E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 15 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 19 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 20 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 21 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 23 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 24 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 12 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 14 din actul OUG 9 1997
OUG 52 1998 modifica OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 1 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 2 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 4 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 5 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 7 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 11 din actul OUG 9 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 52 din 22 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din 22 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de urgenta cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare"
    2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Salariatii societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, precum si ai regiilor autonome care inregistreaza pierderi sau arierate, ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate in procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) De aceleasi masuri de protectie beneficiaza si salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute prin concedieri colective ca urmare a inchiderii operationale partiale sau totale a activitatii societatilor comerciale, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (3) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in procesul de restructurare se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni.
    (4) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in situatia inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale se desfiinteaza si pot fi reinfiintate numai la reluarea activitatii dupa privatizarea acestora.
    (5) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin societati comerciale se intelege si companiile nationale, societatile nationale, precum si societatile comerciale aflate sub autoritatea administratiei publice locale, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare."
    3. La articolul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) desfacerea contractului individual de munca este dispusa in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Desfacerea contractului individual de munca se va face in termen de 60 de zile, dupa caz, de la:
    A. In cazul programului de restructurare:
    1. data aprobarii programului de restructurare de catre:
    a) Comitetul de directie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
    b) comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social cuprins intre 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
    c) adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului special dat de directiile teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat reprezentantului sau in adunarea generala, pentru societatile comerciale care au capitalul social pana la 2,5 miliarde lei;
    2. data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului sau, dupa caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare pentru regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea ministerelor;
    3. data hotararii consiliului judetean sau local, dupa caz, privind aprobarea programelor de restructurare pentru regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea acestora.
    B. In cazul inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale:
    - data hotararii adunarii generale a actionarilor, in baza mandatului special dat de Fondul Proprietatii de Stat reprezentantilor sai in adunarea generala, pentru societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta.
    C. In cazul privatizarii societatilor comerciale:
    - data incheierii contractului de vanzare-cumparare a societatilor comerciale care se privatizeaza, daca acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, dupa caz, alte termene prevazute in contract pentru disponibilizari de personal, daca acestea se fac in etape.
    D. In cazul lichidarii societatilor comerciale:
    a) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, in cazul lichidarii, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 31/1990, republicata;
    b) data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunalul in jurisdictia caruia se afla sediul principal al societatii comerciale, privind aprobarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997."
    5. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin program de restructurare se intelege ansamblul de masuri de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara, destinat sa asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor si a platilor restante si care are ca efect micsorarea numarului de personal.
    (2) In vederea aprobarii de catre Fondul Proprietatii de Stat, programele de restructurare prevazute la alin. (1) vor avea si avizul ministerelor de resort."
    6. La articolul 4, in alineatul (1) si la literele a) si b) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare", precum si sintagma "si fluxuri financiare negative".
    7. La articolul 5 alineatul (1) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare".
    8. La articolul 7, dupa cuvantul "restructurare" se introduce sintagma "inchidere operationala a activitatii".
    9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) si d) se vor completa cu sintagma "in termenul de 60 de zile prevazut la art. 3 din prezenta ordonanta de urgenta".
    10. Articolele 11, 12, 14 si 15 se abroga.
    11. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie inceteaza la data reincadrarii in munca in cadrul societatii comerciale sau al regiei autonome din care a fost disponibilizat sau in cadrul unei unitati rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite in conditiile art. 21 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta se restituie in limita platilor aferente perioadei ulterioare incadrarii in munca.
    (6) Sumele aferente platilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare."
    12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe ramura sau, dupa caz, pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este de cel putin 12% ."
    13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se pot achita, dupa caz:
    a) intr-o singura transa, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale, desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol sau pentru cumpararea de actiuni;
    b) in doua transe, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani in scopul infiintarii sau al asocierii in vederea infiintarii unei societati comerciale sau asociatii familiale, dupa cum urmeaza:
    - in prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si pentru alte cheltuieli privind infiintarea acestora;
    - dupa prezentarea actelor doveditoare privind infiintarea societatii comerciale sau a asociatiei familiale se va achita a doua transa reprezentand diferenta cuvenita drept plata compensatorie."
    14. Dupa alineatul (3) al articolului 21 se introduc alineatele (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Beneficiarul care a cumparat actiuni nu le poate instraina timp de 12 luni.
    (5) In situatia in care beneficiarul care a primit suma de bani in conditiile alin. (2) nu poate face dovada utilizarii acesteia in scopurile mentionate, in termen de 90 de zile de la data incasarii este obligat sa restituie comisionul perceput de C.E.C. in conditiile legii."
    15. La articolul 23 alineatul (1), dupa cuvintele "se transfera" se introduce cuvantul "lunar".
    16. La articolul 23 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Conturile curente personale purtatoare de dobanda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei."
    17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au infiintat societati comerciale si de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta dupa aprobare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Presedintele Consiliului
                       de administratie al
                       Fondului Proprietatii de Stat,
                       Victor Eros,
                       vicepresedinteSmartCity5

COMENTARII la OUG 52/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 52 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 52/1998
Legea 103 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
Instrucţiuni 3 1999
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Ordin 5 1999
privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu