E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1073 din 21 noiembrie 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 din 23 decembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) si ale art. 37 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, si prevederile art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala nr. 1B.5.679/2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

    ministrul interimar al sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplica farmaciilor, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Directia generala farmaceutica, inspectia de farmacie si aparatura medicala din cadrul Ministerului Sanatatii, Directia acreditare si Directia norme de contractare si relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul interimar al sanatatii,
                                 Ionel Blanculescu

    ANEXA 1

                                 NORME METODOLOGICE
                   de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

    CAP. 1
    Comisiile de acreditare a farmaciilor

    Art. 1
    In procesul de acreditare a farmaciilor intra numai farmaciile care functioneaza in circuit deschis si care sunt organizate ca societati comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea nr. I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Farmaciile din mediul urban sau rural, organizate ca puncte de lucru ale societatilor comerciale farmaceutice, se acrediteaza ca orice farmacie conform acelorasi standarde si aceleiasi metodologii.
    Art. 2
    Punctele de lucru ale unei farmacii, organizate conform art. 14 alin. (4) si (5) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, in mediul rural, in localitatile izolate, de catre cea mai apropiata farmacie autorizata si care se desfiinteaza daca se inregistreaza o alta farmacie in localitatea respectiva, nu intra in procesul de acreditare. Aceste puncte de lucru care nu sunt farmacii pot elibera medicamente cu si fara contributie personala, daca farmacia care are punctele de lucru in mediul rural este acreditata. Localitatile izolate din mediul rural sunt nominalizate de catre casa de asigurari de sanatate judeteana si directia de sanatate publica judeteana, potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 3
    Acreditarea farmaciei se face de catre comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, in functie de judetul in care se afla farmacia.
    Art. 4
    Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare CASAOPSNAJ, precum si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumita in continuare CASMTCT, isi organizeaza comisii de acreditare proprii pentru a evalua numai farmaciile aflate in contract exclusiv cu CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT.
    Art. 5
    Pentru farmaciile care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurari de sanatate sau sunt deja acreditate prin comisiile judetene de acreditare, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, ia in considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a farmaciilor si Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Casele de asigurari de sanatate judetene si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in caz ca doresc sa incheie contracte cu farmacii din alt judet, vor lua in considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, din judetul in care se afla farmacia.
    Art. 7
    Comisiile judetene de acreditare a farmaciilor, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare CJAF, Comisia de Acreditare a Farmaciilor a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumita in continuare CAFAOPSNAJ, respectiv Comisia de Acreditare a Farmaciilor din sistemul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumita in continuare CAFASMTCT, sunt infiintate in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania si sunt subordonate conform regulamentului propriu Subcomisiei Nationale de Acreditare a Farmaciilor, denumita in continuare SCNAF.
    Art. 8
    SCNAF este infiintata in baza deciziei comune a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a presedintelui Colegiului Medicilor din Romania, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din Romania si a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.

    CAP. 2
    Etapele procesului de acreditare

    Art. 9
    In vederea acreditarii sunt parcurse urmatoarele etape:
    a) farmacia care doreste acreditarea face o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, adresata CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care furnizeaza date de structura si se angajeaza sa permita accesul evaluatorilor in toate spatiile acesteia, precum si la toate datele necesare acreditarii;
    b) CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevazut in anexa nr. 2, 2 evaluatori care viziteaza farmacia pentru a constata in ce masura aceasta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNAF;
    c) rezultatul evaluarii este consemnat intr-un raport de evaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 3, care are atasata grila de scoruri corespondenta standardelor, completata de catre evaluator, conform scalei de evaluare prevazute in anexa nr. 4, grila de scor care se depune la Serviciul acreditare al casei de asigurari de sanatate judetene (CASJ), CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT;
    d) Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, agrega scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNAF si intocmeste fisa de evaluare sintetica aprobata de SCNAF;
    e) fisa de evaluare sintetica (primita sub semnatura de la persoana care a elaborat-o), avand anexata cererea de acreditare (al carei numar corespunde cu numarul vizitei de evaluare, precum si cu cel al fisei de evaluare sintetica), este luata in discutie de catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, care emite certificatul de acreditare a farmaciei, al carui model este prevazut in anexa nr. 5, certificatul de acreditare provizorie, al carui model este prevazut in anexa nr. 6, respectiv notificarea de neacreditare, al carei model este prevazut in anexa nr. 7;
    f) CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, va raspunde solicitarii de acreditare adresate de farmacie, in cel mult 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de evaluare.

    CAP. 3
    Evaluarea farmaciei

    Art. 10
    Persoanele desemnate sa evalueze farmacia, denumite in continuare evaluatori, trebuie sa indeplineasca obligatoriu urmatoarele cerinte:
    a) sunt angajate ale CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, dar nu pot face parte din serviciul audit al acesteia;
    b) nu pot fi decat medici, farmacisti sau asistenti de farmacie;
    c) au experienta de minimum 1 an de lucru in sistemul sanitar;
    d) nu lucreaza, nu sunt actionari si nu fac parte din conducerea vreunei farmacii;
    e) se angajeaza in scris printr-o declaratie de compatibilitate, al carei model este prevazut in anexa nr. 8, ca indeplinesc conditiile mentionate si ca vor notifica orice situatie de incompatibilitate pentru a se evita conflictele de interese.
    Art. 11
    Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta si de pastrarea confidentialitatii datelor, in caz contrar fiind pasibili de sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.
    Art. 12
    Evaluatorii primesc din partea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, unde s-a depus cererea de acreditare de catre farmacie, o dispozitie pentru vizita de evaluare a acesteia (anexa nr. 2).
    Art. 13
    Vizita de evaluare a farmaciei are urmatoarele caracteristici:
    a) se face dupa un program stabilit in prealabil cu farmacia;
    b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinta in ordinea depunerii cererilor sau astfel incat timpul de lucru al evaluatorilor sa fie folosit cat mai eficient;
    c) are loc numai in zilele lucratoare;
    d) evaluatorii sunt desemnati din cadrul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, de catre directorul general al acesteia;
    e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusa de farmacie si completeaza pe parcursul vizitei o singura grila de scor corespondenta standardelor, conform scalei de evaluare;
    f) reprezentantul legal al farmaciei contrasemneaza un raport de evaluare (anexa nr. 3) care are atasate grilele de scor;
    g) orice stersaturi pe documentele completate in cursul evaluarii trebuie semnate de evaluator si de reprezentantul legal al farmaciei pentru a fi luate in considerare;
    h) grilele de scor nu contin date de identificare directa a farmaciei (nume, adresa), ci numai un numar care este numarul vizitei de evaluare;
    i) Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, tine un registru la care are acces numai seful acestuia si in care sunt consemnate cererile de acreditare, precum si numarul vizitei de evaluare aferente;
    j) dupa vizita de evaluare, evaluatorul preda raportul de evaluare impreuna cu grila de scor, sub semnatura, persoanei din cadrul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, desemnata pentru agregarea datelor.

    CAP. 4
    Elaborarea fisei de evaluare sintetica

    Art. 14
    Fisa de evaluare sintetica se alcatuieste prin agregarea datelor rezultate in urma vizitei de evaluare.
    Art. 15
    Agregarea datelor se organizeaza la nivelul Serviciului acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT.
    Art. 16
    Personalul care efectueaza agregarea datelor este desemnat de directorul general al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, este angajat cu norma intreaga la casa de asigurari de sanatate respectiva si a declarat pe propria raspundere ca nu lucreaza, nu este actionar si nu face parte din conducerea vreunei farmacii.
    Art. 17
    Personalul care efectueaza agregarea datelor este responsabil de prelucrarea in conditii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori, sub semnatura. Persoana desemnata pentru agregarea datelor nu mai indeplineste nici un fel de alte activitati in cadrul acreditarii farmaciilor.
    Art. 18
    Agregarea datelor se efectueaza conform regulilor de agregare aprobate de SCNAF si puse in aplicare de Serviciul acreditare al CASJ, CASAOPSNAJ, respectiv CASMTCT, in urma careia se intocmeste fisa de evaluare sintetica ce se inainteaza sub semnatura CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.
    Art. 19
    Persoana care agrega datele va pastra un fisier electronic corespunzator evaluarii fiecarei farmacii, avand ca element de identificare numarul vizitei de evaluare, respectiv al fisei de evaluare sintetica; fisierele cu fiecare agregare vor fi pastrate si pe suport hartie.
    Art. 20
    Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), respectandu-se cerintele de mai jos:
    a) prelucrarea datelor se face in programul Excel;
    b) pentru fiecare vizita de evaluare exista un fisier separat;
    c) identificarea fiselor de evaluare se face dupa numarul vizitei, care este singurul element de identificare;
    d) personalul care face agregarea datelor este raspunzator pentru pastrarea confidentialitatii datelor si a formatului de agregare, angajandu-se in acest sens printr-o declaratie de compatibilitate (anexa nr. 8).

    CAP. 5
    Decizia de acreditare

    Art. 21
    Decizia de acreditare este ultima etapa a procesului de acreditare. Pe baza acesteia, CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 22
    Decizia de acreditare se ia de catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, in urma analizei fisei de evaluare sintetica, conform regulilor prevazute la art. 23 - 37.
    Art. 23
    Farmacia se acrediteaza, primind documentul aferent (anexa nr. 7), daca la toate grupele de standarde, precum si la standardele independente din fisa de evaluare sintetica nota obtinuta este maxima (5).
    Art. 24
    Farmacia se acrediteaza provizoriu pe o perioada de 6 luni, daca a obtinut la toate standardele independente nota maxima (5) si la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel putin nota 4.
    Art. 25
    La primirea acreditarii provizorii reprezentantul legal al farmaciei poate solicita o noua vizita de evaluare la o data care nu va depasi data de expirare a acreditarii provizorii, dar nu mai devreme de 3 luni.
    Art. 26
    Daca se constata in urma celei de-a doua vizite de evaluare ca farmacia nu a facut remedierile necesare pentru a satisface standardele, in perioada de acreditare provizorie, farmacia nu se acrediteaza.
    Art. 27
    Acreditarea provizorie nu poate fi urmata de o alta acreditare provizorie.
    Art. 28
    La reevaluarea unei farmacii in perioada de acreditare provizorie, daca se constata ca farmacia nu indeplineste conditiile de acreditare, acreditarea inceteaza cu data zilei urmatoare emiterii notificarii de neacreditare.
    Art. 29
    Farmacia nu se acrediteaza in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) daca farmacia nu a obtinut la toate standardele independente nota maxima (5);
    b) daca farmacia a obtinut la toate standardele independente nota maxima (5), dar nu a obtinut cel putin nota 4 la fiecare dintre celelalte grupe de standarde (I - VI).
    Art. 30
    In cazul in care farmacia nu se acrediteaza, aceasta primeste o notificare scrisa (anexa nr. 7) din partea CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care se comunica motivele neacreditarii (standardele neindeplinite), precum si faptul ca farmacia nu poate fi evaluata la cerere mai devreme de 3 luni de la data notificarii neacreditarii.
    Art. 31
    Atat deciziile de acreditare, cat si notificarile de neacreditare se comunica in scris, in aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurari de sanatate cu care are contract farmacia. Notificarea de neacreditare se aduce la cunostinta farmaciei prin scrisoare recomandata.
    Art. 32
    Acreditarile, acreditarile provizorii si notificarile de neacreditare, emise de CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, sunt valabile din ziua urmatoare datei emiterii acestora si anuleaza acreditarea curenta sau acreditarea provizorie curenta, emise pentru farmacia respectiva, dupa caz.
    Art. 33
    In vederea luarii deciziei de acreditare, CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, urmeaza procedura de mai jos:
    a) ia in discutie fisa de evaluare sintetica care nu are elemente directe de identificare a farmaciei si pe baza ei emite certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz;
    b) identifica farmacia pentru care se elibereaza certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 34
    Acreditarea se acorda pentru o perioada de maximum 2 ani, fara a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.
    Art. 35
    Acreditarea provizorie se acorda pentru o perioada de maximum 6 luni, fara a depasi termenul de valabilitate a unui document in baza caruia s-a facut acreditarea.
    Art. 36
    In situatia in care exista o sesizare scrisa catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, prin care se semnaleaza ca cel putin unul dintre standardele de acreditare nu mai este indeplinit de catre farmacie, se face o verificare de catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT (printr-o vizita de evaluare, in termen de 7 zile lucratoare), desemnandu-se alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea initiala. Anonimele nu se iau in considerare. In urma noii evaluari, se emite o noua decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situatiei prezente. Refuzul farmaciei de a primi vizita de evaluare in situatia mentionata mai sus duce la emiterea unei notificari de neacreditare de catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT.
    Art. 37
    CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, pastreaza un dosar pentru fiecare farmacie care a solicitat acreditarea si care contine urmatoarele documente:
    a) cerere;
    b) dispozitie pentru vizita de evaluare;
    c) raportul de evaluare;
    d) grila de scor;
    e) fisa de evaluare sintetica;
    f) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii;
    g) copie de pe autorizatia de manipulare a produselor toxice;
    h) copie de pe autorizatia de manipulare a produselor stupefiante;
    i) copii de pe autorizatiile de libera practica ale farmacistului-sef, farmacistilor si celuilalt personal de specialitate din farmacie;
    j) copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, dupa caz.
    Art. 38
    Casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii numai cu farmacii acreditate; contractul de furnizare de servicii nu poate depasi durata acreditarii.

    CAP. 6
    Procedura de contestare

    Art. 39
    Farmaciile pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare, emise de CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, la SCNAF. Contestatiile trimise de farmacii la SCNAF vor fi insotite de o copie a acreditarii provizorii, respectiv a notificarii de neacreditare.
    Art. 40
    SCNAF va lua o decizie ce este definitiva si executorie, care va fi comunicata farmaciei si casei de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; in acest interval SCNAF ia toate masurile in vederea solutionarii contestatiei, inclusiv prin solicitarea altor acte pe care le considera necesare si investigatii la fata locului.
    Art. 41
    Sesizarile privind neindeplinirea unor standarde de catre farmaciile acreditate, nesolutionate de catre CJAF, CAFAOPSNAJ, respectiv CAFASMTCT, sau de a caror solutionare petitionarul este nemultumit, se adreseaza SCNAF. Aceasta verifica sesizarea si ia masurile corespunzatoare conform reglementarilor existente.
    Art. 42
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                               Domnule presedinte,

    Subsemnatul ........................................, reprezentant legal al farmaciei ......................, aflata la adresa: str. ...................... nr. ...., localitatea ......................., judetul ......................., codul fiscal ........................, solicit acreditarea farmaciei sus-numite pentru a intra in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului ................... .

    Declar prin prezenta ca in farmacie nu se elibereaza fara prescriptie medicala medicamente pentru care reglementarile legale in vigoare prevad aceasta obligatie.

    Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorului desemnat de comisia judeteana de acreditare a farmaciilor informatiile si documentele necesare evaluarii farmaciei in vederea acreditarii, precum si acces liber in spatiile farmaciei.

    Farmacia are urmatoarele spatii ..........................................,
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................,
in suprafata totala de ...... mp.

    Farmacia are urmatoarele puncte de lucru in mediul rural, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Farmacia este condusa de farmacistul-sef ................................., care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria .... nr. .......... si are contractul de munca nr. .........*1).

    In farmacie lucreaza urmatoarele persoane:
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............
    ........................, in functie de ............., conform Contractului de munca nr. ..............

    Data ..................                              Semnatura
                                                    ...................

    Domnului presedinte al Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ..................

    NOTA:
    Spatiile punctate se completeaza cu majuscule, iar spatiile libere se bareaza.

------------
    *1) Cu exceptia cazului in care farmacistul-sef este unic asociat al societatii comerciale si nu are contract de munca.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Nr. ...................
    Data ..................
    Judetul ...............

                   COMISIA JUDETEANA DE ACREDITARE A FARMACIILOR

                                     DISPOZITIE
pentru vizita de evaluare a farmaciilor pentru acreditare in vederea furnizarii de servicii farmaceutice in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

    Se numeste domnul/doamna ............................., care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria .... nr. .........., si domnul/doamna ....................., care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria .... nr. ............., pentru a efectua vizita de evaluare nr. ...... la farmacia ................................., cu adresa ............................, la data .................... . A primit in acest scop grila de scor nr. ................ .

                                   Presedinte,
                              ....................

    Am luat la cunostinta.

    Evaluator,
    ..................

    Am luat la cunostinta.

    Evaluator,
    ..................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                              RAPORT DE EVALUARE

    Subsemnatul/Subsemnata .......................... si subsemnatul/subsemnata ..........................., evaluatori ai Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ............................, desemnati prin Dispozitia de evaluare nr. ..... sa efectuam vizita de evaluare nr. ......, am efectuat aceasta vizita la adresa indicata, la data de ................., si am completat grila de scor nr. ....., aferenta dispozitiei pentru vizita de evaluare. Evaluarea a fost efectuata in prezenta farmacistului-sef, domnul/doamna ......................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate in grila de scor nr. ....., atasata prezentului raport.

    Farmacist-sef ........................
    Semnatura

                                             Stampila farmaciei
                                             Evaluator ........................
                                             Semnatura
                                             Evaluator ........................
                                             Semnatura

    Data ................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                SCALA DE EVALUARE
                         pentru acreditarea farmaciilor

____________________________________________________________
Cod  Caracter               Interpretare             Scor
____________________________________________________________
 L   Logica             da/nu                        5/1
____________________________________________________________
 C   Cantitativa        90 - 100%                    5
                        ____________________________________
                        80 - 89%                     4
                        ____________________________________
                        70 - 79%                     3
                        ____________________________________
                        60 - 69%                     2
                        ____________________________________
                        mai putin de 60%             1
____________________________________________________________

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ..............

                             CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Farmacia .................., cu adresa: judetul (sectorul) ..............., localitatea ................., str. ................ nr. ..., cu Autorizatia de functionare nr. .......... din .................., emisa de .................., este acreditata pana la data de .............. .

    Data .................

                                                    Presedinte
                                              ....................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ..............

                       CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

    Farmacia .................., cu adresa: judetul (sectorul) ..............., localitatea ......................, str. ......................... nr. ...., cu Autorizatia de functionare nr. .... din ..........., emisa de ................, este acreditata provizoriu pana la data de ............. .

    Data .................

                                                    Presedinte
                                              ....................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ..............

                          NOTIFICARE DE NEACREDITARE

    Comisia judeteana de acreditare a farmaciilor a analizat fisa de evaluare sintetica, aferenta vizitei de evaluare nr. ........., incheiat in urma vizitei de evaluare efectuate la data de ........... la farmacia .................., cu adresa ........................, avand ca reprezentant legal pe ............... si ca farmacist-sef pe ........................, si a hotarat sa emita prezenta notificare de neacreditare pentru ca farmacia nu a indeplinit in masura adecvata standardele pentru acreditare, dupa cum urmeaza*1):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunostinta farmaciei prin scrisoare recomandata si casei de asigurari de sanatate printr-o adresa. Farmacia poate face contestatie impotriva prezentei notificari de neacreditare la Subcomisia Nationala de Acreditare a Farmaciilor, mentionand motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. Farmacia poate fi evaluata la cerere, dupa 90 de zile de la emiterea prezentei notificari de neacreditare.

    Presedintele Comisiei de Acreditare a Farmaciilor a Judetului ............,
                     .......................................

    Data .....................

------------
    *1) Se mentioneaza standardele sau grupele de standarde neindeplinite de farmacie.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    COMISIA DE ACREDITARE A FARMACIILOR A JUDETULUI ..............

                           DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul ................................, angajat al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului ..........................., propus ca evaluator pentru acreditarea farmaciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, declar ca nu am rude sau afini care au parti sociale sau lucreaza ori fac parte din conducerea unor farmacii cu circuit deschis, distribuitori/producatori de medicamente si materiale sanitare, precum si distribuitori/producatori de produse parafarmaceutice si, de asemenea, ca nici eu nu am parti sociale, nu lucrez, nu fac parte din conducerea unor farmacii cu circuit deschis, distribuitori/producatori de medicamente si materiale sanitare, precum si distribuitori/producatori de produse parafarmaceutice. Ma oblig sa solicit incetarea calitatii de evaluator pentru acreditarea farmaciilor in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.

                                         ................................

    Data .................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1073/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1073 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu