESN pentru un imprumut cu dobanda redusa

    Metodele prezentate anterior, usor de transpus in formule tabelare, permit calcularea ESN a unui imprumut cu dobanda redusa in functie de particularitatile fiecarui caz in parte. In cazurile uzuale se poate recurge si la calculul direct prin intermediul formulelor prezentate in continuare.
    1. Notatii
    - i = rata de referinta, r = 1/(1 + i)
    - i' = rata bonificata, r' = 1/(1 + i')
    - P = durata (in numar de rate de rambursare) imprumutului
    - Q = ponderea imprumutului in investitie
    - T = rata de impozitare
    - F= durata, exprimata in numar de rate de rambursare, a unei eventuale perioade de gratie. Pe parcursul perioadei de gratie nu se platesc decat dobanzile pentru imprumut, la valoarea subventionata. (In absenta perioadei de gratie F = 0)
    2. Cazul unei rambursari liniare:

                                    P   F
                        i'         r - r
    ESN = (1 - T)Q(1 - ---)(1 + ------------)
                        i        i x (P - F)

    3. Rambursarea in forma unor anuitatea constante:

                                            F   P
                         i'          F     r - r
    ESN = (1 - T)Q[1 - (---) x (1 - r + ------------)]
                         i                     P   F
                                         1   r'SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 55/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 55 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 55/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu