E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 15 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 19 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 20 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 21 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 23 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 24 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 12 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 14 din actul OUG 9 1997
OUG 52 1998 modifica OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 1 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 2 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 4 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 5 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 modifica articolul 7 din actul OUG 9 1997
Articolul 1 din actul OUG 52 1998 abrogă articolul 11 din actul OUG 9 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 52 din 22 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 496 din 22 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de urgenta cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective efectuate in procesul de restructurare, inchidere operationala a activitatii, privatizare sau lichidare"
    2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Salariatii societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, precum si ai regiilor autonome care inregistreaza pierderi sau arierate, ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate in procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) De aceleasi masuri de protectie beneficiaza si salariatii ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute prin concedieri colective ca urmare a inchiderii operationale partiale sau totale a activitatii societatilor comerciale, in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (3) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in procesul de restructurare se desfiinteaza si nu pot fi reinfiintate timp de 12 luni.
    (4) Posturile persoanelor carora le inceteaza contractul individual de munca in situatia inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale se desfiinteaza si pot fi reinfiintate numai la reluarea activitatii dupa privatizarea acestora.
    (5) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin societati comerciale se intelege si companiile nationale, societatile nationale, precum si societatile comerciale aflate sub autoritatea administratiei publice locale, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare."
    3. La articolul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) desfacerea contractului individual de munca este dispusa in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Desfacerea contractului individual de munca se va face in termen de 60 de zile, dupa caz, de la:
    A. In cazul programului de restructurare:
    1. data aprobarii programului de restructurare de catre:
    a) Comitetul de directie al Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
    b) comitetele de directie ale sucursalelor Fondului Proprietatii de Stat, pentru societatile comerciale care au capitalul social cuprins intre 2,5 miliarde lei si 18 miliarde lei;
    c) adunarea generala a actionarilor, in baza mandatului special dat de directiile teritoriale ale Fondului Proprietatii de Stat reprezentantului sau in adunarea generala, pentru societatile comerciale care au capitalul social pana la 2,5 miliarde lei;
    2. data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului sau, dupa caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare pentru regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea ministerelor;
    3. data hotararii consiliului judetean sau local, dupa caz, privind aprobarea programelor de restructurare pentru regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea acestora.
    B. In cazul inchiderii operationale a activitatii societatilor comerciale:
    - data hotararii adunarii generale a actionarilor, in baza mandatului special dat de Fondul Proprietatii de Stat reprezentantilor sai in adunarea generala, pentru societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta.
    C. In cazul privatizarii societatilor comerciale:
    - data incheierii contractului de vanzare-cumparare a societatilor comerciale care se privatizeaza, daca acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, dupa caz, alte termene prevazute in contract pentru disponibilizari de personal, daca acestea se fac in etape.
    D. In cazul lichidarii societatilor comerciale:
    a) data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, in cazul lichidarii, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 31/1990, republicata;
    b) data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunalul in jurisdictia caruia se afla sediul principal al societatii comerciale, privind aprobarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1997."
    5. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin program de restructurare se intelege ansamblul de masuri de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara, destinat sa asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor si a platilor restante si care are ca efect micsorarea numarului de personal.
    (2) In vederea aprobarii de catre Fondul Proprietatii de Stat, programele de restructurare prevazute la alin. (1) vor avea si avizul ministerelor de resort."
    6. La articolul 4, in alineatul (1) si la literele a) si b) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare", precum si sintagma "si fluxuri financiare negative".
    7. La articolul 5 alineatul (1) se elimina cuvintele "privatizare, lichidare".
    8. La articolul 7, dupa cuvantul "restructurare" se introduce sintagma "inchidere operationala a activitatii".
    9. La articolul 7 alineatul (2), literele c) si d) se vor completa cu sintagma "in termenul de 60 de zile prevazut la art. 3 din prezenta ordonanta de urgenta".
    10. Articolele 11, 12, 14 si 15 se abroga.
    11. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie inceteaza la data reincadrarii in munca in cadrul societatii comerciale sau al regiei autonome din care a fost disponibilizat sau in cadrul unei unitati rezultate din reorganizarea acestora, iar sumele primite in conditiile art. 21 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta se restituie in limita platilor aferente perioadei ulterioare incadrarii in munca.
    (6) Sumele aferente platilor compensatorii nu constituie sursa de venituri, in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicata, cu modificarile ulterioare."
    12. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Suma totala de bani acordata potrivit alin. (1) poate fi majorata cu un salariu mediu net pe ramura sau, dupa caz, pe economie, daca beneficiarul are domiciliul intr-un judet in care nivelul ratei somajului este de cel putin 12% ."
    13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele de bani aferente platilor compensatorii se pot achita, dupa caz:
    a) intr-o singura transa, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani pentru dezvoltarea sau asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale, desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol sau pentru cumpararea de actiuni;
    b) in doua transe, daca beneficiarul se angajeaza sa utilizeze suma de bani in scopul infiintarii sau al asocierii in vederea infiintarii unei societati comerciale sau asociatii familiale, dupa cum urmeaza:
    - in prima transa se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar si pentru alte cheltuieli privind infiintarea acestora;
    - dupa prezentarea actelor doveditoare privind infiintarea societatii comerciale sau a asociatiei familiale se va achita a doua transa reprezentand diferenta cuvenita drept plata compensatorie."
    14. Dupa alineatul (3) al articolului 21 se introduc alineatele (4) si (5), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(4) Beneficiarul care a cumparat actiuni nu le poate instraina timp de 12 luni.
    (5) In situatia in care beneficiarul care a primit suma de bani in conditiile alin. (2) nu poate face dovada utilizarii acesteia in scopurile mentionate, in termen de 90 de zile de la data incasarii este obligat sa restituie comisionul perceput de C.E.C. in conditiile legii."
    15. La articolul 23 alineatul (1), dupa cuvintele "se transfera" se introduce cuvantul "lunar".
    16. La articolul 23 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Conturile curente personale purtatoare de dobanda vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei."
    17. La articolul 24 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) scutirea, pe o perioada de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au infiintat societati comerciale si de la plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizati sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative ca persoane fizice independente sau ca asociatii familiale;"
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta dupa aprobare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Presedintele Consiliului
                       de administratie al
                       Fondului Proprietatii de Stat,
                       Victor Eros,
                       vicepresedinteSmartCity5

COMENTARII la OUG 52/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 52 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 4 2007
    After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called DR AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
     ATTENTION!! DO YOU NEED AN AFFORDABLE BUSINESS/HOME/COMPANY/PERSONAL LOAN TODAY Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com Do you require funding for Business investment, Home Loans, Real estate development or Personal loan without cost/stress and Quick approval? We are investors providing reliable loans to individual and funding for business and projects start up. Do you need a genuine, reputable and fast loan? We offer loan ranging from $5,000.00 to $650,000.000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Interested individuals should contact us via Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your financial problems. Get your instant loan approval today Call/Text +1(720)504-0528 Email drjoshuafinancier@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com) Email: creditlandloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice fel de finantare de afaceri ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor fizice, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2.%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    We bring to you good news.. Discount is still on going right now to all our numerous customers as to wish them a prosperous new year, get a card from us today and get extra $500 to the amount you want to order. We have special cash loaded programmed ATM card for you to meet up with those needs of yours and also start up your own business. Our ATM card can be used to withdraw cash at any ATM or swipe, stores and POS. Our cards has daily withdrawal limit depending on the card balance you order.You can make from $2500 to $50,000.00 In USD And EUR,with our Programmed card. Contact us today for your own order at : hennager4040@gmail.com Here are the price list for ATM Cards: Balance Price $2500---------------$155 $5000---------------$255 $10,000-------------$500 $13,000-------------$680 $15,000-------------$760 $17,000-------------$880 $20,000-------------$970 $25,000-------------$1000 $30,000-------------$1100 $35,000-------------$1200 $40,000-------------$1300 $45,000-------------$1350 $50,000-------------$1500 Do contact for more info and also on how you are going to get your order.. Order yours today via Email: Gmail-Compose mail to: hennager4040@gmail.com call/sms +1-562-453-0961 Hangouts: hennager4040@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Treg Finance Limited deliver personal loans/business loans/trade finance/import & export loans/project loans to companies of all sizes ranging from individuals, companies and trader's globally. *Commercial Loans. *Personal Loans. *Business Loans. *Investments Loans. *Development Loans. *Acquisition Loans . *Construction loans. *Credit Card Clearance Loan *Debt Consolidation Loan *Project Loans And many More. | Business Cash Loan? | Unsecured Loan | Fast and Simple Loan? | Quick Application Process? | Approvals within 24-72 Hours? | No Hidden Fees Loan? | Funding in less than 1 Week? | Get unsecured working capital? Contact us today via |Whatsapp: +44 7757-109446| |Email: info@tregfinance.net| Treg Finance Company Limited Website: https://www.tregfinance.net/ Email: info@tregfinance.net Whatsapp: +44 7757-109446 Skype id: treg.finance@outlook.com 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE Company Registration No. 02587815
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 52/1998
Legea 103 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1997
Instrucţiuni 3 1999
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Ordin 5 1999
privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1999 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, privind unele masuri de protectie pentru persoanele disponibilizate, si ale Hotararii Guvernului nr. 58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu