E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 92 din 10 mai 2002

privind punerea in aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate in baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 470 din  2 iulie 2002


SmartCity3


    Presedintele Consiliului Concurentei,
    in temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
    avand in vedere Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 84/2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma aprobarii in plenul Consiliului Concurentei si avizului favorabil al Consiliului Legislativ, se pun in aplicare urmatoarele regulamente:
    - Regulament privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii;
    - Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate;
    - Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor;
    - Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare;
    - Regulament cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentele vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
                        THEODOR VALENTIN PURCAREA

                               REGULAMENT
privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Ajutoarele de stat regionale au ca obiectiv dezvoltarea durabila a regiunilor slab dezvoltate prin incurajarea efectuarii de investitii si a crearii de locuri de munca in aceste zone. Ele favorizeaza extinderea, modernizarea si diversificarea activitatilor agentilor economici localizati in aceste regiuni si determina crearea de intreprinderi noi. In scopul favorizarii acestei dezvoltari si al reducerii potentialelor efecte negative ale unor eventuale relocalizari, este necesar ca acordarea acestor ajutoare de stat sa fie subordonata mentinerii pentru o perioada minima a investitiilor realizate si a locurilor de munca create in regiunea respectiva.
    In cazuri exceptionale, atunci cand dezavantajele structurale ale regiunii avute in vedere sunt prea mari, ajutoarele de stat regionale se pot dovedi insuficiente pentru declansarea unui proces de dezvoltare regionala. Doar in aceste cazuri, ajutoarelor de stat regionale li se pot alatura ajutoare de operare.
    Intreprinderile mici si mijlocii joaca un rol determinant in crearea de locuri de munca si reprezinta, in sens larg, un factor de stabilitate sociala si de crestere economica. Dezvoltarea acestei categorii de intreprinderi poate sa fie totusi limitata de imperfectiunile pietei. Deseori, accesul intreprinderilor mici si mijlocii la capital sau credit este dificil datorita reticentelor inregistrate pe pietele financiare in asumarea riscurilor, precum si datorita garantiilor limitate pe care aceste intreprinderi le pot oferi. Resursele limitate ale acestora pot, de asemenea, reduce accesul la informatii, mai ales la cele referitoare la noi tehnologii si potentiale piete. Ajutoarele de stat ce au ca scop facilitarea dezvoltarii activitatilor economice ale intreprinderilor mici si mijlocii nu trebuie totusi sa modifice conditiile comerciale intr-o masura contrara interesului comun.
    In temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1) lit. f) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor individuale regionale si pentru intreprinderi mici si mijlocii acordate in toate sectoarele de activitate, cu exceptia productiei, prelucrarii si comercializarii produselor agricole cuprinse in anexa nr. 1, pescuitului si industriei carboniere.
    (2) In cazul acordarii de ajutoare de stat cu caracter regional in sectoarele transporturi, siderurgie, constructii navale, fibre sintetice si industria autoturismelor se aplica legislatia in vigoare in Romania pana la adoptarea unor norme specifice privind acordarea de ajutoare de stat in aceste sectoare.

    Scopul ajutoarelor de stat regionale
    Art. 2
    Scopul ajutorului pentru dezvoltare regionala este de a asigura agentilor economici din zona avuta in vedere aceleasi sanse de dezvoltare ca si celor din alte zone ale tarii, fara a determina cresterea capacitatii de productie in sectoarele in care exista deja probleme legate de supracapacitate. Ajutorul de stat regional poate fi in legatura cu investitia initiala sau cu crearea de locuri de munca, poate lua forma unui ajutor avand caracter de continuitate, conceput in scopul depasirii unor dezavantaje regionale sau permanente, ori, in mod exceptional, poate fi in legatura cu reducerea cheltuielilor curente ale unei firme, in cazul ajutorului de stat pentru operare.

    Modalitati de acordare a ajutorului de stat regional
    Art. 3
    Ajutorul de stat regional poate include: subventii; exceptari de la plata unor obligatii fiscale legate direct de investitie sau de crearea de locuri de munca; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale; garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice in conditii preferentiale; participari cu capital ale statului sau ale altor institutii publice, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice sau alte organisme care administreaza resurse ale statului, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sub pretul pietei.

    Nivelul ajutorului regional
    Art. 4
    Nivelul ajutorului regional este definit in termeni de intensitate in raport cu costurile eligibile, potrivit art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) si art. 13.

    CAP. 2
    Ajutor de stat pentru investitia initiala

    Conceptul de investitie initiala
    Art. 5
    (1) In intelesul prezentului regulament, prin investitie initiala se intelege o investitie in capital fix in legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau demararea unei activitati care implica o schimbare fundamentala in produsul sau procesul de fabricatie al unei unitati existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare.
    (2) Sunt excluse din categoria investitiilor initiale:
    a) Investitia de inlocuire destinata conservarii potentialului de productie, care nu aduce un spor de venit, ci are functia economica de a-l mentine. Ajutoarele pentru acest tip de investitie fac parte din categoria ajutorului de operare, carora li se aplica regulile prevazute la capitolul IV;
    b) Masurile destinate restructurarii financiare a unei intreprinderi aflate in dificultate, care intra sub incidenta dispozitiilor "Regulamentului privind ajutorul de stat de salvare si restructurare a intreprinderilor aflate in dificultate".
    (3) O investitie in capital fix realizata sub forma achizitionarii unei unitati care a fost inchisa sau ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata, poate fi, de asemenea, considerata investitie initiala, cu exceptia cazului in care unitatea vizata apartine unei intreprinderi in dificultate. Ajutorul pentru preluarea unei unitati poate conferi un avantaj in favoarea intreprinderii aflate in dificultate, caz in care se aplica dispozitiile "Regulamentului privind ajutoarele de stat de salvare si restructurare a intreprinderilor aflate in dificultate".

    Costuri eligibile pentru investitii in imobilizari corporale
    Art. 6
    (1) Ajutorul pentru investitia initiala este calculat ca procent din valoarea investitiei.
    (2) Aceasta valoare este stabilita pe baza unui ansamblu uniform de cheltuieli, corespunzatoare elementelor investitiei, respectiv terenuri, cladiri si echipamente ce formeaza baza standard prevazuta in anexa nr. 2. In sectorul transporturilor, cu exceptia costurilor materialului feroviar rulant, cheltuielile destinate achizitionarii mijloacelor si a materialului de transport, bunuri mobile, nu sunt incluse in ansamblul de cheltuieli ce formeaza baza standard si, deci, nu sunt eligibile pentru ajutoare de stat referitoare la o investitie initiala.
    (3) In cazul unei achizitii, trebuie luate in considerare exclusiv costurile de achizitie a celor trei elemente de activ din baza standard, cu conditia ca tranzactia sa aiba loc in conditiile pietei. Valoarea activelor a caror achizitionare a beneficiat de un ajutor inaintea cumpararii va fi dedusa.
    (4) In cazul in care cumpararea este insotita de o alta investitie initiala, cheltuielile legate de aceasta din urma se vor adauga la costurile de achizitie.

    Costuri eligibile pentru investitii in imobilizari necorporale
    Art. 7
    (1) Costurile eligibile pot sa includa anumite categorii de investitii in imobilizari necorporale, cu conditia sa nu depaseasca 25% din baza standard pentru intreprinderile mari. Aceste cheltuieli sunt cheltuielile legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de brevete, licente de exploatare sau cunostinte brevetate, cunostinte tehnice nebrevetate.
    (2) Pentru a exista siguranta ca raman legate de regiunea beneficiara eligibila pentru ajutorul cu finalitate regionala si, in consecinta, ca nu vor face obiectul unui transfer in favoarea altor regiuni, si mai ales a unor regiuni neeligibile pentru ajutoare cu finalitate regionala, imobilizarile necorporale eligibile trebuie sa satisfaca cu prioritate urmatoarele conditii:
    a) sa fie exploatate exclusiv in intreprinderea beneficiara de ajutor regional;
    b) sa fie considerate elemente de activ amortizabile;
    c) sa fie achizitionate de la un tert in conditiile pietei;
    d) sa figureze in activele firmei si sa ramana in patrimoniul beneficiarului de ajutor regional pe o perioada de cel putin cinci ani.

    Contributia beneficiarului ajutorului de stat regional
    Art. 8
    (1) In vederea garantarii unui nivel viabil si eficient al investitiilor initiale care beneficiaza de ajutor, aportul beneficiarului destinat finantarii lor trebuie sa fie de cel putin 25% .
    (2) Aportul beneficiarului de cel putin 25% nu poate face obiectul unui ajutor de stat.

    Intensitatea ajutorului regional
    Art. 9
    Intensitatea bruta a ajutorului regional nu trebuie sa depaseasca plafonul de 50% din echivalentul subventiei nete prevazut in anexa nr. 2.

    Plafonul maxim pentru intreprinderi mici si mijlocii
    Art. 10
    (1) Pentru intreprinderi micii si mijlocii, plafonul maxim al intensitatii brute a ajutorului prevazut la art. 9 poate fi suplimentat cu 15 puncte procentuale, cu conditia ca intensitatea totala neta a ajutorului sa nu depaseasca 75% .
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile intreprinderilor din sectorul transporturilor.

    Mentinerea investitiei
    Art. 11
    Ajutorul pentru investitia initiala trebuie conditionat, prin modul de alocare sau prin conditiile legate de obtinerea acestuia, de mentinerea investitiei in cauza pentru o perioada minima de cinci ani.

    CAP. 3
    Ajutor de stat pentru crearea de locuri de munca

    Conceptul de ajutor pentru crearea de locuri de munca
    Art. 12
    (1) Prin conceptul de creare de locuri de munca se intelege cresterea neta a numarului de locuri de munca din intreprinderea beneficiara a unui ajutor de stat, raportata la media perioadei de referinta, respectiv media ultimelor 12 luni. Orice loc de munca pierdut de-a lungul perioadei de referinta trebuie sa fie dedus din numarul de locuri de munca create de-a lungul aceleiasi perioade.
    (2) Un loc de munca este legat de realizarea unei investitii din momentul in care el vizeaza activitatea la care se raporteaza investitia si daca a fost creat intr-o perioada de trei ani de la finalizarea investitiei.

    Nivelul ajutorului
    Art. 13
    (1) Ajutorul pentru crearea de locuri de munca este calculat ca procent din nivelul costurilor salariale cu personalul angajat, pe o perioada de doi ani. Acest procent este egal cu intensitatea admisa pentru ajutoarele de investitii in regiunea in cauza, prevazuta in Harta ajutoarelor de stat cu finalitate regionala in Romania.
    (2) In stabilirea nivelului costurilor salariale, Consiliul Concurentei are in vedere ca sistem de referinta statisticile privind costul salarial mediu in Romania. Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurarile sociale obligatorii.

    Mentinerea locurilor de munca nou-create
    Art. 14
    Ajutorul de stat regional pentru crearea de locuri de munca trebuie conditionat, prin modul de acordare sau prin conditiile legate de obtinerea acestuia, de mentinerea locurilor de munca create pentru o perioada minima de cinci ani.

    CAP. 4
    Ajutor de stat pentru operare

    Art. 15
    (1) Ajutorul de stat pentru operare, acordat in vederea reducerii cheltuielilor curente ale intreprinderii este, in principiu, interzis.
    (2) In mod exceptional, asemenea ajutoare pot fi acordate cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) ajutoarele sa fie justificate prin contributia lor la dezvoltarea regionala;
    b) nivelul ajutoarelor sa fie proportional cu marimea dezavantajelor pe care vizeaza sa le atenueze.
    (3) Furnizorul ajutorului de stat are sarcina sa demonstreze existenta dezavantajelor si sa evalueze gravitatea acestora, atunci cand notifica Consiliului Concurentei intentia de a acorda acest ajutor.
    (4) Ajutorul pentru operare trebuie sa fie limitat in timp si redus progresiv.

    CAP. 5
    Reguli generale privind cumulul ajutoarelor de stat

    Art. 16
    (1) Plafoanele intensitatii ajutorului de stat prevazute la art. 9 si art. 10 se aplica la totalul ajutorului in cazul ajutoarelor acordate concomitent in cadrul mai multor scheme regionale indiferent daca ajutorul provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.
    (2) Ajutorul de stat pentru investitii prevazut in capitolul II si ajutorul pentru crearea de locuri de munca prevazut in capitolul III pot fi cumulate in limita plafonului de intensitate prevazut pentru regiunea in cauza in Harta ajutoarelor de stat cu finalitate regionala in Romania.
    (3) Conditia de la alin. (2) este indeplinita daca suma ajutorului pentru investitia initiala, exprimata ca procent din valoarea investitiei, si cea a ajutorului pentru crearea de locuri de munca, exprimata ca procent din costurile salariale, nu depaseste valoarea cea mai favorabila ce rezulta din aplicarea plafoanelor prevazute la art. 9 si art. 10 sau a procentului prevazut la art. 13.
    (4) Atunci cand cheltuielile eligibile pentru ajutoare cu finalitate regionala sunt total sau partial eligibile pentru ajutoare cu alta finalitate, partea comuna este supusa plafonului cel mai favorabil in cadrul schemelor respective.
    (5) In cazul in care un ajutor de stat acordat in cadrul unei scheme de ajutor este cumulat cu ajutoare acordate in cadrul altor scheme, furnizorul trebuie sa specifice, pentru fiecare schema in parte, modul prin care se asigura respectarea regulilor privind cumulul.

    CAP. 4
    Reguli specifice privind ajutorul de stat acordat pentru intreprinderi mici si mijlocii

    Definitii
    Art. 17
    In sensul prezentului regulament:
    a) "intreprinderi mici si mijlocii" sunt intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
    b) "investitii in imobilizari corporale" reprezinta orice investitie in active fixe corporale ce se refera la crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente sau angajarea intr-o activitate ce implica o schimbare fundamentala in produsul sau procesul de productie al unei unitati existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare. O investitie in active fixe, realizata sub forma achizitionarii unei unitati care s-a inchis sau care s-ar fi inchis daca nu ar fi fost cumparata trebuie sa fie, de asemenea, considerata o investitie in imobilizari corporale;
    c) "investitii in imobilizari necorporale" reprezinta orice investitie in transfer de tehnologie prin dobandirea drepturilor de brevet, a licentelor, a know-how-ului sau a cunostintelor tehnice nebrevetate;
    d) "intensitatea bruta a ajutorului" reprezinta cuantumul ajutorului exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezinta sume inainte de aplicarea impozitelor directe. Atunci cand se acorda un ajutor sub o alta forma decat subventie, cuantumul ajutorului reprezinta echivalentul - subventie al acestuia. Ajutoarele platibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea lor din momentul acordarii ajutorului. Ratele dobanzilor care trebuie sa fie folosite pentru actualizare si pentru calcularea cuantumului ajutorului in cazul unui credit preferential, reprezinta rata de referinta aplicabila in momentul acordarii ajutorului;
    e) "intensitatea neta a ajutorului" reprezinta cuantumul ajutorului net, dupa impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului;
    f) "numarul de angajati" reprezinta numarul de unitati de munca pe an, denumite in continuare UMA, adica numarul de angajati cu norma intreaga intr-un an, munca cu norma partiala si cea sezoniera reprezentand fractii ale UMA.

    Investitiile
    Art. 18
    (1) Ajutoarele pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale sunt compatibile cu un mediu concurential daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) intensitatea bruta a ajutorului nu depaseste 15% pentru intreprinderile mici;
    b) intensitatea bruta a ajutorului nu depaseste 7,5% pentru intreprinderile mijlocii.
    (2) Consiliul Concurentei poate aproba majorarea intensitatilor mentionate anterior, conform normelor privind ajutorul regional, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile cu privire la mentinerea investitiei in regiunea beneficiara o perioada de cel putin cinci ani si la contributia beneficiarului la finantare de cel putin 25% .
    (3) Plafoanele stabilite la alin. (1) se aplica intensitatii ajutoarelor calculate ca procent din cheltuielile de investitii eligibile sau ca procent din cheltuielile salariale aferente locurilor de munca create prin realizarea investitiei, ori prin combinarea celor doua, astfel incat ajutorul sa nu depaseasca cuantumul cel mai favorabil ce rezulta din aplicarea unuia sau altuia dintre aceste moduri de calcul.

    Calculul ajutorului de stat
    Art. 19
    (1) In cazul in care ajutorul de stat este calculat pe baza cheltuielilor de investitii, costurile eligibile ale unei investitii in imobilizari corporale includ costurile terenurilor, ale cladirilor si ale echipamentului. In sectorul transporturilor, cu exceptia costurilor materialului feroviar rulant, costurile mijloacelor si a materialului de transport, bunuri mobile, nu sunt incluse in ansamblul de cheltuieli ce formeaza baza standard.
    (2) Costurile eligibile ale unei investitii in imobilizari necorporale reprezinta costurile de achizitie a tehnologiei.
    (3) In cazul in care ajutorul este calculat pe baza locurilor de munca create, cuantumul ajutorului este exprimat ca procent din cheltuielile salariale aferente locurilor de munca create pe o perioada de doi ani conform urmatoarelor criterii:
    a) crearea de locuri de munca trebuie sa fie legata de executarea unui proiect de investitii in imobilizari corporale sau necorporale; locurile de munca trebuie sa fie create intr-o perioada de trei ani de la finalizarea investitiei;
    b) proiectul de investitii trebuie sa conduca la o crestere neta a numarului de salariati din unitatea respectiva, in raport cu media ultimelor douasprezece luni;
    c) locurile de munca trebuie sa fie mentinute pe o perioada de minimum cinci ani.

    Ajutor pentru servicii de consultanta, alte servicii si activitati
    Art. 20
    Ajutoarele acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru servicii de consultanta si alte servicii si activitati sunt compatibile cu un mediu concurential daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) pentru serviciile furnizate de catre consultantii externi, ajutorul brut nu depaseste 50% din costurile aferente serviciilor prestate; serviciile in cauza nu constituie o activitate permanenta sau periodica si nu sunt legate de cheltuielile normale de functionare a intreprinderii, cum sunt serviciile obisnuite de consultanta fiscala, juridica sau de publicitate.
    b) pentru participarea la targuri si expozitii, ajutorul brut nu depaseste 50% din costurile suplimentare ce rezulta din inchirierea, amenajarea si organizarea standului.

    Cumulul ajutoarelor
    Art. 21
    (1) In cazul cumularii ajutoarelor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii cu ajutoarele de stat avand alta finalitate se aplica regulile stabilite la capitolul V.
    (2) Ajutoarele de stat nu pot fi cumulate cu un alt ajutor de stat sau cu alte finantari comunitare, care se refera la aceleasi costuri eligibile, daca un asemenea cumul atinge o intensitate de ajutor mai mare decat cea prevazuta in prezentul regulament.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 22
    (1) Prezentul regulament se adopta prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de punere in aplicare a acestuia si intra in vigoare dupa 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
    (3) Dispozitiile prezentului regulament se aplica in conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si in conformitate cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.
    (4) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat notificate dupa intrarea sa in vigoare, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.

    ANEXA 1

    Lista produselor agricole carora nu li se aplica dispozitiile prezentului regulament
________________________________________________________________________________
Codul corespondent    Numarul din      Descrierea produselor conform
din Clasificarea      nomenclatorul    nomenclatorului de la Bruxelles
produselor si         de la Bruxelles
serviciilor asociate
activitatilor din
economia nationala
(CPSA)
________________________________________________________________________________
Clasele 0121.1,       Capitolul 1      Animale vii
0122.1, 0123,
0124.1, 0125.1,
0126.1, 0127.1,
0128.1
Clasa 1511 (exclusiv  Capitolul 2      Carne si resturi de carne comestibile
1511.2, 1511.3,
1511.4)
Clasa 1512 (exclusiv
1512.2)
Clasa 0500            Capitolul 3      Peste, crustacee si moluste
Clasa 1551, 0125.2,   Capitolul 4      Produse lactate, oua de pasare, miere
0126.2                                 naturala
Clasele 1511.4,       Capitolul 5      Mate, basici si stomacuri de animale
1511.19, 1512.14                       (altele decat de peste), intregi sau
                                       bucati ale acestora
                                       Produse de origine animala nespecificate
                                       sau incluse in alta parte; animale moarte
                                       din capitolul 1 sau 2, improprii
                                       consumului uman
Clasa 0116            Capitolul 6      Arbori si alte plante; bulbi, radacini si
                                       altele; flori taiate si ornamente
Clasa 0115            Capitolul 7      Legume comestibile si anumite radacini si
                                       tuberculi
Clasa 0117.1          Capitolul 8      Fructe comestibile si nuci, alune etc;
                                       coji de pepeni sau fructe citrice
Clasa 0117.2          Capitolul 9      Cafea, ceai si mirodenii, exclusiv mate
Clasa 0117.3
Clasa 0111            Capitolul 10     Cereale
Clasa 1561 (exclusiv  Capitolul 11     Produse ale industriei de morarit; malt
1561.5)                                si amidon, gluten, inulina
Clasele 0113.3,       Capitolul 12     Seminte uleioase si fructe oleaginoase;
0113.5, 0113.61,                       diferite graunte, seminte si fructe;
0113.62, 0113.7,                       plante industriale si medicinale; paie si
0114                                   furaje uscate
  -                   Capitolul 13     Pectina
Clasele 1511.32,      Capitolul 15     Untura (slanina) si alte tipuri de
1511.31,                               grasime de porc transate; grasime de
                                       pasare transata
1541 (exclusiv                         Grasimi netransate de bovine, oaie,
1541.11)                               capra; seu; produse din aceste grasimi
1541.11, 1542.11,                      Stearina din untura, oleostearina si
1542.12, 1542.13,                      stearina din seu; ulei din untura si ulei
1543, 1542.2                           din seu, neemulsionate sau amestecate sau
                                       preparate in orice mod
                                       Grasimi si ulei de peste si mamifere
                                       marine, rafinate sau nu
                                       Uleiuri vegetale, lichide sau solide,
                                       nerafinate, rafinate sau purificate
                                       Grasimi si uleiuri animale si vegetale,
                                       hidrogenate, rafinate sau nu, dar
                                       neprelucrate in continuare
                                       Margarina, untura artificiala si alte
                                       grasimi comestibile prelucrate
                                       Reziduuri ce rezulta din prelucrarea
                                       substantelor grase, sau ceruri vegetale
                                       sau animale
Clasele 1513, 1520    Capitolul 16     Prelucrarea carnii, pestelui,
(exclusiv 1520.2)                      crustaceelor si molustelor
Clasele 1583.1        Capitolul 17     Zahar din sfecla si zahar din trestie de
1562.21                                zahar, solid
                                       Alte tipuri de zahar; zahar sub forma de
                                       sirop, miere artificiala (amestecata sau
1583.14                                nu cu miere naturala)
1583.13                                Melasa, decolorata sau nu
                                       Zahar aromatizat sau colorat, siropuri si
                                       melasa, fara sucuri de fructe ce contin
                                       zahar in orice proportie
Clasele 1584.1        Capitolul 18     Cacao boabe, intregi sau sparte, cruda
                                       sau prajita
1584.3                                 Cacao coji (pleava), coji si deseuri
Clasa 1533 (exclusiv  Capitolul 20     Prelucrarea legumelor, fructelor si a
1533.3)                                altor parti ale plantelor
  -                   Capitolul 22     Must de struguri, in fermentatie sau
                                       oprit din fermentatie altfel decat prin
                                       adaugarea de alcool
1593                                   Vin din struguri proaspeti; must de
                                       struguri oprit din fermentatie prin
1594                                   adaugarea de alcool
1592                                   Alte bauturi fermentate (de ex. cidru,
                                       cidru de pere si mied)
                                       Alcool etilic sau bauturi spirtoase,
                                       denaturate sau nu, de orice tarie,
                                       obtinute din produse agricole, exclusiv
                                       lichiorurile si alte bauturi spirtoase si
                                       preparate alcoolice compuse (cunoscute ca
                                       "extracte concentrate") pentru fabricarea
                                       bauturilor
1587.11                                Otet si inlocuitori de otet
Clasele 1520.2,       Capitolul 23     Reziduuri si deseuri din industria
1533.3, 1562.3,                        alimentara;
1583.2, 1596.2                         furaje de origine animala
Clasa 0113.4          Capitolul 24     Tutun neprelucrat, deseuri de tutun
Clasa 0212.2          Capitolul 45     Pluta naturala, neprelucrata, zdrobita,
                                       granulata sau macinata; deseuri de pluta
Clasa 0113.63         Capitolul 54     In, crud sau prelucrat dar nefilat; in
                                       calti si deseuri
Clasa 0113.63         Capitolul 57     Canepa, cruda sau prelucrata dar
                                       nefilata; calti si deseuri de canepa
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

    Echivalentul subventiei nete a unui ajutor pentru investitii

    Metoda de calcul a echivalentului subventiei nete, denumit in continuare ESN, este o metoda utilizata de Consiliul Concurentei in evaluarea pe care acesta o face in cazul schemelor notificate de furnizorul de ajutor.

    1. Principii generale
    Calculul ESN consta in aducerea tuturor formelor de ajutor legate de o investitie la un numitor comun, acesta fiind intensitatea neta, in scopul de a le compara intre ele sau cu un plafon predeterminat. Este vorba de o metoda de comparare ex ante care nu reflecta intotdeauna realitatea contabila. Ajutoarele fiscale sunt considerate ajutoare legate de investitie atunci cand au la baza o suma investita in regiune. In plus, orice ajutor fiscal poate intra in aceasta categorie daca se stabileste un plafon exprimat ca procent din suma investita in regiune. Atunci cand acordarea unui ajutor fiscal este esalonata pe mai multi ani, fiecare suma care ramane la sfarsitul unui an dat poate fi reportata pentru anul urmator si majorata conform nivelului ratei de referinta.
    Intensitatea neta reprezinta avantajul final pe care intreprinderea il poate obtine de pe urma ajutorului, in comparatie cu valoarea neta (fara suma T.V.A.) a investitiei subventionate. Calculul va lua in considerare doar cheltuielile de capital fix in terenuri, cladiri si echipamente, care constituie baza standard.
    In cazul schemelor de ajutor de stat a caror baza cuprinde cheltuieli suplimentare, acestea din urma trebuie sa fie limitate la o anumita proportie din baza standard. Astfel, toate schemele de ajutor vor fi examinate in functie de intensitatea lor aferenta doar cheltuielilor prevazute in baza standard, asa cum prezinta urmatoarele exemple. Acest sistem de recalculare a intensitatilor nu se aplica investitiilor in imobilizari necorporale vizate la art. 7 din prezentul regulament.
    Exemplul nr. 1:
    - Baza schemei: echipamente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .
    Deoarece toate cheltuielile eligibile ale schemei de ajutor figureaza in baza standard, Consiliul Concurentei va tine seama doar de intensitatea maxima a schemei, adica 30% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema de ajutor va fi considerata compatibila in aceasta privinta.
    Exemplul nr. 2:
    - Baza schemei: echipamente, cladiri + brevete in limita a 20% din cheltuielile precedente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .
    Toate cheltuielile eligibile figureaza fie in baza standard (echipamente, cladiri), fie in lista cheltuielilor necorporale eligibile (brevete). Acestea din urma nu trebuie sa depaseasca 25% din baza standard. In aceste conditii, Consiliul Concurentei va tine seama direct de intensitatea maxima a schemei, adica 30% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema de ajutor va fi considerata compatibila din acest punct de vedere.
    Exemplul nr. 3:
    - Baza schemei: cladiri, echipamente, terenuri + stocuri in limita a 50% din cheltuielile precedente;
    - Intensitatea maxima a schemei: 30% .
    Consiliul Concurentei va lua in considerarea intensitatea maxima a schemei redusa la baza standard, adica: 30% x 1,5 = 45% . Daca plafonul intensitatii autorizat de Consiliul Concurentei in regiunea avuta in vedere este de 30%, schema nu va fi considerata compatibila, decat daca intensitatea sa va fi redusa la 30% : 1,5 = 20% .
    Exemplul nr. 4:
    - Baza schemei: cladiri;
    - Intensitatea maxima a programului: 60% .
    Daca plafonul regional autorizat de Consiliul Concurentei este de 30%, nu exista garantia ca ajutoarele respective vor respecta acest plafon. Intensitatea prevazuta prin schema de ajutor este superioara plafonului regional, dar este aplicata unei baze reduse. Schema nu va fi deci considerata compatibila in aceasta privinta decat daca este adaugata o conditie expresa privind respectarea plafonului regional aplicat bazei complete.
    Determinarea ESN se bazeaza numai pe calcule legate de regimul de impozitare si de metodele de actualizare, exceptie facand cazul anumitor forme de ajutor care reclama un tratament specific. Aceste calcule sunt bazate pe elemente furnizate de schema de ajutor sau de legislatia fiscala, precum si pe anumiti parametri stabiliti prin conventie.

    1.1. Impozitare
    Intensitatea ajutorului trebuie calculata dupa impunerea fiscala, adica dupa ce au fost deduse impozitele platibile pe suma ajutorului si, in special, a impozitului pe profit. Aceasta este baza notiunii de ESN, care reprezinta ajutorul obtinut de beneficiar dupa plata impozitelor legate de acesta, presupunand ca intreprinderea obtine profit inca din primul an, astfel incat asupra sumei ajutorului se percepe impozitul maxim.

    1.2. Actualizarea
    Calcule de actualizare sunt necesare in diferite stadii ale determinarii ESN. In primul rand, atunci cand ajutoarele si/sau cheltuielile pentru investitii sunt esalonate in timp, trebuie luat in considerare calendarul real al varsamintelor de ajutoare si al cheltuielilor. In consecinta, cheltuielile pentru investitii si varsamintele de ajutoare sunt reportate, printr-un calcul de actualizare, la sfarsitul anului in care intreprinderea efectueaza prima transa de amortizare. In al doilea rand, astfel de calcule sunt necesare pentru a actualiza valoarea beneficiilor obtinute ca urmare a rambursarii unui imprumut cu dobanda subventionata sau a impozitului prelevat din ajutor.
    Rata utilizata in astfel de cazuri este rata de referinta/de actualizare. Pe langa utilizarea sa ca rata de actualizare, ea este, de asemenea, folosita pentru a calcula partea subventionata din dobanda unui imprumut cu dobanda redusa.

    1.3. Cazuri particulare
    In afara de calculele privitoare la impozitare si actualizare descrise anterior, unele forme de ajutor necesita o analiza particulara. Astfel, in cazul ajutorului acordat in vederea inchirierii unei cladiri, ajutorul este evaluat prin actualizarea diferentei dintre chiria platita de intreprindere si o chirie teoretica egala cu o rata de referinta aplicata la valoarea cladirii, majorata cu o suma corespunzatoare amortizarii cladirii in anul respectiv. O metoda similara este utilizata si pentru ajutoarele pentru finantarea investitiilor prin leasing. Cheltuielile legate de achizitionarea terenului sau cladirilor de catre intreprinderea care arendeaza sau inchiriaza pot fi considerate eligibile cu conditia sa se dovedeasca necesitatea ajutorului in cauza.
    In cazul ajutorului acordat in vederea arendarii de terenuri, arenda teoretica este calculata in functie de nivelul ratei de referinta diminuat cu nivelul ratei inflatiei, aplicata la valoarea terenului.

    2. Echivalentul subventiei nete al unui ajutor pentru investitii acordat sub forma de subventie de capital

    2.1. Principii generale
    Ajutorul pentru investitii acordat unei intreprinderi sub forma de subventie de capital este exprimat intr-o prima faza ca un procent din investitie, reprezentand echivalentul subventiei nominale sau echivalentul subventiei brute.
    Conform metodei uzuale de evaluare a ajutoarelor, echivalentul subventiei nete a ajutorului il constituie beneficiul care ramane la dispozitia intreprinderii dupa plata impozitului pe profit.
    In cea mai mare parte a cazurilor, subventia nu este impozabila ca atare, ci este deductibila fiscal din valoarea investitiei amortizabile. Ca urmare, pentru ca beneficiaza de ajutor, investitorul amortizeaza in fiecare an o suma mai mica decat daca nu ar fi beneficiat de ajutor.
    Intrucat amortizarile se deduc din profitul impozabil, o subventie creste partea prelevata de stat in fiecare an sub forma de impozit pe profit.
    Aceasta metoda de impozitare a subventiei, care consta in integrarea acesteia in profituri in acelasi ritm cu amortizarile, este des utilizata, de exemplu, in tarile Uniunii Europene, fara ca aceasta sa insemne ca in alte tari nu pot fi intalnite si alte metode.

    2.2. Exemple de calcul
    Exemplul nr. 1: Subventia nu este impozabila.
    Subventiile sunt contabilizate in general ca venituri si sunt impozitate. Totusi, in special in cazul anumitor ajutoare pentru cercetare-dezvoltare, este posibil ca ele sa fie exceptate de la plata impozitului. In acest caz, echivalentul subventiei nete este egal cu subventia nominala.
    Exemplul nr. 2: Investitia implica o singura categorie de cheltuieli si subventia este impozitata in intregime la sfarsitul primului exercitiu financiar.
    Aceasta presupune ca intreaga subventie este supusa impozitului pe profit aplicabil agentilor economici inca din primul an. Aceasta reglementare nu este excesiva daca se admite ca intreprinderile, in general deficitare pe parcursul primilor ani de activitate, au posibilitatea sa-si reporteze pierderile pe mai multe exercitii financiare.
    Pentru a calcula ESN al acestei subventii, se deduce din aceasta suma impozitului cu care va fi taxata.
    De exemplu: Investitii: 100
                Subventie nominala: 20
                Rata impozitarii: 40%
    Impozitul prelevat pentru subventie este de 20 x 40% = 8
    ESN va fi: (20 - 8)/100 = 12%
    Exemplul nr. 3: Investitia implica o singura categorie de cheltuieli si subventia este impozitata liniar, timp de cinci ani.
    In acest caz, subventia este impozitata in cote egale, pe o perioada de cinci ani. Pe durata acestor cinci ani beneficiile se vor majora, in fiecare an, cu o cincime din subventie. Pentru a calcula ESN, sumele actualizate ale impozitului prelevat in fiecare an din cei cinci, conform regimului fiscal aplicabil, vor fi scazute din suma ajutorului acordat.
    De exemplu: Investitii: 100
                Subventie nominala: 20
                Rata impozitarii: 40%
                Rata de actualizare: 8%
    In tabelul urmator este prezentat modul in care sunt calculate impozitele prelevate anual asupra subventiei, precum si valoarea lor actualizata:
________________________________________________________________________________
           Perioada                Impozit prelevat  Coeficient de   Valoare
                                   din subventie     actualizare     actualizata
                                         (1)             (2)          (1) x (2)
________________________________________________________________________________
Sfarsitul primului an              (20/5) x 40%            1,0          1,600
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al doilea an    (20/5) x 40%      1/(1 + 0,08)^1     1,481
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al treilea an   (20/5) x 40%      1/(1 + 0,08)^2     1,372
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al patrulea an  (20/5) x 40%      1/(1 + 0,08)^3     1,270
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al cincilea an  (20/5) x 40%      1/(1 + 0,08)^4     1,176
________________________________________________________________________________
                                                            Total       6,900
________________________________________________________________________________

    Totalul ultimei coloane reprezinta suma impozitelor actualizate prelevate in fiecare an. Acesta trebuie scazut din subventia nominala pentru a se obtine ESN.
    ESN va fi: (20 - 6,9)/100 = 13,1% .

    NOTA:
    Impozitul prelevat pe ajutor este actualizat la sfarsitul primului an presupunand ca intreprinderea efectueaza prima transa de amortizare la aceasta data.

    Exemplul nr. 4: Investitia presupune trei categorii de cheltuieli: terenuri, cladiri si echipamente, impozitate in rate diferite.
    Aceste trei categorii de cheltuieli constituie ceea ce s-a convenit a fi numita baza standard a ajutorului. Repartizarea investitiei pe cele trei tipuri de cheltuieli, pentru calcularea ESN in cazul unei scheme de ajutor de stat, se realizeaza prin utilizarea ponderilor de mai jos, valoarea exacta urmand a fi stabilita de Consiliul Concurentei in functie de conditiile concrete existente la momentul respectiv (suma ponderilor = 100):
    - terenuri - intre 1% si 5%;
    - cladiri - intre 30% si 50%;
    - echipamente - intre 45% si 65% .
    Pe de alta parte, in cazul subventiilor individuale se utilizeaza ponderea efectiva a celor trei categorii de cheltuieli prezente in baza standard.
    Dat fiind ca rata de impozitare a subventiei este diferita pentru fiecare categorie de cheltuieli, este necesar, in primul rand, ca subventia sa fie distribuita proportional intre pozitiile care formeaza baza ajutorului.
    Se calculeaza apoi sumele percepute cu titlu de impozit, separat pentru fiecare categorie de cheltuieli (aceste calcule sunt de acelasi tip cu cele prezentate in tabelul de la Exemplul nr. 3).
    Aceste prelevari sunt scazute apoi din subventia nominala pentru a obtine ESN:
    ESN = Subventia nominala minus:
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru terenuri;
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru cladiri;
    - impozitul prelevat pe subventia alocata pentru echipamente.
    De exemplu: Investitii: 100, din care:
                            terenuri: 3 neamortizabil
                            cladiri: 33 amortizare liniara, in 20 de ani
                            echipamente: 64 amortizare degresiva in 5 ani.
                Subventia nominala: 20
                Rata impozitarii: 55%
                Rata de actualizare: 8%

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata terenurilor
    In general, terenurile nu sunt amortizabile. Presupunand ca subventia este impozitata in acelasi ritm in care are loc amortizarea, subventia acordata pentru terenuri nu este impozitata si, in consecinta, nu vor fi scazute impozite din subventia acordata.

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata cladirilor
    Presupunand ca subventia pentru cladiri se impoziteaza in acelasi ritm in care are loc amortizarea, adica 20 de ani, in transe egale:
    - subventia nominala alocata pentru cladiri va fi de 20 x 33% = 6,6;
    - in fiecare an, partea din subventie integrata in profit va fi de: 6,6/20 = 0,33;
    - valoarea impozitului prelevat pentru aceasta parte va fi de: 0,33 x 55% = 0,18.
    Referitor la subventia acordata pentru cladiri, o valoare de 0,18 din profit va fi datorata in fiecare an pe o perioada de 20 de ani. In cazul in care aceasta serie de plati este actualizata la sfarsitul primului an (calcule de acelasi tip cu cele din tabelul pentru Exemplul 3), totalul impozitului prelevat in aceasta perioada ca urmare a subventiei acordate pentru cladiri va fi de 1,925.

    Calculul impozitului prelevat pentru subventia destinata echipamentelor
    Se presupune ca subventia destinata echipamentelor este impozitata in acelasi ritm in care are loc amortizarea, adica degresiv, in cinci ani, ritmul fiind urmatorul: 40%, 24%, 14,4%, 10,8% si 10,8% .
    Spre deosebire de situatia cladirilor, in acest caz impozitarea este diferita in fiecare an, astfel incat calculul impozitului va trebui efectuat an de an. Partea din subventia nominala destinata echipamentelor este de: 20 x 64% = 12,8

    Calculul prelevarilor de impozit:
________________________________________________________________________________
           Perioada               Impozit prelevat    Coeficient de  Valoare
                                  din subventie       actualizare    actualizata
                                        (1)               (2)         (1) x (2)
________________________________________________________________________________
Sfarsitul primului an             12,8 x 40% x 55%        1,0           2.816
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al doilea an   12,8 x 24% x 55%    1/(1 + 0,08)^1    1,564
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al treilea an  12,8 x 14,4% x 55%  1/(1 + 0,08)^2    0,869
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al patrulea an 12,8 x 10,8% x 55%  1/(1 + 0,08)^3    0,604
________________________________________________________________________________
Sfarsitul celui de-al cincilea an 12,8 x 10,8% x 55%  1/(1 + 0,08)^4    0,559
________________________________________________________________________________
                                                            Total:      6,412
________________________________________________________________________________

    Calculul echivalentului subventiei nete
    - Subventie nominala 20
    Diminuata cu:
    - impozitul prelevat din subventia destinata terenurilor       0
    - impozitul prelevat din subventia destinata cladirilor        1,925
    - impozitul prelevat din subventia destinata echipamentelor    6,412
                                                            ESN   11,6%
    Observatii
    1. Impozitarea subventiilor, mentionata in metoda uzuala de evaluare a ajutoarelor prezentata mai sus, depinde, pe de o parte, de legislatia fiscala in vigoare si, pe de alta parte, de modalitatile particulare presupuse de schema in cauza.
    2. Pentru calculul ESN trebuie sa se cunoasca exact:
    - nivelul impozitului pe profit aplicat agentului economic respectiv;
    - regulile de amortizare in vigoare sau metoda specifica de integrare a subventiei in beneficiile prevazute de schema in cauza.

    3. Echivalentul subventiei nete al unui ajutor pentru investitii acordat sub forma de imprumut cu dobanda redusa

    3.1. Principii generale
    Ajutorul pentru investitii acordat unei intreprinderi sub forma de imprumut cu dobanda redusa se exprima, in primul rand, prin numarul de puncte procentuale, reprezentand diferenta intre nivelul ratei de referinta si cel al ratei percepute de institutia creditoare.
    Aceasta bonificatie are ca unic efect diminuarea sarcinii dobanzii, rambursarea imprumutului putand sa se efectueze in acelasi mod, indiferent daca rata dobanzii este normala sau redusa.
    Acest avantaj se exprima ca procent din investitie, ca si in cazul subventiei de capital, obtinandu-se astfel echivalentul subventiei nominale sau echivalentul subventiei brute.
    Acesta nu reprezinta, insa, neaparat avantajul final pe care intreprinderea il obtine de pe urma subventionarii dobanzii. Daca plata dobanzilor se deduce din profitul impozabil, subventionarea dobanzii determina pierderea unei parti a acestui avantaj fiscal prin cresterea partii prelevate de stat sub forma de impozit pe profit.
    Prin urmare, ESN se obtine scazand din echivalentul subventiei brute impozitul perceput de stat in urma majorarii profitului impozabil ca urmare a acordarii bonificatiei.
    Ca si in cazul unei subventii de capital, calculul ESN al unui imprumut cu dobanda redusa se efectueaza pornind de la elementele furnizate fie de schema de ajutor, fie de legislatia fiscala, la care se adauga eventuale alte elemente stabilite conventional.
    Elementele necesare calculului ESN al unui ajutor pentru investitii acordat sub forma unui imprumut cu dobanda redusa sunt urmatoarele:
    - durata imprumutului;
    - perioada de gratie a imprumutului, adica perioada initiala pe parcursul careia imprumutul nu este rambursat, dobanzile fiind achitate la totalul sumei principale;
    - numarul de puncte procentuale reprezentand bonificatia;
    - durata bonificatiei, care nu este obligatoriu sa fie aceeasi ca durata imprumutului;
    - ponderea imprumutului in investitie;
    - rata de referinta/actualizare;
    - rata impozitarii.
    Trebuie cunoscute, de asemenea, modalitatile de rambursare a imprumutului. In marea majoritate a cazurilor imprumutul este rambursat liniar, in cote egale, dobanzile fiind platite asupra sumei ramase. Uneori, rambursarea se efectueaza sub forma de rate anuale constante, aceasta situatie fiind luata in considerare la calcularea ESN.

    3.2. Exemple de calcul
    Exemplul nr. 1
    1. Parametrii
    - imprumutul este acordat pentru o perioada de 10 ani cu rambursare liniara si fara perioada de gratie;
    - bonificatia este de 3 puncte procentuale pe toata durata imprumutului;
    - ponderea imprumutului in investitie este de 40%;
    - rata de referinta/actualizare este de 8%;
    - rata impozitarii este de 35% .
    2. Calculul unitatii de ajutor
    Unitatea de ajutor reprezinta echivalentul subventiei nominale a unei bonificari a dobanzii de un punct procentual pentru un imprumut care reprezinta 100% din investitie, tinand seama de caracteristicile ajutorului folosite ca parametri. Se calculeaza dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
Sfarsitul  Imprumut: sold  Bonificatie Avantaj   Coeficient de     Valoare
anului     restant datorat   1 punct   dobandit   actualizare    actualizata*)
                 (1)           (2)     (1) x (2)       (3)       (1) x (2) x (3)
________________________________________________________________________________
    1            100            1%          1    1/(1 + 0,08)^1       0,926
________________________________________________________________________________
    2             90            1%        0,9    1/(1 + 0,08)^2       0,772
________________________________________________________________________________
    3             80            1%        0,8    1/(1 + 0,08)^3       0,635
________________________________________________________________________________
    4             70            1%        0,7    1/(1 + 0,08)^4       0,515
________________________________________________________________________________
    5             60            1%        0,6    1/(1 + 0,08)^5       0,408
________________________________________________________________________________
    6             50            1%        0,5    1/(1 + 0,08)^6       0,315
________________________________________________________________________________
    7             40            1%        0,4    1/(1 + 0,08)^7       0,233
________________________________________________________________________________
    8             30            1%        0,3    1/(1 + 0,08)^8       0,162
________________________________________________________________________________
    9             20            1%        0,2    1/(1 + 0,08)^9       0,100
________________________________________________________________________________
   10             10            1%        0,1    1/(1 + 0,08)^10      0,046
________________________________________________________________________________
                                              Unitatea de ajutor      4,112
________________________________________________________________________________
    *) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an

    3. Calculul ESN
    ESN se obtine prin multiplicarea unitatii de ajutor cu caracteristicile ajutorului: numarul de puncte de bonificatie (3), ponderea imprumutului in investitie (40%) si partea neimpozabila din ajutor: (1 - 35%):
    ESN = 4,112 x 3 x 40% x (1 - 35%) = 3,21%

    Exemplul nr. 2
    1. Parametrii
    Parametrii sunt aceiasi din Exemplul nr. 1 dar cu o perioada de gratie de doi ani. Aceasta inseamna ca in primii doi ani nu se ramburseaza nimic din imprumutul propriu-zis. Imprumutul acordat pe o durata de zece ani va fi astfel rambursat in opt transe egale incepand din al treilea an si pana in cel de-al zecelea. Pe durata acestor zece ani dobanzile vor fi platite pentru sumele ramase dupa fiecare an.
    2. Calculul unitatii de ajutor
________________________________________________________________________________
Sfarsitul  Imprumut: sold  Bonificatie Avantaj   Coeficient de     Valoare
anului     restant datorat   1 punct   dobandit   actualizare    actualizata*)
                 (1)           (2)     (1) x (2)       (3)       (1) x (2) x (3)
________________________________________________________________________________
    1            100            1%           1   1/(1 + 0,08)^1       0,926
________________________________________________________________________________
    2            100            1%           1   1/(1 + 0,08)^2       0,857
________________________________________________________________________________
    3            100            1%           1   1/(1 + 0,08)^3       0,794
________________________________________________________________________________
    4           87,5            1%       0,875   1/(1 + 0,08)^4       0,643
________________________________________________________________________________
    5           75,0            1%       0,750   1/(1 + 0,08)^5       0,510
________________________________________________________________________________
    6           62,5            1%       0,625   1/(1 + 0,08)^6       0,394
________________________________________________________________________________
    7            50             1%       0,500   1/(1 + 0,08)^7       0,292
________________________________________________________________________________
    8           37,5            1%       0,375   1/(1 + 0,08)^8       0,203
________________________________________________________________________________
    9           25,0            1%       0,250   1/(1 + 0,08)^9       0,125
________________________________________________________________________________
   10           12,5            1%       0,125   1/(1 + 0,08)^10      0,058
________________________________________________________________________________
                                              Unitatea de ajutor     4,802%
________________________________________________________________________________
    *) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an

    3. Calculul ESN
    Ca si in Exemplul nr. 1, unitatea de ajutor este multiplicata cu numarul de puncte de bonificatie, ponderea imprumutului in investitie si partea neimpozabila din ajutor:
    ESN = 4,802 x 3 x 40% x (1 - 35%) = 3,75%
    Nota: Se constata ca toate elementele ramanand aceleasi, introducerea unei perioade de gratie pentru rambursare are drept efect majorarea ESN. Perioada de gratie mareste pentru fiecare an suma ramasa de rambursat, deci si avantajul dobandit ca urmare a bonificarii dobanzii si, in consecinta, mareste si unitatea de ajutor.

    Exemplul nr. 3
    1. Parametrii
    Aceleasi elemente ca si pentru Exemplul nr. 2, dar rambursarea imprumutului se va face sub forma de rate anuale constante.
    In acest caz, metoda de calcul este fundamental diferita de cea utilizata in cele doua exemple precedente: in primul rand, trebuie sa fie calculate anuitatile "normale", adica fara reducerea ratei dobanzii, apoi anuitatile "bonificate" obtinute in conditiile reducerii ratei dobanzii; diferenta dintre cele doua serii este stabilita anual si, in final, se actualizeaza rezultatele acestei ultime operatii pentru a se obtine echivalentul subventiei.
    2. Calculul echivalentului subventiei
    Anuitatile constante, exprimate ca procent din imprumut, se calculeaza cu ajutorul urmatoarei formule:
    A = i/(1 - r^n)
    unde r = 1/(1 + i)
    "i" fiind rata dobanzii si "n" numarul de ani pentru care se calculeaza anuitatea. Calculele urmatoare sunt efectuate pentru un imprumut de 100 de unitati:
______________________________________________________________________
Anii  Anuitati  Anuitati    Avantaje   Coeficient de     Valoare
      normale   bonificate  dobandite  actualizare       actualizata*)
        (1)        (2)         (3)         (4)            (3) x (4)
______________________________________________________________________
  1     8          5          3        1/(1 + 0,08)^1       2,778
_____________________________________________________________________
  2     8          5          3        1/(1 + 0,08)^2       2,572
_____________________________________________________________________
  3    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^3       1,532
_____________________________________________________________________
  4    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^4       1,418
_____________________________________________________________________
  5    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^5       1,313
_____________________________________________________________________
  6    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^6       1,216
_____________________________________________________________________
  7    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^7       1,126
_____________________________________________________________________
  8    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^8       1,042
_____________________________________________________________________
  9    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^9       0,965
_____________________________________________________________________
 10    17,401     15,472      1,929    1/(1 + 0,08)^10      0,894
_____________________________________________________________________
                                    Unitatea de ajutor     14,85%
_____________________________________________________________________
    *) Actualizarea se realizeaza la inceputul primului an

    3. Calculul ESN
    ESN se obtine prin multiplicarea echivalentului subventiei cu procentul reprezentand ponderea imprumutului in investitie, deducandu-se apoi partea prelevata prin impozitare:
    ESN = 14,85 x 40% x (1 - 35%) = 3,86%
    Nota: in absenta perioadei de gratie, ESN calculat in acelasi mod va fi de 3,41% .

    3.3. Formule de calculare a ESN pentru un imprumut cu dobanda redusa
    Metodele prezentate anterior, usor de transpus in formule tabelare, permit calcularea ESN a unui imprumut cu dobanda redusa in functie de particularitatile fiecarui caz in parte. In cazurile uzuale se poate recurge si la calculul direct prin intermediul formulelor prezentate in continuare.
    1. Notatii
    - i = rata de referinta, r = 1/(1 + i)
    - i' = rata bonificata, r' = 1/(1 + i')
    - P = durata (in numar de rate de rambursare) imprumutului
    - Q = ponderea imprumutului in investitie
    - T = rata de impozitare
    - F = durata, exprimata in numar de rate de rambursare, a unei eventuale perioade de gratie.
    Pe parcursul perioadei de gratie nu se platesc decat dobanzile pentru imprumut, la valoarea subventionata. (In absenta perioadei de gratie F = 0).
    2. Cazul unei rambursari liniare

                          i'       r^P - r^F
    ESN = (1 - T) Q (1 - ---)(1 + -------------)
                          i        i x (P - F)

    3. Rambursarea in forma unor anuitati constante
                     _                                  _
                    |      i'                r^F - r^P   |
    ESN = (1 - T) Q |1 - (---) x (1 - r^F + ------------)|
                    |_     i                 1 - r'^P-F _|

                             REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate

    In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, precum si al art. 14 alin. (1) lit. e) si art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Introducere
    Art. 1
    (1) Elaborarea unui cadru juridic de reglementare a disciplinei ajutorului de stat reprezinta continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    (2) Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei.
    (3) Ajutorul de stat pentru salvarea firmelor aflate in dificultate de la faliment si sprijinirea lor in vederea restructurarii poate fi privit ca fiind legitim doar in anumite conditii. Acest ajutor poate fi justificat, de exemplu, de considerente de politica regionala si/sau sociala, de nevoia de a tine seama de rolul benefic pe care il au intreprinderile mici si mijlocii (I.M.M.) in economie sau, in mod exceptional, de dorinta de a mentine o structura de piata competitiva in cazul in care disparitia anumitor firme ar putea sa conduca la o situatie de monopol sau de oligopol.

    Conceptul de "firma in dificultate"
    Art. 2
    (1) Consiliul Concurentei considera ca o firma este in dificultate atunci cand nu este capabila, fie prin resurse financiare proprii, fie prin resursele pe care poate sa le obtina de la proprietari/actionari sau creditori, sa acopere pierderile care, in absenta unei interventii din exterior din partea autoritatilor publice, o vor condamna aproape sigur la iesirea pe termen scurt sau mediu din circuitul economic.
    (2) O firma este considerata ca fiind in dificultate, in orice conditii si indiferent de marimea ei, in sensul prezentului regulament, in special:
    a) in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si, in plus, cand mai mult de un sfert din capital s-a pierdut in ultimele 12 luni; sau
    b) in cazul unei societati pe actiuni, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social, asa cum apare in evidentele contabile ale societatii, si, in plus, cand mai mult de un sfert din capital s-a pierdut in ultimele 12 luni; sau
    c) indiferent de forma societatii respective, cand aceasta indeplineste criteriile prevazute in legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, pentru a fi supusa procedurilor colective de faliment.
    (3) Semnele dupa care se poate considera ca o firma este in dificultate sunt cresterea pierderilor, scaderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate de productie, scaderea fluxului de numerar, cresterea datoriilor, cresterea spezelor financiare si scaderea si disparitia valorii activului net. In cazuri grave, societatea poate sa fi devenit deja insolvabila sau poate sa fi facut obiectul unor proceduri colective de faliment in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare referitoare la procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. In ultimul caz, prezentul regulament se aplica oricarui ajutor acordat in contextul unor astfel de proceduri, care au ca finalitate continuarea activitatii societatii. In orice caz, o firma in dificultate este eligibila numai daca nu poate sa se redreseze prin resursele proprii sau fondurile pe care le obtine de la proprietarii/actionarii sau creditorii sai.
    (4) In sensul prezentului regulament o firma nou-constituita nu este eligibila pentru acordarea ajutorului pentru salvare sau restructurare, chiar daca pozitia sa financiara initiala este precara. Acesta este cazul, de exemplu, al unei firme care rezulta din lichidarea unei firme anterioare sau care preia activele unei astfel de firme. Crearea de catre o companie a unei filiale tocmai ca un vehicul pentru preluarea activelor si, posibil, a pierderilor sale nu este considerata creare de firma noua.
    (5) O societate apartinand unui grup nu este in mod normal eligibila pentru acordarea ajutorului pentru salvare si restructurare, cu exceptia cazului in care se poate demonstra ca dificultatile societatii sunt proprii si nu rezulta dintr-o alocare arbitrara a costurilor in cadrul grupului si ca dificultatile sunt prea serioase pentru a fi rezolvate de grup.

    Definirea ajutorului pentru salvare si a ajutorului pentru restructurare
    Art. 3
    (1) Ajutorul pentru salvare si ajutorul pentru restructurare sunt reglementate de acelasi regulament deoarece in ambele cazuri autoritatile publice se confrunta cu o firma care se afla in dificultate, iar salvarea si restructurarea sunt adeseori doua faze ale aceleiasi operatiuni, chiar daca ele presupun mecanisme diferite.
    (2) Ajutorul pentru salvare este, prin natura lui, temporar. Acest lucru ar trebui sa faca posibila mentinerea societatii in circuitul economic pentru o perioada in care sa se elaboreze un plan de restructurare sau lichidare si/sau pe o durata necesara Consiliului Concurentei sa ia o decizie referitoare la acest plan.
    (3) Restructurarea, pe de alta parte, se va baza pe un studiu de fezabilitate coerent si pe termen lung pentru revigorarea societatii pe termen lung. Restructurarea implica de obicei unul sau mai multe din urmatoarele elemente: restructurarea si rationalizarea activitatilor societatii pe o baza cat mai eficienta, presupunand, in special, retragerea societatii din activitatile generatoare de pierderi, restructurarea activitatilor existente care pot deveni din nou competitive si eventual diversificarea lor in directia unor activitati noi si viabile. Restructurarea industriala trebuie sa fie insotita, de regula, de restructurarea financiara, cum ar fi infuzia de capital, reducerea creantelor etc.
    Totusi, operatiunile de restructurare, in sensul prezentului regulament, nu se pot limita la ajutorul financiar destinat compensarii pierderilor fara a interveni asupra cauzelor care au dus la aceste pierderi.

    Domeniul de aplicare a prezentului regulament
    Art. 4
    Prezentul regulament se aplica agentilor economici din toate sectoarele economiei, cu exceptia sectorului otelului si carbunelui.

    Caracterul exceptional al ajutorului de salvare si al ajutorului de restructurare
    Art. 5
    (1) Ajutorul de stat pentru salvarea sau restructurarea firmelor aflate in dificultate reprezinta masuri exceptionale, intrucat, prin natura lor, acestea tind sa denatureze concurenta.
    (2) Ajutorul de stat pentru restructurare poate sa ia forme diferite, cum ar fi infuzii de capital, anularea datoriilor, imprumuturi, scutiri de taxe sau de contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat sau garantii de stat pentru imprumuturi.
    (3) Ajutorul de stat pentru salvare trebuie sa se limiteze la imprumuturi sau garantii pentru imprumuturi, daca nu se stipuleaza altfel in alte reglementari cu privire la ajutorul de stat (art. 8).
    (4) Furnizorul ajutorului se poate situa la orice nivel al administratiei, respectiv central, regional si local si orice "intreprindere publica". Astfel, de exemplu, ajutorul pentru salvare si restructurare poate proveni de la holding-uri publice sau de la societati de investitii publice.
    (5) Pentru determinarea cazului in care o noua infuzie de capital, efectuata de autoritatile publice in societatile pe care acestea le detin, constituie ajutor de stat, criteriul care se aplica este principiul "investitorului privat in economia de piata". Acest principiu prevede ca, in conditiile in care un investitor privat, care isi desfasoara activitatea intr-o economie de piata, ar fi pus la dispozitia societatii fondurile sau ar fi garantat finantarea societatii respective, acest sprijin nu este considerat ajutor de stat.
    (6) Totusi, in cazul in care statul asigura sau garanteaza finantarea unei intreprinderi care are dificultati financiare, este posibil ca transferurile financiare sa reprezinte un ajutor de stat. Prin urmare, astfel de tranzactii financiare trebuie comunicate Consiliului Concurentei in prealabil, daca este cazul, prin notificarea unei scheme generale, in conformitate cu art. 6 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Prezumtia existentei ajutorului este mai puternica in cazurile in care exista supracapacitate de productie structurala pe piata in care societatea care primeste ajutorul este activa sau in cazul in care industria respectiva, in ansamblul sau, se afla in dificultate.
    (7) Evaluarea ajutorului pentru salvare sau a ajutorului pentru restructurare nu trebuie sa fie afectate de modificarile in structura proprietatii societatii care beneficiaza de ajutor.

    Compatibilitatea cu Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
    Art. 6
    (1) Consiliul Concurentei poate autoriza ajutorul de salvare si ajutorul de restructurare, conform art. 14 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Consiliul Concurentei considera ca ajutorul pentru salvare si restructurare poate contribui la dezvoltarea activitatilor economice, fara sa afecteze concurenta si aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte intr-o masura contrara Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, daca sunt indeplinite conditiile stabilite in prezentul regulament. In cazul in care firmele care urmeaza sa fie salvate sau restructurate se situeaza in zone asistate, in sensul prevederilor art. 20, Consiliul Concurentei va tine seama de considerentele regionale.

    CAP. 2
    Conditii generale de autorizare a ajutoarelor pentru salvare si/sau restructurare notificate individual Consiliului Concurentei

    Ajutoare individuale
    Art. 7
    Acest capitol se refera in exclusivitate la ajutoarele notificate individual Consiliului Concurentei. In conditiile legii, Consiliul Concurentei poate autoriza scheme de acordare a ajutorului pentru salvare sau restructurare. Conditiile de autorizare a acestor scheme sunt stabilite in capitolul 3.

    A. Ajutorul de stat pentru salvare
    Art. 8
    (1) Pentru a fi autorizat de catre Consiliul Concurentei, ajutorul pentru salvare, asa cum a fost definit la art. 3, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa reprezinte un sprijin acordat lichiditatii firmei sub forma de garantii pentru imprumuturi sau imprumuturi. In ambele cazuri, imprumutul trebuie sa fie acordat la o rata a dobanzii cel putin comparabila cu rata de referinta care reprezinta dobanda medie la creditele acordate de bancile comerciale;
    b) sa fie in legatura cu imprumuturi care urmeaza sa fie rambursate intr-un termen de maximum 12 luni de la plata ultimei transe catre firma;
    c) sa fie justificat de motive sociale grave;
    d) sa fie insotit la notificare de un angajament din partea furnizorului prin care se obliga sa comunice Consiliului Concurentei, in termen de maximum sase luni de la autorizarea masurii ajutorului pentru salvare, un plan de restructurare sau de lichidare sau sa faca dovada ca imprumutul a fost rambursat integral si/sau ca garantia a expirat;
    e) sa se limiteze la suma necesara pentru a mentine societatea in circuitul economic pe durata pentru care a fost autorizat ajutorul (suma necesara, de exemplu, pentru acoperirea costurilor cu salariile sau aprovizionarile curente.
    (2) Ajutorul pentru salvare poate fi autorizat initial pentru o perioada de maximum sase luni sau, daca furnizorul in cauza a prezentat un plan de restructurare in aceasta perioada, pana cand Consiliul Concurentei ia o decizie in legatura cu acest plan. In conditii exceptionale si la cererea furnizorului in cauza, Consiliul Concurentei poate prelungi perioada initiala de sase luni, prelungire ce nu va putea fi mai lunga decat perioada initiala.
    (3) Ajutorul pentru salvare este o masura exceptionala care are drept scop mentinerea societatii in circuitul economic pentru o perioada limitata, timp in care se poate evalua viitorul acesteia. Pe de alta parte, nu pot fi autorizate ajutoare repetate care nu ar face altceva decat sa mentina situatia grea existenta, sa amane inevitabilul si intre timp sa transfere problemele economice si sociale existente catre alti producatori mai performanti.
    (4) Daca furnizorul nu comunica datele mentionate la alin. (1) lit. d) inainte de expirarea termenului limita de sase luni si nu face o cerere intemeiata de prelungire a termenului limita, Consiliul Concurentei va aplica prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (5) Autorizarea ajutorului pentru salvare nu atrage dupa sine, in mod obligatoriu, autorizarea ajutorului de stat pentru restructurare, avand la baza planul de restructurare solicitat; ajutorul pentru restructurare trebuie sa fie evaluat pe baza caracteristicilor proprii.

    B. Ajutorul de stat pentru restructurare

    I. Principiul de baza

    Art. 9
    Ajutorul de stat pentru restructurare ridica anumite probleme de concurenta intrucat poate sa transfere o parte inechitabila a poverii ajustarii structurale si problemelor sociale si economice care decurg din aceasta asupra altor producatori care nu beneficiaza de ajutor si asupra altor furnizori de ajutor. Principiul general trebuie, prin urmare, sa permita acordarea ajutorului pentru restructurare numai in conditiile in care se poate demonstra ca nu contravine mediului concurential normal si aplicarii corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte. Acest lucru este posibil numai cu indeplinirea stricta a criteriilor si daca este sigur ca avantajele care rezulta din supravietuirea agentului economic vor compensa orice distorsionare a concurentei, in special, in cazul in care este clar ca efectul net al disponibilizarilor ca urmare a falimentului societatii, combinat cu efectele pe care le poate avea asupra furnizorilor, ar exacerba problemele somajului la nivel national, regional sau local, sau in mod exceptional, cand disparitia societatii ar conduce la aparitia unei situatii de monopol sau de oligopol, cu luarea, daca este cazul, a unor masuri compensatorii adecvate in favoarea concurentilor.

    II. Conditii pentru autorizarea ajutorului

    Art. 10
    Sub rezerva dispozitiilor speciale pentru zonele asistate si intreprinderile mici si mijlocii, Consiliul Concurentei va autoriza ajutorul notificat numai daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute in art. 11 - 17.

    Eligibilitatea societatii
    Art. 11
    Societatea trebuie sa fie considerata firma in dificultate, in sensul prevederilor art. 2 din prezentul regulament.

    Restaurarea viabilitatii societatii
    Art. 12
    (1) Acordarea ajutorului este conditionata de aplicarea planului de restructurare, care sta la baza autorizarii Consiliului Concurentei, in cazul tuturor masurilor de ajutor individual.
    (2) Planul de restructurare, a carui durata trebuie sa fie cat mai scurta posibil, trebuie sa revigoreze societatea pe termen lung, intr-o perioada rezonabila si pe baza unor evaluari realiste cu privire la conditiile de functionare viitoare. Prin urmare, ajutorul pentru restructurare trebuie sa fie corelat cu un plan de restructurare la care furnizorul in cauza se angajeaza. Planul trebuie prezentat Consiliului Concurentei, trebuie sa contina toate detaliile relevante si sa includa, in special, un studiu de piata. Restaurarea viabilitatii trebuie sa derive in principal din masurile interne cuprinse in planul de restructurare si poate sa se bazeze si pe factori externi, cum ar fi: fluctuatiile de preturi si ale cererii asupra carora societatea nu are o influenta mare, dar numai daca ipotezele cu privire la evolutia pietei sunt general recunoscute. Restructurarea trebuie sa cuprinda abandonarea activitatilor care ar ramane producatoare de pierderi chiar si dupa restructurare.
    (3) Planul de restructurare trebuie sa descrie circumstantele care au condus la aparitia dificultatilor societatii, prin aceasta asigurandu-se o baza pentru evaluarea faptului ca masurile sunt cele adecvate. Trebuie sa se aiba in vedere, intre altele, situatia prezenta si de perspectiva a cererii si ofertei pe piata relevanta a produsului, cu scenarii care sa reflecte ipotezele optimiste, pesimiste si intermediare si punctele slabe si tari ale societatii. Planul de restructurare trebuie sa permita societatii sa progreseze catre o noua structura, care sa ii ofere viabilitate pe termen lung si sa ii permita sa functioneze cu resurse proprii.
    (4) Planul de restructurare trebuie sa asigure o schimbare radicala care sa permita societatii, dupa finalizarea restructurarii, sa isi acopere costurile integral, inclusiv amortizarea si cheltuielile financiare. Rentabilitatea estimata a capitalului trebuie sa fie suficienta pentru a permite societatii restructurate sa concureze pe piata prin forte proprii.

    Evitarea denaturarii semnificative a mediului concurential
    Art. 13
    (1) Consiliul Concurentei trebuie sa ia masuri pentru a atenua cat mai mult posibil efectele nefavorabile ale ajutorului asupra concurentilor. In caz contrar, ajutorul nu trebuie autorizat.
    (2) Aceasta conditie ia, de regula, forma unei limitari a prezentei de care societatea se bucura pe o piata sau pe mai multe piete dupa terminarea perioadei de restructurare. Cand marimea pietei (pietelor) relevante este neglijabila la nivelul tarii, sau segmentul detinut de firma pe piata/pietele relevante este neglijabil, trebuie sa se considere ca nu exista nici o denaturare semnificativa a concurentei. Aceasta conditie trebuie considerata ca fiind in mod normal inaplicabila intreprinderilor mici si mijlocii, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare.
    (3) Limitarea sau reducerea obligatorie a prezentei societatii pe piata sau pietele relevante reprezinta un factor compensator in favoarea concurentilor societatii. Trebuie sa existe un echilibru intre factorii compensatori si efectele denaturante ale ajutorului si, in special, intre acestia si importanta relativa a societatii pe piata sau pe pietele sale. Consiliul Concurentei va determina dimensiunea acestei limitari sau reduceri a prezentei societatii pe piata, pe baza unui studiu de piata anexat la planul de restructurare, iar atunci cand a fost deja initiata procedura, pe baza informatiilor furnizate de catre partile interesate. Reducerea prezentei societatii pe piata sau pietele relevante trebuie sa se realizeze prin planul de restructurare si conditiile anexate la acesta.
    (4) Se poate avea in vedere o diminuare a nevoii de masuri compensatorii, daca o astfel de reducere sau limitare a prezentei societatii pe piata sau pietele relevante poate cauza o deteriorare vizibila a structurii pietei, de exemplu, prin crearea in mod indirect a unei situatii de monopol sau de oligopol.
    (5) Masurile compensatorii pot lua forme diferite, in functie de faptul daca societatea opereaza sau nu pe o piata unde exista supracapacitate de productie. Pentru a determina existenta sau absenta supracapacitatii de productie pe o piata data, Consiliul Concurentei tine seama de toate datele relevante pe care le detine, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care exista supracapacitate de productie structurala in toata tara pe o anumita piata care este deservita de catre beneficiarul ajutorului, planul de restructurare trebuie sa contribuie proportional cu suma primita ca ajutor si cu impactul pe care il are pe piata, la imbunatatirea conditiilor de piata prin reducerea ireversibila a capacitatii de productie. O reducere a capacitatii de productie este considerata ca fiind ireversibila atunci cand activele relevante se afla intr-o permanenta incapacitate de a atinge un nivel de productie anterior sau li se acorda in permanenta o alta utilizare. Vanzarea capacitatii de productie catre concurenti nu este in acest caz suficienta, exceptie facand cazul in care instalatiile sunt vandute pentru utilizare intr-o zona geografica in care sunt folosite in continuare, dar fara a avea efecte semnificative asupra concurentei pe piata nationala. Cerintele de reducere a capacitatii trebuie sa conduca la reducerea prezentei firmelor beneficiarului pe piata sau pietele sale;
    b) in cazul in care nu exista supracapacitate de productie structurala la nivelul tarii pe o piata deservita de beneficiarul ajutorului, Consiliul Concurentei trebuie sa examineze daca este necesara solicitarea de masuri compensatorii. In cazul in care orice astfel de masura compensatorie implica o reducere a capacitatii de productie a societatii in cauza, aceasta reducere necesara se poate efectua printr-o vanzare a activelor sau filialelor societatii. Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze masurile compensatorii propuse de furnizorii de ajutor in cauza, sub orice forma, si sa determine daca sfera lor este suficient de cuprinzatoare pentru a atenua posibilele efecte denaturante ale ajutorului asupra concurentei. In examinarea masurilor compensatorii necesare, Consiliul Concurentei va tine seama de situatia pietei si in special de nivelul ei de extindere, precum si de masura in care sunt onorate cererile.

    Ajutor limitat la minimum
    Art. 14
    (1) Cuantumul si intensitatea ajutorului trebuie limitate la minimul strict necesar, pentru a permite restructurarea in functie de resursele financiare existente ale societatii, ale actionarilor sau ale grupului de afaceri din care face parte societatea. Beneficiarii ajutorului trebuie sa contribuie semnificativ la planul de restructurare, prin resurse financiare proprii, inclusiv prin vanzarea activelor care nu sunt esentiale pentru supravietuirea societatii sau din finantari externe obtinute in conditiile pietei. Pentru a limita denaturarea concurentei, trebuie sa se evite acordarea ajutorului intr-un cuantum sau sub o forma care sa duca la un surplus de lichiditati in firma, surplus care ar putea fi folosit in activitati agresive de denaturare a pietei si care nu au legatura cu procesul de restructurare. Consiliul Concurentei va examina in mod corespunzator nivelul pasivului societatii dupa restructurare, inclusiv situatia existenta dupa amanarea sau reducerea creantelor, in special, in contextul continuarii activitatii acesteia dupa procedurile de faliment potrivit prevederilor legale in vigoare privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Ajutorul nu trebuie sa serveasca la finantarea unei noi investitii, care nu este esentiala pentru restaurarea viabilitatii societatii.
    (2) In orice caz, trebuie sa se demonstreze Consiliului Concurentei ca ajutorul va fi utilizat numai in scopul restaurarii viabilitatii societatii si ca acest ajutor nu ii permite beneficiarului, in timpul aplicarii planului de restructurare, sa isi extinda capacitatea de productie, exceptand cazul in care acest lucru este esential pentru revigorare, dar fara a cauza o denaturare a concurentei.

    Conditii specifice aplicabile in cazul autorizarii ajutorului
    Art. 15
    (1) Pe langa masurile compensatorii descrise la art. 13 si in cazul in care astfel de masuri nu au fost luate de catre furnizorul in cauza, Consiliul Concurentei poate impune orice conditii si obligatii pe care le considera necesare pentru a se asigura ca ajutorul nu denatureaza concurenta intr-o masura care contravine Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (2) In acest sens, Consiliul Concurentei poate solicita autoritatilor competente urmatoarele:
    a) sa ia anumite masuri (de exemplu, sa deschida anumite piete pentru ceilalti agenti economici);
    b) sa impuna anumite obligatii societatii beneficiare (de exemplu, sa nu actioneze ca lider de pret pe anumite piete);
    c) sa nu acorde alte tipuri de ajutor societatii beneficiare in timpul perioadei de restructurare.

    Aplicarea integrala a planului de restructurare si respectarea conditiilor
    Art. 16
    (1) Societatea trebuie sa aplice integral planul de restructurare care a fost acceptat de catre Consiliul Concurentei. Consiliul Concurentei va considera orice nerespectare a planului sau neindeplinire a altor obligatii ca reprezentand o utilizare abuziva a ajutorului.
    (2) In cazul in care restructurarea se intinde pe cativa ani si implica sume substantiale acordate ca ajutor, Consiliul Concurentei poate solicita impartirea ajutorului pentru restructurare in mai multe transe care pot fi platite, pe baza:
    a) confirmarii aplicarii satisfacatoare a fiecarei etape a planului de restructurare, inainte de fiecare plata, in conformitate cu termenele prevazute; sau
    b) aprobarii lor, inainte de fiecare plata, dupa ce se verifica daca planul este pus in aplicare in mod corespunzator.

    Monitorizarea si raportul anual
    Art. 17
    (1) Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei trebuie sa fie in masura sa se asigure ca planul de restructurare este corect implementat, prin primirea unor rapoarte periodice detaliate, comunicate de furnizorul de ajutor de stat in cauza.
    (2) In cazul acordarii de ajutor firmelor mari, primul din aceste rapoarte trebuie sa fie transmis in mod normal Consiliului Concurentei nu mai tarziu de sase luni de la autorizarea ajutorului. Ulterior, rapoartele vor fi transmise Consiliului Concurentei cel putin o data pe an, la o data fixa, pana cand se va considera ca au fost indeplinite obiectivele planului de restructurare. Aceste rapoarte trebuie sa contina toate informatiile necesare Consiliului Concurentei pentru monitorizarea aplicarii planului de restructurare, esalonarea platilor catre firma si pozitia financiara a acesteia, precum si pentru urmarirea respectarii conditiilor sau obligatiilor prevazute in decizia de autorizare a ajutorului. Rapoartele trebuie sa contina toate informatiile relevante cu privire la orice tip de ajutor pe care l-a primit societatea, fie individual, fie in cadrul unei scheme, in timpul perioadei de restructurare (art. 30). In cazurile in care Consiliul Concurentei are nevoie in timp util de confirmari ale anumitor informatii importante, cum ar fi inchiderea sau reducerea capacitatii de productie, acesta poate solicita rapoarte mai frecvente.
    (3) In cazul ajutoarelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, este suficienta in mod normal transmiterea anuala a unei copii a bilantului contabil al societatii beneficiare si a contului de profit si pierderi, exceptand cazul in care in decizia de autorizare a ajutorului sunt prevazute conditii mai stricte.
    (4) Furnizorii si beneficiarii ajutorului de stat au obligatia de a raporta ajutoarele de stat conform Hotararii Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

    III. Principiul "prima si ultima data"

    Art. 18
    (1) Pentru a nu se permite ca firmele sa fie asistate intr-o proportie necorespunzatoare, ajutorul de restructurare trebuie sa fie acordat o singura data. In notificarea ajutorului pentru restructurare transmisa Consiliului Concurentei, furnizorul de ajutor trebuie sa specifice daca societatea in cauza a mai primit in trecut ajutor pentru restructurare, precum si orice ajutor nenotificat. In acest caz si in situatia in care au trecut mai putin de zece ani de la incheierea perioadei de restructurare sau de la stoparea implementarii planului, Consiliul Concurentei va autoriza ajutorul pentru restructurare numai in prezenta unor conditii exceptionale si neprevazute, conditii de care societatea nu este raspunzatoare. O conditie neprevazuta este o conditie care nu ar fi putut fi in nici un caz anticipata in perioada in care a fost intocmit planul de restructurare.
    (2) Aplicarea acestei reguli nu va fi in nici un caz influentata de schimbarea proprietatii asupra societatii beneficiare in urma acordarii ajutorului sau in urma oricarei proceduri judiciare sau administrative care are ca efect imbunatatirea situatiei financiare prezentate in bilant, reducerea creantelor sau anularea datoriilor anterioare, in cazul in care este aceeasi societate cea care isi continua activitatea.
    (3) In cazul in care un agent economic preia activele altei firme si, in special, ale unui agent economic care a facut obiectul uneia din procedurile enumerate la art. 18 alin. (2) sau obiectul unei proceduri colective de faliment in conformitate cu legislatia nationala privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare si care a primit deja ajutor pentru salvare sau restructurare, principiul "prima si ultima data" nu se aplica societatii cumparatoare, daca sunt indeplinite urmatoarele trei conditii:
    a) societatea cumparatoare se distinge net de societatea anterioara;
    b) societatea cumparatoare a achizitionat activele societatii anterioare la pretul pietei (prin aceasta evitandu-se ca ajutorul acordat in trecut sa fie directionat catre noua societate);
    c) lichidarea sau restructurarea judiciara si cumpararea societatii anterioare nu sunt simple formule care sa aiba drept scop evitarea aplicarii principiului "prima si ultima data". Consiliul Concurentei poate stabili, dupa caz, daca dificultatile intalnite de catre societatea cumparatoare erau previzibile cand aceasta a preluat activele societatii anterioare.
    (4) Trebuie totusi subliniat ca ajutoarele pentru cumpararea activelor unei societati fiind considerate ajutoare pentru investitia initiala nu pot fi autorizate in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament (art. 2 alin. 4), neintrand sub incidenta acestuia.

    IV. Modificarea planului de restructurare

    Art. 19
    (1) In cazul in care a fost autorizat un ajutor pentru restructurare, furnizorul de ajutor poate solicita Consiliului Concurentei, in perioada de restructurare, sa autorizeze modificarile intervenite in planul de restructurare si in cuantumul ajutorului.
    (2) Consiliul Concurentei poate permite astfel de modificari, in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) planul revizuit trebuie sa demonstreze o restaurare a viabilitatii societatii intr-un termen rezonabil;
    b) daca a crescut cuantumul ajutorului, masurile compensatorii necesare trebuie sa fie mai extinse decat cele impuse initial;
    c) daca masurile compensatorii propuse sunt mai restranse decat cele planificate initial, atunci cuantumul ajutorului acordat trebuie sa fie redus corespunzator;
    d) noul calendar de aplicare a masurilor compensatorii poate fi amanat fata de calendarul adoptat initial numai din motive care nu tin de societatea in cauza sau de controlul exercitat de furnizorul de ajutor. In caz contrar, cuantumul ajutorului trebuie sa fie redus corespunzator.

    V. Ajutorul pentru restructurare in zonele asistate

    Art. 20
    (1) Consiliul Concurentei trebuie sa tina seama de necesitatea dezvoltarii regionale in evaluarea ajutorului pentru restructurare. Romania este considerata in intregime o zona identica cu acele zone ale Comunitatii vizate de prevederile art. 87(3)(a) din Tratat, conform Deciziei nr. 2/2000 a Consiliului de Asociere Romania - Uniunea Europeana. Faptul ca o firma in dificultate are sediul intr-o zona asistata nu justifica o abordare permisiva cu privire la ajutorul pentru restructurare: pe termen mediu si lung, sustinerea artificiala a societatilor nu este in folosul regiunii. Mai mult, tinand seama de cuantumul limitat al resurselor disponibile pentru promovarea dezvoltarii regionale, este in interesul regiunii ca aceste resurse limitate sa fie utilizate pentru dezvoltarea cat mai curand posibil a unor activitati alternative care sa fie viabile si durabile. Denaturarea concurentei trebuie sa fie redusa la minimum, chiar si in cazul ajutorului acordat firmelor din zonele asistate.
    (2) Prin urmare, criteriile prevazute la art. 10 - 19 se aplica si in cazul in care se iau in considerare nevoile de dezvoltarea regionala. Cand se are in vedere dezvoltarea regionala si in absenta unor dispozitii contrare, in normele sectoriale cu privire la ajutorul de stat, conditiile pentru autorizarea acestuia pot fi mai putin stricte in ceea ce priveste aplicarea masurilor compensatorii, in special in ceea ce priveste reducerea capacitatii de productie.

    VI. Ajutorul pentru restructurarea intreprinderilor mici si mijlocii

    Art. 21
    Ajutorul acordat agentilor economici care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii tinde sa afecteze concurenta mai putin decat ajutorul acordat agentilor economici mari. Acest lucru este valabil si pentru ajutorul pentru restructurare, astfel incat conditiile prevazute la art. 10 - 17 trebuie sa fie aplicate mai putin strict: acordarea ajutorului pentru restructurarea intreprinderilor mici si mijlocii nu va fi legat, de regula, de masuri compensatorii conform prevederilor art. 13, daca nu exista dispozitii contrare in normele privind ajutorul de stat pentru un anumit sector, iar cerintele privind continutul rapoartelor vor fi mai putin stricte conform prevederilor art. 17. Pe de alta parte, principiul "prima si ultima data" conform prevederilor art. 18 se aplica pe deplin si in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.

    VII. Ajutorul pentru acoperirea costurilor sociale ale restructurarii

    Art. 22
    (1) Planurile de restructurare determina, de obicei, reduceri sau abandonari ale activitatilor afectate (in dificultate). Astfel de reduceri ale cheltuielilor sunt deseori necesare in sensul rationalizarii si eficientizarii, independent de orice reducere de capacitate care ar putea fi impusa ca o conditie pentru acordarea ajutorului (in special in cazurile in care exista supracapacitate de productie structurala la nivel national conform prevederilor art. 13). Oricare ar fi cauzele, aceste masuri conduc in general la reduceri ale numarului de personal al firmei respective.
    (2) Legislatia muncii poate cuprinde programe generale de asigurari sociale conform carora angajatii disponibilizati beneficiaza de plati compensatorii si pensii anticipate. Astfel de scheme nu trebuie considerate ajutoare de stat conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, in cazul in care statul negociaza direct cu angajatii iar societatea nu este implicata.
    (3) Pe langa acordarea de plati compensatorii directe si pensii anticipate, programele generale de ajutor social prevad acoperirea de catre Guvern a costurilor platilor compensatorii pe care societatea le acorda lucratorilor disponibilizati dincolo de obligatiile sale legale sau contractuale. In cazul in care astfel de programe sunt disponibile, in general, fara limitari sectoriale pentru orice lucrator care intruneste conditiile de eligibilitate stabilite in prealabil si care prevad acordarea acestor avantaje automat, acestea nu sunt considerate ca reprezentand un ajutor de stat conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Pe de alta parte, daca programele sunt utilizate pentru sustinerea restructurarii anumitor sectoare industriale, acestea pot sa implice elemente de ajutor de stat datorita modului selectiv in care sunt folosite.
    (4) Obligatiile pe care firma si le asuma in conformitate cu legislatia muncii sau contractele colective incheiate cu sindicatele in ceea ce priveste platile compensatorii si/sau pensiile anticipate sunt parte a costurilor normale pe care o intreprindere trebuie sa le acopere din resurse proprii. In aceasta situatie, orice contributie a statului la aceste costuri trebuie considerata ca fiind un ajutor. Acest fapt ramane valabil indiferent daca platile sunt facute direct catre firma sau sunt administrate printr-o agentie guvernamentala si platile sunt facute direct catre angajati.
    (5) Consiliul Concurentei are o abordare pozitiva fata de un astfel de ajutor, deoarece aduce avantaje economice si indiferent de interesele societatii in cauza inlesneste schimbarile structurale si reducerea dificultatilor si deseori serveste la atenuarea diferentelor cu privire la obligatiile impuse societatilor de legislatia nationala.
    (6) Pe langa suportarea costului platilor compensatorii si ale pensionarii anticipate, ajutorul se acorda, in mod normal, intr-un anumit caz de restructurare, pentru formare, consiliere profesionala si sprijin practic in gasirea unor locuri de munca alternative, asistenta pentru reinstalare si formare profesionala si asistenta pentru angajatii care doresc sa inceapa afaceri noi. Consiliul Concurentei priveste favorabil astfel de ajutoare.
    (7) Tipul de ajutor prevazut la art. 22 alin. (1) - (6) trebuie sa fie clar precizat in planul de restructurare, intrucat ajutorul pentru masurile sociale exclusiv in beneficiul angajatilor disponibilizati este ignorat atunci cand se stabileste dimensiunea masurilor compensatorii prevazute la art. 13.
    (8) Consiliul Concurentei se va asigura, in contextul planului de restructurare, ca efectele sociale ale restructurarii sunt mentinute la un nivel minim.

    CAP. 3
    Conditii generale de autorizare a schemelor de ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii

    Principii generale
    Art. 23
    Consiliul Concurentei va autoriza scheme de ajutor pentru salvarea si/sau restructurarea intreprinderilor mici si mijlocii in dificultate numai in cazul in care firmele in cauza se incadreaza in definitia privind intreprinderile mici si mijlocii din legislatia nationala in vigoare. Sub rezerva dispozitiilor specifice cuprinse in acest capitol, compatibilitatea unor astfel de scheme este evaluata in temeiul conditiilor prevazute in cap. 1 si 2.

    Eligibilitatea
    Art. 24
    Daca nu se stipuleaza altfel in reglementarile privind ajutorul de stat pentru un anumit sector, alocarile specifice de ajutoare de stat in cadrul unor scheme autorizate de acum inainte vor fi notificate individual, daca in decizia sa privind schema de ajutor Consiliul Concurentei a solicitat in mod expres acest lucru conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

    Conditii pentru autorizarea schemelor de ajutor pentru salvare
    Art. 25
    (1) Pentru a fi autorizate de catre Consiliul Concurentei, schemele de ajutor pentru salvare trebuie sa satisfaca cumulativ conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a), b), c) si e) din prezentul regulament si alin. (2) din prezentul articol.
    (2) Ajutorul pentru salvare poate fi acordat pentru o perioada de maximum sase luni, timp in care trebuie efectuata o analiza a situatiei societatii. Inainte de sfarsitul perioadei, furnizorul de ajutor trebuie fie sa aprobe un plan de restructurare sau de lichidare, fie sa solicite beneficiarului rambursarea imprumutului si a ajutorului corespunzator primei de risc asociate beneficiarului. Orice ajutor pentru salvare acordat pentru o perioada mai mare de sase luni trebuie notificat individual Consiliului Concurentei.

    Conditii pentru autorizarea schemelor de ajutoare pentru restructurare
    Art. 26
    (1) Consiliul Concurentei va autoriza schemele de ajutor pentru restructurare numai daca acordarea acestuia este conditionata de aplicarea integrala de catre beneficiar a planului de restructurare care a fost aprobat de furnizorul de ajutor in cauza si daca indeplineste urmatoarele conditii:
    a) Restaurarea viabilitatii: se aplica criteriile stabilite la art. 11 si 12.
    b) Evitarea unor denaturari nepotrivite ale concurentei: intrucat ajutoarele pentru intreprinderi mici si mijlocii tind sa denatureze concurenta in mai mica masura, principiul prevazut la art. 13, si anume reducerea prezentei societatii beneficiare pe piata sau pietele relevante, nu se aplica decat daca se stipuleaza altfel in normele privind ajutorul de stat pentru un anumit sector. Schemele trebuie sa prevada obligatia firmelor beneficiare de a nu efectua o marire a capacitatii de productie in timpul planului de restructurare.
    c) Ajutorul limitat la minimul necesar: se aplica principiile prevazute de art. 14.
    d) Principiul "prima si ultima data": se aplica regula prevazuta la art. 18.
    e) Modificarea planului de restructurare: orice schimbare adusa planului de restructurare trebuie sa fie in conformitate cu normele prevazute la art. 19.
    (2) Furnizorul de ajutor trebuie sa notifice individual masurile de ajutor la Consiliul Concurentei, atunci cand se face exceptie de la principiul "prima si ultima data", astfel:
    a) in conditii exceptionale si neprevazute, pentru care societatea nu este raspunzatoare;
    b) in cazul in care o firma preia activele unei alte firme care a primit deja un ajutor pentru salvare si restructurare.

    Conditia comuna de autorizare a schemelor de ajutoare pentru salvare si/sau restructurare
    Art. 27
    Schemele de ajutor trebuie sa specifice cuantumul maxim al ajutorului care poate fi acordat oricarei firme ca parte a operatiunii de salvare si/sau restructurare, inclusiv cand planul este modificat. Orice ajutor care depaseste acest cuantum trebuie notificat individual la Consiliul Concurentei. Cuantumul maxim al ajutorului nu trebuie sa depaseasca 10 milioane euro, inclusiv orice alt ajutor acordat din alte surse sau in cadrul altor scheme.

    Monitorizarea si rapoartele anuale
    Art. 28
    (1) Prevederile art. 17 nu se aplica schemelor de ajutor. O conditie pentru autorizare este aceea de a se prezenta rapoarte cu privire la aplicarea schemelor, in mod normal rapoarte anuale.
    (2) Rapoartele trebuie, de asemenea, sa contina o lista a tuturor firmelor beneficiare, care sa cuprinda pentru fiecare dintre ele:
    a) numele societatii;
    b) codul activitatii;
    c) numarul de angajati;
    d) cifra de afaceri anuala si bilantul contabil;
    e) cuantumul ajutorului acordat;
    f) daca este cazul, orice ajutor pentru restructurare sau alta forma similara de asistenta primita in trecut;
    g) daca societatea beneficiara a fost sau nu lichidata si daca a fost supusa unor proceduri colective de faliment inainte de incheierea perioadei de restructurare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Notificarea individuala a oricarui ajutor pentru o investitie in imobilizari corporale in perioada de restructurare
    Art. 29
    (1) In cazul in care o intreprindere mare primeste un ajutor pentru restructurare, conform prezentului regulament, acordarea unui alt ajutor pentru investitii in timpul perioadei de restructurare, chiar si in conformitate cu o schema care a fost deja autorizata, poate influenta evaluarea Consiliului Concurentei cu privire la nivelul masurilor compensatorii necesare.
    (2) In timpul perioadei de restructurare a unei intreprinderi, orice ajutor pentru incurajarea investitiilor in imobilizari corporale (indiferent daca aceste ajutoare au ca obiectiv promovarea dezvoltarii regionale, protectia mediului sau alte obiective) trebuie notificat individual, daca nu intra sub incidenta Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.

    Necesitatea informarii Consiliului Concurentei si Oficiului Concurentei cu privire la orice ajutor acordat societatii beneficiare
    Art. 30
    (1) Cand o intreprindere mare primeste ajutor conform prezentului regulament, monitorizarea aplicarii corespunzatoare a deciziilor Consiliului Concurentei privind un astfel de ajutor necesita un grad inalt de transparenta cu privire la orice alt ajutor pe care societatea l-ar putea primi in viitor, chiar daca va fi acordat in conformitate cu o schema care a fost deja autorizata si chiar daca un astfel de ajutor nu presupune o notificare individuala conform dispozitiilor art. 29.
    (2) Notificarile ajutoarelor pentru restructurarea unei intreprinderi mari trebuie sa precizeze, cu titlu informativ, toate celelalte ajutoare de orice fel, care sunt planificate sa fie acordate beneficiarului in perioada de restructurare, daca nu intra sub incidenta Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.
    (3) In mod similar, rapoartele care urmeaza sa fie prezentate, conform art. 17 din prezentul regulament, trebuie sa indice orice alt ajutor acordat societatii beneficiare in perioada de acordare a ajutorului si orice alt ajutor care este planificat a fi acordat societatii beneficiare in perioada de restructurare, daca nu intra sub incidenta Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.
    (4) Consiliul Concurentei isi rezerva dreptul de a initia procedura prevazuta in art. 12 alin. (3) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat impotriva tuturor ajutoarelor acordate unei firme, daca exista suspiciunea ca acordarea ajutorului in conformitate cu schemele autorizate eludeaza cerintele prezentului regulament.
    (5) Oficiul Concurentei va monitoriza modul de implementare a deciziilor Consiliului Concurentei, iar furnizorii si beneficiarii ajutorului de stat au obligatia de a raporta ajutoarele de stat conform Hotararii Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    Art. 31
    Prezentul regulament intra in vigoare dupa 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a ordinului presedintelui Consiliului Concurentei de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

    Formular de notificare a ajutorului individual pentru restructurare

    I. Informatii privind societatea
    - numele societatii;
    - forma juridica;
    - domeniul de activitate;
    - numele principalilor actionari si cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social;
    - lista acordurilor dintre actionari (crearea unui nucleu al actionarilor, dreptul de preemtiune etc.);
    - daca societatea face parte dintr-un grup, copia organigramei complete si actualizate a grupului, cu legaturile dintre membri (capital si drepturi de vot);
    - daca societatea a fost creata prin achizitionarea de active in urma unei proceduri de lichidare sau restructurare judiciara, trebuie de asemenea prezentate detaliile mentionate mai sus cu privire la societatea sau societatile in cauza;
    - localizarea principalelor capacitati de productie cu precizarea numarului personalului angajat;
    - daca societatea este asimilata unei intreprinderi mici si mijlocii, furnizorul ajutorului trebuie sa prezinte dovada ca aceasta indeplineste toate criteriile cuprinse in definitia privind intreprinderile mici si mijlocii din legislatia nationala in vigoare. In acest caz, furnizorul de ajutor trebuie sa explice de ce societatea nu poate beneficia de un ajutor in cadrul unei scheme pentru intreprinderi mici si mijlocii (fie nu exista o asemenea schema, fie societatea nu indeplineste criteriile de eligibilitate);
    - copia contului de profit si pierderi pe ultimii trei ani (daca este posibil) sau cel putin pe ultimul an;
    - copia oricarei hotarari judecatoresti care desemneaza un administrator sau deschide o procedura judiciara cu privire la firma.

    II. Studii de piata
    Beneficiarul trebuie sa furnizeze o copie a studiului de piata (piete) pe care este prezenta societatea care se afla in dificultate, precizand numele organizatiei care l-a elaborat. Studiul de piata trebuie sa prezinte in special:
    - definirea precisa a pietei care face obiectul studiului;
    - numele principalilor concurenti ai societatii, cu segmentele pe care le detin pe piata nationala;
    - evolutia segmentului de piata pe care a activat societatea in ultimii ani;
    - evaluarea capacitatii totale de productie si a cererii la nivel national, stabilindu-se daca exista sau nu supracapacitate de productie pe piata;
    - previziunile la nivel national pentru urmatorii cinci ani cu privire la evolutia cererii, evolutia capacitatii de productie agregate a pietei si evolutia preturilor pe aceasta piata.

    III. Descrierea ajutorului
    - sa se demonstreze ca dificultatile societatii ii sunt proprii si nu sunt rezultatul unor alocari arbitrare de costuri in cadrul grupului;
    - sa se precizeze daca societatea a primit deja un ajutor pentru salvare si, daca da, sa se precizeze data aprobarii acestuia si sa se ataseze angajamentul furnizorului de ajutor privind intocmirea unui plan de restructurare sau de lichidare;
    - sa se precizeze daca societatea sau filialele sale la care detine o cota de participare la capitalul social de cel putin 25% au primit in trecut ajutor pentru restructurare sau alt ajutor similar. Daca da, trebuie sa se faca referire la deciziile anterioare ale Consiliului Concurentei;
    - sa se indice forma ajutorului si cuantumul total al avantajului financiar implicat;
    - sa se descrie masurile compensatorii propuse in vederea atenuarii denaturarii concurentei la nivel national;
    - sa se specifice toate ajutoarele de orice gen pe care societatea ar putea sa le primeasca inainte de terminarea perioadei de restructurare, daca nu intra sub incidenta Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.

    IV. Planul de restructurare
    Furnizorul de ajutor trebuie sa transmita un plan de restructurare intocmit in conformitate cu prevederile art. 10 - 17 si care sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    - prezentarea diferitelor ipoteze de evolutie a pietei rezultate din studiul de piata;
    - analiza motivului pentru care societatea are probleme;
    - prezentarea strategiei viitoare propuse pentru firma;
    - descrierea diferitelor masuri de restructurare planificate si costurile pe care le presupun;
    - evaluarea comparativa a consecintelor economice si sociale, la nivel regional si/sau national, ale disparitiei societatii respective si ale aplicarii planului de restructurare;
    - calendarul de aplicare a diferitelor masuri si termenul limita de aplicare in intregime a planului pentru restructurare;
    - descrierea foarte precisa a acordurilor financiare pentru restructurare;
    - utilizarea capitalului inca disponibil;
    - vanzarea activelor sau filialelor pentru a ajuta la finantarea restructurarii;
    - angajamentul financiar din partea diferitilor actionari particulari si a principalelor banci creditoare;
    - cuantumul asistentei publice si demonstrarea necesitatii acestui cuantum;
    - daca este cazul, acordarea de imprumuturi rambursabile sau inserarea unei clauze de rambursare in momentul imbunatatirii situatiei financiare a intreprinderii pentru a se asigura rambursarea imprumutului;
    - previziunea contului de profit si pierderi pentru urmatorii cinci ani cu estimarea rentabilitatii capitalului propriu si analizarea capacitatii economico-financiare a societatii;
    - inregistrarea discutiei privind restructurarea avuta in vedere cu sindicatele care reprezinta angajatii societatii;
    - numele autorului/autorilor planului de restructurare si data la care a fost intocmit.

    V. Angajamentul furnizorului de ajutor
    Furnizorul de ajutor trebuie sa se angajeze sa furnizeze, in rapoartele privind ajutorul pentru restructurare care a fost autorizat, toate informatiile relevante referitoare la ajutoare de orice tip acordate societatii care primeste ajutorul pentru restructurare, indiferent daca este cuprins sau nu intr-o schema, pana la incheierea perioadei de restructurare.

    ANEXA 2

             Formular de notificare a ajutorului pentru salvare

    I. Informatii esentiale privind societatea
    Numele societatii:
    Forma juridica:
    Domeniul de activitate:
    Numarul angajatilor (consolidat daca este cazul):
    Cheltuielile de operare si cele financiare pe ultimele 12 luni:
    Suma maxima a imprumutului:
    Numele creditorului:

    II. Documente justificative indispensabile:
    - ultimul cont de profit si pierderi impreuna cu bilantul contabil sau hotararile judecatoresti privind deschiderea unei proceduri privind societatea conform Legii nr. 31/1990;
    - angajamentul furnizorului de a depune la Consiliul Concurentei, in cel mult sase luni de la data autorizarii ajutorului pentru salvare, fie un plan de restructurare, fie un plan de lichidare, sau dovada ca atat imprumutul cat si ajutorul au fost rambursate integral;
    - planul fluxului de numerar pentru urmatoarele sase luni, indicand sumele care urmeaza sa fie imprumutate pe termen scurt;
    - copia ofertei imprumutului (corelat cu ajutorul pentru salvare) pentru societatea in dificultate, specificand conditiile de plata a sumelor imprumutate si modalitatea de rambursare;
    - copia contractului de garantie pentru imprumutul in cauza, atunci cand este prevazuta o astfel de garantie.

                            REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor

    In temeiul dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat reprezinta continuarea armonizarii legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul notificarii si autorizarii ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei. Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
    Procesul de instruire a angajatilor produce, in mod obisnuit, efecte pozitive asupra societatii in ansamblul sau deoarece mareste ponderea personalului calificat la care pot apela ceilalti agenti economici, creste competitivitatea industriei nationale si joaca un rol important in cadrul strategiei de ocupare a fortei de munca. Avand in vedere ca intreprinderile investesc in general mai putin decat este necesar in scopul instruirii angajatilor lor, ajutoarele de stat acordate in acest scop pot ajuta la corectarea acestei imperfectiuni a pietei, putandu-se deci considera ca, in anumite conditii, sunt compatibile cu un mediu concurential normal.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniu de aplicare
    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica schemelor de ajutor de stat si ajutoarelor individuale acordate pentru instruirea angajatilor in toate sectoarele.
    (2) Prezentul regulament se aplica masurilor de instruire a angajatilor, masuri care constituie ajutor de stat in sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Unele masuri de instruire nu se incadreaza in dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, constituind masuri cu caracter general deoarece sunt deschise intreprinderilor din toate sectoarele, fara discriminari si fara a se acorda puteri discretionare autoritatilor care aplica masurile, de exemplu schemele ce instituie stimulente fiscale deschise tuturor firmelor care investesc in instruirea angajatilor. Alte masuri de instruire nu se incadreaza in domeniul de aplicare al art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pentru ca de acestea beneficiaza in mod direct orice persoana si nu implica nici un avantaj pentru anumite intreprinderi ori sectoare, cum ar fi: scolarizarea si instruirea profesionala initiala; instruirea sau recalificarea somerilor, inclusiv burse de formare in intreprinderi; masuri care ii vizeaza direct pe lucratori sau chiar anumite categorii de lucratori, dandu-le posibilitatea de a beneficia de instruire nelegata de firma sau industria in care lucreaza.

    Definitii
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    I. "intreprinderi mici si mijlocii" inseamna intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;
    II. "intreprinderi mari" inseamna intreprinderile care nu se incadreaza in categoria intreprinderilor prevazute la pct. I;
    III. "instruire specifica" inseamna instruirea angajatilor care implica achitarea de taxe de scolarizare pentru instruirea care priveste in principal pozitia prezenta sau viitoare a angajatului din firma sprijinita si care presupune calificari care nu sunt, ori sunt in mica masura, transferabile la alte firme sau in alte domenii de activitate;
    IV. "instruire generala" inseamna instruirea angajatilor care implica achitarea unei taxe de scolarizare pentru instruirea care nu priveste in principal sau exclusiv pozitia prezenta sau viitoare a angajatului din firma sprijinita, ci care ofera calificari transferabile pe scara larga la alte firme sau in alte domenii de activitate si care, prin aceasta, imbunatateste substantial potentialul de ocupare in munca a angajatului. Instruirea va fi considerata a avea caracter general daca, de exemplu, este organizata in comun de catre diferite intreprinderi sau daca angajatii diferitelor intreprinderi se pot folosi ei insisi de aceasta sau daca este recunoscuta, acreditata ori validata de catre autoritatile sau organismele publice sau de catre alte organisme sau institutii carora autoritatile abilitate le-au conferit imputernicirea necesara;
    V. "intensitatea ajutorului" inseamna valoarea bruta a ajutorului exprimata ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate sumele utilizate vor fi luate in considerare inainte de deducerea oricaror impozite directe. Daca ajutorul se acorda sub alta forma decat aceea a unor fonduri nerambursabile, valoarea ajutorului va fi echivalentul subventionarii acestuia. Ajutorul ce urmeaza sa fie primit in viitor, intr-o singura transa sau in mai multe, trebuie actualizat la valoarea prezenta a acestuia. Rata dobanzii utilizata pentru operatiuni de actualizare si pentru calcularea valorii ajutorului in cazul unui credit cu dobanda redusa va fi rata de referinta aplicabila in momentul acordarii ajutorului;
    VI. "lucrator dezavantajat" inseamna:
    a) orice persoana ce nu a implinit varsta de 25 de ani, neincadrata anterior intr-o munca remunerata in mod regulat;
    b) orice persoana cu handicap grav rezultat al unor afectiuni fizice si/sau psihice, care poate totusi sa patrunda pe piata muncii;
    c) orice persoana care imigreaza in Romania sau care devine rezident in Romania in scopul de a munci si care are nevoie de instruire;
    d) orice persoana care si-a gasit un loc de munca dupa o pauza de cel putin trei ani, in special cei care au renuntat la serviciu datorita dificultatii de a concilia activitatea profesionala cu viata de familie, in primele sase luni dupa angajare;
    e) orice persoana peste varsta de 45 de ani care nu a frecventat o forma de invatamant secundar ori echivalentul acestuia;
    f) orice persoana care nu a avut loc de munca timp de 12 luni consecutiv, aflata in primele sase luni dupa angajare.

    CAP. 2
    Reguli aplicabile ajutorului de stat pentru instruirea angajatilor

    Conditiile care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat pentru instruirea angajatilor
    Art. 3
    In conformitate cu prezentul regulament, Consiliul Concurentei poate autoriza orice ajutor individual sau orice schema de ajutor care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 - 6.

    Intensitatea ajutorului
    Art. 4
    (1) Plafonul intensitatii ajutorului acordat pentru instruire specifica nu trebuie sa depaseasca 35% in cazul intreprinderilor mari si 45% in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (2) Plafonul intensitatii ajutorului acordat pentru instruire generala nu trebuie sa depaseasca 60% in cazul intreprinderilor mari si 80% in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.
    (3) Plafoanele intensitatilor maxime prevazute la alin. (1) si (2) vor fi mai mari cu 10 puncte procentuale, in cazul in care de instruire beneficiaza lucratori dezavantajati.
    (4) In cazul in care proiectul de ajutor cuprinde atat componenta de instruire specifica cat si pe cea de instruire generala, care nu pot fi separate la calcularea intensitatii ajutorului, precum si in cazul in care nu poate fi stabilit caracterul specific ori general al instruirii, se vor aplica plafoanele intensitatilor stabilite in cazul instruirii specifice, conform alin. (1).
    (5) Daca ajutorul se acorda in sectorul transporturi maritime, acesta poate ajunge la o intensitate de 100%, indiferent daca proiectul priveste instruirea specifica sau instruirea generala, in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) cursantul nu este un membru activ al echipajului, ci excede personalul obisnuit la bordul navei; si
    b) instruirea trebuie sa se desfasoare la bordul navelor inscrise in registrele maritime ale Romaniei.

    Costuri eligibile
    Art. 5
    (1) Costurile eligibile ale proiectului de ajutor pentru instruirea angajatilor sunt urmatoarele:
    a) costurile de personal aferente expertilor care asigura instruirea;
    b) cheltuielile cu deplasarea expertilor si a personalului care este instruit;
    c) alte cheltuieli curente cum ar fi cele referitoare la rechizite si alte materiale;
    d) cheltuielile cu amortizarea echipamentelor, in masura in care acestea sunt utilizate exclusiv in scopul instruirii angajatilor;
    e) cheltuielile aferente serviciilor de consultanta si indrumare legate de proiectul de instruire;
    f) costurile de personal aferente cursantilor, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca totalul celorlalte costuri eligibile la care se refera lit. a) - e). Se vor lua in considerare numai orele in care cursantul participa efectiv la instruire, dupa deducerea tuturor orelor productive sau a echivalentului acestora.
    (2) Costurile eligibile vor fi probate cu documente justificative.

    Cumularea ajutoarelor
    Art. 6
    (1) Plafoanele intensitatii ajutorului fixate la art. 4 se aplica indiferent daca proiectul este finantat integral sau partial din surse ale statului.
    (2) Ajutorul pentru instruirea angajatilor nu se cumuleaza cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare raportate la aceleasi costuri eligibile, daca aceasta cumulare conduce la o intensitate a ajutorului ce depaseste valoarea fixata prin prezentul regulament.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) Prezentul regulament se adopta prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de punere in aplicare a acestuia si intra in vigoare dupa 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Dispozitiile prezentului regulament se vor aplica in conformitate cu Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.
    (3) Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate pentru instruirea angajatilor, notificate dupa intrarea in vigoare a acestui regulament, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.

                               REGULAMENT
privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

    In temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru legal de reglementare a materiei ajutoarelor de stat reprezinta continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu legislatia europeana, care face parte din procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul controlului asupra ajutoarelor de stat, pe care il exercita autoritatile publice sau oricare alte organisme care administreaza surse in numele statului, este acela de a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu un mediu concurential normal din cadrul unei economii de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat ori de a modifica un ajutor existent trebuie notificata Consiliului Concurentei.
    Abordarea Consiliului Concurentei din prezentul regulament consta deci in stabilirea conditiilor in care ajutorul de stat poate fi considerat necesar pentru a asigura extinderea sau accelerarea activitatii de cercetare si dezvoltare, fara a avea ulterior efecte daunatoare asupra concurentei si cresterii economice.

    CAP. 1
    Aplicabilitatea regulilor privind ajutoarele de stat la ajutorul pentru cercetare si dezvoltare

    Ajutorul de stat incompatibil cu mediul concurential
    Art. 1
    (1) Orice sprijin, din surse de stat, acordat de autoritati publice sau de alte organisme care le administreaza in numele statului, in orice forma, care denatureaza semnificativ ori ameninta sa denatureze semnificativ concurenta prin favorizarea anumitor agenti economici, producerea anumitor bunuri sau prestarea anumitor servicii este incompatibil cu un mediu concurential, in masura in care afecteaza aplicarea acordurilor internationale la care Romania este parte.
    (2) Cu cat activitatea de cercetare si dezvoltare se situeaza mai aproape de piata, cu atat mai semnificativ poate fi efectul denaturant al ajutorului de stat. Pentru a stabili gradul de apropiere fata de piata a ajutorului pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei face distinctia intre activitatile de cercetare fundamentala, de cercetare aplicativa si de cercetare precompetitiva, denumita si preconcurentiala, definite la art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

    Activitatile inovatoare care beneficiaza de ajutor de stat
    Art. 2
    Inovatia nu reprezinta o categorie distincta a activitatii de cercetare si dezvoltare. Activitatile care ar putea fi considerate inovatoare, dar care nu se incadreaza in cele mentionate la art. 1 alin. (2), pot beneficia de ajutor de stat numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si ale Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru intreprinderile mici si mijlocii.

    Activitatile de cercetare si dezvoltare ale institutiilor fara scop lucrativ
    Art. 3
    (1) Finantarea publica a activitatilor de cercetare si dezvoltare realizate de catre institutiile fara scop lucrativ de invatamant superior sau de cercetare nu constituie ajutor de stat in sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. In cazul in care rezultatele proiectelor de cercetare si dezvoltare finantate din surse publice, realizate de aceste institutii, sunt puse in mod nediscriminator la dispozitia industriei romanesti, ajutorul de stat nu este implicat.
    (2) Cand activitatea de cercetare si dezvoltare se efectueaza de catre institutii fara scop lucrativ de invatamant superior sau de cercetare in numele sau in colaborare cu agentii economici industriali, ajutorul de stat, in sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999, nu este implicat in urmatoarele situatii:
    a) daca institutiile fara scop lucrativ de invatamant superior sau de cercetare contribuie la proiectele de cercetare asa cum ar proceda o societate comerciala, de pilda in schimbul achitarii la pretul pietei a serviciilor pe care le furnizeaza;
    b) daca agentii economici industriali care participa la cercetare suporta costul integral al proiectului;
    c) daca rezultatele care nu genereaza drepturi de proprietate intelectuala pot fi diseminate pe scara larga;
    d) daca drepturile de proprietate intelectuala asupra rezultatelor activitatii de cercetare si dezvoltare sunt in intregime alocate institutiilor publice fara scop lucrativ;
    e) daca institutiile publice nelucrative primesc de la agentii economici industriali compensatia echivalenta pretului de piata al drepturilor de proprietate intelectuala care deriva din proiectul de cercetare si care sunt detinute de catre agentii economici industriali respectivi.

    Contractarea activitatilor de cercetare si dezvoltare sau a rezultatelor acestor activitati
    Art. 4
    (1) Autoritatile publice pot angaja agenti economici pentru activitati de cercetare si dezvoltare sau pot cumpara rezultatele activitatii de cercetare si dezvoltare direct de la acestia. In aceste cazuri, daca nu are loc o procedura de licitatie, poate fi implicat ajutorul de stat, in sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (2) Daca aceste contracte sunt incheiate in conditiile pietei, atunci ajutorul de stat, in sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, nu este implicat.

    CAP. 2
    Compatibilitatea ajutorului de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare

    Autorizarea ajutorului de stat
    Art. 5
    Ajutorul de stat pentru activitati de cercetare si dezvoltare poate fi autorizat de catre Consiliul Concurentei, daca indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si de prezentul regulament.

    Factori care influenteaza evaluarea compatibilitatii ajutorului de stat
    Art. 6
    La evaluarea compatibilitatii ajutorului notificat cu mediul concurential, Consiliul Concurentei va acorda o atentie deosebita tipului de activitate de cercetare efectuata, beneficiarilor, intensitatii ajutorului, accesibilitatii la rezultate si altor factori relevanti, potrivit prevederilor cap. IV si V.

    CAP. 3
    Notificarea ajutorului de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare

    Notificarea ajutorului de stat
    Art. 7
    (1) Ajutorul de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare trebuie notificat Consiliului Concurentei in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Notificarea se va face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat prevazut in anexa nr. 1 a Regulamentului cu privire la forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.
    (2) Chestionarul suplimentar privitor la ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, cuprins in anexa nr. 2, trebuie, de asemenea, completat de catre furnizorii ajutorului si inaintat Consiliului Concurentei.

    Transparenta schemelor de ajutor de stat
    Art. 8
    (1) In aplicarea schemelor de ajutor, Consiliul Concurentei va urmari atingerea unui grad de transparenta cat mai inalt, prin precizarea clara a obiectivelor de indeplinit, a beneficiarilor si a altor aspecte relevante in acest scop.
    (2) In notificare trebuie specificate diferitele categorii de costuri pe care ajutorul de stat este menit sa le reduca, iar ajutorul trebuie acordat astfel incat sa permita calcularea intensitatii ajutorului in functie de aceste costuri, conform listei de la anexa nr. 1.

    Verificarea echivalentului ajutorului de stat
    Art. 9
    Daca ajutorul de stat nu este acordat sub forma unui imprumut nerambursabil direct, furnizorul acestuia trebuie sa transmita informatii suficiente pentru a permite Consiliului Concurentei verificarea calculului echivalentului ajutorului.

    Modificarea bugetului anual al schemei de ajutor
    Art. 10
    (1) Notificarea cresterii bugetului anual al unei scheme de ajutor de stat autorizate nu este necesara daca aceasta crestere nu depaseste 100% (in termeni nominali) din valoarea anuala initiala, cu conditia ca schema sa aiba durata nelimitata sau ca cresterea sa aiba loc in perioada de valabilitate a schemei cu durata limitata.
    (2) Prelungirile termenului de aplicare a ajutorului de stat, cu sau fara crestere bugetara (pana la limita mentionata de 100%), fara modificari ale conditiilor de implementare ale schemelor de ajutor autorizate anterior si consecvente cu noul cadru, trebuie notificate numai daca sunt realizate din al cincilea an de la expirarea valabilitatii schemei initiale.
    (3) Furnizorii ajutorului au obligatia de a informa anticipat Consiliul Concurentei cu privire la aceste refinantari/prelungiri si de a raporta ajutoarele de stat conform Hotararii Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

    Alocari specifice de ajutoare; notificarea ajutorului de stat individual
    Art. 11
    (1) Alocarile specifice de ajutoare acordate in cadrul unei scheme de cercetare si dezvoltare, care a fost autorizata de catre Consiliul Concurentei, nu trebuie sa fie notificate, cu exceptia cazului in care Consiliul Concurentei a solicitat explicit acest lucru in decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat.
    (2) Pentru a evalua alocarile cu valori semnificative acordate in cadrul schemelor autorizate, precum si compatibilitatea acestor alocari cu mediul concurential, Consiliul Concurentei solicita notificarea prealabila a tuturor proiectelor de cercetare individuale care costa mai mult decat echivalentul in lei a 25 milioane euro si pentru care se propune acordarea ajutorului al carui echivalent brut in lei este mai mare de 5 milioane euro.
    (3) Ajutoarele de stat individuale pentru cercetare si dezvoltare trebuie notificate conform art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu exceptia cazului in care se situeaza sub pragul minim.

    CAP. 4
    Intensitatea ajutorului

    Stabilirea intensitatii ajutorului de stat
    Art. 12
    (1) Intensitatea permisa a ajutorului va fi stabilita de catre Consiliul Concurentei de la caz la caz.
    (2) Evaluarea facuta de Consiliul Concurentei in fiecare caz in parte va lua in considerare natura proiectului sau programului, consideratiile de politica generala referitoare la competitivitatea industriei, riscul denaturarii concurentei si al incalcarii prevederilor tratatelor la care Romania este parte.
    (3) Evaluarea generala a acestor riscuri poate indreptati Consiliul Concurentei sa considere ca pentru activitatile de cercetare fundamentala si cercetare aplicativa se pot acorda niveluri mai mari de ajutoare decat pentru activitatile de cercetare precompetitiva, care sunt mai strans legate de introducerea pe piata a rezultatelor activitatii de cercetare si dezvoltare si care, daca beneficiaza de ajutor, ar putea determina mai usor denaturari ale concurentei si comertului.

    Intensitatea ajutorului pentru activitatea de cercetare fundamentala
    Art. 13
    (1) Finantarea publica a cercetarii fundamentale care, in mod normal, se efectueaza in mod independent de catre institutiile fara scop lucrativ de invatamant superior sau de cercetare, nu constituie ajutor de stat, in sensul art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
    (2) In cazurile exceptionale in care activitatea de cercetare fundamentala este efectuata de catre sau pentru agenti economici, deoarece acest tip de cercetare este departe de piata, iar rezultatele sale sunt in principiu disponibile pe scara larga pentru exploatarea pe baze nediscriminatorii si la ratele pietii, ajutorul pentru acest tip de activitate poate fi acordat la o intensitate bruta a ajutorului de pana la 100% .
    (3) Pentru a fi calificata drept cercetare fundamentala, activitatea trebuie sa nu fie legata de obiectivele industriale sau comerciale ale unei anumite intreprinderi si trebuie garantata o larga diseminare a rezultatelor cercetarii.

    Intensitatea ajutorului pentru activitatea de cercetare aplicativa
    Art. 14
    (1) Ca regula generala, intensitatea bruta a ajutorului pentru cercetarea aplicativa trebuie sa nu depaseasca 50% din costurile eligibile ale proiectului, conform definitiei cuprinse in anexa nr. 1.
    (2) Pentru studiile tehnice de fezabilitate pregatitoare ale activitatilor de cercetare aplicativa se poate acorda un ajutor de stat de pana la 75% din costurile studiului, in timp ce pentru studiile pregatitoare ale activitatilor de dezvoltare preconcurentiala se poate acorda un ajutor de pana la 50% din costurile studiului. Aceste plafoane au fost stabilite avand in vedere impactul neglijabil al acestor ajutoare asupra conditiilor concurentei si conditiilor de desfasurare a comertului.

    Intensitatea ajutorului pentru activitatea de cercetare precompetitiva
    Art. 15
    Activitatile de cercetare precompetitiva se situeaza aproape de piata si exista un risc mai mare ca ajutorul acordat sa denatureze concurenta si tratatele internationale la care Romania este parte. Intensitatea bruta permisa a ajutorului pentru activitatile de cercetare precompetitiva este de 25% din costurile eligibile ale proiectului, conform definitiei cuprinse in anexa nr. 1.

    Ajutorul de stat rambursabil
    Art. 16
    (1) In cazul avansurilor rambursabile numai in eventualitatea succesului activitatilor de cercetare, intensitatea permisa a ajutorului, exprimata in echivalent brut, este cea prevazuta in prezentul regulament pentru diversele etape ale cercetarii.
    (2) In eventualitatea esecului cercetarii respective, Consiliul Concurentei poate autoriza un nivel mai ridicat al intensitatii ajutorului in masura in care esecul proiectului reduce riscul denaturarii concurentei si comertului, dar cu respectarea limitelor legale de intensitate.
    (3) La notificarea ajutorului rambursabil furnizorii ajutorului trebuie sa informeze Consiliul Concurentei asupra sumelor si procedurilor exacte de rambursare, conditiile propuse fiind analizate de catre Consiliul Concurentei de la caz la caz.

    Ajutorul de stat pentru aplicarea inventiilor brevetate
    Art. 17
    In vederea incurajarii diseminarii rezultatelor cercetarii, ajutoarele de stat pentru aplicarea inventiilor brevetate si a imbunatatirilor ulterioare de catre intreprinderile mici si mijlocii pot fi acordate pana la acelasi nivel ca si pentru activitatile de cercetare care au condus la realizarea inventiilor respective.

    Nivelul ajutorului pentru un proiect de cercetare si dezvoltare realizat prin colaborarea dintre institutiile publice de cercetare si agentii economici
    Art. 18
    In cazul unui proiect de cercetare si dezvoltare care se realizeaza prin colaborarea dintre institutiile publice de cercetare si agenti economici, ajutorul combinat provenit din sprijin guvernamental direct pentru un proiect specific de cercetare si contributiile din partea institutiilor publice de cercetare la proiectul respectiv, daca acestea din urma constituie ajutor de stat in conformitate cu art. 3 din prezentul regulament, nivelul ajutorului de stat combinat nu poate depasi plafoanele de ajutor prevazute pentru activitatea de cercetare in cauza.

    Intensitatea ajutorului pentru activitatile de cercetare si dezvoltare care acopera atat cercetarea aplicativa, cat si cercetarea precompetitiva
    Art. 19
    In cazul activitatii de cercetare si dezvoltare care acopera atat cercetarea aplicativa, cat si activitati de cercetare precompetitiva, intensitatea permisa a ajutorului nu va depasi media ponderata a intensitatilor permise pentru ajutoarele aplicabile celor doua tipuri de cercetare.

    Modificarea intensitatii ajutorului de stat
    Art. 20
    (1) Fara a aduce atingere analizei de la caz la caz, intensitatea ajutoarelor de stat prevazuta la art. 14 - 18 din prezentul regulament poate creste in situatiile mentionate la alin. (2) - (6).
    (2) Daca ajutorul se acorda intreprinderilor mici si mijlocii, intensitatea ajutorului poate creste cu 10 puncte procentuale.
    (3) Daca proiectul de cercetare se efectueaza intr-o zona asistata, intensitatea ajutorului poate fi depasita cu 10 puncte procentuale. Toate regiunile din Romania sunt considerate regiuni asistate si, in consecinta, sunt eligibile pentru acest bonus.
    (4) Bonusul regional mentionat la alin. (3) poate fi depasit tinandu-se seama de plafoanele aplicabile ajutorului de stat regional pentru investitii si de nevoia de a stimula investitiile necorporale, fara a se depasi insa limitele prevazute la alin. (8).
    (5) Daca proiectul de cercetare se conformeaza obiectivelor unui proiect sau program specific derulat ca parte a programului comunitar cadru de cercetare si dezvoltare, acesta poate beneficia de un supliment de 15 puncte procentuale. Aceasta cifra poate creste pana la 25 puncte procentuale daca proiectul implica si cooperare efectiva transfrontaliera intre firme si organismele publice de cercetare sau intre cel putin doi parteneri independenti, unul din Romania si unul din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European sau din tarile care au incheiat acorduri de asociere care instituie asocierea dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si tarile respective, pe de alta parte, si daca rezultatele sunt diseminate si publicate pe scara larga, respectandu-se totodata drepturile de proprietate intelectuala si industriala.
    (6) Daca proiectul de cercetare nu este in concordanta cu obiectivele unui proiect ori program specific derulat ca parte a programului cadru comunitar existent pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei poate permite cresteri de pana la 10 puncte procentuale, cu respectarea a cel putin uneia din urmatoarele conditii:
    a) proiectul implica cooperarea transfrontaliera efectiva dintre cel putin doi parteneri independenti, unul din Romania si unul dintr-un stat membru al Uniunii Europene si al Spatiului Economic si European sau din tarile care au incheiat acorduri de asociere care instituie asocierea dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si tarile respective, pe de alta parte, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare-dezvoltare;
    b) proiectul implica cooperarea efectiva dintre agenti economici si organisme publice de cercetare, in special in contextul coordonarii politicilor nationale de cercetare dezvoltare;
    c) rezultatele proiectului sunt diseminate si publicate pe scara larga, se acorda brevete si licente sau se iau alte masuri in conditii asemanatoare cu cele privind diseminarea rezultatelor cercetarii dezvoltarii din Uniunea Europeana.
    (7) Furnizorii ajutorului de stat trebuie sa transmita Consiliului Concurentei informatii suficiente pentru a-i permite acestuia sa analizeze indeplinirea criteriilor de acordare a ajutorului de stat.
    (8) Cumularea cresterii prevazute la alin. (2) - (6) cu procentele prevazute la art. 14 alin. (1) si art. 18 nu poate depasi o intensitate bruta maxima de 75% pentru cercetarea aplicativa si de 50% pentru activitatile de cercetare precompetitiva. Aceste limite trebuie respectate in toate cazurile.

    Factorii care influenteaza evaluarea ajutorului de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare
    Art. 21
    La evaluarea ajutorului de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei trebuie sa tina seama de efectul asupra concurentei si comertului al ajutorului de stat cumulat cu alte surse de finantare comunitara. Acolo unde finantarea comunitara se cumuleaza cu ajutorul de stat, sprijinul total nu poate depasi 75% in cazul cercetarii aplicative si 50% in cazul activitatilor de cercetare precompetitiva.
    Intensitatea ajutorului de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare privind produsele din anexa nr. 1 a Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru intreprinderi mici si mijlocii
    Art. 22
    (1) In ceea ce priveste ajutorul de stat pentru activitatile de cercetare si dezvoltare referitoare la produsele din anexa nr. 1 a Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul pentru intreprinderi mici si mijlocii, sunt permise, prin derogare de la limitele intensitatii ajutoarelor sau bonusurilor prevazute in prezentul regulament, intensitati brute ale ajutoarelor de pana la 100% chiar si in cazurile in care cercetarea si dezvoltarea se deruleaza de catre agentii economici, cu conditia indeplinirii cumulative, in fiecare caz, a urmatoarelor cerinte:
    a) sa fie de interes general pentru sectorul (ori subsectorul) in cauza, fara a se denatura in mod nepermis concurenta din celelalte sectoare (ori subsectoare).
    b) informatiile sa fie publicate in jurnalele de specialitate care sunt cel putin de circulatie nationala si nu sunt limitate doar la membrii anumitor organizatii, pentru a asigura faptul ca orice agent economic potential interesat de respectiva activitate are posibilitatea sa afle imediat despre desfasurarea acelei activitati sau ca rezultatele sunt sau vor fi puse, la cerere, la dispozitia tuturor celor interesati. Aceste informatii vor fi publicate nu mai tarziu de momentul in care sunt puse la dispozitia membrilor unei organizatii sau alteia.
    c) rezultatele activitatii sa fie puse la dispozitie pentru a fi exploatate de catre toti cei interesati in conditii de egalitate din punctul de vedere al costurilor si timpului.
    (2) In cazul in care conditiile prevazute la alin. (1) nu sunt indeplinite, intensitatea ajutoarelor de stat respective va fi stabilita intre limitele ajutoarelor sau bonusurilor prevazute in prezentul regulament.

    CAP. 5
    Efectul stimulator al ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare

    Efectul stimulator al ajutorului de stat
    Art. 23
    Ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare trebuie sa serveasca drept stimulent pentru ca agentii economici sa intreprinda activitati de cercetare si dezvoltare pe langa activitatile normale curente. Acest ajutor poate incuraja agentii economici care nu efectueaza cercetare si dezvoltare sa realizeze astfel de activitati. Daca acest efect stimulator nu este evident, Consiliul Concurentei poate evalua ajutorul respectiv intr-o maniera mai putin favorabila decat in mod obisnuit.

    Factori care influenteaza evaluarea efectului stimulator al ajutorului de stat
    Art. 24
    (1) Pentru a verifica daca ajutorul propus va impulsiona agentii economici sa efectueze activitati de cercetare pe care altfel nu le-ar desfasura, Consiliul Concurentei trebuie sa tina seama in special de factorii cuantificabili, cum ar fi modificarile legate de cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea, de numarul de persoane cu sarcini de cercetare si dezvoltare si de cheltuielile cu cercetarea si dezvoltarea ca procentaj din cifra totala de afaceri, precum si de esecurile de piata, costurile suplimentare legate de cooperarea transfrontaliera si alti factori relevanti indicati de catre furnizorul ajutorului.
    (2) Ajutorul propus poate fi autorizat si in cazul in care contribuie la extinderea domeniului cercetarii ori la accelerarea acesteia.

    Necesitatea demonstrarii efectului stimulator al ajutorului de stat
    Art. 25
    (1) Cu ocazia notificarii ajutorului de stat pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei va cere furnizorului de ajutor sa demonstreze faptul ca ajutorul este necesar ca stimulent si ca nu este in nici un caz ajutor de exploatare (operare).
    (2) De asemenea, Oficiul Concurentei va solicita furnizorului, in momentul depunerii rapoartelor anuale privind implementarea schemelor de ajutor aprobate, sa demonstreze faptul ca ajutorul este necesar ca stimulent si ca nu este in nici un caz ajutor de exploatare (operare).

    Ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii
    Art. 26
    Se considera ca ajutorul ofera stimulentul necesar daca beneficiarul este o intreprindere din categoria celor mici si mijlocii.

    Prevederi suplimentare referitoare la art. 24 si art. 25
    Art. 27
    Consiliul Concurentei va acorda o importanta deosebita conditiilor de la art. 24 si art. 25:
    a) in cazul proiectelor de cercetare individuale, situate aproape de piata, cand acestea sunt realizate de catre societatile comerciale mari;
    b) in toate cazurile in care un procentaj semnificativ al cheltuielilor cu cercetarea si dezvoltarea a fost efectuat anterior depunerii solicitarii de ajutor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Conditii care trebuie respectate in aplicarea prezentului regulament
    Art. 28
    (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplica cu respectarea prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.
    (2) Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    Ajutoarele de stat care intra sub incidenta prezentului regulament
    Art. 29
    Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, notificate dupa intrarea sa in vigoare, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificare inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.

    Intrarea in vigoare a prezentului regulament
    Art. 30
    Prezentul regulament intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Consiliului Concurentei de punere in aplicare a acestuia.

    ANEXA 1

    Costurile de cercetare si dezvoltare eligibile in scopul calcularii intensitatii ajutoarelor

    Costurile prevazute mai jos vor fi considerate eligibile pentru calcularea intensitatii ajutoarelor de stat pentru cercetare si dezvoltare (daca sunt generate si de alte activitati - in special alte activitati de cercetare si dezvoltare - trebuie defalcate pe tipuri de activitati):
    1 - costurile de personal (cercetatori, tehnicieni si alt personal de sprijin angajat exclusiv pentru activitate de cercetare);
    2 - costurile instrumentelor, echipamentelor, terenurilor si incintelor utilizate exclusiv si in mod continuu pentru activitati de cercetare;
    3 - costurile aferente consultantei si serviciilor echivalente utilizate exclusiv in activitatea de cercetare, inclusiv cercetare, cunostinte tehnice si brevete etc. aduse din surse externe;
    4 - cheltuielile de regie suplimentare angajate direct ca rezultat al activitatii de cercetare;
    5 - alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi costurile legate de materiale, aprovizionari si alte produse similare, angajate direct ca rezultat al activitatii de cercetare.

    ANEXA 2

    Informatii suplimentare care vor fi furnizate in notificarea prevazuta la art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare (scheme, alocari specifice de ajutoare acordate in cadrul unei scheme aprobate si ajutoare individuale)

    1. Obiective
    Descrierea detaliata a scopurilor masurii si a tipului/naturii activitatii de cercetare si dezvoltare care va beneficia de asistenta.
    2. Descrierea activitatilor de cercetare si dezvoltare eligibile pentru ajutor
    2.1. Cercetarea fundamentala.
    2.2. Definitia studiilor de fezabilitate.
    2.3. Cercetarea aplicativa.
    2.4. Cercetarea precompetitiva.
    2.5. Proiectele pilot sau demonstrative.
    3. Detalii cu privire la elementele de cost eligibile pentru ajutor
    3.1. Costurile de personal (cercetatori, tehnicieni si alt personal auxiliar angajat exclusiv pentru activitatea de cercetare).
    3.2. Costurile instrumentelor, echipamentelor, terenului si incintelor utilizate exclusiv si in mod continuu (cu exceptia cheltuielilor ocazionate de comercializarea lor) pentru activitatea de cercetare.
    3.3. Cheltuielile de consultanta si servicii echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, inclusiv cercetarea, cunostintele tehnice si brevetele etc. achizitionate din surse externe.
    3.4. Cheltuieli de regie suplimentare angajate direct ca rezultat al activitatii de cercetare.
    3.5. Alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi costurile legate de materiale, aprovizionari si alte produse similare angajate direct ca rezultat al activitatii de cercetare.
    4. Tipul si intensitatea ajutorului
    4.1. Descrierea tipului si intensitatii ajutorului pentru fiecare etapa de cercetare si dezvoltare care beneficiaza de ajutor.
    4.2. Descrierea detaliata a tuturor bonusurilor aplicabile, precum si precizarea intensitatii si a nivelului maxim al ajutorului.
    5. Cercetarea prin cooperare
    5.1. Proiectele se desfasoara prin cooperarea dintre o serie de agenti economici eligibili pentru ajutor? Exista conditii/clauze speciale de cooperare? Daca da, care sunt aceste conditii/clauze?
    5.2. Propunerea de ajutor prevede cooperarea dintre agenti economici si alte organisme, cum ar fi institutele de cercetare si universitatile? Exista conditii/clauze speciale? Daca da, a se descrie.
    5.3. Daca institutele de cercetare primesc ajutor pentru un proiect de cercetare specific, care este valoarea si intensitatea acelui ajutor?
    6. Aspecte multinationale
    Propunerea (ajutor individual/schema/program) are aspecte multinationale? Daca da:
    6.1. Propunerea presupune cooperarea cu parteneri din alte tari? Daca da, precizati:
    (a) care state membre ale Uniunii Europene
    (b) care state terte
    (c) care agenti economici ori centre de cercetare din alte tari
    6.2. Care este costul total al propunerii (ajutor individual/schema/program)?
    6.3. Prezentati defalcarea costurilor totale pe fiecare partener.
    7. Aplicarea rezultatelor
    7.1. Cine va fi proprietarul rezultatelor de cercetare si dezvoltare?
    7.2. Exista conditii la acordarea licentelor privitoare la rezultate?
    7.3. Exista reguli care guverneaza publicarea/diseminarea generala a rezultatelor de cercetare si dezvoltare?
    7.4. Precizati masurile planificate pentru valorificarea/dezvoltarea ulterioara a rezultatelor.
    8. Efectul stimulator al ajutoarelor pentru cercetare si dezvoltare
    8.1. In ceea ce priveste schemele, ce masuri sunt avute in vedere pentru a asigura faptul ca ajutorul are efect stimulator asupra cercetarii si dezvoltarii (a se vedea capitolul V din prezentul regulament).
    8.2. In ceea ce priveste ajutoarele individuale - in special cazurile la care se refera art. 27 din prezentul regulament - ce factori au fost luati in considerare pentru a asigura faptul ca ajutorul are efect stimulator asupra cercetarii si dezvoltarii.

                               REGULAMENT
cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului

    In temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    Introducere
    Elaborarea unui cadru juridic de reglementare a disciplinei ajutorului de stat reprezinta continuarea procesului de armonizare a legislatiei romanesti cu legislatia europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este de a urmari masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt determinate de cerere si oferta.
    Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sa fie notificata Consiliului Concurentei.
    Conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurentei poate autoriza ajutorul pentru protectia mediului, cu conditia respectarii principiului "poluatorul plateste".
    Politica privind controlul ajutoarelor de stat in domeniul mediului inconjurator trebuie sa integreze obiectivele politicii de mediu, indeosebi in ceea ce priveste promovarea unei dezvoltari durabile. Politica de concurenta si politica de mediu nu sunt deci antagoniste, dar exigentele protectiei mediului trebuie integrate in definitia si punerea in aplicare a politicii de concurenta, in special in scopul promovarii unei dezvoltari durabile.
    Luarea in considerare a imperativelor in domeniul protectiei mediului nu inseamna ca orice ajutor va fi autorizat. Trebuie sa se acorde atentie efectelor pe care ajutorul le poate avea din punctul de vedere al dezvoltarii durabile si al aplicarii depline a principiului "poluatorul plateste". Unele forme de ajutor se incadreaza in mod clar in aceasta categorie, in special atunci cand permit atingerea unui nivel ridicat de protectie a mediului, evitandu-se in acelasi timp orice conflict cu principiul internalizarii costurilor. In schimb, alte forme de ajutor de stat, pe langa faptul ca au efecte nocive asupra concurentei, pot contraveni principiului "poluatorul plateste" si constituie o frana in calea procesului de dezvoltare durabila. Este cazul, de exemplu, al ajutoarelor care au drept scop numai favorizarea adaptarii la noile standarde obligatorii.
    Abordarea realizata de Consiliul Concurentei prin prezentul regulament consta in a stabili in ce masura si in ce conditii ajutorul de stat poate fi considerat necesar pentru a asigura protectia mediului si dezvoltarea durabila fara efecte disproportionate asupra concurentei si a cresterii economice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Definitii
    Art. 1
    Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
    a) Protectia mediului: orice actiune menita sa remedieze ori sa previna pagubele produse mediului fizic sau resurselor naturale, sau care incurajeaza utilizarea eficienta a acestor resurse.
    b) Internalizarea costurilor: principiu potrivit caruia toate costurile legate de protectia mediului trebuie sa fie incluse in costurile de productie ale agentului economic.
    c) Principiul "poluatorul plateste": principiu potrivit caruia costurile masurilor de lupta impotriva poluarii trebuie sa fie suportate de catre poluator.
    d) Poluatorul: cel care, in mod direct sau indirect, cauzeaza prejudicii mediului inconjurator sau creeaza, favorizeaza sau intretine conditiile care conduc la asemenea prejudicii.
    e) Preturile trebuie sa reflecte costurile: principiu care prevede ca preturile bunurilor sau serviciilor trebuie sa inglobeze costurile externe legate de impactul negativ asupra mediului generat de activitatile de productie si comercializare.
    f) Standarde de mediu: norme obligatorii care stabilesc nivelurile care trebuie atinse in materie de mediu si obligatia ce rezulta din legislatia in domeniu de a utiliza cele mai bune tehnici disponibile care nu antreneaza costuri excesive.
    g) Surse de energie regenerabile: sursele de energie regenerabile nefosile, adica energia eoliana, energia solara, energia geotermala, talazoenergia, energia mareelor, instalatiile hidroelectrice cu capacitate mai mica de 10 MW si biomasa, care include produsele din agricultura si silvicultura, deseurile vegetale din agricultura, silvicultura si industria alimentara, precum si deseurile lemnoase si din pluta netratate.
    h) Energia electrica produsa din surse de energie regenerabile: energia electrica produsa de centralele care folosesc exclusiv surse de energie regenerabile, precum si acea parte a energiei electrice produsa din surse de energie regenerabile in centralele hibride care utilizeaza surse de energie traditionale, in special pentru situatii neprevazute.
    i) Taxa de mediu: taxa a carei baza de impozitare are un efect negativ clar asupra mediului. O taxa poate fi considerata ca fiind taxa de mediu si atunci cand are un efect pozitiv mai putin clar, dar sesizabil, asupra mediului. Autoritatile competente care o impun sunt cele care demonstreaza efectul de mediu preconizat al taxei.
    j) Masuri de economisire a energiei: actiuni care permit intreprinderilor sa reduca cantitatea de energie utilizata in ciclul de productie.

    Domeniul de aplicare
    Art. 2
    (1) Prezentul regulament se aplica ajutorului pentru protectia mediului in toate sectoarele, cu exceptia sectorului agriculturii. Prezentul regulament se aplica, de asemenea, sectorului de pescuit si acvacultura. Ajutoarele de stat pentru cercetare si dezvoltare in domeniul mediului intra sub incidenta prevederilor prevazute in Regulamentul Consiliului Concurentei cu privire la ajutoarele de stat pentru cercetare si dezvoltare. De asemenea, ajutoarele pentru activitati de instruire a angajatilor in domeniul mediului nu prezinta particularitati de natura sa justifice o analiza distincta. Aceste ajutoare sunt examinate conform prevederilor Regulamentului Consiliului Concurentei cu privire la ajutoarele pentru instruirea angajatilor.
    (2) Masurile de economisire a energiei si utilizarea surselor de energie regenerabile intra tot in categoria actiunilor in favoarea protectiei mediului. Proiectarea si fabricarea de utilaje sau mijloace de transport care pot fi exploatate cu mai putine resurse naturale nu fac obiectul prezentului regulament. Actiunile intreprinse in cadrul instalatiilor sau al altor unitati de productie in vederea imbunatatirii sigurantei in exploatare sau igienizarii sunt importante si pot fi eligibile pentru anumite tipuri de ajutor, dar nu fac obiectul prezentului regulament.

    CAP. 2
    Politica de control al ajutoarelor de stat si politica de mediu

    Principiile acordarii ajutoarelor de stat pentru protectia mediului in contextul promovarii dezvoltarii durabile
    Art. 3
    (1) Pagubele produse mediului genereaza costuri pentru societate in ansamblul sau, in timp ce actiunile vizand protectia mediului pot produce beneficii sub forma cresterii economice, ocuparii fortei de munca si competitivitatii, iar aplicarea efectiva a principiului "poluatorul plateste", precum si internalizarea integrala a costurilor de mediu, prin imputarea lor poluatorilor, reprezinta principala cale de realizare a acestora.
    (2) Politica Consiliului Concurentei cu privire la controlul ajutoarelor de stat pentru protectia mediului trebuie sa satisfaca un dublu imperativ:
    a) sa asigure functionarea competitiva a pietei si cresterea competitivitatii operatorilor pe piata;
    b) sa asigure faptul ca cerintele protectiei mediului sunt integrate in definitia si aplicarea politicii concurentei, in special pentru a promova dezvoltarea durabila. Internalizarea costurilor reprezinta un obiectiv prioritar care poate fi atins in diverse moduri, inclusiv printr-o serie de instrumente bazate pe legile pietei ori bazate pe reglementari, acestea fiind instrumentele cele mai eficiente de realizare a obiectivelor descrise mai sus.
    (3) Internalizarea costurilor contribuie la reflectarea cu acuratete a costurilor in preturi, in masura in care agentii economici isi repartizeaza resursele financiare in functie de preturile bunurilor si serviciilor pe care doresc sa le achizitioneze. Lipsa reflectarii cu acuratete a costurilor in preturi are drept consecinta limitarea posibilitatilor de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta acestor demersuri si favorizeaza supraexploatarea resurselor naturale.
    (4) Asigurarea reflectarii costurilor in preturi in toate etapele procesului economic constituie cea mai buna modalitate de sensibilizare a tuturor partilor interesate asupra costurilor pe care le genereaza protectia mediului. Pe langa potentialele efecte negative asupra comertului si concurentei, ajutorul de stat submineaza in general acest obiectiv al reflectarii costurilor in preturi deoarece permite anumitor societati comerciale sa-si reduca costurile in mod artificial si sa nu dezvaluie consumatorilor costurile legate de protectia mediului. Ca urmare, pe termen lung, unele forme de ajutor de stat pot sa contravina obiectivelor de dezvoltare durabila.
    (5) Principiul "poluatorul plateste" si necesitatea ca agentii economici sa-si internalizeze costurile legate de protectia mediului pledeaza a priori impotriva acordarii ajutoarelor de stat.
    (6) Acordarea ajutoarelor de stat se poate justifica in doua imprejurari:
    a) in anumite conditii specifice in care nu este inca posibil ca agentii economici sa realizeze internalizarea totala a costurilor, ajutorul poate reprezenta o solutie alternativa temporara prin incurajarea acestora de a se adapta la standarde;
    b) ajutorul poate avea un efect stimulator pentru agentii economici, in sensul depasirii normelor sau realizarii altor investitii menite sa reduca poluarea generata de instalatiile lor.
    (7) Acordarea ajutoarelor pentru protectia mediului nu trebuie utilizata pentru a compensa lipsa internalizarii costurilor. Luarea in considerare pe termen lung a imperativelor legate de protectia mediului necesita includerea in totalitate a costurilor in preturi si internalizarea integrala a costurilor de mediu. Prin urmare, ajutorul nu se justifica in cazul investitiilor menite doar sa alinieze agentii economici la standardele tehnice existente sau noi, decat in cazurile bine justificate si ca solutie alternativa temporara.
    (8) Pentru a raspunde dificultatilor particulare intampinate de intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, s-a convenit sa se prevada posibilitatea de a acorda acestor intreprinderi ajutoare de stat pentru a se conforma noilor norme pentru o perioada de trei ani de la adoptarea acestora.
    (9) Ajutorul poate fi considerat util si daca acesta serveste ca stimulent pentru atingerea unor niveluri de protectie a mediului mai mari decat cele prevazute de standardele in vigoare.
    (10) Ajutorul nu are un efect stimulator daca este menit doar sa ajute agentii economici sa se conformeze standardelor tehnice noi sau existente. Acestor standarde, prevazute de legislatia in domeniu, trebuie sa li se conformeze toti agentii economici si nu este necesar sa li se acorde ajutoare pentru a-i stimula sa respecte legea.
    Cazul specific al sectorului energetic si reducerile de taxe
    Art. 4
    (1) Autoritatile competente pot lua in considerare stabilirea unor taxe cu efecte favorabile asupra protectiei mediului. In unele cazuri, exceptarea sau reducerea taxelor este acordata agentilor economici din categorii speciale pentru a se evita plasarea acestora intr-o situatie concurentiala dificila. Aceste masuri pot constitui ajutoare de stat in sensul prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Efectele negative ale acestor ajutoare pot fi compensate de efectele pozitive ale adoptarii taxelor. In consecinta, daca sunt necesare asemenea exceptari pentru a se asigura adoptarea sau mentinerea taxelor aplicabile tuturor produselor, acestea sunt admisibile, in anumite conditii si pentru o perioada de timp limitata. Perioada poate dura 10 ani daca sunt indeplinite conditiile. La expirarea acestei perioade, autoritatile competente au posibilitatea de a renotifica masurile in cauza Consiliului Concurentei, care ar putea sa adopte aceeasi abordare in analiza sa, tinand seama in acelasi timp de rezultatele pozitive obtinute in privinta protectiei mediului.
    (2) Autoritatile competente trebuie sa promoveze utilizarea surselor de energie regenerabile si productia combinata de energie termica si electrica, datorita avantajelor majore pentru mediu. Prin urmare, in cazul in care masurile de promovare a surselor de energie regenerabile si a productiei combinate de energie termica si electrica constituie ajutoare de stat, acestea sunt admisibile daca se respecta anumite conditii si daca exista certitudinea ca ajutorul respectiv nu incalca alte prevederi din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat sau din legislatia secundara.

    CAP. 3
    Conditii generale de autorizare a ajutoarelor pentru protectia mediului

    Ajutorul pentru investitii
    Art. 5
    (1) Pentru o perioada de trei ani de la adoptarea unor standarde obligatorii, ajutoarele pentru investitii, menite sa ajute IMM-urile sa indeplineasca noile standarde, pot fi autorizate pana la o intensitate maxima de 15% brut din costurile eligibile, asa cum sunt definite la art. 6.
    (2) Ajutoarele pentru investitii care permit agentilor economici sa depaseasca standardele de mediu existente pot fi autorizate pana la o intensitate de maximum 30% brut din costurile de investitii eligibile. Aceste conditii se aplica si in cazul ajutoarelor pentru agentii economici care fac investitii in absenta unor standarde obligatorii.
    (3) Conform definitiei de la art. 1, investitiile pentru economisirea de energie sunt incluse in categoria investitiilor pentru promovarea protectiei mediului. Aceste investitii joaca un rol foarte important in realizarea obiectivelor nationale de mediu cu un consum redus de resurse. Prin urmare, investitiile respective sunt eligibile pentru ajutorul de investitii la o rata de baza de 40% din costurile eligibile.
    (4) Investitiile in producerea combinata de energie electrica si termica pot beneficia de prevederile prezentului regulament daca se demonstreaza ca masurile sunt benefice din punctul de vedere al protectiei mediului, fie pentru ca randamentul conversiei este deosebit de ridicat, fie pentru ca masurile permit reducerea consumului de energie, fie pentru ca procesul de productie este mai putin daunator pentru mediu. In acest sens, se va tine seama in mod special de tipul de energie primara utilizata in procesul de productie si de faptul ca o crestere a utilizarii energiei obtinute din productia combinata de energie termica si electrica constituie o prioritate nationala de mediu. Aceste investitii pot beneficia de ajutor de stat la o rata de baza de 40% din costurile eligibile.
    (5) Investitiile pentru promovarea surselor de energie regenerabile sunt asimilate investitiilor pentru mediu realizate in lipsa standardelor nationale obligatorii. Masurile menite sa sustina sursele de energie regenerabile reprezinta unul din obiectivele pe termen lung care trebuie incurajate cu precadere. Rata de baza a ajutorului pentru investitiile realizate in favoarea acestor forme de energie este de 40% din costurile eligibile.
    (6) In cazul instalatiilor de producere a energiei regenerabile care asigura acoperirea integrala a necesarului de energie al unei comunitati, investitiile realizate pot beneficia de un bonus de 10% peste rata de baza de 40% din costurile eligibile.
    (7) Atunci cand caracterul indispensabil al investitiei este demonstrat, autoritatea furnizoare va putea acorda ajutoare pentru investitii in favoarea producerii de energii regenerabile care pot atinge pana la 100% din costurile eligibile. Instalatiile in cauza nu vor mai avea dreptul sa beneficieze de nici o alta forma de sprijin.
    (8) In regiunile eligibile pentru a beneficia de regimul national al ajutoarelor cu finalitate regionala, intreprinderile pot beneficia de ajutoare pentru dezvoltare regionala. In scopul de a incuraja intreprinderile sa efectueze investitii complementare in favoarea protectiei mediului, acestea pot beneficia de o valoare superioara a ajutorului, luand in considerare investitiile efectuate pentru protectia mediului cu respectarea dispozitiilor alin. (2).
    (9) Rata maxima a ajutorului de stat pentru protectia mediului aplicabila la costurile eligibile este cea mai mare dintre urmatoarele doua optiuni:
    a) rata de baza aplicabila ajutorului pentru investitia in favoarea protectiei mediului, adica 30% brut in sistem standard, 40% brut in cazul investitiilor in economisirea de energie, in surse de energie regenerabile sau pentru promovarea producerii combinate de energie electrica si termica sau 50% brut in cazul investitiilor in surse de energie regenerabile furnizate unei comunitati intregi, majorate cu 10% brut pentru regiunile asistate*). Investitiile pentru dezvoltarea regionala sunt eligibile pentru ajutorul de stat pentru investitii daca sunt indeplinite conditiile din Regulamentul Consiliului Concurentei cu privire la ajutoarele regionale si ajutoarele pentru IMM-uri;
    b) rata ajutorului regional plus 10% brut.
    (10) Atunci cand investitiile de natura celor la care se refera alin. (2) si (3) sunt facute de catre IMM-uri, se poate autoriza o suplimentare a ajutorului cu 10% brut.
    (11) Bonusurile pentru regiunile asistate si pentru IMM-uri pot fi cumulate, dar rata maxima a ajutorului de mediu nu poate depasi in nici o situatie 100% brut din costurile eligibile. IMM-urile nu pot beneficia de bonus dublu pentru aplicarea prevederilor referitoare la ajutoarele regionale si pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la protectia mediului.
    (12) Investitiile vizate de alin. (2) si (3) sunt investitii in terenuri daca acestea sunt strict necesare pentru indeplinirea obiectivelor de mediu, investitii in cladiri, instalatii si utilaje menite sa reduca sau sa elimine poluarea si consecintele acesteia, precum si investitiile pentru adaptarea metodelor de productie in vederea protejarii mediului.
    (13) Pot fi considerate investitii si cheltuielile cu transferul de tehnologie sub forma achizitionarii de licente de operare ori know-how brevetat sau nebrevetat. Aceste active necorporale trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
    a) sa fie considerate elemente de activ amortizabile;
    b) sa fie achizitionate in conditiile pietei, de la o firma asupra careia cumparatorul nu are putere de control direct ori indirect;
    c) sa fie incluse in activul agentului economic, sa ramana si sa fie utilizate in unitatea beneficiarului ajutorului timp de cel putin cinci ani de la data acordarii ajutorului. Aceasta conditie nu se aplica daca aceste active necorporale sunt depasite din punct de vedere tehnic. Daca activele in cauza sunt revandute pe parcursul celor cinci ani, beneficiul obtinut din vanzare trebuie dedus din costurile eligibile, iar ajutorul trebuie rambursat partial sau total, dupa caz.
------------
    *) Decizia nr. 2/2000 a Consiliului de Asociere Romania - Uniunea Europeana prevede prelungirea cu cinci ani, incepand din 1998, a perioadei in care toate ajutoarele de stat acordate in Romania sunt evaluate tinand cont de faptul ca Romania este considerata o zona identica cu acele zone ale Comunitatii vizate de prevederile art. 87 (3) (a) din Tratatul privind instituirea Comunitatii Europene. Conform art. 64 din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, Consiliul de Asociere va decide, tinand cont de situatia economica din Romania, daca perioada respectiva va fi extinsa pentru o noua perioada de cinci ani.

    Costuri eligibile
    Art. 6
    (1) Costurile eligibile trebuie sa se limiteze strict la costurile suplimentare generate de investitiile necesare pentru indeplinirea obiectivelor de protectie a mediului.
    Acest fapt conduce la urmatoarea situatie: in cazul in care costul investitiei pentru protectia mediului nu poate fi usor identificat in costul total, Consiliul Concurentei ia in considerare metode de calcul obiective si transparente, de exemplu costul unei investitii comparabile din punct de vedere tehnic, dar care nu permite atingerea aceluiasi nivel de protectie a mediului.
    (2) In toate cazurile, costurile eligibile trebuie calculate facand abstractie de avantajele obtinute dintr-o eventuala crestere a capacitatii, de economiile de costuri realizate in primii cinci ani de viata ai investitiei si de productia auxiliara suplimentara obtinuta in respectiva perioada de cinci ani. Daca investitiile vizeaza exclusiv protectia mediului, fara alte beneficii economice, nu se aplica nici o alta reducere suplimentara la stabilirea costurilor eligibile.
    (3) In cazul energiei regenerabile, costurile eligibile ale investitiei sunt, in mod normal, costurile suplimentare suportate de catre agentul economic in comparatie cu o instalatie de energie conventionala care are aceeasi capacitate de productie efectiva de energie.
    (4) In cazul adaptarii IMM-urilor la noi standarde de mediu, costurile eligibile includ costurile investitiilor suplimentare necesare atingerii nivelului de protectie a mediului prevazut de standardele respective.
    (5) Daca agentul economic efectueaza o depasire benevola a standardelor in vigoare costurile eligibile constau in costurile suplimentare cu investitia necesara atingerii unui nivel de protectie a mediului superior celui prevazut de normele existente. Costurile investitiei necesare atingerii nivelului de protectie prevazut de standardele existente nu sunt eligibile pentru ajutor de stat.
    (6) Daca nu exista nici un fel de standarde, costurile eligibile constau in costurile cu investitia necesara atingerii unui nivel de protectie a mediului superior celui pe care agentul sau agentii economici respectivi l-ar atinge in lipsa ajutorului de mediu.
    Reabilitarea amplasamentelor industriale poluate
    Art. 7
    (1) Interventiile agentilor economici pentru repararea daunelor aduse mediului prin reabilitarea amplasamentelor industriale poluate se pot incadra in domeniul de aplicare al prezentului regulament. Daunele vizate pot fi daune aduse calitatii solului si apelor de suprafata sau subterane. Toate cheltuielile angajate de un agent economic pentru reabilitarea amplasamentului, fie ca pot sau nu pot fi demonstrate ca reprezentand active fixe in bilantul contabil, au statutul de investitii eligibile in cazul reabilitarii amplasamentelor poluate.
    (2) Daca poluatorul poate fi clar identificat, acesta trebuie sa finanteze reabilitarea mediului in conformitate cu principiul "poluatorul plateste" si nu se poate acorda ajutor de stat.
    (3) Daca poluatorul nu poate fi identificat sau nu poate fi determinat sa suporte costurile, prestatorul responsabil cu realizarea activitatii de reabilitare poate beneficia de un ajutor pentru aceasta activitate.
    (4) Ajutorul pentru reabilitarea amplasamentelor industriale poluate se poate ridica la 100% din costurile eligibile, plus 15% din costul total al lucrarii. Costurile eligibile sunt egale cu costurile lucrarii de reabilitare diminuate cu cresterea valorii terenului.
    (5) Valoarea totala a ajutorului nu poate depasi in nici o situatie cheltuielile reale angajate de catre agentul economic.

    Reamplasarea agentilor economici
    Art. 8
    (1) Ca regula generala, reamplasarea agentilor economici pe amplasamente noi nu implica activitati de protectie a mediului si, deci, nu poate beneficia de dreptul de a primi un ajutor de stat in virtutea prezentului regulament.
    (2) Acordarea ajutorului se poate justifica daca un agent economic situat intr-o zona urbana sau intr-o zona protejata ecologic desfasoara in mod legal activitati care produc poluari majore si trebuie, din motive de amplasare, sa se mute de pe acel amplasament intr-o zona mai potrivita.
    (3) In acest sens, trebuie indeplinite simultan urmatoarele criterii:
    a) schimbarea amplasarii sa fie dictata de motive de protectie a mediului si trebuie sa fi fost dispusa prin hotarare administrativa sau judecatoreasca;
    b) agentul economic sa se conformeze celor mai stricte standarde de mediu aplicabile in noua regiune in care se stabileste.
    (4) Agentul economic care indeplineste conditiile de la alin. (3) poate beneficia de ajutor pentru investitii in conformitate cu art. 5 alin. (2). De asemenea, se vor aplica prevederile art. 5 alin. (10) cu privire la acordarea de bonusuri IMM-urilor.
    (5) Pentru a stabili valoarea costurilor eligibile in cazul ajutorului de reamplasare, se iau in considerare, pe de o parte, veniturile obtinute de pe urma vanzarii sau inchirierii instalatiilor si a terenurilor abandonate, precum si despagubirile platite in caz de expropriere si, pe de alta parte, costurile legate de cumpararea unui teren, construirea sau cumpararea de instalatii noi cu aceeasi capacitate ca si instalatiile abandonate. Se pot lua in calcul si alte castiguri legate de transferul instalatiilor, mai ales castigurile care decurg din imbunatatirea cu ocazia transferului a tehnologiilor utilizate, precum si castigurile contabile legate de utilizarea superioara a instalatiilor. Investitiile legate de eventualele cresteri ale capacitatilor nu pot fi luate in considerare la calculul costurilor eligibile pentru acordarea ajutorului de stat pentru protectia mediului.
    (6) Daca hotararea administrativa sau judecatoreasca prin care se dispune schimbarea amplasarii duce la o reziliere timpurie a contractului de inchiriere a terenului sau a cladirilor, calculul costurilor eligibile poate lua in considerare eventualele penalitati suportate de agentul economic pentru rezilierea contractului.

    Ajutorul acordat IMM-urilor pentru servicii de consultanta/consiliere in materie de mediu
    Art. 9
    Serviciile de consultanta/consiliere joaca un rol important in sprijinirea IMM-urilor in directia realizarii unor progrese in domeniul protectiei mediului. Ajutoarele pentru consultanta/consiliere pot fi acordate in baza prevederilor Regulamentului Consiliului Concurentei cu privire la ajutoarele regionale si ajutoarele pentru IMM-uri.

    CAP. 4
    Ajutorul de operare

    Reguli generale aplicabile ajutoarelor de operare in favoarea gestionarii deseurilor si economisirii de energie
    Art. 10
    (1) Ajutoarele de operare, carora le sunt aplicabile dispozitiile prezentului capitol, sunt urmatoarele:
    a) ajutorul pentru gestionarea deseurilor, daca gestionarea respecta clasificarea ierarhica a principiilor gestionarii deseurilor, conform careia conceptul de valorificare a deseurilor trebuie privit in tripla sa dimensiune de refolosire, reciclare si recuperare de energie, iar deseurile a caror productie nu poate fi evitata trebuie sa fie valorificate si eliminate fara pericole;
    b) ajutorul in domeniul economisirii de energie.
    (2) Daca se demonstreaza ca acest ajutor este absolut necesar, el trebuie limitat la compensarea costurilor de productie suplimentare comparativ cu preturile pietei pentru produsele sau serviciile in cauza. Acest ajutor trebuie, de asemenea, sa fie temporar si, ca regula generala, degresiv, astfel incat sa constituie un stimulent pentru respectarea, intr-un interval rezonabil de timp, a principiului reflectarii costurilor in preturi.
    (3) Agentii economici trebuie, in mod normal, sa suporte costurile tratarii deseurilor industriale, conform principiului "poluatorul plateste". Agentii economici care primesc ajutor de operare in vederea tratarii deseurilor industriale si neindustriale trebuie sa finanteze serviciul in cauza proportional cu cantitatea de deseuri pe care o produc si/sau cu costul tratarii.
    (4) Toate ajutoarele de operare de acest fel se supun unei durate limitate la cinci ani, daca ajutorul este "degresiv". Intensitatea ajutorului poate ajunge pana la 100% din costurile suplimentare in primul an, dar trebuie sa descreasca liniar, pentru a atinge rata zero pana la sfarsitul celui de al cincilea an.
    (5) In cazul ajutoarelor "nedegresive", durata acestora este limitata la cinci ani, iar intensitatea nu trebuie sa depaseasca 50% din costurile suplimentare.

    Dispozitii aplicabile tuturor ajutoarelor de operare acordate sub forma reducerii taxelor sau a exceptarii de la plata acestora
    Art. 11
    (1) La adoptarea taxelor care vor fi percepute pentru anumite activitati din motive legate de protectia mediului, autoritatile responsabile pot considera necesar sa prevada derogari temporare in favoarea unor agenti economici. In general, aceste derogari constituie ajutor de operare prevazut de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. In analiza acestor masuri, trebuie sa se stabileasca, printre altele, daca taxa este impusa ca rezultat al unei hotarari luate la nivel national sau al unei hotarari autonome a autoritatii responsabile.
    (2) Daca taxa este impusa ca rezultat al unei decizii autonome a unei autoritati responsabile, agentii economici afectati de aceasta pot avea dificultati in a se adapta rapid la noile niveluri de impunere fiscala. Intr-o asemenea ipoteza, se poate justifica derogarea temporara in favoarea unor agenti economici care sa le permita sa se adapteze la noul nivel de impunere fiscala.
    (3) Daca taxa este perceputa ca rezultat al unei reglementari nationale, exista doua situatii posibile:
    a) o autoritate responsabila aplica pentru anumite produse o taxa la o rata mai mare decat rata minima prevazuta prin reglementarile nationale si acorda o derogare anumitor agenti economici care, in felul acesta, platesc o taxa mai mica dar care ramane, totusi, cel putin egala cu rata minima prevazuta in reglementarile in domeniu. In aceste imprejurari, se poate justifica o derogare temporara pentru a permite agentilor economici sa se adapteze fiscalitatii mai ridicate si pentru a-i stimula sa-si desfasoare activitatea intr-un mod mai favorabil protectiei mediului;
    b) o autoritate responsabila aplica pentru anumite produse o taxa la rata minima prevazuta prin reglementarile nationale si acorda o derogare in favoarea unor agenti economici, care vor fi supusi unui nivel de impozitare inferior ratei minime. Daca aceasta derogare nu este autorizata prin reglementarile nationale in domeniu, ea va constitui ajutor de stat incompatibil cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat. Daca derogarea este autorizata de reglementarile nationale, aceasta poate fi considerata compatibila cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, in masura in care este necesara si nu este disproportionata in raport cu obiectivele nationale urmarite. Se va acorda o importanta deosebita strictei limitari in timp a unei asemenea derogari.
    (4) In general, masurile fiscale in cauza ar trebui sa aiba o contributie semnificativa la protectia mediului. Se va urmari ca derogarile sa nu submineze, prin natura lor, obiectivele generale urmarite.
    (5) Aceste derogari pot constitui ajutor de exploatare care poate fi autorizat in urmatoarele conditii:
    I. Daca, din ratiuni legate de protectia mediului, o autoritate responsabila introduce o noua taxa intr-un sector de activitate sau la produse pentru care nu s-au aplicat taxe nationale sau daca taxa avuta in vedere de catre autoritatea responsabila depaseste valoarea taxei prevazute de legislatia nationala, se pot justifica decizii de exceptare pe o perioada de 10 ani, fara degresivitate, in urmatoarele situatii:
    a) daca aceste exceptari reprezinta conditionari in cadrul contractelor incheiate intre autoritatea de resort responsabila si agentii economici beneficiari, prin care agentii economici sau asociatii ale agentilor economici se angajeaza sa realizeze obiective de protectia mediului pe perioada pe care se acorda exceptarea, sau daca agentii economici incheie acorduri benevole care au acelasi efect. Aceste acorduri sau angajamente se pot referi, printre altele, la reducerea consumului de energie, reducerea emisiilor de noxe sau la orice alte masuri de protectie a mediului. Continutul acordurilor trebuie negociat de catre fiecare autoritate responsabila si va fi analizat de catre Consiliul Concurentei in momentul notificarii proiectului de ajutor. Autoritatile responsabile trebuie sa asigure o monitorizare stricta a angajamentelor asumate de catre agentii economici sau asociatiile agentilor economici. Acordurile incheiate intre autoritatea responsabila si agentii economici sau asociatiile agentilor economici vizati trebuie sa prevada modalitatile de sanctionare in cazul nerespectarii angajamentelor. Aceste prevederi se aplica si atunci cand o autoritate responsabila dispune o reducere fiscala in conditii care au acelasi efect cu acordurile sau angajamentele mentionate anterior;
    b) aceste exceptari pot sa nu reprezinte in mod necesar conditionari rezultate din acordurile incheiate intre autoritatea de resort responsabila si agentii economici beneficiari, daca sunt indeplinite conditii specifice. Astfel, daca reducerea priveste o taxa nationala, suma efectiv platita de catre agentii economici dupa reducere trebuie sa ramana superioara taxei minime nationale pentru a stimula agentii economici sa actioneze in directia ameliorarii protectiei mediului. Daca reducerea priveste o taxa locala aplicata in absenta taxei nationale, agentii economici beneficiari ai reducerii trebuie totusi sa achite un procent semnificativ din taxa nationala.
    II. Prevederile de la punctul I se pot aplica taxelor existente daca se indeplinesc simultan urmatoarele doua conditii:
    a) taxa in cauza trebuie sa aiba un efect pozitiv apreciabil din punctul de vedere al protectiei mediului;
    b) derogarile in favoarea agentilor economici beneficiari trebuie sa fi fost deja hotarate in momentul adoptarii taxei sau trebuie sa fi devenit necesare ca rezultat al unei schimbari semnificative a conditiilor economice care au plasat agentii economici intr-o situatie concurentiala deosebit de dificila. In acest ultim caz, valoarea reducerii taxei nu poate depasi cresterea costurilor generate de modificarea conditiilor economice. Atunci cand conditiile economice nu mai genereaza majorari de costuri, reducerea taxei trebuie sa dispara la randul ei.
    (6) Autoritatea responsabila poate, de asemenea, sa incurajeze dezvoltarea tehnologiilor de producere a electricitatii pe baza surselor de energie conventionale precum gazul metan, care permit o eficienta energetica mult mai mare decat eficienta energetica obtinuta cu procedeele traditionale de productie. In aceste cazuri, data fiind importanta acestor tehnici pentru protectia mediului si sub rezerva ca energia primara utilizata reduce semnificativ efectele negative asupra mediului, exceptarile totale de la plata taxelor se pot justifica pentru o perioada de cinci ani, in cazul in care ajutorul este nedegresiv. Se pot acorda si derogari pe o perioada de 10 ani in conformitate cu conditiile prevazute la alin. (5) punctele I si II.
    (7) Atunci cand o taxa existenta face obiectul unei majorari semnificative si cand autoritatea de resort responsabila considera ca sunt necesare derogari in cazul unor agenti economici, se aplica prin analogie conditiile prevazute la alin. 5 punctul I cu privire la taxele noi.
    (8) Atunci cand reducerea priveste o taxa care face obiectul unei reglementari la nivel national si cand taxa locala este mai mica sau egala cu valoarea minima nationala, exceptarile pe termen lung nu se justifica. In acest caz, toate exceptarile acordate trebuie sa respecte conditiile prevazute la art. 10 alin. (4) si (5) si, in orice caz, sa faca obiectul unei autorizari exprese privind derogarea de la valoarea minima nationala.
    In toate cazurile de reducere a taxei, autoritatea responsabila poate acorda ajutor de exploatare in conformitate cu conditiile prevazute la art. 10 alin. (4) si (5).

    Reglementarile aplicabile ajutoarelor de operare in favoarea productiei de energie regenerabila
    Art. 12
    (1) Ajutoarele de operare in favoarea productiei de energie regenerabila constituie, in general, ajutoare pentru protectia mediului susceptibile sa beneficieze de prevederile prezentului regulament.
    (2) Aceste ajutoare pot beneficia de o abordare speciala datorita dificultatilor pe care le intampina uneori agentii economici care produc acest tip de energie in a concura in mod eficient cu producatorii de energie conventionala. Trebuie sa se retina si necesitatea de a incuraja dezvoltarea acestor forme de energie, in special din ratiuni care vizeaza protectia mediului. Ajutorul poate fi necesar mai ales atunci cand procesele tehnice disponibile nu permit ca energia regenerabila sa fie produsa la costuri unitare comparabile cu cele ale surselor conventionale.
    (3) Ajutoarele de operare se pot justifica, in acest caz, pentru a acoperi diferenta dintre costul producerii energiei din surse de energie regenerabila si pretul pietei pentru acest tip de energie. Forma acestor ajutoare poate varia in functie de tipul de energie vizat si de mecanismul de sprijin prevazut. In procesul de analiza a cazurilor, Consiliul Concurentei va lua in considerare pozitia competitiva a fiecarei forme de energie vizata.
    (4) Ajutoarele de stat pot fi acordate pentru sursele de energie regenerabile conform urmatoarelor optiuni:
    I. a) In domeniul energiei regenerabile, costurile unitare ale investitiei sunt deosebit de mari si, in general, reprezinta un procent semnificativ din costurile agentilor economici, nepermitandu-le acestora sa aiba preturi competitive pe pietele pe care acestia vand energia produsa. Pentru a tine seama in mod corect de aceasta bariera la intrarea pe piata pentru energia regenerabila, ajutoarele de stat se pot acorda pentru a compensa diferenta dintre costurile de productie a energiei regenerabile si pretul pietei la respectiva forma de energie. Orice ajutor de operare poate fi in acest caz acordat numai pentru amortizarea instalatiei. Productia suplimentara de energie a instalatiei nu poate beneficia de nici un fel de sprijin. Ajutorul poate acoperi numai o remunerare echitabila a capitalului daca se demonstreaza ca acesta este indispensabil data fiind slaba competitivitate a anumitor surse de energie regenerabile. La stabilirea valorii ajutorului de operare trebuie sa se tina seama si de eventualele ajutoare pentru investitii acordate agentului economic in cauza pentru realizarea instalatiei noi. In notificarea schemelor de ajutor de stat la Consiliul Concurentei, autoritatile care acorda ajutorul trebuie sa prezinte in detaliu mecanismele precise de sprijin si, in special, metodele de calcul al valorii ajutorului. In cazul in care Consiliul Concurentei autorizeaza schema, furnizorii de ajutor de stat trebuie sa aplice respectivele mecanisme si metode de calcul in momentul acordarii de ajutoare agentilor economici.
    b) Spre deosebire de majoritatea formelor de energie regenerabila, biomasa necesita investitii relativ mai mici, dar presupune costuri de operare mai ridicate. Prin urmare, Consiliul Concurentei va avea o pozitie favorabila fata de ajutoarele de operare care depasesc valoarea investitiei daca se poate demonstra ca, costurile totale suportate de agentul economic dupa amortizarea instalatiei continua sa ramana mai mari decat pretul de piata al energiei.
    II. Se poate acorda sprijin pentru energia regenerabila prin utilizarea mecanismelor de piata cum ar fi certificatele ecologice sau licitatiile. Aceste sisteme permit tuturor producatorilor de energie regenerabila sa beneficieze indirect de o cerere garantata pentru energia pe care o produc, la un pret superior pretului de piata al energiei conventionale. Pretul acestor certificate ecologice nu este fixat dinainte, ci depinde de raportul dintre cerere si oferta. Atunci cand reprezinta ajutoare de stat, aceste sisteme pot fi autorizate de catre Consiliul Concurentei daca autoritatile care acorda ajutorul pot demonstra ca sprijinul respectiv este indispensabil pentru a asigura viabilitatea tipului de energie regenerabila respectiv, nu antreneaza per total o supracompensare in beneficiul producerii de energie regenerabila si nu descurajeaza producatorii de energie regenerabila in a deveni mai competitivi. In scopul de a verifica daca aceste criterii sunt indeplinite, Consiliul Concurentei poate sa autorizeze aceste sisteme de ajutor pe o perioada de zece ani, dupa care va trebui sa analizeze daca este necesara continuarea masurii de sprijin.
    III. Ajutoarele de operare pot fi acordate instalatiilor noi care produc energie regenerabila, calculul valorii acestora facandu-se pe baza costurilor externe care sunt evitate. Acestea sunt costuri de mediu pe care societatea ar trebui sa le suporte daca aceeasi cantitate de energie ar fi produsa de catre o unitate de productie care functioneaza cu energie conventionala. Costurile respective se calculeaza pe baza diferentei dintre costurile externe generate si neachitate de catre producatorii de energie regenerabila si costurile externe generate si neachitate de producatorii de energie neregenerabila. Pentru a efectua aceste calcule, furnizorii de ajutoare de stat vor trebui sa foloseasca o metoda de calcul recunoscuta pe plan international si comunicata Consiliului Concurentei. Furnizorul trebuie sa ofere, printre altele, o analiza de cost comparativa, obiectiva si determinata sub raport cantitativ, impreuna cu evaluarea costurilor externe ale producatorilor de energie concurenti, pentru a demonstra ca ajutorul compenseaza in mod real costurile externe neacoperite. Valoarea ajutorului astfel acordat producatorului de energie regenerabila nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 0,05 euro pe kWh. In plus, valoarea ajutorului acordat producatorilor care depaseste valoarea ajutorului acordat ca urmare a Optiunii I trebuie obligatoriu reinvestita de catre agentii economici in surse de energie regenerabile. Consiliul Concurentei va analiza daca si aceasta activitate se califica pentru ajutor de stat.
    Pentru ca Optiunea III sa ramana coerenta cu reglementarile generale privind concurenta, Consiliul Concurentei trebuie sa aiba certitudinea ca ajutorul nu da nastere nici unei distorsionari a concurentei pe piata si va conduce la o crestere globala reala a utilizarii surselor de energie regenerabile in detrimentul surselor de energie conventionale, si nu la un simplu transfer al segmentelor de piata intre sursele de energie regenerabile. In acest sens, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) ajutorul acordat pe baza acestei optiuni sa faca parte dintr-o schema care trateaza agentii economici din sectorul energiei regenerabile de pe pozitii de egalitate;
    b) schema sa prevada acordarea nediscriminatorie a ajutoarelor agentilor economici care produc acelasi tip de energie regenerabila;
    c) schema sa fie reexaminata de catre Consiliul Concurentei la fiecare cinci ani.
    IV. Autoritatile de resort competente pot acorda in continuare ajutoare pentru exploatare in conformitate cu reglementarile generale care guverneaza aceste ajutoare prevazute la art. 10 alin. (4) si (5).

    Reglementarile aplicabile ajutoarelor de operare pentru producerea combinata de energie electrica si termica
    Art. 13
    (1) Ajutorul de operare pentru producerea combinata a energiei electrice si termice se poate justifica cu conditia indeplinirii cerintelor art. 5 alin. (4). Acest ajutor poate fi acordat agentilor economici care distribuie energie electrica si termica publicului larg daca costurile de producere a energiei electrice sau termice depasesc pretul pietei. In conditii similare, ajutorul de operare se poate acorda in conformitate cu reglementarile art. 12 alin. (4). Caracterul indispensabil al ajutorului va fi stabilit luand in considerare costurile si veniturile rezultate ca urmare a producerii si comercializarii de energie electrica si termica.
    (2) Ajutorul de operare se poate acorda in aceleasi conditii si pentru utilizarea industriala a productiei combinate de energie electrica si termica daca se poate demonstra ca, prin folosirea tehnicii respective, costul de productie al unei unitati de energie depaseste pretul pietei pe unitatea de energie conventionala. Costurile de productie pot include rentabilitatea normala a instalatiei, dar orice castig obtinut de agentul economic din productia de energie termica trebuie dedus din costurile de productie.

    Baza de exceptare pentru toate proiectele examinate de catre Consiliul Concurentei
    Art. 14
    In limitele si conditiile prevazute de prezentul regulament, ajutorul de stat pentru protectia mediului poate fi autorizat de Consiliul Concurentei ca ajutor pentru facilitarea dezvoltarii anumitor activitati economice sau a anumitor regiuni economice, daca acest ajutor nu are efecte nocive asupra comertului in asa fel incat sa contravina aplicarii corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.

    CAP. 5
    Cumulul ajutoarelor acordate din mai multe surse

    Plafoanele de ajutor acordate pentru acelasi scop sau pentru scopuri diferite
    Art. 15
    (1) Plafoanele pentru ajutoarele de stat prevazute de prezentul regulament sunt aplicabile indiferent daca ajutorul in cauza este finantat integral sau partial din resurse de stat. Ajutoarele autorizate conform prezentului regulament nu pot fi combinate cu alte forme de ajutor de stat in sensul art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat daca un asemenea cumul atinge o intensitate a ajutorului mai mare decat cea prevazuta de prezentul regulament.
    (2) In cazul ajutoarelor de stat care servesc unor scopuri diferite si care presupun aceleasi costuri eligibile, se aplica plafonul de ajutor cel mai favorabil.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Conditii care trebuie respectate in aplicarea prezentului regulament
    Art. 16
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica cu respectarea prevederilor Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat si ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000.

    Ajutoarele de stat care intra sub incidenta prezentului regulament
    Art. 17
    Prezentul regulament se aplica ajutoarelor de stat acordate pentru protectia mediului, notificate dupa intrarea in vigoare a acestui regulament, precum si atunci cand ajutoarele de stat au fost notificate inainte de intrarea sa in vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioara acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis inca o decizie.

    Intrarea in vigoare a prezentului regulament
    Art. 18
    Prezentul regulament se adopta prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de punere in aplicare a acestuia si intra in vigoare dupa 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 92/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 92 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 92/2002
Regulament 0 2004
privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
Ordin 501 2004
pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
Regulament 0 2004
privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare
Ordin 219 2004
pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare
Ordin 129 2004
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare
Ordin 128 2004
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate
Ordin 121 2004
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului
Ordin 122 2004
privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor
Regulament 0 2004
privind ajutorul de stat regional
Ordin 55 2004
privind punerea in aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si a Regulamentului privind ajutorul de stat regional
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu