E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 9 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 98 1999
Articolul 1 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 103 1999
Articolul 3 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 103 1999
Articolul 19 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 103 1999
Articolul 24 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 103 1999
OUG 9 1997 in legatura cu OUG 4 1999
OUG 9 1997 in legatura cu Hotărârea 58 1999
OUG 9 1997 in legatura cu articolul 5 din actul Hotărârea 14 1999
OUG 9 1997 modificat de OUG 52 1998
Articolul 1 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 2 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 3 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 4 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 5 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 7 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 11 din actul OUG 9 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 12 din actul OUG 9 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 14 din actul OUG 9 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 15 din actul OUG 9 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 19 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 20 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 21 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 23 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
Articolul 24 din actul OUG 9 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 52 1998
OUG 9 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 53 1998
OUG 9 1997 in legatura cu Hotărârea 907 1998
OUG 9 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 36 1998
OUG 9 1997 in legatura cu Ordonanţa 69 1998
OUG 9 1997 in legatura cu Legea 40 1998
OUG 9 1997 in legatura cu Ordin 86 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordin 1638 1997
OUG 9 1997 in legatura cu articolul 7 din actul OUG 51 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordonanţa 39 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordin 1602 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordonanţa 22 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordonanţa 17 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordonanţa 18 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Ordin 1567 1997
OUG 9 1997 aprobat de Legea 108 1997
Articolul 1 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 4 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 5 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 7 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 9 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 11 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 12 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 14 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 15 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 18 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 20 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 23 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 27 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
Articolul 28 din actul OUG 9 1997 modificat de Legea 108 1997
OUG 9 1997 in legatura cu Hotărârea 203 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 9 din 14 aprilie 1997

cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective


SmartCity3

prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 15 aprilie 1997

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Salariatii societatilor comerciale in care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, precum si ai regiilor autonome, care inregistreaza pierderi, arierate si fluxuri financiare negative, ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate in procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    In sensul art. 1 din prezenta ordonanta de urgenta, se considera concedieri colective situatiile in care desfacerea contractelor individuale de munca are loc in urmatoarele conditii cumulative:
    a) numarul persoanelor disponibilizate este:
    - de cel putin 10 persoane disponibilizate din unitatile care au intre 11-100 salariati;
    - de cel putin 10% persoane disponibilizate din unitatile care au intre 101-300 salariati;
    - de cel putin 30 de persoane disponibilizate din unitatile care au peste 301 salariati;
    b) desfacerea contractului individual de munca este dispusa in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii in termen de 60 de zile de la data aprobarii programelor de restructurare, privatizare, lichidare, de catre organele competente.
    Art. 3
    Organele competente sa aprobe programele de restructurare, privatizare, lichidare sunt:
    a) Fondul Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale;
    b) ministerele de resort, pentru regiile autonome care functioneaza sub autoritatea lor;
    c) consiliile locale sau judetene, pentru regiile autonome care functioneaza sub autoritatea lor.
    Art. 4
    (1) Fondul Proprietatii de Stat, ministerele de resort, consiliile locale sau judetene aproba programele de restructurare, privatizare, lichidare, pe baza analizarii situatiei existente in fiecare societate comerciala sau regie autonoma, tinand seama de:
    a) hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale in care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala sau, dupa caz, a consiliului de administratie al regiei autonome, din care sa rezulte ca societatile comerciale sau regiile autonome inregistreaza pierderi, arierate si fluxuri financiare negative;
    b) programul de restructurare, privatizare, lichidare a activitatii societatii comerciale sau a regiei autonome, elaborat cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor alesi in conditiile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca.
    (2) Programele prevazute la alin. (1) devin anexa la contractul de management incheiat conform Legii nr. 66/1993. In situatia in care contractul de management nu a fost incheiat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, aducerea la indeplinire a programelor devine obligatorie pentru conducerea executiva si pentru consiliul de administratie.
    Art. 5
    (1) Societatile comerciale sau regiile autonome pentru care au fost aprobate programele de restructurare, privatizare, lichidare, potrivit art. 3 si 4, vor comunica organizatiilor sindicale constituite la nivelul societatilor comerciale sau al regiilor autonome ori reprezentantilor salariatilor masurile de disponibilizare a personalului, precum si informatii privind numarul de salariati ce urmeaza sa fie disponibilizati, motivele care determina aceste masuri, precum si perioada in care se vor efectua concedierile colective.
    (2) In termen de 5 zile de la primirea comunicarii, sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot formula in scris obiectii la masurile de disponibilizare a personalului, la conducerile societatilor comerciale sau ale regiilor autonome, dupa caz.
    Art. 6
    (1) Conducerile societatilor comerciale sau ale regiilor autonome au obligatia de a examina obiectiile formulate in conditiile art. 5 alin. (2), in termen de 3 zile de la primirea acestora, si de a comunica raspunsul in scris.
    (2) In situatia in care sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor nu sunt de acord cu raspunsul primit, se pot adresa organelor prevazute la art. 3, a caror decizie este definitiva.
    Art. 7
    (1) In cadrul programelor de restructurare, privatizare, lichidare vor fi desfiintate posturile vacante.
    (2) In cazul in care restructurarea, privatizarea, lichidarea societatilor comerciale sau regiilor autonome implica desfiintarea unui numar mai mare de posturi, altele decat cele prevazute la alin. (1), urmeaza a fi desfiintate si alte posturi, in urmatoarea ordine:
    a) posturile ocupate prin cumul de functii; sunt exceptate posturile ocupate de salariatii care au functia de baza la unitatea la care se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta;
    b) posturile ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul;
    c) posturile ocupate de salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta;
    d) posturile ocupate de salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cerere;
    e) posturile ocupate de salariatii care detin actiuni sau parti sociale reprezentand mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;
    f) alte posturi.
    (3) In cazul in care restructurarea, privatizarea, lichidarea implica desfiintarea unor posturi ocupate de salariati aflati in aceleasi situatii cu cele prevazute la alin. (2), selectia persoanelor al caror contract individual de munca urmeaza a fi desfacut se va face tinandu-se seama de competenta profesionala si cu respectarea urmatoarelor criterii:
    a) daca desfacerea contractului de munca se refera la doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se desface, cu acordul lor, contractul individual de munca al celui care are salariul cel mai mic, in afara de cazul in care postul ocupat de cel in cauza nu face obiectul desfiintarii;
    b) desfacerea contractului de munca sa afecteze salariatii care nu au copii in intretinere;
    c) desfacerea contractului de munca sa priveasca in ultima instanta femeile care au in ingrijire copii, barbatii care au in ingrijire copii, salariatii unici intretinatori de familie, precum si salariatii care au mai putin de 3 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare la cerere.
    (4) Conducerea societatilor comerciale sau a regiilor autonome, cu consultarea organizatiilor sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, poate stabili criterii suplimentare in afara celor prevazute la alin. (1)-(3).
    Art. 8
    Listele salariatilor carora urmeaza sa li se desfaca contractul individual de munca se aduc la cunostinta salariatilor si directiilor generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Masuri active de protectie a persoanelor carora li s-a desfacut contractul individual de munca, ca urmare a concedierilor colective

    Art. 9
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin directiile generale de munca si protectie sociala, are obligatia de a acorda servicii de preconcediere colectiva in asistarea societatilor comerciale si a regiilor autonome la
elaborarea programelor de reconversie profesionala, precum si in pregatirea si orientarea individuala a salariatilor.
    Art. 10
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri active pentru combaterea somajului se intelege acele masuri care au ca scop crearea de noi
locuri de munca sau sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
    (2) Masurile active pentru combaterea somajului sunt, in principal, urmatoarele: orientarea profesionala, instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca, instruirea antreprenoriala si profesionala, infiintarea de centre de consultanta si dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de munca, inclusiv prin programe de lucrari publice.
    Art. 11
    Pentru coordonarea activitatilor prevazute la art. 9 si 10, se constituie Comitetul National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului, organism tripartit, a carui componenta va fi aprobata prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 12
    Pentru aplicarea deciziilor Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului, se constituie, in fiecare judet, comitete judetene de coordonare tripartite, aflate in subordinea prefectului, din care vor face parte reprezentanti ai consiliilor judetene sau locale, ai serviciilor descentralizate ale ministerelor, ai Fondului Proprietatii de Stat, ai organizatiilor sindicale si patronale.
    Art. 13
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va constitui Grupul de interventie rapida, format, in principal, din specialisti in probleme de forta de munca si somaj la nivel central si local, destinat elaborarii programelor de
masuri active la nivelul societatilor comerciale si al regiilor autonome.
    (2) In realizarea scopului sau, Grupul de interventie rapida va colabora cu conducerea societatilor comerciale si a regiilor autonome, a organizatiilor sindicale si patronale, precum si cu alte organizatii si institutii care pot contribui la realizarea masurilor active.
    Art. 14
    Comitetul National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului are urmatoarele activitati principale:
    a) analizeaza si evalueaza dimensiunea disponibilizarilor de personal ca urmare a realizarii programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
    b) stabileste prioritatile Grupului de interventie rapida;
    c) stabileste prioritatile la nivel national, tipurile de interventie si aproba programele de masuri active inaintate de comitetele judetene de coordonare;
    d) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale prioritatile de alocare a resurselor financiare;
    e) coordoneaza si urmareste activitatea comitetelor judetene de coordonare, destinata realizarii masurilor active.
    Art. 15
    Comitetele judetene de coordonare au urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza solicitarile conducerii agentilor economici privind necesitatile de asistenta prin masuri active pentru combaterea somajului;
    b) identifica si evalueaza posibilitatile de redistribuire a personalului disponibilizat, in concordanta cu planurile de dezvoltare locala;
    c) analizeaza si urmaresc prioritatile de interventie si transmit operativ Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului programele elaborate de grupurile de interventie rapida;
    d) controleaza aplicarea programelor de masuri active pentru combaterea somajului de catre furnizorii de servicii finantati in acest scop si semnaleaza Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului neregulile constatate.
    Art. 16
    Selectarea furnizorilor de servicii pentru masurile active mentionate la art. 10 se va face de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin licitatii organizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 17
    Prefectura si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a sprijini aplicarea programelor de masuri active pentru combaterea somajului.
    Art. 18
    (1) Pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si alte surse atrase in conditiile legii, in acest scop.
    (2) Campania de sondare si informare a opiniei publice privind realizarea masurilor active de combatere a somajului, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se va face din sursele mentionate la alin. (1).

    CAP. 3
    Platile compensatorii

    Art. 19
    (1) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective primesc o plata compensatorie reprezentand o suma neimpozabila, al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, la data stabilirii dreptului.
    (2) Dreptul la plata compensatorie se naste la data desfacerii contractului individual de munca.
    (3) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective primesc, in conditiile legii, si drepturile stabilite de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata.
    (4) Nu beneficiaza de plata compensatorie stabilita potrivit alin. (1) persoanele ale caror posturi se desfiinteaza potrivit art. 7 alin. (2) lit. a)-e).
    Art. 20
    (1) Suma totala de bani acordata cu titlu de plata compensatorie se stabileste pentru fiecare persoana careia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu o vechime in munca in societatile comerciale sau in regiile autonome de minimum 6 luni, diferentiat dupa cum urmeaza:
    a) 6 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete pe economie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.
    (2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu cel mult trei salarii medii nete pe economie, in urmatoarele situatii:
    a) beneficiarul are domiciliul intr-o zona geografica cu un nivel al ratei somajului de cel putin 12%;
    b) beneficiarul are domiciliul intr-o zona geografica in care sunt specifice, in numar limitat, activitati profesionale;
    c) beneficiarul exercita o meserie, o profesie sau o ocupatie de stricta specialitate.
    Art. 21
    (1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se achita in rate lunare.
    (2) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se pot achita o singura data, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani in scopul desfasurarii unor activitati, cum ar fi: infiintarea unei societati comerciale, asociatii familiale sau pentru desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol, cumpararea de actiuni.
    (3) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective pot beneficia o singura data de drepturile banesti prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 22
    Sumele de bani aferente platilor compensatorii se suporta din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, prevazut de Legea nr. 1/1991, republicata, in limita sumelor alocate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 23
    (1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se transfera de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, in conturi personale, purtatoare de dobanzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va incheia conventie in acest scop.
    (2) Pentru deschiderea de conturi si pentru operatiunile efectuate nu se percepe comision.
    Art. 24
    (1) Persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute in urma concedierilor colective beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe venit, pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;
    b) credite in conditiile prevazute de Legea nr. 1/1991, republicata.
    (2) Beneficiaza de scutirea prevazuta la alin. (1) lit. a) persoanele care au obtinut autorizatia de functionare in termen de 6 luni de la data incetarii contractului individual de munca.
    Art. 25
    Persoanele carora li s-a desfacut contractul individual de munca in conditiile prezentei ordonante de urgenta pot contesta decizia luata la organele judecatoresti competente, in conditiile Codului muncii.
    Art. 26
    Articolul 24 alineatul 1 din Legea nr. 1/1991, republicata, se completeaza cu literele e) si f), care vor avea urmatorul cuprins:
    "e) acoperirea cheltuielilor privind platile compensatorii ce se acorda salariatilor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
    f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea masurilor active pentru combaterea somajului."
    Art. 27
    (1) Articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 119/1995, se abroga.
    (2) Scutirea de la plata impozitului pe venit, acordata in baza prevederilor art. 22 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995, ramane in vigoare pana la implinirea termenului de 2 ani.
    Art. 28
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele de resort vor elabora norme de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.

                     PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           p. Ministrul muncii
                           si protectiei sociale,
                           Petru Radu Paun Jura,
                           secretar de stat

                           Ministru de stat,
                           ministrul reformei,
                           Ulm Spineanu

                           Ministru de stat,
                           ministrul finantelor,
                           Mircea Ciumara

                           Presedintele Fondului
                           Proprietatii de Stat,
                           Sorin DimitriuSmartCity5

COMENTARII la OUG 9/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 9 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 9/1997
OUG 98 1999
privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Legea 103 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
OUG 4 1999
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor
Hotărârea 58 1999
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1998
Hotărârea 14 1999
privind aprobarea, la cererea asociatiilor salariatilor disponibilizati, a continuarii activitatii la unele mine trecute in conservare
OUG 52 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
OUG 53 1998
cu privire la acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor bugetare
Hotărârea 907 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
OUG 36 1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias si a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti
Ordonanţa 69 1998
privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
Legea 40 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1997 privind unele masuri de conservare si de inchidere a minelor
Ordin 86 1997
pentru aprobarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei", in scopul eficientizarii activitatii acesteia
Ordin 1638 1997
privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Productia de Tehnica Militara "Ratmil" Bucuresti
OUG 51 1997
privind unele masuri de conservare si de inchidere a minelor
Ordonanţa 39 1997
cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de varsta, a femeilor care lucreaza in industria miniera
Ordin 1602 1997
privind aprobarea programelor de reorganizare si restructurare a regiilor autonome din industria miniera
Ordonanţa 22 1997
privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera si din activitatile de prospectiuni si explorari geologice
Ordonanţa 17 1997
cu privire la unele masuri de protectie pentru unele persoane ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
Ordonanţa 18 1997
privind stabilirea cuantumurilor platilor compensatorii pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Ordin 1567 1997
privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti
Legea 108 1997
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
Hotărârea 203 1997
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu