E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 15 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 19 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 20 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 21 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 23 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 24 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 12 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 14 din actul OUG 9 1997
OUG 52 1998 modifica OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 1 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 2 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 4 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 5 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 7 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 11 din actul OUG 9 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 52 din 22 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din 22 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de urgenta cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare"
    2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Salariatii societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, precum si ai regiilor autonome care inregistreaza pierderi sau arierate, ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate in procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) De aceleasi masuri de protectie beneficiaza si salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute prin concedieri colective ca urmare a inchiderii operationale partiale sau totale a activitatii societatilor comerciale, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (3) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in procesul de restructurare se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni.
    (4) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in situatia inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale se desfiinteaza si pot fi reinfiintate numai la reluarea activitatii dupa privatizarea acestora.
    (5) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin societati comerciale se intelege si companiile nationale, societatile nationale, precum si societatile comerciale aflate sub autoritatea administratiei publice locale, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare."
    3. La articolul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) desfacerea contractului individual de munca este dispusa in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Desfacerea contractului individual de munca se va face in termen de 60 de zile, dupa caz, de la:
    A. In cazul programului de restructurare:
    1. data aprobarii programului de restructurare de catre:
    a) Comitetul de directie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
    b) comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social cuprins intre 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
    c) adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului special dat de directiile teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat reprezentantului sau in adunarea generala, pentru societatile comerciale care au capitalul social pana la 2,5 miliarde lei;
    2. data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului sau, dupa caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare pentru regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea ministerelor;
    3. data hotararii consiliului judetean sau local, dupa caz, privind aprobarea programelor de restructurare pentru regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea acestora.
    B. In cazul inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale:
    - data hotararii adunarii generale a actionarilor, in baza mandatului special dat de Fondul Proprietatii de Stat reprezentantilor sai in adunarea generala, pentru societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta.
    C. In cazul privatizarii societatilor comerciale:
    - data incheierii contractului de vanzare-cumparare a societatilor comerciale care se privatizeaza, daca acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, dupa caz, alte termene prevazute in contract pentru disponibilizari de personal, daca acestea se fac in etape.
    D. In cazul lichidarii societatilor comerciale:
    a) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, in cazul lichidarii, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 31/1990, republicata;
    b) data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunalul in jurisdictia caruia se afla sediul principal al societatii comerciale, privind aprobarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997."
    5. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin program de restructurare se intelege ansamblul de masuri de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara, destinat sa asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor si a platilor restante si care are ca efect micsorarea numarului de personal.
    (2) In vederea aprobarii de catre Fondul Proprietatii de Stat, programele de restructurare prevazute la alin. (1) vor avea si avizul ministerelor de resort."
    6. La articolul 4, in alineatul (1) si la literele a) si b) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare", precum si sintagma "si fluxuri financiare negative".
    7. La articolul 5 alineatul (1) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare".
    8. La articolul 7, dupa cuvantul "restructurare" se introduce sintagma "inchidere operationala a activitatii".
    9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) si d) se vor completa cu sintagma "in termenul de 60 de zile prevazut la art. 3 din prezenta ordonanta de urgenta".
    10. Articolele 11, 12, 14 si 15 se abroga.
    11. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie inceteaza la data reincadrarii in munca in cadrul societatii comerciale sau al regiei autonome din care a fost disponibilizat sau in cadrul unei unitati rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite in conditiile art. 21 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta se restituie in limita platilor aferente perioadei ulterioare incadrarii in munca.
    (6) Sumele aferente platilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare."
    12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe ramura sau, dupa caz, pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este de cel putin 12% ."
    13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se pot achita, dupa caz:
    a) intr-o singura transa, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale, desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol sau pentru cumpararea de actiuni;
    b) in doua transe, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani in scopul infiintarii sau al asocierii in vederea infiintarii unei societati comerciale sau asociatii familiale, dupa cum urmeaza:
    - in prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si pentru alte cheltuieli privind infiintarea acestora;
    - dupa prezentarea actelor doveditoare privind infiintarea societatii comerciale sau a asociatiei familiale se va achita a doua transa reprezentand diferenta cuvenita drept plata compensatorie."
    14. Dupa alineatul (3) al articolului 21 se introduc alineatele (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Beneficiarul care a cumparat actiuni nu le poate instraina timp de 12 luni.
    (5) In situatia in care beneficiarul care a primit suma de bani in conditiile alin. (2) nu poate face dovada utilizarii acesteia in scopurile mentionate, in termen de 90 de zile de la data incasarii este obligat sa restituie comisionul perceput de C.E.C. in conditiile legii."
    15. La articolul 23 alineatul (1), dupa cuvintele "se transfera" se introduce cuvantul "lunar".
    16. La articolul 23 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Conturile curente personale purtatoare de dobanda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei."
    17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au infiintat societati comerciale si de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta dupa aprobare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Presedintele Consiliului
                       de administratie al
                       Fondului Proprietatii de Stat,
                       Victor Eros,
                       vicepresedinteSmartCity5

COMENTARII la OUG 52/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 52 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 52/1998
Legea 103 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
Instrucţiuni 3 1999
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Ordin 5 1999
privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu