Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 97 din 30 august 1999    * Republicata

privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din  7 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 19/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 97 din 30 august 1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 6 octombrie 2000 (aprobata prin Legea nr. 102/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 29 martie 2001).

    Art. 1
    (1) Transporturile publice rutiere interne si pe caile navigabile interioare contribuie la libera circulatie a persoanelor, marfurilor si altor bunuri in interiorul tarii, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, in conditii ecologice si eficiente, executate de diferiti operatori de transport, posesori de licente si/sau autorizatii obtinute in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Transporturile publice rutiere interne si pe caile navigabile interioare se desfasoara in regim concurential, iar tarifele aferente se stabilesc liber pe piata, in functie de cerere si de oferta, daca prin legi speciale nu se prevede altfel.
    Art. 2
    Pentru satisfacerea unor necesitati de natura economica, sociala sau de mediu, pentru acordarea de facilitati unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se asigura capacitati suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice subventionate de transport rutier intern si pe caile navigabile interioare.
    Art. 3
    (1) Serviciile publice subventionate de transport intern se stabilesc de Guvern prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de consiliile locale sau judetene, dupa caz, denumite in continuare autoritati competente, daca reglementarile in vigoare nu prevad altfel.
    (2) La stabilirea unor servicii publice subventionate de transport se va tine seama de:
    a) interesul general, social si economic;
    b) posibilitatea utilizarii mai multor moduri de transport in conexiune intermodala;
    c) tarifele si conditiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;
    d) posibilitatile financiare de acoperire a subventiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
    (3) In cazul in care serviciul public subventionat de transport se poate desfasura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod sau moduri in conexiune intermodala, care presupun costurile cele mai mici.
    (4) Rutele, conditiile si tarifele aferente acestor transporturi subventionate se stabilesc de catre autoritatile competente. Tarifele si calculatia acestora vor fi avizate de Oficiul Concurentei, conform prevederilor legale in vigoare.
    (5) Incredintarea serviciilor publice subventionate de transport se va face de catre autoritatea competenta, in regim concurential, cu respectarea prevederilor legale aplicabile achizitiilor publice.
    Art. 4
    Prin serviciu public subventionat de transport se intelege acel transport public care necesita subventii bugetare, pe care un operator de transport este obligat sa il efectueze, in conditiile impuse de autoritatile competente, chiar daca acesta ar avea efecte economice negative asupra activitatii sale, pe perioada efectuarii serviciului public subventionat contractat.
    Art. 5
    Serviciul public subventionat de transport se poate realiza numai daca sunt indeplinite urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat si/sau licentiat sa efectueze serviciul respectiv in conditii de continuitate, regularitate si de asigurare a capacitatilor necesare de transport si sa respecte conditiile impuse de autoritatile competente care acorda subventia. Obligatia de exploatare include si obligatia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spatii pentru depozitarea bagajelor, vanzarea de bilete in interiorul vehiculelor, informarea calatorilor in timpul transportului, intretinerea si curatenia mijloacelor de transport, imbarcarea si debarcarea pasagerilor in locuri special amenajate - gari, autogari, pontoane de acostare -, conditii de confort in timpul transportului;
    b) obligatia de transport, care impune oricarui operator de transport sa accepte si sa efectueze servicii publice subventionate de transport in conditiile stabilite de autoritatile competente;
    c) obligatia tarifara, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritatile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezulta fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife.
    Art. 6
    (1) Se considera ca o obligatie de exploatare si/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activitatii operatorilor de transport care indeplinesc respectiva obligatie, daca cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligatii sunt mai mari decat veniturile obtinute.
    (2) Determinarea efectului economic negativ se face pe baza bilantului anual, prin care se evidentiaza diferenta dintre cheltuielile efectuate si veniturile realizate, ca urmare a respectarii obligatiilor de exploatare si/sau de transport.
    (3) Daca obligatia de exploatare si/sau de transport se refera la una sau la mai multe categorii de persoane ori rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul economic negativ se va stabili luandu-se in considerare numai cheltuielile si veniturile aferente transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport respective.
    (4) Se considera ca obligatia tarifara are efecte economice negative atunci cand diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente serviciului public subventionat de transport este mai mica decat diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente aceluiasi transport, daca acesta s-ar fi desfasurat in conditii de concurenta, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.
    (5) Pentru serviciile publice subventionate de transport se organizeaza evidenta contabila distincta.
    Art. 7
    (1) Operatorii de transport care presteaza servicii publice subventionate de transport beneficiaza de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    (2) Valoarea subventiilor se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul unei obligatii de exploatare sau de transport, valoarea subventiilor este egala cu diferenta dintre diminuarea cheltuielilor si diminuarea veniturilor operatorilor de transport care efectueaza transportul public, care ar rezulta daca respectivul operator de transport nu ar respecta obligatiile respective;
    b) in cazul unei obligatii tarifare, valoarea subventiei se stabileste pe baza urmatoarei formule de calcul:

    C = (Nute x tc) - (Nutr x ti) - (Ctc - Cti),
    in care:
    - Nute reprezinta numarul estimat de unitati de transport (numar de calatori sau unitati de marfa);
    - Nutr reprezinta numarul efectiv de unitati transportate (numar de calatori sau unitati de marfa);
    - tc reprezinta tarifele practicate pe piata pentru acelasi gen de transport sau, in lipsa unor astfel de tarife, tarifele pe care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale;
    - ti reprezinta tariful impus;
    - Ctc reprezinta costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea unor tarife practicate pentru transporturi similare sau, in lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de transport pe criterii comerciale;
    - Cti reprezinta costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse;
    c) in cazul in care valoarea subventiei stabilita in conformitate cu prevederile lit. b) nu acopera costurile aferente activitatii supuse obligatiei tarifare, valoarea subventiei pentru activitatea respectiva este egala cu diferenta dintre costurile si veniturile activitatii respective.
    Art. 8
    (1) Serviciul public subventionat de transport se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau autoritatea competenta, dupa caz, care a stabilit si a solicitat executarea serviciului respectiv si operatorul de transport caruia ii revine obligatia efectuarii acestuia.
    (2) Contractul va cuprinde in mod obligatoriu:
    a) categoriile de persoane sau de marfuri care beneficiaza de serviciul public subventionat de transport;
    b) ruta sau rutele pe care se desfasoara serviciul public subventionat de transport;
    c) obligatiile de exploatare, de transport si de tarifare, precum si conditiile de calitate in care urmeaza sa se desfasoare serviciul public subventionat de transport;
    d) durata contractului;
    e) modul de calcul si termenele de plata a subventiilor;
    f) perioadele in care se efectueaza regularizarea cuantumului subventiilor;
    g) clauze privind modificarea, suspendarea, incetarea sau rezilierea contractului;
    h) penalitati pentru nerespectarea conditiilor contractuale;
    i) cazuri de forta majora.
    Art. 9
    Autoritatile competente care au stabilit un serviciu public subventionat de transport pot hotari modificarea, suspendarea, incetarea sau rezilierea contractului, dupa caz, in urmatoarele situatii:
    a) daca acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, in conditii de pret si de calitate mai avantajoase. In acest caz vechiul serviciu public subventionat de transport inceteaza in momentul in care noul serviciu incepe sa functioneze;
    b) daca operatorul de transport dovedeste ca nu mai poate efectua acest serviciu;
    c) datorita lipsei surselor de finantare pentru plata subventiilor.
    Art. 10
    Conditiile si procedurile de suspendare sau de anulare, dupa caz, a serviciului public subventionat de transport, conform art. 9, vor fi prevazute in actul de stabilire a acestuia de catre autoritatea competenta, potrivit art. 3.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 97/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 97 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu